Home Game -kotipelien ehdot ja edellytykset

POKERSTARS HOME GAME - EHDOT JA EDELLYTYKSET

Nämä ehdot ja edellytykset ("Sopimus") määrittävät PokerStarsin Home Games -internetpokeripalvelun ("Home Games -kotipelit") käyttöehdot. Lue ehdot kokonaisuudessaan ennen kuin aloitat Home Games -kotipelien käytön. Huomaa, että Sopimus on laillisesti sitova sopimus sinun ja Rational Entertainment Enterprises Limitedin ("PokerStars" tai "me") välillä. Me omistamme ja ylläpidämme osoitteessa www.pokerstars.eu ("Sivusto") olevaa internetsivustoa, jossa Home Games -kotipelit ovat saatavilla. Sopimuksessa mainittujen ehtojen ja edellytyksen lisäksi Käyttäjän on hyvä tutustua Loppukäyttäjän lisenssisopimukseen, PokerStarsin tietosuojakäytäntöön, Pokerin sääntöihin, Oikean rahan käsittelyn ja valuutanvaihdon ehtojen ja edellytyksien ja VIP Clubin ehtoihin ja edellytyksiin sekä muihin Sivustolla jo oleviin tai Sivustolle päivitettäviin sääntöihin, käytäntöihin ja Sivuston kampanjojen ja pelien ehtoihin ja edellytyksiin. Näiden ehtojen ja edellytysten sekä muiden Käyttäjälle ilmoitettavien käytäntöjen voimassaolo vahvistetaan tässä. Jos olet solminut kumppanuussopimuksen, jossa markkinoit Sivustoa sivustosi käyttäjille, PokerStarsin, tai konserniimme kuuluvat yrityksen, kanssa ("Kumppanuussopimus"), myös tämän Kumppanuussopimuksen voimassaolo vahvistetaan tässä.

Huomaa, että Home Games -kotipelit on suunniteltu toistamaan pokerikokemus, jonka saat pelatessasi ystäviesi kanssa kotona. Pelaat siis pokeripelissä tuntemiesi ihmisten, joista osa tai kaikki saattavat olla pelaamassa samassa fyysisessä sijainnissa, kanssa. Koska PokerStars ei voi vahvistaa Home Games -kotipelien laillisuutta kaikilla lainkäyttöalueilla, on sinun vastuullasi varmistaa, että Home Games -kotipelien pelaaminen on laillista, ennen pelien aloittamista.
Huomaa ettei PokerStarsilla ole vastuuvelvollisuutta Home Games -kotipelien käyttäjien toiminnasta, joka rikkoo tässä sopimuksessa esitettyjä ehtoja ja edellytyksiä tai muita PokerStarsin Home Games -kotipelien suhteen asettamia toimintatapoja ja sääntöjä.

Koskien PokerStarsin myöntämää oikeutta Home Games –kotipelien käyttöön, ”Hyväksyn” -painikkeen painaminen, osana Ohjelmiston asennusta ja Home Games –kotipelien käyttöä, katsotaan tässä sopimuksessa määriteltyjen ehtojen ja edellytysten, mukaanlukien rajoituksetta edellä mainitun kohdan vastuuvapaudesta, Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen,TietosuojakäytännönPokerin sääntöjen ja Oikean rahan käsittelyn ja valuutanvaihdon ehtojen ja edellytyksien sekä VIP Clubin ehtojen ja edellytysten hyväksymiseksi. Kaikkia Sivustolla olevia ehtoja ja edellytyksiä voidaan aika ajoin muuttaa alla mainittujen lausekkeiden mukaisesti.

PokerStars Home Games tarjoaa sinulle mahdollisuuden kutsua ystäväsi ja yhteisösi jäsenet pelaamaan kotipelejä riippumatta heidän sijainnistaan. Home Games –kotipeleissä voit pelata käteispeleissä ja turnauksissa useissa eri pokerimuunnelmissa ja kokea internetkotipelien mukavuuden, kilpailun ja hauskanpidon tuntemiesi ihmisten kanssa. Home Games –kotipelien käyttösi on tapahduttava Home Games –kotipelien hengessä. Home Games tarjoaa pelaajien tiedot, sijoitukset, klubin tilastot ja monet muut pelitulokset ("Tietotyökalut") tarkoituksenaan ainoastaan edistää sosiaalista ja kilpailullista kokemustasi ystäviesi ja yhteisösi jäsenten kanssa. Tietotyökaluja, tai niillä hankittua tietoa, ei voi käyttää eikä niitä tarjota Klubin johtajalle, Jäsenelle tai kolmannelle osapuolelle rahallisen hyödyn tavoittelemiseksi. PokerStars pidättää oikeuden jäädyttää omalla päätöksellään Home Games -käytön, ja/tai siihen liittyvän Klubin, milloin tahansa, jos PokerStars havaitsee, tai epäilee, Home Games –kotipelien väärinkäyttöä tai Tietotyökalujen, tai niillä hankitun tiedon, käyttämistä rahallisen hyödyn tavoitteluun.

