Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Poker ruke

Na PokerStarsu dijelimo razne varijante pokera od kojih neke koriste različite poretke ruku. Hold'emOmahaSeven Card Stud i Five Card Draw koriste tradicionalni poredak visokih ruku. Omaha Hi/LoRazz i Stud Hi/Lo za niske ruke koriste 'as do pet' ('kalifornija') poredak niskih ruku. 2-7 Single Draw i 2-7 Triple Draw koriste 'dva do sedam' ('Kansas City') poredak za niske ruke.

Za kraj, Badugi koristi poseban poredak jačine ruku jedinstven za ovu igru. 

Razumijete li pravila? Igrajte našu interaktivnu igru na dnu ove stranice.

Skala u boji: pet karata u brojčanom nizu, sve u istoj boji.

Skala

U slučaju izjednačenja: pobjeđuje jača najviša karta u nizu.

Najbolja skala u boji poznata je kao skala u boji do asa (eng. 'royal flush'), a sastoji se od asa, kralja, dame, dečka i desetke u istoj boji. Skala u boji do asa je nepobjediva ruka.

Poker: četiri karte iste jačine i jedna karta sa strane ili 'kicker'.

Poker

U slučaju izjednačenja: pobjeđuje poker sastavljen od jače četiri karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju četiri iste karte, pobjeđuje ona s jačom sporednom kartom ('kicker').

Full House: tri karte iste jačine i dvije karte iste jačine, ali različite od prve tri.

Full House

U slučaju izjednačenja: pot osvajaju jače tri iste karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju tri iste karte, pobjeđuju jače dvije iste karte.

Boja: pet karata u istoj boji.

Boja

U slučaju izjednačenja: pobjeđuje igrač s jačom najvišom kartom. Ako je potrebno, druga najjača, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta mogu se koristiti za određivanje pobjednika. Ako je svih pet karata iste jačine, pot se dijeli. U pokeru se boja karte nikad ne koristi za određivanje pobjednika.

Skala: pet karata u nizu.

Skala

U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjača karta u nizu.

Napomena: as se može koristiti na početku ili na kraju niza i jedina je karta koja se tako može koristiti. A-K-Q-J-T je najjača skala (skala do asa), a 5-4-3-2-A je najmanja skala (skala do petice).

Tris: tri karte iste jačine i dvije nevezane sporedne karte.

Tris

U slučaju izjednačenja: pobjeđuju najjače tri karte. U igrama sa zajedničkim kartama, kad igrači imaju tri iste karte, pobjeđuje najjača sporedna karta, a po potrebi, najjača druga sporedna karta.

Dva para: dvije karte iste jačine, druge dvije karte iste jačine i jedna sporedna karta.

Dva para

U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjači par. Ako igrači imaju isti najjači par, pobjeđuje drugi najjači par. Ako oba igrača imaju ista dva para, pobjeđuje ruka s jačom sporednom kartom.

Jedan par: dvije karte iste jačine i tri nevezane sporedne karte.

Jedan par

U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjači par. Ako igrači imaju isti par, pobjeđuje najjača sporedna karta, a po potrebi, najjača druga i treća sporedna karta mogu se koristiti za određivanje pobjednika.

Najjača karta: bilo koja ruka koja ne pripada gore navedenim kategorijama.

Najveća karta

U slučaju izjednačenja: pobjeđuje najjača karta, a po potrebi, druga najjača, treća najjača, četvrta najjača i najslabija karta mogu se koristiti za određivanje pobjednika.

Ovaj način rangiranja niskih ruku koristi se kod tradicionalnih Hi/Lo igara poput Omahe Hi/Lo i Stud Hi/Lo te Razz, jedinom Stud igrom kod koje se igrači bore samo za niski dio pota.

Napominjemo da boje nisu važne za 'as do pet' poredak niskih ruku. Boje i skale ne poništavaju vrijednost 'as do pet' poretka niskih ruku. Asevi su uvijek niska karta kad se u obzir uzima niska ruka.

Napominjemo i da vrijednost niske ruke od pet karata počinje s najvećom kartom od koje se spuštamo prema najnižoj.

Pet naniže, ili tzv. 'wheel': petica, četvorka, trojka, dvojka i as.

Pet naniže (wheel)

U slučaju izjednačenja: sve ruke kod kojih je petica najviša karta dijele pot.

Šest naniže: bilo kojih pet nesparenih karata od kojih je šestica najviša.

Šest naniže

U slučaju izjednačenja: najniža druga najveća karta osvaja pot. Samim time 6-4-3-2-A je jače od 6-5-4-2-A. Ako je potrebno, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Sedam naniže: bilo kojih pet nesparenih karata od kojih je sedmica najviša.

Sedam naniže

U slučaju izjednačenja: najniža druga najveća karta osvaja pot. Ako je potrebno, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Osam naniže: bilo kojih pet nesparenih karata od kojih je osmica najviša.

Osam naniže

U slučaju izjednačenja: najniža druga najveća karta osvaja pot. Ako je potrebno, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Ruka s osmicom kao najvišom kartom je najslabija ruka koja se kvalificira za nisku ruku u Omahi Hi/Lo i Studu Hi/Lo. Međutim, kod Razza ne postoji takav 'kvalifikator' i najniža ruka će uvijek osvojiti pot čak i ako je riječ o ruci s devetkom ili damom kao najvišom kartom pa čak i parom!

