Pogodba za končnega uporabnika spletnega programa PokerStars, PokerStars Casino, BetStars in Full Tilt

Prenesi Pogodbo za končnega uporabnika

Pred uporabo storitev ali izdelkov PokerStars, PokerStars Casino, BetStars in Full Tilt moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da je ta pogodba pravno zavezujoč dogovor med tabo, družbo TSG Interactive Gaming Europe Limited (v nadaljevanju: "družba TSG") in družbo Stars Mobile Limited ("Stars Mobile Limited").

Družba TSG je registrirana na Malti (C54266) z naslovom Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex XBX1011, Malta. Ima licenco Urada za igre na srečo na Malti, na podlagi katere izvaja igre za denar, ("denarne igre"), ki so ti na voljo na spletnih mestih na naslovih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu in www.fulltilt.eu ("spletna mesta") pod licenco št. MGA/B2C/213/2011. V nadaljevanju so navedeni pogoji in določila v zvezi z igranjem denarnih iger.

Družba Stars Mobile izvaja brezplačne igre/igre za "igralni denar" ("igre za igralni denar"), ki so ti na voljo na spletnih mestih. Klikni tukaj za ogled pogojev in določil, ki urejajo igranje iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da so PokerStars, BetStars, PokerStars Casino in Full Tilt blagovne znamke v lasti in pod nadzorom skupine podjetij, znanih kot "The Stars Group". Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja družbo TSG, skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami družbe TSG ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane z družbo The Stars Group. "Nas", "mi" ali "naš" se sklicujejo na družbi TSG in The Stars Group.

Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi še Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila o rabi piškotkov, Pravila in določila iger za igralni denar, Pravila pokra,  Pravila iger, Pogosta vprašanja, Pravila športnih stav, Pogoje in določila obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut in Pogoje in določila programa Stars Rewards, prav tako pa tudi ostala pravila, pravilnike ter pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in promocije na voljo na spletnih mestih, kjer so občasno objavljeni in ki so tukaj vključeni s sklicevanjem, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programa (kot je opredeljen spodaj), se strinjaš s pogoji in določili te pogodbe, Pravil o varovanju zasebnosti, Pravil o rabi piškotkov, Pravil in določil iger za igralni denar, Pravil pokra, Pravil iger, Pogostih vprašanj, Pravil športnih stav in Pogojev in določil obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut, ki so lahko posodobljeni ali občasno spremenjeni v skladu z določbami, navedenimi v nadaljevanju in v njih.

Za namen te pogodbe pomeni "program" vsakršen program, ki ti ga nudimo ali damo na razpolago ne glede na medij in ne glede na to, ali ga preneseš na svojo napravo za končnega uporabnika ali ne. "Program" tako vključuje program družbe The Stars Group, ki ga lahko preneseš na svoj osebni ali prenosni računalnik ("PC") z naslovov www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu in www.fulltilt.eu, spletni program, ki je na voljo na naslovih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu in www.fulltilt.eu, ter programsko aplikacijo družbe The Stars Group za mobilne naprave, ki jo lahko preneseš na napravo za končnega uporabnika ali ti je na voljo na takšni napravi (med drugim vključno z mobilnim telefonom, dlančnikom, tabličnim računalnikom ali drugo vrsto mobilne ali prenosne naprave, ki že obstaja ali še bo razvita) (vsaka od njih "naprava"), kot tudi vse pomožne programe zanjo (ne glede na to, ali gre za spletni program ali program, ki temelji na odjemalcu/strežniku). 

Družba The Stars Group lahko nudi igre (kot je določeno v določbi 1.1 spodaj) s svojo blagovno znamko in igre, za katere prejme licenco od tretjega lastnika ("tretji ponudniki").

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1

V skladu s tukaj opisanimi pogoji in določili družba The Stars Group daje uporabniku omejeno, neekskluzivno, osebno, neprenosljivo, nepodlicenčno, preklicno pravico do namestitve in uporabe programa na računalniku ali napravi za dostop do strežnikov družbe The Stars Group in igranje denarnih iger, kot so poker, igre s kartami, igralniške igre, športne stave s fiksnimi kvotami in igre za igralni denar ("igre"), ki so na voljo (program in igre so skupaj opredeljene kot "storitev").

1.2

Družba The Stars Group ti podeljuje licenco za osebno uporabo programa. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje v državi, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletna mesta povezujejo iz pristojnosti, kjer je to prepovedano. Družba The Stars Group ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato mora uporabnik sam zagotoviti, da je njegova uporaba storitve zakonita.

1.3

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti in tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Pridržujemo si tudi pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne priskrbiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Da preverimo tvojo identiteto, starost in/ali vir sredstev ter v skladu z našimi regulativnimi zahtevami te bomo občasno lahko prosili za osebne podatke in/ali dokumente (kot so kopija potnega lista, dokazilo o stalnem prebivališču ali podrobnosti o plačilnem sredstvu). Za več informacij o tem, kako uporabljamo take osebne podatke, preberi naša pravila o varovanju zasebnosti.

1.5

Družba The Stars Group, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno s tretjimi ponudniki) so izključni lastniki vseh pravic v zvezi s programom, njegovo kodo, strukturo in organizacijo, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in ostalimi pravicami. V okviru omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati, spreminjati ali prevajati programa oziroma poskušati dobiti dostop do izvorne kode, da se ustvari podoben program, ali kakorkoli;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programa;
 3. dovoliti dostop do programa tretji osebi prek računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvoziti program v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati program za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi,

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Družba The Stars Group, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno s tretjimi ponudniki) si pridržujejo vse in vsakršne pravice, naj bodo naznačene ali drugače, ki uporabniku niso eksplicitno dodeljene v tem dokumentu, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v zvezi s programom.

Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Družbo The Stars Group boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi s strani katerekoli osebe in ji boš zagotovil ustrezno pomoč pri morebitni preiskavi, ki bo potekala na osnovi tvojega obvestila.

1.6

Izrazi "PokerStars", "BetStars", "Full Tilt" in "PokerStars Casino", domene "pokerstars.eu", "pokerstarscasino.eu", "betstars.eu" in "fulltilt.eu" ter druge blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene, ki jih družba The Stars Group občasno uporablja na spletnih mestih in/ali v programu ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene družbe The Stars Group in/ali družb v njeni skupini in/ali dajalcev licenc (vključno s tretjimi ponudniki), ki si do njih pridržujejo vse pravice. Prav tako je vsa vsebina na spletnih mestih, vključno s programom, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina spletnega mesta") v lasti družbe The Stars Group in družb v njeni skupini in/ali dajalcev licenc (vključno s tretjimi ponudniki) ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Strinjaš se, da z uporabo storitve in spletnih mest ne pridobiš nikakršnih pravic do vsebin spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli dela le-teh. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine spletnega mesta in/ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe The Stars Group.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, kar bo ali bi lahko škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, ki jih ima družba The Stars Group, družbe v njeni skupini in/ali njeni dajalci licenc (vključno s tretjimi ponudniki) in se nanašajo na program, blagovne znamke ali vsebino storitve. Prav tako ne boš škodoval imenu ali ugledu družbe The Stars Group, družb v njeni skupini ter njenih zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.7

Zagotavljaš, da z imeni ali slikami, ki jih boš uporabljal v povezavi s spletnimi mesti ali storitvijo (uporabniško ime in slika), ne boš kršil pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic nobene od tretjih oseb. Družbi The Stars Group in njeni skupini daješ globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s spletnimi mesti ali storitvijo, pod pogoji, ki jih določajo naša pravila o varovanju zasebnosti.

2. BREZ JAMSTVA

2.1

Družba The Stars Group ne daje nobenega in nikakršnega jamstva, ne implicitnega ne eksplicitnega, v zvezi s storitvijo, ki ti je ponujena, "KAKRŠNA JE", in ti ne daje nobenega jamstva ali izjav glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Kljub prizadevanjem, da ti omogočimo storitev najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo ta nemotena, pravočasna ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bosta program in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in ostalih onesnaževalcev.

2.3

Družba The Stars Group si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve po lastni presoji in s takojšnjim začetkom veljave, če meni, da je to potrebno, ker na primer prejme informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo ali je to nujno za upravljanje, vzdrževanje ali posodobitev programa. Družba The Stars Group ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno zaradi katerekoli odločitve v zvezi z zgoraj omenjenim.

