PokerStars VR online softver: licencni sporazum s krajnjim korisnikom - IGRE ZA VIRTUALNI NOVAC

'Besplatne' igre

Poker igre virtualne stvarnosti za 'virtualni novac'/'besplatne' igre ('igre za virtualni novac') na softverskoj aplikaciji Stars Mobile ('aplikacija Stars Mobile') koje možete preuzeti ili su vam dostupne na uređaju krajnjeg korisnika (uključujući, no ne ograničavajući se na uređaj za virtualnu stvarnost, osobno računalo, konzole za videoigre, mobitel, dlanovnik, tablet ili bilo koju drugu vrstu postojećeg ili u nastavku spomenutog prijenosnog ili mobilnog uređaja) (svaki pojedinačno, 'uređaj') preko internetskih stranica store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com i drugih internetskih stranica ili poveznica koje su vam s vremena na vrijeme dostupne na PokerStarsu ili na drugim Stars Mobile stranicama ('stranice') nudi vam Stars Mobile Limited, poduzeće sa sjedištem na Otoku Man (broj poduzeća 008457V) i registriranim uredom na adresi Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Ovaj licencni sporazum s krajnjim korisnikom ('sporazum') vi ('korisnik' ili 'vi') biste trebali pročitati u cijelosti prije korištenja aplikacije Stars Mobile. Napominjemo da se sporazum sastoji od zakonski obvezujućeg sporazuma između vas i poduzeća Stars Mobile Limited (koje se ovdje navodi kao 'Stars Mobile', 'nas' ili 'mi').

Uvjeti i odredbe igranja igara za virtualni novac na aplikaciji Stars Mobile slijede u nastavku.

Prihvaćanjem ovog sporazuma potvrđujete da je Stars Mobile dio grupe poduzeća. Kao takav, gdje kontekst dopušta, termin 'grupa' označava Stars Mobile sa svim podružnicama i povezanim poduzećima sa Stars Mobile te bilo kojim podružnicama tih poduzeća i svim povezanim poduzećima sa Stars Mobile, uključujući, no ne ograničavajući se na povezana poduzeća koja pružaju usluge pod zaštitnim znakom 'PokerStars'.

Uz uvjete i odredbe ovog sporazuma pregledajte i pravila o zaštiti privatnosti, pravilnik za kolačiće, kao i ostala pravila te uvjete i odredbe koji se odnose na igre i ponude povremeno dostupne na aplikaciji Stars Mobile, a koji su ovdje sadržani referencom s drugim takvim pravilima o kojima vas s vremena na vrijeme možemo obavijestiti.

Klikom na gumb 'Slažem se' u sklopu procesa instalacije i korištenja softvera (kako je određeno u nastavku), pristajete na uvjete i odredbe navedene u ovom sporazumu, pravilima o zaštiti privatnosti i pravilniku za kolačiće jer se s vremena na vrijeme pojedini dokument može ažurirati ili promijeniti u skladu s odredbama u nastavku i u njemu sadržanim odredbama.

U svrhu ovog sporazuma, pod pojmom 'softver' misli se na bilo koji, odnosno na sve softvere koje mi pružamo ili vam omogućujemo preko aplikacije Stars Mobile, bez obzira na medij te možete li ga preuzeti na svoj uređaj krajnjeg korisnika ili ne. Prema tome, 'softver' podrazumijeva aplikaciju Stars Mobile koju možete preuzeti ili vam je dostupna na vašem uređaju, kao i sav pomoćni softver glavnom softveru (bilo da je riječ o softveru koji se temelji na web-stranici ili softveru za klijent/poslužitelj).

1. DAVANJE LICENCE/INTELEKTUALNA PRAVA

1.1

Podložno ovdje navedenim uvjetima i odredbama, Stars Mobile korisniku daje neisključiva i osobna prava, prava s nemogućnošću daljnjeg licenciranja, opoziva, neprenosiva, ograničena prava na instalaciju i korištenje softvera na vašem uređaju kako bi mogao pristupati Stars Mobile poslužiteljima (ili poslužiteljima treće strane) i igrati dostupne igre za virtualni novac ('igre') (softver i igre zajedno predstavljaju 'uslugu').

