Instant Reward Terms and Conditions

Slijede pravila ('pravila') promocije 'Trenutna nagrada' ('promocija') organizirane od strane upravitelja ('PokerStars'/'mi'/'naša'/'nas') online stranice koja se može pronaći na www.pokerstars.com i pridruženih stranica ('stranica') i PokerStarsova GUI softvera ('klijent'). 

Svaki sudionik ('sudionik'/'vi'/'vaše') koji želi sudjelovati u promociji ovime prihvaća: (i) ova pravila, (ii) uvjete i odredbe stranice koji se mogu pronaći na www.pokerstars.com/hr/poker/room/tos/ ('uvjeti i odredbe') te (iii) turnirska pravila koja pokrivaju sudjelovanje u bilo kojem turniru na stranici ('turnirska pravila') koja se mogu pronaći ovdje – http://www.pokerstars.com/hr/poker/tournaments/rules/) i slaže se da će tijekom sudjelovanja u ovoj promociji bezuvjetno poštivati sve navedeno.

1. Detalji promocije

1.1 Promocija će se održavati od 16. rujna 2013. do 31. prosinca 2014. ('Trajanje').

1.2 Kako biste sudjelovali u promociji i primili nagradu, najprije morate primiti osobnu pozivnicu od PokerStarsa putem e-mail poruke, 'push' obavijesti, poruke unutar klijenta ili aplikacije. Pozvani igrači koji žele sudjelovati morat će poslati kvalificirajući polog od barem 30 $ (ili ekvivalent u drugim valutama) na svoj PokerStars račun unutar sedam dana od dobivanja pozivnice koristeći PokerStars bonus kod 'REWARD'. Nakon tog kvalificirajućeg pologa sudionik će biti prijavljen u promociju koja mu garantira jednu od sljedećih nagrada:

  1. Trenutnu novčanu nagradu od 5 $, 10 $, 20 $ ili 50 $. Ova trenutna novčana nagrada isplatit će se na račun sudionika gdje će se odmah moći koristiti.
  2. Ulaznicu za turnir na više stolova u vrijednosti od 5,50 $, 11 $, 22 $ ili 55 $. Ova ulaznica može se iskoristiti za igranje bilo kojeg PokerStarsova turnira na više stolova s buy-inom istog iznosa onom dobivene ulaznice.

2. Pravo sudjelovanja

2.1 Svi sudionici za sudjelovanje u promociji moraju imati 18 godina odnosno moraju biti punoljetni u sudskoj nadležnosti u kojoj borave (što god je veće). Od vas se može zatražiti da PokerStarsu i njihovim trećim stranama pošaljete dokaz o starosti i/ili identitetu i na zahtjev morate moći dostaviti kopiju važeće putovnice ili drugog službenog dokumenta sa slikom kako biste ovjerili svoju starost i/ili identitet na razumno zadovoljstvo PokerStarsa. Svi sudionici koji ne mogu podnijeti bilo kakav takav dokument(e) na razumno zadovoljstvo PokerStarsa automatski će biti isključeni iz promocije i mogli bi izgubiti sve privilegije, nagrade i sredstva koja su osvojena ili dodijeljena tom sudioniku u vezi s promocijom, bez ikakve vrste naknade.

2.2 Svaki korisnik mora biti ista osoba čije se ime pojavljuje na PokerStarsovom računu na stranici ('igraći račun') i koji je prijavljen za sudjelovanje na promociji kao individualna osoba koja uistinu i sudjeluje u promociji. Sudjelovanjem u ovoj promociji PokerStarsu potvrđujete da je vaše ime i adresa registrirano na vašem igraćem računu ispravno i ažurno. Ako ne možete dostaviti važeći dokaz svog imena i adrese na razumno zadovoljstvo PokerStarsa, isključit ili diskvalificirat ćemo vas s promocije.

2.3 Zaposlenicima PokerStarsa i njihovoj rodbini te bilo kojoj osobi pridruženoj ili na bilo koji način povezanoj s PokerStarsom nije dopušteno sudjelovanje u promociji. Zbog toga termin 'rodbina' označava muža/ženu, partnera, roditelja, sina/kći ili brata/sestru, a 'pridruženi' uključuje, no nije ograničeno na sustanara(e) zaposlenika.

