PokerStars és Full Tilt Adatvédelmi Szabályzat

Általános Adatvédelmi Rendelet

Ha további információkat szeretnél az Általános Adatvédelmi Rendeletről (GDPR) vagy arról, miként érint ez téged, kérjük, keresd fel a GYIK-et.

Az adatkezelő személye Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban „Adatvédelmi Szabályzat”) tekintetében az „adatkezelő” (tehát azon személy, amely felelős a felhasználók személyes adatainak gyűjtéséért, azok tárolásáért, valamint felhasználásáért) a TSG Interactive Gaming Europe Limited („TSG”), amelynek kapcsolattartási címe: XBX 1011 Málta, Ta’ Xbiex, Sir Temi Zammit Avenue 8., Villa Seminia, illetve felkereshető az Ügyfélszolgálaton keresztül. Jelen Adatvédelmi Szabályzat szövegezésében a „PokerStars”, a PokerStars Casino”, a „PokerStars Sports”, a „Full Tilt”, valamint többes szám első személy használata esetén a TSG-t, továbbá annak minden holdingvállalatát, leányvállalatát és a vállalatcsoporttal összekapcsolt összes céget kell érteni.

A „Sky Bet” vagy „Sky Betting and Gaming” nevekre való bármely utalás a Sky Betting and Gaming Group vállalatcsoportba tartozó következő cégeket jelenti: Bonne Terre Limited (amelynek márkanevei többek közt a „Sky Bet”, a „Sky Vegas”, a „Sky Casino”, a „Sky Bingo” és a „Sky Poker”), Hestview Limited (amelynek márkanevei közé tartozik a „Sky Games”, a „Sky Sports Super 6”, a „Sky Sports Fantasy Football”, a „Fantasy Six a Side”, a „Sky Bet Italia” és a „Sportinglife”), Cyan Blue International Limited, Cyan Blue Odds Limited („Oddschecker” márkanéven) és Core Gaming Limited, amelyek mindegyikének kizárólagos tulajdonosa a The Stars Group Inc.

A „Csoport” kifejezés együttesen utal a TSG-re, a Sky Betting and Gaming Groupra, a TSG és a Sky Betting and Gaming Group bármely holdingvállalatára, ezen holdingvállalatok bármely leányvállalatára és a TSG vagy a Sky Betting and Gaming Group minden leányvállalatára, valamint a The Stars Group néven ismert cégcsoporttal összekapcsolt bármely vállalatra. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Felhasználóink adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megadott célokból megoszthatjuk a Csoporton belül (valamint továbbadhatjuk olyan harmadik félnek, amely szolgáltatást nyújt a Csoportnak ezen célok megvalósítása érdekében) – például marketing, személyazonosság igazolása, gyanús tevékenységekről készülő figyelmeztetések, csalás elleni módszerek létrehozása és bevetése, számlavizsgálat a különféle ügyfélköröknek szóló ajánlatokhoz vagy személyre szabott termékekhez, új termékek vagy szolgáltatások tömeges tesztelése, jogellenes cselekedetek elleni küzdelem, szerencsejátékkal kapcsolatos ártalomcsökkentés támogatására gépi tanulóeszközök fejlesztése és/vagy használata céljából. Mindemellett a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos jogaid gyakorlása nem terjed ki rá és nem kötelezi Sky Betting and Gaming Groupot, amelynek saját adatvédelmi szabályzata van (elérhető itt) a termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan.

Elkötelezettségünk a játékosok adatainak védelme iránt Vállalatunk a tulajdonosa és üzemeltetője az alábbi weboldalaknak: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com és www.fulltilt.com („Oldalak”). Elkötelezettek vagyunk az általunk összegyűjtött személyes adatok védelmének biztosítása iránt, amelyhez a kategóriájukban elérhető legjobb információbiztonsági technológiákat és folyamatokat vesszük igénybe, az európai uniós adatvédelmi normák és a szerencsejáték-szabályozási hatóságok követelményeivel összhangban.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy megismertesse a Felhasználókkal, hogyan gyűjtjük, tároljuk, kezeljük és védjük személyes adataikat, valamint hogy megismertessük velük az ezen adatokkal és azok használatával kapcsolatos jogaikat.

