pokercasinosports

Vinttikoirat

Yleistä

Vedot ratkaistaan virallisen tuloksen perusteella, kun rata antaa tulokselle hyväksynnän, joko ilmoittamalla tai näytöllä. Myöhemmät hylkäämiset, valitukset tai muutokset tulokseen eivät vaikuta ratkaisuun.

Vedot ratkaistaan lähtökoppien numeroiden perusteella, paitsi ante-post- ja Australian lisenssin kohteissa. Vinttikoirien nimet näytetään vain informaatiotarkoituksessa.

Jos kisassa ei ole maaliintulijoita tai kisa julistetaan mitätöidyksi ennen virallisen tuloksen julkistamista, kaikki vedot mitätöidään.

Jos suunniteltu tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun kohde on ladattu, vedot mitätöidään.

Keskeytykset, peruutukset, siirtämiset

Ante-post-vedot mitätöidään, jos kilpailu keskeytetään tai tapahtumapaikka vaihtuu. Jos tapahtuma siirretään tai järjestetään uudelleen toisena päivänä samassa tapahtumapaikassa, ante-post-vedot jäävät voimaan, ellei osallistumista avata uudelleen, jolloin vedot mitätöidään.

Poissaolevat, vetäytymiset ja hylkäykset

Jos poissaoleva tai varalla oleva osallistuja julistetaan, ennen kohteen päivitystä tehdyt vedot mitätöidään ja kaikki vahvistamattomat vedot, "pidettävät" vedot mukaan lukien, perutaan.

Ante-post-vedot yksittäisistä vinttikoirista ovat voimassa huolimatta siitä, juokseeko vinttikoira vai ei.

Australiaa koskevat säännöt poissaolevista

Jos vinttikoira ilmoitetaan poissaolevaksi kohteen lataamisen jälkeen, mutta ennen kisan alkamista, se poistetaan ja mitätöimme kaikki kohteen vedot, jotka on vahvistettu ennen kohteen päivitystä.

Jos kisan päätyttyä kilpailun edustajat julistavat vinttikoiran poissaolevaksi, ratkaisemme kohteen uudelleen ja mitätöimme kaikki vedot, jotka on asetettu ainoastaan tähän osallistujaan. Käytämme sen jälkeen vähennystä kaikissa voittajavedoissa (tai placegetter-vedoissa sijoituskohteissa) kyseisen osallistujan painotetun keskiarvokertoimen mukaisesti.

Ante-post-vedonlyönti

Jos ante-post-kohteessa listattu vinttikoira kuolee, käytämme saatavilla olevaa tietoa vinttikoiran kuolinajan määrittämiseen. Määrittelemme sen jälkeen oikeudenmukaisesti toimien, oliko vinttikoira "merkityksellinen osallistuja" kohteessa. Määritellessämme sitä, onko vinttikoira merkityksellinen osallistuja, tarkastelemme vinttikoiran yleistä kerrointa välittömästi ennen vinttikoiran kuolemaa kohteessamme ja laajemmin vedonlyöntimarkkinoilla. Yleisesti ottaen pidämme vinttikoiraa merkityksellisenä osallistujana, jos sillä katsotaan olevan vähintään noin 8–10 % voittomahdollisuus.

Jos määrittelemme, että vinttikoira oli "merkityksellinen osallistuja", kaikki kohteesta lyödyt vedot (kaikista valinnoista) , kuolinajan ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja kaikki vahvistamattomat vedot peruutetaan ennen kohteen avaamista uudelleen.

Jos määrittelemme, että vinttikoira ei ollut "merkityksellinen osallistuja", vain kyseisestä vinttikoirasta lyödyt vedot kuolinajan ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja vahvistamattomia vetoja ei peruuteta ennen kohteen avaamista uudelleen.

Vinttikoirista vahvistetut vedot, jotka on lyöty sen jälkeen, kun ne ovat menettäneet paikkansa tietyssä alkuvaiheessa tai eivät ole päässeet jatkoon soveltuvaan päivään mennessä, mitätöidään, ellei kyseisessä kisassa ole myöhempää ylimääräistä aloitusvaihetta.

Sijoituskohteet

Voittajien lukumäärä sijoituskohteissa ilmoitetaan Kohdetiedoissa, ja se määritellään tietämämme osallistujamäärän perusteella, kun kohde ladataan.

Avaamisen jälkeen voittajien määrä sijoituskohteissa ei muutu poissaolevien osallistujien perusteella. Jos mahdollisten voittajien määrä on sama tai suurempi kuin osallistujien määrä, kaikki vedot tästä kohteesta mitätöidään.

Voittomitat

Vedot ratkaistaan kisatapahtuman kaikkien kisojen voittomittojen summasta, ellei Kohdetiedoissa ole toisin ilmoitettu.

Enimmäisvoittomitta missä tahansa kisassa on 10 pituutta.

Jos kisassa on vain yksi maaliintulija, kisan voittomitaksi tuomitaan 10 pituutta.

Jos kisa peruutetaan, mitätöidään tai keskeytetään, voittomitaksi tuomitaan kaksi pituutta.

Uudelleenjuostut kisat käsitellään peruutettuina kisoina.

Alle puolen pituuden mitoissa käytetään seuraavaa skaalaa: puoli päätä 0,1, pää 0,2, kaula 0,3.

Kaikkien voittomittojen summa pyöristetään lähimpään kokonaislukuun tapahtuman lopussa (puolikas pyöristetään ylöspäin), ja vedot ratkaistaan tämän tuloksen perusteella.

Jos koko tapahtuma keskeytetään, vedot mitätöidään. Mutta jos vähintään yksi kisa on käyty loppuun, kaikille jäljellä oleville kisoille myönnetään kaksi pituutta ja vedot jäävät voimaan.