1.2

Stars Mobile vam dodjeljuje licencu na softver za privatno korištenje. Napominjemo da uslugu ne smiju koristiti (i) osobe mlađe od 18 godina, (ii) osobe koje nisu punoljetne u svojim sudskim nadležnostima te (iii) osobe koje se na stranice i/ili na aplikaciju Stars Mobile povezuju iz sudskih nadležnosti u kojima je takva aktivnost protuzakonita. Stars Mobile ne može provjeriti zakonitost usluge u svakoj pojedinoj sudskoj nadležnosti, stoga je korisnikova odgovornost da provjeri je li njegovo korištenje usluge zakonito.

1.3

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku od vas možemo zatražiti dokaz o starosti kako bismo bili sigurni da maloljetnici ne koriste uslugu. Pridržavamo i pravo na obustavu ili otkazivanje vašeg računa te na oduzimanje, privremeno ili trajno, prava na korištenje usluge ako nam se ne pošalje zadovoljavajući dokaz o starosti ili ako posumnjamo da ste maloljetni.

1.4

Stars Mobile, njegova grupa poduzeća i njegovi davatelji licenci jedini su vlasnici prava na softver, programski kod softvera, strukturu i organizaciju, uključujući i autorsko pravo, poslovne tajne, intelektualna vlasništva i ostala prava. Ne možete, unutar propisanih ograničenja prema nadležnim zakonima:

 1. kopirati, distribuirati, objaviti, izvoditi obrnuti inženjering, rastavljati, mijenjati ili prevoditi softver, odnosno pokušati doći do izvornog koda u svrhu izrade sličnog softvera ili iz nekih drugih razloga,
 2. prodati, dodijeliti, podlicencirati, prenijeti, distribuirati ili iznajmiti softver,
 3. omogućiti preuzimanje softvera trećoj osobi putem računalne mreže ili na bilo koji drugi način,
 4. izvoziti softver u bilo koju državu (bez obzira na to je li riječ o fizičkom ili elektroničkom načinu), ili
 5. koristiti softver na način koji je zabranjen primjenjivim zakonima ili propisima

(sve gore navedene radnje smatraju se 'neovlaštenim korištenjem').

Stars Mobile, njegova grupa poduzeća i njegovi davatelji licenci zadržavaju bilo koja i sva implicirana prava koja ovdje nisu izričito odobrena korisniku te zadržavaju sva prava, titule i interese u vezi sa softverom.

Slažete se da ste samo vi odgovorni za sve štete, troškove ili izdatke koji su proizašli iz posredovanja u bilo kakvom obliku neovlaštenog korištenja ili su u vezi s njim. Obavijestit ćete Stars Mobile čim saznate za bilo kakav oblik neovlaštenog korištenja i pružit ćete razumnu pomoć poduzeću Stars Mobile kod istrage koja se može pokrenuti na temelju vaše obavijesti.

