pokercasinosports

Kortų kambario taisyklės

Šios taisyklės taikomos visiems žaidimams.

Iš žaidėjų tikimasi garbingo žaidimo ir žaidimo dvasios laikymosi. Visada privalu laikytis šių taisyklių.

Nesąžiningas žaidimas

 1. Susitarimai, kuriuose du ar daugiau žaidėjų žaidime veikia kartu arba pasidalina žiniomis, kad įgytu nesąžiningą pranašumą prieš kitus žaidėjus, yra griežtai draudžiami.
 2. Negalima sąmoningai pralaimėti savo dalinimą kitam žaidėjui tam, kad būtų perleisti žetonai ("žetonų išvertimas").
 3. Imsimės visų priemonių nustatyti ir užkirsti kelią bet kokioms apgavystės formoms. Tai gali būti jūsų paskyros patikrinimas, dalinimų istorija ir lygiagrečiai su mūsų programomis veikiančios kitos programos.
 4. Negalima naudoti jokių "draudžiamajame" sąraše esančių programų ir paslaugų, kol veikia mūsų programa arba kitos PokerStars platformos
 5. Negarbingas žaidimas kaip susitarimas, daugelio sąskaitų naudojimas ir draudžiamų programų naudojimas gali užtraukti baudą, kaip tai apibrėžta EULA.
 6. Neturėtumėte dalyvauti nesąžiningame žaidime, įskaitant be jokių apribojimų, dalyvavimą bet kokioje aukščiau minėtoje veikloje arba kitose žaidimo manipuliacijose.

^ Atgal į viršų

Laiko bankas

Prieš pat baigiantis įprastam laikui veikti, pasirodys LAIKO banko mygtukas ir galėsite pasirinkti aktyvinti savo laiko banką:

 1. Jei banke yra jūsų pinigų (įskaitant "ante" ir privalomus statymus) ir neatliekate veiksmo per įprastą laiką, laiko bankas aktyvinamas automatiškai.
 2. Jei banke nėra jūsų pinigų ir neatliekate veiksmo per įprastą laiką, jūsų ranka automatiškai išmetama ir turite sėdėti nežaisdami.

Atminkite, kad laiko bankas suteikia daugiau laiko galvoti, tai nėra apsauga nuo atsijungimo.

^ Atgal į viršų

Gyvas pokalbis

Mūsų tikslas yra turėti žaidimui malonią vietą, kur visi jaustųsi patogiai. Todėl netoleruosime vulgaraus elgesio prie stalų. Visų mūsų žaidėjų pokalbiai turi būti "švarūs" ir pagarbūs.

Toliau išvardyti dalykai mūsų pokalbiuose draudžiami – jei nepaisysite draudimo, galite būti įspėti arba nebegalėti naudotis pokalbių funkcija:

 1. Nešvankybės / užgauliojimai: nešvankus, vulgarus, rasistinio pobūdžio arba užgaulus / įžeidžiantis pokalbis. Nedalyvaukite atsakomuosiuose pokalbiuose, nes tai gali tapti sankcijų abiems vartotojams priežastimi. Mes turime funkciją, kuri nešvankius ar dėl kitos priežasties nepriimtinus žodžius pakeičia žvaigždutėmis. Bandymas išvengti šio filtro taip pat laikomas pokalbių taisyklių pažeidimu.
 2. Elgetavimas / prašinėjimas: pasikartojantis žetonų prašymas (žaidybinių pinigų arba tikrų pinigų).
 3. Žaidybinių pinigų žetonų pardavimai: dalyvavimas diskusijose, susijusiose su žaidybinių pinigų žetonų pardavimu arba pirkimu.
 4. Užtvindymas: dažnas daugybės žinučių siuntimas per pokalbių funkciją siekiant "paskandinti" teisėtus pokalbius.
 5. Pokalbiai ne anglų kalba (yra išimčių): žinome, kad mūsų žaidėjai yra skirtingos kilmės ir daugeliui iš jų anglų kalba nėra gimtoji. Tačiau šiuo metu pagal mūsų taisykles prie daugumos stalų leidžiama bendrauti tik anglų kalba. Tam tikrais ypatingais atvejais gali būti leista kalbėtis anglų ir dar viena kalba (pvz. per regioninius turnyrus). Tokie stalai ir turnyrai bus aiškiai pažymėti. Jei jaučiatės nepatogiai, kai pokalbis vyksta ne anglų kalba, nesėskite prie tokių stalų ir nedalyvaukite tokiuose turnyruose. Ši taisyklė galioja visiems žaidybinių pinigų žaidimams, neatsižvelgiant į licenciją, tačiau tikrų pinigų žaidimuose pasitaiko išimčių. Jei žaidžiate pagal .ES, .FR, .IT arba .PT licenciją, jums leidžiama kalbėtis ne tik anglų, bet ir atitinkamos šalies kalba.
 6. Naudojimas komerciniais tikslais: griežtai draudžiama pokalbių funkciją naudoti komerciniais tikslais, įskaitant bet kokių teiginių, kurie reklamuotų bet kokias trečiosios šalies paslaugas arba produktus, skelbimą.
 7. Piktybinis elgesys: pokalbių negalima naudoti kaip piktybinio ar agresyvaus elgesio išraiškos priemonės, įskaitant, tačiau neapsiribojant, susitarimais, apgaule arba nereikalingos informacijos siuntimu. Vartotojai negali skelbti teiginių apie mūsų svetainę, kurie neatitinka tikrovės arba pagrįstai būtų laikomi žeminančiais ar keliančiais pavojų. Vartotojai turėtų paisyti kitų žaidėjų bei personalo jausmų ir elgtis pagarbiai.
 8. Persekiojimas / priekabiavimas: persekioti kitą žaidėją nuo vieno stalo prie kito siekiant priekabiauti, įžeisti ir sąmoningai sutrikdyti žaidimą yra draudžiama. Mes išnagrinėsime visus tokio pobūdžio pranešimus. Kai siųsite tokio tipo pranešimą, visada nurodykite asmens, apie kurį norite pranešti, Stars vardą ir apytikslę datą bei laiką, o temos eilutėje įrašykite Chat Stalking Complaint - Attn: Stalking Team.

Kai pranešate apie pokalbių taisyklių pažeidimus, atminkite, kad:

 1. Jūsų pranešimą peržiūrės pokalbių specialistai, todėl įsitikinkite, kad susisiekimo su palaikymo komanda formoje pasirinkote tinkamą kategoriją ir antrinę kategoriją. Susidūrę su kitomis problemomis, rinkitės kitas kategorijas.
 2. Kai peržiūrime pokalbį, peržiūrime visų žaidėjų pokalbį, o tada atitinkamai atsakome. Be to, privatumo sumetimais, neatskleidžiame pokalbio tyrimo rezultatų.
 3. Pokalbių taisyklės paprastai netaikomos Home Games žaidimuose.

^ Atgal į viršų

Įvairios sąlygos

 1. Visuose žaidimuose naudojama standartinė 52 kortų kaladė, kuri prieš kiekvieną padalinimą sumaišoma ir paruošiama.
  Kortų keitimo žaidimuose, jei pradinės 52 kortų kaladės nepakanka dalintojui, kad padalintų reikiamą kiekį kortų, tai likusi kaladė ir visos ankstesnių žaidėjų nusimestos kortos (įskaitant kitų žaidėjų nusimestas kortas einamajame dalinimų raunde) yra kartu permaišomos ir sudaroma nauja kortų kaladė.
  Kai tik įvyksta permaišymas, serveris neleis žaidėjui gauti anksčiau nusimestos kortos.
 2. No Limit ir Pot Limit žaidimuose minimalus statymas bus lygus didžiojo privalomo statymo dydžiui. Tačiau, mūsų žaidime didysis privalomas statymas traktuojamas kaip mažojo privalomo statymo pakėlimas. Tai reiškia, jog prieš flopą bet kuris kėlimas neatidarytame banke, kuris yra lygus ar didesnis nei mažasis privalomas statymas, iš naujo atidaro veiksmą.
 3. Čia išdėstytomis taisyklėmis siekiama papildyti EULA, o ne pakeisti. Atsiradus neatitikimui tarp kortų kambario taisyklių ir EULA, viršenybę turi EULA.

^ Atgal į viršų