POKERIKAMPANJOIDEN YLEISET EHDOT JA EDELLYTYKSET

Alla on esitelty sivustollamme ("Sivusto") ja/tai graafisessa käyttöliittymässä ("Peliohjelmisto") mainostettujen tai niiden kautta saatavilla olevien kaikkien tarjouksien, palkintokampanjoiden ja kilpailujen (yhdessä "Kampanjat") yleiset ehdot ja edellytykset ("Säännöt"). Kaikki Kampanjat on järjestänyt TSG Interactive Gaming Europe Limited ("me" "meidän" "yhtiömme"), joka omistaa Sivuston ja operoi sitä. Termi "Ryhmä" tarkoittaa kontekstin salliessa TSG Interactive Gaming Europe Limitediä yhdessä tytäryhtiöidensä ja TSG Interactive Gaming Europe Limitedin holding-yhtiön ja sen kaikkien tytäryhtiöiden ja kaikkien "The Stars Groupiin" yhteydessä olevien yhtiöiden kanssa.

Osallistuessaan Kampanjaan jokaisen osallistujan ("Osallistuja" tai "sinä") on lupauduttava noudattamaan ehdoitta (soveltuvin osin): (i) näitä Sääntöjä. (ii) Sivuston käyttöä koskevaa loppukäyttäjän lisenssisopimusta ("EULA"). (iii) Sivuston turnauksiin osallistumista koskevia turnaussääntöjä ("Turnaussäännöt"). (iv) Sivustolla esitetyn yksittäisen Kampanjan erikoisehtoja ja -edellytyksiä ("Erikoisehdot").

1. Kelpoisuus

1.1. Osallistuaksesi Kampanjaan sinun täytyy: (a) oleskella ja pelata lainkäyttöalueella, jolla Sivustolla pelaaminen ja Kampanjaan osallistuminen on laillista; ja (b) olla 18-vuotias (kahdeksantoistavuotias) tai laillisesti täysi-ikäinen omalla lainkäyttöalueellasi (suurempi voimassa). Sinua saatetaan missä tahansa vaiheessa pyytää osoittamaan meille tai kolmannelle osapuolelle todiste iästäsi ja/tai henkilöllisyydestäsi. Lisäksi sinun on oltava valmis esittämään voimassa oleva passi tai muu virallinen kuvalla varustettu henkilöllisyystodistus, jolla voit vahvistaa ikäsi ja/tai henkilöllisyytesi Turvallisuusosastomme vaatimalla tavalla. Jos et esitä kyseisiä asiakirjoja vaatimallamme tavalla, osallistumisesi Kampanjaan kielletään ja kaikki sinulle myönnetyt edut, palkinnot tai rahavarat voidaan takavarikoida ilman mitään kompensaatiota.

1.2. Kampanjan Osallistujan on oltava Kampanjaan osallistuakseen sama henkilö, jonka nimi esiintyy Pelaajatilillä ("Stars-tili"), joka on rekisteröity Sivustollamme (mikäli Stars-tili on tarpeellinen Erikoisehtojen mukaan). Osallistuessasi tähän Kampanjaan vahvistat täten meille, että Stars-tilillesi rekisteröidyt nimesi, osoitteesi ja muut henkilökohtaiset tietosi ovat täsmälliset ja ajan tasalla. Jos et esitä hyväksyttyä todistusta nimestäsi, osoitteestasi tai muista henkilötiedoistasi vaatimallamme tavalla, osallistumisesi Kampanjaan poistetaan tai hylätään ja kaikki sinulle myönnetyt edut, palkinnot tai varat voidaan takavarikoida ilman mitään kompensaatiota. 

1.3. Ryhmän työntekijät, työntekijöiden sukulaiset tai muut Ryhmän kanssa yhteistyötä tekevät tai muuten siihen yhteydessä olevat henkilöt eivät saa osallistua mihinkään Kampanjaan. Tässä yhteydessä termi "sukulainen" tarkoittaa esimerkiksi puolisoa, partneria, vanhempaa, serkkua, lasta tai sisarusta ja termi "yhteydessä" sisältää muun muassa työntekijöiden kanssa asuvat henkilöt. Kumpikaan näistä termeistä ei rajoitu näihin henkilöihin.

1.4. Erikoisehdoissa ilmoitetaan, mikäli tietyllä lainkäyttöalueella oleskelevan henkilön ei sallita osallistua Kampanjaan tai jos Kampanja koskee vain tiettyä lainkäyttöaluetta.

