pokercasinosports

AZ ÉLŐ ESEMÉNYEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A POKERSTARS JÁTÉKOSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) egészét, valamint, ahol azok érvényesek, a PokerStars Live és PSLive rendszer Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban „Szerződés”) a játékosnak („Felhasználó”, „Játékos”) meg kell ismernie, mielőtt a Csoport (a meghatározását lásd lejjebb) által üzemeltetett megfelelő oldalon (a továbbiakban „Oldal”) részt venne egy online selejtező szatelliten (a továbbiakban „Selejtező Szatellit”), ahol díjként olyan élő pókerversenyekre és készpénzes játékokra (a továbbiakban mindegyik: „Verseny”) kínálunk nevezési csomagot, amelyek a PokerStars Live események részét képezik, mint többek közt a PokerStars Championship és/vagy a PokerStars Festival (a továbbiakban mindkettő „Esemény”).

A Szerződés megkötésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a „PokerStars Live”, a „PSLive”, a „PokerStars Championship”, a „PokerStars Festival” és a „PokerStars” egy „Rational Group” néven ismert cégcsoport tulajdonában és irányítása alatt lévő márkák. A „Csoport” kifejezés a megfelelő online játékengedélyt birtokló jogi személyt takarja a Rational Groupon belül („Licencbirtokos”), és annak függvényében, hogy hol rendezik az Eseményt, amelynek a keretében tartott Versenyen a Játékos részt vesz, a következőket jelentheti: Global Poker Tours Limited („GPTL”), vagy TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”), vagy Rational Live Events (Malta) Limited („RLEM”) (együttesen „Vállalat” vagy többes szám első személy), vagy egy ilyen Vállalat leányvállalata, a Vállalat holdingja, illetve bármely ilyen holding leányvállalata. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Szerződés: (a) jogilag kötelező érvényű megállapodást képez a Felhasználó és a Vállalat között, (b) adott esetben a Játékossal kötött megállapodásunkat képezi a Selejtező Szatelliteken való részvételedre vonatkozóan, és (c) felülír minden korábbi, a jelen tárgykörbe tartozó témában megkötött szerződést a Felhasználó és a Csoport között.

A Játékos kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározottakon kívül más, szóban vagy írásban általunk tett ígéretet vagy nyilatkozatot nem kapott. A Felhasználó elfogadja, hogy jogunkban áll a jelen Szerződésből eredő, rendelkezésünkre álló jogokat, engedélyeket és/vagy kötelezettségeket részben vagy egészben szabadon továbbadni Csoportunk bármely tagjának vagy bármely harmadik félnek anélkül, hogy a Játékost arról értesítenénk.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Csoportnak (vagy egy a nevünkben cselekvő, arra felhatalmazott harmadik félnek) saját hatáskörében joga van minden általa megfelelőnek vélt intézkedés meghozatalára annak érdekében, hogy a jelen Szerződés általános szerződési feltételeinek betartását minden körülmények között kikényszerítse.

Ha a Felhasználó részt vesz egy Selejtező Szatelliten és/vagy egy Esemény Versenyén a Selejtező Szatelliten való részvételének eredményeképpen, azáltal úgy tekintjük, hogy teljes mértékben elfogadta a Feltételeket.

1.1

A Selejtező Szatelliten való részvétellel a Felhasználó nevezési díjcsomagot nyerhet egy Esemény részét képező Versenyünkre. A Selejtező Szatelliten az alábbi módokon lehet részt venni:

 1. benevezve és játszva egy valódi pénzes (készpénzes) szatellitversenyen az Oldalon („készpénzes szatellit”); vagy
 2. benevezve és játszva egy StarsCoin szatellitversenyen az Oldalon („StarsCoin szatellit”).
 3. A Felhasználó egy Versenyen a következőképpen is részt vehet:
 4. megvesz egy indulási jogot (csak hely) vagy csomagot (pl. indulási jog + szállás) készpénzzel a Stars számlájáról a Versenyek bármelyikére (csak Stars számlával érhető el bizonyos megfelelő Oldalakon); vagy
 5. megvesz egy indulási jogot (csak hely) vagy csomagot (pl. indulási jog + szállás) a versenypénz („T-pénz”) rendszeren keresztül a Versenyek bármelyikére (csak az Oldalon érhető el);
 6. VIP-vendégként vagy kijutóként kapott hellyel; vagy
 7. megnyer egy promóciós ajánlatot, versenyt vagy freerollt a megfelelő Oldalon.
1.2

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a PokerStars Live bármikor megváltoztathatja vagy módosíthatja a Versenyek és Események menetrendjét.

