Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Tőzsdei Szabályok

Bevezetés

Használat és értelmezés

A Tőzsdei Szabályok és Rendelkezések („Tőzsdei Szabályok”) a Szolgáltatási Feltételeink részét képezik és azzal együtt értelmezendők.

A Tőzsdei Szabályok a Tőzsdén kínált piacokra és az ott kötött fogadásokra vonatkoznak. A Tőzsdei Szabályok nem vonatkoznak aSportfogadás keretében kínált piacokra és az ott kötött fogadásokra. A Tőzsdei Szabályok részeit az alábbiak alkotják:

 • Ez a Bevezetés szekció;
 • A Tőzsde általános szabályai;
 • A sportok különleges szabályai; és
 • Az Információk a piacról rész (minden Tőzsde piac esetén vagy a „Szabályok” fül alatt, vagy a „Szabályok”, illetve „i” gombot megnyomva érhető el).

A Tőzsde általános szabályai vonatkoznak minden fogadásra, hacsak az Információk a piacról vagy A sportok különös szabályai másképpen nem jelzik. Ha bármilyen ellentmondás áll fenn A sportok különös szabályai és a Tőzsde általános szabályai között, A sportok különös szabályaiban foglaltak az irányadók. Ha bármilyen ellentmondás áll fenn az Információk a piacról és akár a Tőzsde általános szabályai, akár A sportok különös szabályai között, az Információk a piacról részben foglaltak az irányadók.

A sportok különös szabályaiban nem szereplő sportokra, kategóriákra vagy piacokra a Tőzsde általános szabályai és az Információk a piacról részekben írtak vonatkoznak.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az egyes Tőzsde és Sportfogadás termékeinkre külön Szabályok és Rendelkezések vonatkoznak. A piacok kínálatát, felügyeletét és/vagy elszámolását érintő szabályok nem egyeznek meg az egyes termékekre vonatkozó összes piacon. Bizonyos esetekben az egyik terméknél nyerőként elszámolt fogadás egy másik terméknél vesztőként számolandó el (és fordítva). Továbbá különböző elszámolási szabályok is érvényben lehetnek, úgyhogy például azon fogadások, amelyek nyerők az egyik termékben, azok holtversenyként vagy érvénytelenként lehetnek elszámolva egy másik termékben. Az ügyfeleknek meg kell győződniük róla, hogy ismerik a termékeinkben kötött fogadásaikra vonatkozó szabályokat.

Információk a piacról

Az Információk a piacról szekció tájékoztatási célokat szolgál, bepillantást enged abba, miként tervezzük felügyelni a piacot. Az Információk a piacról a piacok elszámolásának szabályait is tartalmazhatja, mindazonáltal ezt mindig a Tőzsde általános szabályaival és A sportok különös szabályainak vonatkozó részeivel együtt kell értelmezni. Az Információk a piacról szekció tartalmaz egy hivatkozást a Tőzsdei szabályokra az egyes piacoknál.

Míg az Információk a piacról útmutatással szolgálhat a piacok felügyeletének módjáról, az ebben foglaltaktól függetlenül a fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját hatáskörünkben felfüggesszük bármelyik piacot, többek közt a szükséges adminisztráció elvégzése és/vagy a ügyfelek védelméhez szükséges lépések végrehajtása céljából.

Nem módosítjuk az Információk a piacról szekció tartalmát egy piac létrehozása után, kivéve nyilvánvaló hibák javítása és/vagy a szövegezés módosítása céljából, ha ez az Információk a piacról rész érthetősége szempontjából szükséges.

Az ügyfelek felelőssége

A ügyfeleknek ismerniük kell a Tőzsdei Szabályokat azokra a piacokra vonatkozóan, amelyekre fogadást kívánnak kötni. Az ügyfelek nem bízhatják rá magukat egyszerűen az Információk a piacról részben írtakra, mivel az valószínűleg nem tartalmazza a piacra érvényes összes szabályt.

A Tőzsde használatának különös feltételei

Az ügyfél viselkedése

Az ügyfélnek mindig jóhiszeműen kell cselekednie a fogadási partnereivel szemben, hogy a fogadásai megvalósuljanak a Tőzsdén, és az ilyen fogadási partnerek képesek lesznek kikényszeríteni ezt a kötelezettséget közvetlenül az ügyféltől. Kifejezetten tilos olyan fogadást kötni a Tőzsdén, amely az ügyfélre vonatkozó bármilyen sportszabály, szabályozás vagy magatartási kódex megsértésével jár.

A Tőzsde működése

Egy platformot biztosítunk, amelyen az ügyfél számos fogadási tranzakciót bonyolíthat le a weboldalainkon elérhető piacok vonatkozásában. Amikor az ügyfelek egymással (akár nem a PokerStars ügyfelével) fogadnak a Tőzsdén, a PokerStars közvetítőként szerepel, és nem fogadási partnerként.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül visszautasítsuk egy ügyfél fogadásra vonatkozó ajánlatának közzétételét.

Az ügyfél nem nevezhet meg személyeket fogadási partnerekként semmilyen fogadási ajánlatában.

Nem tudjuk garantálni, hogy minden az oldalunkon rendezetlennek mutatott ajánlatot lehetséges az ügyfélnek elfogadnia. Előfordulhat, hogy az oldalunkon a Tőzsdén elérhetőnek mutatott, megadott oddsszal vagy szorzóval rendelkező ajánlatot részben vagy egészében sikeresen törölte egy vagy több fogadási partner, mielőtt az ügyfél elfogadását végrehajtotta volna a Tőzsde. Ebben az esetben a fogadási ajánlatot visszavonják, mielőtt az ügyfél ajánlatelfogadásának nyugtázása megtörténne. Azonban a korábban ajánlott fogadás elfogadására irányuló sikertelen kísérlet úgy jelenik meg, mintha az ügyfél ajánlatot tett volna a többi ügyfélnek.

Az ügyfelek Tőzsdén elhelyezett tétjeit a Flutter vállalatcsoporthoz tartozó Betfair ügyfelei is tarthatják. Az ilyen fogadások a Tőzsdén lebonyolított fogadási tevékenység általános volumenének nagyon kicsi töredékét teszik ki, és jellemzően az alábbi két körülmény egyikének esetén fordulnak elő: 

 • a kevésbé likvid piacokon a „likviditás” növelése és a piaci tevékenység serkentése érdekében (a „likviditás” az ügyfél számára fogadásra elérhető pénzösszeg az egyes választásoknál). Ez előfordulhat a mellékes piacokon (főleg, ha egy piac először válik elérhetővé) vagy a kevésbé népszerű események piacainál. Ezen likviditás biztosítása mögött az a meggondolás áll, hogy bővítsük a fogadási ajánlatokat az ügyfeleink számára; és
 • csökkentsük Betfair és a Flutter csoport kötelezettségét egy egyedi kimenetel esetén. Kiemelt eseményeknél is előfordulhat, ha nagyon nagy a kitettség az adott kimenetel esetén. 

