Informacije u turnirskom predvorju

Na samom vrhu svakog turnirskog predvorja pronaći ćete zaglavlje turnira s osnovnim informacijama poput naziva turnira, statusa, broja prijavljenih igrača, buy-ina i nagradnog fonda. Kontrole za prijavu i poker predvorje također se nalaze u zaglavlju.

Turnirsko predvorje sadrži četiri osnovne kartice:

  • Početna: omogućuje pregled čitavog turnira, uključujući informacije o napretku turnira i više informacija o nagradnom fondu.
  • Stolovi: prikazuje informacije o svakom stolu dok je turnir u tijeku.
  • Grafikon žetona: igračima daje vizualni pregled njihova broja žetona u odnosu na prosječan i najveći broj žetona na turniru. Odabir drugih igrača omogućuje vam da vidite kako napreduju u odnosu na vas.
  • Struktura: mjesto na kojem možete pronaći sve blindove i strukturu nagrada, uz ostale informacije o turniru i detalje o tome kada se igra ruka za ruku.

Poruke turnira bit će prikazane pod karticama Početna i Stolovi. Možete povećati ili smanjiti područje za poruke turnira.

Nakon početka turnira, pod karticom Poruke turnira vidjet ćete informacije vezane za napredak turnira i detalje vezane za početan broj žetona i razinu, kao i informacije o vrsti turnira koji se igra.

Sateliti za ovaj turnir prikazani su na samom dnu vašeg turnirskog predvorja kao brza referenca ako se želite kvalificirati na ovaj turnir.

Povratna informacija

Je li članak odgovorio na vaše pitanje?

Povezani članci za pomoć