pokercasinosports

Versenyszabályok

Jelen szabályok a platformunk versenyeire vonatkoznak.

Az alábbiakban található Versenyszabályok az Általános Feltételek kiegészítéseként értelmezendőek, nem helyettesítik azt. A Versenyszabályok és az Általános Feltételek közötti ellentmondás esetén az Általános Feltételek rendelkezései az irányadóak.

Megjegyzés: Az 1.5, a 2.4 és a 2.5 szabály csak a vakokkal és/vagy osztógombbal megrendezett versenyekre vonatkozik.

1. Általános
1.1

Minden körülmények között elsősorban a játék érdekeit és a sportszerűséget tartjuk szem előtt a döntéshozatali folyamat során. Esetenként a megszokottól eltérő körülmények azt követelhetik meg, hogy a sportszerűség érdekében a leírt szabályoktól eltérő döntés szülessen.

1.2

Valamennyi verseny pontosan a versenylobbyban feltüntetett időpontban kezdődik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a versenyeket előzetes értesítés nélkül elhalasszuk vagy töröljük.

1.3

Az egyes versenyek fontosabb adatai – mint például a vakstruktúra, a vakszintek időtartama, tájékoztató a rebuyokról és a szünetekről – elérhetők a versenyt kiválasztva a lobbyban és duplán rákattintva (asztali gépen) vagy magára a versenyre kattintva a lobbyban (mobilon). Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a versenyek jellemzőit bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

1.4

A helyek kiosztása véletlenszerűen történik. Helycsere nem engedélyezett.

1.5

A játék kezdetekor az osztógombot az 1. helyet elfoglaló játékos kapja meg.

1.6

Fix limit versenyeken egy nyitás és három emelés megengedett. A pot limit és a no limit játékokban nincs korlátozva az emelések száma.

1.7

A díjak a versenylobbyban közölteknek megfelelően kerülnek kiosztásra, kivéve alku esetén (lásd a 8.1 szabályt), vagy ha a verseny törlésre kerül (lásd a versenytörlési szabályzatunkat alább). A nyereménystruktúra csak akkor válik véglegessé, amikor a nevezés lezárult, és véget ért a rebuy és/vagy addon időszak.

1.8

Rebuy versenyeken a játékosok akkor tudnak rebuyolni, ha van hozzá megfelelő fedezet a számlájukon. Nem számít megfelelő fedezetnek a más asztalon játékban lévő pénz, illetve a verseny pénznemétől eltérő pénznemben levő összeg.

1.9

Késve nevezés: A késve nevezés általában a versenyek többségén lehetséges. A késve nevezési időszak hossza változó, de minden esetben fel van tüntetve a verseny névjegyén a Gyors beülés lobbyban, a Versenyek fül részletes adatlapján, illetve az adott torna versenylobbyjának fejlécében. A késve nevezés időtartama nem a versenyből eltelt idő szerint van meghatározva, hanem az óra járása alapján. Például, ha egy verseny 9:00-kor kezdődik, és 90 perc van a késve nevezésre, akkor a nevezés 10:30-kor zárul. A késve nevezés korábban is befejeződhet, ha elég játékos kiesett ahhoz, hogy a többiek elérjék a fizetős helyeket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden játékos csak egyszer vehet részt egy versenyen, kivéve, ha a versenylobbyban fel van tüntetve, hogy engedélyezett az újranevezés. Tilos egy játékosnak több számlát használva többször beneveznie ugyanarra a versenyre, és ez büntetést vonhat maga után, ami a figyelmeztetéstől kezdve a versenyről való kizáráson át (a nyeremények részleges vagy teljes elkobzásával) a platformunkról való kitiltásig terjedhet.

1.10

Nevezés törlése: A legtöbb verseny egy bizonyos ideig engedélyezi a leiratkozást, ez az adott verseny versenylobbyjából derül ki, és tornáról tornára változhat. A versenyre szatellitekről bejutó játékosok törölhetik nevezésüket, ha a verseny ezt lehetővé teszi, azonban a helyükért cserébe versenypénzt (T-pénzt) vagy versenykupont kapnak. A versenypénz bármely más versenyünk nevezési díjára elkölthető. A részletekről itt olvashatsz.

