Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Pokeritermit ja -sanasto – online-pokerisanakirja

Action

(1) Vuoro, mahdollisuus toimia. Jos pelaaja ei näytä ymmärtävän, että on hänen vuoronsa, jakaja sanoo: "Teidän vuoronne." (2) Toiminta; maksaminen ja korottaminen. "Jos pöydälle tulee kolmas hertta ja tämä aiheuttaa paljon toimintaa pöydässä, on oletettavissa, että joku pelaajista on saanut värin."

All-In

kaikki peliin. Maksaa tai korottaa pottiin kaikki omat pelimerkit. Pöytäpanospeleissä pelaaja ei saa hakea lisää rahaa pöydän ulkopuolelta jaon pelaamisen aikana. Jos pelaajan käytössä olevat rahat loppuvat, pöydälle luodaan sivupotti, johon pelaajalla ei ole oikeutta. Pelaaja voi silti voittaa potista oman pelimerkkipanostuksensa oikeuttaman määrän verran. Esimerkki: "Bob-parka. Hän saa neloset vahvaa täyskättä vastaan, mutta hän oli jo laittanut kaikki pelimerkkinsä pottiin edellisen jaetun kortin jälkeen."

Ante

alkupanos eli rahasumma, jonka jokainen pelaaja joutuu maksamaan pelikierroksen alussa päästäkseen mukaan peliin. Useimmissa Hold'em-peleissä ei ole pakkopanosta, vaan niissä käytetään "sokkopanoksia", joiden avulla pottiin saadaan aloitusrahat.

Backdoor

takaovi. Pelaaja saa tarvitsemansa kortin sekä turnissa että riverissä saaden vetokäden. Oletetaan esimerkiksi, että pelaajalla on aloituskortteina A-7 . Flopissa jaetaan A-6 -4. Pelaaja asettaa panoksen, ja tämä maksetaan. Turnissa jaetaan T, minkä jälkeen kaikki sököttävät. Riverissä jaetaan J . Näin pelaaja on saanut "takaoven" kautta parhaan mahdollisen värin. Katso myös "runner".

Bad Beat

tarkoittaa, että voittanut käsi oli erittäin selvä altavastaaja erittäin vahvaa, todennäköisesti voittavaa kättä vastaan. Tällä termillä viitataan yleensä siihen, että potin voittajalla ei ollut alun perin mitään mahdollisuutta saada pottia ja että vaati äärimmäisen hyvää onnea saada juuri se yksi tarvittava kortti. Tästä on turha antaa esimerkkejä, sillä tällaisia tilanteita tulee vastaan usein.

Bet

Pottiin millä tahansa streetillä asetetut ensimmäiset merkit. Ennen floppia pieni blindi on ensimmäinen bet.

Big Blind

iso sokkopanos eli suurempi kahdesta tyypillisesti Hold'em-pelissä käytetystä sokkopanoksesta. Iso sokkopanos on tavallisesti koko ensimmäisellä kierroksella asetettava panos. Katso myös "blind" ja "small blind".

Blank

pöydällä oleva (tyhjä) kortti, joka ei näytä vaikuttavan ollenkaan kenenkään pelaajan käteen. Jos flopissa jaettaisiin A-J-T , turnissa jaettavaa korttia pidettäisiin tyhjänä korttina, jos siinä jaettaisiin 2. Toisaalta 2 saattaisi olla merkityksellinen kortti.

Blind

sokkopanos. Sokkopanos on pakollinen alkupanos, joka yhden tai useamman pelaajan on maksettava kokonaan (tai osittain) ennen korttien jakamista. Yleensä jakajan vasemmalla puolella olevat kaksi pelaajaa asettavat sokkopanokset. Katso myös "live blind".

Board

pöytä. Pöytä tarkoittaa kaikkia Hold'em-pelin yhteisiä kortteja: flopissa, turnissa ja riverissä jaettuja kortteja. Esimerkki: "Pöydällä ei ollut yhtään herttaa."

Bottom Pair

alin pari. Pari, joka muodostuu flopin alimman kortin kanssa. Jos pelaajalla on taskukortteina A -6 ja flopissa jaetaan kortit K-T-6 , pelaaja saa flopissa alimman parin.

Burn

tarkoittaa pakan päällimmäisen kortin ottamista pois pakasta ja asettamista kuvapuoli alaspäin. Tämä tehdään jokaisen panostuskierroksen välissä ennen seuraavan yhteisen kortin jakamista. Tämä on varotoimi, jolla estetään se, että kukaan pelaaja ei vahingossa näe tai tunnista seuraavaa pöydälle jaettavaa korttia.

Button

nappi. Valkoinen akryylikiekko, joka osoittaa (nimellisesti) jakajana toimivan pelaajan. Tällä termillä viitataan myös napilla olevaan (eli jakajan paikalla olevaan) pelaajaan. Esimerkki: "Oho, napilta korotettiin."

Buy

(1) Viittaa "potin ostamiseen". Tarkoittaa bluffaamista, kun pelaaja toivoo voivansa "ostaa" potin omalla korotuksellaan ilman, että kukaan pelaaja maksaa korotusta. (2) Viittaa "nappipaikan ostamiseen". Tarkoittaa maksamista tai korotusta, jolla on tavoitteena saada itsensä ja napin välissä olevat pelaajat luopumaan, jolloin pelaaja pääsee itse toimimaan viimeisenä seuraavilla lyöntikierroksilla.

