pokercasinosports

Golf

Yleistä

Jos järjestetään palkintojenjakoseremonia, vedot ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella seremonian aikana.

Jos palkintojenjakoseremoniaa ei järjestetä, vedot ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella välittömästi tapahtuman jälkeen.

Yllä oleva on voimassa riippumatta hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta, jotta virhe korjataan tuloksen raportoinnissa).

Turnausvedot ovat voimassa vain, jos kohdetiedoissa määritelty vähimmäismäärä reikiä on pelattu.

Jos turnaus/kierros aloitetaan uudelleen alusta, kaikki virallisen aloitusajan jälkeen asetetut vedot mitätöidään, paitsi kohteissa, jotka on ratkaistu ehdoitta. Kahden tai kolmen pelaajan ryhmille asetetut vedot mitätöidään vain, jos ne vahvistetaan asiaankuuluvan kahden tai kolmen pelaajan ryhmän avauslyönnin jälkeen.

Jos emme keskeytä turnauskohdetta ja peruuta vahvistamattomia vetoja kohdesäännöissä ilmoitettuun aikaan, mutta kohde muuttuu myöhemmin livekohteeksi, kaikki vedot päivän pelaamisen aloitusajan ja kohteen livekohteeksi muuttumishetken väliltä mitätöidään.

Keskeytykset, peruutukset ja siirtämiset

Jos turnausta lyhennetään ja ratkaisemme turnauskohteet, kaikki viimeisen pelatun kierroksen jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään.

Poissaolevat, vetäytymiset ja hylkäykset

Jos pelaaja ei aloita turnausta, vedot kyseisestä pelaajasta mitätöidään.

Turnauksen aloittava pelaaja, joka vetäytyy turnauksesta tai hylätään ennen turnauksen loppumista, ratkaistaan häviäjäksi.

Minkä tahansa turnauksen missä tahansa Etenee jatkoon -kohteessa voittajiksi määritellään pelaajat, jotka etenevät turnaukseen Kohdetiedoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti riippumatta siitä, että kilpailevatko he turnauksessa vai eivät. Vedot ratkaistaan karsintavaiheen jälkeen, myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset eivät vaikuta ratkaisuun.

Turnauksen otteluvedonlyönti (72 reiän otteluvedot)

Mikäli pelaaja vetäytyy pelaamatta lyöntiäkään, kaikki vastaavien kohteiden vedot, pelaajavedot mukaan lukien, mitätöidään.

Jos yksikään pelaaja ei suorita tiettyä kierrosta mistä tahansa syystä, voittaja on pelaaja, jolla on pienin lyöntimäärä edellisen kierroksen jälkeen.

Jos yksikään pelaaja ei pelaa ensimmäistä kierrosta loppuun, kaikki vedot mitätöidään.

Erävedonlyönti

Mikäli pelaaja vetäytyy kisasta pelaamatta lyöntiäkään kyseisellä kierroksella, kaikki relevantin kohteen vedot mitätöidään.

Jos pelaaja ei pelaa kierrosta loppuun mistä tahansa muusta syystä kuin vetäytymisen tai hylkäämisen takia, kaikki vedot mitätöidään, paitsi niistä kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.

Jos pelaaja vetäytyy kisasta tai hänet hylätään hänen pelattuaan lyönnin kyseisellä kierroksella, hänet ratkaistaan häviäjäksi, jos vähintään yksi muu pelaaja pelaa kierroksen loppuun.

Jos yksikään pelaaja ei pelaa kierrosta loppuun, kaikki vedot mitätöidään.

Lyöntipelin reikäkohtaiset kohteet

Vedot ratkaistaan reiän pelaamisen jälkeen. Myöhemmät rangaistukset tai hylkäämiset eivät vaikuta ratkaisuun.

Jos reikää ei pelata loppuun, kyseisen reiän vedot mitätöidään paitsi, jos kohde on ratkaistu ehdoitta.

Reikäpelin reikäkohtaiset markkinat

Vedot ratkaistaan reiän pelaamisen jälkeen. Myöhemmät rangaistukset tai hylkäämiset eivät vaikuta ratkaisuun.

Jos pelaaja tai joukkue ei pelaa reikää loppuun luovuttamisen, vetäytymisen tai hylkäämisen johdosta, kyseisestä joukkueesta tai pelaajasta tehdyt vedot määritellään hävityiksi.

Jos pelaaja tai joukkue vetäytyy kisasta tai hylätään pelattuaan lyönnin kyseisellä reiällä, vedot ratkaistaan hävityiksi, jos vähintään yksi muu pelaaja pelaa reiän loppuun.

Jos pelaaja tai joukkue ei pelaa lyöntiä reiällä, kaikki vedot mitätöidään.

 

Vetopörssin yleiset säännöt sekä Kohdetiedot ovat voimassa eri kategorian vedoissa tai kohteissa, joihin ei ole viitattu Urheilulajikohtaisissa säännöissä. Jos Urheilulajikohtaisten sääntöjen ja Vetopörssin yleisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Urheilulajikohtaiset säännöt ovat voimassa. Jos Kohdetietojen ja joko Vetopörssin yleisten sääntöjen tai Urheilulajikohtaisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Kohdetiedot ovat voimassa.

Katso vetopörssin yleiset säännöt.