Törvényi kötelezettségek A Felhasználók személyes adatainak feldolgozásakor betartjuk a számlájuk elérése és szolgáltatásunk használata szempontjából érvényes engedélyünk vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit (amelyeket időről időre módosíthatnak), ideértve különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletet („GDPR”) és bármely más érvényes és vonatkozó jogszabályt (a GDPR-ra és minden ilyen jogszabályra együttesen itt „Vonatkozó Jogszabályok” néven utalunk). A Felhasználók személyes adatait továbbíthatjuk cégünk, cégcsoportunk más tagjai, partnereink, ügynökeink és a számunkra szolgáltatást nyújtó egyéb cégek felé a Man-szigeten, Máltán és az Európai Gazdasági Közösségen kívüli joghatóság égisze alatt is, és ezek kezelhetik őket. Ebben az esetben is betartjuk a Vonatkozó Jogszabályokban előírtakat annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok csak olyan joghatóságokba kerülnek továbbításra, amelyek összhangban vannak az adatvédelemhez kapcsolódó, a Vonatkozó Jogszabályokban meghatározott megfelelőségi követelményekkel, vagy amelyekre a Vonatkozó Jogszabályok más módon engedélyt adnak.

Mit takarnak a nagybetűs kifejezések? Hacsak külön nem határozzuk meg a jelen Adatvédelmi Szabályzatban, a nagybetűs kifejezések a Végfelhasználói Licencszerződésben foglaltak szerint értendők, amely dokumentum rendelkezései elsőbbséget élveznek az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakkal szemben, ha ellentmondás merülne fel köztük.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. Megállapodás A Szolgáltatás használatával a Felhasználó („Felhasználó” vagy egyes szám második személy) elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, amelyeket vállalatunk időről időre módosíthat anélkül, hogy a Felhasználótól a személyes adatainak megadásakor külön kérnénk a hozzájárulását minden alkalommal ahhoz, hogy promóciós célú tájékoztatókat küldjünk, amelynek feladója: (a) saját vállalatunk; valamint (b) termékek és szolgáltatások külső partnere, akikkel megoszthatjuk a Felhasználók adatait. 

  Kiegészítések: Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosítsuk. Bármely módosítás azonnali hatállyal érvényes lesz, amint a változtatásokat közzétesszük Oldalainkon. Ennek értelmében azt javasoljuk, keresd fel rendszeresen ezt az Adatvédelmi Szabályzatot, hogy meggyőződhess róla, ismered az aktuális verziót, és az esetleges változtatásokat.