1.5. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että kun Kampanja sisältää: (i) ilmaiseksi pelattavan osallistumismahdollisuuden; tai (ii) oikealla rahalla pelaamisen osallistumisvaatimuksen, ja kummassakin tapauksessa, kun palkintona on rahaa tai rahallista arvoa, näiden kiellettyjen lainkäyttöalueiden asukkaat eivät saa osallistua kyseisiin Kampanjoihin.

2. Osallistujien käytös

2.1. Sinulla saa olla vain yksi Stars-tili ja sinun on käytettävä tätä Stars-tiliä osallistuaksesi Kampanjaan. Lisäksi et saa sallia toisen henkilön osallistua Kampanjaan käyttämällä sinun Stars-tiliäsi.

2.2. Jos saamme tietoomme petoksen, huijauksen, epärehellisyyden tai vastaavan käytöksen koskien osallistumistasi Kampanjaan tai jos rikot näitä Sääntöjä, EULA:a tai Turnaussääntöjä, pidätämme oikeuden hylätä sinut automaattisesti tai mitätöidä osallistumisesi. Jos petos, huijaus tai vastaava havaitaan palkinnon jakamisen jälkeen, sinulta vaaditaan palkinnon (tai vastaavan hyvityksen) palauttamista meille välittömästi meidän näin pyytäessä.

2.3. Tiimimme ja/tai sen nimittämät tahot valvovat koko Kampanjan voimassaoloajan kaikkien Osallistujien käytöstä tarkkojen sääntöjen mukaisesti. Pidätämme oikeuden ryhtyä parhaaksi näkemiimme toimenpiteisiin Osallistujaa kohtaan, mikäli näitä Sääntöjä, EULA:a tai Turnaussääntöjä on rikottu ja/tai Osallistuja käyttäytyy epärehellisesti Kampanjassa. Toimenpiteitä voivat muun muassa olla Kampanjasta ja/tai Peliohjelmistosta erottaminen sekä väärinkäytöksen avulla ansaittujen ja/tai tulevien Palkintojen tai Lahjojen (kuten alla kohdassa 3 on määritelty) takavarikointi. Päätös siitä, mikä lasketaan näiden Sääntöjen rikkomiseksi tai mikä lasketaan Osallistujan epärehelliseksi käytöksesi osallistuessaan tähän Kampanjaan, on meillä oman harkintamme mukaisesti. Jos petos, huijaus tai vastaava havaitaan palkinnon jakamisen jälkeen, sinulta vaaditaan Palkinnon tai Lahjan (tai vastaavan hyvityksen) palauttamista meille välittömästi meidän näin pyytäessä.

3. Palkinnot/Lahjat

3.1. Jokaisen Kampanjan voimassaoloaika sekä viimeinen osallistumispäivä tai hyväksyttävien osallistumisten rajalukumäärä ennen Kampanjan sulkemista ilmoitetaan Sivustolla. Sivustolla ilmoitetaan tämä tieto sekä tarjolla olevat palkintojen ("Palkinto") tai lahjojen ("Lahja") kuvaukset, mutta niistä ei ilmoiteta näitä Säännöissä.

3.2. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että tarjottuja Palkintoja tai Lahjoja ja/tai kaikkia muita osana Kampanjaa jaettuja tuotteita ei voi siirtää, vaihtaa rahaan, luovuttaa, myydä muille henkilöille tai vaihtaa heidän kanssaan.

3.3. Pidätämme oikeuden tarjota rahavaihtoehdon Palkinnolle tai Lahjalle. Sinulla ei ole oikeutta vaatia rahavaihtoehtoa, ellemme me sovi toisin. Palkinnon tai Lahjan rahallinen arvo (mikäli Kampanjassa on saatavilla rahavaihtoehto) määritellään Erikoisehdoissa.

3.4. Ellei Erikoisehdoissa toisin määritellä, Palkintojen/Lahjojen voittajille ilmoitetaan 30 (kolmenkymmenen) päivän sisällä voitosta puhelimitse, sähköpostitse tai muulla kommunikointitavalla Kampanjan Erikoisehdoissa määritellyllä tavalla. On Osallistujan vastuulla varmistaa, että hänen Stars-tilillään olevat yhteystiedot ja sähköpostiosoite ovat kelvollisia ja oikein. Emme lähetä Palkintoa/Lahjaa ennen kuin olemme ilmoittaneet voitosta sinulle. Palkinnot/Lahjat lisätään ainoastaan sinun Stars-tilillesi tai lähetetään Stars-tiliisi linkitettyyn osoitteeseen.