1. MÄÄRITELMÄT JA TULKINNAT

 1. Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa määritellyillä termeillä on sama merkitys myös tässä Sopimuksessa.

 2. Alla olevilla tässä Sopimuksessa käytetyillä sanoilla ja fraaseilla on seuraavat merkitykset (ellei asiayhteys selvästi osoita muuta):

  1. "Ylläpitäjä" tarkoittaa Klubin johtajaa tai Jäsentä, jolle on myönnetty oikeudet järjestää ja peruuttaa HG-pelejä, muokata HG-pelien parametrejä, aikatauluttaa HG-pelejä ja muutoin toimia ylläpitäjänä HG-peleille;
  2. "Klubi" tarkoittaa Käyttäjän Home Games -kotipeleissä perustamaa pokeriklubia;
  3. "Klubin johtaja" tarkoittaa Klubin perustanutta Käyttäjää;
  4. "HG-peli" tarkoittaa Home Games -kotipeleissä pelattua internetpokeripeliä;
  5. "HG-turnaus" tarkoittaa HG-peliä, joka on turnaus; ja
  6. "Jäsen" tarkoittaa Käyttäjää, joka on Klubin jäsen, mutta ei ole Klubin johtaja.
 3. Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa:

  1. sinä olet Käyttäjä;
  2. Home Games on Peli;
  3. PokerStarsin kehittämä Home Games -peliohjelmisto on osa Peliohjelmistoa;
  4. "HOME GAMES"-sana ja -logo ovat Tavaramerkkejä; ja
  5. kaikki Home Games -kotipeleihin liittyvät kirjautumistiedot, kuten tilin numerot, Klubin ja Käyttäjän tunnukset, Klubin kutsukoodit ja Home Games -salasanat ovat Kirjautumistietoja.
 4. Fraasit termillä "sisältäen", "sisältää" tai "esimerkiksi" tarkoittavat "sisältäen, mutta ei rajoittuen", eivätkä ne rajoita ennen termiä käytettyjen sanojen merkitystä.

 5. Yksikössä ilmoitetut sanat sisältävät monikon ja päinvastoin ja sukupuolen ilmaisevat sanat sisältävät molemmat sukupuolet.

 6. Viittaus "Kohtaan" on viittaus tämän Sopimuksen kohtaan.

2. TOIMIVALTA

 1. PokerStarsilla on toimivalta:

  1. avata, ylläpitää ja sulkea Klubeja;
  2. myöntää, ylläpitää tai poistaa Klubin johtajan asema;
  3. myöntää, ylläpitää tai poistaa Jäsenen asema; ja
  4. myöntää, ylläpitää tai poistaa Ylläpitäjän asema.
 2. Klubiin tai Home Games -kotipelien käyttöön (sisältäen Klubisi ja jäsenyyden aseman) liittyvät PokerStarsin johdon päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.

3. KLUBIN JOHTAJAN VASTUUT

 1. Klubin johtajan on luettava ja hyväksyttävä kaikki Sivustolla julkaistavat Home Games –ohjeet ja –ohjeistukset.

 2. Klubin johtajat ovat PokerStarsin lähettiläitä, joiden on annettava paras kuva PokerStarsista ja Home Games -kotipeleistä sekä Jäsenille, että muutoin julkisesti. Sinun on toimittava siten, että PokerStars, tai sen konserniin kuuluvat yhtiöt, eivät saa tai joudu vaaraan saada huonoa mainetta. Toiminta ei saa myöskään haitata materiaalisesti PokerStarsin, tai sen konserniin kuuluvien yhtiöiden, etuja.