Sanaston lähteenä on käytetty Lee Jonesin teosta Winning Low Limit Hold'em.

Call

maksaminen. Sellaisen rahamäärän lisääminen pottiin, joka vastaa viimeisintä panosta tai korotusta. Katso-termiä (esimerkiksi "Katson tämän panostuksen") pidetään arkikielisenä versiona Maksa-termistä.

Calling Station

maksava pelaaja. Heikko ja passiivinen pelaaja, joka maksaa usein korotuksen mutta ei korota tai luovuta kovin usein. Juuri tämänlaisten pelaajien kanssa pelaaminen on kannattavaa.

Cap

viimeinen korotus. Panostuskierroksen viimeisen sallitun korotuksen asettaminen. Viimeinen korotus on yleensä kolmas tai neljäs korotus. Kalifornialaisilla jakajilla on tapana kutsua viimeistä korotusta nimellä "Capitola" tai "Cappuccino".

Case

korttipakan tietyn korttilajin viimeinen kortti. Esimerkki: "Flopissa tulevat kortit J-8-3. Minulla on lähtökätenä jätkäpari ja vastustajalla kahdeksikkopari. Riverissä pöydälle tulee pakan viimeinen kahdeksikko eli case-kahdeksikko, ja vastustajan neljä kahdeksikkoa voittavat oman täyskäteni."

Center Pot

keskipotti. Jaon pelaamisen aikana syntynyt ensimmäinen potti (jos vähintään yksi pelaajista lisää pottiin kaikki merkkinsä, voi syntyä myös sivupotteja). Kutsutaan myös "pääpotiksi".

Check

sökötys eli (1) korottamatta oleminen, jolloin kierroksen aikana voi vielä maksaa tai korottaa myöhemmin. Sökötys tarkoittaa sitä, että pelaaja lisää pottiin nolla dollaria. (2) Check tarkoittaa myös pelimerkkiä.

Check-Raise

sökötys-korotus. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja aluksi sököttää, mutta korottaa sitten pottia toisen pelaajan korotettua sökötyksen jälkeen. Joskus voi kuulla joidenkin pitävän tätä epäreiluna tapana pelata pokeria. Tämä on kuitenkin hölynpölyä. Lähes kaikki kasinot sallivat sökötys-korotuksen, ja se onkin tärkeä taktinen liike pokerissa. Sökötys-korotus on erityisen hyödyllistä matalan limiitin Hold'em-pokerissa, jossa tarvitaan lisäkorotuksia muiden pelaajien pudottamiseksi, kun itsellä on paras käsi.

Cold Call

kylmänä maksaminen. Pelaaja maksaa kylmänä, kun hän maksaa samalla kertaa useamman kuin yhden korotuksen. Jos esimerkiksi ensimmäinen pelaaja korottaa sen jälkeen, kun ison blindin maksanut pelaaja on korottanut. Nyt kaikkien tämän jälkeen maksavien pelaajien on maksettava "kylmänä" kaksi korotusta. Tämä on eri asia kuin yhden korotuksen ja tätä seuraavan korotuksen maksaminen.

Come Hand

vetokäsi eli käsi, joka ei ole vielä valmis (termi on mahdollisesti peräisin Craps-pelistä).

Community Cards

yhteiskortit eli kortit, jotka jaetaan kuvapuoli ylöspäin pokeripöydän keskelle ja jotka ovat kaikkien pelaajien käytettävissä esimerkiksi Hold'emissa ja Omahassa.

Complete Hand

valmis käsi, kaikki kortit ovat käytössä. Esimerkiksi suora, väri, täyskäsi tai värisuora.

Connector

peräkkäiset kortit. Hold'emin aloituskäsi, jossa kortit ovat peräkkäisiä kortteja. Esimerkit: K-Q, 7-6.

Counterfeit

mitätöityminen eli käden muuttuminen arvottomammaksi, koska pöydälle jaettavissa korteissa on samoja kuin kädessäsi. Esimerkki: Lähtökorttisi ovat 8-7, ja flopissa tulee 9-T-J, jolloin sinulla on suora. Turnissa pöytään tulee kuitenkin 8, jolloin kätesi muuttuu liki arvottomaksi.

Crack

voittaa toisen käsi, tyypillisesti erittäin hyvä käsi. Tämä tilanne tapahtuu yleisimmin, kun toisen pelaajan lähtökortteina on ässäpari: "Tämä on jo kolmas kerta tänään, kun taskuässäni on kräkätty."

Cripple

toisen pelaajan käden halvaannuttaminen. Tällöin sinulla on suurin osa tai kaikki korteista, jotka joku toinen pelaaja haluaisi jaettavan pöydälle. Jos sinulla on lähtökätenä kuningaspari ja flopissa tulevat pöydälle kaksi muutakin kuningasta, olet halvauttanut pakan.

Dealer

jakaja. Se pokeripelin pelaaja, joka todellisuudessa (tai teoriassa) jakaa kortit. Kun pöydässä on mukana ammattijakaja (kasinolla tai pelihuoneessa) tai automaattinen jakaja (Internet-peleissä), on tarpeen määrittää pelaaja, joka jakaisi kortit, koska sokkopanokset ja korotukset tapahtuvat jakajan vasemmalla puolella olevasta pelaajasta lähtien. Määrittäminen tehdään jakajan napiksi kutsutun merkin avulla. Tämä merkki siirtyy pöydällä myötäpäivään siirtyen aina käden pelaamisen jälkeen seuraavalle pelaajalle.