Dva do sedam jačine niskih ruku je prava suprotnost tradicionalnom poretku visokih ruku. Samim time najgora moguća ruka u tradicionalnom poretku – sedam-pet naniže u različitoj boji postaje najbolja moguća ruka u 2-7 igri ('savršena sedmica' ili 'wheel').

U praksi, as uvijek igra kao visoka karta u 'dva do sedam' varijanti (samim time A-5-4-3-2 je ruka s asom naniže, a ne skala). Skale i boje računaju se protiv ruke u dva do sedam varijanti.

Sedam naniže:  bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji od kojih je sedmica najviša. Najbolja moguća ruka je 7-5-4-3-2 poznata i kao 'wheel'.

Dva do sedam

U slučaju izjednačenja: druga najniža karta osvaja pot. Samim time 7-5-4-3-2 je jače od 7-6-5-3-2 ('sedam-pet naniže' jače je od 'sedam-šest naniže') Ako je potrebno, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Osam naniže: bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji od kojih je osmica najviša.

Osam naniže

U slučaju izjednačenja: druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Devet naniže: bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji od kojih je devetka najviša.

Devet naniže

U slučaju izjednačenja: druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Deset naniže: bilo kojih pet nesparenih, nepovezanih karata u različitoj boji od kojih je desetka najviša.

Deset naniže

U slučaju izjednačenja: druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, treća najjača, četvrta najjača i peta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Napomena: kod 'dva do sedam' varijanti igara ne postoji 'kvalifikator'. Gore su navedeni samo primjeri ruku koje bi se mogle pojaviti u igri – najniža će ruka uvijek osvojiti pot kod 'dva do sedam' varijante, čak i ako je u pitanju par ili nešto gore!

Badugi ne koristi tradicionalni poredak jačine ruku i potrebno vam je malo treninga kako biste naučili pravilno čitati ruke. Badugi poredak ruku sličan je 'as do pet' poretku i kao kod 'as do pet' as je uvijek niska karta. Međutim, za razliku od 'as do pet' svaka karta u vašoj ruci mora biti u drugoj boji i druge visine kako bi se računala.

Badugi ruke sastoje se od četiri karte, umjesto od uobičajenih pet. Zato ne možete sastaviti skalu od pet karata, a četiri uzastopne karte ne umanjuju jačinu vaše ruke.

Zapamtite, ako imate karte iste boje, samo se jedna od njih računa kao što je i slučaj ako držite par.

Badugi: badugi je bilo koja ruka koja se sastoji od četiri nesparene karte u različitim bojama.

Badugi

U slučaju izjednačenja: druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, treća najjača i četvrta najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika.

Ruka sastavljena od tri karte: bilo koja ruka koja se sastoji od tri nesparene karte u različitim bojama, no četvrta karta je sparena ili iste boje kao neka od preostale tri. U igri ostaju najniže tri nesparene karte u različitim bojama.

Ruka sastavljene od tri karte

Budući da imamo par, jedna se četvorka ne računa, pa se samim time jednostavno ignorira, čime dobivamo ruku od tri karte, 4-2-A.

Budući da u ovoj ruci imamo dva srca, jedan od njih ćemo ignorirati čime dobivamo ruku od tri karte, 3-2-A.

U slučaju izjednačenja: druga najniža karta osvaja pot. Ako je potrebno, treća najjača karta ruke može se koristiti za određivanje pobjednika. Četvrta (sparena ili u istoj boji) karta neće se pribrajati ruci i neće se koristiti za određivanje pobjednika.

Ruka sastavljena od dvije karte: bilo koja ruka koja se sastoji od dvije nesparene karte u različitim bojama, no dvije karte su sparene ili u istoj boji. U igri ostaju dvije najniže nesparene karte u različitim bojama.

Ruke sastavljene od dvije karte

Budući da se ova ruka sastoji od dva para, odbacuje se jedna karta od svakog para čime dobivamo ruku sastavljenu od dvije karte, 5-A.

Ruka sastavljene od tri karte

Budući da se ova ruka sastoji od tri srca, dva će se odbaciti, čime dobivamo ruku sastavljenu od dvije karte, 2-A.

U slučaju izjednačenja: druga najniža karta osvaja pot. Treća i četvrta (sparena ili u boji) karta neće se pribrajati snazi ruke i neće se koristiti za određivanje pobjednika.

Ruka sastavljena od jedne karte: Ruka sastavljena od samo jedne igrive karte. Računa se najniža karta.

Ruke sastavljene od jedne karte

Kako se ova ruka sastoji od četiri asa, tri se zanemaruju čime dobivamo ruku sastavljenu od samo jedne karte, asa.

Ruka sastavljene od jedne karte

Budući da se ova ruka sastoji od četiri karte u istoj boji, tri se zanemaruju, čime dobivamo ruku sastavljenu od samo jedne karte, trojke.

U slučaju izjednačenja: pot se dijeli na ekvivalentne dijelove između dvije identične ruke sastavljene od jedne karte.

Jeste li spremni testirati svoje znanje poretka jačine poker ruku? Odmah pokrenite naš vodič.