 3. Lisäksi, jos olet Klubin johtaja, hyväksyt:

  1. johtamaan Klubia vastuullisesti ja hyvässä hengessä;
  2. rajoittamatta Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa mainittuja velvollisuuksia suojelemaan Käyttäjätiliäsi ja pääsyä Klubin hallintaominaisuuksiin
  3. tarjoamaan tukea Jäsenille Klubia koskevissa ongelmissa (pois lukien Jäsenien väliset riidat) ja käyttämään kaikkia kohtuullisia pyrkimyksiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi (PokerStarsin asiakaspalvelun tuella, mikäli tarpeen);
  4. olemaan ensimmäinen kontakti kaikissa Klubia koskevissa erimielisyyksissä Jäsenten kesken ja käyttämään kaikkia kohtuullisia pyrkimyksiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi ilman turvautumista PokerStarsiin;
  5. kohtelemaan Jäseniä reilusti ja kunnioituksella;
  6. kunnioittamaan Jäsenien yksityisyyttä ja käsittelemään heidän henkilökohtaisia tietojaan vain Tietosuojakäytäntömme ja Data Protection Act 2002:n mukaisesti;
  7. käyttämään Jäsenien estotyökalua oikeudenmukaisesti ja estämään Jäseniä vain harkittuasi Klubin etua riittävän tarkasti;
  8. nimeämään jokaiselle Klubille, jossa olet Klubin johtajana, yhden Klubin Jäsenistä seuraajaksesi siltä varalta, että jätät Klubin tai et voi muutoin suoriutua velvollisuuksistasi Klubin johtajana;
  9. välittömästi ilmoittamaan meille kaikesta tiedetystä ja epäillystä petoksesta, chip-dumpingista (pelimerkkien luovutuksesta), rahanpesusta tai muusta laittomasta tai meidän kieltämästämme (tässä Sopimuksessa, Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessatai muutoin Sivustolla, tai sen kautta, määritellystä) käytöksestä, joka liittyy Klubiisi; ja
  10. hyväksymään kaikki PokerStarsin antamat kohtuulliset ohjeet, jotka koskevat Klubiasi tai sinun ja Jäseniesi (sikäli, kuin se on hallinnassasi) Home Games -kotipelien käyttöä
 4. Klubin perustavan Klubin johtajan on valittava Klubin nimi ja tunnus. Hyväksyttyä Klubin nimeä ei voi muuttaa, ellei myöhemmin määritellä, että nimi ei ole Kohdan 3.5 mukainen.

 5. Kohdan 3.4 lisäksi Klubin johtajan ei tule valita Klubin nimeä, logoa tai kuvaa, joka:

  1. on loukkaava, laiton, säädytön, törkeä, herjaava, pornografinen, uhkaava, tai joka saattaa aiheuttaa rotuvihaa, tai joka on rienaava;
  2. rikkoo PokerStarsin tai kolmannen osapuolen aineettoman omaisuuden koskemattomuutta tai muita oikeuksia tai rikkoo lakia;
  3. sisältää internetosoitteen;
  4. sisältää toisen käyttäjän käyttäjätunnuksen [halventavasti esitettynä];
  5. sisältää pokeriammattilaisen tai muun julkkiksen nimen (ellei se ole myös oma nimesi tai henkilö on Klubin johtaja tai Klubisi Jäsen);
  6. sisältää erikoismerkkejä; tai
  7. sisältää PokerStarsin kilpailijan nimen, tai markkinoi sen palveluja.
 6. Kumoamatta yllä olevia Kohtia 3.4 ja 3.5 PokerStars tarkistaa ja hyväksyy kaikki Klubin nimet ja logot. PokerStars pidättää oikeuden hylätä Klubin nimen, logon tai kuvan erittelemättä hylkäämisen syitä.

 7. Klubin johtajan ei tule hankkia Jäseniä lähettämällä roskapostia tai muilla tunkeilevilla tekniikoilla. Jokainen Klubin johtaja on yksin vastuussa lähettämistään sähköposteista.