1.3

A Játékosoknak a Selejtező Szatelliteken és/vagy Versenyeken való részvételhez be kell tölteniük a 18. életévüket vagy a rájuk vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nagykorúsági korhatárt (a kettő közül a magasabbat). Felhívjuk a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy a Játékos betöltötte a 18 éves kort vagy a Selejtező Szatelliten való részvételhez a régiójában szükséges életkort, előfordulhat, hogy nem vehet részt egy Esemény Versenyén, ha még nem töltötte be az Esemény rendezésének helyszíne szerinti jogszabályoknak megfelelő nagykorúsági korhatárt. 

1.4

A Felhasználót bármelyik szinten felkérhetik, hogy a PokerStars Live vagy a PokerStars által felhatalmazott harmadik fél számára igazolja a korát és/vagy személyazonosságát (útlevél vagy érvényes fényképes igazolvány bemutatásával). Emellett a Versenyek rendezési helyszíne további általános szerződési feltételek aláírására és a személyazonossága igazolására kérheti. Minden játékost, aki nem tudja korát és/vagy személyazonosságát ily módon igazolni, diszkvalifikálunk a Selejtező Szatellitről vagy a Versenyről, valamint kizárhatjuk a jövőbeli Eseményekről, és végleg kitilthatjuk az Oldalról.

1.5

A Selejtező Szatelliten (vagy egy megfelelő Oldal bármely más szatellitjén) való részvétellel a Felhasználó a PokerStars Live-nak és a nevünkben eljáró harmadik feleknek megad minden jogot, jóváhagyást és engedélyt, amely ahhoz szükséges, hogy a nevét, képét, fényképét és képmását világszerte, elidegeníthetetlenül, abszolút hatáskörünkben bármilyen célból és bármely médiában további ellenszolgáltatás nélkül felhasználjuk. A Felhasználó ezúton felment minket és jogosult megbízottainkat az adatvédelmi, személyiségi és nyilvánossághoz való jogainak megszegésével kapcsolatban felmerülő, valamint a nevének, képének, fényképének és képmásának a használatához fűződő szerzői és egyéb tulajdonjogainak megsértésével kapcsolatos minden követelés, veszteség, felelősség, kiadás és költség alól. Ez a felmentés kötelező érvényű a Játékosra és örököseire, megbízottaira és jogi képviselőire nézve is. A Felhasználó lemond minden, a nevére, képére, fényképére és képmására vonatkozó személyhez fűződő jogáról, amelyre most vagy a jövőben bármikor jogosult lehet a Man-sziget 1991-es Szerzői Jogvédelmi Törvényének IV. cikkelye alapján (továbbá a más joghatóságokban fennálló minden hasonló jogáról), és vállalja, hogy ezek kezelése, feldolgozása, hasznosítása vagy felhasználása miatt nem indít, támogat, tart fent vagy engedélyez semmilyen tevékenységet vagy igényt, ha a fentiek a személyhez fűződő jogait megsértenék. Vállalja továbbá, hogy segít népszerűsíteni a PokerStarst, és amennyiben felkérik, a PokerStars szóvivőjeként szerepel a Verseny alatt és után, ami többek között a sajtótájékoztatókon, valamint a PokerStars Live által rendezett eseményeken történő részvételt jelenti.

1.6

Fenntartjuk a jogot, hogy az Esemény folyamán bármikor az Oldal emblémájának viselésére kérjük a Felhasználókat, beleértve bármilyen televíziós vagy internetes közvetítésben megjelenő asztalt minden további ellenszolgáltatás nélkül.

1.7

Mivel az egyes Oldalak különböző joghatóságok területén élő játékosok számára érhetők el, különböző szabályozásnak kell megfelelniük, és a Versenyek nevezési díjára vonatkozóan is különböző szabályok vonatkoznak rájuk. További információkért azzal kapcsolatban, mi megengedett az egyes Stars számlák esetében, kérjük, írj a registrations@pokerstarslive.com címre.