Dog

lyhennys "underdog"-termistä eli altavastaajaa tarkoittavasta termistä.

Dominated Hand

alistettu käsi. Kyseinen käsi häviää lähes aina paremmalle kädelle, jonka pelaajat yleensä pelaavat. Esimerkiksi K-Q-lähtökäsi alistaa K-3-lähtökäden. Ellei floppi ole harvinaisen edullinen (esimerkiksi 3-3-X, K-3-X), K-3 häviää aina K-Q-lähtökädelle.

Draw

vetokäsi. Sellaisen käden pelaaminen, joka ei ole vielä hyvä mutta josta voisi tulla hyvä oikeiden korttien myötä. Esimerkki: "Käsi ei ole vielä valmis - minulla on veto päällä." Esimerkki: "Minun on maksettava, koska minulla on hyvä veto."

Draw Dead

vetää kuollutta. Pelaaja vetää kuollutta yrittäessään pelata käden, joka ei voita pottia edes toteutuessaan. Jos yrität vetää väriä ja vastustajallasi on jo täyskäsi, olet "vetämässä kuollutta". Tätä tilannetta on tietenkin pyrittävä välttämään.

Sanaston lähteenä on käytetty Lee Jonesin teosta Winning Low Limit Hold'em.

Equity

"oikeudenmukainen" osuus potista. Jos potissa on 80 dollaria ja pelaajalla on 50 prosentin mahdollisuus voittaa se, pelaajalla on 40 dollarin suuruinen oikeus pottiin. Tämä termi on melko epärealistinen, sillä pelaaja voittaa joko 80 dollaria tai 0 dollaria. Se antaa kuitenkin arvion siitä, kuinka paljon pelaaja voi "odottaa" voittavansa.

Expectation

(1) Odotusarvo eli summa, jonka voi olettaa keskimäärin saavansa tietyllä kädellä tai toimenpiteellä. Oletetaan esimerkiksi, että pelaaja laittaa 10 dollaria 50 dollarin pottiin yrittäen vetää kättä, jonka saa keskimäärin joka neljäs kerta ja jonka toteutuessa pelaaja voittaa aina. Veto ei onnistu kolme kertaa neljästä, jolloin pelaaja häviää 10 dollaria joka kerralla eli yhteensä 30 dollaria. Joka neljännellä kerralla pelaajan veto onnistuu, jolloin pelaaja voittaa 50 dollaria. Näin ollen näiden neljän käden keskimääräinen voitto on 50 - 30 dollaria eli 20 dollaria, jolloin käden keskimääräiseksi voitoksi saadaan 5 dollaria. Tässä tapauksessa tällä 10 dollarin maksulla on siis 5 dollarin positiivinen odotusarvo. (2) Summa, jonka voi olettaa voittavansa pokeripöydässä tietyllä ajanjaksolla. Oletetaan, että pelaaja voittaa 527 dollaria 100 pelitunnin aikana. Tällöin tuntikohtainen odotusarvo on 5,27 dollaria. Tätä voittosummaa ei tietenkään saa joka tunti (joinakin tunteina tulee myös tappiota), mutta tämä lukuarvo mittaa odotettavia voittoja.

Extra Blind

ylimääräinen sokkopanos. Sokkopanos, jonka juuri pöytään saapunut, peliin palaava tai asemaansa pöydässä muutoin muuttava pelaaja joutuu maksamaan. Katso myös "blind" ja "post".

Family Pot

yhteispotti. Potti, jossa ovat mukana kaikki (tai lähes kaikki) pelaajat ennen floppia.

Fast

nopea, viittaa "nopeasti pelaamiseen". Tarkoittaa käden pelaamista aggressiivisesti panostamalla ja korottamallla niin paljon kuin mahdollista. Esimerkki: "Kun pelaaja saa flopissa setin, mutta värin veto on mahdollinen, jako on pelattava nopeasti."

Favorite

suosikki. Pokerikäsi, joka on tilastollinen suosikki voittamaan käden.

Flop

floppi. Kaikki kolme ensimmäistä yhteistä korttia, jotka jaetaan samaan aikaan kuvapuoli ylöspäin.

Fold

luovuttaa. Luopua mahdollisuudesta voittaa kulloinenkin pokeripotti. Tarkoittaa käden laittamista pois tai korttien palauttamista käännettyjen korttien pinoon panoksen maksamisen tai korottamisen sijaan.

Foul

virhe. Käsi, jota ei saa jostain syystä pelata. Pelaajalla, jolla on virheellinen käsi, ei ole oikeutta pottiin. Esimerkki: "Hänelle jäi flopin jälkeen kolme korttia, joten jakaja tuomitsi hänen kätensä virheelliseksi."

Free Card

ilmainen kortti. Turnissa tai riverissä jaettava kortti, jonka näkemiseksi ei tarvitse maksaa käden aikana aikaisemmin tehtyjen toimien ansiosta (tai koska pelaajan maine muiden pelaajien silmissä on korkealla). Jos pelaaja on esimerkiksi jakajan paikalla ja korottaa saadessaan värin vedon, vastustajat voivat sököttää turnilla. Jos pelaaja saa värin turnilla, hänen kannattaa korottaa. Jos pelaaja ei saa väriä turnilla, hänen kannattaa sököttää, jolloin hän näkee riverillä jaettava kortin "ilmaiseksi".

