PokerStars VR online szoftver végfelhasználói licencszerződés – JP JÁTÉKOK

„Ingyen játszható” játékok

A „játékpénzes” / „ingyen játszható” virtuális valóságos pókerjátékokat („JP Játékok”), amelyek a letölthető vagy számodra a végfelhasználói eszközödön (többek között virtuálisvalóság-szemüvegen, személyi számítógépen, videojáték-konzolon, mobiltelefonon, PDA-n vagy bármely más típusú, már létező vagy a jövőben piacra kerülő hordozható vagy mobileszközön, ezek mindegyike a továbbiakban „Eszköz”) hozzáférhetővé tett, a store.steampowered.com, a www.oculus.com, a www.viveport.com, valamint egyéb, a PokerStars vagy más Stars Mobile weboldal (továbbiakban „Oldalak”) által időről időre megjelölt weboldalon, illetve linken található Stars Mobile alkalmazásban (a továbbiakban „Stars Mobile Alkalmazás”) futnak, a Stars Mobile Limited, egy Man-szigeten bejegyzett vállalat (cégjegyzékszám: 008457V, bejegyzett iroda: Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Man-sziget, IM3 1DZ) bocsátja rendelkezésedre.

A jelen végfelhasználói licencszerződés (továbbiakban „Szerződés”) általad (továbbiakban „Felhasználó” vagy egyes szám második személy) annak teljességében elolvasandó a Stars Mobile Alkalmazás használata előtt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szerződés jogviszonyt keletkeztet a Felhasználó és a Stars Mobile Limited között (továbbiakban „Stars Mobile” vagy többes szám első személy).

Az alábbiakban találhatók a Stars Mobile Alkalmazás JP Játékaiban való részvételedet szabályozó általános szerződési feltételek.

E Szerződés megkötésével tudomásul veszed, hogy a Stars Mobile egy vállalatcsoport része. Például, ahol a „Csoport” kifejezést használjuk és ahol a szövegkörnyezet megengedi, ez a Stars Mobile-t a leányvállalataival együtt jelenti, és beleértendő a Stars Mobile minden holdingvállalata, illetve ezeknek összes leányvállalata és a Stars Mobile-lal kapcsolatban lévő minden cég, többek között a „PokerStars” márkanév alatt szolgáltató vállalatok.

A jelen Szerződés rendelkezésein túl kérjük a felhasználókat, olvassák el az Adatvédelmi Szabályzatot, a Sütiszabályzatot, valamint a Stars Mobile Alkalmazásban közzétett, ezennel e Szerződés részévé tett, továbbá időről időre részükre küldött értesítésben hivatkozott, az Oldalakon keresztül igénybe vehető játékokhoz és ajánlatokhoz kapcsolódó további szabályzatokat és szolgáltatási feltételeket is.

Az alábbi „Elfogadom” feliratú gombra történő kattintással – ami a szoftvertelepítés folyamatának része –, továbbá a Szoftver (meghatározását lásd alább) használatával elfogadod a jelen Szerződés, az Adatvédelmi Szabályzat és a Sütiszabályzat oldalon található, mindenkor hatályos, időről időre a bennük meghatározottak szerint módosított változatában foglalt feltételeket.

Jelen Szerződés tekintetében a „Szoftver” meghatározás magában foglalja az összes olyan szoftvert, amelyet a Stars Mobile Alkalmazáson keresztül biztosítunk vagy elérhetővé teszünk, akár letölthető a végfelhasználó Eszközére, akár nem. Ennek megfelelően a „Szoftver” meghatározás magában foglalja a Stars Mobile Alkalmazás letölthető vagy saját Eszközödön elérhető változatát, valamint a Szoftver (akár böngészőalapú, akár kliens/szerver program) minden kiegészítő programját.

1. LICENC BIZTOSÍTÁSA / SZELLEMI TULAJDONJOG
1.1

A jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Stars Mobile a Felhasználó részére nem kizárólagos, személyre szóló, alengedélyekre nem jogosító, visszavonható, át nem ruházható és korlátozott jogot biztosít a Szoftvernek az Eszközre való telepítésére és azon való használatára annak érdekében, hogy a Felhasználó hozzáférjen a Stars Mobile (vagy harmadik fél) szervereihez és az elérhető JP Játékokat (a „Játékok”) játszhassa (a Szoftver és a Játékok együtt a „Szolgáltatás”).