 8. Klubin johtajat eivät saa veloittaa maksua Jäseniltä Klubiin liittymisestä.

4. JÄSENEN VASTUUT

 1. Jos olet Jäsen, suostut:

  1. käyttäytymään vastuullisesti ja hyvässä hengessä Jäsenenä;
  2. kohtelemaan muita Jäseniä reilusti ja kunnioituksella;
  3. kunnioittamaan muiden Jäsenien yksityisyyttä ja käsittelemään heidän henkilökohtaisia tietojaan vain Tietosuojakäytäntömmeja Data Protection Act 2002:n mukaisesti;
  4. suojelemaan Käyttäjätiliäsi ja pääsyä Klubin hallintaominaisuuksiin luvattomalta käytöltä (suosittelemme vahvasti RSA Security tokenimme käyttöä);
  5. käyttämään Klubisi johtajaa ensimmäisenä kontaktinasi kaikkiin Klubiasi koskeviin kyselyihin, huoliin ja erimielisyyksiin;
  6. välittömästi ilmoittamaan meille kaikesta epäillystä petoksesta, chip-dumpingista (pelimerkkien luovutuksesta), rahanpesusta tai muusta laittomasta tai meidän kieltämästämme (tässä Sopimuksessa, Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa tai muutoin Sivustolla, tai sen kautta, määritellystä) käytöksestä, joka liittyy Klubiisi; ja
  7. toimimaan siten, että PokerStars, tai sen konserniin kuuluvat yhtiöt, eivät saa tai joudu vaaraan saada huonoa mainetta. Toiminta ei saa myöskään haitata materiaalisesti PokerStarsin, tai sen konserniin kuuluvien yhtiöiden, etuja.
 2. Kutsuessasi muita ihmisiä liittymään Klubiisi, et saa Jäsenenä lähettää roskapostia tai käyttää muita tunkeilevia tekniikoita, mukaanlukien muttei rajoittuen kutsumatonta mainostamista muissa Klubeissa. Jokainen Jäsen on yksin vastuussa lähettämistään sähköposteista.

5. KUMPPANIT

 1. Jos olet Kumppanuussopimuksen osapuoli, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja ja edellytyksiä Home Games –käyttösi yhteydessä (suuraakkosilla kirjoitetuilla ehdoilla, joita ei ole muutoin määritelty tässä Sopimuksessa, tässä Kohdassa 5 on Kumppanuussopimuksessa määritelty tarkoitus):

 2. Sinulle myönnetään tässä oikeus markkinoida Home Games –kotipelejä asettamalla Markkinointikoodeja ja/tai Linkkejä Sivustollesi osana Sivuston markkinoimista noudattaen Kumppanuussopimuksesi uusinta versiota. PokerStars voi välittömästi sulkea Klubin luvattoman markkinoinnin perusteella.

 3. Kumppanuussopimuksessa tarjotun Markkinointikoodin ja/tai Linkin, tai muun kannustimen, sisällyttäminen kolmannelle osapuolelle, kuten Sivustosi käyttäjille, lähettämiisi Jäsen-kutsuihin perustamaasi Klubiin on kiellettyä.

 4. Et voit pyytää kolmatta osapuolta, kuten Sivustosi käyttäjiä, kutsumaan potentiaalisia Jäseniä Klubiin Kumppanuussopimuksessa tarjotulla Linkityksellä ja/tai Markkinointikoodilla.

 5. Et voi tarjota (tai välittää kolmannen osapuolen tarjoamaa) mitään palkkiota (rahallista tai muuta) sähköpostitse, internetjulkaisussa tai muussa mediassa (online tai offline) kolmannelle osapuolelle Home Games –käyttösi yhteydessä sisältäen tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ansaitsemasi Komission jakamisen.

 6. Kaikki Home Games –kotipelien väärinkäyttö on kiellettyä (sisältäen pelien käytön lisätäksesi Komissiota tai muita sinulle maksettavia Maksuja).

 7. Jos sinun havaitaan rikkoneen tätä Kohtaa 5 tai toimit tässä mainittujen ehtojen vastaisesti, pidätämme oikeuden ryhtyä parhaiksi katsomiimme toimiin, sisältäen asiaan liittyvien Klubien sulkemisen ja/tai Kumppanuussopimuksen lopettamisen, yksinomaisella päätöksellämme.

 8. PokerStars saattaa ajoittain muuttaa ja/tai rajoittaa tässä Kohdassa 5 myönnetyn oikeutesi käyttää Home Games –kotipelejä ehtoja tai poistaa oikeuden milloin tahansa yksinomaisella päätöksellään, ja esim. rajoittaa sinuun linkitettyjen Klubin Jäsenten määrää tai prosenttiosuutta.

6. MAINOSTUS

 1. Et voi käyttää Home Games -kotipelejä minkään muun kuin PokerStarsin, tai sen konserniyhtiöiden, palvelun tai tuotteen myynnin edistämiseen (esimerkiksi linkittämällä kolmannen osapuolen internetsivustoihin tai näyttämällä kolmannen osapuolen mainoksia) tai millään tavoin rohkaista Jäseniä pelaamaan internetpokeria PokerStarsin kilpailijoiden sivustoilla.

