Internetinių žaidimų taryba

Didžiuojamės būdami Internetinių žaidimų tarybos (angl. Internet Gaming Council (IGC)) nariu.

Internetinių žaidimų taryba yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1996 metais Jungtinėse Valstijose, o vėliau persikėlė į Vankuverio miestą Kanadoje. IGC ten įsikūrė 2000 metų kovą.

Organizacija buvo įkurta siekiant suteikti suinteresuotosioms šalims galimybę spręsti problemas ir skatinti bendrus interesus pasaulinėje interaktyvių žaidimų pramonėje. Taip pat sukurti sąžiningas ir atsakingas prekybos gaires bei praktiką, didinančias vartotojų pasitikėjimą interaktyviais žaidimų produktais ir paslaugomis, ir tapti pramonės viešosios politikos gynėju bei informacijos sklaidos centru.

Nuo įkūrimo IGC narių skaičius stipriai išaugo. IGC didžiuojasi, kad jos narėmis yra JAV, Jungtinės Karalystės, Pietų Afrikos, Izraelio, Kanados, Karibų salų , Australijos, Danijos ir Švedijos kompanijos. IGC pelnė patikimos ir sąžiningos organizacijos reputaciją dėl savo aukštų standartų ir požiūrio į teisėtą verslą.

Būdami IGC nariu, mes pažadame laikytis griežto IGC elgesio kodekso.

Atitiktis: IGC nariai turi laikytis galiojančių įstatymų, normų ir teismo sprendimų tos jurisdikcijos, iš kurios jie vykdo veiklą, ir gauti atitinkamą licenciją šioje jurisdikcijoje, kad galėtų vykdyti savo veiklą teisėtai.

Sąžiningumas ir atsakomybė: IGC nariai sutinka dėti visas įmanomas pastangas, kad jų sistemos, algoritmai ir praktika atitiktų taisykles ir klientui pateiktus aprašymus.

Vartotojų privatumas ir duomenų apsauga: IGC nariai kurs ir valdys savo sistemas siekdami užtikrinti vartotojų privatumą ir konfidencialumą.

Tikrovę atitinkanti reklama: IGC nariai įsipareigoja skelbti tikrovę atitinkančią reklamą ir tik tikslią informaciją apie savo verslą.

Audito apskaita: siekdami pateikti tikslią audito informaciją ir ataskaitas, IGC nariai išsaugos išsamius sandorio duomenis vadovaudamiesi bendrai priimta apskaitos praktika. Šie duomenys bus archyvuojami, prieinami ir tikrinami bet kurio tinkamai įgalioto asmens pagal atitinkamos licencijos sąlygas ar kitą susitarimą su nariu.

Ginčų sprendimas: IGC nariai dėl ginčų sprendimo turi kreiptis į licenciją išdavusios institucijos jurisdikciją arba nepriklausomą ginčų sprendimo tarnybą.

Nepilnamečių prieigos apribojimas: IGC nariai privalo sukurti kontrolės priemones, kuriomis būtų užkertamas kelias nepilnamečiams naudotis jų žaidimo sistemomis, ir negali įdarbinti nepilnamečių savo kompanijose. Įdiegtos kontrolės priemonės reikalaus klientų įrodyti, kad jie yra sulaukę jų gyvenamoje šalyje nustatyto pilnametystės amžiaus. Nariai turi imtis pagrįstų priemonių šiai informacijai patvirtinti, įskaitant, tačiau neapsiribojant amžiaus ir tapatybės patvirtinimo paslaugų naudojimu.

Potraukio lošti / Probleminio lošimo valdymas: IGC nariai skatina atsakingą lošimą ir, kai įmanoma, įgyvendina procedūras, skirtas identifikuoti ir riboti kompulsinį / probleminį lošimą.

Bankininkystė ir mokėjimo operacijų vykdymas: IGC nariai banko ir kitas finansines operacijas atliks pagal tarptautiniu mastu pripažintų banko institucijų visuotinai pripažintus standartus.

Prizų išmokėjimas: IGC nariai užtikrina, kad pakaktų lėšų visiems esamiems įsipareigojimams apmokėti, ir kad apyvartinio kapitalo pakaktų vykdomoms operacijoms finansuoti. IGC nariai laimėjimus ir paskyros lėšų likučius išmokės nedelsdami, išskyrus atvejus, kai kils įtarimų dėl sukčiavimo, arba kai laimėjimai ar paskyros likutis bus ginčytinas.

Korporacinis pilietiškumas: kad galėtų dirbti žaidimų pramonėje, IGC nariai turi demonstruoti gerą reputaciją, sąžiningumą ir principingumą bei visą laiką veikti etiškai ir atsakingai. Jie tiesiogiai ar netiesiogiai neturi imtis jokių veiksmų ar vykdyti veiklos, kuri prieštarauja viešiesiems ar pramonės interesams arba yra neteisėta ir kenkia kitiems nariams.

Informacija apie narius: IGC nariai sutinka, kad IGC direktorių valdybos nurodymu IGC tikrintų, kaip nariai laikosi minėtų kriterijų.

Daugiau informacijos rasite Internetinių žaidimų tarybos tinklalapyje.