Pravila o zaštiti privatnosti za PokerStars, PokerStars Casino, BetStars i Full Tilt

Vaša privatnost vrlo je važna za PokerStars, Full Tilt, BetStars i PokerStars Casino, brandove koje kontrolira grupa poduzeća pod nazivom 'Rational Group', vlasnika i upravitelja web-stranica na adresi www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu ('stranice').

Gdje se koristi i kontekst to dopušta, termin 'grupa' označava Rational Gaming Europe Limited sa svim podružnicama i poduzećima tvrtke Rational Gaming Europe Limited te bilo kojim podružnicama tih poduzeća i svim povezanim poduzećima s grupom poduzeća poznatih pod nazivom 'Rational Group' (koja se ovdje i dalje zajedno navodi kao 'Rational Gaming', 'grupa', 'mi' ili 'nas').

Predano radimo na očuvanju tajnosti prikupljenih osobnih podataka koristeći najbolju softversku i hardversku arhitekturu, tehnike, metode i postupke kako bismo vam omogućili uživanje u dostupnim proizvodima na našim web-stranicama dok znate da je vaša privatnost zaštićena. Prilikom obrade vaših osobnih podataka postupat ćemo prema zakonima Malte, u skladu s uvjetima zakona 'Data Protection Act 2001'. Ako nisu ovdje posebno navedeni, definirani pojmovi ovih pravila o zaštiti privatnosti bit će korišteni kao što je propisano u licencnom sporazumu s krajnjim korisnikom.

1. Suglasnost s pravilima o zaštiti privatnosti

 1. Korištenjem usluge vi ('korisnik' ili 'vi') pristajete na uvjete ovih pravila o zaštiti privatnosti. Zadržavamo pravo na izmjene i dopune ovih pravila o zaštiti privatnosti, a promjene će odmah nakon obavijesti na web-stranicama stupiti na snagu. Daljnje korištenje usluge predstavlja vaš pristanak na ova pravila o zaštiti privatnosti i na bilo kakve njihove kasnije izmjene i dopune. Naš licencni sporazum s krajnjim korisnikom ima prednost nad bilo kojom proturječnom odredbom ovih pravila o zaštiti privatnosti. Ako ovdje nije drugačije navedeno, uvjeti imaju značenje koje im je dodijeljeno u našem licencnom sporazumu s krajnjim korisnikom. Svrha ovih pravila o zaštiti privatnosti je da vam omoguće da shvatite kako spremamo, koristimo i štitimo vaše osobne podatke te kako biste razumjeli svoja prava u vezi s tim podacima.

2. Koji se podaci prikupljaju i u koju svrhu

 1. Kao dio postupka otvaranja Stars korisničkog računa na web-stranicama i kako bismo vam mogli pružati našu uslugu, od vas ćemo zatražiti neke osobne podatke, uključujući, no ne ograničavajući se na vaše ime i prezime, datum rođenja, poštansku adresu, telefonski broj, e-mail adresu i lozinku kao i potvrdu da ste navršili 18 ili više godina ako živite u sudskim nadležnostima u kojima je minimalna starost za korištenje usluga veća od 18. U skladu s našim regulatornim zahtjevima te kako bismo vam omogućili pristup našem softveru i/ili našim uslugama te njihovo korištenje putem naših web-stranica ovdje se slažete i dopuštate nam (ili trećoj strani koja djeluje u naše ime) da: (1) koristimo lokacijske usluge kako bismo odredili vašu geografsku lokaciju kroz vaše osobno računalo ili uređaj (kao što je navedeno u odjeljku 9 u nastavku) (što može uključivati, no nije ograničeno na vašu IP adresu, Wi-Fi vezu i podatke kolačića) i (ii) prikupljamo, spremamo, obrađujemo, povratimo i prenosimo vaše osobne podatke (koji uključuju, no nisu ograničeni na podatke o vašoj lokaciji) i/ili neke druge podatke ili informacije koje možemo dobiti kroz vaš uređaj/računalo kako bismo vam omogućili uslugu/softver te zadovoljili uvjete navedene u pravilima o zaštiti podataka. Nećete se moći koristiti našim softverom i/ili uslugama ako ne pristanete na ovaj uvjet ili ne želite dati pristanak na dolje navedene detalje. Sve ili neke vaše osobne podatke možemo koristiti i kako bismo potvrdili vaše vjerodajnice kod ili uz pomoć trećih strana, poput financijskih institucija, agencija za provjeru identiteta i agencija za novčane preporuke, a u svrhu pružanja usluga. Dodatno, kad koristite uslugu, spremamo određene osobne podatke, uključujući i informacije o vašoj aktivnosti na stranicama i podatke koji se nalaze na uređajima ili sustavima koje koristite, odnosno proizlaze iz njih, kako bismo mogli unaprijediti usluge koje vam pružamo. Mi, naše podružnice i treće strane koje u naše ime pružaju usluge, vaše osobne podatke koristit ćemo u sljedeće svrhe:

  • kako bismo potvrdili financijske transakcije
  • kako bismo vam pružali uslugu
  • u identifikacijske te svrhe ovjere i provjere
  • statističke analize i istraživanje
  • istraživanje i razvoj
  • marketing, istraživanje tržišta i profiliranje kupaca
  • analizu podataka
  • djelovanja u skladu s licencnim i regulatornim zahtjevima
  • kako bismo analizirali vaš kreditni rizik i rizik prijevare
  • borbu protiv sigurnosnih rizika i
  • kako bismo potvrdili vašu geografsku lokaciju.

  Vaše osobne podatke možemo otkriti:

  • ako smo to zakonom dužni učiniti ili od nas to traže regulatorne vlasti
  • ako u dobroj vjeri mislimo da je takav potez nužan
   • kako bismo se ponašali u skladu s bilo kojim zakonom ili legalnim postupkom koji nam je dostavljen
   • kako bismo zaštitili i branili svoja prava i imovinu
   • kako bismo se ponašali u skladu s bilo kojim regulatornim ili licencnim tijelom odnosno upravom
   • kako bismo trećim stranama koje nam pružaju usluge omogućili obračun ili plaćanja u vezi s bilo kojim ulogom koji korisnik postavi
   • kako bismo ih predali bilo kojoj kompaniji upravitelju za plaćanja ili poduzeću za sakupljanje dugova koja za nas obavlja plaćanje i proces naplate za i od korisnika
   • kako bismo pomogli trećoj strani koja obavlja uslugu za nas ili u naše ime
   • kako bismo ih predali trećoj strani koja kupi nas, naše poslovanje ili bilo koji dio nas ili našeg poslovanja
   • kako bismo obavijestili agencije za kreditno izvještavanje u slučajevima opisanim u nastavku ovog 2. odjeljka
  • uz vaše dopuštenje
  • u svrhu oporavka od katastrofe
  • kao što je navedeno u odjeljku 5 i 6 u nastavku

  Mi vam možemo povremeno slati informacije o budućim događajima, novosti o nizu naših proizvoda, promotivne poveznice i drugu marketinšku komunikaciju u vezi s uslugama koje nudimo (uključujući općenite usluge podrške korisnicima). Ako više ne želite primati takve promotivne obavijesti, možete se odjaviti s liste primanja slijedeći upute koje se nalaze u takvim porukama.

  Kad ne uspijete vratiti troškove za bilo kakve povraćene, odbijene ili vraćene pologe, u skladu s primjenjivim zakonom detalje o vašem računu i kako njime upravljate možemo dati agencijama za kreditno izvještavanje ili odgovarajućoj službi u sudskoj nadležnosti u kojoj boravite ('CRA'). Napominjemo da CRA može zabilježiti nepodmirene dugove koje imate i ostale osobne informacije, a te se informacije mogu proslijediti drugim organizacijama. CRA će takvu datoteku zadržati 6 (šest) godina, ili tijekom drugog razdoblja gdje je primjenjivo, od datuma povrata ili odbijanja plaćanja. CRA će iskoristiti te informacije kako bi spriječio kriminalne radnje, prijevare, pranje novca, odnosno utvrdio vaš identitet, identitet vašeg partnera i ostalih članova vašeg kućanstva, vašeg poslovanja i financijskih suradnika u ostalim kreditnim poslovanjima korištenjem vašeg imena ili detalja, nadziranje transakcija nad računima koji su u vašem vlasništvu, prilikom odlučivanja jeste li kreditno sposobni, pratio vaše boravište i povratio dugove koje dugujete te u svrhu statističke analize i testiranja sustava.