 2. Et voi asettaa linkkejä tai muutoin linkittää Sivustolla, tai millään sen osalla (sisältäen Klubisi yhteydessä olevat Sivuston osat), kolmannen osapuolen internetsivustolle, joka markkinoi PokerStarsin kilpailijoita, viittaa yhteistyöstä tai hyväksynnästä PokerStarsin taholta, tai rikkoo mitään tämän sopimuksen ehtoja tai edellytyksiä.

 3. Voit asettaa linkin Sivustolle omistamallesi internetsivustolle tai lähettämääsi sähköpostiin, jos (i) teet tämän reilulla ja laillisella tavalla, joka ei vahingoita mainettamme, tai hyödynnä sitä, ja (ii) et vihjaa yhteistyöstä tai hyväksynnästä meidän taholtamme, jos sellaista ei ole. Tässä kohdassa 6.3 mainittua linkitysoikeutta ei voi alilisensoida, luovuttaa tai muutoin siirtää toimestasi. Pidätämme oikeuden peruuttaa tämän linkitysluvan milloin tahansa.

7. TALOUDELLINEN ETU

 1. Home Games -kotipelit on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseksi viihteeksesi (toimitpa sitten Klubin johtajana tai Jäsenenä), eikä niitä saa käyttää millään muotoa rahallisen hyödyn tavoitteluun kenenkään Home Games -kotipelien käyttäjän osalta. Home Games -kotipeleissä kiellettyä toimintaa (mukaanlukien muttei rajoittuen) ovat:

  1. minkään kolmannen osapuolen tilin, tai minkään muun menetelmän, hankkeen tai järjestelmän perustaminen - internetissä tai sen ulkopuolella - jonka tarkoituksena on jakaa varoja kenellekään Home Games -käteispelin tai turnauksen tuloksen seurauksena;
  2. Klubin liittymismaksun pyytäminen tai vastaanottaminen keneltäkään Jäseneltä; tai
  3. kumoamatta pykäliä 6.1 tai 6.2, rahan tai minkään muun palkkion ansaitseminen mainostuloina.

8. YKSITYISYYS JA HENKILÖLLISYYS

 1. Tiedostat ja hyväksyt, että HG-pelissä pelaa todennäköisesti pelaajia, jotka tuntevat toisensa, ja osa tai kaikki pelaajat saattavat pelata HG-peliä samasta fyysisestä sijainnista. Hyväksymällä tämä Sopimuksen, vahvistat, että Home Games -kotipeleihin osallistuminen on laillista lainkäyttöalueellasi.

 2. PokerStars-tilisi käyttäjätunnusta käytetään myös Klubin johtajan tai Jäsenen tunnuksenasi, ja se näytetään Klubin johtajalle ja Jäsenille Home Games -aulassa, Klubin aulassa ja (jos Klubin johtaja on valinnut hakemistoissa näkymisen) Klubien julkisissa hakemistoissa. Joten, pelaajat, jotka tuntevat sinut Home Games -kotipeleistä ja/tai Klubistasi tietävät myös PokerStars-tilisi käyttäjätunnuksen. Jos et hyväksy tätä, älä käytä Home Games -kotipelejä. Käyttäjillä voi olla vain yksi yksilöllinen Käyttäjätunnus.

 3. PokerStars saattaa tarkastaa Klubien chattilokit esim. tarkistaakseen, että noudatat tätä Sopimusta ja Loppukäyttäjän lisenssisopimusta.

 4. Henkilökohtaiset tietosi voidaan jakaa kolmannelle osapuolelle, jos epäilemme, että olet mukana Petollisessa toiminnassa (kuten määritelty Kohdassa 10.1 alla). Näissä tapauksissa noudatamme kuitenkin Tietosuojakäytäntöämme.

 5. Suostut vastaanottamaan sähköposteja meiltä koskien Klubisi toimintoja, kuten HG-pelien aikatauluja, tuloksia ja sijoituksia. Voit kieltäytyä vastaanottamasta näitä sähköposteja Klubikohtaisesti. Huomaa, että, ellet kieltäydy vastaanottamasta Klubin sähköposteja, saat näitä sähköposteja, vaikka olisit kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointi- tai muita sähköposteja Sivustolta.

