pokercasinosports

E-urheilu

Yleistä

Vedot ratkaistaan asiaankuuluvan liigan/turnausjärjestäjän virallisen tuloksen perusteella.

Jos sarjaformaattia muutetaan ennen asiaankuuluvan sarjan alkua, kaikki kyseiseen sarjaan liittyvät ennen formaatin muuttamista asetetut kohteet mitätöidään.

Jos sarjaformaattia muutetaan sen jälkeen, kun sarja on muuttunut livekohteeksi, kaikki sarjaan liittyvät kohteet mitätöidään (paitsi kohteissa, joissa lopputulos on jo ratkennut ehdoitta siinä vaiheessa, jossa sarjaformaattia muutettiin).

Jos joukkue nimetään tai brändätään uudelleen, kaikki vedot kyseisestä joukkueesta jäävät voimaan. Pidätämme kuitenkin oikeuden mitätöidä mitkä tahansa vedot, jotka on asetettu joukkueeseen liittyen, jos joukkueen identiteetistä on merkittävää epävarmuutta.

Jos joukkueelle myönnetään yhden tai useamman kartan etu, myönnettyjä karttoja ei oteta huomioon vedonlyönnissä. Näissä tapauksissa ensimmäinen oikeasti pelattu kartta katsotaan karttakohteiden tarkoituksessa sarjan ensimmäiseksi kartaksi.

Jos asiaankuuluva liiga tai turnausjärjestäjä katsoo yhden tai useamman pelaajan huijanneen sarjan aikana, kaikki pelaajaan tai kyseisen pelaajan joukkueeseen liittyvät ratkaisemattomat sarja- ja karttakohteet mitätöidään.

Jos kartta tehdään uudelleen (eli käynnistetään uudelleen) osittaisen pelaamisen jälkeen, karttakohteet, jotka on ratkaistu ehdoitta kartan uudelleentekohetkellä, ratkaistaan asiaankuuluvan liigan/turnausjärjestäjän virallisen tuloksen perusteella. Kaikki muut karttakohteet ratkaistaan uuden uudelleentehdyn kartan perusteella.

Keskeytykset, peruutukset ja siirtämiset

Jos sarja ei ala 48 tunnin sisällä virallisesta alkamispäivästä ja -ajasta, kaikki asiaankuuluvan sarjan kohteiden vedot mitätöidään.

Jos sarja alkaa ja se keskeytetään tai siirretään myöhemmin, eikä sitä jatketa kuuden tunnin sisällä aikataulun mukaisesta todellisesta alkamisajasta, vedot kaikista kyseisen sarjan kohteista mitätöidään (paitsi vedot kohteista, jotka on ratkaistu ehdoitta ennen sarjan keskeytys- tai siirtohetkeä).

Jos kartta alkaa, mutta päättyy ennenaikaisesti, kartan voittajan kohteet ratkaistaan virallisen tuloksen mukaisesti. Muut kohteet mitätöidään ellei lopputulosta ole ratkaistu ehdoitta (hetkellä, jolloin kartta päättyy ennenaikaisesti).

Poissaolevat, vetäytymiset ja hylkäykset

Jos joukkueelle myönnetään luovutusvoitto vähintään yhdessä kartassa liigan/turnausjärjestäjän toimesta, kaikki kohteet kyseisestä kartasta tai kartan sarjasta mitätöidään.

 

Vetopörssin yleiset säännöt sekä Kohdetiedot ovat voimassa eri kategorian vedoissa tai kohteissa, joihin ei ole viitattu Urheilulajikohtaisissa säännöissä. Jos Urheilulajikohtaisten sääntöjen ja Vetopörssin yleisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Urheilulajikohtaiset säännöt ovat voimassa. Jos Kohdetietojen ja joko Vetopörssin yleisten sääntöjen tai Urheilulajikohtaisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Kohdetiedot ovat voimassa.

Katso vetopörssin yleiset säännöt.