Vissza az elejére

Mely adatokat szerezzük be és milyen célra

 1. Regisztrációnál megadott adatok: Az Oldalakon érvényes Stars számla megnyitásának részeként, valamint annak érdekében, hogy Felhasználóink számára Szolgáltatást nyújtsunk, Felhasználóinktól bizonyos személyi adatok, többek között nevük, telefonszámuk, lakcímük, e-mail címük és jelszavuk megadását kérjük, valamint igazolniuk kell, hogy elmúltak 18 évesek, vagy betöltötték azt az életkort, amely a rájuk vonatkozó jogrendszer szerint a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé teszi számukra. A regisztrációkor megadott név kizárólag a Felhasználó saját neve lehet. Emellett fontos, hogy a számlára vonatkozó adatok helyesen legyenek megadva, mivel azok kerülnek felhasználásra pénzügyi műveletek érvényesítése során, valamint más, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett célból. A Felhasználók kötelesek bejelenteni a megadott személyi adataikban bekövetkezett változást, és nem vállalunk felelősséget semmilyen esetleges kárért, amelyet a Felhasználó elszenved amiatt, hogy nem értesített bennünket a megadott személyi adataiban bekövetkező változásról. Szerencsejáték mobilon: Amennyiben az alább található 16. bekezdésben meghatározott Eszközről kívánja a Felhasználó igénybe venni a Szolgáltatást, hozzá kell járulnia, hogy földrajzi helyzetének meghatározásához a vállalatunk (vagy a nevünkben eljáró harmadik fél) használja a helyalapú szolgáltatásokat, illetve az operációs rendszer szoftverének az Eszközéből kinyerhető egyéb adatait. Ha a Felhasználó nem engedélyezi a földrajzi helyzetének megismerését, nem tudjuk számára biztosítani a Szolgáltatást az Eszköze használatával. Áramló adat gyűjtése: Emellett a Szolgáltatás használatakor bizonyos személyes adatokat is gyűjtünk és tárolunk, többek között az Oldalak használatával kapcsolatos információkat, valamint a használt Eszközökön tárolt információkat, amelyek segítségével a Felhasználók számára biztosított Szolgáltatás javítására törekszünk. Sütiket is használunk, a „Sütiszabályzat” részletesen alább található. Az adatok megőrzése: A Felhasználók személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célból a szükséges ideig tároljuk, amely időtartam esetenként a hatósági engedélyek alapján megkívánt időtartamra nyúlhat vissza. Nem gyűjtünk több személyes adatot a Felhasználóinktól, mint amennyi az adatgyűjtés célja szerint szükséges, és adatkezelési szabályzataink értelmében törlünk minden olyan személyes adatot, amelyre már nincs szükségünk. Ha egy Felhasználó bezárja (vagy mi zárjuk be) a nálunk vezetett Stars számláját (kivéve, ha önkizárást hajt végre a számláján), az illető személyes adatait 6 (hat) évig őrizzük meg, hogy eleget tudjunk tenni a hatósági engedélyekben és a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek, és meg tudjuk védeni magunkat bármilyen kárigénnyel szemben. Ezen időtartamot követően a fentiekhez nem szükséges személyes adatokat töröljük. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha egy számlán önkizárás van érvényben, akkor annak adatait nem töröljük, és a fent megadott időtartamnál jóval hosszabb ideig megőrizzük a törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatkezelés célja: Vállalatunk, cégcsoportunk tagvállalatai, partnereink és a részünkre vagy a nevünkben Felhasználóink részére szolgáltatásokat nyújtó külső cégek a Felhasználók személyes adatait olyan céllal használják fel, hogy az üzletmenetet elősegítsék, és a Felhasználók számára biztosítsák a Szolgáltatás nyújtását. Kifejezetten felhasználjuk az adatokat az alábbi célokra (de fenntartjuk a jogot, hogy a személyes adatokat más olyan célra is felhasználjuk, amely a Felhasználók számára nyújtott online szerencsejáték-szolgáltatás biztosításához kapcsolódik):
  • pénzügyi műveletek megerősítésére;
  • a Felhasználó hitel- és visszaélési kockázatának elemzésére, valamint adatainak hitelesítésére harmadik fél (többek között pénzintézetek, személyazonosító ügynökségek és hitelminősítő intézetek) igénybevételével;
  • a Felhasználó szerencsejáték-tevékenységének felmérésére a felelősségteljes szerencsejáték szempontjából;
  • annak ellenőrzésére, hogy a Felhasználó regisztrálta-e magát bármely önkéntes önkizáró testületnél (szükség esetén), a felelősségteljes szerencsejáték folytatása céljából;
  • szolgáltatás nyújtására a Felhasználó számára;
  • azonosításra, hitelesítésre és átvilágításra;
  • statisztikai elemzésre és kutatásra;
  • kutatás-fejlesztésre;
  • marketingcélból, piackutatásra, ügyfélelégedettségi kérdőívekhez és vevőprofil kialakítására;
  • adatelemzésre;
  • a licenc- és szabályozási követelményeknek való megfeleléshez;
  • külső személy által biztosított vagy onnan származó eszközök bevezetését megelőző tömeges iratteszteléshez;
  • biztonsági kockázatok és visszaélések kiküszöbölésére; és
  • a Felhasználó földrajzi helyzetének megerősítésére.

^ Vissza az elejére

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

 1. Feltételek: Számos különféle okból dolgozzuk fel a Felhasználók személyes adatait, ezek mindegyikét a vonatkozó adatvédelmi törvények írják elő.

  Hozzájárulás

  A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a vállalatunk részéről elsősorban ahhoz szükséges, hogy a Felhasználónak biztosítani tudjuk a Szolgáltatást. Alkalmanként kérhetjük a Felhasználók beleegyezését ahhoz, hogy feldolgozhassuk személyes adataikat, és személyes adataikat a megadott hozzájárulás keretében kezeljük, amelyet írásban bármikor visszavonhatnak. A példa kedvéért, szükséges a Felhasználók hozzájárulása ahhoz, hogy marketing és promóciós anyagokat küldjünk részükre.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználók adatait nem osztjuk meg a Csoportunkon kívüli vállalatokkal azért, hogy saját marketingcéljaikra használhassák azokat. Ez a megkötés nem vonatkozik a Sky Betting and Gamingre, mivel velük megoszthatjuk a Felhasználók adatait, és ők felkereshetik a Felhasználókat az egyesített Csoportunk körébe tartozó termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban. Ha a Felhasználó leiratkozik a TSG által kínált bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó marketingeszközről, az nem befolyásolja a Sky Betting and Gamingre vonatkozó marketingbeállításait.

  Szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

  A Felhasználók személyes adatainak kezelése szükséges lehet továbbá valamely szerződés teljesítéséhez (mint amilyen a Stars számla megnyitásakor megkötött Végfelhasználói Licencszerződés), vagy annak érdekében, hogy megfeleljünk a különféle jogszabályok és/vagy hatóságok által előírt kötelezettségeinknek, beleértve többek között a szerencsejáték engedélyeink feltételeinek való megfelelést és bármely pénzmosás elleni jogszabálynak való megfelelést.

  Jogos érdek

  Végezetül, olyan esetekben is kezeljük a Felhasználók személyes adatait, amikor úgy véljük, hogy az adatkezelés vállalatunk (vagy egy harmadik fél) jogos érdekében áll, és minden körülmények között biztosítva van, hogy az ilyen jellegű adatkezelés nem sérti a Felhasználó érdekeit, jogait és szabadságát. Például az alábbi esetekben áll jogos érdekünkben az adatkezelés: (i) amikor átszervezést követően vagy belső adminisztrációs céllal átadjuk a Felhasználók személyes adatait cégcsoportunk tagvállalatainak; (ii) amikor bizonyos cégekről úgy találjuk, hogy plusz előnyt tudnak kínálni a Felhasználók számára a Szolgáltatásunk használatához, vagy értékes információt biztosítanak számunkra a Szolgáltatásunk igénybevételével kapcsolatban; (iii) a felelősségteljes szerencsejátékkal kapcsolatos problémákkal küzdő Felhasználókra vonatkozó adatok észlelése és megőrzése céljából. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó bármelyik Oldalunkon önkizárást hajt végre felelősségteljes szerencsejátékkal kapcsolatos indokból, ezek a korlátozások kiterjedhetnek vagy átmásolódhatnak a Sky Betting and Gamingnél esetlegesen fenntartott számláira (amennyiben létezik ilyen). A Felhasználó önkizárásának tényére vonatkozó információkat megosztjuk a Csoporton belül annak érdekében, hogy segíthessük azon személyek felismerését, akik ki vannak téve a szerencsejáték-függőség veszélyének, és megfelelően fel tudjunk lépni ez ellen, amennyiben ez szükséges; (iv) a hálózati és információbiztonság céljából, beleértve annak megakadályozását, hogy valaki jogosulatlanul hozzáférjen elektronikus kommunikációs hálózatunkhoz; (v) a sportfogadás integritásának őrzése miatt a gyanús fogadási mintázatokkal kapcsolatos küzdelemben, valamint az ilyen mintázatokkal kapcsolatos információk bejelentésében és megosztásában való részvételhez; (vi) a szabályozó hatósági és jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt; (vii) a játékosoknak szóló személyre szabott jutalmazási rendszer kialakítása céljából.