1.5

Termini 'Stars Mobile', 'PokerStars', 'PokerStars VR', nazivi domena 'pokerstarsvr.com', 'pokerstarsvr.eu' i 'pokerstarsvr.us' i bilo kakve druge registrirane i neregistrirane (kako je primjenjivo) tržišne marke, marke usluga, znakovi, trgovački nazivi i/ili nazivi domena koje Stars Mobile povremeno koristi u usluzi ('tržišne marke') su tržišne marke, marke usluga, znakovi, tržišni nazivi i/ili nazivi domena od Stars Mobile i/ili nekog poduzeća u njegovoj grupi poduzeća i/ili njegovih davatelja licenci i ti subjekti pridržavaju sva prava na takve tržišne marke. Dodatno, svi sadržaji usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na softver, slike, grafike, fotografije, animacije, videoisječke, glazbu, zvuk i tekst ('sadržaj usluge') pripadaju Stars Mobile i/ili njegovoj grupi poduzeća i/ili njegovim davateljima licenci i zaštićeni su autorskim pravima i/ili drugim intelektualnim i ostalim pravima. Stars Mobile ne daje nikakva jamstva (izravno ili posredno) u vezi ni s kojom registriranom ili neregistriranom tržišnom markom unutar usluge i ne jamči manjak prethodnih prava bilo koje treće strane u tim registriranim ili neregistriranim tržišnim markama. Ovime potvrđujete da korištenjem usluge ne dobivate nikakva prava na sadržaj usluge i/ili na tržišne marke ili bilo koji njihov dio. Ni pod kakvim okolnostima ne smijete koristiti sadržaj usluge i/ili tržišnih marki bez prethodnog pisanog pristanka poduzeća Stars Mobile.

Uz to, slažete se da nećete učiniti ništa što bi naštetilo ili potencijalno naštetilo pravima, uključujući prava na intelektualno vlasništvo, koje posjeduje Stars Mobile, neko od poduzeća iz njegove grupe i/ili njegovi davatelji licenci u vezi sa softverom, tržišnim markama ili sadržajem usluge, niti ćete činiti ništa što bi moglo naštetiti ugledu Stars Mobile, nekom poduzeću iz njegove grupe, zaposlenicima, direktorima, službenicima i savjetnicima.

1.6

Jamčite da sva imena i slike koje koristite u vezi s uslugom (primjerice, vaše korisničko ime ili slika) neće kršiti nikakva intelektualna prava, privatnost ili druga prava neke treće strane. Ovime poduzeću Stars Mobile i njegovoj grupi potpuno, neopozivo, prenosivo, bez naknade i uz mogućnost daljnjeg licenciranja dajete pravo na korištenje takvih imena i slika u bilo koje svrhe vezane uz uslugu u skladu s uvjetima pravila o zaštiti privatnosti.

1.7

Dok koristite uslugu, morate 'zaraditi' ili drugačije koristiti virtualne žetone u sklopu usluge ('virtualni žetoni'). Ovime prihvaćate da se ovi 'stvarni' uvjeti koriste slikovito i slažete se da nemate nikakvo pravo ili titulu na virtualne žetone koji se pojavljuju ili su nastali u igri, bez obzira na to jeste li ih 'zaradili' u igri ili drugačije prikupili od Stars Mobile, ili na bilo kakve druge značajke povezane s računom ili spremljene u usluzi. Bilo koje stanje 'virtualnog novca' prikazano na korisničkom računu ne predstavlja stanje u stvarnom svijetu niti odražava bilo kakvu spremljenu vrijednost, no predstavlja mjerenje opsega vašeg uspjeha.

1.8

Stars Mobile zabranjuje i ne prepoznaje navodne prijenose virtualnih žetona koji su se ostvarili izvan usluge ili navodne prodaje, darivanja ili zamjene u 'stvarnom svijetu' bilo čega što se pojavljuje ili je nastalo u usluzi, osim ako je drugačije izričito pismeno dopušteno od strane Stars Mobile. Samim time ne možete podlicencirati, zamijeniti, prodati ili pokušati prodati virtualne žetone za bilo kakvu vrijednost izvan igre. Takvi prijenosi ili pokušaji prijenosa zabranjeni su i nevažeći, a ako ih prekršite, može doći do zatvaranja vašeg računa od strane Stars Mobile. Dodatno, potvrđujete da možemo pokrenuti sudski postupak protiv vas za bilo kakvu štetu prouzročenu prijenosom ili pokušajem prijenosa virtualnih žetona izvan usluge.

2. BEZ JAMSTAVA

2.1

Stars Mobile odbacuje sva jamstva, izričita ili podrazumijevana u vezi s uslugom koja vam se pruža 'KAKVA JEST', bez jamstva ili izjava vezanih uz njezinu kvalitetu, prikladnost za uporabu, potpunost ili točnost.

