pokercasinosports

Hevosurheilu

Yleistä

Kaikki yksittäiset kisakohteet ratkaistaan punnitsemissignaalin aikaisen virallisen tuloksen perusteella (tai vastaavasti). Myöhemmät hylkäämiset, valitukset tai muutokset tulokseen eivät vaikuta ratkaisuun.

Kortin numerot ovat vain ohjeellisia: vedot asetetaan nimetylle hevoselle. Tiedot, kuten jockeyn takkivärit ja satulanumerot, ovat ohjeellisia. Emme takaa näiden tietojen tarkkuutta, ja niiden käyttö vetojen asettamiseen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Jos suunniteltu tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun kohde on ladattu, kaikki vedot mitätöidään.

Jos suunniteltu radan pinta muuttuu (esimerkiksi nurmesta hiekaksi), kaikki vedot pysyvät voimassa.

Keskeytykset, peruutukset, siirtämiset

Kaikki relevantit vedot mitätöidään, jos kisa: Keskeytetään ilman uutta sovittua päivää; Siirretään ja järjestetään toisena päivänä toisessa tapahtumapaikassa; Siirretään ja järjestetään toisena päivänä samassa tapahtumapaikassa, ja jos kisan osallistujaluettelon uudelleen avaamisen ja edelliseen vaiheeseen palauttamisen jälkeen ylimääräisiä hevosia osallistuu kisaan ja katsomme nämä muutokset oleellisiksi kisan vedonlyöntiin. Epäselvyyksien välttämiseksi tapauksissa, joissa kisa siirretään ja järjestetään toisena päivänä samassa tapahtumapaikassa, relevantit vedot ovat voimassa, jos siirron aikainen osallistujaluettelo säilyy muuttumattomana tai muuttuu vain epäolennaisin osin.

Jos kisa ilmoitetaan mitätöidyksi tai jos kisassa on vain yksi osallistuja, kaikki kisan vedot mitätöidään.

Sääntö poissaolevista

Tämä sääntö liittyy kertoimien muokkaamiseen vedoissa, jotka on jo vahvistettu, kun kisassa oleva hevonen julistetaan poissaolevaksi. Muokkausten tekemiseksi käytämme vähennystä jäljellä oleville osallistujille. Poissaolevaan liittyvä vähennys on laskelma (jonka yksityiskohdat on määritelty alla) kyseisen hevosen voittomahdollisuudesta (tai sijoituksesta, tilanteen mukaan), ja sitä sovelletaan jo vahvistettuihin vetoihin muista osallistujista asiaankuuluvassa kohteessa tai kohteissa.

Jokainen asiaankuuluvan kohteen lataamisen aikaan listattu hevonen, joka ei osallistu aloituskomentoihin, tuomitaan poissaolevaksi.

Kun kohde ladataan, jokaiselle hevoselle annetaan forecast-kertoimeen perustuva "vähennys", joka ilmoitetaan prosenttiosuutena. Vähennystekijöitä voidaan päivittää ajoittain harkintamme mukaisesti kohteen kaupankäynnin mukaisesti, mutta noin 15 minuutin jälkeen (noin viisi minuuttia Australian ja Yhdysvaltojen kohteissa) aikataulun mukaisesta "lähtöhetkestä" tietyssä kisassa. Niitä päivitetään vain poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tarkkoja vähennyksiä sovelletaan valintoihin vain poissaolevien tapauksessa. Kun poissaolija julistetaan, jokainen kohteen valinta saa asiaankuuluvan vähennyksen. Vähennystekijöitä voidaan muokata harkintamme mukaisesti milloin tahansa kohteen elinkaaren ajan (myös kisan jälkeen).

Australian kisoissa vähennyksiä voidaan päivittää ajoittain harkintamme mukaisesti perustuen kohteen kaupankäyntiin, mutta noin 5 minuutin jälkeen ennen aikataulun mukaista "lähtöhetkeä" tietyssä kisassa niitä päivitetään vain poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Vähennyksiä voidaan tehdä sekä voittaja- että sijoituskohteisiin, mutta niitä sovelletaan eri tavalla (alla kuvatusti) ja hevosilla on eri vähennykset jokaisessa kohteessa.