3. PRAVICE

Družba The Stars Group si pridržuje pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov na spletnih mestih. Odločitev vodstva družbe The Stars Group glede vseh vidikov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je končna in nanjo se ni mogoče pritožiti ali zahtevati njenega ponovnega pregleda. Račun, ki ga ustvari uporabnik, bo v nadaljnjem besedilu imenovan račun Stars. Uporabnik ima prek računa Stars dostop do vseh spletnih mest, do katerih ti družba The Stars Group nudi dostop v skladu s pogoji iz te pogodbe in na podlagi tvoje geografske lokacije. Vsaka navedba izraza "uporabniški račun" ali "račun" v tej pogodbi pomeni tvoj račun Stars.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš stalno uporabljati storitev, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

4.1

pri uporabi storitve obstaja tveganje izgube denarnih sredstev in da družba The Stars Group nikakor ni odgovorna za nobeno tako izgubo, ki jo utrpiš;

4.2

družba The Stars Group ni finančna ustanova in za denar, nakazan na račun pri njej, ne boš prejel obresti;

4.3

je uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje;

4.4

si sam odgovoren za plačilo morebitnega davka na denar ali nagrade, ki jih prejmeš na podlagi uporabe storitve;

4.5

družba The Stars Group uporabnikom ne nudi nasvetov glede davčnih in/ali pravnih zadev. Uporabniki, ki želijo pridobiti nasvet glede davčnih in pravnih zadev, morajo stopiti v stik z ustreznimi svetovalci in/ali pristojnimi organi v državi, kjer živijo in/ali kjer so rezidenti;

4.6

so telekomunikacijska omrežja in storitve za dostop do interneta, ki jih potrebuješ za dostop in uporabo storitve, v celoti izven nadzora družbe The Stars Group, ki zavrača vsakršno odgovornost zaradi izpadov elektrike, počasnega delovanja, omejitve zmogljivosti ali drugih pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje;

4.7

imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

5.1

SPREMEMBE PROGRAMA. Uporabnik ne bo nikakor poskušal spremeniti, izvajati obratno inženirstvo ali razstaviti programa.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika. Uporabnik lahko stavi samo za zabavo. Uporabnik ne sme pod nobenim pogojem uporabljati svojega "denarnega računa" pri družbi The Stars Group za kakršenkoli drug namen kot za uporabo ponujene storitve. Uporabnik je družbi The Stars Group dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

PRENOSI PRAVEGA DENARJA. Dostop do storitve denarnih prenosov družbe The Stars Group je omogočen prek "lobbyja" ("najprej klikni na "Blagajna" in nato na "Prenos igralcu"). Uporabnik mora vnesti znesek, ki ga želi prenesti, in prejemnikovo uporabniško ime Stars. Uporabnike opozarjamo, da so se sami dolžni seznaniti s tem, kdo so drugi uporabniki, preden sklenejo takšen dogovor. Omejitve prenosov določi družba The Stars Group za vsakega uporabnika.

V skladu z licenčno pogodbo družbe The Stars Group in zakonodajo proti pranju denarja morajo biti uporabniki seznanjeni z dejstvom, da bodo za izvedbo prenosa morda morali na zahtevo posredovati osebno dokumentacijo (npr. uradni osebni dokument, bančni izpisek in račun za stroške). Na ta način družba The Stars Group zaščiti svoje uporabnike in prepreči, da sama postane sredstvo za pranje denarja ali prevare.

Naslednji pogoji in določila se prav tako nanašajo na storitev denarnih prenosov:

 1. Družba The Stars Group si pridržuje pravico do zavrnitve zahtevka za prenos ali vrnitve kateregakoli prenosa, če sumi, da pošiljatelj ali prejemnik krši pogoje licenčne pogodbe.
 2. Pošiljatelj se strinja, da lahko opravi prenos denarnih sredstev le zato, da omogoči prejemniku igranje iger, in za noben drug namen.
 3. Prejemnik se strinja, da sredstva, ki izhajajo iz denarnega prenosa, lahko uporabi le za igranje iger in za noben drug namen.
 4. Uporabniki ne morejo zahtevati izplačila sredstev, ki izhajajo neposredno iz prenosa (glej odstavek (c) zgoraj); dobički od igranja iger s prenesenimi sredstvi, ki posledično povzročijo zahtevek za izplačilo, bodo pregledani v skladu z notranjo kontrolo, pravili in postopki družbe The Stars Group.

Uporabnik se strinja ter sprejema pogoje in določila, ki se nanašajo na obdelavo denarnih transakcij in pretvorbo valut in ki se nahajajo tukaj.

5.4

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje, z izmenjevanjem informacij o lastnih poker kartah igralcev ali na kakršenkoli drug način, je strogo prepovedano. Družba The Stars Group si pridržuje pravico, da poleg ostalih ukrepov omeji sedežni red in/ali prepove igranje za določeno poker mizo ali na turnirju, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo ali na istem turnirju. Prav tako si pridržuje pravico, da dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) šteje za bistveno kršitev te pogodbe in zato zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja, ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.5

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM. Družba The Stars Group prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem ("orodja EPA"), ki so ustvarjena z namenom, da jim nudijo nepravično prednost. Ta orodja definira kot računalniški program (ne naš program) in sisteme, ki ne temeljijo na programu (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material). Glede tega, kaj predstavlja "nepravična prednost" v kontekstu rabe orodij EPA, ima družba The Stars Group široko stališče. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Da bi se izognili dvomom, je med drugim prepovedan dostop do informacij o ostalih igralcih ali njihovo zbiranje, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil med igro, prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, kjer ta presegajo osnovno stopnjo.

5.6

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, med drugim vključno z "roboti", je strogo prepovedana. Vse poteze, povezane s storitvijo, mora uporabnik opraviti osebno prek uporabniškega vmesnika, ki je dostopen v programu, in brez pomoči nobene oblike umetne inteligence.

5.7

Strinjaš se, da lahko družba The Stars Group sprejme ukrepe, da odkrije in prepreči uporabo prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi med drugim vključujejo preverjanje vseh programov, ki so na uporabnikovem računalniku uporabljeni istočasno s programom družbe The Stars Group. Strinjaš se, da se tem ukrepom ne boš poskušal izogniti, jih ovirati ali preprečiti, med drugim vključno z uporabo programov tretjih oseb, ki se takim ukrepom lahko izognejo, jih ovirajo ali preprečijo.

5.8

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). Chip-dumping pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra in tako namenoma prenese svoje žetone drugemu uporabniku. Uporabniku, ki pri uporabi storitve sodeluje z drugim uporabnikom pri načrtni izgubi žetonov ali poskusu take izgube, tudi kot prejemnik sredstev, se lahko trajno prepove uporaba naše storitve in njegov račun Stars nemudoma zapre. V takšnih primerih ti družba The Stars Group nikakor ni dolžna povrniti denarja, ki je takrat na tvojem računu Stars.

5.9

GOLJUFIJE. Če družba The Stars Group meni, da je uporabnik med uporabo storitve sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju, med drugim vključno s sodelovanjem pri kateremkoli dejanju iz določbe 5 ali kakršnikoli drugi manipulaciji igre oziroma je opravil goljufivo plačilo, ki med drugim vključuje uporabo ukradene kreditne kartice, goljufiv preklic plačila ali pranje denarja, lahko ukrepa po lastni presoji, kar med drugim vključuje:

 1. takojšnjo ukinitev uporabnikovega dostopa do storitve;
 2. zaprtje uporabniškega računa pri družbi The Stars Group;
 3. zaseg vseh sredstev na uporabnikovem računu;
 4. predložitev takšnih informacij (vključno s podatki o uporabniku) finančnim ustanovam, pristojnim organom in/ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi, ki ima zakonsko pravico do teh podatkov; in/ali
 5. vložitev tožbe proti uporabniku.

5.10

MENJAVA VALUT. Uporabniki lahko prek storitve na svojih osebnih računalnikih ali napravah opravijo transakcije menjave valut, če imajo na računu dobroimetje ("orodje za menjavo valut"). Vse transakcije menjave valut s pomočjo orodja za menjavo valut bodo obračunane po veljavnem menjalnem tečaju, ki ga družba The Stars Group ponuja za to vrsto transakcij. Menjalni tečaji bodo redno posodobljeni in možno je, da jih bo ponujenih več, odvisno od tipa transakcije in gibanja vrednosti valute. Uporabnik je dolžan spremljati gibanje vrednosti valute in vpliv tega gibanja na njegova razpoložljiva sredstva, preden se odloči uporabiti orodje za menjavo valut. Družba The Stars Group ne bo odgovorna za dobičke in izgube uporabnikov, ki uporabljajo orodje za menjavo valut. Uporabnik se mora tudi zavedati, da družba The Stars Group zaračunava provizijo za menjavo valut s pomočjo orodja za menjavo valut, ki pa se ji lahko za določene vrste transakcij tudi odreče. Pri menjavi valut se lahko na primer pribije marža za nakazila ali izplačila, prenose znotraj računov ali samodejno menjavo, če je valuta, ki se menja, drugačna od valute, uporabljene v igrah. Družba The Stars Group lahko po lastni presoji brez predhodnega obvestila tudi prekine ali umakne podporo za določeno valuto.