Legjobb Szorzó Alkalmazása

A Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy a Tőzsdén elérhető legjobb szorzóval párosítsák a fogadásaikat.

A Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció esetén, ha elérhető vagy az ügyfél fogadási kérésének elküldése után elérhetővé válik egy jobb szorzó, az ügyfél fogadását automatikusan a jobb szorzóval tartják. 

A Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva minden ügyfélnél. A Tőzsde használatával az ügyfél beleegyezik, hogy a Legjobb Szorzó Alkalmazása funkció alapértelmezés szerint be legyen kapcsolva.

Keresztben tartás

Amellett, hogy ugyanazon választásnál összepárosítjuk a „mellette” és az „ellene” fogadásokat, sok piacnak van egy olyan előnyös eljárása, amelyet „választásokon keresztüli tartás” és „piacokon keresztüli tartás” (együttesen „keresztben párosítás”) névvel illetünk. 

Választásokon keresztüli tartás: a választásokon keresztüli tartás használatával lehetséges egy fogadási kérést jobb szorzóval párosítani, mint amelyet akkor lehetne elérni, ha csak ugyanazon választás „mellette” és „ellene” fogadásait vennénk figyelembe, mivel figyelembe vesszük egy piac többi választásának nem tartott likviditását is. 

Piacokon keresztüli tartás: egy bizonyos piac néhány választása egyenértékű az ugyanarra az eseményre vonatkozó más piacok fogadásainak egy vagy több kombinációjával (például: Meccs eredménye, Ázsiai hendikep, Pontos eredmény és Összes gól piacok). A piacokon keresztüli tartás használatával lehetséges egy fogadási kérést jobb szorzóval párosítani, mint amelyet akkor lehetne elérni, ha csak ugyanazon választás „mellette” és „ellene” fogadásait vennénk figyelembe, mivel figyelembe vesszük más piacok választásainak nem tartott likviditását is.

Díjak

Tőzsdei jutalék

A jutalék a pénzösszeg egy kicsiny százaléka, amelyet a Tőzsde szolgáltatásai és fenntartása finanszírozására vonunk le a nyereményekből egy piac szintjén. Egy piacon megkötött összes fogadásodat vesszük figyelembe, nem pedig az egyes fogadásokat, és csak azokra a piacokra vetjük ki, amelyeken nettó profitot realizáltál, a vesztő vagy egálban lévő piacokra nem. A jutalék mértékét a Tőzsdei számlakivonat oldalán tekintheted meg.

Betfair Tőzsdés díjak

Azokra az ügyfelekre, akiknek jelenleg van számlájuk a Betfairen (vagy valaha volt), továbbra is a Betfair díjai vonatkoznak, és nem kísérelhetik meg bármely alkalmazandó Betfair díj elkerülését. Bármely arra tett kísérlettel, hogy elkerüld a Betfair díjait, a PokerStars számlád bezárását kockáztatod.

PokerStars Tőzsdés díjak

Fenntartjuk a jogot, hogy a játékosokra prémiumdíjat szabjunk ki, erről azokat a számlabirtokosokat, akiket érint, közvetlenül értesítjük.

Díjak elkerülése

Amennyiben meggyőződtünk arról, hogy a Tőzsdén, vagy a Flutter Csoport egy másik cége által működtetett tőzsdén („Betfair Tőzsde”) több számlát egyetlen személy vagy személyek csoportja használ, hogy elkerülje vagy csökkentse a díjakból adódó kötelezettségét, jogunk van a prémiumdíjak kiszámítása szempontjából úgy kezelni a ezeket a számlákat, mintha egy személyhez tartoznának. Ilyen körülmények között összekapcsoljuk ezeket a számlákat, és a kapcsolt számlák együttesen és egyenként is felelősek minden meg nem fizetett díjért.

A Tőzsde általános szabályai

Fogadás elfogadása

Egy fogadás azt követően válik érvényessé, hogy az ügyfél visszaigazolást kapott a fogadása részleges vagy teljes tartásáról, és a fogadás fogadási azonosítóval lett ellátva, valamint fel lett tüntetve a Tőzsde Tőzsdés fogadásaim részlegében. Ha bizonytalanság merül fel egy fogadás érvényességét illetően, az ügyfélnek ellenőriznie kell aktuális tartott és nem tartott fogadásait, illetve kapcsolatba léphet az Ügyfélszolgálattal. 

Az elfogadásukat követően a részben vagy teljes egészében tartott fogadások érvényesek maradnak, és nem lehet azokat törölni. A játékos felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a megkötött fogadások adatai helyesek. 

Semmilyen körülmények között és semmilyen okból nem érvénytelenítünk fogadásokat az ügyfelek kérésére, például olyan esetekben, amikor az ügyfelek a szándékuktól eltérő szorzóval/összeggel tettek közzé ajánlatokat vagy a piac ellentétes oldalára kötöttek fogadást, mint amire szándékoztak. 

Amennyiben vita merül fel a játékos számlájával kapcsolatos bármilyen tranzakció elfogadása (vagy annak hiánya) miatt, ilyen ügyekben a tranzakciós napló adatbázisa lesz a döntő.

Egy fogadási ajánlat törlése

Az ügyfél bármikor törölheti a nem tartott fogadásokat oly módon, hogy kéri a vonatkozó ajánlat törlését a megfelelő piac erre szolgáló szekciójában az oldalunkon. 

Egy nem tartott fogadás törlése akkor lép életbe, mikor megerősítjük a törlést. Amennyiben egy ügyfél törlési kérése nem érkezik meg és nem kerül végrehajtásra időben, az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ajánlata rendezetlen maradhat, és mások elfogadhatják. 

Előfordulhat, hogy az ügyfél nem tudja törölni az ajánlatát, mert a fogadását részben vagy egészében elfogadták a törlési kérelmének benyújtása és a törlésének megerősítése közti időben. Ebben az esetben az eredeti ajánlat vagy annak egy része érvényesen el lett fogadva, és a fogadás le lesz zárva. 

Amikor az ügyfél kiegészít egy nem tartott fogadást, gyakorlatilag törli azt a fogadást, és benyújt egy új fogadást a helyesbített téttel vagy szorzóval. 

Minden fogadási ajánlatot törlünk, amely rendezetlen marad a piac lezárásának időpontjában.

Minimális és maximális fogadási tétek és szorzók

A minimális tét a Tőzsdén 2 £/$/€/CAD. A maximális tét az adott piacon elérhető szorzó és likviditás függvényében változó. A minimális szorzó 1,01, a maximális szorzó pedig 1 000.