Free Roll

tarkoittaa tilannetta, jossa pelaajalla on mahdollisuus voittaa koko potti, vaikka hänellä on samanarvoinen käsi kuin vastustajalla. Pelaajalla on esimerkiksi A-Q ja vastustajalla A-Q. Flopissa jaetaan Q -5-T . Nyt pelaaja on tasoissa vastustajan kanssa, mutta hänellä on mahdollisuus voittaa koko potti, kun taas vastustajalla ei. Jos ristiä ei tule, pelaajat jakavat potin. Jos risti tulee, pelaaja voittaa koko potin saatuaan värin.

Gutshot Straight

suoran väliinveto. Tarkoittaa suoran vetoa, joka tarvitsee kortin keskelle. Jos pelaajalla on 9-8 , flopissa jaetaan 7-5 -2, pelaajalla on suoran väliinveto eli suora tulee, jos esimerkiksi turnilla tulee 6 .

Heads Up

kaksinpeli. Potti, josta kilpailee vain kaksi pelaajaa. Esimerkki: "Turnilla tilanne vaihtui kaksinpeliksi."

Hit

osua/osuma. Tarkoittaa sitä, että floppi sisältää kortin, josta on apua omalle kädelle. Esimerkki: "Floppi osui kohdalleni." Jos pelaajalla on A-K ja flopissa jaetaan K-7-2, floppi osuu kohdalle.

Hole Cards

taskukortit eli kuvapuoli alaspäin kullekin pelaajalle jaettavat kortit. Tällä termillä tarkoitetaan yleensä jokaisen pelaajan kahta ensimmäistä korttia Hold'emissa ja neljää ensimmäistä korttia Omahassa.

House

talo. Pelin järjestävä osapuoli. Esimerkki: "Nappipaikalle maksamasi kaksi dollaria menevät talolle."

Implied Odds

implisiittinen kerroin. Pottikerroin, joka ei toteudu juuri nyt, mutta joka tulee sisällyttää laskelmiin, koska mukaan tulee laskea mukaan panostukset, jotka voi olettaa voittavansa halutun käden toteutuessa. Esimerkki: Pelaaja saa värin vedon turnilla. Tällä kannattaa maksaa pysyäkseen mukana, vaikka värin vedon toteutumisen mahdollisuus on alle 1:4, koska pelaaja voittaa potin varmasti värin vedon onnistuessa.

Inside Straight Draw

suoran väliinveto. Tilanne, jossa haetaan tiettyä korttia, jotta suora toteutuisi. Esimerkiksi pelaaja, jolla on kädessään kortit 9-5, kun pöydällä ovat kortit 2-7-6, saa suoran millä tahansa kahdeksikolla. Tämä tunnetaan myös nimellä "gutshot straight draw".

Sanaston lähteenä on käytetty Lee Jonesin teosta Winning Low Limit Hold'em.

Jackpot

erityisbonus, joka maksetaan käden häviäjälle, jos hän häviää erityisen hyvällä kädellä. Hold'emissa tämän erityisbonuksen saa yleensä silloin, kun häviäjä saa vähintään täyskäden kolmella ässällä. Joissakin suurissa Etelä-Kalifornian pelihuoneissa jackpotista on voinut saada yli 50 000 dollaria. Jackpot rahoitetaan tietenkin aina rahoista, jotka poistetaan pelistä osana talon osuutta.

Kicker

hai. Hai on pariton kortti, jolla määritetään parempi kahdesta liki vastaavasta kädestä. Oletetaan esimerkiksi, että pelaajalla on A-K ja vastustajalla A-Q. Jos flopissa tulee ässä, molemmilla pelaajilla on ässäpari, mutta toisella on kuningashai. Haikortit voivat olla äärimmäisen tärkeitä Hold'emissa.

Live Blind

live-sokkopanos. Alkupanos, joka yhden tai useamman pelaajan on maksettava kokonaan tai osittain ennen korttien jakamista. "Live" tarkoittaa sitä, että näillä pelaajilla on yhä mahdollisuus korottaa, kun on heidän vuoronsa toimia.

Maniac

hullu/mielipuoli. Pelaaja, joka korottaa, panostaa ja bluffaa usein ja äärimmäisen aggressiivisesti. Todellinen hullutyyppinen pelaaja ei ole hyvä pelaaja, vaan harrastaa lähinnä vain uhkapeliä. Pelaaja, joka toisinaan käyttäytyy hullutyyppisen pelaajan tavoin ja sekoittaa vastustajan peliä, on vaarallinen vastustaja.

Muck

luovutettujen ja käännettyjen korttien pino, joka on jakajan edessä.. Esimerkki: "Hänen kätensä osui ympäri käännettyjen pinoon, joten jakaja katsoi käden luovutetuksi, vaikka pelaaja halusi korttinsa takaisin." Muck-termiä käytetään myös verbinä. Esimerkki: "Hänellä ei ollut yhtään ulosvetokortteja, joten hän käänsi korttinsa."

No-Limit

ei limiittiä. Pokeriversio, jossa pelaaja voi panostaa minkä tahansa määrän pelimerkkejä (enintään edessään olevan määrän) omalla vuorollaan. Tämä eroaa täysin limiittipokerista. Paras kuvaus limiitittömästä pokerista on Doyle Brunsonin Super/System-teos.