Uporaba orodja za menjavo valut in/ali uporabniškega računa za namene valutnega trgovanja in špekulacij je strogo prepovedana. Da bi zagotovili integriteto orodja za menjavo valut, lahko po lastni presoji:

 1. zavrnemo ali preusmerimo katerokoli transakcijo, opravljeno s pomočjo orodja za menjavo valut; in/ali
 2. omejimo število valut na takšnem uporabniškem računu in količino denarja, ki ga lahko tak uporabnik pretvori iz ene valute v drugo; in/ali
 3. zahtevamo, da se sredstva na uporabniškem računu, ki so bila zamenjana z uporabo orodja za menjavo valut, porabijo za namene igranja, preden se lahko izplačajo, prenesejo ali uporabijo v druge namene; in/ali
 4. za nazaj zaračunamo morebitno maržo, ki je bila oproščena pri transakciji menjave valut.

Uporabnik se strinja ter sprejema pogoje in določila, ki se nanašajo na obdelavo denarnih transakcij in pretvorbo valut in ki se nahajajo tukaj.

5.11

BREZ ARBITRAŽE. Uporabnikom je strogo prepovedana uporaba spletnih mest in njihovih sistemov za izvajanje arbitraže prek transakcij menjave valut. Če družba The Stars Group meni, da je uporabnik namenoma uporabil zgoraj omenjene sisteme za pridobivanje finančne koristi prek arbitraže, bodo morebitni zaslužki zaseženi in odšteti od pozitivnega stanja na računu takšnega uporabnika, in sicer brez predhodnega opozorila ali obvestila.

5.12

Družba The Stars Group prepoveduje osebam (vključno z začasnimi obiskovalci), ki se nahajajo ali prebivajo v določenih pristojnostih (vključno s pristojnostmi, kjer morajo osebe igrati v skladu z zakoni v tisti pristojnosti in pri tem uporabljati ustrezno oblikovan, licencirani igralni program), opravljanje nakazil na svoje račune Stars ali sodelovanje v igrah za denar ("prepovedane pristojnosti"). Obstoječa denarna sredstva na računih si lahko izplačajo. Da se izognemo dvomom, zgoraj omenjena prepoved sodelovanja v igrah za pravi denar v prepovedanih pristojnostih velja tudi za rezidente ali državljane drugih držav, ko se nahajajo na ozemlju prepovedane pristojnosti.

Vsak poskus zaobitja prepovedi igranja katerekoli osebe, ki se nahaja v prepovedani pristojnosti, se šteje za kršitev te pogodbe. Tak poskus zaobitja med drugim vključuje manipulacijo informacij, ki jih uporablja družba The Stars Group za identifikacijo tvoje lokacije, in predložitev lažnih ali zavajajočih informacij glede tvoje lokacije ali države tvojega prebivališča. Ob vsakem takšnem poskusu bomo upravičeni do ukrepov, ki so po našem mnenju ustrezni, med drugim vključno z zasegom sredstev na tvojem računu Stars.

6. PRAVILA IZPLAČEVANJA

Pravila in merila, na podlagi katerih si uporabnik lahko izplača sredstva s svojega računa Stars, so navedena v naših pravilih izplačevanja. Družba The Stars Group si pridržuje pravico do uporabe dodatnih meril ustreznosti za določitev metod izplačil, ki so lahko uporabniku ponujene v določenem trenutku.

7. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

Uporabnik naše storitve ne sme prek funkcije klepeta, slik ali pri komunikaciji z osebjem družbe The Stars Group uporabljati nezakonitih, nedostojnih, rasističnih, nespodobnih, opravljivih ali grozilnih vsebin ali kakršnihkoli vsebin, ki bi kršile zakon ali bile splošno žaljive do drugih.

8. KRŠITEV

8.1

Če uporabnik v celoti ali delno prekrši katerokoli določbo te pogodbe, med drugim:

 1. uporabnik ima več kot en aktivni račun;
 2. ime na uporabnikovem računu, odprtem pri družbi The Stars Group, se ne ujema z imenom na kreditnih karticah, uporabljenih za opravljanje nakazil na ta račun;
 3. ob prijavi za storitev predložiš družbi The Stars Group napačne ali zavajajoče podatke;
 4. nisi dovolj star za uporabo storitve;
 5. prebivaš v pristojnosti, kjer je uporaba storitve z zakonom prepovedana;
 6. nekomu drugemu si (namerno ali nenamerno) dovolil ali omogočil uporabo tvojega računa Stars;
 7. preklical si in/ali zanikal ali preusmeril katerokoli plačilo, ki si ga izvedel v povezavi s storitvijo;
 8. goljufal si ob uporabi storitve, vključno s kršenjem določb 5 in/ali 10.17;
 9. uporabljaš spletna mesta, storitev ali račun Stars v slabi veri; ali
 10. kršiš določbo 7 z dajanjem izrecno spolnih ali žaljivih izjav v klepetu, vključno s fanatičnimi, rasističnimi, sovražnimi ali cenenimi izjavami,

si družba The Stars Group ali katerakoli druga družba v skupini, brez poseganja v druge pravice, vključno s splošnimi pravicami določbe 10.3, pridržuje pravico do ukrepov po lastni presoji in svobodni volji, vključno s preklicem te pogodbe ali katerekoli druge pogodbe, ki jo ima z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jo ponuja, zaprtjem uporabnikovega računa na spletnih mestih ali kateremkoli drugem spletnem mestu, ki ga upravlja družba The Stars Group, zasegom vseh sredstev na uporabnikovem računu na spletnih mestih ali na kateremkoli drugem spletnem mestu, ki ga upravlja družba The Stars Group, in/ali sodnim postopkom proti takšnemu uporabniku.

8.2

Strinjaš se, da boš družbo The Stars Group in družbam iz njene skupine ter njenim delničarjem, direktorjem in zaposlenim v celoti povrnil škodo, jih branil in jih odvezal odgovornosti v primeru kakršnekoli škode, zahtevkov, odgovornosti, izgube in stroškov, vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami, ki lahko nastanejo zaradi:

 1. tvoje kršitve te pogodbe, v celoti ali delno;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki do storitev dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj), s tvojim dovoljenjem ali brez njega.

9. OMEJENA ODGOVORNOST

9.1

Družba The Stars Group ali katerikoli drug član skupine ali dajalci licenc (vključno s tretjimi ponudniki) v nobenem primeru, niti v primeru malomarnosti, ne prevzema nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (med drugim vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, čeprav se je družba The Stars Group že v naprej zavedala možnosti nastanka takšne škode.

9.2

Nič v tej pogodbi ne izključuje ali omejuje odgovornosti družbe The Stars Group za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njene malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo zavajanje.

10. VARNOST IN TVOJ RAČUN

10.1

Uporabnik ima lahko pri družbi The Stars Group le en račun Stars za dostop do storitve. Pri tej družbi ne sme odpreti več računov. Če družba The Stars Group ugotovi, da je uporabnik odprl več računov, lahko dodatne račune zapre brez predhodnega obvestila in zaseže sredstva na njih.

10.2

Vsak račun Stars je dostopen s kombinacijo edinstvenega uporabniškega imena Stars ("uporabniško ime Stars") in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo") ter drugimi neobveznimi številčnimi metodami za preverjanje, ki so na izbiro uporabniku (uporabniško ime Stars, geslo in katerakoli druga varnostna funkcija so skupaj opredeljeni kot "prijavni podatki"). Uporabnik je dolžan sam izbrati svoje uporabniško ime Stars in geslo v skladu s tukaj opisanimi pravili.

10.3

Uporabnik se strinja, da izključno sam odgovarja za uporabo storitve pod svojimi prijavnimi podatki in prav tako soglaša, da svojih prijavnih podatkov ne bo razkril nikomur niti dovolil drugi osebi uporabo storitve prek svojega računa Stars.