Lähtökoppihaasteiden kohteet

Vedot perustuvat eniten voittajia kisatapahtuman aikana tuottaviin lähtökoppeihin ellei kohdetiedoissa toisin ilmoiteta.

Vedot pysyvät voimassa poissaolevista ja varalla olevista osallistujista huolimatta.

Jos kisassa on dead heat -tulos, jokainen lähtökoppi saa puolivoiton, 3-way dead heat antaa yhden kolmasosavoiton jne.

Jos vähintään kaksi lähtökoppia saa saman määrän voittajia, dead heat -säännöt ovat voimassa. Jos koko tapahtuma keskeytetään, vedot mitätöidään. Jos kuitenkin vähintään yksi kisa on käyty loppuun, vedot jäävät voimaan.

Kerrotut lähtökopit tai Kerrotut lähtökopin numerot

Vedot ratkaistaan kisatapahtuman jokaisen kisojen voittomittojen yhteissummasta ellei Kohdetiedoissa ole toisin ilmoitettu. Jos kumulatiivinen summa ei ole kokonaisluku, summa pyöristetään soveltuvaan kumulatiiviseen summaan.

Vedot pysyvät voimassa poissaolevista ja varalla olevista osallistujista huolimatta.

Jos kisa peruutetaan, mitätöidään tai keskeytetään, tai kisassa on vain yksi maaliintulija, kahdeksan osallistujan vinttikoirakisoille myönnetään 20 pistettä ja kaikille muille kisoille myönnetään 12 pistettä.

Jos koko tapahtuma keskeytetään, vedot mitätöidään.

Uudelleenjuostut kisat käsitellään peruutettuina kisoina.

Jos ensimmäisestä sijasta syntyy dead heat -tilanne kahden vinttikoiran välillä, kyseisen kisan asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero lasketaan siten, että dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien lähtökoppien numerot kerrotaan keskenään.

Jos ensimmäisestä sijasta on dead heat -tilanne kolmen tai useamman vinttikoiran välillä, kyseisen kisan asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero lasketaan siten, että dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien lähtökoppien numerot lasketaan yhteen ja jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä, ja tämän lopputulos kerrotaan itsellään, mistä muodostuu asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero (vaikkei se olisi kokonaisluku). Esimerkiksi lähtökopit 1, 3 ja 6 ovat dead heat -tilanteessa voitosta. Kun nämä lasketaan yhteen, saadaan 10; tämä luku jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä (3), mistä saadaan tulokseksi 3,33; sitten 3,33 kerrotaan itsellään ja saadaan 11,11.

Jos toisesta sijasta on dead heat -tilanne kahden tai useamman vinttikoiran välillä, kyseisen kisan asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero lasketaan siten, että dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien lähtökoppien numerot lasketaan yhteen ja jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä, ja tämän lopputulos kerrotaan voittajalla, mistä muodostuu asiaankuuluva kerrottu lähtökopin numero (vaikkei se olisi kokonaisluku). Esimerkiksi, lähtökoppi 1 voittaa ja lähtökopit 3 ja 6 ovat dead heat -tilanteessa toisella sijalla. Kun toisella sijalla dead heat -tilanteessa olevat lasketaan yhteen, saadaan 9; tämä luku jaetaan dead heat -tilanteessa olevien vinttikoirien määrällä (2), mistä saadaan tulokseksi 4,5; sitten 4,5 kerrotaan voittajan numerolla (1) ja saadaan 4,5.

Otteluvedonlyönti

Vedot ratkaistaan sen vinttikoiran perusteella, jolla on paras loppusijoitus kyseisessä kisassa. Jos kumpikaan vinttikoira ei pääse maaliin, vedot mitätöidään. Jos vain yksi vinttikoirista pääsee maaliin, kyseinen vinttikoira tuomitaan voittajaksi. Jos poissaoleva tai varalla oleva osallistuja julistetaan, vedot mitätöidään.

"Otteluvedot" etenemisestä kilpailussa ratkaistaan sen vinttikoiran perusteella, joka etenee kierroksissa pisimmälle (riippumatta siitä, osallistuuko se myöhemmälle kierrokselle vai ei). Jos kyseessä olevat vinttikoirat eivät pääse jatkoon samalta kilpailukierrokselta, vedot ratkaistaan dead heat -tilanteeksi riippumatta niiden loppusijoituksista omissa alkuerissään.

Etenee finaaliin- ja Etenee jatkoon -kohteet

Vedot ratkaistaan karsintavaiheen jälkeen tuloksen perusteella, eivätkä myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset vaikuta ratkaisuun.

Vedot "Etenee finaaliin" -kohteesta ratkaistaan ensimmäisten kuuden kilpailun välieristä jatkoon edenneen vinttikoiran perusteella, huolimatta siitä, juoksevatko ne finaalissa vai eivät.

"Etenee jatkoon" -vedot ratkaistaan niiden vinttikoirien perusteella, jotka etenevät jatkoon omista välieristään ja huolimatta siitä, juoksevatko ne seuraavalla kierroksella vai eivät.

 

Vetopörssin yleiset säännöt sekä Kohdetiedot ovat voimassa eri kategorian vedoissa tai kohteissa, joihin ei ole viitattu Urheilulajikohtaisissa säännöissä. Jos Urheilulajikohtaisten sääntöjen ja Vetopörssin yleisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Urheilulajikohtaiset säännöt ovat voimassa. Jos Kohdetietojen ja joko Vetopörssin yleisten sääntöjen tai Urheilulajikohtaisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Kohdetiedot ovat voimassa.

Katso vetopörssin yleiset säännöt.