Egyes szatellitek a célverseny kezdete után, de még a késve nevezés alatt érnek véget. Ezekben az esetekben a szatellitek nyerteseit a szatellit végét követően közvetlenül a célversenyen kijelölt helyükre ültetjük.

Megjegyzés: A nevezési és a leiratkozási időszakok eltérhetnek, és nem minden torna engedi a leiratkozást. Minden egyes verseny esetén érdemes tanulmányozni a versenylobbyt a nevezés feltételei tekintetében. Fenntartjuk magunknak a jogot a nevezésre és annak törlésére rendelkezésre álló idő előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Azok a játékosok, akik egy többnapos verseny közben kizárják magukat, még be tudják fejezni a már folyamatban lévő tornákat, amelyeken játszanak. Ez azt is jelenti, hogy akik akkor kérik az önkizárásukat a platformunkon zajló játékból, miután bejutottak egy többnapos verseny 2. napjára, a torna minden további napján játszhatnak, még azután is, hogy az önkizárási időszakuk megkezdődött. Azok a játékosok, akik úgy döntenek, hogy nem játszanak a következő napokon, nem kapnak visszatérítést.

Azok a játékosok, akik egy fázisos verseny során kérik az önkizárásukat, nem fogják tudni befejezni a verseny következő fázisát. A játékosoknak érdemes átgondolniuk, hogy teljes egészében részt tudnak-e venni a versenyen, mielőtt indulnak az első fázison.

2. Kiesés
2.1

A verseny akkor ér véget, amikor a játékban lévő összes zseton egyetlen játékos birtokába jut, vagy amikor a még játékban lévő játékosok mindegyike jogosult ugyanarra a díjra (például ha egy versenyen öt azonos díj van, a verseny akkor ér véget, amikor öt játékos marad játékban).

2.2

Amennyiben ugyanabban a leosztásban egynél több játékos esik ki, a magasabb helyezést mindig az kapja, akinek a leosztás kezdetekor több zsetonja volt az ellenfelénél. Amennyiben a leosztás előtt minden játékos ugyanannyi zsetonnal rendelkezett, mindegyikük azonos helyezést ér el, és a nekik járó bármilyen nyeremény egyenlő arányban oszlik meg közöttük. A szinkronosztás során (a 2.3 szabályban leírtak szerint) bármely két vagy több olyan játékos, akik egymással „szinkronizált” leosztásokban esnek ki, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint ha egyazon leosztásban estek volna ki, még ha nem is ugyanannál az asztalnál ültek. A zsetonszámok összehasonlítása alapján dől el, hogy ki milyen helyen végez.

2.3

Amennyiben még egynél több asztalnál folyik a játék, egy verseny folyamatának bizonyos pontjain (például amikor a pénznyeremény összege a következő néhány játékos kiesésével jelentősen megugrik), a játék „szinkronosztásos módban” folytatódhat. Ez azt jelenti, hogy amelyik asztalnál a leosztás lejátszása hamarabb ér véget, ott a játékosoknak várniuk kell, amíg az adott leosztás az összes többi asztalon be nem fejeződik.

2.4

A versenyek az „osztógomb megy tovább” szabálynak megfelelően zajlanak. E szabály értelmében az osztógombot kétszer egymás után egyetlen játékos sem kapja meg, azaz az osztógomb minden egyes leosztás végén az óramutató járásával egyező irányban mozog. Ebből a szabályból adódóan előfordulhat, hogy egy vagy több játékos kiesésekor más játékosok az egyik vagy akár mindkét vak befizetése alól mentesülnek. Mivel ezek gyakorlatilag véletlenszerűen fordulnak elő, egyik játékos sem szerez hosszú távú előnyt.

2.5

Amikor már csak két játékos maradt a döntő asztalnál, a kisvakot kettejük közül az rakja be, akinél az osztógomb van, és a nyitókörben is ő cselekszik először.

2.6

Ahogy a játékosok esnek ki a versenyből, a program „felbontja” az asztalokat, hogy feltöltse az elérhető üres helyeket vagy kiegyensúlyozza az asztalok létszámát. Ez azért történik, hogy biztosítsuk az asztaloknál ülő aktív játékosok egyenlő (vagy ahhoz a lehető legközelebbi) számát. A felbontott asztalok játékosainak beültetése véletlenszerűen történik, így, bár ritkán, de megeshet, hogy valamelyik játékosnak többször egymás után kell a nagyvakot beraknia. Az asztalok kiegyensúlyozása érdekében egyesével átültetett játékosok lehetőség szerint a vakokhoz képest hasonló helyre kerülnek. Ha elegendő játékos kiesett, a játékosok összeülnek a „döntő asztal”-hoz.