^ Vissza az elejére

Az adatmegosztás, adatközlés és a címzettek

 1. Az adatközlés különös esetei A Felhasználók személyes adatait az alábbi esetekben adjuk ki:
  • bármely címzettnek, ha jogszabály vagy szabályozó hatóság arra kötelez;
  • bármely szabályozó testület vagy engedélyező testület vagy hatóság számára;
  • bármely megtett téttel kapcsolatos pénzmozgás okán harmadik fél részére;
  • olyan harmadik fél részére, amely számunkra vagy a nevünkben nyújt szolgáltatásokat;
  • harmadik fél részére marketingcélokból, feltéve, hogy a Felhasználó hozzájárult, vagy nem tiltakozott ellene, mint ahogy azt a 11. bekezdésben ismertettük;
  • az általunk megbízott pénzkezelő cégek számára, akik a kifizetésekről és a tartozások beszedéséről gondoskodnak a Felhasználóink részére, illetve tőlük;
  • olyan harmadik fél számára, amely megvásárolja a cégünket vagy üzletünket, vagy ezeknek egy részét;
  • hitelminősítő intézeteknek;
  • ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ilyen lépés megtétele szükséges:
   i. a jogszabályoknak vagy jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében;
   ii. jogaink vagy tulajdonunk megvédése érdekében;
  • ha a Felhasználó hozzájárul;
  • katasztrófa utáni helyreállítás céljából; vagy
  • az alábbi, 5. bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
 1. Az adatközlés általános esetei: A fentebb ismertetett, különös adatközlésre bemutatott példákon felül a Felhasználók személyes adatait felfedhetjük alkalmazottaink, Cégcsoportunk más tagjai, ügynökeink vagy harmadik fél szolgáltatók alkalmazottai előtt, akik a Felhasználók személyes adatainak felhasználásával szolgáltatásokat nyújtanak számunkra a Szolgáltatás Felhasználók általi igénybevételével kapcsolatban.
 1. Összetett személyes adatok: A Szolgáltatás használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, amelyekre abból következően tettünk szert, hogy a Felhasználó a cégcsoportunk bármely vállalata által üzemeltetett szolgáltatásokat vette igénybe (ideértve többek között a „Sky Betting and Gaming” és a „Full Tilt” weboldalakat és szolgáltatásokat), valamint mindazokat a termékeket, amelyek azokhoz kapcsolódnak vagy kiegészítik azokat, többek között a mobil- és közösségi oldalakat. Ezeket az összerendezett adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük és használjuk fel.
 1. Követeléskezelés: Amennyiben a Felhasználó nem fizeti ki részünkre az általa végrehajtott befizetés visszatartása, megtagadása vagy visszafordítása miatt keletkező tartozását, számlája adatait követeléskezelő ügynökségeknek (CRA) adhatjuk át. A CRA nyilvántartásba veszi a ki nem fizetett tartozást. Ezek az adatok más szervezetek számára is elérhetők, és a CRA a nyilvántartott adatokat a befizetés visszatartása, megtagadása vagy visszafordítása után még 6 évig megőrzi. Az adatokat a CRA bűncselekmény, csalás vagy pénzmosás megelőzésére használja, valamint személyazonosság igazolására azokban az esetekben, ha a Felhasználó, annak partnere vagy a vele közös háztartásban élő egyéb személy, cége vagy pénzügyi partnere más követeléskezelő cégekhez fordul, továbbá a számlái forgalmának figyelemmel követésére, hitelbírálattal, hitelekkel vagy más ügyekkel kapcsolatos döntéshozatali célokra, tartózkodási helyének meghatározására, tartozásainak behajtására, statisztikai elemzésre és rendszertesztelésre is.

Befizetések és kifizetések végrehajtása

 1. Befizetés végrehajtásakor a Felhasználóknak meg kell adniuk a befizetési módtól függő adatokat (például: saját hitelkártyaszám). Ezt az adatot – a többi személyes adattal együtt – a Felhasználók által az Oldalainkon végrehajtott pénzügyi műveletek tisztázására vagy végrehajtására használhatjuk fel. A Felhasználóknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell bennünket minden, a személyi adataikban bekövetkezett lényeges változásról.

^ Vissza az elejére

Titoktartás

 1. Amit mi teszünk: Jelentős erőfeszítéseket tettünk és teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az egyes Felhasználókról összegyűjtött személyazonossági, preferencia- és más adatok titkosságát, és tudatosan nem adunk hozzáférést a cégcsoporton kívül senkinek magán a Felhasználón vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtakon kívül. Jelentős beruházásokat eszközöltünk a szervereinket, adatbázisunkat, biztonsági adatmentésünket, tűzfalunkat és titkosítási technológiánkat illetően annak érdekében, hogy az általunk gyűjtött és kezelt adatokat megvédjük. Ezen technológiák a legkorszerűbb biztonság kialakításának részeként kerültek telepítésre. A további részleteket itt találod.

Amit te tehetsz: A Felhasználóknak is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy saját személyes adataikat megvédjék. A Felhasználók bejelentkezési adatai bizalmasak, és a Felhasználók kötelesek azokat minden körülmények között bizalmasan kezelni, és tőlük telhetően a legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy azok bizalmas voltát megvédjék.