Eredmények és a piacok elszámolása

Általános

A piacokat az Információk a piacról és/vagy A sportok különös szabályai szekcióban írtaknak megfelelően számoljuk el.

Ha az Információk a piacról vagy A sportok különös szabályai nem adja meg pontosan, hogyan és milyen alapon lesz elszámolva egy piac, a piacokat az illetékes irányító testület hivatalos eredménye alapján számoljuk el, és az eredményt nem befolyásolja semmilyen későbbi diszkvalifikáció vagy az eredmények módosítása (kivéve, amikor az adott piac eredeti elszámolását követő 24 órán belül jelentenek be módosítást annak érdekében, hogy helyesbítsenek egy hibát az eredmény kihirdetésében).

Ha az illetékes irányító testületnél érhető el hivatalos eredmény, az eredményt észszerű módon, független forrásokból származó információk alapján határozzuk meg. Ha egy ilyen esetben új információ kerül nyilvánosságra az elszámolást követő 48 órán belül, észszerű módon választani fogunk a következők közül:

 • a piacot vissza kell-e állítani és újból elszámolni ennek az új információnak a fényében; vagy
 • várni kell-e további további információra, vagy sem, mielőtt döntenének a piac visszaállításáról és újbóli elszámolásáról. Azt kivéve, amikor bejelentjük, hogy további információra várunk, nem veszünk figyelembe semmilyen információt, amely a piac elszámolását követő 48 órán túl kerül nyilvánosságra (függetlenül attól, hogy az ilyen információ az eredmény megváltozásához vezet, vagy sem).

Abban az esetben, ha kétség merül fel bármely eredményt vagy lehetséges eredményt illetően, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármelyik piac elszámolását korlátlan időre felfüggesszük, amíg a bizonytalanság nem tisztázódik számunkra kielégítő módon. Fenntartjuk a jogot, hogy bármelyik piacot érvénytelenítsük, ha az elszámolást érintő bizonytalanságot nem lehet tisztázni számunkra kielégítő módon.

Újraszámolás

A piacokat általában a kérdéses esemény végét követően rövid időn belül elszámoljuk. Elszámolhatunk (vagy részlegesen elszámolhatunk) néhány fogadást a hivatalos eredmény kihirdetése előtt is (vagy növelhetjük az ügyfél elérhető egyenlegét az adott piacon az ügyfél minimálisan lehetséges nyereményével) egyszerűen abból a célból, hogy kedvezőbb szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleinknek. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot a piac elszámolásának módosítására, amennyiben:

 • a hivatalos eredmény különbözik attól az eredménytől, amelynek alapján először elszámoltuk a piacot ; vagy
 • ha végül az egész piacot érvénytelenítjük. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy piac elszámolását megsemmisítsük, ha hibásan van elszámolva (például emberi vagy technikai hiba miatt).

Ha újraszámolunk egy piacot, az módosításokhoz vezethet az ügyfél egyenlegét illetően, amelyek a piac elszámolását érintő változtatásokat tükrözik.

Nem indulók, visszalépések és kizárások

Ha egy piacnál az Információk a piacról szekció tartalmazza a „teljes, indul vagy sem” (vagy azzal megegyező) kitételt, akkor egy csapatra vagy versenyzőre kötött fogadások érvényesek lesznek attól függetlenül, hogy a csapat vagy versenyző elindul-e a versenyen, vagy annak bármely részén részt vesz-e, vagy sem.

Ha az Információk a piacról szekció nem köti ki, hogy a fogadások a részvételtől függetlenül érvényesek, ott az ügyfeleknek a vonatkozó A sportok különös szabályai szekcióból kell tájékozódniuk.

Ha egy csapatot vagy versenyzőt kizárnak, visszalép vagy felad egy mérkőzést egy verseny kezdetét követően, vesztőnek fog számítani, feltéve hogy legalább egy másik csapat vagy versenyző befejezi a versenyt. Ha a versenyt (amely elindult) egy csapat vagy versenyző sem fejez be, a fogadásokat érvénytelenítjük, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.

„Győztes [megnevezett választás] részvételével” piacok

Időről időre kínálhatunk olyan piacokat, amelyek egy bizonyos versenyző részvételétől függenek. Ha a „Győztes … részvételével” piac nevében vagy az Információk a piacról szekcióban megnevezett versenyző nem vesz részt a versenyen vagy eseményen, akkor minden fogadás érvénytelenné válik a piacon. Például, ha létezne egy „Győztes Djokovic részvételével” teniszpiac, a piacon kötött minden fogadás érvénytelen lenne, amennyiben Djokovic nem venne részt a versenyen. Mindemellett, ha bármelyik másik versenytárs nem venne részt, a fogadások állnának.

Akkor tekintjük úgy, hogy egy csapat vagy versenyző részt vett, ha olyan mértékben vett részt, amely egy hivatalos eredmény vagy besorolás meghatározásához szükséges (beleértve a kizárást, de kivéve a „nem indult” vagy azzal egyenértékű besorolást).

Félbeszakítás, törlés, halasztás

Néhány piacra más szabályok vonatkoznak, és ezeket A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról részek sorolják fel. Mindazonáltal, ha egy piachoz A sportok különös szabályai vagy az Információk a piacról szekciókban nem találhatók szabályok a félbeszakításra, törlésre és/vagy halasztásra vonatkozóan, akkor az alábbiakat kell alkalmazni.

Egy meccsre, játékra, egyedi eseményre, futamra vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény az eredetileg tervezett befejezési időpontját követő három napon belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó piacokra kötött összes fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.

Egy versenyre, tornára vagy hasonlóra vonatkozóan: Ha az esemény az eredetileg tervezett befejezési időpontját követő három napon belül nem ér véget, akkor az eseményhez tartozó minden piacot az illetékes irányító testület hivatalos döntése alapján számolunk el, feltéve, hogy ilyen döntés születik a befejezés kiírt időpontja után 90 napon belül. Amennyiben ebben a 90 napos időszakban nem hoznak hivatalos döntést, akkor az eseményhez tartozó bármely piacra kötött fogadás érvénytelenné válik, kivéve az olyan piacokra kötött fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva. Ha egy piac érvénytelenné válik, de az ügyfeleink iránti figyelmességből részben már elszámoltuk, akkor az ilyen részben elszámolt fogadásokat visszavonjuk, és a piachoz tartozó összes fogadás érvénytelen lesz.

Mi döntünk arról (észszerű módon), hogy egy piac egy meccshez (vagy hasonlóhoz) vagy versenyhez (vagy hasonlóhoz) tartozik. Mindemellett a példának okáért az alábbiak érvényesek:

 • Európa-liga nyílt = verseny;
 • Bajnokok Ligája csoport nyílt = verseny;
 • A Premier League gólkirálya = verseny;
 • 72 lyukas golfmeccsfogadás = meccs;
 • Ryder-kupa nyílt = verseny;
 • Golfverseny nyílt = verseny;
 • Teniszverseny nyílt = verseny;
 • Krikett Test mérkőzés = meccs;
 • Ashes Series nyílt győztes = verseny;
 • Autóverseny (például nagydíj) = meccs.