3.5. Palkinnot/Lahjat on lunastettava 30 (kolmenkymmenen) päivän sisällä voittoilmoituksestasi ellei toisin ole mainittu. Mikäli et lunasta Palkintoasi/Lahjaasi tämän ajan kuluessa, Palkintosi/Lahjasi mitätöityy. Mitätöidyt palkinnot saatetaan vetää takaisin ja niitä saatetaan tarjota toiselle Osallistujalle tai toisessa Kampanjassa.

3.6. Ilmoitettuamme sinulle, että olet voittanut Palkinnon tai olet oikeutettu vastaanottamaan Lahjan, lähetämme Palkinnon/Lahjan tai asetamme sen saataville viimeistään 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluttua Kampanjan päättymisestä. Huomaa kuitenkin, että jos Palkinnon/Lahjan osa on riippuvainen myöhemmin tapahtuvasta tapahtumasta, et voi käyttää Palkintoa/Lahjaa ennen tätä päivää. 

3.7. Palkintojen/Lahjojen määrä on rajallinen. Mikäli Palkinnot/Lahjat loppuvat, pidätämme oikeuden tarjota vaihtoehtoista vastaavaa Palkintoa tai Lahjaa.

3.8. Palkinnolla ja/tai Lahjalla saattaa olla kolmannen osapuolen asettamia ehtoja ja edellytyksiä ("Kolmannen osapuolen säännöt"), joita sinun on noudatettava osana Palkintosi ja/tai Lahjasi lunastamista ja/tai käyttöä. Emme ole vastuussa, jos et noudata näitä Kolmannen osapuolen sääntöjä. Lisäksi sinua saatetaan vaatia hyväksymään erillinen Palkintomme ja/tai Lahjamme tai sen osan myöntämisen ja/tai käyttämisen ehdot sisältävä sopimus. Näiden ehtojen hyväksymättä jättäminen saattaa johtaa Palkinnon/Lahjan takavarikoimiseen.

3.9. Voittajat eivät voi sitouttaa meitä mihinkään sopimukseen, kuluun tai maksuun ilman kirjallista etukäteishyväksyntää.

3.10. Palkintoa tai Lahjaa ei myönnetä Osallistujalle:

3.10.1. joka ei ole jostain syystä sovellettavan lain mukaan kelvollinen vastaanottamaan ja/tai käyttämään Palkintoa/Lahjaa tai jos Palkinnon/Lahjan myöntäminen Osallistujalle on laitonta; tai

3.10.2. joka on peruuttanut ilmoittautumisen tai on pyytänyt estoa pelaamiseen, tuotteidemme tai palvelujemme kommunikaation vastaanottamiseen, tai jos Palkinto tai Lahja voidaan voittaa kyseisten tuotteiden tai palvelujen käytön avulla.

3.11. Osallistuja, joka vastaanottaa Palkinnon/Lahjan osana Kampanjaa, on yksin vastuussa kaikista tulli-, vero- ja muista sovellettavien lakien mukaisista maksuista, jotka johtuvat Palkinnon/Lahjan maksamisesta vähennettävästä verosta tai Palkinnon/Lahjan vastaanottamisesta aiheutuvasta verosta. Jos meidän on pidätettävä vero Palkinnosta/Lahjasta, vastaanottamasi summa voi olla alhaisempi kuin mainostettu Palkinto/Lahja. 

4. Haasteet, tehtävät ja palapelit

4.1. Jotta etenemisesi mitataan, pelaajan on ilmoittauduttava valitsemalla "Aloita" Haasteikkunassa. Ennen ilmoittautumista pelattuja käsiä ja/tai pelejä ei lasketa haasteen etenemiseen.

4.2. Hyväksyttävät vähimmäispanokset ja/tai vähimmäissisäänostotasot näytetään Haasteikkunassa. Ne määritellään aikaisemman pelihistorian ja mieltymysten mukaan.

5. Terveys ja turvallisuus

5.1. Sinun on noudatettava kaikkia antamiamme terveys- ja turvallisuussäädöksiä ja/tai -ohjeita sekä muita mahdollisia Kampanjaan osallistumistasi koskevia ohjeita sekä kaikkia laki- ja säädösvaatimuksia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Kampanjasta hylkäämiseen.