1.2

A Stars Mobile számodra a Szoftvert személyes használatra biztosítja. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Szolgáltatást a következők nem használhatják: (i) 18 év alatti személyek, (ii) az adott országban a nagykorúsági korhatár alatt levő személyek, és (iii) azon személyek, akik olyan országból kapcsolódnak az Oldalakhoz és/vagy a Stars Mobile Alkalmazáshoz, ahol ez jogellenes tevékenységnek minősül. A Stars Mobile-nak nem áll módjában a Szolgáltatás jogszerűségének vizsgálata minden egyes joghatóságban; annak biztosítása, hogy a Szolgáltatás használata jogszerű, a Felhasználó felelőssége.

1.3

Fenntartjuk a jogot arra, hogy életkorodat bizonyító igazolást kérjünk tőled annak biztosítása érdekében, hogy a Szolgáltatást kiskorúak ne használják. Továbbá fenntartjuk a jogot arra is, hogy a Felhasználó számláját felfüggesszük vagy töröljük, és a Felhasználót a Szolgáltatás használatából ideiglenesen vagy véglegesen kizárjuk, amennyiben életkorát nem bizonyította megfelelően, illetve ha feltételezésünk szerint az illető kiskorú.

1.4

A szoftverrel, annak kódjával, felépítésével és szervezésével kapcsolatos minden jog, beleértve a szerzői jogot, az üzleti titokjogot, a szellemi tulajdonjogot és egyéb jogokat, kizárólagos birtokosa a Stars Mobile, a vele egy Csoportba tartozó vállalatok és a licencet adók. Nem megengedett számodra a vonatkozó törvények adta lehetőségeken túl:

 1. a Szoftvert lemásolni, terjeszteni, kiadni, lefordítani, a programot visszafordítani, megváltoztatni, bármilyen próbálkozást tenni a forráskód megszerzésére vagy annak felhasználására más munkákban, továbbá;
 2. a Szoftvert eladni, átruházni, terjeszteni vagy bérbe adni, illetve a licencet eladni;
 3. a Szoftvert számítógépes hálózaton vagy bármilyen más módon egy harmadik fél számára elérhetővé tenni;
 4. a Szoftvert bármely országba exportálni (akár fizikai, akár elektronikus úton); vagy
 5. a Szoftvert az érvényben lévő törvények és szabályozások szerinti törvénytelen módon használni;

(a fentiek mindegyike „Jogtalan Használatnak” minősül).

A Stars Mobile, a Csoportjába tartozó más cégek és a licencet adók fenntartanak minden jogot, amelyet nem biztosítanak kifejezetten a jelen megállapodásban a Felhasználók részére, és fenntartanak továbbá a szoftverre vonatkozó vagy abban foglalt minden engedélyre való jogot.

A Felhasználó vállalja, hogy bármilyen kárért vagy Jogtalan Használatból eredő költségért a felelősség kizárólag őt terheli. A Felhasználóknak azonnal értesíteniük kell a Stars Mobile-t, amint tudomást szereznek bármely olyan személyről, aki Jogtalan Használatot követ el, továbbá együtt kell működniük a Stars Mobile-lal bármilyen vizsgálat során, amelyet az általa birtokolt és megosztott információk fényében kezdeményeznek.