3. Szünetek
3.1

A versenyen tartott szünetekről a versenylobby „Struktúra” fülén található „Versenyinfó” részleg tájékoztat. A szünet hossza és az időzítése eltérő lehet a különböző tornákon. Kétféle rendszert használunk:

 1. Az összehangolt szünetekkel rendezett versenyeken minden egész óra 55 perckor van szünet. Például egy versenyen, amely 7:25-kor kezdődik, a szünetek a következők szerint követik egymást: 7:55, 8:55, 9:55 és így tovább óránként, amíg a verseny véget nem ér. Lehetnek olyan versenyek is, amelyeken csak minden második óra után van szünet. Például, ha egy ilyen verseny 8:35-kor kezdődik, 8:55-kor, 10:55-kor és ezután minden második órában lesz szünet.
  Az ilyen típusú rebuy versenyeken, ahol addonra is lehetőség van, a rebuy időszak végén van egy plusz rövid szünet (általában három perc), amikor az addon megvehető.
 2. A többi versenyen rendszeres időközönként van szünet a játék során. Például egy 07:25-kor kezdődő versenyen minden óra játék után lesz szünet, az elsőre így 08:25-kor kerül sor.

A szünet kezdete minden verseny esetében megvárja, hogy az összes asztalon befejeződjön a játék. Ez azt jelenti, hogy egyes asztaloknál a szünet egy kicsit tovább tart, mint a többinél.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minden versenyen van szünet (nincs például a hiperturbó, a headsup vagy a shootout típusú versenyeken).

4. A kapcsolat megszakadása és a kiülés
4.1

A versenyben való részvétellel minden játékos elfogadja az internetes kapcsolat megszakadásának kockázatát, adódjon az akár az eszköze és a kiszolgáló közötti összeköttetés hibájából, akár a kliensgép lassúságából, lefagyásából, vagy a játékos eszközének vagy kapcsolatának egyéb problémájából.

  1. A játékosok kapcsolatának megszakadásáért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha annak oka saját kiszolgálóink összeomlása.
  2. Bár saját internetes kapcsolatáért minden játékos maga felel, az újrakapcsolódáshoz plusz idő (DET) biztosításával igyekszünk segíteni azokon a játékosokon, akiknek kapcsolata a valódi pénzes verseny utolsó szakaszában szakad meg.
  3. Ha egy játékos gondolkodási ideje lejár, és aktív cselekvést kíván tőle a helyzet, a lapját behúzzuk, ha pedig nem kell döntenie, elpasszolhatjuk, attól függetlenül, hogy a kapcsolata működik-e vagy sem.
  4. Azok a játékosok, akik a leosztás kezdetekor nincsenek kapcsolódva, kapnak lapokat, emellett levesszük tőlük a vakot és az antét is. A szabályok nem tiltják egy játékos kiülését, ugyanakkor a kiült játékos vakjai és antéi berakásra kerülnek és lapokat is kap. A játékosoknak tilos megegyezniük arról, hogy egyszerre kiülnek, akár azonos, akár különböző asztalnál foglalnak helyet.
  5. Shootout és headsup versenyek esetén, amennyiben az asztalnál ülő összes játékos számos leosztás során (valódi pénzes játékok esetén ez jellemzően 250 vagy több leosztás) kapcsolat nélkül van jelen vagy kiült, a mérkőzés véget ér, és a legtöbb zsetonnal rendelkező játékos jut tovább a következő körbe.

A hagyományos többasztalos versenyeken a DET csak a döntő asztaloknál elérhető. A DET a következőképp alakul:

 • Első cselekvés: 60 és 240 másodperc között
 • Második cselekvés: 30 és 120 másodperc között (az első cselekvés idejének fele)
 • Harmadik cselekvés: 15 és 60 másodperc között (a második cselekvés idejének fele)
 • Negyedik cselekvés és utána: Nem kap plusz időt a játékos, de amennyiben „beül”, a szokásos idő áll rendelkezésére a cselekvésre, mielőtt a rendszer bedobná a lapját.