10.4

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Za nepooblaščeno uporabo prijavnih podatkov je izključno odgovoren uporabnik sam in se šteje za njegovo uporabo. Vsakršno odgovornost, ki iz tega izhaja, nosi uporabnik.

10.5

Če uporabnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, MORATA biti i me in priimek imetnika kartice enaka kot ime, ki ga je tak uporabnik uporabil ob prijavi na spletna mesta. V primerih, kjer temu ni tako, si družba The Stars Group pridržuje pravico, da začasno onemogoči uporabnikov račun. Če v opisanih okoliščinah družba The Stars Group začasno onemogoči račun, se obrni na podporo uporabnikom za informacije glede našega postopka preverjanja. Vsa izplačila z računa Stars, opravljena prek elektronskega bančnega prenosa ali čeka, so plačljiva le na ime, ki je bilo uporabljeno v prijavnem postopku za odprtje takega računa na spletnih straneh.

10.6

SPREMEMBA PLAČILNIH PODATKOV. Spreminjanje ali dodajanje dodatnih plačilnih podatkov je mogoče le s pomočjo podpore uporabnikom. Sam si odgovoren, da se seznaniš s pogoji, pod katerimi bodo sprejeta tvoja plačila. Informiranost o morebitnih spremembah je izključno tvoja odgovornost.

10.7

AKTIVIRANJE. Uporabniki bodo za aktiviranje računa Stars na registrirani elektronski naslov prejeli elektronsko sporočilo. Če postopek aktiviranja ne bo zaključen, si družba The Stars Group pridržuje pravico, da začasno onemogoči vse aktivnosti na računu, dokler se podatki o njem ne preverijo.

10.8

Če bo račun Stars s pozitivnim stanjem 30 mesecev zapored v mirujočem stanju ali neaktiven in brez transakcij, bo družba The Stars Group poskusila stopiti v stik s teboj z namenom vračila sredstev na računu. Če to ne bo možno, bodo preostala sredstva na tistem računu nakazana Uradu za igre na srečo na Malti.

10.9

Prek storitve ne boš mogel položiti stav, ki znašajo več kot skupni znesek sredstev na tvojem računu Stars.

10.10

Družbi The Stars group si dolžan poplačati vse svoje dolgove. Strinjaš se, da ne boš preklical in/ali zanikal ali zahteval nazaj kateregakoli plačila, ki si ga opravil v povezavi s storitvijo. Družbi The Stars Group boš povrnil vsa preklicana, zanikana ali povratna plačila in nastalo škodo.

10.11

Družba The Stars Group si pridržuje pravico, da s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za poročanje o boniteti uporabnikov preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno sposobnost na podlagi informacij, ki jih je uporabnik posredoval pri prijavi za uporabo storitve, v skladu s pogoji Pravil o varovanju zasebnosti. Zunanje agencije ali storitve za poročanje o boniteti uporabnikov lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

10.12

Družba The Stars Group si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel pri uporabi storitve.

10.13

Zavedaš in strinjaš se, da so sredstva, ki jih nakažeš na svoj račun Stars, shranjena na skrbniškem računu v tvojem imenu in se štejejo za "nakazila končnega uporabnika", če je tvoj račun aktiven" (tj. vanj si se prijavil kadarkoli v zadnjih 12 mesecih). Če tvoj račun Stars ni aktiven (tj. vanj se nisi prijavil v zadnjih 12 mesecih), sredstva, ki jih nakažeš nanj, ne bodo več veljala za "nakazila končnega uporabnika" in ne bodo shranjena na skrbniškem računu, ampak ti bodo takoj na voljo za izplačilo ali uporabo storitve v skladu s pogoji te pogodbe, dokler se ne prijaviš v svoj račun Stars. Takrat bodo ponovno veljala za "nakazila končnega uporabnika". Če na tvojem računu Stars v 30 mesecih ne bo zabeležena nobena transakcija, se bo štelo, da je "mirujoč" v skladu z določbami predpisov o spletnem igralništvu t. i. "Remote Gaming Regulations" po zakonih Malte in v zvezi z njim bo upoštevan postopek, kot ga narekuje zakon.

10.14

Družba The Stars Group si pridržuje pravico, da iz kateregakoli razloga kadarkoli zapre uporabniški račun brez predhodnega obvestila uporabnika. Morebitno pozitivno stanje na uporabnikovem računu v času zaprtja bo nakazano na njegovo prijavljeno kreditno kartico/bančni račun.

10.15

Družba The Stars Group lahko zapre uporabniški račun v skladu z določbo 9.1.

10.16

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva zaprtje svojega računa Stars, če se obrne na podporo uporabnikom. Če družba The Stars Group meni, da je ponovno odprtje računa Stars nespametno, bo račun po lastni presoji trajno zaprla.

10.17

Uporabnikom je strogo prepovedana uporaba storitve za izvajanje kakršnekoli vrste nezakonitih denarnih prenosov. Storitve ne boš uporabljal za nobeno nezakonito ali goljufivo dejavnost ali prepovedane transakcije (vključno s pranjem denarja), po zakonih, ki veljajo v pristojnosti, kjer prebivaš. Če družba The Stars Group sumi, da sodeluješ ali si sodeloval v goljufivem, nezakonitem ali neprimernem dejanju, med drugim vključno z dejanji pranja denarja, ali si kakorkoli drugače deloval v nasprotju s to pogodbo, bo tvoj dostop do storitve takoj onemogočen in/ali tvoj račun Stars blokiran. Če bo v takšnem primeru tvoj račun Stars zaprt ali blokiran, ti družba The Stars Group ni dolžna povrniti dobroimetja na tvojem računu Stars v tistem trenutku. Družba The Stars Group bo tudi dolžna obvestiti pristojne organe, druge ponudnike spletnih storitev in banke, izdajatelje kreditnih kartic, ponudnike elektronskih plačil ali druge finančne institucije o tvoji identiteti in o domnevnem nezakonitem, goljufivem ali neprimernem dejanju, ti pa boš z njo sodeloval pri preiskovanju takšnega dejanja. Za družbo TSG, ki je registrirana na Malti, se uporabljajo malteški veljavni zakoni proti pranju denarja.

10.18

Pravila in postopek za izvedbo obdobja samoizključitve uporabnika so določena na strani o odgovornem igranju spletnih mest družbe The Stars Group.

10.19

Pomembne informacije za uporabnike, ki so stalni ali začasni prebivalci Nemčije.

 1. Ko uporabnik, ki je stalni ali začasni prebivalec Nemčije, dobi stavo, bo njena poravnava prilagojena s petodstotnim (5-%) zmanjšanjem osvojenega zneska (retroaktivno zmanjšanje kvote).
 2. Ko se uporabnik, ki je stalni ali začasni prebivalec Nemčije, odloči za izplačilo stave (kjer znesek izplačila presega vložek) v skladu z možnostjo izplačila, ki je opisana v naših pravilih za športne stave, bo poravnava za tisto stavo zatem prilagojena s petodstotnim (5-%) zmanjšanjem osvojenega zneska.

10.20

Če veljajo davek na dodano vrednost, davek na izdelke in davek na storitve (v nadaljevanju: "davek na prodajo"), štejemo, da naši prihodki vključujejo vse davke na prodajo. Za ta davek odgovarjamo in ga poravnamo v imenu naših uporabnikov (kjer je to potrebno), zato ti ni potrebno storiti ničesar v zvezi s tem.

11. PROGRAM TRETJIH OSEB

11.1

Sestavni del zgoraj opredeljenega programa so programi tretjih oseb, ki so last dajalca licence ali njegovih dobaviteljev in za katere veljajo zakoni o avtorskih pravicah v ZDA in ostalih pristojnostih ("licenciran program"), vključno s programom za igralniške igre, za katerega so nam podelile licenco različne tretje osebe, programom za športne stave, ki ga je razvilo in nam dalo licenco podjetje Amelco UK Limited, programom, ki ga je razvil OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org), programom za šifriranje, ki ga je napisal Eric Young, ungif programom, ki ga je napisal Eric S. Raymond, programom PSTCollectionView, ki ga je napisal Peter Steinberger, in programom za pisavo.

11.2

Uporabnik mora pri uporabi licenciranega programa upoštevati vse pogoje in določila te pogodbe.

11.3

Licencirani program je prepovedno prirejati, spreminjati ali izvleči iz programa.