2.2

Bez obzira na naš trud da vam pružimo uslugu najveće kvalitete, sigurnosti i zaštite, ne jamčimo da će usluga biti bez prekida, pravovremena ili bez pogrešaka i da će se pogreške popraviti ili da u sklopu softvera i stranica neće biti virusa, programskih pogrešaka ili drugih problema.

2.3

Stars Mobile zadržava pravo na obustavu, okončanje, promjenu, uklanjanje ili dodavanje usluga prema svom vlastitom nahođenju s trenutnim učinkom i bez obveza za pružanje obavijesti kad ne smatramo da je to nužno, uključujući (npr.) kad saznamo da ste ušli u sporazum samoisključenja s bilo kojim davateljem usluga igara na sreću ili kad mislimo da je to nužno uslijed upravljanja, održavanja ili nadogradnje softvera i nećemo se smatrati odgovornima za bilo kakav gubitak koji je nastao kao posljedica bilo kakve odluke koju je u vezi s tim Stars Mobile donio.

3. OVLASTI

3.1

Stars Mobile zadržava pravo na izdavanje, održavanje i zatvaranje korisničkog računa u usluzi. Odluka vodstva Stars Mobile vezana za korisnikov račun, korištenje usluge ili rješavanje sporova, konačna je i revizije, odnosno tužbe nisu moguće.

4. VAŠE IZJAVE I JAMSTVA

Prije i tijekom korištenja usluge izjavljujete, jamčite, obvezujete se i slažete se da:

4.1

ćete uslugu koristiti prema svom izboru i na vlastitu odgovornost i rizik,

4.2

Stars Mobile nema kontrolu nad uslugama telekomunikacijske mreže i uslugama pristupa internetu koje su vam potrebne da biste mogli pristupiti te koristiti uslugu i Stars Mobile neće se smatrati odgovornim ni za kakve zastoje, sporost funkcioniranja, ograničenje kapaciteta ili neke druge nedostatke koji utječu na vaše korištenje usluge,

4.3

ne smijete koristiti uslugu ni na koji način za stvaranje, primanje, omogućavanje, prenošenje ili slanje financijske dobiti ili neke druge novčane prednosti vama ili trećoj strani (bilo u vaše ime ili ne). Virtualni žetoni nemaju nikakvu vrijednost i ne mogu se prenijeti ni zamijeniti koristeći korisnički račun. Također, takvi virtualni žetoni nemaju nikakvu vrijednost i ne mogu se zamijeniti za 'stvarni' novac ili nagrade. Samim time ne smijete podlicencirati, iznajmiti, prodati, zamijeniti, pokloniti, predati ili na bilo koji način prenijeti svoj korisnički račun ili bilo koje virtualne žetone koji su povezani s vašim korisničkom računom nekoj trećoj osobi.

4.4

imate 18 ili više godina i da trenutno niste samoisključeni s nikakve online ili mobilne stranice za igre na sreću i da ćete nas odmah obavijestiti ako se odlučite na program samoisključenja kod bilo kojeg pružatelja usluga igara na sreću.

5. ZABRANJENO KORIŠTENJE

5.1

IZMJENE SOFTVERA. Korisnik ne smije ni na koji način pokušati promijeniti, dekompilirati, izvoditi obrnuti inženjering ili rastavljati softver.

5.2

OSOBNA UPORABA. Usluga je namijenjena samo za osobno korištenje i zabavu, a ne za stvarni novac i nikako se ne smije stvoriti nikakav oblik financijske dobiti ili neke druge novčane prednosti. Korisnik mora dati cjelovite i točne informacije u sklopu podataka koje daje Stars Mobile i obvezan je ažurirati te podatke ako dođe do bilo kakve promjene.