1.5

A „Stars Mobile”, „PokerStars” és „PokerStars VR” kifejezések, a „pokerstarsvr.com”, „pokerstarsvr.eu” és „pokerstarsvr.us” doménnevek vagy bármely egyéb bejegyzett vagy be nem jegyzett termék- és szolgáltatásvédjegy, jelölés, márkanév és/vagy doménnév, amelyet a Stars Mobile a Szolgáltatásnál időről időre használ (a „Védjegyek”), a Stars Mobile és/vagy egy partnercégének és/vagy licenctulajdonosának a termék- és szolgáltatásvédjegyei, jelölései, márkanevei és/vagy doménnevei, és ezen jogi személyek fenntartanak minden jogot ezekre a Védjegyekre. Továbbá a Szolgáltatásban található minden tartalom – beleértve többek között a következőket: a Szoftver, képek, fényképek, grafikák, rajzok, animációk, videók, zene, hang és szöveg (a „Szolgáltatás Tartalma”) – a Stars Mobile és/vagy a Csoport egyéb tagjainak és/vagy licenctulajdonosának tulajdona, valamint szerzői jog és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog és egyéb jogok védik. A Stars Mobile nem vállal (sem kifejezett, sem ráutaló) garanciát a bejegyzett vagy be nem jegyzett termékvédjegyekért a Szolgáltatáson belül, és nem garantálja, hogy harmadik fél nem rendelkezik elsőbbségi joggal ezeknek a bejegyezett vagy be nem jegyzett termékvédjegyeknek a tekintetében. A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használatával semmilyen jogot nem szerez a Szolgáltatás tartalmával vagy bármely részével kapcsolatban. A Szolgáltatás tartalmát és/vagy a Védjegyeket semmilyen körülmények között nem használhatja fel a Stars Mobile előzetes írásos beleegyezése nélkül.

A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy tartózkodik az olyan cselekedetektől, amelyek sértik vagy sérthetik a Stars Mobile, a vele azonos Csoportba tartozó társaságok vagy licencet adók jogait, beleértve a szellemi termékekhez fűződő jogokat is a Szoftver, a Védjegyek vagy a Szolgáltatás tartalma kapcsán, valamint hogy nem tesz olyat, ami a Stars Mobile, a vele azonos cégcsoportba tartozó társaságok, alkalmazottak, igazgatók, tisztségviselők vagy tanácsadók jó hírnevét sérti.

1.6

A Felhasználó szavatolja, hogy az általa a Szolgáltatással kapcsolatban használt bármilyen név vagy képmás (például a felhasználónév vagy az avatár) nem sérti semmilyen harmadik személy szellemi tulajdonjogát, személyiségi jogát vagy más jogait. A Felhasználó ezúton felruházza a Stars Mobile-t és a Csoportot az ilyen nevek és képek a Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen célból történő korlátlan, visszavonhatatlan, díjmentes, átruházható felhasználására, az Adatvédelmi Szabályzattal összhangban.

1.7

A Szolgáltatás használata során „szerezhetsz” vagy másképpen használhatsz virtuális zsetonokat („Virtuális Zsetonok”) a Szolgáltatáson belül. A Felhasználók ezúton tudomásul veszik, hogy ezek a „valós világban” használatos kifejezések csak képletesen értendők, és elfogadják, hogy nem keletkezik semmilyen jogosultságuk a Játékban megjelenő vagy onnan származó Virtuális Zsetonokkal vagy bármilyen más, a számlához kapcsolt vagy a Szolgáltatásban tárolt tartozékokkal kapcsolatban, akár a Játékban „szerezték”, akár másképpen jutottak hozzá azokhoz a Stars Mobile-tól. A Felhasználó számláján megjelenő semmilyen „virtuális deviza” egyenleg nem keletkeztet valós világi egyenleget vagy képvisel letéti értéket, hanem a licencen belül használatos mértékegységet hoz létre.

1.8

A Stars Mobile kifejezetten tiltja és nem ismeri el a Virtuális Zsetonok Szolgáltatáson kívüli átadását, sem a Szolgáltatásban megjelenő vagy onnan származó dolgok „valós világban” történő eladását, elajándékozását vagy adásvételét, hacsak a Stars Mobile írásban kifejezetten engedélyt nem adott rá. Hasonlóképpen, a Felhasználók nem adhatják tovább a licencet, nem kereskedhetnek a Virtuális Zsetonokkal, és nem adhatják el vagy kísérelhetik meg eladni azokat más értékért a Játékon kívül. Minden ilyen jellegű adásvétel vagy csere, illetve az arra tett kísérlet tilos és érvénytelen, és a Felhasználó számláját a Stars Mobile megszüntetheti. A Felhasználók elfogadják továbbá, hogy jogi lépéseket tehetünk ellenük, amennyiben kárt okoznak a Virtuális Zsetonok Szolgáltatáson kívüli adásvételével, cseréjével vagy azokra tett kísérlettel.

2. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA
2.1

A Szolgáltatást a Stars Mobile jelen, megtekintett állapotában nyújtja, és a Szolgáltatással kapcsolatban elhárít mindenfajta szavatossági kötelezettséget, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, továbbá nem vállal szavatosságot a Szolgáltatás minőségével, a célra való alkalmasságával, teljességével vagy pontosságával kapcsolatban sem.

2.2

Attól függetlenül, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Felhasználók számára a legjobb minőségű és legmagasabb biztonsági fokú szolgáltatást nyújtsuk, nem szavatoljuk a Szolgáltatás zavartalan, időben történő vagy hibamentes biztosítását, illetve, hogy annak hibái kijavításra kerülnek, továbbá azt sem, hogy a Szoftver és az Oldalak vírust, programhibát vagy egyéb szennyeződést nem tartalmaznak.

2.3

A Stars Mobile fenntartja a jogot arra, hogy saját belátásának megfelelően a Szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggessze, megszüntesse, módosítsa, eltávolítsa vagy kiegészítse anélkül, hogy a Stars Mobile köteles lenne erről értesítést küldeni számodra, amennyiben az intézkedést szükségesnek látjuk, beleértve (például) azokat az eseteket, amikor értesülünk arról, hogy egy Felhasználó egy szerencsejáték-szolgáltatóval önkizárási megállapodást kötött vagy az üzemeltetés, a karbantartás vagy a szoftver frissítése miatt szükségesnek találjuk. A Stars Mobile nem felelős a téged a Stars Mobile ebbéli döntéseinek következményeképpen ért semmilyen esetleges kárért.

3. JOGFENNTARTÁS
3.1

A Stars Mobile fenntartja jogosultságát a Felhasználó számlájának megnyitására, fenntartására és lezárására a Szolgáltatásban. A Stars Mobile vezetősége bármely, a Felhasználó számlájával, a Szolgáltatás igénybevételével vagy a vitarendezéssel kapcsolatos döntése végleges és nem vitatható, ellene jogorvoslatra nincs mód.

4. FELHASZNÁLÓI SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A Szolgáltatás használata előtt, és a használat során folyamatosan szavatolod, vállalod és elfogadod a következőkben foglaltakat:

4.1

A Szolgáltatás használata a Felhasználó kizárólagos döntésén múlik, saját belátása szerint és saját felelősségére cselekszik.

4.2

A Szolgáltatás használatához szükséges távközlési hálózat és internet-hozzáférés működésére a Stars Mobile semmilyen befolyással nem bír, és a Stars Mobile nem felelős azok hibájáért, az esetleges kihagyásokért, lassúságért, alacsony teljesítményért vagy bármilyen más, azokban bekövetkező hibákért.

4.3

Tilos számodra és bármilyen harmadik fél számára (akár a képviseletedben cselekszik, akár nem) a Szolgáltatás oly módon való használata, hogy abból anyagi előnyt vagy pénzügyi hasznot kovácsolj, kapj vagy megkönnyítsd megszerzését. A Virtuális Zsetonok önmagukban nem képviselnek értéket, és a Felhasználók számlái között nem átutalhatók és nem alkalmasak adásvételre. A Felhasználó számláján lévő Virtuális Zsetonok továbbá önmagukban nem képviselnek értéket, és nem válthatók be semmilyen „valódi” devizára vagy díjra. Ennek értelmében a Felhasználó a Számláját vagy a Számláján lévő Virtuális Zsetonokat harmadik személynek nem adhatja tovább licencbe, bérbe, kölcsönbe, nem értékesítheti, nem kereskedhet velük, nem ajándékozhatja el, nem hagyhatja örökül és nem adhatja oda őket semmilyen más módon.

4.4

Betöltötted a 18. életévedet, és jelenleg nincs rád érvényben önkizárás semelyik online vagy mobil szerencsejáték-oldalon, és vállalod, hogy haladéktalanul tájékoztatsz bennünket, ha bármely szerencsejáték-szolgáltatóval önkizárási megállapodást kötsz.

5. TILTOTT HASZNÁLAT
5.1

SZOFTVER MÓDOSÍTÁSA A Felhasználó részéről tilos a Szoftver bármilyen módon történő módosítása, visszafordítása, visszafejtése vagy szétbontása.