11.4

Uporabnikova uporaba je omejena na "interno rabo", kar pomeni uporabo licenciranega programa le za uporabnikovo običajno in vsakdanje interno poslovanje ali osebno uporabo in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. Za uporabnika, ki je pravna oseba, pomeni "običajno in vsakdanje interno poslovanje", da tak uporabnik, njegovi zaposleni ali pooblaščeni zastopniki uporabljajo program pri uporabnikovem običajnem in vsakdanjem internem poslovanju. "Običajna in vsakdanja osebna raba" pomeni uporabo programa s strani končnega uporabnika, ki je individualna oseba, ali člana njegovega gospodinjstva za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

11.5

Pridržane so vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu.

11.6

Komplet orodij OpenSSL, ungif program, program PSTCollectionView in program za šifriranje ponujajo OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger in Eric Young po načelu "kakršni so" in zavrnjena so vsa izrecna ali implicitna jamstva, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Scheinberger ali njihovi vlagatelji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, eksemplarično ali posledično škodo (med drugim vključno z naročanjem nadomestnih izdelkov ali storitev, izgubo rabe, podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja), povzročeno na kakršenkoli način in na podlagi katerekoli teorije o odgovornosti, prek pogodbe, stroge odgovornosti ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo ali čim drugim), ki nastane na kakršenkoli način z uporabo kompleta orodij OpenSSL Toolkit, ungif programa, programa PSTCollectionView in programa za šifriranje, čeprav je vnaprej znana možnost nastanka takšne škode.

12. SPORI/PODPORA UPORABNIKOM

Uporabnik se strinja, da so zgodovinski podatki posamezne igre shranjeni na strežnikih družbe The Stars Group. V primeru neskladnosti med kartami, prikazanimi na tvojem računalniku, in zapisi iger na strežnikih družbe The Stars Group, bodo slednji odločilni. Uporabnik soglaša, da funkciji "Takojšna zgodovina iger" in "Grafični prikaz igre" ne bosta upoštevani kot uraden zgodovinski zapis določene igre.

Če se uporabnik želi pritožiti ali poslati vprašanje podpori uporabnikom, mora izpolniti obrazec za kontaktiranje podpore uporabnikom (ki ga najde v programu družbe The Stars Group v spustnem meniju "Pomoč") ali poslati elektronsko sporočilo podpori uporabnikom, ki bo pritožbo ali vprašanje posredovala ustrezni ekipi strokovnjakov.

Če po komunikaciji z našo podporo uporabnikom ne boš zadovoljen z rešitvijo svoje pritožbe, piši našemu tretjemu ponudniku storitev za odpravo sporov IBAS na ta elektronski naslov. Za več podrobnosti obišči spletno mesto ponudnika IBAS, ki je na voljo tukaj.

Za alternativno rešitev spora lahko pošlješ zadevo v obravnavo tudi prek EU platforme za reševanje spletnih sporov. Za več informacij obišči njihovo spletno mesto in sledi navodilom za vložitev pritožbe. V sklopu tega postopka boš moral navesti naš elektronski naslov, ki ga najdeš tukaj.

13. SPREMEMBE

Družba The Stars Group lahko občasno posodobi ali spremeni pogoje te pogodbe ali katerikoli njen del. Obvestili te bomo o vseh stvarnih spremembah te pogodbe prek spletnih mest ali po drugi poti, še preden začnejo veljati, ti pa jih boš moral izrecno sprejeti, da boš lahko še naprej uporabljal našo storitev. Po sprejetju bodo spremembe začele takoj veljati. Predlagamo ti, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila trenutno veljavne različice te pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

14. VELJAVNO PRAVO

Pogodba in vse zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni na Malti. Nepreklicno se strinjaš, da so pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojna za reševanje kakršnihkoli tožbenih zahtevkov, sporov in nesoglasij v zvezi s to pogodbo ter kakršnihkoli zadev, ki iz tega izhajajo. Nepreklicno se odpoveš vsem pravicam do izpodbijanja tožbenega zahtevka pred temi sodišči ali do trditve, da je bila tožba vložena pri neprimernem sodišču ali da ta sodišča niso pristojna. Ta določba nikakor ne omejuje pravice družbe The Stars Group, da proti tebi začne postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču. Prav tako postopek, ki se začne v eni ali več pristojnostih, ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti. Ta določba o izbiri prava ne vpliva na tvoje pravice, ki jih lahko imaš kot uporabnik na podlagi obveznih določb prava Evropske unije ali prava, ki bi veljalo zate, če take določbe o izbiri prava ne bi bilo.

15. LOČLJIVOST DOLOČB

Če je ali postane določba iz te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v taki pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

16. PRENOS POGODBE

Družba The Stars Group si pridržuje pravico, da to pogodbo kadarkoli brez predhodnega obvestila, v celoti ali delno, prenese nekomu tretjemu. Uporabnik svojih pravic in obveznosti iz te pogodbe ne sme dodeliti nikomur.

17. DONOS ZA IGRALCA V IGRALNICI

Naša igralnica nudi zakonsko določeno povprečno minimalno razmerje izplačil. Igralci lahko specifična razmerja izplačil za posamezno igro preverijo pod stopnjami donosa za igralca (RTP), ki jih ponudnik navede v posamezni igri. Izraz razmerje izplačil ali RTP se nanaša na razmerje med vložkom in dobitki. Temelji na nastavitvah generatorja naključnih števil in se izračuna na podlagi dolgoročnega beleženja povprečnega donosa. Družba TSG zagotavlja 92-odstoten povprečni minimalni RTP v svojih igralniških igrah v obdobju enega leta.

18. RAZNO

18.1

Če družba The Stars Group oprosti morebitno kršitev katere od določb te pogodbe (vključno s tem, da ne zahteva strogega in dobesednega izpolnjevanja in upoštevanja katere od določb te pogodbe), ne pomeni, da oprosti tudi nadaljnje kršitve take določbe ali morebitne kršitve katere od določb te pogodbe.

18.2

S to pogodbo se tretjim osebam, ki niso njene pogodbene stranke, ne dajejo ali dodeljujejo nobene pravice ali druge ugodnosti, razen družbam v skupini ali tretjim ponudnikom.

18.3

S to pogodbo ne sklenemo s teboj nikakršnega partnerstva, zastopstva, skrbniškega dogovora, zaupnega odnosa ali skupnega podjetja.

18.4

Ta pogodba predstavlja celoten naš dogovor in sporazum s teboj v zvezi s storitvijo ter nadomešča vse naše prejšnje dogovore, sporazume ali pogodbe, sklenjene s teboj.

18.5

Uporabnik je dolžan posredovati celotne in resnične podatke, ki jih zahteva družba The Stars Group v povezavi z uporabnikovo uporabo storitve, v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

18.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala angleška različica.

Copyright © 2019 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse pravice pridržane.

V zvezi s paketom orodij OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Vse pravice pridržane.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Vse pravice pridržane.

V zvezi s programom PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

V zvezi s programom ungif:
Distribucija GIFLIB spada pod Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Z družbo The Stars Group lahko stopiš v stik prek podpore uporabnikom.

Pogodba za končnega uporabnika storitev družbe TSG Interactive Gaming Europe Limited, različica 15.0.

V veljavi od aprila 2019.

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA – IGRE ZA IGRALNI DENAR

Pred uporabo naše storitve ali izdelkov družbe Stars Mobile moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da ta pogodba predstavlja tvoj pravno zavezujoč dogovor z družbo Stars Mobile Limited (v nadaljevanju "družba Stars Mobile", "nas", "mi" ali "naš").

Družba Stars Mobile upravlja poker igre in igralniške igre za "igralni denar" ("igre za igralni denar"), ki so ti na voljo na spletnih mestih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu in www.fulltilt.eu ("spletna mesta"). V nadaljevanju so navedeni pogoji in določila v zvezi z igranjem iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da je družba Stars Mobile del skupine družb. Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja družbo Stars Mobile, skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane z družbo Stars Mobile, med drugim vključno s povezanimi družbami, ki ponujajo storitve blagovnih znamk "PokerStars", "PokerStars Casino" in "Full Tilt".

Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi tudi Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila o rabi piškotkov, Pravila pokra in Pogoje in določila programa Stars Rewards, prav tako pa tudi ostala pravila, pravilnike ter pogoje in določila v zvezi z igrami in promocijami na voljo na spletnih mestih, kjer so občasno objavljeni in ki so tukaj vključeni s sklicevanjem, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na spodnji gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programske opreme (kot je opisano spodaj), sprejemaš pogoje in določila, opisane v tej pogodbi, Pravilih o varovanju zasebnosti, Pravilih o rabi piškotkov in Pravilih pokra, kakor tudi dejstvo, da so lahko posodobljeni ali občasno spremenjeni v skladu z določbami, ki so navedene spodaj in v njih.