Heti, kun saamme tietää lehdistötiedotteen jälkeen, että hevonen on virallisesti poissaoleva tai hyvin todennäköisesti poissaoleva, seuraavat asiat tapahtuvat:

 • Kaikki vahvistetut vedot kyseisestä hevosesta mitätöidään, ja hevonen poistetaan kohteesta.
 • Voittajakohteessa: jos poissaolijan vähennys on vähintään 2,5 % vaihdettu kerroin kaikissa vahvistetuissa vedoissa jäljellä olevista hevosista pienennetään summalla, joka vastaa poissaolijan lopullista vähennystä, ja kaikki vahvistamattomat tarjotut vedot peruutetaan. Jos poissaolijan vähennys on alle 2,5%, vähennystä ei sovelleta, eikä vahvistamattomia vetoja peruuteta.
 • Sijoituskohteessa sovelletaan kaikkien poissaolijoiden vähennystä (vaikka se olisi alle 2,5 %) ja vahvistettuihin vetoihin liittyvät mahdolliset voitot jäljellä olevista hevosista pienennetään summalla, joka vastaa poissaolijoiden lopullista vähennystä. Vain jos poissaolijan vähennys on vähintään 4,0 %, kaikki vahvistamattomat vetotarjoukset peruutetaan.
 • Kaikki jäljellä olevien hevosten vähennykset muokataan vastaamaan niiden parannettua voittomahdollisuutta.

Vähennyksiä ei sovelleta vetoihin, jotka on lyöty livenä. Mutta jos kohde muuttuu livekohteeksi ennenaikaisesti virheellisesti (tai esimerkiksi lähtö on virheellinen), kaikkiin tänä aikana vahvistettuihin vetoihin sovelletaan myöhempää vähennystä edellyttäen, että kohde muutetaan pois livetilasta ennen kisan alkua. Myöhäisen vetäytymisen tapauksessa pidätämme oikeuden poistaa osallistujan kisan päättymisen jälkeen. Tässä tapauksessa vähennys vaikuttaa vain ennen lähtöhetkeä vahvistettuihin vetoihin.

Jos poissaolija poistetaan kisasta virheellisesti tai virheellisen tiedon perusteella koskien osallistujan osallistumista, palautamme sekä osallistujan että kaikki aiemmin kyseiseen osallistujaan liittyvät vahvistetut vedot. Vetäytymisen ja palauttamisen välillä tehdyt vedot mitätöidään sekä sijoituskohteesta että voittajakohteesta. Vetäytymishetkellä vahvistettuihin vetoihin sovellettu vähennys peruutetaan ja alkuperäiset kertoimet tulevat voimaan.

Poissaolevat poistetaan asiaankuuluvista kohteista siinä järjestyksessä, jossa ne ovat tulleet tietoomme. Jos tiedämme useamman kuin yhden poissaolijan samaan aikaan, poistamme poissaolijat asiaankuuluvista kohteista kisakortin järjestyksessä.

Jos osallistuja ei sisälly kohteeseen virheen vuoksi tai virheellisen tiedon vuoksi koskien osallistujan osallistumista, pidätämme oikeuden lisätä puuttuvan osallistujan kohteeseen milloin tahansa ennen ratkaisua (vaikka kisan juoksemisen jälkeen) edellyttäen, että olemme määritelleet, ettei puuttuva osallistuja ole merkityksellinen osallistuja (eli valinta, joka vähennys on enintään noin 2,5 % voittajakohteessa). Tässä tapauksessa kaikki ennen kisaa vahvistamattomat ja vahvistetut vedot pysyvät voimassa. Jos osallistujaa ei ilmoiteta ennen kisan alkamista, kaikki livevedot mitätöidään. Mutta jos puuttuva osallistuja katsotaan merkitykselliseksi osallistujaksi, väärin muodostettu kohde mitätöidään ja uusi kohde ladataan mahdollisuuksien mukaan.