5.2

SZEMÉLYES HASZNÁLAT A Szolgáltatás kizárólag a Felhasználó személyes használatára készült szórakoztatási céllal, és nem szolgál pénzszerzési célokat, és semmilyen módon nem használható arra, hogy a Felhasználók a segítségével pénzügyi előnyt vagy hasznot szerezzenek. A Felhasználó köteles az általa a Stars Mobile számára nyújtott adatok és információk teljességét és valódiságát biztosítani, továbbá a Felhasználó köteles az adatokat és információkat azok megváltozása esetén frissíteni.

5.3

ÖSSZEJÁTSZÁS A Felhasználók közötti összejátszás az osztott lapok megosztásával vagy bármilyen egyéb módon szigorúan tilos. A Stars Mobile fenntartja a jogot, hogy egyéb intézkedések mellett az ülésrendet meghatározza, és/vagy megtiltsa a Felhasználóknak egy bizonyos pókerasztal használatát, ideértve azt a korlátozást is, hogy megtiltsa két vagy több Felhasználónak az egy asztalnál való játékát. Ezen felül a Stars Mobile fenntartja a jogot arra, hogy a játékosok (ideértve a Felhasználókat) közötti bárminemű összejátszást vagy összejátszásra tett kísérletet a jelen Szerződés súlyos megszegésének tekintsen, és ennek megfelelően a Stars Mobile jogosult a Felhasználó számlájának megszüntetésére, amennyiben a Felhasználó részt vesz, vagy megkísérel részt venni ilyen összejátszásban, bármilyen kimenetele legyen is annak.

5.4

KÜLSŐ JÁTÉKOSSEGÍTŐ ESZKÖZÖK. A Stars Mobile megtiltja azon külső játékossegítő eszközök („EPA Eszközök”) használatát, melyek a játékosoknak „tisztességtelen előny” biztosítására szolgálnak. A Stars Mobile az EPA Eszközöket (a Szoftvertől különböző) számítógépes programként, illetve nem szoftveralapú rendszerekként (pl. weboldalak, előfizetéses szolgáltatások, fizikai termék) határozza meg.  A Stars Mobile átfogóan megvizsgálja, mi számít „tisztességtelen előny”-nek az EPA Eszközök használatának értelmében, a részletes útmutató ezzel kapcsolatban a Külső eszközök és szolgáltatások – GYIK oldalon található. Az egyértelműség kedvéért a tiltott kategória többek között magában foglalja azon információk elérését és összegyűjtését, amelyek nem a Felhasználó saját játékmenete során tett személyes megfigyelésén alapulnak, illetve az olyan valós idejű tanácsokat, irányítást vagy segítséget, amelyek túlmutatnak az alapszinten.

5.5

AUTOMATA JÁTÉKOSOK (BOTOK). A mesterséges intelligencia Szolgáltatással kapcsolatos használata, ideértve többek között a „robotok” használatát, szigorúan tilos. A Szolgáltatással kapcsolatosan a Felhasználó általi tevékenységet a játékosok csak személyesen végezhetik a Szoftver használatával elérhető felhasználói interfészen keresztül és mindennemű mesterséges intelligencia segítsége nélkül.

5.6

Elfogadod és beleegyezel, hogy a Stars Mobile lépéseket tegyen a tiltott EPA Eszközök használatának megelőzésére és felfedésére. Ebbe beleértendő többek között a Felhasználó gépén a Stars Mobile Szoftverrel egyidejűleg futó más szoftverprogramok vizsgálata. Elfogadod, hogy nem próbálod meg kijátszani, megzavarni vagy megakadályozni ezeket a lépéseket, beleértve olyan harmadik fél szoftverének használatát, amely kijátssza, megzavarja vagy megakadályozza ezeket a lépéseket.

5.7

ZSETONÁTADÁS Zsetonátadás akkor történik, amikor egy Felhasználó egy pókerleosztásban szándékosan veszít annak érdekében, hogy a Virtuális Zsetonjait egy másik Felhasználó kapja meg. Minden Felhasználó, aki részt vesz vagy megkísérel részt venni zsetonátadásban másik Felhasználó közreműködésével a Szolgáltatás használata közben, véglegesen eltiltható a Szolgáltatás használatától, és felhasználói számlája azonnali hatállyal megszüntethető. Ilyen esetben a Stars Mobile nem kötelezhető a felhasználói számlán ebben az időpontban található Virtuális Zsetonok visszafizetésére.