Kevesebb mint 45 játékossal induló sit&go versenyek esetén a DET csak akkor áll rendelkezésre, ha a verseny mezőnye lecsökkent a fizetős helyek száma plusz egy főre. A DET a következőképp alakul:

 • Első cselekvés: 120 másodperc
 • Második cselekvés: 60 másodperc
 • Harmadik cselekvés és utána: Nem kap plusz időt a játékos, de amennyiben „beül”, a szokásos idő áll rendelkezésére a cselekvésre, mielőtt a rendszer bedobná a lapját.

A headsup versenyeknél a DET az egész verseny során elérhető. A DET a következőképp alakul:

 • Első cselekvés: 120 másodperc
 • Második cselekvés: 60 másodperc
 • Harmadik cselekvés és utána: Nem kap plusz időt a játékos, de amennyiben „beül”, a szokásos idő áll rendelkezésére a cselekvésre, mielőtt a rendszer bedobná a lapját.

Amennyiben a fentiek alkalmazására kerül sor, a játékos aktív státuszban marad, miután az előző leosztásban behúzták a lapját, és ennek megfelelően rendelkezésére áll a megszabott idő a cselekvésre, amikor ismét rá kerül a sor.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a DET újraindul minden alkalommal, amikor a játékos újra csatlakozik. Vagyis ha egy játékos egy többasztalos verseny döntő asztalán játszik, megszakad a kapcsolata, és az ideje lecsökken 30 másodpercre, majd újra csatlakozik, akkor a kapcsolat újbóli megszakadása után a következő cselekvésnél 240 másodperce lesz újra.

Arra az időre, amíg a rendszer egy kapcsolódási problémával küzdő játékosra vár, a verseny vakszintjeinek idejét számoló óra megáll.

Megjegyzés: A fent leírt szabályok versenyről versenyre változhatnak. Lehetséges olyan verseny, amelyen a játékosok számára nem érhető el a DET, és fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk ezeket a szabályokat.

5. Csevegés
5.1

A játékosok a leosztásokat vagy a kártyáikat csak a lejátszást követően tárgyalhatják meg, akár kaptak azokban lapokat, akár nem. A játékosok kötelesek a játék során mindvégig ügyelni társaik védelmére. Az eldobott lapok, illetve a leosztásokban rejlő lehetőségek megbeszélése tilos. A leosztások játék közbeni megbeszélése büntetést vonhat maga után.

6. Etikátlan játék
6.1

A póker egyéni, nem pedig csapatjáték. Bármely olyan lépés, illetve kommunikáció, melynek célja egy másik játékos segítése, etikátlan és tilos. Az olyan etikátlan játék, mint például az összejátszás (soft play, amikor kevésbé agresszíven játszik valaki egy társa ellen) és a zsetonátadás (chip dumping, amikor valaki szándékosan veszti el zsetonját a társa ellen), büntetést vonhat maga után, ideértve a szabálysértő játékos számláján található pénz lefoglalását vagy akár a számlájának a megszüntetését is. Rendszeresen átvizsgáljuk a játékot, hogy ellenőrizzük, megszegik-e a szabályainkat, és biztosítsuk a játékaink integritását. Esetleg szükséges lehet a játékosok nyereményének visszatartása a játék átvizsgálásának befejezéséig.

6.2

Néhány, az alábbiakban ismertetett kivételtől eltekintve egyazon játékos egyazon versenyen csak egy felhasználói azonosítóval vehet részt, és az esemény lefolyása közben nem adhatja át helyét más játékosnak. Ennek a szabálynak a megsértése miatt büntetést szabhatunk ki, ami a figyelmeztetéstől kezdve a versenyről való kizáráson át (a nyeremények részleges vagy teljes elkobzásával) a platformunkról való kitiltásig terjedhet.

Az elfogadható kivételekre adott példák ismertetésének célja, hogy bemutasson olyan váratlan, de komoly helyzeteket, amelyekre a játékosnak nincs befolyása.

