Vijeće za online igre na sreću

Ponosni smo član Vijeća za online igre na sreću.

Vijeće za online igre na sreću neprofitna je organizacija osnovana 1996. godine u Sjedinjenim Američkim Državama prije nego što je preseljena u Vancouver u Kanadi. IGC se tamo smjestio tijekom ožujka 2000. godine.

Organizacija je osnovana s ciljem osiguranja foruma za zainteresirane strane na kojemu će se rješavati problemi i unaprijediti zajednički interesi u globalnoj industriji igara na sreću, osmišljavanja uputa i praksi za pošteno i odgovorno trgovanje kako bi se poboljšalo zadovoljstvo korisnika proizvoda i usluga interaktivnih igara na sreću te se pokazala kao javni zastupnik industrije i posrednik u prenošenju informacija.

Od njegova osnutka broj članova IGC-a značajno je porastao. IGC se ponosi članstvom poduzeća iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Južnoafričke Republike, Izraela, Kanade, Kariba, Australije, Danske i Švedske. IGC je izgradio ugled na temelju pouzdanosti, integriteta i kredibiliteta kroz visoke standarde te zahvaljujući legitimnom poslovanju.

Kao član IGC-a, slijedimo strogi kod ponašanja koji je odredio IGC.

Zakonitost: članovi IGC-a pridržavat će se primjenjivih zakona, propisa i sudskih odredbi unutar kojih obavljaju svoje poslovanje i nabavit će prikladnu dozvolu u toj sudskoj nadležnosti kako bi mogli zakonito obavljati svoje poslovanje.

Integritet i odgovornost: članovi IGC-a slažu se da će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurali da se njihovi sustavi, algoritmi i prakse obavljaju u skladu s namijenjenim ponašanjem i na način na koji su prikazani korisniku.

Privatnost korisnika i zaštita podataka: članovi IGC-a dizajnirat će svoje sustave i upravljati njima kako bi osigurali privatnost i povjerljivost korisnika.

Istinito oglašavanje: članovi IGC-a bit će istinoljubivi u vezi sa svim svojim promocijama i objavljivat će samo točne informacije o svom poslovanju.

Revizijski tragovi: kako bi osigurali čistu reviziju tragova i odgovornost, članovi IGC-a zadržat će detaljne zapise o transakcijama u skladu s opće prihvatljivim računovodstvenim praksama koji će, u skladu s uvjetima njihove dozvole ili ako je drugačije dogovoreno s korisnikom, biti spremljeni, pristupačni i dostupni za pregled ovlaštenoj osobi.

Rješavanje sporova: za rješavanje sporova, članovi IGC-a obratit će se sudskoj nadležnosti koja je izdala dozvolu ili nekoj nezavisnoj udruzi za rješavanje sporova.

Ograničenje pristupa maloljetnicima: članovi IGC-a moraju uspostaviti nadzor kako bi maloljetnicima onemogućili pristup svojim igrama na sreću i u svojim podružnicama neće zapošljavati maloljetnike. Kontrole će od korisnika tražiti da potvrde da su punoljetni u svojoj sudskoj nadležnosti. Članovi moraju uspostaviti razumne provjere ovih informacija uključujući, no ne ograničavajući se na korištenje usluga za ovjeru starosti i identiteta.

Kontroliranje kompulzivnog/problematičnog igranja na sreću: članovi IGC-a promovirat će mjere odgovornog igranja i, gdje je to primjenjivo, implementirati procedure kako bi otkrili i ograničili kompulzivno/problematično igranje na sreću.

Bankarstvo i obrada transakcija: članovi IGC-a svoje bankarske i financijske poslove obavljat će u skladu s opće prihvaćenim standardima međunarodno priznatih bankarskih institucija.

Novčane isplate: članovi IGC-a pobrinut će se da imaju dovoljno financijskih sredstava kako bi isplatili sve trenutne obveze i da je radni kapital dovoljan za financiranje svih trenutnih aktivnosti. Članovi IGC-a isplatit će sve dobitke i sredstva s računa igrača odmah po zahtjevu osim u situacijama kad se sumnja na prijevaru ili je došlo do spora između dobitaka i stanja računa.

Ponašanje poduzeća: članovi IGC-a u industriji igara na sreću moraju djelovati u dobroj volji, pošteno i pravedno. U svakom trenutku ponašat će se etično i odgovorno te neće, direktno ili indirektno, poduzimati nikakve akcije odnosno neće provoditi nikakve aktivnosti koje su suprotne interesima javnosti ili industrije, ili štetne za njihove kolege članove.

Informacije o članovima: članovi se slažu da će IGC po zahtjevu Upravnog odbora provjeravati pridržavaju li se njihovi članovi gore navedenih kriterija.

Za više informacija, posjetite početnu web-stranicu Vijeća za online igre na sreću.