5.8

TISZTESSÉGTELEN MAGATARTÁS Abban az esetben, ha a Stars Mobile megítélése szerint a Felhasználó tisztességtelen, jogsértő vagy helytelen cselekedetet hajtott végre vagy kísérelt meg a Szolgáltatás használata során, ideértve többek között az 5. pontban leírtakat, vagy egyéb játékmanipulációt vagy csalást követett el a fizetés során, ideértve többek között a lopott hitelkártya használatát, csalás útján történő visszaterhelést vagy pénzmosást, a Stars Mobile jogosult ezen tevékenységet saját döntésének megfelelően eljárni, ideértve többek között az alábbiakat:

 1. a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének azonnali letiltását;
 2. a Felhasználó Stars Mobile számlájának megszüntetését;
 3. a Felhasználó számláján található összes Virtuális Zseton lefoglalását és/vagy
 4. jogi szankciók alkalmazását a Felhasználóval szemben.
6. SÉRTŐ NYELVHASZNÁLAT VAGY TARTALOM
6.1

A Felhasználó a Szolgáltatás csevegés funkciójának (részletesebb szabályozás a Végfelhasználói Licencszerződésünkben olvasható) vagy játékoskép opciójának használata, illetve a Stars Mobile személyzetével folytatott kapcsolattartás során nem használhat olyan tartalmakat, melyek jellege jogsértő, illetlen, rasszista, obszcén, becsületsértő, rágalmazó vagy fenyegető, illetve olyan tartalmakat, melyek jogellenesek, vagy általában sértőként értelmezhetők.

A 6.1 pontban foglaltaknak való megfelelés érdekében aktívan figyelemmel kísérhetjük a hangos csevegés funkciót, és ez a tevékenység műszaki megoldások igénybevételével járhat.

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS
7.1

Az egyéb jogaira vonatkozó jogfenntartás mellett, ha egy Felhasználó egészben vagy részben megsérti a jelen Szerződés rendelkezéseinek bármelyikét, a Stars Mobile, illetve bármelyik cég a Csoporton belül fenntartja a jogot az általa megfelelőnek ítélt intézkedés megtételére, beleértve többek között a Szolgáltatáshoz vagy a Csoport által biztosított bármilyen más szolgáltatáshoz való hozzáférés azonnali letiltását, a Felhasználó a Szolgáltatásban, illetve a Csoport által működtetett más Szolgáltatásokban létrehozott számlájának megszüntetését, a Stars Mobile számlán vagy a Csoport által működtetett bármilyen másik Szolgáltatásban létrehozott számlán tartott Virtuális Zsetonok lefoglalását és/vagy jogi lépések megtételét a Felhasználóval szemben.

7.2

A Felhasználó vállalja a Stars Mobile, a Csoport, és a részvényeseik, vezető tisztségviselői és alkalmazottainak teljes mértékű kártalanítását, megóvását és mentesítését minden igénytől, követeléstől, felelősségtől, kártérítéstől, veszteségtől, költségtől és kiadástól (ideértve a jogi költségeket és mindennemű egyéb költséget is) azok okától függetlenül, mely a következők eredményeképpen merül fel:

 1. a Felhasználó teljes vagy részleges szerződésszegést követ el;
 2. a Felhasználó jogszabálysértést követ el vagy harmadik személy jogait sérti meg; és
 3. a Szolgáltatás használatából fakadnak, akár a Felhasználó, akár a bejelentkezési adatait (részletesen lásd alább) használó más személy által, akár engedélyezte azt a Felhasználó, akár nem.
8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
8.1

A Stars Mobile és a Csoport bármelyik másik tagja semmilyen körülmények között (ideértve a gondatlanságot is) nem vállal felelősséget semmilyen különleges, járulékos, közvetlen, közvetett vagy következményes kárért (ideértve, korlátozás nélkül, az elmaradt hasznot, valamint az üzleti forgalom kiesésével, üzleti információ elvesztésével, egyéb anyagi veszteséggel kapcsolatos károkat), amely a Szolgáltatás használatával (vagy az azzal való visszaéléssel) kapcsolatos, még akkor sem, ha a Stars Mobile előzetesen tudott a károk bekövetkezésének lehetőségéről.