5.3

DOGOVARANJE. Dogovaranje između korisnika pokazivanjem vlastitih ručnih karata ili na bilo koji drugi način strogo je zabranjeno. Stars Mobile zadržava pravo, kao dodatak ostalim mjerama, ograničiti dodjelu mjesta i/ili korisnicima zabraniti igranje za određenim poker stolom, uključujući i ograničenje da dva ili više korisnika zaigraju za istim stolom. Također, Stars Mobile zadržava pravo da bilo kakav dogovor ili pokušaj dogovora među igračima (uključujući i korisnike) smatra značajnim kršenjem ovog sporazuma i shodno tome Stars Mobile imat će pravo ukinuti korisnički račun, ako se korisnik uključi ili pokuša uključiti u takvu aktivnost bez obzira na posljedice takvog pokušaja.

5.4

VANJSKI ALATI ZA POMOĆ IGRAČIMA. Stars Mobile zabranjuje vanjske alate za pomoć igračima ('EPA alati') koji su dizajnirani za pružanje 'nepoštene prednosti' igraču. Stars Mobile definira 'EPA alate' kao računalni softver (koji nije softver) i baze podataka koje nisu softverske (npr. web-stranice, pretplatničke usluge i fizički materijal). Stars Mobile široko shvaća pojam 'nepoštene prednosti' u kontekstu korištenja EPA alata, a poseban vodič može se pronaći na našoj stranici s često postavljanim pitanjima o alatima i uslugama treće strane. Kako bi se izbjegla sumnja, zabranjeno uključuje, no ne ograničava se na pristup ili prikupljanje informacija o drugim igračima pored onih koje je korisnik sam uočio tijekom vlastite igre, odnosno primanje savjeta, uputa ili pomoći o igri u stvarnom vremenu koje nadilazi osnovnu razinu.

5.5

AUTOMATSKI IGRAČI (BOTOVI). Strogo je zabranjeno prilikom korištenja usluge koristiti umjetnu inteligenciju, uključujući, bez ograničenja, 'robote'. Sve akcije koje korisnik poduzme u odnosu na uslugu igrači moraju osobno izvršiti putem korisničkog sučelja dostupnog pomoću samog softvera, i bez pomoći bilo kakvog oblika umjetne inteligencije.

5.6

Slažete se da Stars Mobile može poduzeti korake kako bismo otkrili i spriječili korištenje zabranjenih EPA alata. Ti koraci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na provjeru softverskih programa trenutno pokrenutih na računalu korisnika uz Stars Mobile softver. Slažete se da nećete pokušati zaobići, upletati se ili blokirati ovakve korake, uključujući i bez ograničenja uporabu softvera treće strane koji zaobilazi, upleće se ili blokira ovakve korake.

5.7

NAMJERNO GUBLJENJE ŽETONA. Do namjernog gubitka žetona dolazi kad korisnik namjerno izgubi poker ruku kako bi namjerno prenio virtualne žetone drugom korisniku. Svakom korisniku koji sudjeluje ili pokuša sudjelovati u namjernom gubljenju žetona u korist drugog korisnika tijekom korištenja usluge može se trajno zabraniti korištenje usluge, a njegov se korisnički račun može trenutno ukinuti. U takvim okolnostima Stars Mobile nema obvezu vratiti virtualne žetone koji bi se u tom trenutku mogli nalaziti na vašem korisničkom računu.

5.8

PRIJEVARE. Ako Stars Mobile smatra da je korisnik uključen ili se pokušao uključiti u prijevaru ili drugu nezakonitu, nepoštenu ili neprimjerenu radnju tijekom korištenja usluge, uključujući i bez ograničenja, uključivanje u bilo kakve aktivnosti navedene u članku 5 ili u neku drugu manipulaciju igrom, ili obavljajući prijevarne prijenose, uključujući bez ograničenja, korištenje ukradene kreditne kartice ili lažne naplate ili pranje novca, Stars Mobile ima pravo poduzeti radnje koje smatra prikladnima, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 1. trenutno blokiranje korisnikova pristupa usluzi,
 2. ukidanje korisničkog računa na Stars Mobile,
 3. zapljenu svih virtualnih žetona na korisničkom računu i/ili
 4. pokretanje sudskog postupka protiv korisnika.