Az alábbi példákban a játékos befolyással bír az eseményekre, ezért nem engedélyezett, hogy:

 1. A játékos lefeküdjön aludni, és valaki mást ültessen a saját helyére, hogy az illető fejezze be a versenyt.
 2. Egy verseny elkezdése után a játékos megkezdjen egy előre tervezett utazást, és megkérje egy barátját, hogy játsszon a számláján, amíg el nem éri az úti célját.
 3. A játékos úgy határozzon, hogy a versenyt egy barátja lakásában fejezi be, majd megkérje a barátját, hogy vegye át a játékát a számláján, amíg odaér a házához.
 4. Két játékos, akik ugyanazon a versenyen játszanak, megegyezzen, hogy ha az egyik kiesik, a másik számláján folytatja a játékot.
 5. Miután egy játékos elutazott a hétvégére, de megadta a partnerének a jelszavát, az illető mindkét számlával bejelentkezzen, és mindkettővel játsszon ugyanazon a versenyen.
 6. Egy verseny utolsó pár asztalára jutva egy játékos elfogadja valakinek az ajánlatát, aki pénzt ad a helyéért, és átadja neki a játékot, vagy az illető kifejezett utasításai szerint játsszon tovább.

Az alábbiakban bemutatunk néhány példát olyan eseményekre, amelyekre a játékos nem bír befolyással, így amennyiben bizonyítani tudja az eseményeket felénk, engedélyezett, hogy:

 1. Miután egy villámlás miatt a környékén elmegy az áram, a játékos megkérje egy barátját, hogy vegye át a játékot a számláján, amíg gondoskodik arról, hogy folytatni tudja a játékot.
 2. A játékos bennmaradjon a beteg gyerekével a kórházban, és felhívja egy barátját, hogy az vegye át a játékot.
 3. A játékos felhívja egy barátját, és megkérje az illetőt, hogy vegye át a játékot a számláján, amíg gondoskodik másik internetkapcsolatról azt követően, hogy a szolgáltató hibájából megszakadt a kapcsolata.
7. Szerverproblémák
7.1

Amennyiben a kiszolgáló összeomlik, úgy az éppen folyamatban lévő leosztást visszapörgetve állítjuk vissza az asztalok állapotát. Minden egyes játékos zsetonjainak száma a leosztás előtti értékre áll vissza. Azokban a rendkívüli esetekben, melyekben összeomlás vagy egyéb ok miatt egy versenyt törölni kell, a résztvevők kárpótlása a versenytörlési szabályzatnak megfelelően történik (lásd alább).

8. Alkukötés
8.1

A versenyeken engedélyezett az alkukötés, amennyiben a versenylobbyban ez másként nem szerepel.