Za namen te pogodbe pomeni "program" vsakršen program, ki ti ga nudimo ali damo na razpolago ne glede na medij in ne glede na to, ali ga preneseš na svojo napravo za končnega uporabnika ali ne. "Program" tako vključuje program družbe Stars Mobile, ki ga lahko preneseš na svoj osebni ali prenosni računalnik ("PC") z naslovov www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu in www.fulltilt.eu, spletni program, ki je na voljo na naslovih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu in www.fulltilt.eu, ter programsko aplikacijo družbe Stars Mobile za mobilne naprave, ki jo lahko preneseš na napravo za končnega uporabnika ali ti je na voljo na takšni napravi (med drugim vključno z mobilnim telefonom, dlančnikom, tabličnim računalnikom ali drugo vrsto mobilne ali prenosne naprave, ki že obstaja ali še bo razvita) (vsaka od njih "naprava"), kot tudi vse pomožne programe zanjo (ne glede na to, ali gre za spletni program ali program, ki temelji na odjemalcu/strežniku).

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1

V skladu s temi pogoji in določili družba Stars Mobile daje uporabniku omejeno, neizključno, osebno, neprenosljivo, nepodlicenčno, preklicno pravico do namestitve in uporabe programa na osebnem računalniku ali napravi za dostop do strežnikov družbe Stars Mobile in igranje iger za igralni denar ("igre"), ki so na voljo (program in igre so skupaj opredeljeni kot "storitev").

1.2

Družba Stars Mobile ti podeljuje licenco za osebno uporabo programa. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje v državi, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletna mesta povezujejo iz pristojnosti, kjer je to prepovedano. Družba Stars Mobile ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato mora uporabnik sam zagotoviti, da je njegova uporaba storitve zakonita.

1.3

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti in tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Pridržujemo si tudi pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne priskrbiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Da preverimo tvojo identiteto, starost in/ali vir sredstev ter v skladu z našimi regulativnimi zahtevami te bomo občasno lahko prosili za osebne podatke in/ali dokumente (kot so kopija potnega lista, dokazilo o stalnem prebivališču ali podrobnosti o plačilnem sredstvu). Za več informacij o tem, kako uporabljamo take osebne podatke, preberi naša pravila o varovanju zasebnosti.

1.5

Družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno s tretjimi ponudniki) so izključni lastniki vseh pravic v zvezi s programom, njegovo kodo, strukturo in organizacijo, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in ostalimi pravicami. V okviru omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati, spreminjati ali prevajati programa oziroma poskušati dobiti dostop do izvorne kode, da se ustvari podoben program, ali kakorkoli;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programa;
 3. dovoliti dostop do programa tretji osebi prek računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvoziti program v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati program za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi,

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno s tretjimi ponudniki) si pridržujejo vse in vsakršne pravice, naj bodo naznačene ali drugače, ki uporabniku niso eksplicitno dodeljene v tem dokumentu, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v zvezi s programom.

Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Družbo Stars Mobile boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi s strani katerekoli osebe in ji boš zagotovil ustrezno pomoč pri morebitni preiskavi, ki bo potekala na osnovi tvojega obvestila.

1.6

Izrazi "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStars Casino" in "Full Tilt", domene "pokerstars.eu", "pokerstarscasino.eu" in "fulltilt.eu" ter druge blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene, ki jih družba Stars Mobile občasno uporablja na spletnih mestih in/ali v programu ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene družbe Stars Mobile in/ali družb v njeni skupini in/ali lastnikov licenc (vključno s tretjimi ponudniki), ki si do njih pridržujejo vse pravice. Prav tako je vsa vsebina na spletnih mestih, vključno s programom, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina spletnega mesta") v lasti družbe Stars Mobile in/ali družb v njeni skupini in/ali dajalcev licenc (vključno s tretjimi ponudniki) ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Strinjaš se, da z uporabo storitve in spletnih mest ne pridobiš nikakršnih pravic do vsebin spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli dela le-teh. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine spletnega mesta in/ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Stars Mobile.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, kar bo ali bi lahko škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, ki jih ima družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in/ali njeni dajalci licenc (vključno s tretjimi ponudniki) in se nanašajo na program, blagovne znamke ali vsebino storitve. Prav tako ne boš škodoval imenu ali ugledu družbe Stars Mobile, družb v njeni skupini ter njenih zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.7

Zagotavljaš, da z imeni ali slikami, ki jih boš uporabljal v povezavi s spletnimi mesti ali storitvijo (uporabniško ime in slika), ne boš kršil pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic nobene od tretjih oseb. Družbi Stars Mobile in njeni skupini daješ globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo takih imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s spletnimi mesti ali storitvijo, pod pogoji iz naših pravil o varovanju zasebnosti.

LICENCA ZA VIRTUALNE ŽETONE

1.8

Med uporabo storitve lahko "zaslužiš" ali "kupiš" virtualne žetone za uporabo v sklopu storitve ("virtualni žetoni"). Soglašaš, da so ti "realistični" pojmi uporabljeni le figurativno, in se strinjaš, da nimaš nobene pravice ali lastništva v virtualnih žetonih, ki se pojavljajo in izvirajo iz katerekoli igre, ne glede na to, ali so "zasluženi" v igri ali "kupljeni" od družbe Stars Mobile, niti kakršnihkoli drugih lastnostih, ki so povezane z računom ali shranjene v storitvi. Stanje "virtualne valute", ki je prikazano na tvojem uporabniškem računu, ne pomeni realnega stanja, niti ne predstavlja nobene shranjene vrednosti, ampak predstavlja meritev obsega tvoje licence.

1.9

Družba Stars Mobile prepoveduje in ne priznava nobenih domnevnih prenosov virtualnih žetonov, opravljenih izven storitve, niti domnevnih prodaj, daril ali trgovanja s čimerkoli v "realnem svetu", kar se pojavlja v storitvi ali izhaja iz nje, brez izrecnega pisnega dovoljenja. V skladu s tem ne smeš dodeliti podlicence, trgovati, prodati ali skušati prodati virtualnih žetonov za kakršnokoli vrednost izven igre. Vsak takšen prenos ali poskus prenosa je prepovedan in neveljaven, zaradi česar lahko družba Stars Mobile zapre tvoj račun. Strinjaš se tudi, da zaradi škode, ki je posledica takšnega prenosa ali poskusa prenosa virtualnih žetonov izven storitve, proti tebi začnemo pravni postopek.

1.10

V zameno za plačilo lahko kupiš licenco za uporabo virtualnih žetonov z obiskom nakupne strani v storitvi, če predložiš svoje plačilne podatke, potrdiš podrobnosti o nakupu in ponovno potrdiš, da se strinjaš s to pogodbo.

1.11

Ob nakupu licence za uporabo virtualnih žetonov ti bomo poslali potrditveno elektronsko sporočilo, ki bo vsebovalo podrobnosti o naročenih virtualnih žetonih. Čim prej preveri, ali so podatki v potrditvenem sporočilu pravilni, in shrani kopijo sporočila. V primeru morebitnih dvomov stopi v stik s podporo uporabnikom. Družba Stars Mobile hrani zapise o transakcijah, da lahko nudi odgovore na morebitna vprašanja.

1.12

Tvoje naročilo za nakup licence za uporabo virtualnih žetonov bo za nas predstavljalo ponudbo za nakup licence za uporabo teh virtualnih žetonov, ki jo bomo sprejeli, ko ti bomo na račun dali na razpolago virtualne žetone za uporabo v naših igrah za igralni denar ("sprejetje"). Tvoja licenca za uporabo virtualnih žetonov v igrah za igralni denar je storitev, ki jo nudi družba Stars Mobile, in se začne, ko ta družba sprejme tvoj nakup. Družba Stars Mobile ne nudi vračila za nakup licence za uporabo virtualnih žetonov.

1.13

Družba Stars Mobile lahko kadarkoli spremeni cene storitve in virtualnih žetonov, za katere ti podeli licenco prek storitve. Zavedaš se, da ti družba Stars Mobile ni dolžna ponuditi vračila iz nobenega razloga, in da v primeru zaprtja računa ne boš prejel denarja ali nadomestila za neuporabljene virtualne žetone, ne glede na to, ali je bilo to zaprtje prostovoljno ali ne.