Nuts

saletit. Paras mahdollinen käsi, joka muodostuu pöydällä olevien korttien avulla. Jos pöytäkortteina ovat K-J -T-4 -2, tällöin A -X on paras mahdollinen käsi (salettikäsi). Joskus tällä termillä viitataan parhaaseen mahdolliseen käteen tietyssä luokassa. Tällöin ei kuitenkaan ole kyseessä kaikkein parhaasta mahdollisesta jaossa muodostuvasta kädestä. Jos esimerkiksi jollakulla olisi yllä olevassa esimerkissä aloituskortteina A-Q, tämä pelaaja voisi sanoa, että hänellä on paras mahdollinen suora ("nut straight").

Offsuit

eri maata. Hold'emin aloituskäsi, jonka molemmat kortit ovat eri maata. Hold'emin aloituskäsi, jonka korteista kummallakin on eri maa.

One-Gap

Hold'emin aloituskäsi, jonka kortit ovat yhden kortin päässä toisistaan. Esimerkit: J9s, 64.

Open-Ended Straight Draw

molemmista päistä avoin suoran veto. Tilanne, jossa suoran veto voi toteutua kahden eri kortin avulla. Esimerkiksi pelaaja, jolla on kortit 9-8, kun pöydällä ovat kortit 2-7-6, voi saada suoran joko kympillä (6-7-8-9-T) tai vitosella (5-6-7-8-9). Tämä tunnetaan myös nimellä "up-and-down straight draw".

Out

ulovetokortti. Kortti, jonka avulla käsi voittaa. Termiä käytetään yleensä monikossa. Esimerkki: "Minulle muodostuu väri millä tahansa padalla, joten minulla on yhdeksän ulosvetoa."

Outrun

voittaa. Esimerkki: "Susie voitti settini, kun hänen suoran vetonsa toteutui riverillä."

Overcall

maksaa lyönti, kun joku pelaaja on jo maksanut.

Overcard

ylikortti. Kortti, joka on korkeampi kuin yksikään pöydällä olevista korteista. Jos pelaajalla on esimerkiksi A-Q ja flopissa jaetaan J-7-3, pelaajalla ei ole paria, mutta hänellä on kaksi ylikorttia.

Overpair

ylipari. Taskupari, joka on korkeampi kuin yksikään flopissa jaetuista korteista. Jos pelaajalla on Q-Q ja flopissa jaetaan J-8-3, pelaajalla on ylipari.

Sanaston lähteenä on käytetty Lee Jonesin teosta Winning Low Limit Hold'em.

Pay Off

maksaminen, vaikka vastapelaajalla on käsi, jota ei voi voittaa. Maksamisen oikeuttaa kuitenkin se, että potti on jo niin suuri. Esimerkki: "Hän pelasi täsmälleen siten kuin hänellä olisi väri, mutta minulla oli ylin setti (kolmoset taskuparilla), joten maksoin hänen korotuksensa silti."

Play the Board

pelata pöytäkorteilla. Hold'emin tilanne, jossa pelaaja ei pysty muodostamaan taskukorteillaan pöydässä olevaa kättä parempaa kättä. Jos pelaajalla on esimerkiksi kortit 2-2 ja pöydällä ovat kortit 4-4-9-9-A (väri ei ole mahdollinen), pelaajan on pelattava pöytäkorteilla: parhaaseen mahdolliseen käteen ei sisälly yhtään pelaajan korttia. On huomattava, että jos kortit pelaat pöytäkorteilla, pelaaja voi voittaa potin ainoastaan yhdessä muiden jäljellä olevien pelaajien kanssa

Pocket

tasku. Tasku tarkoittaa taskukortteja, jotka vain pelaaja itse näkee. Esimerkki: "Hänellä oli taskukutoset" (kutospari) tai "Minulla oli taskussa ässä ja kunkku."

Pocket Pair

taskupari. Hold'em-aloituskäsi, jossa on kaksi samanarvoista korttia eli pari. Esimerkki: "Sain ensimmäisen tunnin aikana seitsemän kertaa korkean taskuparin. Parempaa onnea voi tuskin edes toivoa."

Post

asettaa sokkopanos, joka vaaditaan yleensä aluksi, kun pelaaja saapuu pöydän ääreen pelaamaan. Pelaajan on ehkä maksettava sokkopanos myös silloin, kun hän vaihtaa paikkaansa pöydässä poispäin sokkopanoksista. Esimerkki: Pelaaja vaihtaa paikkaansa pöydässä siten, että hän siirtyy kauemmaksi sokkopanoksista. Hänen on asetettava ylimääräinen sokkopanos saadakseen kortit. Katso myös "extra blind".

Pot Odds

pottikerroin. Tämä tarkoittaa potissa olevaa rahasumma verrattuna rahasummaan, joka pelaajan on maksettava pysyäkseen mukana potin pelaamisessa. Oletetaan esimerkiksi, että potissa on 60 dollaria. Joku muu pelaaja korottaa kuudella dollarilla, joten potissa on nyt 66 dollaria. Maksamiseen tarvitaan kuusi dollaria, joten pottikerroin on 11:1. Jos pelaajan mahdollisuus siihen, että hänellä on paras käsi, on vähintään yksi kahdestatoista, hänen kannattaa maksaa pyydetty kuusi dollaria. Pottikertoimet pätevät myös vetoihin. Oletetaan esimerkiksi, että pelaajalla on veto parhaaseen mahdolliseen väriin ja jakamatta on enää yksi kortti. Tässä tapauksessa pelaajan mahdollisuus saada väri on noin yksi neljästä. Maksamiseen tarvitaan kahdeksan dollaria, joten potissa tulee olla noin 32 dollaria (mukaan lukien viimeisin veto), jotta maksu kannattaisi.