2.4 Ova promocija otvorena je samo za PokerStars.com igrače koji su dobili osobnu pozivnicu od PokerStarsa. Igrači iz Sjedinjenih Američkih Država neće biti ni pozvani niti će im se dopustiti sudjelovanje.

3. Ponašanje sudionika

3.1 Možete imati samo jedan igraći račun na PokerStarsu i taj igraći račun morate koristiti za sudjelovanje u promociji. Također, drugoj osobi ne smijete dopustiti sudjelovanje na promociji koristeći vaš igraći račun.  

3.2 Ako PokerStars sazna za bilo kakvu prijevaru, obmanu, loše ponašanje, nepoštenje ili sličnu akciju u vezi s vašim sudjelovanjem u promociji ili ako dođe do toga da prekršite ova pravila, uvjete i odredbe ili turnirska pravila, PokerStars zadržava apsolutno pravo da vas automatski diskvalificira ili da vaše sudjelovanje smatra nevažećim. Ako se prijevara, obmana, loše ponašanje, nepoštenje ili druga akcija otkrije tek nakon što se nagrada dodijeli, morat ćete, na zahtjev, vratiti istu (ili osigurati odgovarajuću naknadu) PokerStarsu odmah po primitku PokerStarsove obavijesti.

3.3 Tijekom trajanja promocije PokerStars i osobe koje on imenuje primjenjivat će stroga pravila ponašanja nad svim sudionicima. PokerStars zadržava pravo da poduzme bilo kakvu akciju koju smatra potrebnom protiv bilo kojeg sudionika za kojeg sazna da krši ova pravila, uvjete i odredbe ili turnirska pravila i/ili pokušava prevariti ili se ponašati nečasno s obzirom na promociju i takve akcije mogu uključivati, no neće biti ograničene na isključenje, suspenziju ili diskvalifikaciju s promocije i/ili klijenta, zapljenu bilo koje nagrade ili svih nagrada koje su dodijeljene i/ili bi bile dodijeljene sudioniku. Konačna odluka o akciji i ponašanju koje se smatra kršenjem ovih pravila ili promocije ili što se smatra činom prijevare ili nepoštenja, a u vezi s ponašanjem sudionika dok sudjeluje u ovoj promociji, leži u rukama PokerStarsa.

4. Nagrade

4.1 Svaki sudionik osvojit će garantiranu nagradu u vrijednosti između 5 $ i 55 $.

4.2 Ove nagrade nasumično će se dodijeliti sudionicima, a svaki sudionik garantirano će osvojiti nagradu. Nagrade će se dijeliti prema sljedećem rasporedu nagrada:

Vrsta nagrade Vrijednost nagrade Vjerojatnost osvajanja
5 $ trenutna novčana 5 $ 3:10 (30%)
10 $ trenutna novčana 10 $ 3:20 (15%)
20 $ trenutna novčana 20 $ 1:25 (4%)
50 $ trenutna novčana 50 $ 1:100 (1%)
5,50 $ ulaznica za turnir 5,50 $ 3:10 (30%)
11 $ ulaznica za turnir 11 $ 3:20 (15%)
22 $ ulaznica za turnir 22 $ 1:25 (4%)
55 $ ulaznica za turnir 55 $ 1:100 (1%)
Ukupna vjerojatnost osvajanja nagrade 1:1 (100%)

4.3 Kako bismo izbjegli bilo kakvu sumnju, napominjemo da nagrade nisu prenosive i ne mogu se dati, dodijeliti, prenijeti ili prodati nekoj drugoj osobi ili osobama.

4.4 Kako bismo izbjegli bilo kakvu sumnju, napominjemo da glavna nagrada ili bilo koji drugi nagrađeni proizvodi nisu prenosivi u sklopu ove promocije ('pokloni') i ne mogu se dati, dodijeliti, prenijeti ili prodati nekoj drugoj osobi ili osobama. Nemogućnost preuzimanja glavne nagrade i/ili poklona može rezultirati dodjeljivanjem iste nekoj trećoj strani.