5.2. Sinun on varmistettava riittävällä tavalla oma terveytesi ja turvallisuutesi osallistuessasi Kampanjaan tai Palkintoihin/Lahjaan liittyviin tapahtumiin tai toimintoihin. Kaikki toimintasi, jonka arvioimme aiheuttavan terveys- tai turvallisuusriskin (tämä sisältää kaiken fyysisen tai psykologisen loukkaavan käyttäytymisen, mutta ei rajoitu näihin), johtaa välittömään hylkäämiseen.

5.3. Sinulta vaaditaan riittävissä määrin oman turvallisuutesi ja yleisen soveltuvuutesi varmistamista Kampanjaan osallistumiseen. Lisäksi vahvistat olevasi selvillä siitä, että Kampanjaan osallistuminen tapahtuu omalla riskilläsi.

5.4. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi saatuasi tiedon lääketieteellisistä tai muista syistä, jotka saattavat johtaa epäsopivuuteen Kampanjaan osallistumisessa. Pidätämme oikeuden takavarikoida paikkasi Kampanjassa tai mahdollisen Palkintosi tai Lahjasi ilman vastuuta tai hyvitysvelvollisuutta, jos katsomme sinun saattavan joutua tai altistavan muita sairauden tai loukkaantumisen vaaraan tai aiheuttavan Kampanjan peruuttamisvaaran tai häiriön.

6. Omistusoikeudet

6.1. Tämä Kohta 6 on voimassa vain, jos sinulta vaaditaan Kampanjassa sisällön lähettämistä meille osana Kampanjaan osallistumista. Tämä sisältää muun muassa lyhyet tarinat, artikkelit, blogit, audiovisuaaliset tallenteet ja valokuvat (yhdessä "Sisältö"), mutta ei rajoitu näihin.

6.2. Vakuutat, että olet lähettämäsi Sisällön kaiken materiaalin ja osioiden omistaja, ja/tai että olet oikeutettu ja sinulla on kirjallinen lupa Sisällön käyttämiseen osana Kampanjaa sekä olet varmistanut kaikki tarvittavat luvat, valtuutukset ja oikeudet Sisällössäsi käytettyihin henkilöihin ja materiaaleihin. Lisäksi vahvistat, että lähettämällä Sisällön luovutat meille ehdoitta peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, täysin siirrettävän, ikuisen maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, julkaista tai lähettää, tai valtuuttaa kolmannen osapuolen käyttää, julkaista tai lähettää Sisällön missä tahansa muodossa millä tahansa nykyisellä tai tulevalla alustalla ilman minkäänlaista palkkiota sinulle tai millekään Sisällössä esiintyvällä kolmannelle osapuolelle.

6.3. Vakuutat, että Sisältösi ei sisällä tai käytä alle 18-vuotiaita (kahdeksantoistavuotiaita) henkilöitä, ole rasistinen, säädytön, halventava, uhkaava, ahdisteleva, loukkaava, petollinen tai vilpillinen tai esitä alastomuutta, ole toisten yksityisyyttä loukkaava, hyökkäävä tai toista herjaava, eikä muutoin sisällä tai hyväksy mitään laitonta. Vakuutat, että meille lähettämäsi videomateriaali ei loukkaa mitään patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai minkään osapuolen tai henkilön muuta immateriaali- tai intimiteettisuojaa. Suostut olemaan sisällyttämättä Sisältöön tai esittää siinä mitään, mikä: (i) on tarkoitettu loukkaamaan tai vahingoittamaan muita. (ii) häiritsee tai halventaa yksityishenkilöä tai ryhmää minkään luokittelun perusteella. Luokittelut sisältävät uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisuuden, kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, iän, siviilisäädyn, sotilasarvon tai invaliditeetin, mutta ne eivät rajoitu näihin. (iii) saattaa perustaa tai muutoin rohkaista lainvastaista käytöstä tai muutoin kasvattaa kansalaistottelemattomuutta. (v) on tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupalliset tarkoitukset sisältävät materiaalin lähettämisen varojenkeräys- tai tuotteen tai palvelun mainostustarkoituksessa, mutta ne eivät rajoitu näihin.

6.4. Vahvistat olevasi selvillä siitä, että lähettäessäsi Sisältösi teet sen omalla harkinnallasi ja että olet yksin täysin vastuussa kaikista Sisältösi elementeistä. Vahvistat olevasi selvillä siitä, että meillä ei ole velvollisuutta tarkastaa tai muokata Kampanjaan liittyvää lähettämääsi Sisältöä.