 1. Amennyiben egy verseny valamennyi bennmaradó játékosa egyhangúlag megállapodik abban, hogy a nyereményalap rájuk eső részét tetszésük szerinti rendszer alapján felosztják egymás között, úgy ezt a megállapodást tiszteletben tartjuk, és az eredetileg közzétett versenynyereményeket megváltoztatjuk úgy, hogy azok az alku eredményét tükrözzék.
 2. Ha a még bent lévő játékosok alkut szeretnének kötni, meg kell jelölniük az asztal csevegőablakában található Infó fülön látható „Alku megvitatása” lehetőséget. Ha az asztalnál ülő minden játékos megnyomja a gombot, a verseny automatikusan megáll az aktuális leosztás után, és az ügyfélszolgálatunk kap egy értesítést. Egy munkatárs felkeresi az asztalt, és gondoskodik a megállapodás zökkenőmentes megkötéséről. Nem tudjuk garantálni, hogy az ügyfélszolgálat munkatársa azonnal megérkezik, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügy ne szenvedjen késedelmet.
 3. Alku kötésére nem minden versenyen van lehetőség, de amelyiken van, ott a döntő asztalon az Infó fül alatt megtalálható lesz az „Alku megvitatása” lehetőség.
 4. Nem veszünk részt az alku kidolgozásában, de végrehajtjuk a kifizetéseket a fenti feltételek szerint, ha meggyőződtünk arról, hogy mindenki elfogadta az alku feltételeit.
 5. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy megköveteljük a nyeremény egy részének bennhagyását, amelyet az első helyezett nyerhet meg. Ez az összeg, amelyet játékban kell hagyni, általában a verseny teljes nyereményalapjának legfeljebb 5%-a, és a verseny tisztességes befejezését szolgálja. Amennyiben benn kell hagyni a nyereményalap egy részét, az a versenylobbyban látható üzenetek között fel van tüntetve.
 6. A játékosok megegyezhetnek abban, hogy a szükségesnél több pénzt hagynak bent a játékban az első helyezett vagy más helyezettek részére.
 7. A játékosok feladata, hogy teljes egyetértésre jussanak egymással. Amennyiben az ügyfélszolgálatunk egyetlen munkatársa sem teljesít felügyeletet az asztalnál, úgy a csevegés rögzített tartalma önmagában nem feltétlenül teszi érvényessé az alkut. Azonban amennyiben a megállapodást valamennyi fél egyértelműen elfogadta, úgy elképzelhető, hogy betartatjuk azt.
 8. Nyereményfelosztásra vonatkozó megállapodást kizárólag a döntő asztalánál helyet foglaló játékosok köthetnek, emellett az alkut valamennyi még játékban lévő játékosnak el kell fogadnia.
 9. Csak a valódi pénzben játszott versenyek megállapodásai kötelező érvényűek.
 10. A játékosok bármilyen alkut megvitathatnak. A játékosok kérésére a munkatársunk az ICM, zsetonszám vagy egyenlő elosztás szerint kiszámolt díjazást is ismerteti a játékosokkal lehetséges alkuként.
  • ICM: az „Independent Chip Model” rövidítése, egy módszer az egyes játékosok zsetonszámon alapuló esélyének kiszámolására a maradék nyereményalapra, amelynél figyelembe veszik a maradék kifizetéseket (leszámítva az asztalon maradó pénzt) és annak a valószínűségét, hogy egy játékos megnyeri az egyes díjakat a versenyen. Alapbeállításként ennek a módszernek a használatát ajánljuk fel a játékosok számára.
  • Zsetonszám: a maradék nyeremények (leszámítva az asztalon maradó pénzt) elosztásának módja, amely kizárólag a zsetonok számán alapul.
  • Egyenlő elosztás: a maradék nyereményeket (leszámítva az asztalon maradó pénzt) osztja el az összes játékos között.

  A munkatársunk által közölt számok egészen addig nem tekinthetők véglegesnek, amíg a csevegőablakban minden játékos egyértelműen el nem fogadja azokat. A játékosok megvitathatják a különféle összegeket, majd a munkatársunk elismétli az elfogadott alku eredményét a csevegőablakban, és megkéri a még bent lévő játékosokat, hogy mindannyian jelezzék, ha elfogadják a megállapodást.

 11. A játékosok kötelesek az ellenfelük személyazonosságától függetlenül a szokásos módon lejátszani a headsup meccset. Tilos minden olyan játékmód, amely zsetonok áttolásával vagy a játék mellőzésével jár, illetve bármi, ami a rendes játéktól különbözik. Ennek a szabálynak a megsértése büntetést vonhat maga után, akár a platformunkról való kitiltást és az egyenleg elkobzását is eredményezheti. Ez a szabály nem vonatkozik az előre kiírt headsup versenyek utolsó meccsére.

Nem köthetők megállapodások a versenyranglisták (TLB) vagy a sit&go ranglisták pontjaira vonatkozóan. Az ilyen alkuban mégis részt vevő játékosoktól az érintett versenyben szerzett összes ranglistapontjukat megvonhatjuk.

9. Fejpénzek
9.1

Egyes versenyeken készpénzes fejpénz van kitűzve bizonyos résztvevőkre vagy minden indulóra. A fejpénzt az a játékos kapja meg, aki az adott játékost kiejti a versenyből.

A fejpénzes versenyeknek három fajtájuk van:

Knockout: Minden játékosra ki van tűzve fejpénz. A játékosok minden általuk kiejtett játékos után pénzdíjat kapnak. Van progresszív knockout is, ahol a játékos fejpénze növekszik, ahogy más játékosokat kiejt.

Team Pro fejpénz: A versenyen részt vevő összes Team PokerStars tagra fejpénz van kitűzve.

Fix fejpénz: A verseny egy bizonyos játékosára van kitűzve fejpénz.

A fejpénzt az a játékos nyeri meg, aki az adott leosztásban a vonatkozó potot megnyerte, ez lehet a főpot, de a mellékpotok egyike is. A „vonatkozó pot” értelmezése szerint a játékos, akiért a fejpénz jár, abban a potban volt érdekelt az utolsó zsetonjaival.