A helyszín módosítása

Bármely csapatsportnál: ha a tervezett helyszín megváltozik azt követően, hogy létrehoztuk a piacot, csak akkor válik minden fogadás érvénytelenné, ha az új helyszín az eredeti vendégcsapat hazai pályája.

Minden kategóriánál vagy piacnál a csapatsportokon kívül: ha a tervezett helyszín megváltozik azt követően, létrehoztuk a piacot, minden fogadás érvényes marad.

Ha a kiírás szerinti pályaborításban történik változás (például egy gyeplabdameccset fű helyett műfüvön játszanak) a piac létrehozása után, akkor az összes fogadás érvényes marad.

Időtartam

Néhány piac egy esemény bekövetkezéséig eltelő időre (például az első gól időpontjára) vonatkozik. Ha egy ilyen alkalom ápolás, csere stb. miatti pluszidőben következik be bármennyi rendes játékidőt követően, akkor úgy tekintjük, mintha a rendes játékidő végén került volna rá sor. Például, ha egy futballmeccsen az első félidő utáni állás miatti pluszidőben lőnek be egy gólt, akkor ezt úgy tekintjük, hogy a 45. percben történt.

Minden fogadás az állás miatti pluszidőt tartalmazó, a sportágra jellemző teljes „rendes játékidőre” vonatkozik. A hosszabbítás és/vagy a büntetőpárbaj nem számít.

a Tőzsdei Szabályok a bizonyos számú „napra” történő utalások egy nap helyi idő szerinti végét jelentik a megadott számú nap leteltét követően. Ha például egy futballmeccs eredetileg december 1-jére van kiírva, akkor az a szabály, miszerint a mérkőzést a befejezés eredetileg tervezett időpontját követően három napon belül lehet befejezni, azt jelenti, hogy az adott meccs befejezésének határideje december 4. 23:59:59 lesz.

Élő piacok kezelése

Általános

Az Információk a piacról részben szerepelhet, hogy az adott piacot nem fogjuk „aktívan felügyelni”. Ahol ez a kitétel érvényes, igyekszünk minden észszerű erőfeszítést megtenni az élő piacok felfüggesztésére az esemény kezdetén és végén, azonban nem garantálhatjuk, hogy az ilyen piacok felfüggesztésre kerülnek a megfelelő időpontban.

Nem függesztjük fel részben az eredményeket/választásokat egy élővé vált Tőzsde piacon (bár a Sportfogadás piacokon megtehetjük ezt).

Mindig az ügyfelek felelősek az élő fogadásaik kezeléséért.

Az élő fogadások tekintetében felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy egyes műsorszolgáltatóknál az „élő” címkével ellátott műsoroknál előfordulhat, hogy időben csúsznak vagy előre felvettek. A csúszások időtartama változó lehet attól függően, hogy milyen rendszerben kapják a képet és az adatokat.

Piacok, amelyeken nincs tervezett időpontja az élőre állításnak (minden sport, kivéve lóverseny és agárverseny)

A lóversenyt és az agárversenyt kivéve mindig, amikor egy piacnál nincs tervezett időpontja az élőre állításnak, de elmulasztjuk felfüggeszteni a megfelelő időben a piacot, akkor:

 • ha az eseménynek van tervezett „kezdési” időpontja, a tervezett kezdési időpont után tartott összes fogadás érvénytelen lesz; és
 • ha az eseménynek nincs tervezett „kezdési” időpontja, minden észszerű erőfeszítést megteszünk a tényleges „kezdés” megállapítására, és az általunk meghatározott „kezdési” időpont utáni összes fogadás érvénytelen lesz.

Piacok, amelyeken nincs tervezett időpontja az élőre állításnak (lóverseny és agárverseny)

Lóverseny és agárverseny esetén, ha egy piacnál nincs tervezett időpontja az élőre állításnak, de elmulasztjuk a piac felfüggesztését a megfelelő időpontban, akkor a hivatalos „kezdési” időpont után tartott összes fogadás érvénytelen lesz.

Piacok, amelyek tervezett időpontban élőre váltanak

Azon piacok esetében, amelyek tervezett időpontban élővé válnak, minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy ezeket a piacokat élőre állítsuk a „kezdés” időpontjában. A „kezdés” időpontja az ilyen piacoknál az Információk a piacról szekcióban található. Mindazonáltal, függetlenül az Információk a piacról részben írtaktól, nem garantáljuk, hogy az ilyen piacok fel lesznek függesztve, és élővé válnak a „kezdés” időpontjában.

Piacok, amelyek tervezett időpontban élőre váltanak (minden sport, kivéve lóverseny és agárverseny)

Ha egy piacnak tervezett időben kell élővé válnia, de a „kezdés” időpontjában vagy (i) szándékosan nem állítjuk élőre az ilyen piacot, vagy (ii) nem függesztjük fel a piacot és nem töröljük a nem tartott fogadásokat, akkor a „kezdési” időpontját követően (és mielőtt a piac szándékosan élőre vált, ha tervezett az élőre váltása) tartott fogadások érvénytelenek lesznek. Minden erőfeszítést megteszünk a tényleges „kezdés” megállapítására (vagy hogy kövessük a tervezett „kezdési” időpontot), és az általunk meghatározott „kezdés” időpontja utáni összes fogadás érvénytelen lesz. Ha az esemény még zajlik, minden erőfeszítést megteszünk a piac újranyitására az élő fogadásokhoz. 

Piacok, amelyek tervezett időpontban élőre váltanak (lóverseny és agárverseny)

Ha egy piacnak tervezett időben kell élővé válnia, de a hivatalos „kezdés” időpontjában vagy (i) nem állítjuk élőre az ilyen piacot, vagy (ii) nem függesztjük fel a piacot és nem töröljük a nem tartott fogadásokat, akkor a „kezdés” időpontját követően tartott fogadások érvénytelenek lesznek.

Ha egy piacnak tervezett időben kell élővé válnia, de nem függesztjük fel a piacot a „kezdés” időpontjában (vagyis ekkor nem töröljük a nem tartott fogadásokat), de a piacot egy későbbi időpontban szándékosan élőre állítjuk, akkor a hivatalos „kezdés” után tartott fogadások érvényesek, kivéve az ausztrál lóversenyt, ahol az összes fogadás, amelyet a „kezdés” után, de a piac élőre állítása előtt tartottak, érvénytelen.