Kuinka vähennyksiä käytetään

Voittajakohteessa vähennykset tehdään vaihdettuun kertoimeen.

Esimerkiksi, jos poissaolijan lopullinen vähennys on 25 %, vaihdettua kerrointa kaikissa aiemmin vahvistetuissa vedoissa muista hevosista pienennetään 25 %. Vaihdetusta kertoimesta 8,0 tulisi 6,0 jne. Nämä voivat vielä pienentyä, jos toinen hevonen julkistetaan myöhemmin poissaolevaksi.

Each Way -kohteessa vähennykset tehdään vaihdettuun voittajakertoimeen. Ilmoitettuja sijoitusehtoja sovelletaan sen jälkeen mukautettuihin voittajakertoimiin.

Esimerkiksi, jos poissaolijan lopullinen vähennys on 25 %, vaihdettua kerrointa kaikissa aiemmin vahvistetuissa vedoissa muista hevosista pienennetään 25 %. Vaihdettu kerroin 8,0 muuttuisi kertoimeen 6,0. Jos Each Way -ehdot olisivat 1/5 kertoimet kolmelle sijalle, vastaava kerroin vedon Sijoitusosuudelle pienentyisi kertoimesta 2,4 kertoimeen 2,0.

Sijoituskohteessa vähennykset tehdään vain vedon mahdollisiin voittoihin, ei vaihdettuun kertoimeen.

Esimerkiksi, jos poissaolijan lopullinen vähennys on 25 %, aiemmin vahvistettujen vetojen mahdolliset voitot muista hevosista pienennetään 25 %. Vaihdettu kerroin 8,0 muuttuisi kertoimeen 6,25. Esimerkiksi 10 vedosta sijoittumiselle vaihdetulla kertoimella 8,0 tuottaisi 70 voiton. Jos kisassa olisi poissaolija 25 % vähennyksellä, kyseistä vähennystä sovellettaisiin 70 voittoon, jolloin mahdollisiksi voitoiksi jäisi 52,50. Näin ollen mukautettu vaihdettu kerroin olisi 6,25.

Vaihdettua kerrointa voidaan myöhemmin pienentää, jos muita hevosia julistetaan poissaoleviksi, mutta kerroin ei kuitenkaan voi pudota alle 1,01.

Varaosallistuja voi ilmestyä asiaankuuluviin kohteisiin, mutta ilman sovellettavissa olevaa vähennystä, ennen kuin olemme vastaanottaneet vahvistuksen siitä, että kyseessä on vahvistettu osallistuja, jolloin siihen voidaan soveltaa asiaankuuluva vähennys.

Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että poissaolijan korvaavaan varahevoseen sovellettava vähennys sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin kohteisiin lyötyihin vetoihin, jotka on lyöty ennen poissaolijan poistoa kyseisistä kohteista. Vastaavasti, jos varahevosesta tulee vahvistettu osallistuja, mutta myöhemmin poissaoleva, sovellettava vähennys sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin kohteisiin lyötyihin vetoihin, jotka on lyöty ennen poissaolevan poistoa kyseisistä kohteista.

Ante-post-vedonlyönti

Alla olevia kohtia lukuun ottamatta ante-post-kohteissa kaikki yksittäisille hevosille asetetut vedot ovat voimassa huolimatta siitä juokseeko hevonen vai ei.

Jos hevonen äänestetään ulos kisasta Ison-Britannian ja Irlannin kisoissa, kaikki kyseisen hevosen vedot mitätöidään.