Pot-Limit

pottilimiitti. Pokeriversio, jossa pelaaja voi panostaa korkeintaan potin suuruisen määrän omalla vuorollaan. Tämä eroaa limiitittömien pelien tavoin täysin limiittipokerista.

Price

hinta eli pottikerroin, jonka saa vedosta tai maksamisesta. Esimerkki: "Potti oli minulle hinnaltaan sopivan suuri, joten maksoin itseni mukaan suoran vedon vuoksi."

Protect

(1) Suojata eli pitää käsi tai pelimerkit korttien päällä. Näin estetään se, että kukaan muu pelaaja tai jakaja ei pääse käsittelemään tai näkemään kortteja. (2) Sijoittaa lisää rahaa pottiin, jotta sokkopanoksiin jo sijoitettu summa ei mene hukkaan. Esimerkki: "Hän suojaa aina sokkopanostaan riippumatta siitä, millaiset kortit hänellä on."

Quads

neloset eli neljä samaa korttia.

Ragged

floppi (tai pöytä), joka ei näytä tarjoavan paljon mahdollisuuksia kenellekään. Floppi, jossa jaetaan J -6-2 , on räsypotti.

Rainbow

sateenkaari eli floppi, joka sisältää kolmea eri maata olevia kortteja, jolloin turnilla ei voi muodostua väriä. Tämä voi tarkoittaa myös täyttä viiden kortin pöytää, jossa ei ole kuin korkeintaan kaksi samaa maata olevaa korttia, jolloin väri ei ole myöskään mahdollinen.

Raise

korottaa eli lisätä nykyisen panostuksen suuruutta.

Rake

talon osuus voittopotista. Jakajan jokaisessa potista ottama rahasumma. Tämä on pelihuoneen tulonlähde.

Rank

kortin numeerinen arvo (ei siis maan arvo). Esimerkki: "jätkä", "seiska".

Represent

esittää eli pelata siten kuin pelaajan, jolla on tietty käsi, oletetaan pelaavan. Jos pelaaja on esimerkiksi korottanut ennen floppia ja korottanut uudelleen, kun flopissa on jaettu ässä, pelaajan esiintymisestä voidaan päätellä, että hänellä on vähintään ässäpari korkealla hailla.

Ring Game

tavallinen käteispeli, ei turnauspeli. Tällaista peliä kutsutaan myös live-peliksi, koska siinä pelataan oikealla rahalla eikä turnauksissa käytettävillä pelimerkeillä.

River

viides ja samalla viimeinen yhteinen kortti, joka jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Tunnetaan myös nimellä "fifth street". Riveriin liittyvät kielikuvat ovat usein pokerin kaikkein käytetyimpiä ilmauksia, esimerkki: "Hän hävisi riverillä."

Rock

pelaaja, joka pelaa erittäin tiukasti eikä kovin luovasti. Tällainen pelaaja korottaa vain parhailla käsillä. Todellinen rock-tyyppinen pelaaja on melko helposti ennustettava: jos hän korottaa lopussa, kannattaa luovuttaa liki kaikilla paitsi varmasti parhaimmilla korteilla.

Runner

yleisemmin käytetty termi on "runner-runner" eli takaoven veto. Takaoven veto on sellainen käsi, joka tarvitsee oikean kortin sekä turnilta että riveriltä. Esimerkki: "Hän sai takaoven värin ja voitti kolmoseni". Katso myös "backdoor".

Sanaston lähteenä on käytetty Lee Jonesin teosta Winning Low Limit Hold'em.

Scare Card

kortti, joka voi muuttaa parhaan käden arvottomaksi. Jos pelaajalla on aloituskortteina T -8 ja flopissa jaetaan Q-J-9 , pelaajalla on lähes varmasti paras käsi. Jos turnissa kuitenkin jaettaisiin T , tämä tarkoittaisi lähes varmasti sitä, että pelaaja häviää.

Second Pair

toinen pari. Pari, joka muodostuu flopin toiseksi suurimman kortin kanssa. Jos pelaajalla on A -T ja flopissa jaetaan K-T-6 , pelaaja saa toisen parin. Katso "top pair".

Sell

tarkoittaa "käden myymistä". Spread-limit- eli kiinteiden ylä- ja alakorotusrajojen pokerissa tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja tekee pienemmän korotuksen kuin enimmäiskorotus, vaikka hänellä on erittäin vahva käsi. Näin toimiessaan pelaaja toivoo muiden pelaajien maksavan korotuksen, kun taas enimmäiskorotuksella muut pelaajat eivät todennäköisesti olisi maksaneet.

Semi-Bluff

puolibluffi. Puolibluffi-käsitteen esitteli ensimmäisenä David Sklansky. Se tarkoittaa maksua tai korotusta, jota kenenkään muun pelaajan ei toivota maksavan mutta jossa on voittomahdollisuuksia tiettyjen korttien avulla, jos joku pelaajista kuitenkin maksaa sen. Puolibluffi saattaa olla oikea toimintatapa, kun arvolyönti tai puhdas bluffi ei ole, mutta näiden kahden yhdistelmä voi antaa positiivisen odotusarvon. Esimerkki: Pelaajalla on aloituskortteina K-Q. Flopissa jaetaan T-5 -J. Jos pelaaja korottaa nyt, kyseessä on puolibluffi. Pelaajalla ei todennäköisesti ole parasta kättä, ja hän haluaisikin, että vastustajat luovuttavat välittömästi. Jos pelaajan korotukseen kuitenkin vastataan, pelaajan käsi voi silti voittaa potin oikeiden korttien tullessa pöytään.