Tőzsdés fogadások, amelyek a kezdéskor nincsenek tartva

Egy rendes tőzsdés fogadás kötésekor az ügyfél kiválasztja a választásának nyereményszorzóját a piaci nézetből. Mikor egy ilyen tőzsdés fogadást részben vagy egészben nem tartanak, akkor az a szokott módon módosítható és törölhető. Az ügyfél választhatja azt, hogy „fennmaradjon” a fogadása, amikor az esemény élőre vált (lásd a „megtartás” opciót alább).

Ha egy győzelmi piacon van egy legalább 2,5%-os csökkentő tényezős nem induló, vagy egy hely piacon van egy legalább 4%-os csökkentő tényezős nem induló, akkor töröljük a piac összes többi indulójára kötött, nem tartott ellene fogadást. Máskülönben az ügyfél törölheti a tőzsdés fogadást a megkötése után, még akkor is, ha azt választotta, hogy a fogadás az esemény kezdetén fennmaradjon.

Fogadás „megtartása” lehetőség

Azoknál a piacoknál, amelyeket a „kezdéskor” állítanak élőre, az ügyfél kérheti, hogy egy nem tartott tőzsdés fogadást ne töröljünk a piac élővé változásakor. Ezt az „Élőben: megtartás” lehetőség kiválasztásával teheti meg a fogadáskezelőben (és a kérés megerősítésével), és ez azt jelenti, hogy a nem tartott fogadás fennmarad, mikor a többi nem tartott fogadást töröljük az esemény kezdetén.

Ahogy fentebb olvasható, ha egy nem indulót eltávolítanak egy piacról (kivéve a késői visszalépéseket, ahogy lentebb olvasható), irányelvünk szerint a piac nem tartott ajánlatait az összes többi induló ellen töröljük, ha a nem induló csökkentő tényezője legalább 2,5% a győzelmi piacokon, vagy legalább 4% a hely piacokon. Ilyen esetben nem töröljük azokat az ajánlatokat, amelyeket egy induló ellen az „Élőben: megtartás” lehetőséget kiválasztva kötöttek. Ehelyett a hely piacokon kínált ellene szorzókat arányosan csökkentjük a nem indulók csökkentő tényezőivel, és ugyanez vonatkozik a győzelmi piacokra is, feltéve, hogy a szóban forgó nem indulónak legalább 2,5%-os a csökkentő tényezője.

Késői visszalépés esetén előfordulhat, hogy nincs időnk eltávolítani a nem indulót a piacról azelőtt, hogy az élővé válna. Ilyen esetekben, ha meg tudjuk határozni, hogy a késői visszalépő lényeges induló (azaz a nyerő piacon egy körülbelül 20%-os vagy nagyobb csökkentő tényezővel bíró választást képvisel), akkor fenntartjuk a jogot minden „megtartással” kötött ellene fogadás törlésére (mind a győzelmi, mind a „helyezett” piacokon), mielőtt a piac élővé válna. Ha egy késői visszalépő esetén nem töröljük a „megtartott” ellene fogadásokat (például a kezdés időpontjában nem lehetne tudni, melyik indulót léptetik vissza), minden ilyen fogadásnál, amelyet a kezdés előtt kötöttek és élőben tartottak, az eredetileg kiválasztott szorzó marad érvényben. Ez azt jelenti, hogy ezekre a „megtartott” ellene fogadásokra nem fog vonatkozni semmilyen csökkentő tényező, amelyet a késői visszalépés eredményeként az esemény befejezése után fogunk alkalmazni a „kezdés” időpontjában vagy az előtt tartott fogadásokra.

Máskülönben, kivételes esetekben fenntartjuk a jogot a „megtartott” fogadások törlésére az ügyfelek védelme érdekében, de hacsak a piac szabályaiban vagy a piacinformációkban másképp nem szerepel, az általános elv az, hogy a „megtartott” fogadásokat sosem töröljük, kivéve, ha nem tartottak maradnak egészen a piac (utolsó alkalommal történő) lezárásáig az esemény végén.

A kétségek elkerülése végett, ez azt jelenti, hogy például, ha egy Lényeges Esemény következik be egy futballmeccsen, és a piac újranyitása előtt töröljük a nem tartott fogadásokat, a megtartott fogadást nem töröljük.

Páros fogadás

Az egyszeri eseményekre vonatkozó „páros fogadásokat” a legjobb pontszámot, időt vagy helyezést elérő csapat vagy versenyző alapján határozzuk meg. Ha a páros fogadásban szereplő csapatok vagy versenyzők egyike sem fejezi be a versenyt vagy ér el pontszámot, időt vagy helyezést, akkor a fogadások érvénytelenek lesznek, hacsak A sportok különös szabályai és/vagy az Információk a piacról szekciók másképp nem rendelkeznek. A páros fogadás eseményén részt vett bármelyik csapat vagy versenyző, amely nem fejezi be az eseményt, vagy nem ér el pontszámot, időt vagy helyezést, vesztőként lesz elszámolva, feltéve, hogy legalább egy másik csapat vagy versenyző befejezi az adott versenyt, vagy pontszámot, időt vagy helyezést ér el.

A több előfutamos vagy többkörös versenyeken vagy eseményeken az előrehaladásra vonatkozó „páros fogadásokat” az alapján döntjük el, hogy melyik csapat vagy versenyző jut el a legtávolabbi körig (függetlenül attól, részt vesz-e a következő körben, vagy sem), vagy éri el a legjobb pontszámot, időt vagy helyezést az adott verseny vagy esemény utolsó vagy ugyanazon előfutamában. Ha az érintett csapatok vagy versenyzők a verseny azonos fordulójában, de különböző futamokban esnek ki, a holtversenyszabály érvényes a saját futamukban elért helyezésüktől függetlenül. A fogadásokat az egyes körök végén számoljuk el részlegesen, és a későbbi kizárások, büntetők, valamint az eredményekre vagy minősítésekre vonatkozó módosítások nem befolyásolják a piacot. Ha egy vagy több csapatot vagy versenyzőt kizárnak, az elszámolás szempontjából a kizárt csapatot vagy versenyzőt úgy tekintjük, mintha tovább jutott volna a versenyben vagy eseményen mindazoknál, akik a kizárás előtt kiestek a versenyből vagy eseményről, valamint úgy tekintjük, mintha utolsó helyen végzett volna (vagy megosztott utolsó helyen, ha egynél több kizárás van) azok között, akik még versenyben vannak a versenyen vagy eseményen. A kizárás időpontjának azt tekintjük, amikor a versenyzőt vagy csapatot az illetékes irányító testület eltávolítja a versenyből vagy eseményről, nem pedig a kizárást okozó esemény bekövetkezésének idejét.

Ha a csapatok vagy versenyzők egyike egyáltalán nem vesz részt az eseményen, akkor minden vonatkozó páros fogadás érvénytelen.