Jos ante-post-kohteessa listattu hevonen kuolee, käytämme saatavilla olevaa tietoa hevosen kuolinajan määrittämiseen. Määrittelemme sen jälkeen oikeudenmukaisesti toimien oliko hevonen "merkityksellinen osallistuja" kohteessa. Toteutamme samanlaisen määrittelyn tapauksissa, joissa saadaan tieto virallisia kanavia pitkin, että osallistuja on virallisesti poistettu ante-post-kisasta. Määritellessään sitä, onko hevonen merkityksellinen osallistuja, tarkastelemme hevosen yleistä kerrointa välittömästi ennen hevosen kuolemaa (tai välittömästi ennen saatua tietoa sen poistamisesta), kohteessamme ja laajemmin vedonlyöntimarkkinoilla. Yleisesti ottaen pidämme hevosta merkityksellisenä osallistujana, jos sillä katsotaan olevan vähintään noin 8–10 % voittomahdollisuus.

Jos määrittelemme, että hevonen oli "merkityksellinen osallistuja", kaikki kohteesta lyödyt vedot (kaikista valinnoista) kuolinajan (tai ajan, jolloin virallinen poistoilmoitus annettiin) ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja kaikki vahvistamattomat vedot peruutetaan ennen kohteen avaamista uudelleen.

Jos määrittelemme, että hevonen ei ollut "merkityksellinen osallistuja", vain kyseisestä hevosesta lyödyt vedot kuolinajan (tai ajan, jolloin virallinen poistoilmoitus annettiin) ja kohteen keskeyttämisen väliltä mitätöidään ja vahvistamattomia vetoja ei peruuteta ennen kohteen avaamista uudelleen.

Hevosista vahvistetut vedot, jotka on lyöty sen jälkeen, kun ne ovat menettäneet paikkansa tietyssä alkuvaiheessa tai eivät ole päässeet jatkoon soveltuvaan päivään mennessä, mitätöidään, ellei kyseisessä kisassa ole myöhempää ylimääräistä aloitusvaihetta.

Huomaa, että hevoset, jotka eivät ole osallistuneet eri aloitusvaiheisiin, voidaan poistaa asiaankuuluvista kisakohteista, ja kaikiksi vahvistetuiksi asiakkaiden vetokertoimiksi asetetaan 1,0, vaikka kisassa olisi myöhempiä ylimääräisiä aloitusvaiheita. Jos näyttää todennäköiseltä, että tietty osallistuja voidaan lisätä ylimääräisenä kisaan, tämä osallistuja palautetaan ja kaikki vahvistetut asiakkaiden vedot asetetaan takaisin alkuperäisiin kertoimiinsa.

Ante-post-vetoihin ei tehdä poissaolevien vähennyksiä.

Each Way -vedonlyönti

Sijoitusosuus missä tahansa Each Way -vedossa ratkaistaan "sijojen" määrän perusteella ja murto-osana kohdetiedoissa ilmoitetusta voitto-osuudesta.

Esimerkiksi: "EW-ehdot: 1/5 kertoimet, 3 sijaa". Kyseistä "1/5" sovelletaan perinteisiin tai murto-osakertoimiin, jotka ovat 1 pienemmät kuin desimaalikertoimet, joten tämän kohteen Voittajakerrointa 8,0 vastaava Sijoituskerroin lasketaan ((8,0 - 1) / 5) + 1 = 2,4.

Avaamisen jälkeen Each Way -kohteiden sijojen määrään ei vaikuta myöhemmät poissaolijat, ellei Each Way -kohteessa tarjolla olevien "sijojen" määrä ei ole sama tai ylitä osallistujien määrää, jolloin Each Way -vetojen sijoitusosuus mitätöidään ratkaisun yhteydessä.

Sijoituskohteet

Voittajien lukumäärä sijoituskohteissa ilmoitetaan Kohdetiedoissa, ja se määritellään tietämämme osallistujamäärän perusteella, kun kohde ladataan.

Avaamisen jälkeen voittajien määrä sijoituskohteissa ei muutu poissaolevien osallistujien perusteella.

Jos Kohdetiedoissa esitetty voittajien määrä on sama tai suurempi kuin osallistujien määrä, kaikki vedot tästä kohteesta mitätöidään.