9. PUHECHAT

 1. Klubin johtaja voi päättää kytkeä päälle puhechatin Klubinsa kotipeleissä oman harkintansa mukaisesti, tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja noudattaen.

 2. Hyväksyt, ettei PokerStars valvo aktiivisesti Home Games -käyttäjien välistä puhechattia, ja jos haluat pelata kotipeleissä, joissa puhechat on kytketty päälle, teet sen omalla vastuullasi.

 3. Puhechatin käyttäminen pahantahtoiseen tai hyökkäävään käytökseen, mukaanlukien muttei rajoittuen kolluusioon, petokseen, roskapostitukseen ja/tai häirintään on ankarasti kiellettyä.

 4. Puhechatin käyttäminen PokerStarsin kilpailijoiden mainontaan, tai muuhun kaupalliseen toimintaan, jota ei ole etukäteen hyväksytty PokerStarsin osalta, on ankarasti kiellettyä.

 5. Kaikki näiden sääntöjen rikkomiset tulee raportoida välittömästi PokerStarsin asiakaspalveluun (homegames@pokerstars.eu).

 6. Jos PokerStars saa selville, että Jäsen, Klubin johtaja tai Klubi rikkoo tässä Kohdassa puhechatin osalta esitettyjä sääntöjä, varaamme oikeuden estää tiettyä Jäsentä, Klubin johtajaa tai Klubia käyttämästä puhechat-ominaisuutta ja/tai tehdä muita toimenpiteitä (mukaanlukien alla Kohdassa 12 listatut toimenpiteet).

10. JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO

 1. PokerStars saattaa ajoittain pysäyttää Home Games -kotipelit suorittaakseen tarvittavia ylläpitotoimenpiteitä (tai muista Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa mainitusta syistä). On mahdollista, että annamme sinulle ilmoituksen näistä pysäytyksistä. Tällaisissa pysäytystapauksissa saattaa olla tarpeen peruuttaa aikataulutettuja HG-pelejä. Klubin johtaja ei ole vastuussa näistä pysäytyksistä.

 2. Jäsenien on tiedostettava, että Kohdassa 10.1 määritelty pysäytys ei ole Klubin johtajan hallinnassa. Jos sinulla on kysyttävää pysäytyksestä, sinun on kuitenkin käännyttävä ensimmäisenä Klubisi johtajan puoleen.

 3. Jos olet Klubin johtaja, hyväksyt olevasi vastuussa käsittelemään Jäsenien kyselyitä Kohdassa 10.1 määritellyissä pysäytystapauksissa.

 4. Voit peruuttaa rekisteröitymisesi mistä tahansa HG-turnauksesta aina kahta minuuttia ennen aikataulutettua aloitusaikaa asti. Menetät sisäänostosi, mikäli et voi pelata sovitussa HG-turnauksessa, etkä peruuta rekisteröitymistäsi ajoissa. PokerStars ei myönnä hyvitystä tällaisessa tapauksessa.

11. PETOLLINEN TOIMINTA

 1. PokerStars antaa sinulle luvan käyttää Home Games -kotipelejä sillä ehdolla, että et osallistu petokseen tai epärehelliseen peliin. Suostut olemaan osallistumatta, edistämättä, avustamatta ja tukematta petosta tai epärehellistä peliä tai muuta laitonta tai Klubin säännöissä tai Home Games -kotipelien käytössä kiellettyä (määritelty Sopimuksessa, Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa tai muutoin Sivustolla, tai sen kautta) käytöstä ("Petollinen käytös").

 2. PokerStars suhtautuu Petolliseen käytökseen erittäin vakavasti. Muiden oikeuksien ja keinojen, joita PokerStarsilla on tästä Sopimuksesta,Loppukäyttäjän lisenssisopimuksesta, laista tai muutoin, lisäksi Petolliseen käytökseen osallistunut Käyttäjä saatetaan ilmoittaa viranomaisille.

 3. Klubin johtajan on kohtuudella seurattava Klubinsa toimintoja Petollisen käytöksen varalta ja ilmoitettava PokerStarsin asiakaspalvelulle (homegames@pokerstars.eu) kaikesta tiedetystä tai epäillystä Petollisesta käytöksestä Kohdan 3.3(i) mukaisesti.