Ha egy esemény vagy verseny félbeszakad, vagy annyira lecsökken az időtartama, hogy bármelyik csapatnak vagy versenyzőnek nem sikerül befejeznie az eseményt vagy a versenyt a visszalépésen vagy kizáráson kívüli okból, a fogadások érvénytelenek, kivéve az olyan fogadásokat, amelyek egyértelműen meg lettek határozva.

Továbbjutási piacok

A „továbbjutó” piacokról (például „bejut a döntőbe” piacok) hozott döntéseket az Információk a piacról szekcióban ismertetett feltételek szerint továbbjutó csapatra vagy versenyzőre alapozzuk, akár részt vesz, akár nem a következő körben vagy eseményen, amelybe továbbjutott. A fogadások a selejtezős szakasz után lesznek elszámolva, és semmilyen későbbi diszkvalifikálás vagy az eredmény megváltoztatása nem számít.

Holtversenyek

Amennyiben A sportok különös szabályai vagy az Információk a piacról szekció másképpen nem rendelkezik, a holtversenyszabályok érvényesek az olyan piacra kötött fogadásokra, ahol a vártnál több nyertes lesz.

Egy adott nyerő választás tartott fogadásainál a tét összegét először arányosan csökkentjük oly módon, hogy megszorozzuk a várható nyertesek számának (az Információk a piacról részben írtak szerint) és a valódi nyertesek számának a hányadosával (vagyis a tét szorzója a várható/valós nyertesek száma). A nyereményeket ezután ezen a „csökkentett téten” (a csökkentett tétet szorozva a fogadáskötési szorzóval) fizetjük ki a sikeres mellette fogadóknak, és a tét fennmaradó összegét a megfelelő ellene fogadóknak fizetjük ki.

Például, tegyük fel, hogy egy golfversenynek lesz egy nyílt győztese, de hét játékos között döntetlen alakul ki a 2. helyen. A „legjobb 5 között végez” piac esetén a nyílt győztes elszámolása után a legjobb 5 piacon még négy másik kijelölt nyerő hely érhető el. „A ügyfél” az egyik nyertes mellett fogadott 300-zal és 4,0 fogadáskötési szorzóval, „B ügyfél” van a fogadás másik oldalán. Az esemény elszámolásakor a tétet (300) megszorozzuk 4/7-del (azaz a várható nyertesek számának (4) és a valódi nyertesek számának (7) a hányadosával), hogy kiszámítsuk a csökkentett tétet (171,43), és az ellene fogadónak járó maradékot (128,57). A mellette fogadó ekkor a fogadáskötési szorzó (4,0) és a csökkentett tét szorzatát kapja (4 x 171,43 = 685,72).

Azon ügyfelek esetében, akinek a fogadási partnere a Betfair, a Tőzsdei Szabályok holtversenyekkel foglalkozó jelen szekciójának céljából az „A ügyfél”, „B ügyfél” és „megfelelő ellene fogadók” kifejezéseket, ahol szükséges, „Betfair”-ként kell értelmezni.

Kifizettetés

A Kifizettetés egy olyan funkció, amelyet különböző fogadási piacokon kínálunk a Tőzsdén. A Kifizettetés egyszerű lehetőség az ügyfelek számára, hogy anélkül biztosítsák be a hasznukat, vagy mérsékeljék a veszteségüket, hogy meg kellene várniuk az esemény befejeződését. Ha a Kifizettetés mellett döntenek, automatikusan további fogadásokat kötünk a piacon, hogy rögzítsük a pozíciójukat.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ha egy választás kikerül egy piacból, az befolyásolhatja a választás eltávolítása előtt végrehajtott Kifizettetéseket, és előfordulhat, hogy az ügyfelek a Kifizettetés gombon jelzettnél kisebb összeget kapnak.

Ha egy ügyfél Kifizettetési kérelmet nyújt be, értesítjük, hogy a kérelme sikeres, vagy sem. Nem garantált, hogy a kifizettetési kérelmet elfogadjuk, és sikertelen lehet, ha például a piacot felfüggesztjük, vagy a nyereményszorzó megváltozik az ügyfél kérelmének végrehajtása előtt.

Amennyiben az ügyfél kifizettetési kérelme sikeres, egy „sikerült” üzenet jelenik meg, és az ügyfél fogadásai (vagy a fogadások megfelelő része) akkor kerülnek elszámolásra, amikor ugyanannak a piacnak a többi fogadását elszámoljuk (a nyeremények ekkor kerülnek vissza az ügyfél számlájára).

Az alábbi esetekben a Kifizettetést visszafordítjuk (és az ügyfél tétjét visszarakjuk a számlájára): (i) olyan piacon kötött fogadásra vonatkozó Kifizettetésről van szó, amely piacot később érvénytelenítünk (például amiatt, hogy a vonatkozó esemény félbeszakadt) vagy (ii) olyan fogadás Kifizettetéséről van szó, amelyet Döntetlennél tét visszajár (vagy hasonló) alapon kötöttek, és a vonatkozó esemény döntetlennel ért véget.

Ha az ügyfél Kifizettetési kérelme sikertelen, egy üzenetben megjelenik annak oka, és egy új Kifizettetési ajánlatot kínálhatunk a számára.

Az élőben kért Kifizettetés feldolgozása több időt vehet igénybe az élő fogadások késleltetése miatt.

A Kifizettetés néha nem érhető el, amikor egy piac likviditása alacsony.

A Kifizettetés jelenleg nem érhető el a Tőzsde összes piacán – egy Kifizettetés ikon jelzi a Kifizettetést támogató piacokat.

A Tőzsdén a Kifizettetés inkább „piaconkénti”, mint „fogadásonkénti” alapú. Ennek megfelelően, ha az ügyfél két különálló fogadást kötött ugyanarra a végkimenetelre, akkor vagy mindkettőt, vagy egyiket sem fizettetheti ki (vagyis nem tudja majd csak az egyiket kifizettetni a két fogadás közül).

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy Kifizettetés elszámolását megsemmisítsük, ha egy fogadás vagy egy piac hibásan van elszámolva (például emberi vagy műszaki hiba miatt), illetve ha a fogadás vagy egy piac később érvénytelenné lett nyilvánítva. Ha újraszámolunk egy fogadást, az a fogadás elszámolásának módosulását tükröző változásokat eredményezhet az ügyfél számláján.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Kifizettetés funkciót bármikor felfüggesszük vagy megszüntessük.

Az ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy ha azzal a szándékkal kötnek egy fogadást, hogy utána a Kifizettetés funkciót használják, egyáltalán nincs arra garancia, hogy a Kifizettetés elérhető lesz akkor, amikor a rákövetkező fogadást meg akarják kötni (ez helytálló függetlenül attól, hogy a Kifizettetés szolgáltatás elérhetetlenségét az észszerű hatáskörünkön kívül eső ügy okozta, vagy sem).