8.2

A jelen Szerződés nem zárja ki és nem korlátozza a Stars Mobile vagy a Csoport felelősségét az alábbi esetekre: (a) gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülés; illetve (b) csalás vagy megtévesztés esetén.

9. BIZTONSÁG ÉS A SZÁMLÁD
9.1

Minden felhasználói számlát az Oldalakon keresztül lehet elérni az azokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

9.2

A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatásnak a Felhasználó bejelentkezési adataival történő használatáért kizárólag a Felhasználó felelős, és a Bejelentkezési Adatokat semmilyen más személy előtt nem fedheti fel, valamint nem engedheti meg más személyek számára, hogy Felhasználói Számláján keresztül a Szolgáltatást igénybe vegyék.

9.3

A Felhasználó mindenkor köteles saját bejelentkezési adatait titkosan és bizalmasan kezelni és mindent megtenni azok titkos és bizalmas kezelése érdekében. A bejelentkezési adatok jogosulatlan használata a Felhasználó egyedüli felelőssége, és az a Felhasználó általi használatnak minősül. Az ebből származó kötelezettségek és felelősség a Felhasználót terhelik.

9.4

Egy Felhasználónak csak egyetlen Felhasználói Számlája lehet a Stars Mobile-nál, és a Szolgáltatás igénybevétele során csak ezt a számlát használhatja. A Felhasználó nem nyithat egynél több számlát a Stars Mobile-nál. Amennyiben a Stars Mobile (vagy az annak nevében eljáró bármely harmadik fél) tudomására jut, hogy egy Felhasználó újabb számlát nyitott, a Stars Mobile (vagy a nevében eljáró harmadik fél) értesítés nélkül bezárhatja az adott további számlákat, és a további számlákon található pénzt elkobozhatja.

9.5

A Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem tud a Felhasználói Számláján található összes Virtuális Zsetonnál nagyobb összeget (Virtuális Zsetonokat) tétként feltenni.

9.6

A Stars Mobile fenntartja a jogot arra, hogy hitelképességi és/vagy személyazonossági vizsgálatokat végeztessen a Felhasználóra vonatkozóan harmadik fél hitelminősítő intézettel vagy ilyen szolgáltatóval, a Stars Mobile részére a Felhasználó által (akár a nevünkben eljáró harmadik félen keresztül, akár nem) a regisztráció során nyújtott információ felhasználásával. A külső hitelminősítő intézetek vagy szolgáltatók megőrizhetik az adatok másolatát, azonban azt nem használják fel semmilyen más célra.

9.7

A Stars Mobile fenntartja a jogot arra, hogy harmadik fél általi elektronikus fizetési feldolgozók és/vagy hitelintézetek közreműködését vegye igénybe a Felhasználó által, illetve a javára a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan eszközölt kifizetések feldolgozása érdekében.

10. HARMADIK FÉL SZOFTVERE
10.1

A Szoftver összetevőként tartalmaz harmadik féltől származó szoftvert („Engedélyezett Szoftver”).

10.2

A Felhasználó abban az esélyben használhatja az Engedélyezett Szoftvert, amennyiben eleget tesz a Szerződés összes feltételének.

10.3

Az Engedélyezett Szoftvert nem lehet megváltoztatni, módosítani vagy kiszedni a Szoftverből.

10.4

A Felhasználó hozzáférése „belső használatra” korlátozódik, ami azt jelenti, hogy a Felhasználó csak a szokásos és hétköznapi belső ügyintézésre és személyes ügyekben használhatja, nem lehet tárgya viszonteladásnak, alengedély biztosításának vagy terjesztésnek. A „szokásos és hétköznapi belső ügyintézésre való használat” azt jelenti a Végfelhasználó, mint entitás számára, hogy ő maga Felhasználóként, illetve az alkalmazottjai vagy felhatalmazott ügynökei használják a Felhasználó ügyeinek szokásos és hétköznapi intézésére. A „szokásos és hétköznapi belső ügyintézésre való használat” azt jelenti egy egyéni Felhasználó számára, hogy a Felhasználó vagy ezen Felhasználó háztartásának tagjai belső személyes célokra használják. Minden ilyen alkalmazottat, ügynököt, illetve a háztartás tagjait a Felhasználónak kell tájékoztatnia e Szerződés feltételeiről.