1.8

Amennyiben valaki mindenre kiterjedően és jogszerűen egy harmadik fél, vagyis másik online játékszervező oldal szponzorált játékosa és a Stars számláját csak a fenti 1d pontban foglaltak szerint használva nevezett be egy Versenyre, viselheti a szponzora emblémáját, amennyiben erre előzetesen írásos beleegyezést kap. Ezzel ellentétben, ha egy Felhasználó az Oldalon keresztül jut ki a Versenyre, nem viselheti a szponzora emblémáját az adott Verseny során. Továbbá semelyik médiában nem hivatkoznak rá PokerStars játékosként. Itt jegyezzük meg, hogy ezeknek a Felhasználóknak továbbra is alá kell vetniük magukat az Esemény szabályzatának, ami magában foglalja többek közt az emblémákra vonatkozó korlátozásokat és az Esemény színhelyén érvényes vonatkozó jogi előírásokat.

1.9

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PokerStars Live az Esemény minden játékosától elvárja a PokerStars Live és a PSLive rendszer Általános Szerződési Feltételeinek az elolvasását, aláírását és elfogadását, mielőtt felvennék a PSLive kártyájukat a Versenyen való részvételhez. Ha nem rögzítettük a Felhasználó aláírását, de mégis játszik egy Versenyen, akkor ezt úgy tekintjük, hogy elfogadta a PokerStars Live és a PSLive rendszer Általános Szerződési Feltételeit.

1.10

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó egy Selejtező Szatelliten történő részvételével díjcsomagot nyer egy Versenyre („Díjcsomag”), az adott Díjcsomag nem átruházható és nem átváltható, valamint nem váltható be készpénzre vagy más pénzbeli értékkel bíró dologra. A Felhasználónak a Díjcsomagot fel kell használnia, vagy az egészet elveszíti ellentételezés nélkül. Amennyiben a Felhasználó további díjcsomagokat is nyer, azokat nem adhatja el vagy ruházhatja át, és a Stars számláján jóváírásra kerül a Díjcsomagban foglalt nevezési díj / szállás értéke T-pénz, a Versenyhez kijelölt költőpénz/útiköltség pedig készpénz formájában, amennyiben a Díjcsomag tartalmazott költőpénzt/útiköltséget. Mindemellett, amennyiben a Felhasználó egy újabb, az első Díjcsomagjánál nagyobb összértékű Díjcsomagot nyer, köteles játszani, vagy elveszti az adott újabb, magasabb összértékű Díjcsomagot, és az alacsonyabb értékű Díjcsomag ellenértékét írjuk jóvá a Stars számláján a fenti feltételekkel.

1.11

Ha a Felhasználó a fenti 1(c) vagy 1(d) pontokban foglaltak szerint vesz helyet egy Versenyre, a következőképpen tud leiratkozni a Versenyről:

 1. a saját kliensének lobbyjába belépve a jobb oldali menüben az „Eszközök” opciót, majd a „Játékaim és kuponjaim”, illetve a „Benevezett versenyek” lehetőséget választja, és követi a linkeket a leiratkozáshoz, még a Verseny kezdete előtt; vagy
 2. e-mailben küld a registrations@pokerstarslive.com címre egy leiratkozási kérelmet a Verseny kezdete előtt minimum 48 órával; vagy
 3. az Esemény helyszínén az adott Verseny kezdetét megelőzően személyesen végigviszi a megfelelő eljárást. A Verseny kezdetét követően már nem lehet leiratkozni, és nincs lehetőség visszatérítésre sem. Ha a Játékos nem jelenik meg, hogy átvegye a Versenykuponját, a nevezési díját hozzáadják a Verseny nyereményalapjához.
1.12

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti 1(c) pontnak megfelelően egy Eseményre a .COM vagy .EU Stars számláin keresztül vásárolt szálláscsomagok esetén a vásárlás nem visszatéríthető, és a csomag a megvétele és kifizetése után nem törölhető.