Set

setti eli kolmoset, kun kaksi näistä korteista on aloituskädessäsi ja kolmas on pöydällä.

Short Stack

pelimerkkimäärä, joka on vähän verrattuna muiden pöydän pelaajien pelimerkkimäärään. Jos pelaajalla on edessään 10 dollaria ja kaikilla muilla pelaajilla on yli 100 dollaria, pelaajalla on "short stack".

Showdown

näyttö. Vaihe, jossa kaikki jaossa vielä mukana olevat pelaajat kääntävät korttinsa ympäri ja määrittävät, kenellä on paras käsi (toisin sanoen sen jälkeen, kun neljäs panostuskierros on valmis). Jos viimeiseen maksuun tai korotukseen ei vastata, kortteja ei tietenkään näytetä.

Side Pot

sivupotti. Pöydälle luotava potti, johon tietyllä pelaajalla ei ole oikeutta, sillä pelaajan rahat ovat loppuneet kesken jaon pelaamisen. Esimerkki: Al korottaa kuusi dollaria, Beth ja Carl maksavat tämän, mutta Carlilla on jäljellä vain kaksi dollaria. Nyt luodaan kahdeksan dollarin sivupotti, jonka voivat voittaa vain Al ja Beth. Carl voi kuitenkin vielä voittaa koko alkuperäisen potin eli "keskipotin".

Slow Play

pelata hidastellen eli pelata vahva käsi samalla tavoin kuin heikko käsi, jotta mahdollisimman moni pelaajista pysyisi potissa mukana.

Small Blind

pieni sokkopanos. Pienempi kahdesta sokkopanoksesta, joita yleensä käytetään Hold'emissa. Pieni sokkopanos on tavallisesti kolmannes tai kaksi kolmannesta ensimmäisen kierroksen panoksesta. Katso myös "big blind" ja "blind".

Smooth Call

maksaa. Smooth-sana (siloteltu) viittaa usein vahvan käden pelaamisen hitaasti. Esimerkki: "Sain flopissa salettivärin, mutta tyydyin vain maksamaan minua edeltävän pelaajan korotuksen; en tahtonut pelästyttää ketään pois pelistä."

Split Pot

jaettu potti. Potti, jonka vähintään kaksi pelaajaa jakaa, koska heillä kaikilla on samanarvoiset kädet.

Split Two Pair

jaetut kaksi paria. Kahden parin muodostama käsi, jossa molemmille aloituskäden korteille on vastaava kortti pöydällä. Esimerkki: Pelaajan taskukortteina ovat T-9, ja flopissa jaetaan T-9-5, jolloin pelaajalla on jaetut kaksi paria. Tämä eroaa tilanteesta, jossa pelaajalla on kaksi paria, mutta toinen pareista on jaettu pöydälle. Esimerkki: pelaajalla on kortit T-9, ja flopissa tulevat kortit 9-5-5.

Spread-limit

panostusmalli, jossa pelaaja voi korottaa joka kierroksella tiettyjen rajojen määräämän summan verran. Tyypillinen spread-limit-malli on tyyppiä 2–6 dollaria, jossa pelaaja voi korottaa vähintään kaksi dollaria ja enintään kuusi dollaria jokaisella kierroksella.

Straddle

vaihtoehtoinen ylimääräinen sokkopanos, jonka usein saattaa asettaa ison sokkopanoksen asettaneen pelaajan vasemmalla puolella oleva pelaaja. Tämä ylimääräinen sokkopanos on suuruudeltaan kaksi kertaa iso sokkopanos. Tämä on itse asiassa korotus, joka pakottaa kaikki jakoon mukaan tahtovat pelaajat maksamaan kaksi panosta. Lisäksi tämän panoksen asettanut pelaaja pääsee toimimaan viimeisenä ennen floppia ja voi tehdä uudelleenkorotuksen.

String Bet

panostus (yleensä korotus), jossa pelaaja ei laita kaikkia korotukseen tarvittavia pelimerkkejä kerralla pottiin. Ellei pelaaja ilmoita suullisesti korottavansa, hänet voidaan pakottaa vetämään korotus pois ja tyytymään vain maksuun. Näin estetään hyvän tavan vastainen pelaamistapa, jossa varataan riittävä määrä pelimerkkejä maksamiseen ja katsotaan, mikä vaikutus tällä toimenpiteellä on, minkä jälkeen voidaan mahdollisesti vielä korottaa.

Structured

rakenteellinen. Tällä termillä viitataan tiettyyn pokeripeleissä käytettävään panostusmalliin. Tyypillisessä rakenteellisessa Hold'em-pelissä määritetään kiinteä summa ennen floppia ja flopin jälkeen tehtäville panostuksille sekä kaksi kertaa vastaava summa turnilla ja riverillä tehtäville panostuksille. Esimerkki: 2–4 dollarin rakenteellinen Hold'em: kahden dollarin panostukset ja korotukset ennen floppia ja flopin jälkeen; neljän dollarin panostukset ja korotukset turnilla ja riverillä.