4.5 Kako bismo izbjegli bilo kakvu sumnju, sudionici nisu dužni uložiti nikakav iznos od uplaćenog u sklopu ove promocije. Iznos koji uplati sudionik može slobodno isplatiti bez ikakvog gubitka i bez isključivanja sudionika iz promocije.

4.6 Mogli bi se uvesti i uvjeti i odredbe nametnute od strane dobavljača glavne nagrade i/ili poklona ('pravila treće strane') kojih se morate pridržavati kao dio vašeg uživanja u glavnoj nagradi/poklonu i PokerStars neće biti odgovoran za vaš prekršaj pravila treće strane. Dodatno, od vas se može očekivati da sklopite obvezujući sporazum s PokerStarsom u vezi s uvjetima vezanim za dodjeljivanje i/ili korištenje bilo kojeg dijela glavne nagrade i/ili poklona. Nemogućnost ispunjenja takvih uvjeta može rezultirati gubitkom glavne nagrade/poklona.

4.7 Pobjednici nemaju pravo i nisu autorizirani da na bilo kakav način PokerStars obvežu za neki ugovor, troškove ili izdatke u koje su ušli ili u kojima su se našli bez prethodnog pisanog odobrenja.

4.8 Glavna nagrada ili poklon neće biti dodijeljeni nijednom sudioniku kojem bi iz bilo kojeg razloga primjenjujućim zakonom bilo onemogućeno primanje i/ili korištenje glavne nagrade/poklona ili gdje bi primanje glavne nagrade/poklona za dotičnog sudionika bilo ilegalno.

4.9 Svaki sudionik po primitku glavne nagrade/poklona kao dijela ove promocije sam snosi odgovornost za sve obveze, poreze ili naknade koje se možda moraju platiti relevantnim vlastima u vezi s primanjem glavne nagrade/poklona, a u skladu s primjenjivim zakonima.

4.10 Ako ćete imati pravo na bilo koju glavnu nagradu/poklon u sklopu ove promocije, obavijestit ćemo vas bez kašnjenja i svoju glavnu nagradu/poklon dobit ćete najkasnije 30 (trideset) dana od završetka promocije. Napominjemo da se elementi nagrade mogu odnositi na neki događaj koji je na rasporedu u budućnosti i samim time do tog termina nećete moći koristiti glavnu nagradu/poklon.

4.11 Svaki sudionik će u bilo kojem trenutku moći zatražiti popis PokerStars korisničkih imena i nagrada koje su podijeljene tijekom trajanja promocije. Također, svaki sudionik prihvaća da se njihovo PokerStars korisničko ime i dobivena nagrada smiju poslati u slučaju takvog zahtjeva.

5. Zdravlje i sigurnost

5.1 Morate prihvatiti sve zdravstvene i sigurnosne upute i/ili instrukcije koje možete primiti od PokerStarsa ili kojih biste na bilo koji način trebali biti svjesni, a u vezi s vašim sudjelovanjem u ovoj promociji i, ako je nužno, morate slijediti sve primjenjive i regulatorne zahtjeve. Nepoštivanje dobivenih uputa može rezultirati vašom diskvalifikacijom iz promocije.

5.2 Morate poduzeti sve razumne korake kako biste osigurali vlastito zdravlje i sigurnost kad sudjelujete u bilo kojem događaju ili aktivnosti koje tvore dio promocije ili nagrade. Bilo kakav vaš čin ili ponašanje za koje PokerStars smatra da predstavlja medicinski ili sigurnosni rizik (uključujući bez ograničenja bilo kakvo uvredljivo ponašanje, fizičko ili psihičko) dovest će do neposredne diskvalifikacije.

5.3 Vi ste obvezni poduzeti sve razumne korake kako biste osigurali svoje sigurnosne standarde i generalnu primjerenost sudjelovanja u promociji i ovime potvrđujete da na vlastiti rizik sudjelujete u promociji.