1.14

Da se izognemo dvomom, je tukaj pojasnjeno, da z nakupom licence za uporabo virtualnih žetonov ne pridobiš nobenih drugih pravic kot tistih, navedenih v licenci. Pojasnjeno je tudi, da je lahko kupljena licenca prenesena le, kot je eksplicitno navedeno v pogojih licence, in da takšna licenca ne sme biti uporabljena, prodana, prenesena, podarjena, dana v zakup ali najem ali kakorkoli drugače uporabljena v zameno za plačilo.

2. BREZ JAMSTVA

2.1

Družba Stars Mobile ne daje nobenega in nikakršnega jamstva, ne implicitnega ne eksplicitnega, v zvezi s storitvijo, ki ti je ponujena, "KAKRŠNA JE", in ti ne daje nobenega jamstva ali izjav glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Kljub prizadevanjem, da ti omogočimo storitev najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo ta nemotena, pravočasna ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bosta program in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in ostalih onesnaževalcev.

2.3

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve po lastni presoji in s takojšnjim začetkom veljavnosti, če meni, da je to potrebno, ker na primer prejme informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo ali je to nujno za upravljanje, vzdrževanje ali posodobitev programa. Družba Stars Mobile ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno zaradi katerekoli odločitve v zvezi z zgoraj omenjenim.

3. PRAVICE

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov na spletnih mestih. Odločitev vodstva družbe Stars Mobile glede vseh vidikov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je končna in nanjo se ni mogoče pritožiti ali zahtevati njenega ponovnega pregleda. Račun, ki ga ustvari uporabnik, bo v nadaljnjem besedilu imenovan račun Stars. Uporabnik ima prek računa Stars dostop do vseh spletnih mest, do katerih ti družba Stars Mobile nudi dostop v skladu s pogoji iz te pogodbe in na podlagi tvoje geografske lokacije. Vsaka navedba izraza "uporabniški račun" ali "račun" v tej pogodbi pomeni tvoj račun Stars.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš stalno uporabljati storitev, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

4.1

je uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje;

4.2

so telekomunikacijska omrežja in storitve za dostop do interneta, ki jih potrebuješ za dostop in uporabo storitve v celoti izven nadzora družbe Stars Mobile, ki zavrača vsakršno odgovornost zaradi izpadov elektrike, počasnega delovanja, omejitve zmogljivosti ali drugih pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje;

4.3

nikakor ne smeš uporabljati storitev, da bi ustvaril, prejel ali omogočil prenos ali prejem kakršnekoli finančne koristi ali kakršnekoli druge denarne prednosti zase ali za katerokoli tretjo osebo (ki deluje v tvojem imenu ali ne). Virtualni žetoni nimajo nobene vrednosti in niso prenosljivi ali zamenljivi znotraj računa Stars. Ti žetoni nimajo nobene vrednosti in jih ni mogoče zamenjati za nobeno "pravo" valuto ali nagrado. Zato ne smeš dodeliti podlicence za svoj račun Stars ali z njim povezane virtualne žetone, jih dati v najem ali zakup, prodati, trgovati, podariti, zapustiti ali na kakršenkoli drug način prenesti tretji osebi; in

4.4

imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

5.1

SPREMEMBE PROGRAMA. Uporabnik ne bo nikakor poskušal spremeniti, izvajati obratno inženirstvo ali razstaviti programa.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika in ne za denar ter ne sme biti nikakor uporabljena za namen pridobivanja finančne koristi ali kakršnihkoli drugih denarnih prednosti. Uporabnik je družbi Stars Mobile dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje, z izmenjevanjem informacij o lastnih poker kartah igralcev ali na kakršenkoli drug način, je strogo prepovedano. Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da poleg ostalih ukrepov omeji sedežni red in/ali prepove igranje za določeno poker mizo ali na turnirju, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo ali na istem turnirju. Prav tako si pridržuje pravico, da dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) šteje za bistveno kršitev te pogodbe in zato zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja, ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.4

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM. Družba Stars Mobile prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem ("orodja EPA"), ki so ustvarjena z namenom, da nudijo igralcem "nepravično prednost". Ta orodja definira kot računalniški program (ne naš program) in sisteme, ki ne temeljijo na programu (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material). Glede tega, kaj predstavlja "nepravična prednost" v kontekstu rabe orodij EPA, ima družba Stars Mobile široko stališče. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Da bi se izognili dvomom, je med drugim prepovedan dostop do informacij o ostalih igralcih ali njihovo zbiranje, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil med igro, prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, kjer ta presegajo osnovno stopnjo.

5.5

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, med drugim vključno z "roboti", je strogo prepovedana. Vse poteze, povezane s storitvijo, mora uporabnik opraviti osebno prek uporabniškega vmesnika, ki je dostopen v programu, in brez pomoči nobene oblike umetne inteligence.

5.6

Strinjaš se, da lahko družba Stars Mobile sprejme ukrepe, da odkrije in prepreči uporabo prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi med drugim vključujejo preverjanje vseh programov, ki so na uporabnikovem računalniku uporabljeni istočasno s programom družbe Stars Mobile. Strinjaš se, da se tem ukrepom ne boš poskušal izogniti, jih ovirati ali preprečiti, med drugim vključno z uporabo programov tretjih oseb, ki se takim ukrepom lahko izognejo, jih ovirajo ali preprečijo.

5.7

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). Chip-dumping pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra, da bi svoje virtualne žetone prenesel drugemu uporabniku. Uporabniku, ki pri uporabi storitve namenoma izgubi žetone ali jih skuša namenoma izgubiti proti drugemu uporabniku, se lahko trajno prepove uporaba naše storitve in nemudoma zapre račun Stars. V takšnih primerih ti družba Stars Mobile nikakor ni dolžna povrniti ali knjižiti v dobro žetonov, ki so takrat na tvojem računu Stars.

5.8

GOLJUFIJE. Če družba Stars Mobile meni, da je uporabnik med uporabo storitve sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju, med drugim vključno s sodelovanjem pri kateremkoli dejanju iz določbe 5 ali kakršnikoli drugi manipulaciji igre oziroma je opravil goljufivo plačilo, ki med drugim vključuje uporabo ukradene kreditne kartice, goljufiv preklic plačila ali pranje denarja, lahko ukrepa po lastni presoji, kar med drugim vključuje:

 1. takojšnjo ukinitev uporabnikovega dostopa do storitve;
 2. zaprtje uporabniškega računa pri družbi Stars Mobile;
 3. zaseg vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu; in/ali
 4. vložitev tožbe proti uporabniku.

6. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

Uporabnik naše storitve ne sme prek funkcije klepeta, slik ali pri komunikaciji z osebjem družbe Stars Mobile objavljati nezakonitih, nedostojnih, rasističnih, nespodobnih, opravljivih ali grozilnih vsebin ali kakršnihkoli vsebin, ki bi kršile zakon ali bile splošno žaljive do drugih.

7. KRŠITEV

7.1

Če uporabnik v celoti ali delno prekrši katerokoli določbo te pogodbe, si družba Stars Mobile ali katerakoli družba iz njene skupine, ki uporabniku nudi storitve, brez poseganja v druge pravice pridržuje pravico do ukrepanja po lastni presoji, vključno s preklicem te ali katerekoli druge pogodbe, sklenjene z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jih ponuja skupina, zaprtjem uporabnikovega računa na spletnih mestih ali katerihkoli drugih spletnih mestih, ki jih nudi skupina, zasegom vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu na spletnih mestih ali kateremkoli drugem spletnem mestu, ki ga nudi skupina, in/ali vložitvijo tožbe zoper takšnega uporabnika.

7.2

Strinjaš se, da boš družbi Stars Mobile, družbam iz njene skupine ter njenim delničarjem, direktorjem in zaposlenim v celoti povrnil škodo, jih branil in odvezal odgovornosti za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške (vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami), ki lahko nastanejo zaradi:

 1. tvoje kršitve te pogodbe, v celoti ali delno;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki do storitev dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj), s tvojim dovoljenjem ali brez njega.

8. OMEJENA ODGOVORNOST

8.1

Družba Stars Mobile ali katerikoli drug član skupine v nobenem primeru, niti v primeru malomarnosti, ne prevzema nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (med drugim vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, čeprav se je družba Stars Mobile že v naprej zavedala možnosti nastanka takšne škode.

8.2

Nič v tej pogodbi ne izključuje ali omejuje odgovornosti družbe Stars Mobile ali skupine za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njene malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo zavajanje.