Példa:

Egy no limit holdem verseny leosztásának résztvevői Daniel (100 zseton), Barry (200 zseton), Vanessa (400 zseton) és Jake (1000 zseton).

Daniel allin megy, amit Barry, Vanessa és Jake is megadnak. Azt a kasszát nevezzük „főpot”-nak, amelyben Daniel érdekelt. A licit emellett tovább folytatódik az első mellékpotban.

Barry allin megy, amit Vanessa és Jake is megadnak. Vanessa és Jake a második mellékpotban folytathatják a licitálást.

Vanessa allin meg, Jake megadja.

Mutatásnál Barrynél van a legjobb lap, ő nyeri a főpotot és az első mellékpotot, ezzel kiejti Danielt, így megszerzi az érte járó fejpénzt.

A második legjobb lap Jake kezében van, ezért ő kapja a második mellékpotot, amivel kiejti Vanessát. Jake gyűjtheti be a Vanessa után járó fejpénzt.

Vegyük észre, hogy bár Barrynél volt összességében a legjobb kéz, nem volt annyi zsetonja, mint Vanessának, így nem tudta őt kiejteni. Jake-nek viszont elég zsetonja volt ehhez, így megnyerte Vanessa fejpénzét.

9.2

Olyan pókervariációkban, ahol osztott potért folyik a játék, mint például az omaha hi/lo vagy a stud hi/lo, a fejpénzt mindig a magas pot nyertese kapja meg, hiszen egy játékos nem tud csupán az alacsony potban kiesni.

9.3

Azokban az esetekben, amikor két játékosnál azonos nyerő lap van, ezért osztoznak a vonatkozó poton (illetve a 9.2 szabályban ismertetett osztott pottal játszott pókervariánsok esetén osztoznak a vonatkozó pot magas felén), a kiosztásra kerülő fejpénzt egyenlően kell elosztani a nyertesek között. A nem osztható zsetont a legkorábbi pozícióban ülő játékos kapja.

9.4

Ha olyan játékos nyeri a versenyt, akire fejpénz volt kitűzve:

 1. Knockout verseny esetén a nyertes megkapja a saját fejpénzét is.
 2. Ha egy Team Pro tagokra kitűzött vagy fix fejpénzekkel megrendezett versenyen Team Pro tag vagy a fix fejpénzes játékos nyer, a fejpénz nem kerül kiosztásra.
9.5

Amennyiben egy versenyen fejpénz van meghirdetve egy bizonyos játékosra, de az illető nem nevez a versenyre, az adott játékosra vonatkozóan nem kerül kifizetésre fejpénz.

9.6

A játékosoknak tilos egymás között arra vonatkozó megállapodást kötni, hogy egy bizonyos játékost kiejtenek a fejpénzének megszerzése érdekében. Az ilyen megállapodás megkötése összejátszásnak minősül, és a versenyből való kizárásra vagy egyéb büntetés kiszabására adhat okot. További információkért lásd a fenti 6.1 és 6.2 szabályokat.

10. Versenyek törlése

Ha valamilyen okból törölnünk kell egy versenyt, igyekszünk a legigazságosabb és legméltányosabb módon kárpótolni a játékosokat. A törlés időpontjától és a pontos körülményektől függően három különböző kárpótlási módszer létezik. A verseny vezetőségének kizárólagos döntésén múlik, hogy melyik módszer lesz alkalmazva.

10.1

Visszapörgetés: Ebben az esetben „visszapörgetjük” a versenyt, mintha soha nem történt volna meg. Így azoknak, akik be voltak regisztrálva a versenyre, visszafizetjük a nevezési díjat és az adminisztrációs díjat (a rebuy, addon és fejpénz összegekkel együtt, ha voltak). A nevezési díjak pontosan ugyanolyan formában kerülnek visszafizetésre, ahogyan azokat befizették. Például: ha a játékos egy versenyre 10 T$-t és 15 $ készpénzt használva nevezett, akkor 10 T$-t és 15 $ készpénzt kap vissza.