6. UVREDLJIV JEZIK ILI SADRŽAJ

6.1

Korisniku je prilikom korištenja usluge putem čavrljanja s obzirom na pravila poker sobe, slika igrača ili tijekom dopisivanja sa zaposlenicima Stars Mobile zabranjeno objavljivati ili izjavljivati nezakonit, neprikladan, rasistički, vulgaran, pogrdan, klevetnički, prijeteći ili bilo kakav drugi materijal koji krši bilo koji zakon ili se općenito smatra uvredljivim.

7. KRŠENJE ODREDBI

7.1

Bez ugrožavanja bilo kakvih drugih prava, ako korisnik u cjelini ili u bilo kojem dijelu prekrši bilo koju ovdje sadržanu odredbu, Stars Mobile ili bilo koja druga tvrtka unutar grupe koja za korisnika osigurava usluge, zadržava pravo na poduzimanje radnji koje smatra prikladnima, uključujući raskid ovog ili bilo kojeg drugog sporazuma s korisnikom, trenutno blokiranje pristupa usluzi takvom korisniku ili bilo kojoj usluzi koju nudi grupa, ukidanje korisničkog računa u sklopu usluge ili bilo kojih usluga kojima upravlja grupa, zapljenu svih virtualnih žetona na korisničkom računu u sklopu usluge ili bilo kojih stranica kojima upravlja grupa i/ili pokretanje sudskog postupka protiv takvog korisnika.

7.2

Pristajete da ćete u potpunosti nadoknaditi štetu i braniti Stars Mobile, grupu, njezine dioničare, direktore i zaposlenike te da ih nećete smatrati odgovornima za štete, zahtjeve, odgovornosti, gubitke, troškove i izdatke, uključujući i sudske troškove te sve druge moguće pristojbe bez obzira na to kako su uzrokovane, a koje mogu proizaći iz:

 1. vašeg kršenja ovog sporazuma, u cijelosti ili bilo kojem dijelu,
 2. vašeg kršenja bilo kakvog zakona ili prava drugih, i
 3. vašeg korištenja usluge ili ako druga osoba koristi uslugu koristeći vaše vjerodajnice (kako je navedeno u nastavku), s vašom privolom ili bez nje.

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

8.1

Ni pod kojim okolnostima, uključujući nemar, Stars Mobile ili bilo koji drugi član grupe neće biti odgovoran ni za kakve posebne, slučajne, izravne, neizravne ili posljedične štete (uključujući, no bez ograničenja na štete u obliku gubitka poslovne dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih podataka ili drugog novčanog gubitka) proizašle iz uporabe (ili zlouporabe) usluge, čak i ako je Stars Mobile ranije znao za mogućnost nastanka takvih šteta.

8.2

Ništa u ovom sporazumu neće isključiti ili ograničiti Stars Mobile ili odgovornost grupe za: (a) smrt ili osobnu ozljedu do koje je došlo zbog njihova nemara, ili (b) prevaru ili lažno prikazivanje.

9. SIGURNOST I VAŠ RAČUN

9.1

Svakom korisničkom računu moći će se pristupiti preko stranica u skladu s pravilima koja se na to odnose.

9.2

Korisnik prihvaća da je samo on odgovoran za sva korištenja usluge njegovim vjerodajnicama za prijavu i da vjerodajnice za prijavu neće otkriti drugima te da nikome neće omogućiti korištenje usluge putem svoga korisničkog računa.

9.3

Korisnik je obvezan svoje vjerodajnice za prijavu držati tajnima i povjerljivima te poduzeti sve kako bi zaštitio njihovu tajnost i povjerljivost. Svaka neovlaštena uporaba vjerodajnica za prijavu isključiva je odgovornost korisnika i smatrat će se njegovom uporabom. Iz toga proizlazi da će sva odgovornost biti na korisniku.