  Vaše osobne podatke možemo obraditi mi, naše podružnice ili agenti i treće strane koje nam pružaju usluge u sudskim nadležnostima izvan Europskog gospodarskog prostora. U tom slučaju postupat ćemo prema zakonima Malte u skladu s uvjetima zakona 'Data Protection Act 2001' s obzirom na prijenos takvih osobnih informacija.

  Vaše ime u javne svrhe koristit ćemo samo uz vaš pristanak.

  Registrirano ime za otvaranje Stars računa mora biti vaše vlastito ime. Dodatno, vrlo je važno da detalje za prijavu Stars računa popunite s važećim i aktualnim podacima budući da će se koristiti kod ovjere financijskih transakcija i u ostale ranije spomenute svrhe. Dužni ste nas obavijestiti o svim relevantnim promjenama vaših osobnih podataka.

  Odabirom odgovarajućeg računa u preuzetom softveru korisnici mogu promijeniti detalje o svom računu.

3. Obrada pologa i isplata

 1. Za slanje pologa korisnici moraju ustupiti podatke o načinu plaćanja (primjerice: broj i ostali detalji kreditne kartice). Taj podatak uz vaše druge osobne podatke može se koristiti za podmirenje financijskih transakcija koje ste izvršili na Rational Gaming. Dužni ste nas obavijestiti o svim relevantnim promjenama vaših osobnih podataka, odnosno dužni ste ih ažurirati na svom Stars računu.

4. Tajnost

 1. Rational Gaming je poduzeo znatne napore kako bi zaštitio tajnost identiteta, postavki i ostalih podataka koje je prikupio o pojedinom korisniku i neće namjerno dopustiti pristup spomenutim podacima nikome izvan grupe osim samom korisniku ili kako je opisano u ovim pravilima o zaštiti privatnosti. Izvršili smo znatna ulaganja u svoje poslužitelje, baze podataka, izradu sigurnosnih kopija, vatrozid i tehnologije kodiranja kako bismo zaštitili sve podatke koje prikupljamo. Navedene tehnologije implementirane su kao dio najnovije sigurnosne arhitekture.

  I vi biste trebali poduzeti neke korake kako biste zaštitili svoje podatke. Vaše su vjerodajnice za prijavu (kao što je navedeno u našem licencnom sporazumu s krajnjim korisnikom) povjerljive i obvezni ste svoje vjerodajnice za prijavu držati tajnima i povjerljivima te poduzimati sve što je moguće kako biste zaštitili njihovu tajnost i povjerljivost.

  Napominjemo, ako koristite uslugu Home Games, Stars ime vašeg korisničkog računa ujedno će biti i vaše ime kao upravitelja ili člana kluba i svi upravitelji odnosno članovi kluba moći će ga vidjeti u predvorju kluba i (ako se upravitelj kluba odluči na uključenje u popise) na javnom popisu klubova. Samim time ostali će igrači putem usluge Home Games i/ili vašeg kluba znati i identitet vašeg Stars imena. Stoga, ako se s time ne slažete, nemojte koristiti uslugu Home Games.

5. Granice tajnosti

 1. Zakonom propisano otkrivanje podataka: zbog zakonske, nadzorne i sigurnosne okoline u kojoj funkcionira možda ćemo u određenim okolnostima morati otkriti osobne identifikacijske podatke o svojim korisnicima te vas o ovakvim postupcima možda nećemo smjeti obavijestiti. Uložit ćemo razuman trud kako bismo takvo otkrivanje ograničili na sljedeće situacije:

  1. kad u dobroj vjeri mislimo da je to potrebno kao odgovor na sudski poziv, tužbu ili drugi sudski postupak, ili
  2. kad je iz razumljivih razloga potrebno identificirati, kontaktirati ili poduzeti sudske postupke protiv osoba ili subjekata za očuvanje i/ili provedbu naših prava, ili
  3. kada je to potrebno za dodatnu prevenciju namještanja utakmice ili koeficijenta na našoj BetStars stranici ili za identifikaciju iregularnih uzoraka klađenja u sustavu ranog upozorenja, podatke u vezi s takvim uzorcima klađenja ili podatke o prepoznatom prijestupniku mogli bismo proslijediti sportskim tijelima, regulatornim tijelima ili drugim organizacijama treće strane kojima pripadamo, a koje istražuju takve prijestupe.