Vissza az elejére

A titoktartás korlátai

 1. Jogilag kötelező nyilvánosságra hozatal A jogi, szabályozási és biztonsági környezet alapján, amelyben cégünk működik, kötelezhetőek vagyunk arra, hogy bizonyos körülmények fennforgása esetén személyhez kapcsolódó adatokat szolgáltassunk a Felhasználóinkról, és előfordulhat, hogy ezt nem közölhetjük az illetővel. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy az adatszolgáltatást a következőkre korlátozzuk: (a) ha vállalatunk jóhiszeműen úgy véli, hogy meg kell tennie az adatszolgáltatást egy idézés, elfogatóparancs, más jogi eljárás, vagy rá háruló kötelezettség alapján; vagy (b) ha a jogaink megőrzése vagy érvényesítése érdekében észszerűen szükséges egy természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság azonosítása, azzal való kapcsolatfelvétel, vagy az ellene történő jogi eljárás indítása. Jelen felhatalmazásnak megfelelően átadhatjuk továbbá a Felhasználók felhasználói azonosítóját, nevét, születési idejét, levelezési címét, a település nevét, postai irányítószámát, országát, telefonszámát, e-mail címét, számlatevékenységét, tranzakcióit, a más Felhasználókkal lezajlott kommunikációját és tranzakcióit, valamint a be- és kifizetéshez használt pénzügyi eszközök adatait külső partnerünk ügynökeinek, amennyiben mi a saját belátásunk szerint szükségesnek vagy megfelelőnek véljük pénzmosással, csalással, szellemi tulajdon megsértésével, szerzői vagy szabadalmi jogbitorlással vagy más jogtalan tevékenységgel, illetve olyan tevékenységre irányuló vizsgálat teljesítésével kapcsolatban, amely jogi felelősségre vonásnak tesz ki minket.
 2. A cégcsoport marketingtevékenysége A Felhasználó nevét, e-mail címét és telefonszámát felhasználhatjuk ahhoz, hogy Csoportunkba tartozó vállalatoktól híreket, promóciókat és más marketingajánlatokat küldjünk a Felhasználó részére. Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem szeretne ilyen promóciós tájékoztatókat, hírleveleket és marketingajánlatokat kapni, leiratkozhat azokról akár a regisztrációkor, akár a későbbiekben a minden egyes tájékoztatóban megtalálható leiratkozási útmutatót követve. A Felhasználó jogosult bármikor értesíteni a vállalatot az Ügyfélszolgálaton keresztül, ha nem szeretne a továbbiakban promóciós tájékoztatókat kapni.
 3. Harmadik fél termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta, e-mail címét és telefonszámát átadhatjuk harmadik személy részére, hogy saját termékeikről és szolgáltatásaikról ajánlatot küldjenek. A Felhasználó az Ügyfélszolgálat címére „Remove” tárggyal ellátott üres levél elküldésével bármikor kérheti, hogy ne kapjon több ilyen jellegű ajánlatot. Ha a Felhasználó az ajánlatok küldésének megszüntetését kéri, levesszük az adatait marketinglistánkról és minden olyan jövőbeni listáról, amelyet marketingpartnereinknek küldünk. Azonban esetleg külön kell kérni a leiratkozást a marketingtájékoztatókról az olyan partnereknél, amelyekhez azt megelőzően továbbítottuk a Felhasználó adatait, hogy az illető kérte volna e listákról való törlését.
 4. Reklám Reklámcélból kizárólag a Felhasználók írásos hozzájárulásával tüntetjük fel a nevüket és adataikat.

Vissza az elejére

Saját adatokkal kapcsolatos jogok

 1. A Felhasználók adatainak bekérése Célunk, hogy a Felhasználókról a lehető legpontosabb adatok birtokában legyünk. A Felhasználók bármikor kapcsolatba léphetnek velünk annak érdekében, hogy áttekintsék vagy megváltoztassák adataikat, illetve hogy másolatot kérjenek a saját adataikról, azokat módosíthassák vagy kijavíthassák a Vonatkozó Jogszabályok által biztosított joguk alapján. Ebben az esetben meg kell bizonyosodnunk a Felhasználó személyazonosságáról, mielőtt a kérést teljesítenénk. A Felhasználók az Ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépve jelezhetik, hogy élni kívánnak a jelen 14. bekezdésben megjelölt jogaikkal. Bizonyos esetekben kivethetünk egy kisebb összegű díjat az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos kezelési költségek fedezésére, illetve a Vonatkozó Jogszabályok rendelkezései szerint kezelhetjük a kérelmet.
 2. További jogok Személyes adataival kapcsolatban a Felhasználót az alábbi jogok illetik meg, de kérjük figyelembe venni, hogy ezek némelyike nem abszolút jog, és lehetséges, hogy a Vonatkozó Jogszabályokban további pontosításuk található:
  1. saját kérésére joga van megtudni, milyen információkat tárolunk róla;
  2. joga van helyesbítéseket kérni a számlaadataival kapcsolatban, például a hibák javítását és a hiányos információk kiegészítését;
  3. joga van az adattörléshez, vagyis kérheti, hogy szüntessük be adatainak kezelését, valamint kérheti a Stars számlájához tartozó adatainak törlését is;
  4. joga van tiltakozni, ha az általa az adatai törlésére benyújtott kérelmét visszautasítják;
  5. tiltakozhat az automatikus módon meghozott döntések ellen;
  6. joga van az adathordozhatósághoz, amely lehetővé teszi, hogy kérésére adatait elektronikusan egy harmadik félnek továbbítsák.