10.5

Minden jog fenntartva, amelyet nem kifejezetten biztosítanak az Engedélyezett Szoftverben.

10.6

Az Engedélyezett Szoftvert megtekintett állapotban biztosítjuk, és nem ismerünk el semmilyen kifejezett és ráutaló garanciát, ideleértve az egyedi célokra való eladhatóság és alkalmasság ráutaló garanciáját is.

11. KIEGÉSZÍTÉS
11.1

A Stars Mobile fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szerződést vagy annak bármely részét bármikor előzetes értesítés nélkül frissítse vagy módosítsa, és az a Felhasználó számára kötelezően érvénybe lép 14 nappal azt követően, hogy a Stars Mobile Alkalmazásban vagy más Stars Mobile weboldalon megjelent. Ezért azt javasoljuk a Felhasználóknak, hogy rendszeresen látogassák a Stars Mobile Alkalmazást vagy az Oldalakat, és ellenőrizzék a Szerződés adott időpontban hatályos verziójának rendelkezéseit. Amennyiben a Felhasználó folytatja a Szolgáltatás használatát, ezzel a ráutaló magatartással elfogadja a Szerződés módosításait.

12. IRÁNYADÓ JOG
12.1

A Szerződésre és annak értelmezésére a Man-sziget joga az irányadó. A Felhasználó visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy a jelen Szerződésből kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a Man-szigeti bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és lemond minden olyan esetleg fennálló jogáról, amely alapján kifogásolhatná az ezen bíróság előtti eljárás megindítását és/vagy lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatna, hogy nem megfelelő fórum előtt került az eljárás megindításra és/vagy lefolytatásra, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a Stars Mobile azon jogát, hogy eljárást indítson a Felhasználó ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

13. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG
13.1

Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármely országban részben vagy egészben jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, illetve ilyenné válik, ez nem érinti sem a jelen Szerződés további rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét az adott országban, sem a meghatározott rendelkezésnek valamely más ország jogrendszere szerinti jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét.

14. ENGEDMÉNYEZÉS
14.1

A Stars Mobile fenntartja a jogot a jelen Szerződés teljes vagy részleges engedményezésére bármikor, külön értesítés nélkül. A Felhasználó a jelen Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek engedményezésére nem jogosult.

15. EGYÉB
15.1

A Stars Mobile jelen Szerződés bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatos joglemondása (ideértve azt, ha a Stars Mobile nem követeli meg a jelen Szerződés valamely rendelkezésének szigorú és szó szerinti teljesítését és az annak való megfelelést) nem értelmezhető joglemondásként a Szerződés ilyen rendelkezésének újabb megsértése vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének megsértése vonatkozásában.

15.2

A jelen Szerződés nem állapít meg jogokat vagy más előnyt semmilyen, a jelen Szerződés felein kívüli harmadik személy javára, illetve nem ruház fel jogokkal vagy más előnnyel semmilyen, a jelen Szerződés felein kívüli harmadik személyt a Csoporton belüli cégeket kivéve.

15.3

A jelen Szerződés nem hoz létre partneri, ügynöki, megbízotti, ügygondnoki viszonyt vagy gazdasági társaságot, illetve nem értelmezhető ezek létesítéseként köztünk és a Felhasználó között.

15.4

A jelen Szerződés a Szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználóval való teljes megállapodásunkat tartalmazza, és minden korábbi, a Felhasználóval kötött esetleges megállapodás, megegyezés vagy egyezség helyébe lép.

15.5

A Felhasználónak teljes és valós adatokat kell szolgáltatnia a Stars Mobile számára a Szolgáltatás használatával kapcsolatban, melyekre mindenkor érvényes az Adatvédelmi Szabályzat.

15.6

A Szerződés angol nyelvű változata az irányadó abban az esetben, amennyiben a szerződés egyes lefordított változatai között bármilyen eltérés mutatkozik.

Copyright © 2021 Rational Intellectual Holdings Limited. Minden jog fenntartva.

A Stars Mobile-lal az Ügyfélszolgálaton keresztül veheted fel a kapcsolatot.

A Stars Mobile Végfelhasználói Licencszerződésének 1.1 verziója. 2021 áprilisától hatályos.