9.4

Korisnik može imati samo jedan korisnički račun na Stars Mobile i uslugu će koristiti samo s tim jednim računom. Korisniku je zabranjeno otvaranje više računa na Stars Mobile. Ako Stars Mobile (ili treća strana koja djeluje u njegovo ime) sazna za dodatne račune otvorene od strane korisnika, Stars Mobile (ili treća strana koja djeluje u njegovo ime) može zatvoriti takve dodatne račune bez prethodne obavijesti i može zaplijeniti virtualne žetone koji se nalaze na takvim dodatnim računima.

9.5

Uslugom nećete moći objavljivati uloge (koristeći virtualne žetone) veće od ukupnog iznosa virtualnih žetona na vašem korisničkom računu.

9.6

Stars Mobile zadržava pravo na provjeru platežne sposobnosti i/ili identiteta korisnika uz pomoć vanjskih agencija ili usluga za provjeru platežnog stanja koristeći podatke koje nam je prilikom registracije na uslugu korisnik dao (bilo preko treće strane koja djeluje u naše ime ili ne). Vanjske agencije ili usluge za provjeru platežnog stanja podatke mogu zadržati, ali ih neće koristiti u druge svrhe.

9.7

Stars Mobile zadržava pravo na korištenje vanjskih tvrtki za obradu elektroničkog plaćanja i/ili financijskih ustanova za obradu plaćanja koja ste izvršili vi i mi vama, a vezano uz vaše korištenje usluge.

10. SOFTVER TREĆE STRANE

10.1

Softver kao komponentu sadrži softver treće strane ('licencirani softver').

10.2

Korisnikovo korištenje licenciranog softvera povlači ponašanje u skladu sa svim uvjetima i odredbama ovog sporazuma.

10.3

Licencirani softver ne smije se mijenjati ili izvlačiti iz softvera.

10.4

Korisnikovo korištenje je ograničeno na 'interno korištenje', što znači da korisnik licencirani softver smije koristiti samo za uobičajene i obične interne poslovne radnje ili u osobne svrhe, ali ne za daljnju prodaju, podlicenciranje ili distribuciju. 'Uobičajene i obične interne poslovne radnje' znači da će krajnji korisnik koji je određeni entitet, taj korisnik, njegovi zaposlenici ili autorizirani agenti koristiti samo za korisnikove uobičajene i obične interne poslovne radnje. 'Uobičajeno i obično osobno korištenje' znači da će korisnik koji je individualna osoba, taj korisnik ili član kućanstva tog korisnika koristiti samo u osobne svrhe. Sve takve zaposlenike, agente ili članove kućanstva korisnik će upoznati s uvjetima i odredbama ovog sporazuma.

10.5

Rezervirana su i sva prava koja nisu eksplicitno odobrena u licenciranom softveru.

10.6

Licencirani softver osiguran je 'kakav jest' i ovime su isključena sva eksplicitna ili implicitna jamstva, uključujući, no ne ograničavajući se na implicirana jamstva prikladnosti za prodaju i prikladnosti za neku drugu svrhu.

11. DOPUNA

11.1

Stars Mobile zadržava pravo na ažuriranje i promjenu ovog sporazuma ili bilo kojeg njegova dijela u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti, a vi ćete biti vezani tom dopunom sporazuma 14 dana nakon objave na aplikaciji Stars Mobile te na ostalim stranicama Stars Mobile. Stoga vam savjetujemo da redovito posjećujete aplikaciju Stars Mobile ili stranice te pregledate uvjete i odredbe sadržane u sporazumu koji je u tom trenutku na snazi. Nastavak korištenja usluge smatrat će se potvrdom vašeg pristanka na sve dopune sporazuma.

