Informacije o isplatama na račun direktnim bankovnim prijenosom

Naknade: PokerStars će pokriti sve naknade koje će naplatiti korištena banka prilikom slanja sredstava. Direktni bankovni prijenosi izvršavaju se kroz lokalnu banku na vaš račun i vaša banka može vam naplatiti određenu, vrlo malu naknadu. Za više informacija o pravilima vaše banke u vezi s naknadama za primanje direktnih bankovnih prijenosa, molimo kontaktirajte svoju banku.

Pobrinite se da ste na prethodnom zaslonu unijeli informacije u nastavku:

Broj vašeg bankovnog računa Ovo je broj vašeg bankovnog računa. Riječ je o osmeroznamenkastom broju.
Ime vlasnika bankovnog računa To bi trebalo biti vaše ime. Popunjeno je za vas i ne može se mijenjati.
Oznaka vrste banke Kod banke koji razlikuje vašu banku od ostalih institucija u Velikoj Britaniji. Riječ je o šesteroznamenkastom broju.
Puni naziv banke Puni naziv vaše banke. Molimo vas da nam pošaljete puni naziv svoje banke, a ne samo inicijale banke.
  Za dodatne informacije o isplatama koristeći direktne bankovne prijenose, molim kliknite ovdje.

Često postavljana pitanja o stvarnom novcu

Chip Stack

Saznajte odgovor na bilo koje pitanje o transakcijama i isplatama stvarnog novca na PokerStarsu.