Suited

samaa maata. Hold'emin aloituskäsi, jonka molemmat kortit ovat samaa maata. Esimerkki: "Minun oli pakko pelata J-3-aloituskädellä – kortit olivat samaa maata."

Sanaston lähteenä on käytetty Lee Jonesin teosta Winning Low Limit Hold'em.

Table Stakes

pöytäpanokset. Tarkoittaa pokerissa käytettävää sääntöä, joka tarkoittaa sitä, että pelaaja ei saa hakea lisää rahaa pöydän ulkopuolelta jaon pelaamisen aikana. Pelaaja voi panostaa kuhunkin pottiin vain sen rahamäärän, joka hänellä on edessään. Jos pelaajan rahat loppuvat kesken jaon pelaamisen, pöydälle luodaan sivupotti, johon pelaajalla ei ole oikeutta. Kaikissa kasinopokeripeleissä käytetään pöytäpanoksia. Tämä määritelmä sisältää joskus myös säännön, jonka mukaan pelaaja ei saa poistaa pelimerkkejään pöydältä pelin aikana. Vaikka tähän sääntöön ei välttämättä viitata "pöytäpanokset"-termillä, se on käytössä lähes kaikkialla julkisissa pokeripeleissä.

Tell

vihje tai vinkki, jonka pelaaja antaa tietämättään kätensä vahvuudesta, seuraavasta toimenpiteestään tai muusta vastaavasta. Tämä termi saattaa olla peräisin "telegraph"- eli lennätin-sanasta tai tietenkin siitä, että pelaaja kertoo ("tell") eleillään seuraavan tekonsa ennen kuin hän edes ehtii tehdä sitä..

Tilt

pelata hurjasti tai uhkarohkeasti. Pelaajan sanotaan olevan "tiltissä" (pelaavan uhkarohkeasti; "tilttaavan"), kun hän ei pelaa niin hyvin kuin osaa, vaan esimerkiksi pelaa liian monia käsiä, yrittää uhkarohkeita bluffeja tai korottaa heikoilla käsillä.

Time

(1) aikalisä eli tilanne, jossa pelaaja pyytää keskeyttämään pelin hetkeksi, jotta hän voi miettiä, mitä tulisi tehdä. Yksinkertaisesti sanottuna: "Aikalisä – Time, please!" Jos pelaaja ei vaadi aikalisää ja hänen jälkeensä pelaavat ovat selvästi toimimassa aktiivisesti, jakaja voi päättää, että pelaaja on luovuttanut. (2) Rahasumma, joka kerätään napilta (jakajan paikalta) tai jonka korttihuone kerää puolen tunnin välein. Tämä on siis yksi tapa, jolla talo kerää rahaa itselleen (katso "rake").

Toke

pieni rahasumma (tyypillisesti 0,50–1,00 dollaria), jonka potin voittaja antaa jakajalle. Jakaja saa usein suurimman osan tuloistaan näistä pienistä summista.

Top Pair

ylin pari. Pari, joka muodostuu flopin korkeimmalla kortilla. Jos pelaajalla on A -Q ja flopissa jaetaan Q-T-6 , pelaaja saa flopissa ylimmän parin. Katso "second pair".

Top Set

korkeimmat mahdolliset kolmoset. Esimerkki: Pelaajalla on T -T. Flopissa jaetaan T-8-9 . Pelaaja on saanut korkeimmat mahdolliset kolmoset.

Top Two

kaksi paria, kun molemmat aloituskortit muodostavat parin kahden korkeimman pöydällä olevan kortin kanssa.

Top and Bottom

kaksi paria, kun aloituskortit muodostavat parit pöydällä olevista korteista korkeimman sekä alimman kanssa.

Trips

kolmoset eli kolme samaa korttia.

Turn

neljäs yhteinen kortti. Tämä kortti jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Tämä tunnetaan myös nimellä "fourth street".

Under the Gun

asema, jossa oleva pelaaja toimii ensimmäisenä kierroksen aikana. Jos pelaaja on esimerkiksi ison sokkopanoksen asettaneen pelaajan vasemmalla puolella, tämä pelaaja on under the gun -asemassa ennen floppia.

Underdog

altavastaaja eli henkilö tai käsi, joka ei matemaattisten todennäköisyyksien perusteella voita pottia. Jos flopissa tulevien korttien ansiosta saat neljä korttia väriä varten, todennäköisyys saada väri riverillä on 1:2 (eli pelaaja saa värin noin joka kolmas kerta) Tällainen pelaaja on altavastaaja Katso myös "dog".

Value

arvolyönti. Tarkoittaa korotusta, jonka pelaaja itse asiassa haluaa muiden pelaajien maksavan (pelaaja ei siis bluffaa). Arvolyönti tehdään yleensä siksi, että pelaajalla on paras käsi. Se voi olla kuitenkin myös veto, jolla on positiivinen odotusarvo, jos maksajia on tarpeeksi.

Variance

vaihtelu eli varianssi. Varianssilla mitataan se, miten käytettävissä olevien rahojen määrä heilahtelee. Varianssi ei mittaa välttämättä sitä, miten hyvin pelaaja pelaa. Mitä suurempi varianssi on, sitä suurempia heilahduksia käytettävien rahojen määrässä näkyy.

Sanaston lähteenä on käytetty Lee Jonesin teosta Winning Low Limit Hold'em.