12. NADLEŽNI SUD

12.1

Sporazum i svi predmeti koji se na njega odnose podliježu zakonima Otoka Man i u skladu su s njima. Neporecivo se slažete da, prema dolje navedenom, sudovi Otoka Man imaju isključivu sudsku nadležnost u vezi sa svim zahtjevima, sporovima ili razlikama koje se tiču sporazuma i bilo kojeg iz tog proizašlog predmeta te se neporecivo odričete svih prava koja možete imati na prigovor na postupke na tim sudovima ili na prigovor da je postupak izveden ispred neprimjerenog suda ili da ti sudovi nemaju nadležnost. Ništa u ovoj odredbi neće ograničiti Stars Mobile na pravo na pokretanje postupaka protiv vas u bilo kojoj drugoj mjerodavnoj sudskoj nadležnosti niti će pokretanje postupaka u jednoj ili više sudskih nadležnosti spriječiti pokretanje postupaka u bilo kojoj drugoj sudskoj nadležnosti, istodobno ili ne, do mjere dopuštene zakonom u toj drugoj sudskoj nadležnosti.

13. SALVATORNA KLAUZULA

13.1

Ako neka odredba ovog sporazuma jest nezakonita, nevažeća ili neprovediva u bilo kojoj sudskoj nadležnosti ili postane takvom, to neće utjecati na valjanost ili provedivost u toj sudskoj nadležnosti bilo koje druge ovdje navedene odredbe ni na valjanost ili provedivost u drugim sudskim nadležnostima upravo te ili bilo koje druge ovdje navedene odredbe.

14. PRIJENOS PRAVA

14.1

Stars Mobile zadržava pravo na prijenos prava ovog sporazuma, u cijelosti ili djelomično, u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Korisnik ne smije prenijeti svoja prava ili obveze koja proizlaze iz ovog sporazuma.

15. RAZNO

15.1

Nikakvo odricanje Stars Mobile od bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovog sporazuma (uključujući i da Stars Mobile ne zahtijeva strogo i doslovno ispunjenje ili usklađenost s bilo kojom odredbom ovog sporazuma) neće se ni na koji način smatrati odricanjem daljnjih kršenja tih odredbi ili bilo koje odredbe ovog sporazuma.

15.2

Ništa u ovom sporazumu ne stvara niti daje nikakva prava ili druge pogodnosti trećim osobama koje nisu stranka u skladu s ovim sporazumom osim poduzećima koji su članovi grupe.

15.3

Ništa u skladu s ovim sporazumom ne stvara niti se smatra stvaranjem partnerstva, zastupstva, skrbničkog dogovora, kreditnog odnosa ili zajedničkog poslovnog pothvata između vas i nas.

15.4

Ovaj sporazum predstavlja cjeloviti dogovor i sporazum između vas i nas glede usluge te zamjenjuje sve prijašnje sporazume, dogovore ili pogodbe između vas i nas.

15.5

Korisnik mora dati cjelovite i točne podatke u vezi s informacijama koje je Stars Mobile zatražio u vezi s korisnikovim korištenjem usluge, a koji su podložni uvjetima pravila o zaštiti privatnosti.

15.6

U slučaju neslaganja između verzije na engleskom i prevedene verzije ovog sporazuma, mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

Copyright © 2018. Rational Intellectual Holdings Limited. Sva prava pridržana.

Stars Mobile može se kontaktirati putem podrške korisnicima.

Stars Mobile licencni sporazum s krajnjim korisnikom - Verzija br. 1. Na snazi od listopada 2018. godine.

Odgovorno igranje

Responsible Gaming

Predani smo odgovornom igranju i posvećeni stvaranju ugodnog i pozitivnog igraćeg iskustva.

Posebne ponude

Special Offers

Tijekom cijele godine PokerStars osigurava posebne ponude, uključujući i novčane nagrade, sjedala na najboljim turnirima uživo i još mnogo toga.

Kako igrati poker

How to Play Poker

Pravila poker igara, savjete za početnike i detaljan opis strategije pronaći ćete u odjeljku koji opisuje kako igrati poker.

Igranje za stvarni novac

Chip Stack

Pošaljite svoj prvi polog stvarnog novca i počnite igrati na PokerStarsu. Uplate su brze i sigurne.