5.4 Dužni ste obavijestiti PokerStars o bilo kakvim medicinskim ili ostalim problemima koji bi značili da niste sposobni sudjelovati u promociji čim postanete svjesni takvog stanja. PokerStars zadržava pravo da vam oduzme vaše mjesto u promociji ili dodijeljene nagrade (ako je primjenjivo), bez odgovornosti ili naknade ako prema vlastitom nahođenju sebi ili drugima predstavljate rizik od oboljenja, ozlijede ili prekid, remećenje ili smanjenje promocije.

6. Ograničenje odgovornosti

6.1 Sudjelovanjem u ovoj promociji ovime prihvaćate da ćete oprostiti, razriješiti i osloboditi od odgovornosti PokerStars, njihove legalne zastupnike, povezane tvrtke, podružnice, agencije i njihove urednike, direktore, zaposlenike i agente od bilo kakvih troškova, izdataka, šteta, gubitaka ili postupaka za koje ste vi odgovorni (ili treća strana u vaše ime) ('štete') kao rezultat sudjelovanja u ovoj promociji i/ili bilo kakve nagrade koja vam je dodijeljena i PokerStars u potpunosti isključuje bilo kakvu odgovornost u vezi s takvim štetama (osim isplate bilo kakvih naknada i troškova izričito predviđenih kao dio nagrade (ako postoje) s obzirom na ovu promociju). Ovo ograničenje ne uključuje odgovornost od strane PokerStarsa za: (i) nemar, (ii) smrt ili osobnu ozljedu koja je nastala kao rezultat PokerStarsovog nemara ili nemara njegovih zaposlenika, (iii) prijevaru ili lažno prikazivanje ili (iv) bilo kakvu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti zakonom.

6.2 U SKLADU S DOZVOLAMA POD TOČKOM 7.1 PRIHVAĆATE I SLAŽETE SE DO PUNE MJERE DOZVOLJENE PRIMJENJIVIM ZAKONOM, BEZ OBZIRA NA OBLIK AKCIJE NAVEDEN U UGOVORU, IZVAN UGOVORA ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN DA NI U JEDNOM SLUČAJU POKERSTARS ILI NJEGOVE POVEZANE TVRTKE, UKLJUČUJUĆI, NO NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIHOVE UREDNIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, NASLJEDNIKE I NOSIOCE PRAVA, IMAJU ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA: (i) BILO KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, PRIMJERENU, KAZNENU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU (UKLJUČUJUĆI, NO NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETE ZA POSLOVNI PREKID, GUBITAK POSLOVANJA ILI DRUGOG PROFITA, GUBITAK PROGRAMA, TROŠKOVE ZAMJENE OPREME ILI SOFTVERA ILI GUBITAK ZAPISA, INFORMACIJA ILI PODATAKA) ILI BILO KAKVU DRUGU ŠTETU KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN PROIZAŠLA ILI JE VEZANA UZ VAŠE SUDJELOVANJE U OVOJ PROMOCIJI (ILI NEMOGUĆNOST ISTE), ČAK I AKO JE POKERSTARS INFORMIRAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI (ii) BILO KAKVE ZAHTJEVE PRIPISANE POGREŠKAMA, PROPUSTIMA ILI OSTALIH NETOČNOSTI U PROMOCIJI.

6.3 PokerStars se neće smatrati odgovornim za provođenje bilo kakvih svojih obveza pod ovom promocijom ili u vezi s glavnom nagradom/poklonom gdje to neće moći učiniti kao rezultat okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole i dok PokerStars može nastojati osigurati alternativnu nagradu neće se moći smatrati odgovornim za osiguranje alternativne glavne nagrade/poklona bilo kojem sudioniku gdje to ne uspije učiniti pod određenim okolnostima.

6.4 Ovime se slažete da ćete PokerStarsu, njegovim legalnim zastupnicima, povezanim tvrtkama, podružnicama, agencijama i njihovim urednicima, direktorima i zaposlenicima nadoknaditi bilo kakve troškove, gubitke, štete, izdatke ili odgovornosti (uključujući gubitak reputacije i ugleda i naknade za profesionalne savjetnike) koje PokerStars pretrpi kao rezultat vašeg kršenja ili vaših obaveza pod ovim pravilima i uvjetima i odredbama ili turnirskim pravilima ili u vezi s nepridržavanjem bilo kakvih uputa koje primite od PokerStarsa ili u vezi s bilo čime u vezi sa sudjelovanjem u promociji.