10.2

Előrepörgetés (a játékosok még nem érték el a fizetős helyeket) Ha egy verseny törlésre kerül, mielőtt a játékosok elérnék a fizetős helyeket, és „előrepörgetést” alkalmazunk, minden játékosnak visszafizetjük a versenydíjat (valamint a fejpénzt, ha volt ilyen), és a nyereményalapot felosztjuk az alábbi formula szerint: A nyereményalap 50%-át egyenlően elosztjuk a még játékban levők között, 50%-át arányosan osztjuk szét a zsetonszámoknak megfelelően.

10.3

Előrepörgetés (a játékosok már elérték a fizetős helyeket) Ha egy versenyt törölnek, miután a játékosok elérték a fizetős helyeket, minden játékosnak visszafizetjük az adminisztrációs díjat (valamint a fejpénzt, ha volt ilyen), és a fennmaradó nyereményalapot felosztjuk az alábbi formula szerint: minden játékos megkapja a legalacsonyabb, a verseny törléséig még ki nem osztott díjat, a díjalap többi részét pedig arányosan osztjuk szét a zsetonszámoknak megfelelően.

Az egyasztalos headsup versenyek (HU S&G) különös természetük miatt más elbánásban részesülnek. Ha például az egyik játékos továbbra is csatlakozva van, a másik pedig nem, az első gyakorlatilag megnyerheti a versenyt, amíg a másik nem kapcsolódik. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy zsetonszám szerinti osztást végezzünk bármely olyan HU S&G versenyen, amelyet szerintünk jelentősen befolyásolt a szerverünk karbantartási ideje.

10.4

Ha egy garantált nyereményalapú verseny kerül törlésre, akkor csak a nevezési díjakból összegyűlt összeget fizetjük vissza, nem a garantált összeget.

10.5

Ha egy olyan verseny kerül törlésre, amelyen fix vagy Team Pro fejpénzt lehet nyerni, csak a rendes nyereményalapot térítjük vissza (valamint a saját fejpénzt, ha volt olyan), a fix vagy Team Pro fejpénzt nem.

10.6

Azokon a tornákon, amelyeken a készpénz mellett kuponokat, szatellitnevezéseket vagy tárgyjutalmakat is lehet nyerni, a visszatérítés összege kizárólag a készpénzt tartalmazza. Az előrepörgetés vagy a visszapörgetés során a nem pénzbeli díjakat nem vesszük figyelembe.

10.7

Fenntartjuk a jogot, hogy a törlésekből következő kifizetéseket vagy a jelenlegi szabályzatot megváltoztassuk.

11. Headsup versenyek

Egy headsup torna játékosai több fordulóban mérkőznek meg különböző ellenfelekkel, amíg vagy kiesnek, vagy legyőzik az utolsó versenyben lévő játékost is. A versenystruktúra és a nyereményalap pontos részletei a versenylobbyban találhatók.

11.1

Hacsak egy verseny nem pontosan 2, 4, 8, 16, 32, 64 vagy 128 játékossal kezdődik, a headsup torna néhány játékosa erőnyerő lesz az első fordulóban, vagyis kihagyja azt. Más játékosok egy extra meccset játszanak az első fordulóban, és a verseny mezőnye így leszűkül 2, 4, 8, 16, 32 vagy 64 játékosra, mielőtt sor kerülne a második fordulóra. Az első forduló után semelyik játékos sem lesz erőnyerő, és minden erőnyerőt véletlenszerűen választanak ki a nevezők közül.

12. Korai kifizetés a versenyeken

A korai kifizetést kínáló versenyek ugyanúgy működnek, mint a szokásos versenyek, egy fontos kivétellel:

 • Amikor a verseny eljut a fizetős helyekig, minden arra jogosult játékos azonnal megkapja a verseny díjstruktúrájában meghatározott minimális kifizetést
 • Az asztalon megjelenő felugró üzenet tájékoztatja az összes jogosult játékost, hogy megnyerték a díjat.
 • Ezt követően a verseny a szokott módon folytatódik. Miután egy játékos kiesik a versenyből (vagy megnyeri azt), sor kerül egy második kifizetésre, amely a minimális kifizetés és a valós díj közti összeg, ezt írjuk jóvá a játékos számláján. Ha nem sikerül nagyobb összeget nyerni, nem kerül sor második kifizetésre.

Azzal, hogy a versenyen szerzett alapnyeremény azonnal elérhetővé válik, a játékosoknak több lehetőségük van a nyereményük felhasználására.