Vegyes rendelkezések

A Tőzsdei Szabályokban az időszakokra történő utalások mindig arra az időzónára vonatkoznak, amelyben az esemény zajlik. Például egy futballmérkőzés kezdési időpontjára vonatkozó utalás a helyi kezdési időt jelenti.

Minden információt jóhiszeműen teszünk közzé. Azonban nem tudunk felelősséget vállalni az információval kapcsolatos semmilyen hibáért vagy mulasztásért, úgymint a szorzók, indulók, idők, pontszámok, eredmények vagy általános statisztikák megosztásáért.

Fenntartjuk a jogot bármely nyilvánvaló hiba kijavítására, és minden észszerű lépést meg fogunk tenni annak biztosítására, hogy a piacok kezelése biztonságos és átlátható legyen.

Ha egy csapat vagy versenyző neve helytelenül jelenik meg (kivéve a kisebb elírásokat), vagy helytelenül jelenik meg a csapatok, versenyzők vagy eredmények száma egy teljes piacon, vagy egy piac másféle hibás információt használva lett létrehozva (például egy hibás kitettségi algoritmus alkalmaztak, vagy egy keresztben tartási eszköz hibás algoritmusból nyert információt), vagy valamilyen nyilvánvaló hibát tartalmaz, úgymint a keresztben tartási eszköz helytelen alkalmazását, akkor fenntartjuk a jogot a piac felfüggesztésére, és (feltéve, hogy észszerűen járunk el) a piacon kötött összes fogadás érvénytelenítésére.

Az ügyfelek felelőssége arról számukra megnyugtatóan megbizonyosodni, hogy a választás, amelyre fogadást kötnek, megfelel a szándékuknak. Például abban az esetben, ha egy versenyző ugyanazt a nevet viseli, mint egy másik személy, aki az adott eseményen nem versenyez, az ügyfél felelőssége megbizonyosodni arról, hogy tisztában van vele, melyik versenyzőt töltöttük fel a vonatkozó piachoz, valamint megbizonyosodni arról, hogy az általa választott versenyzőre köti meg a fogadását.

Bármely piac elszámolásánál azon összegeket, amelyek a fogadások nyereményeihez/veszteségeihez a jutalékok díjaihoz kapcsolódnak, a legközelebbi két tizedesjegyre kerekítjük. Ha az összeg 5 ezredre végződik, felfelé kerekítjük 1 századra.

A saját kizárólagos és abszolút hatáskörünkben bármikor dönthetünk úgy, hogy felfüggesztjük a fogadást egy piacon (még akkor is, ha ez a felfüggesztés korábban történik, mint ahogy a Tőzsdei Szabályok alapján várható lenne). A piacok integritása és sportszerűségének fenntartása érdekében érvényteleníthetünk is bizonyos fogadásokat egy piacon, vagy teljes egészében érvényteleníthetjük a piacot is.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor a saját kizárólagos és abszolút hatáskörünkben felfüggesszünk egy tőzsdés piacot anélkül, hogy felfüggesztenénk az egyező vagy kapcsolódó sportfogadási piacot, valamint hogy egy sportfogadási piacot felfüggesszünk vagy a továbbiakban ne kínáljunk anélkül, hogy felfüggesztenénk bármelyik egyező vagy kapcsolódó tőzsdés piacot.

Az ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy ha kapcsolódó vagy egyező fogadásokat kötnek a Tőzsde és Sportfogadás termékeinek egy kombinációjában (és/vagy más külső fél fogadási termékeiben), lehetséges, hogy az egyik termékben kötött fogadásukat érvénytelenítjük a szabályainkkal összhangban, míg a többi termék fogadásai érvényesek maradnak. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy nem tartozunk felelősséggel az ügyfélnek abban az esetben, ha egy vagy több fogadását a szabályainknak megfelelően módosítjuk vagy érvénytelenítjük, még ha más vonatkozó fogadása érvényes is marad (és még ha az egyik termékben kötött fogadásait kifejezetten annak érdekében kötötte is, hogy kapcsolódó fogadásokat köthessen egy másik termékben).

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a Tőzsdei Szabályokat. Minden ilyen átdolgozás okozta szabályváltozás a közzététele után azonnal kötelező és érvényes lesz az ügyfelek számára, és a szabályváltozás nyilvánosságra hozatala után kötött minden fogadásra az új Tőzsdei Szabályok érvényesek.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor töröljük a nem tartott fogadásokat az ügyfelek védelme érdekében.

Gyanús fogadás

A „gyanús fogadás” kifejezés olyan esetekre vonatkozik, amikor észszerű okunk van azt hinni, hogy egy vagy több fogadást gyanús körülmények között kötöttek meg. Ez többek között az alábbi eseteket foglalja magában:

 • Amikor rövid idő alatt rendkívül gyakran és/vagy nagyon szokatlan mintával (a fogadási átlaghoz viszonyítva) kötnek fogadást ugyanarra a választásra, illetve választásokra.
 • Amikor rövid idő alatt rendkívül gyakran és/vagy nagyon szokatlan mintával kötnek fogadást ugyanarra a választásra, illetve választásokra, és a szóban forgó választások elméleti valószínűsége a nyerésre a fogadások megkötésének időpontjában az ekkor kínált nyereményszorzók alapján nagyon eltér az ugyanazon választás(ok) kezdő nyereményszorzójával kiszámított elméleti nyerési valószínűségétől.
 • Amikor egy vagy több esemény integritása kérdésessé válik, többek között ilyen lehet, amikor egy (vagy több) résztvevő kivételes formát mutat, és észszerű okunk van feltételezni, hogy erről az ügyfélnek vagy egy hozzá kapcsolódó személynek tudomása volt a fogadás megkötésének időpontjában, és ez az információ el lett titkolva a nyilvánosság elől, így sportszerűtlen előnyhöz lehetett jutni az adott eseményre kötött fogadások által.
 • Amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy egy fogadást vagy kapcsolódó fogadások sorozatát fizikailag nem az ügyfél kötötte meg, hanem robotok vagy automatizált eszközök segítségével jöttek létre, vagy valamilyen más módon, mint hogy a számla tulajdonosa manuálisan fogadott a számláján keresztül.
 • Amikor észszerűen feltételezhetjük, hogy az ügyfél a fogadás tárgyául szolgáló esemény(ek)hez kapcsolódó sportszerűtlen külső tényezőket vagy hatásokat használt ki.
 • Amikor észszerű okunk van azt gyanítani, hogy az ügyfél dupla számlát nyitott, illetve egy második vagy következő számla az övével közös irányítás alatt áll, aminek az a célja, hogy eltitkolja az általa vagy a nevében kötött fogadások valós értékét, természetét vagy mintáját. Ez még akkor is alkalmazható, ha a második vagy következő számlát különböző nevek alatt nyitották.
 • Amikor észszerű okunk van azt hinni, hogy az ügyfél nem a saját nevében, illetve másokkal összehangoltan cselekszik.
 • Amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy az ügyfél a fogadásokat nem azon a helyen vagy eszközön kötötte, amely helyet vagy eszközt az állítása szerint a fogadás megkötésére igénybe vett.
 • Amikor olyan fogadási mintát azonosítunk, amelyet gyors egymásutánban különböző számlatulajdonosok vagy egy bizonyos számlatulajdonos kötött meg, és az összesített kötelezettsége meghaladja azt, amennyi szerintünk várhatóan összegyűlik a hasonló fogadások esetében egy bizonyos időtartam alatt a hosszú távon megalapozott fogadási trendek alapján.