  Nadalje, mi možemo, a vi nas za to ovlašćujete, otkriti vaše Stars ime, ime i prezime, dob, adresu, grad, poštanski broj, državu, telefonski broj, e-mail adresu i geografsku lokaciju uz detalje o financijskim instrumentima koji se koriste za slanje pologa i isplate našim vanjskim suradnicima ili službenim državnim tijelima kad prema vlastitom nahođenju vjerujemo da je to potrebno i neophodno u vezi s istragom prijevare, kršenjem intelektualnih prava, softverskim piratstvom ili drugim nezakonitim aktivnostima koje nas mogu izložiti pravnoj odgovornosti.

6. Tko prima vaše podatke?

 1. Pored zakonski propisanog otkrivanja podataka kako je opisano u ovim pravilima o zaštiti privatnosti vaše osobne podatke možemo otkriti svojim zaposlenicima, našim agentima ili davateljima usluga koji vaše osobne podatke koriste kako bi nam pružili usluge vezane uz vas kao korisnika naših stranica. Svi koji dobiju pristup vašim osobnim podacima bit će vezani primjenjivim zakonom o zaštiti i tajnosti osobnih podataka s obvezom da vaše podatke čuvaju kao privatne na istoj razini na koju smo se i mi obvezali.

  Možemo kombinirati vaše osobne podatke prikupljene uslijed vašeg korištenja usluge u skladu s ovim pravilima o zaštiti privatnosti s ostalim podacima prikupljenim kroz ostale usluge kojima upravlja grupa, uključujući, no ne ograničavaju se na online web-stranice kojima upravlja pod markama 'PokerStars', 'PokerStars Casino', 'BetStars' i 'Full Tilt' kao i sve proizvode koji su povezani ili podčinjeni ovime, uključujući usluge mobilnog i socijalnog umrežavanja. Prema ovim kombiniranim podacima ponašat ćemo se i koristiti ih u skladu s pravilima o zaštiti podataka.

7. Direktan marketing

 1. Vašu e-mail adresu i vaš telefonski broj mogli bismo koristiti kako bismo vam slali novosti, promocije i druge marketinške ponude iz naše grupe. Također, vašu e-mail adresu i vaš telefonski broj mogli bismo podijeliti s našim marketinškim partnerima u svrhu pružanja drugih marketinških ponuda. Iz poštovanja prema vašoj privatnosti omogućili smo vam jednostavan način na koji možete prestati primati naše marketinške ponude putem e-mail poruka i telefona od nas ili naših partnera i podružnica. U bilo kojem trenutnu možete zatražiti da više ne primate takve ponude slanjem prazne poruke s riječju 'Remove' u naslovu poruke na Odjel za događaje. Ako zatražite da prestanete primati marketinšku komunikaciju o ovim ponudama, uklonit ćemo vaše podatke iz našeg popisa za marketinšku distribuciju te iz svih budućih popisa koje možemo podijeliti s našim marketinškim partnerima. Međutim, možda ćete trebati zasebno zatražiti prekidanje primanja marketinških ponuda poslanih od naših partnera koji su primili vaše podatke za kontakt od nas prije vašeg zahtjeva da vas se makne s tih popisa.

