Prozor za otvaranje računa za elektroničke prijenose - Objašnjenje okvira

Naknade: PokerStars pokriva sve naknade banke pošiljatelja, ali vama vaša banka za primanje elektroničkog prijenosa može naplatiti naknadu. Iznos naknade koju zaračunavaju banke primatelji obično iznosi oko 30,00 $. Za više informacija o pravilima vaše banke u vezi s naknadama za primanje bankovnih prijenosa, molimo kontaktirajte svoju banku.

Pobrinite se da ste na prethodnom zaslonu unijeli informacije u nastavku:
Broj vašeg bankovnog računa Ovo je broj vašeg bankovnog računa.
Ime vlasnika bankovnog računa To bi trebalo biti vaše ime. Popunjeno je za vas i ne može se mijenjati.
Vaša adresa prijavljena na vašem bankovnom računu To je adresa koja se nalazi na vašem PokerStars računu i popunjena je za vas. Ako je adresa prijavljena na vašem bankovnom računu drugačija, molimo ovdje ažurirajte svoju adresu i unesite adresu koju ste prijavili kod svoje banke. Dopuštamo samo elektroničke prijenose na bankovne račune u državi vašeg prebivališta.
Telefonski broj Ovo je vaš telefonski broj. Ako ste nam u prošlosti već poslali svoj telefonski broj i njega ćemo popuniti za vas.
IBAN Međunarodni broj bankovnog računa (eng. International Bank Account Number) odnosno IBAN je serija alfanumeričkih znakova koji služi kao jedinstvena identifikacija korisničkog računa u banci bilo gdje u svijetu, no trenutno se koristi samo u europskim državama. Ovo je obavezan okvir za sve zemlje iz Europe, a izborni za sve ostale. Ako niste sigurni koji vam je IBAN, molimo kontaktirajte direktno svoju banku prije nego što nastavite sa svojom isplatom.
Swift kod Bankovni identifikacijski broj (BIC) je jedinstveni identifikacijski kod svake banke. Potreban je za slanje novca u strane države.

BIC kod sastoji se od osam ili jedanaest znakova koji sadrže:

Broj banke         četiri alfabetska znaka koji označavaju pojedinu banku Broj države       ISO kod države od dva slova Broj lokacije     dva alfanumerička znaka (osim nule) koji predstavljaju lokaciju institucije u određenoj državi Broj podružnice              tri alfanumerička znaka (izborno) koji predstavljaju određen ured ili podružnicu 
Puni naziv banke Ovo je puni naziv vaše banke. Molimo vas da nam pošaljete puni naziv svoje banke, a ne samo inicijale banke.
Adresa poslovnice banke Ovo je puna adresa poslovnice vaše banke.
Komentari Ovo je izborni okvir i može se ostaviti prazno.

Često postavljana pitanja o stvarnom novcu

Chip Stack

Saznajte odgovor na bilo koje pitanje o transakcijama i isplatama stvarnog novca na PokerStarsu.