A fent felsorolt tevékenységek esetében és anélkül, hogy lemondanánk az egyéb elérhető jogorvoslati lehetőségeinkről, a körülményektől függően a következő lépéseket tesszük:

 • További információkat kérünk az ügyféltől, mivel észszerűen elvárható, hogy kivizsgáljuk, a tevékenysége kimeríti-e a gyanús fogadás fogalmát.
 • Felfüggesztjük vagy visszatartjuk bármilyen összeg (vagy annak egy részének) kifizetését, amíg nem kapunk kielégítő bizonyítékot arról, hogy egy fogadás nem számít gyanús fogadásnak. Például, ha azt gyanítjuk, hogy egy ügyfél egy vagy több fogadást robot vagy automatizált eszközök által kötött, arra kérhetjük, hogy szolgáltasson bizonyítékot, hogy minden fogadást manuálisan kötött a számláján keresztül. Az ügyfél továbbá elismeri és elfogadja azt, hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a saját belátásunk szerint összegyűjtsünk és feldolgozzunk minden információt az ügyfél fogadási mintájával, a személyes adataival, a pénzbefizetéseivel kapcsolatban, valamint minden más vonatkozó információt, illetve tudakozódjunk annak érdekében, hogy kivizsgáljuk jelen Szabályok bármilyen gyanítható megszegését.
 • Felfüggesztjük vagy visszatartjuk bármilyen összeg (vagy annak egy részének) kifizetését, rendszerint 30 napnál nem hosszabb időre, de bizonyos esetekben akár hosszabb időszakra is, amennyiben megindokolhatóan szükséges (például bármilyen általunk indított ellenőrzés, illetve bármelyik sport felügyeleti testülete, egy szerencsejáték-felügyelet, rendészeti hatóság vagy bármilyen más harmadik fél függőben lévő vizsgálata esetén).
 • Érvénytelenítjük a fogadást vagy fogadásokat az eseményt megelőzően. Amikor lehetséges, előre tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy a fogadást vagy fogadásokat érvényteleníteni fogjuk, még a fogadás(ok)ban érintett esemény előtt.
 • Bármilyen nyereményt a választás kezdő nyereményszorzója alapján számolunk ki. Amikor lehetséges, előre tájékoztatjuk az ügyfelet, ha bármilyen fogadást a kezdő nyereményszorzóval számolunk el.
 • Amikor szélsőséges gyakorisággal és/vagy szokatlan mintával kötnek fogadásokat ugyanazon választásra vagy választásokra rövid idő alatt (és amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy a fogadások kapcsolódó fogadások), korlátozzuk a nyeremények kifizetését. Amikor szükséges, ezt a korlátozást több számlán is alkalmazzuk az adott piac vagy piacok egyedi fogadásainak maximális kifizetéséig.
 • Amikor észszerű okunk van feltételezni, hogy az ügyfél részt vett bármilyen típusú gyanús fogadásban, vagy kapcsolatban állt vele, minden észszerű eszközt felhasználunk a vizsgálathoz, beleértve a különféle összejátszás, gyanús fogadás, szélhámosság és csalás felfedésére szolgáló, a szerencsejáték-iparban megszokott gyakorlatok használatát.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megszüntessünk egy számlát, ha észszerű gyanú merül fel, hogy az említett tevékenységek bármelyike kapcsolatban áll ezzel a számlával.
 • Amikor egy fogadást érvénytelennek tartunk (vagy érvénytelennek nyilvánítunk) egy eseményt megelőzően, minden a számládról levont, ezzel a fogadással összefüggő összeg jóváírásra kerül a számládon.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy lehetőséget keressünk minden veszteség visszaszerzésére az ügyféltől, amelyet közvetve vagy közvetlenül gyanús fogadási gyakorlat miatt szenvedünk el. Ez a jog nem érinti semmilyen más jogi követelésünket (beleértve a magánjogot is), amelyet benyújthatunk az ügyfél ellen akár a Szolgáltatási Feltételek alapján, akár másképp.
 • Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, amelyet az ügyfél vagy bármely más személy szenvedett el az ebben a részben leírt viselkedés eredményeképpen. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármilyen más intézkedést hozzunk a gyanús fogadások esetében, de nem vagyunk kötelesek ilyesmire.

Mint mindig, minden jogi intézkedést olyan módon hajtunk végre, amely méltányos az ügyfél és más felhasználók számára. További információkért lásd a Szolgáltatási Feltételeink 5. pontját.

Tagja vagyunk az International Betting Integrity Association („IBIA”) nonprofit szervezetnek, amely figyeli a szokatlan fogadási mintákat és a lehetséges versenymanipulációs eseteket. A tagság részeként teljes mértékben részt veszünk a korai figyelmeztető rendszerben, amely az ilyen fogadási viselkedés azonosítására van felkészítve.

Amennyiben ilyen figyelmeztetést kapunk, a saját hatáskörünkben fenntartjuk magunknak a jogot a következőkre:

(i) bármilyen esemény vagy eseménysorozat bármilyen piacának a kínálatból való felfüggesztése; és

(ii) bármilyen esemény vagy eseménysorozat bármely piacához kapcsolódó kifizetés késleltetése és/vagy visszatartása, amíg az adott esemény vagy eseménysorozat tisztességességét meg nem erősíti a megfelelő sportszövetség az IBIA-n keresztül.

Továbbá, amennyiben az IBIA megerősíti, hogy bármilyen esemény vagy eseménysorozat vonatkozásában aktív eseménymanipuláció történt, a megfelelő sport irányító testületével összhangban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a saját belátásunk szerint felfüggesszük bármelyik fogadást, amelyet az ilyen eseményre kötött az a személy, akit az IBIA úgy azonosított, hogy belső tudással vagy információkkal rendelkezik. Ez a kitétel bármilyen másik személyre is vonatkozik, aki észszerű feltételezésünk szerint kapcsolatban áll a fentiekben említett személlyel, illetve vele összhangban cselekszik vagy bármilyen köze van ehhez a személyhez.