8. Vaša prava u vezi s vašim podacima

 1. Imate pravo od nas zatražiti da vam proslijedimo datoteku s osobnim podacima koje imamo o vama (u skladu s primjenjivim zakonom). To je poznato kao subjektov zahtjev za pristup (SAR) i, ako postoji naše razumno zadovoljstvo o vašem identitetu (što se može ostvariti u obliku našeg zahtjeva za takvu identifikaciju i druge informacije koje od vas zatražimo te vaše slanje takvih informacija ), imamo četrdeset (40) dana da ispunimo vaš SAR zahtjev. U određenim okolnostima možemo odrediti malu naknadu kako bismo pokrili administraciju za vaš SAR, čiji će trošak biti u skladu s primjenjivim zakonom. Pokušavamo spremati što točnije podatke o vama. U bilo kojem trenutku možete nam se obratiti i spomenute podatke pregledati, promijeniti ili ih izmijeniti odnosno ispraviti u skladu s vašim pravima prema zakonima Malte, a u skladu sa zakonom 'Data Protection Act 200'. U tom slučaju možemo zatražiti dokaz vašeg identiteta. Ako nam se želite obratiti u vezi s vašim podacima, pošaljite e-mail podršci korisnicima. Napominjemo da ćemo, ako zatvorimo vaš Stars račun ili vi zatražite zatvaranje svog računa iz bilo kojeg razloga, sačuvati vaše osobne podatke tijekom određenog razdoblja, kao što je zatraženo primjenjivim zakonima protiv pranja novca ili drugim licencnim zahtjevima. 

9. Kolačići

 1. Kolačić je tekstualan niz informacija koji se preuzme na osobno ili prijenosno računalo odnosno mobilni uređaj ('uređaj') kad posjetite naše stranice. Nakon toga oni se šalju natrag originalnoj web-stranici prilikom svakog posjeta ili nekoj drugoj web-stranici koja prepoznaje ove kolačiće.

  Kolačići su vrlo korisni i koriste se u razne svrhe. Oni uključuju omogućavanje učinkovitog snalaženja kroz web-stranice, spremanje vaših postavki i općenito unapređenje iskustva korisnika. Ponekad se kolačići koriste kako bismo osigurali da su reklame koje vidite online iz područja vaših interesa.

  Kolačiće koristimo kako bismo pratili izvor preporuka naše web-stranice, kako bismo spremili vaše postavke, kako bi naše web-stranice bile osjetljivije i kako bismo izradili anonimne statističke podatke koje koristimo za unapređenje iskustva korisnika na našim web-stranicama. Također, kolačiće koristimo kao pomoć za efikasno provođenje reklamnih kampanja, kako bismo ograničili broj pojavljivanja neke reklame, kako bismo zapamtili da ste posjetili web-stranicu i kako bismo vam prikazivali relevantnije reklame sličnije vašim interesima.

  Detaljne informacije o kolačićima i kako ih koristimo na web-stranicama možete saznati iz pravilnika za kolačiće koji opisuje i kako možete isključiti, odnosno kontrolirati koje kolačiće želite postaviti na svoj uređaj (posebno pogledajte odjeljak 'Kako upravljati postavkama kolačića').

10. Tko smo mi?

 1. Mi smo registrirani kod Komisije za zaštitu podataka prema zakonima Malte, a u skladu s 'Data Protection Act'.

  Rational Gaming Europe Ltd
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta' Xbiex, XBX 1011
  Malta

Zadnja promjena pravila o zaštiti privatnosti: siječanj 2017. godine

Odgovorno igranje

Responsible Gaming

Predani smo odgovornom igranju i posvećeni stvaranju ugodnog i pozitivnog igraćeg iskustva.

Često postavljana pitanja o podršci korisnicima

FAQ

Naša podrška korisnicima izradila je popis najčešćih pitanja igrača sa svim odgovorima.

Poker igre - Često postavljana pitanja

faq games

Često postavljana pitanja i odgovori o igranju pokera na PokerStarsu.

Posebne ponude

Special Offers

Tijekom cijele godine PokerStars osigurava posebne ponude, uključujući i novčane nagrade, sjedala na najboljim turnirima uživo i još mnogo toga.

Kako igrati poker

How to Play Poker

Pravila poker igara, savjete za početnike i detaljan opis strategije pronaći ćete u odjeljku koji opisuje kako igrati poker.

Igranje za stvarni novac

Chip Stack

Pošaljite svoj prvi polog stvarnog novca i počnite igrati na PokerStarsu. Uplate su brze i sigurne.