9. VARNOST IN TVOJ RAČUN

9.1

Vsak račun Stars je dostopen s kombinacijo edinstvenega uporabniškega imena Stars ("uporabniško ime Stars") in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo") ter drugimi neobveznimi številčnimi metodami za preverjanje, ki so na izbiro uporabniku (uporabniško ime Stars, geslo in katerakoli druga varnostna funkcija so skupaj opredeljeni kot "prijavni podatki"). Uporabnik je dolžan sam izbrati svoje uporabniško ime Stars in geslo v skladu s tukaj opisanimi pravili.

9.2

Uporabnik se strinja, da izključno sam odgovarja za uporabo storitve pod svojimi prijavnimi podatki in prav tako soglaša, da svojih prijavnih podatkov ne bo razkril nikomur niti dovolil drugi osebi uporabo storitve prek svojega računa Stars.

9.3

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Za nepooblaščeno uporabo prijavnih podatkov je izključno odgovoren uporabnik sam in se šteje za njegovo uporabo. Vsakršno odgovornost, ki iz tega izhaja, nosi uporabnik.

9.4

Uporabnik ima lahko pri družbi Stars Mobile le en račun Stars za dostop do storitve. Uporabnikom je prepovedano odpiranje več računov pri družbi Stars Mobile. Če družba Stars Mobile ugotovi, da je uporabnik odprl več računov, lahko dodatne račune zapre brez predhodnega obvestila in zaseže virtualne žetone na njih.

9.5

Prek naše storitve ne boš mogel vplačati stave (z virtualnimi žetoni), ki znaša več kot skupni znesek virtualnih žetonov na tvojem računu Stars.

9.6

Družbi Stars Mobile si dolžan poplačati vse svoje dolgove. Strinjaš se, da ne boš preklical in/ali zanikal ali zahteval nazaj kateregakoli plačila, ki si ga opravil v povezavi s storitvijo. Družbi Stars Mobile boš povrnil vsa preklicana, zanikana ali povratna plačila in nastalo škodo.

9.7

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za poročanje o boniteti uporabnikov preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno sposobnost na podlagi informacij, ki jih je uporabnik posredoval pri prijavi za uporabo storitve, v skladu s pogoji Pravil o varovanju zasebnosti. Zunanje agencije ali storitve za poročanje o boniteti uporabnikov lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

9.8

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel v zvezi s tvojo uporabo storitve.

9.9

Če veljajo davek na dodano vrednost, davek na izdelke in davek na storitve (v nadaljevanju: "davek na prodajo"), štejemo, da naši prihodki vključujejo vse davke na prodajo. Za ta davek odgovarjamo in ga poravnamo v imenu naših uporabnikov (kjer je to potrebno), zato ti ni potrebno storiti ničesar v zvezi s tem.

10. PROGRAM TRETJIH OSEB

10.1

Sestavni del programa so programi tretjih oseb, ki so last dajalca licence ali njegovih dobaviteljev in za katere veljajo zakoni o avtorskih pravicah v ZDA in ostalih pristojnostih ("licencirani program"), vključno s programom, ki ga je razvil OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org/), programom za šifriranje, ki ga je napisal Eric Young; ungif programom, ki ga je napisal Eric S. Raymond, programom PSTCollectionView, ki ga je napisal Peter Steinberger, in programom za pisavo.

10.2

Uporabnik mora pri uporabi licenciranega programa upoštevati vse pogoje in določila te pogodbe.

10.3

Licencirani program je prepovedno prirejati, spreminjati ali izvleči iz programa.

10.4

Uporabnikova uporaba je omejena na "interno rabo", kar pomeni uporabo licenciranega programa le za uporabnikovo običajno in vsakdanje interno poslovanje ali osebno uporabo in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. Za uporabnika, ki je pravna oseba, pomeni "običajno in vsakdanje interno poslovanje", da tak uporabnik, njegovi zaposleni ali pooblaščeni zastopniki uporabljajo program pri uporabnikovem običajnem in vsakdanjem internem poslovanju. "Običajna in vsakdanja osebna raba" pomeni uporabo programa s strani končnega uporabnika, ki je individualna oseba, ali člana njegovega gospodinjstva za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

10.5

Pridržane so vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu.

10.6

Komplet orodij OpenSSL, ungif program, program PSTCollectionView in program za šifriranje ponujajo OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger in Eric Young po načelu "kakršni so" in zavrnjena so vsa izrecna ali implicitna jamstva, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Scheinberger ali njihovi vlagatelji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, eksemplarično ali posledično škodo (med drugim vključno z naročanjem nadomestnih izdelkov ali storitev, izgubo rabe, podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja), povzročeno na kakršenkoli način in na podlagi katerekoli teorije o odgovornosti, prek pogodbe, stroge odgovornosti ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo ali čim drugim), ki nastane na kakršenkoli način z uporabo kompleta orodij OpenSSL Toolkit, ungif programa, programa PSTCollectionView in programa za šifriranje, čeprav je vnaprej znana možnost nastanka takšne škode.

11. SPORI

Uporabnik se strinja, da so zgodovinski podatki posamezne igre za igralni denar shranjeni na strežnikih družbe Stars Mobile. V primeru neskladnosti med kartami, prikazanimi na tvojem računalniku, in zapisi iger na strežnikih družbe Stars Mobile, bodo slednji odločilni. Uporabnik soglaša, da funkciji "Takojšna zgodovina iger" in "Grafični prikaz igre" ne bosta upoštevani kot uraden zgodovinski zapis določene igre.

12. SPREMEMBE

Družba Stars Mobile lahko občasno posodobi ali spremeni pogoje te pogodbe ali katerikoli njen del. Obvestili te bomo o vseh stvarnih spremembah te pogodbe prek spletnih mest ali po drugi poti, še preden začnejo veljati, ti pa jih boš moral izrecno sprejeti, da boš lahko še naprej uporabljal našo storitev. Po sprejetju bodo spremembe začele takoj veljati. Predlagamo ti, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila trenutno veljavne različice te pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

13. VELJAVNO PRAVO

Ta pogodba in vse v zvezi z njo se ureja in razlaga v skladu z zakoni otoka Man. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča otoka Man izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli terjatvami, odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča niso pristojna. Ta člen nikakor ne omejuje pravice družbe Stars Mobile, da proti tebi začne postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču. Prav tako postopek, ki se začne v eni ali več pristojnostih, ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti. Ta določba o izbiri prava ne vpliva na tvoje pravice, ki jih lahko imaš kot uporabnik na podlagi obveznih določb prava Evropske unije ali prava, ki bi veljalo zate, če take določbe o izbiri prava ne bi bilo.

14. LOČLJIVOST DOLOČB

Če je ali postane določba iz te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v taki pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

15. PRENOS POGODBE

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da to pogodbo kadarkoli brez predhodnega obvestila, v celoti ali delno, prenese nekomu tretjemu. Uporabnik svojih pravic in obveznosti iz te pogodbe ne sme prenesti nikomur.

16. RAZNO

16.1

Če družba Stars Mobile oprosti morebitno kršitev katere od določb te pogodbe (vključno s tem, da ne zahteva strogega in dobesednega izpolnjevanja in upoštevanja katere od določb te pogodbe), ne pomeni, da oprosti tudi nadaljnje kršitve take določbe ali morebitne kršitve katere od določb te pogodbe.

16.2

S to pogodbo se tretjim osebam, ki niso njene pogodbene stranke, ne dajejo ali dodeljujejo nobene pravice ali druge ugodnosti, razen družbam v skupini.

16.3

S to pogodbo ne sklenemo s teboj nikakršnega partnerstva, zastopstva, skrbniškega dogovora, zaupnega odnosa ali skupnega podjetja.

16.4

Ta pogodba predstavlja celoten naš dogovor in sporazum s teboj v zvezi s storitvijo ter nadomešča vse naše prejšnje dogovore, sporazume ali pogodbe, sklenjene s teboj.

16.5

Uporabnik je dolžan posredovati celotne in resnične podatke, ki jih družba Stars Mobile zahteva v zvezi z uporabnikovo uporabo storitve, v skladu z našimi pravili o varovanju zasebnosti.

16.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala angleška različica.

Copyright © 2019 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse pravice pridržane.

V zvezi s paketom orodij OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Vse pravice pridržane.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Vse pravice pridržane.

V zvezi s programom PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

V zvezi s programom ungif:
Distribucija GIFLIB spada pod Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Z družbo Stars Mobile lahko stopiš v stik prek podpore uporabnikom.

Pogodba za končnega uporabnika storitev družbe Stars Mobile, različica 14.9.

V veljavi od aprila 2019.