7. Razno

7.1 U slučaju nesporazuma ili neslaganja u vezi bilo kojeg aspekta ove promocije, uključujući i ne ograničavajući se na sve u vezi nagrađivanja glavne nagrade/poklona, sudionikova prava na sudjelovanje u promociji, ponašanja svakog sudionika, ovih pravila, uvjeta i odredbi i/ili turnirskih uvjeta, završna odluka leži u rukama PokerStarsa i bilo koja odluka PokerStarsa bit će konačna i za vas veziva i neće biti podložna vašem ili pregledu i žalbi neke treće strane.

7.2 Ako pravila pokažu da je potreban žiri za određivanje pobjednika na temelju subjektivne analize ili interpretacije, osigurat ćemo jednu nezavisnu osobu za žiri.

7.3 Sudjelovanjem u promociji ovdje PokerStarsu dajete pravo da koristi vaše ime, izgled, glas i sliku u marketinške i promotivne svrhe u bilo kojim medijima bez ikakve naknade i u potpunosti se odričete svih zahtjeva ili prava na bilo kakvu akciju protiv PokerStarsa zbog takvog korištenja.

7.4 Ova pravila, uvjeti i odredbe te turnirska pravila predstavljaju čitav sporazum između vas i PokerStarsa, a u vezi s promocijom i zamjenjuju sve prethodne izjave, sporazume, pregovore ili dogovore (bilo u usmenom ili u pismenom obliku) između vas i PokerStarsa. Osim ako je ovdje isključivo navedeno, u potpunosti su isključeni svi uvjeti, jamstva i reprezentacije (bez obzira jesu li izraženi ili implicirani zakonom). Nevaljanost, ilegalnost ili neprovedivost svih ili dijela ovih pravila neće se odraziti ili utjecati na daljnje provođenje ostatka pravila.

7.5 PokerStars zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju promijeni ova pravila, uvjete i odredbe i/ili turnirska pravila, uključujući i otkazivanje, promjenu ili suspenziju promocije ako prema vlastitom nahođenju PokerStars smatra da se promocija ne može održati kao što je zamišljeno. Sve promjene promocije napravit će se na stranici i vaše nastavljanje sudjelovanja u promociji smatrat će se prihvaćanjem bilo kakvih predloženih promjena, izmjena ili preinaka.

7.6 Ova pravila i svi predmeti koji se na njega odnose podliježu i u skladu su sa zakonima Malte. Ovime se neporecivo slažete da, prema dolje navedenom, sudovi Malte imaju isključivu sudsku nadležnost u vezi svih zahtjeva, sporova ili razlika koje se tiču ove promocije i bilo kojeg iz tog proizašlog predmeta i neporecivo se odričete svih prava koja možete imati na prigovor na postupke na tim sudovima ili na prigovor da je postupak izveden ispred neprimjerenog suda ili da ti sudovi nemaju nadležnost. Ništa u ovoj odredbi neće ograničiti PokerStarsovo pravo na pokretanje postupaka protiv vas u bilo kojoj drugoj mjerodavnoj sudskoj nadležnosti niti će pokretanje postupaka u jednoj ili više sudskih nadležnosti spriječiti pokretanje postupaka u bilo kojoj drugoj sudskoj nadležnosti, istodobno ili ne, do mjere dopuštene zakonom u toj drugoj sudskoj nadležnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja o promociji 'Trenutna nagrada', molimo kontaktirajte support@pokerstars.eu.

Mobile blagajnik

Chip Stack

Napunite svoj PokerStars račun kroz Mobile blagajnik direktno koristeći svoj Android ili iOS uređaj. Tako je igranje Mobile aplikacijom jednostavnije nego ikada!

Bonus na prvi polog

First Deposit Bonus

Svi igrači koji pošalju svoj prvi polog imaju pravo na PokerStarsov 100% bonus na prvi polog do iznosa od 600 $.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million je najveći tjedni poker turnir bilo gdje online koji garantira sjajnih 1.000.000 $!