6.5. Vahvistat olevasi selvillä siitä, että Sisältösi lähettämisen jälkeen me pidätämme tai valtuuttamamme kolmannet osapuolet pidättävät oikeuden jättää Sisältösi julkaisematta ja leikata tai muokata Sisältöäsi omalla päätöksellämme, eikä meillä ole mitään velvollisuutta käyttää, ladata ja/tai lähettää Sisältöäsi Sivustollemme tai mihinkään muuhun mediaan.

7. Vastuunjako

7.1. Osallistumalla Kampanjaan suostut vapauttamaan yrityksemme ja sen lailliset edustajat, yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt sekä agentuurit mukaan lukien Ryhmämme edellä mainittujen edustajat, johtajat, työntekijät ja agentit lakien rajoitukset huomioon ottaen kaikesta vastuusta sekä luopumaan rahallisista vaateista (sinun tai kolmannen osapuolen puolesta) ("Vaatimukset"), jotka johtuvat osallistumisestasi Kampanjaan ja/tai mahdollisesti sinulle myönnetyistä Palkinnoista/Lahjoista. Irtisanoudumme täysin kaikesta vastuusta tällaisista Vaatimuksista (muista kuin erityisesti osana Palkintoja tarjotuista mahdollisista kulukorvauksista Kampanjassa). Tämä rajoitus ei sisällä vastuuta puolestamme: (i) Laiminlyönnistä (ii) meidän tai työntekijöidemme laiminlyönnistä johtuvasta kuolemasta tai henkilökohtaisesta vammasta (iii) Petoksesta tai petollisesta esittämisestä (iv) Vastuusta, jota ei voi rajata tai rajoittaa lain mukaan.

7.2. Muutoin kuin yllä olevassa Kohdassa 7.1. sallittujen tapauksien kohdalla hyväksyt, että me tai Ryhmämme tai kumppanimme - sisältäen virkailijat, johtajat, työntekijät tai nimetyt edustajat, mutta ei rajoittuen näihin - eivät ole soveltuvien lakien puitteissa kenellekään vastuussa huolimatta heidän toiminnastaan sopimuksen alaisina, vahingossa tai muutoin: (i) Mistään epäsuorasta, erityisestä, oheis- tai välillisestä vahingosta - sisältäen liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot, liiketoiminnan tuottojen menetykset, laitteiston tai ohjelmistojen korvaamisesta johtuvat vahingot tai tietojenmenetyksen, mutta ei rajoittuen näihin - tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat osallistumisestasi mihin tahansa Kampanjaan (tai kyvyttömyydestäsi osallistua siihen), vaikka meille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. (ii) Mistään vaatimuksesta, jotka johtuvat Kampanjan virheistä tai epätarkoista tiedoista.

7.3. Emme ole vastuussa sinulle Kampanjaan tai Palkintoon/Lahjaan liittyvien velvoitteiden suorittamiseen liittyvistä virheistä, jos se ei ole meille mahdollista olosuhteiden vuoksi. Saatamme yrittää tarjota vaihtoehtoisen Palkinnon/Lahjan, mutta emme ole vastuussa Osallistujan hyvittämisestä tällaisissa olosuhteissa.

7.4. Suostut vapauttamaan yhtiömme ja sen lailliset edustajat, yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt, agentuurit - mukaan lukien edellä mainittujen edustajat, johtajat ja Ryhmämme työntekijät - kaikista kuluista, tappioista, vahingoista, maksuista ja vastuista - mukaan lukien maineen menetys ja ammattilaisneuvojien palkkiot - jotka johtuvat näiden Sääntöjen, EULA:n, Turnaussääntöjen tai Erikoisehtojen rikkomisesta tai antamiemme ohjeiden noudattamatta jättämisestä Kampanjaan osallistumisesi yhteydessä.

8. Muuta

8.1. Riitatilanteissa koskien tätä Kampanjaa - sisältää kaikki Palkinnon/Lahjojen myöntämiseen, Osallistujan kelpoisuuteen osallistumaan Kampanjaan, Osallistujan käytökseen ja/tai näihin Sääntöihin, EULA:an, Turnaussääntöihin tai Erikoisehtoihin liittyvät asiat, mutta ei rajoitu näihin - kaikki lopulliset päätökset tekee tiimimme, jonka päätökset ovat sitovia, etkä sinä tai kolmas osapuoli voi kritisoida niitä tai valittaa niistä.