 4. Rajoittamatta Kohtaa 10.3 jokaisen Jäsenen on oltava valppaana Klubissaan tapahtuvan Petollisen käytöksen varalta ja ilmoitettava PokerStarsin asiakaspalvelulle (homegames@pokerstars.eu) kaikesta tiedetystä tai epäillystä Petollisesta käytöksestä Kohdan 4.1(f) mukaisesti.

12. KIELLOT JA RIKKEET

 1. Jos epäilemme, että saatat rikkoa tämän Sopimuksen tai Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen jotain kohtaa, tai mistä tahansa muusta perustellusta syystä, PokerStars pidättää oikeuden (ilman muiden tässä Sopimuksessa, Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa, laissa tai muutoin mainittujen oikeuksiensa tai keinojensa vahingoittamista) välittömästi:

  1. jäädyttää tai estää pääsysi Sivustolle, ja kaikkiin sen osiin, kuten Klubeihin, joiden Klubin johtaja tai Jäsen olet, tai yleensä Home Games -kotipeleihin;
  2. jäädyttää tai peruuttaa kaikki Klubin HG-pelit ja muun Klubin toiminnan;
  3. jäädyttää Klubin toiminnan; ja/tai
  4. sulkea Klubin.
 2. Jos havaitsemme, että rikot tämän Sopimuksen tai Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen jotain kohtaa, PokerStars pidättää oikeuden (ilman muiden tässä Sopimuksessa, Loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa, laissa tai muutoin mainittujen oikeuksiensa tai keinojensa vahingoittamista) välittömästi:

  1. keskeyttää tämän Sopimuksen;
  2. jäädyttää tai pysyvästi estää pääsysi Sivustolle, ja kaikkiin sen osiin, kuten Klubeihin, joiden Klubin johtaja tai Jäsen olet, tai yleensä Home Games -kotipeleihin;
  3. jäädyttää tai peruuttaa kaikki Klubin HG-pelit ja muun Klubin toiminnan;
  4. jäädyttää tai pysyvästi sulkea Klubin;
  5. takavarikoida kaikki Käyttäjätililläsi olevat varat;
  6. päättää Käyttäjätunnuksesi;
  7. ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan; ja/tai
  8. ryhtyä muihin PokerStarsin sopiviksi katsomiin toimiin.

13. VASTUU JA KORVAUKSET

 1. Suostut vapauttamaan PokerStarsin, sen osakkeenomistajat, johtajat ja työntekijät vastuusta, puolustamaan ja pitämään heitä syyttöminä kaikkiin alla luetelluista syistä johtuviin vaateisiin, maksuvelvollisuuksiin, vahingonkorvauksiin, menetyksiin ja kuluihin mukaan lukien oikeudenkäyntikulut sekä muut kulut, jotka saattavat johtua:

  1. tämän Sopimuksen osittaisestakin rikkomuksesta, tai sen epäilystä;
  2. Home Games -kotipelien yhteydessä tekemästäsi rikkomuksesta tai epäillystä rikkomuksesta lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia kohtaan;
  3. Home Games -kotipelien yhteydessä tekemästäsi Petollisesta käytöksestä tai epäillystä Petollisesta käytöksestä;
  4. sinun, tai muun henkilön sinun Kirjautumistiedoillasi, luvallasi tai ilman, tekemästä Home Games -käytöstä.
 2. PokerStars ei ole missään olosuhteissa, laiminlyönninkään takia, vastuussa tästä Sopimuksesta, tai siihen liittyen, johtuvista erityisistä, sivu-, suorista, epäsuorista tai välillisistä kustannuksista (mukaan lukien liikevoittojen menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen, liiketietojen katoaminen tai muut rahalliset tappiot) riippumatta siitä, onko PokerStars ollut tietoinen vahingoista, tai jos vahingot ovat olleet kohtuullisesti ennalta nähtävissä.

 3. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita osapuolen vastuuta henkilökohtaisista vammoista tai kuolemasta, joka aiheutuu laiminlyönnistä tai osapuolen tekemästä varkaudesta tai petoksesta.

14. ARVOJÄRJESTYS

 1. Jos Home Games -kotipelien käytön yhteydessä on ristiriita tämän Sopimuksen ja Kumppanuussopimuksesi välillä, Kumppanuussopimuksesi on voimassa tässä ristiriitatapauksessa.

15. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 1. PokerStars pidättää oikeuden päivittää ja muokata tätä Sopimusta, tai mitä tahansa sen osaa, ilman ennakkoilmoitusta. Sitoudut muokatun Sopimuksen noudattamiseen 14 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Sivustolla. Tämän vuoksi PokerStars kehottaa sinua vierailemaan Sivustolla säännöllisesti ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevan Sopimusversion ehdot ja edellytykset. Sivuston käyttäminen katsotaan Sopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.

16. SOVELLETTAVA LAKI

 1. Tähän Sopimukseen, ja siihen liittyviin asioihin, sovelletaan Mansaaren lakeja. Sinä hyväksyt peruuttamattomasti sen, että Mansaaren tuomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta kaikkiin vaateisiin, riitatilanteisiin ja epäselvyyksiin, jotka liittyvät Sopimukseen, ja siihen liittyviin asioihin. Lisäksi luovut peruuttamattomasti kaikista valitusoikeuksista Mansaaren tuomioistuimien päätöksiin liittyen, etkä vetoa siihen, että asia on käsitelty väärässä tai lainvoimattomassa tuomioistuimessa. Mikään tässä kohdassa ei rajoita PokerStarsin oikeutta ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan missään muussa lainvoimaisessa tuomioistuimessa, eivätkä samanaikaiset tai eriaikaiset oikeustoimet missään muussa tuomioistuimessa estä oikeustoimia muissa tuomioistuimissa lainkäyttöalueiden lakien sallimissa rajoissa.

17. SOPIMUSEHTOJEN ERILLISYYS

 1. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto on nyt tai myöhemmässä vaiheessa laiton, pätemätön tai kannekelvoton millä tahansa hallintoalueella, se ei vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen sillä tai muullakaan hallintoalueella. Jos jokin ehdoista on mitätön, mutta olisi voimassa, mikäli joku ehdon kohta olisi poistettu tai muokattu, ehto on voimassa tarpeellisilla muokkauksilla.

18. OIKEUDEN LUOVUTUS

 1. PokerStars pidättää oikeuden luovuttaa tämä Sopimus kolmannelle osapuolelle kokonaisuudessaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta. Sinä et voi luovuttaa mitään tässä Sopimuksessa mainittuja oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.

19. MUUTA

 1. Tässä Sopimuksessa mainittujen ehtojen peruuttaminen (suora tai epäsuora) (mukaan lukien PokerStarsin epäonnistuminen Sopimuksen ehtojen noudattamisessa) ei velvoita PokerStarsia luopumaan oikeuksistaan muiden Sopimuksessa mainittujen ehtojen suhteen.

 2. PokerStarsin konserniyhtiöitä lukuun ottamatta, mikään tässä Sopimuksessa ei anna tai myönnä mitään oikeuksia tai muita etuja henkilöille, jotka eivät ole tämän Sopimuksen osapuolina (sisältäen Klubin johtajat tai muut Klubin jäsenet).

 3. Mikään tässä Sopimuksessa mainittu ei luo sinun ja meidän välillemme työsuhteeseen, kumppanuuteen, edustukseen, omaisuudenhoitoon, luottamukseen tai yhteistyöhön perustuvaa suhdetta.

 4. Tämä Sopimus, ja siinä mainitut asiakirjat, muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillemme Home Games -kotipeleihin, ja se korvaa kaikki aikaisemmat sopimukset ja järjestelyt sinun ja meidän välillämme Home Games -kotipeleihin liittyen.

 5. Sinun täytyy tarjota täydelliset ja totuudenmukaiset tiedot kaikista PokerStarsin pyytämistä tiedoista Home Games -kotipelien käyttöön liittyen sekä, jos olet Klubin johtaja, Klubisi Jäsenien Home Games -kotipelien käyttöön liittyen, Yksityisyyskäytäntöjemme ehtojen mukaisesti.

 6. Jos tämän Sopimuksen käännettyjen versioiden ja englanninkielisen version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on lainvoimainen.

Peliohjeet

How to Play Poker

PokerStarsin peliohjeosiosta löydät pokerin säännöt, vinkit aloittelijoille ja syvälliset strategiat.

Pelaaminen oikealla rahalla

Chip Stack

Tee ensimmäinen oikean rahan talletuksesi ja aloita pelaaminen PokerStarsilla. Talletusten tekeminen on nopeaa ja turvallista.

Asiakaspalvelu

Support

Asiakaspalvelu auttaa sinua 24/7 ja vastaa kysymyksiin, joita ei käsitellä usein kysytyissä kysymyksissä.