Internet Gaming Council

Olemme Internet Gaming Councilin ylpeä jäsen.

Voittoa tavoittelematon Internet Gaming Council -järjestö perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1996, jonka jälkeen se siirtyi Kanadan Vancouveriin. IGC rekisteröitiin siellä maaliskuussa 2000.

IGC perustettiin tarjoamaan foorumi, jossa eri osapuolet voivat tuoda ilmi ongelmia ja yhteisiä mielenkiinnonkohteita maailmanlaajuisen peliteollisuuden tietoisuuteen, tarjoamaan vastuullisia kauppaa koskevia suuntaviivoja ja toimia, jotka parantavat kuluttajan luottamusta interaktiivisiin pelituotteisiin sekä -palveluihin, ja toimimaan teollisuuden julkisena säädösten puolestapuhujana ja tiedon selvittelijänä.

IGC:n jäsenmäärät ovat kasvaneet huomattavasti sen perustamisen jälkeen. IGC-järjestöllä on yritysjäseniä Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Etelä-Afrikasta, Israelista, Kanadasta, Karibialta, Australiasta, Tanskasta ja Ruotsista. IGC on luonut maineensa korkeiden standardiensa tuomalla luotettavuudella ja rehellisyydellä vedoten sääntöjä noudattaviin yrityksiin.

IGC-jäsenenä sitoudumme noudattamaan IGC:in luomia tiukkoja käyttäytymissääntöjä.

Noudattaminen: IGC-jäsenet noudattavat yrityksensä lainkäyttöalueella sovellettavia lakeja, säädöksiä ja oikeudellisia päätöksiä ja hankkivat tarvittavat luvat kyseisellä lainkäyttöalueella, jotta he voivat harjoittaa yritystoimintaa lainmukaisesti.

Turvallisuus ja vastuullisuus: IGC-jäsenet suostuvat tekemään tarvittavat toimenpiteet, että heidän järjestelmänsä, algoritminsa ja käytäntönsä toimivat tarkoituksenmukaisesti ja niin kuin asiakkaalle on esitetty.

Kuluttajan yksityisyys ja tietoturva: IGC-jäsenet suunnittelevat ja käyttävät järjestelmiään ylläpitääkseen asiakkaidensa yksityisyyttä sekä luottamuksellisuutta.

Mainostamisen luotettavuus: IGC-jäsenten täytyy olla totuudenmukaisia kampanjoissaan ja julkaista ainoastaan täsmällistä tietoa yritystoiminnastaan.

Tarkastusreitit: Jotta tarkastusreitit pysyvät selkeinä ja luotettavina, IGC-jäsenten täytyy säilyttää tapahtumatietoja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitotapojen mukaisesti. Asianmukaisesti valtuutetulla henkilöllä täytyy olla pääsy arkistoitujen tapahtumien tarkastamiseen yrityksen toimiluvan mukaisesti tai muulla Jäsenen hyväksymällä syyllä.

Riitojen ratkaisu: IGC-jäsenet toimittavat riitojen ratkaisut lainkäyttöalueen lisenssiviranomaiselle tai riippumattomalle riitojen ratkaisemispalvelulle.

Alaikäisten pääsyn rajoittaminen: IGC-jäsenten täytyy ottaa käyttöön keinoja, joilla estetään alaikäisten pääsy pelijärjestelmään, eivätkä he voi työllistää alaikäisiä liiketoiminnassaan. Keinoihin vaaditaan asiakkaan vahvistus laillisesta iästä omalla lainkäyttöalueellaan. Jäsenten täytyy ottaa käyttöön kohtuullisia keinoja vahvistaakseen tämän tiedon. Näihin sisältyy henkilöllisyyden vahvistuspalvelut, mutta ne eivät rajoitu niihin.

Pakonomaisen ja ongelmapelaamisen valvonta: IGC-jäsenet tukevat vastuullisen pelaamisen toimia ja, missä sovellettavissa, ottavat käyttöön keinoja, jotka on luotu tunnistamaan ja rajoittamaan pakonomaista tai ongelmallista pelaamista.

Pankki- ja maksutapahtumien käsittely: IGC-jäsenet suorittavat pankki- ja taloudelliset asiat kansainvälisesti tunnettujen pankkilaitosten yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

Palkintomaksut: IGC-jäsenet varmistavat, että saatavilla olevat varat riittävät senhetkisten velvoitteiden maksamiseen ja että toimintapääoma on riittävä jatkuvien operaatioiden rahoittamiseen. IGC-jäsenet maksavat voitot ja tilien saldot viivyttelemättä, paitsi tilanteissa, joissa epäillään petosta, tai jos voitot tai tilin saldot on riitautettu.

Yrityksen vastuullisuus: IGC-jäsenten täytyy olla reiluja, rehellisiä ja johdonmukaisia voidakseen toimia peliteollisuudessa. Heidän täytyy toimia eettisesti ja vastuullisesti aina. He eivät myöskään voi, suoraan tai epäsuorasti, toimia tai harjoittaa toimintaa, joka on vastoin yleisön tai teollisuuden etua tai joka on laittomasti vahingoittavaa muita jäseniä kohtaan.

Jäsenyyden tiedot: IGC-jäsenet hyväksyvät, että IGC voi tehdä jäsenyyden noudattamisen tarkastuksia yllä mainituilla kriteereillä IGC:n hallituksen johdolla.

Katso lisätietoja Internet Gaming Council -kotisivulta.