8.2. Jos näissä Säännöissä vaaditaan tuomaripaneelin käyttöä voittajan määrittelemisessä subjektiivisen analyysin tai tulkinnan perusteella, me määräämme yhden riippumattoman henkilön tuomaripaneeliin.

8.3. Jos voitat minkä tahansa Kampanjan Sivustollamme, hyväksyt ja suostut siihen, että käytämme voittajan julkistamisessa henkilökohtaisia tietojasi (joihin sisältyy, mutta ei rajoitu, nimesi, käyttäjätunnuksesi ja kotimaasi) sovellettavien lakien mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että jos haluamme sinun osallistuvan julkisuus- tai markkinointikampanjoihin, jotka liittyvät osallistumiseesi Kampanjaan, pyydämme sinulta etukäteen kirjallisen hyväksynnän tällaiselle käytölle.

8.4. Nämä Säännöt, EULA sekä Turnaussäännöt ja muut Erikoisehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme Kampanjaan liittyen ja korvaavat kaikki aiemmat edustukset, sopimukset, neuvottelut tai yhteisymmärrykset - suulliset tai kirjoitetut - meidän ja sinun välillämme. Ellei tässä ole erikseen mainittu, kaikki esitetyt tai lain vaatimat ehdot, takuut ja esitykset on pois suljettu. Näiden Sääntöjen tai niiden osan virheellisyys, laittomuus tai valvomattomuus ei vaikuta tai heikennä muiden Sääntöjen lainvoimaisuutta.

8.5. Jos teet kotiutuksen talletusbonusaikana ennen hyväksytyn talletuksen tekemistä, et voi käyttää tätä bonusta. Etteivät pelaajat jäisi ilman bonusta tietämättään, heille näytetään kotiutuspyynnön yhteydessä ponnahdusviesti, jossa kerrotaan pelaajan menettävän bonuksensa, jos hän jatkaa pyyntöään.

8.6. Pidätämme oikeuden evätä Palkinnot/Lahjat, jos on syytä epäillä talletukseen liittyvää petosta tai että talletus on tehty ilman aikomusta käyttää sitä oikean rahan pelien pelaamiseen.

8.7. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä Sääntöjä, EULA:a, Turnaussääntöjä tai Erikoisehtoja milloin tahansa oman harkintamme mukaan. Tähän oikeuteen kuuluvat oikeus peruuttaa, muuttaa tai lopettaa Kampanja, jos oman harkintamme mukaisesti uskomme, ettei Kampanjaa voida toteuttaa määritetyllä tavalla. Kaikki Kampanjan muutokset tehdään Sivustolla ja jatkuva osallistumisesi Kampanjaan katsotaan muutosten hyväksymiseksi.

8.8. Sopimukseen ja siihen liittyviin asioihin sovelletaan Maltan lakeja. Hyväksyt peruuttamattomasti sen, että Maltan tuomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta kaikkiin vaateisiin, riitatilanteisiin ja epäselvyyksiin, jotka liittyvät tähän Kampanjaan ja siihen liittyviin asioihin. Lisäksi luovut peruuttamattomasti kaikista valitusoikeuksista Maltan tuomioistuimien päätöksiin liittyen, etkä vetoa siihen, että asia on käsitelty väärässä tai lainvoimattomassa tuomioistuimessa. Mikään tässä kohdassa ei rajoita oikeuttamme ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan missään muussa lainvoimaisessa tuomioistuimessa, eivätkä samanaikaiset tai eriaikaiset oikeustoimet missään muussa tuomioistuimessa estä oikeustoimia muissa tuomioistuimissa lainkäyttöalueiden lakien sallimissa rajoissa.

Jos sinulla on kysyttävää mistä tahansa kampanjasta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Päivitetty maaliskuussa 2020.

Web-kassa

Chip Stack

Tee talletus PokerStars-tilillesi suoraan Android- tai iOS-laitteeltasi Web-kassalla. Pokerin pelaaminen Mobile-sovelluksella on nyt helpompaa kuin koskaan!

Ensitalletusbonus

First Deposit Bonus

Kaikki ensimmäisen talletuksensa tekevät pelaajat saavat PokerStarsin 100 prosentin jopa 600 dollarin talletusbonuksen.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million on netin suurin viikoittainen pokeriturnaus 1 000 000 dollarin takuupotilla!