1.13

Abban az esetben, ha az eseményen nincsenek érvényben különleges kifizetési szabályok, a Játékosokra az alábbi kifizetési szabályok vonatkoznak, bár a PokerStars Live fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármely Esemény kapcsán megváltoztassa ezeket:

 1. Ha a Felhasználó a fenti 1(a)–1(f) pontok szerint nevez be a Versenyre, legfeljebb a nevezési díj kétszeresét kaphatja meg készpénzben, a maradékot befizetjük a Stars számlájára.
1.14

Amennyiben a Felhasználó megnyer egy első körös szatellitet, amelynek nyereménye egy későbbi Selejtező Szatelliten való indulási jog (nem pedig egy hely egy Esemény Versenyén való részvételre), akkor leiratkozhat a Selejtező Szatellitről. Ebben az esetben a Selejtező Szatellit nevezési díjával egyenértékű T-pénzt írunk jóvá a Stars számlán. A T-pénzt Selejtező Szatellitekre vagy az általa választott más szatellitekre való nevezésre használhatja.

1.15

Bizonyos Versenyek esetén, amint a Felhasználó az Oldalon keresztül kijut a Versenyre, kap egy kezdőnapra érvényes kupont, amellyel regisztrálhatja magát az általa választott 1. napra. A regisztrációhoz be kell lépnie a Stars lobbyba, és az „Események” > „Élő” > „választott verseny” útvonalat követve az elérhető 1. napok megtalálásához ki kell keresnie azokat a kezdőnapokat, amelyeknek a nevezési díjánál „Kupon” áll. A nap kiválasztásának lehetősége az Eseményt megelőző utolsó héten lezárul, és a maradék Játékosok automatikusan besorolásra kerülnek az 1A napra.

1.16

A step kuponok kizárólag a step rendszeren belül érvényesek, és nem átruházhatók, valamint nem visszaválthatók.

1.17

A Felhasználó az Oldal bármely szatellitjén való részvételével megerősíti számunkra, hogy a Stars számláján megadott név, életkor, e-mail cím, levelezési cím és telefonszám pontos, és elfogadja, hogy a Díjcsomagot nyerő vagy a Versenyre benevező személyt, akinek a neve a Stars számlán található, azonosnak tekintjük azzal a személlyel, aki a Selejtező Szatelliten játszott és azt megnyerte, és ennek a személynek kell részt vennie és játszania a Versenyen.

1.18

A Felhasználó bármely arra irányuló próbálkozása, hogy megváltoztassa vagy megtöbbszörözze Stars számláját, hogy ezáltal jogosultságot szerezzen egy szatelliten való indulásra, a nyeremény elvesztését, valamint a Stars számlájának esetleges zárolását vonja maga után.

1.19

A Játékosnak a Selejtező Szatelliten való részvételét, valamint a Díjcsomag vagy jelen Feltételek bármely részét érintő vita esetén mi vagyunk jogosultak meghozni a végső döntést, és az általunk hozott döntés kötelező érvényűnek tekintendő, mely ellen sem a Játékos, sem pedig harmadik fél nem fellebbezhet. 

1.20

Abban az esetben, ha bármilyen oknál fogva egy Játékos kijut/benevez egy Versenyre, de nem jelenik meg a Versenyen a PokerStars Live által meghatározott időben, akkor úgy tekintjük, hogy az illető Játékos az adott Versenyen való részvételre vonatkozó igényéről lemondott, és a PokerStars Live semmilyen módon nem tartozik kártalanítani az adott Játékost.

1.21

A Selejtező Szatellitekre való nevezéssel a Játékosok beleegyeznek, hogy felmentik minden felelősség alól a PokerStarst, annak jogi képviselőit, partnereit, leányvállalatait, ügynökségeit és ezek tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit, amennyiben bármilyen személyi sérülést vagy az elfogadott Díjcsomagokkal kapcsolatban bármilyen kárt szenvednének el. 

1.22

Fenntartjuk a jogot a Feltételek bármely időpontban történő egyoldalú megváltoztatására, beleértve bármely Selejtező Szatellit törlését, módosítását vagy felfüggesztését, ha úgy véljük, hogy az adott Selejtező Szatellit az előre meghatározott feltételek szerint nem bonyolítható le.

1.23

A Selejtező Szatelliteken részt vevő Játékosra nézve kötelező érvényűek a Szolgáltatási Feltételeink és a versenyek Általános Szerződési Feltételei.

1.24

Jelen Feltételekre, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen kérdés eldöntésére és értelmezésére a Man-sziget jogszabályai vonatkoznak, és azok a man-szigeti bíróság kizárólagos illetékessége alá tartoznak.