Ha a Felhasználó nem biztos abban, milyen jogok illetik meg, vagy kétségei vannak személyes adatai kezelését illetően, lépjen kapcsolatba az Adatvédelmi Biztos Hivatalával (ld. 17. bekezdés). Ha a Felhasználó hozzánk fordul a jogaival kapcsolatban, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kérését vagy tiltakozását megnyugtatóan rendezzük. Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden jog alanyi jog.

Vissza az elejére

Sütik

 1. A sütik olyan szöveges adatláncok, amelyek egy weboldal meglátogatásakor töltődnek le személyi számítógépedre, notebookodra vagy mobileszközödre (a továbbiakban „Eszköz”). Ezt követően visszaküldésre kerülnek az eredeti weboldalnak vagy egy másik weboldalnak, amelyik felismeri a sütiket. A sütik természetéről és felhasználásáról a következő oldalon lehet tájékozódni: www.allaboutcookies.org.

  A sütik nagyon hasznosak és számos különböző céllal használják őket. Segítségükkel hatékonyan lehet böngészni az oldalak között, mivel emlékeznek a beállításokra, és általában véve javítják a felhasználói élményt. Néha arra is használják a sütiket, hogy a Felhasználókat érdeklő és számukra megfelelő reklámokat mutassa az oldal. Cégünk arra használja a sütiket, hogy lekövessük az ajánlókat az Oldalainkon, megjegyezzük a beállításokat és anonim statisztikai adatokat hozzunk létre, amelyek segítségével növeljük Oldalainkon a felhasználói élményt. Emellett a sütiket a reklámkampányok hatékonyságának mérésére is használjuk, valamint annak korlátozására, hogy hányszor jelenjen meg a Felhasználó számára egy hirdetés, emlékezzen a rendszer arra, hogy már járt egy weboldalon, és az érdeklődési körének megfelelő reklámokat jelenítsen meg számára.

  A sütikről és az Oldalakon való felhasználásukról részletes leírás található a Sütiszabályzatunk oldalán, ahol azt is részletesen bemutatjuk, hogyan lehet a sütiket kikapcsolni, és módosítani, hogy milyen sütik legyenek beállítva az Eszközön (ld. különösen a „Hogyan változtathatod meg a sütibeállításokat” c. bekezdést).

^ Vissza az elejére

További információk

 1. Szívesen nyújtunk további tájékoztatást a személyes adatok védelméről és felhasználásáról. Kérjük, írj az Ügyfélszolgálatnak. Az adatvédelemről további hasznos információkat tudhatsz meg az Adatvédelmi Biztos Hivatalának (Málta) oldalán.

^ Vissza az elejére

Az Adatvédelmi Szabályzat legutóbb frissítve: 2020. április 3., péntek

Felelősségteljes szerencsejáték

Responsible Gaming

Elkötelezettek vagyunk a felelősségteljes szerencsejáték iránt, és az élvezetes és pozitív játékélmény biztosításának szenteljük tevékenységünket.

Különleges ajánlatok

Special Offers

A PokerStars egész évben előáll különleges ajánlatokkal, amelyek során készpénzes jutalmak, a legjobb élő versenyekre szóló helyek, és számos más vár a játékosokra.

Mindent a pókerjátékról

How to Play Poker

A PokerStars Mindent a játékról részlegében megtalálod a játék szabályait, a kezdőknek szóló tippeket és a stratégiai tanácsokat is.

Játék valódi pénzben

Chip Stack

Hajtsd végre első valódi pénzes befizetésedet és kezdj el játszani a PokerStarson! A befizetés gyors és biztonságos.