Jos sijoittuneiden hevosten määrä on pienempi kuin Kohdetiedoissa listattujen mahdollisten voittajien määrä, voittajia ovat vain sijoittuneet hevoset.

Voittomitat

Ellei kohdetiedoissa toisin ilmoiteta, vedot voittomitoista ovat vetoja kisatapahtuman yhden tietyn päivän jokaisen kisan voittomittojen summasta.

Vedot kisan voittomitasta ratkaistaan virallisesti julistetun kahden ensimmäisen maalitolpan ohittaneen hevosen välisen mitan perusteella. Jos kuitenkin ensimmäinen tai toinen tolpan ohittanut hevonen hylätään, koska (i) osallistujalla on virheellinen kannettu lisäpaino; (ii) osallistuja on käyttänyt väärää reittiä; (iii) joko jockey tai hevonen ei saavu punnitukseen tai punnitustulos on liian kevyt kisan jälkeen; silloin kaikissa tapauksissa voittomitta on ensimmäisen ja toisen hevosen välinen mitta virallisen tuloksen mukaan.

Enimmäismitta missä tahansa yksittäisessä kisassa on 12 pituutta tasamaan kisoissa ja 30 pituutta National Hunt -kisoissa (joihin sisältyvät tasamaan National Hunt -kisat), ja näitä mittoja sovelletaan, jos vain yksi hevonen pääsee kisassa maaliin. Seuraava skaala on käytössä:

 • Turpa: 0,05 mittaa
 • Puoli päätä: 0,1
 • Pää: 0,2
 • Puoli kaulaa: 0,25
 • Kaula: 0,3
 • Puolet pituudesta: 0,5
 • 3/4 pituudesta: 0,75
 • Yksi pituus: 1

Jos tapahtumassa on vähintään kolme keskeytettyä tai mitätöityä kisaa, kaikki vedot "voittomitasta" mitätöidään, ellei koko kohde ole ratkaistu ehdoitta.

Jos vain yksi tai kaksi tapahtumaa keskeytetään tai mitätöidään, vedot "voittomitasta" ratkaistaan käyttämällä kuhunkin keskeytettyyn tai mitätöityyn kisaan oletusmittaa. Oletusmitta on kaksi pituutta tasamaan kisoissa ja 10 pituutta National Hunt -kisoissa.

Jos luovutusvoitto julistetaan sen jälkeen, kun tietty "Voittomitta"-kohde on ensin tarjottu, seuraavia voittomittoja tuomitaan käytettäväksi kisassa, jota luovutusvoitto koski:

 • Tasamaa: 5 mittaa
 • National Hunt: 12 mittaa

Jos luovutusvoitto on julistettu ennen tietyn "Voittomitta"-kohteen tarjoamista, kyseistä kohdetta koskien (sen tarjoamisen jälkeen), luovutusvoiton kohteena ollut kisa jätetään huomioimatta ja "Voittomitan" kokonaissumma määritellään jäljellä olevien kisojen perusteella (eli kaikkien kisojen paitsi luovutusvoiton kohteena olleen kisan).

Muuta

Hevosia ei yhdistetä.

Jos hevonen juoksee vain palkintorahoista, se katsotaan poissaolijaksi. Jos tämä johtaa siihen, että asiaankuuluvissa Kohdetiedoissa esitetty mahdollisten voittajien määrä on sama tai suurempi kuin osallistujien määrä, vedot mitätöidään.

 

Vetopörssin yleiset säännöt sekä Kohdetiedot ovat voimassa eri kategorian vedoissa tai kohteissa, joihin ei ole viitattu Urheilulajikohtaisissa säännöissä. Jos Urheilulajikohtaisten sääntöjen ja Vetopörssin yleisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Urheilulajikohtaiset säännöt ovat voimassa. Jos Kohdetietojen ja joko Vetopörssin yleisten sääntöjen tai Urheilulajikohtaisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Kohdetiedot ovat voimassa.

Katso vetopörssin yleiset säännöt.