pokercasinosports

Internetinio pokerio taisyklės

Mūsų svetainėje rasite visus pasaulyje populiariausius pokerio žaidimus, tarp kurių – ir Texas Hold’em, Omaha bei daugybė kitų.

Kaip laimėti?

Paprastai kiekvieno pokerio padalinimo laimėtoju laikomas žaidėjas, kuris turi aukščiausio rango ranką, kai padalinimo pabaigoje parodomos visos kortos (šis etapas vadinamas "kortų parodymu"), arba žaidėjas, kuris atlieka paskutinį statymą, į kurį niekas neatsako. Šiuo atveju žaidėjas laimi nesulaukęs kortų parodymo.

Abejojate, ar spalva nugali eilutę? Neprisimenate, kaip sudaryti pilnos trobos kombinaciją? Visą reikalingą informaciją apie rankų klasifikaciją galite rasti toliau pateiktoje lentelėje (spauskite čia ir sužinosite dar daugiau). Stipriausios rankos išvardytos viršutinėje eilutėje iš kairės į dešinę, o silpniausia ranka yra paprasčiausiai aukšta korta.

Karališkoji spalvos eilutė

Karališkoji spalvos eilutė
Spalvos eilutė

Spalvos eilutė
Keturios vienodos

Keturios vienodos
 
Pilna troba

Pilna troba
Spalva

Spalva
Eilutė

Eilutė
 
Trys vienodos

Trys vienodos
Dvi poros

Dvi poros
Viena pora

Viena pora
 
Aukšta korta

Aukšta korta
 

Žaidimo pradžia

Pokerio žaidimai paprastai pasižymi priverstiniu statymu, kaip antai didysis privalomas statymas (Big Blind) ir mažasis privalomas statymas (Small Blind) Hold'em ir Omaha žaidimuose. Šie priverstiniai statymai per bet kurį pokerio padalinimą sudaro pradinį banką, kuris yra pirmoji paskata, motyvuojanti žaidėjus laimėti padalinimą. Per vėlesnius statymų raundus atlikti veiksmai dar labiau padidina banką.

Kortų dalinimas ir statymų raundai

Padalinus pradines kortas, visi žaidėjai raginami atlikti ėjimą vienas po kito laikrodžio rodyklės kryptimi.

Atėjus eilei atlikti ėjimą, kiekvienas žaidėjas paprastai gali pasirinkti vieną iš šių veiksmų:

 • Tikrinti (Check) – tikrinti reiškia atsisakyti galimybės pradėti statymus. Žaidėjai gali tikrinti tik tuomet, kai to raundo metu nėra atlikta statymų. Patikrinus, eilė atlikti veiksmą perleidžiama kitam padalinimo dalyviui pagal laikrodžio rodyklę. Jei tikrina visi aktyvūs žaidėjai, jie visi lieka padalinime, o raundas laikomas baigtu.
 • Statyti (Bet) – žaidėjas gali statyti, jei per šį raundą kiti žaidėjai nestatė. Kai statymas yra atliktas, norėdami likti žaidime, kiti žaidėjai privalo "atsakyti" į statymą tokia pat suma.
 • Nusimesti (Fold) – žaidėjai, kurie nusimeta, netenka savo kortų ir nebegali laimėti šio padalinimo arba vėl jame žaisti.
 • Atsakyti (Call) – žaidėjai gali atsakyti, jei per šį raundą kiti žaidėjai atliko statymus; atsakantis žaidėjas turi įnešti į banką didžiausiam statymui lygią sumą.
 • Kelti (Raise) – žaidėjai gali kelti, jei per šį raundą kiti žaidėjai atliko statymus; keliantis žaidėjas turi įnešti į banką didžiausiam statymui lygią sumą, o tada atlikti už šį didesnį statymą. Norėdami likti žaidime, visi kiti žaidėjai turi atsakyti į kėlimą arba ir vėl kelti ("pakartotinis kėlimas").

Skirtinguose pokerio variantuose žaidžiami skirtingi statymų raundai. Texas Hold’em ir Omaha yra du populiariausi pokerio žaidimai pasaulyje. Jų statymų struktūros identiškos. Jas sudaro keturi statymų raundai, žinomi kaip raundas iki flopo, flopas, turnas ir riveris.

Statymų raundas iki flopo prasideda, kai visi žaidėjai gauna užverstas kortas, tačiau dar neatvertus jokių bendrų kortų; flopo statymai atliekami, kai ant stalo atverčiamos pirmos trys bendros kortos; turno – atvertus ketvirtą bendrą kortą, o riverio – atvertus paskutinę penktą bendrą kortą.

Kiekviename statymų raunde statymai tęsiami tol, kol kiekvienas žaidėjas atsako į atliktus statymus arba nusimeta (jei nėra atlikta statymų, raundas užbaigiamas, kai kiekvienas žaidėjas patikrina). Užbaigus statymų raundą, prasideda kitas dalinimo/statymų raundas arba padalinimas užbaigiamas.

Štai Texas Hold’em padalinimo pavyzdys po to, kai yra padalintos visos kortos. Kaip matote, norėdami sudaryti geriausią penkių kortų kombinaciją, žaidėjai gali panaudoti bet kurias iš savo dviejų užverstų kortų ir bet kurias iš penkių bendrų kortų. Šiuo atveju galite panaudoti abi savo užverstas kortas bei tris iš bendrų kortų ir sudaryti eilutę.

Table
 1. Jūsų varžovų užverstos kortos
 2. Bendros kortos
 3. Jūsų užverstos kortos

Kortų parodymas

Kai per paskutinį statymų raundą atsakoma į paskutinį statymą arba kėlimą, vyksta kortų parodymas; likę aktyvūs žaidėjai privalo parodyti arba "deklaruoti" savo rankas, ir stipriausią (-ias) ranką (-as) turintis (-ys) žaidėjas (-ai) laimi banką.

Dažnai žaidėjai parodo savo rankas paeiliui, o ne visi vienu metu. Vieną banką gali dalytis keli žaidėjai, o banko padalijimo principas priklauso nuo žaidimo taisyklių ir kiekvieno žaidėjo rankos stiprumo varžovų rankų atžvilgiu.

Statymų limitai

Statymų limitai nustato žaidėjo statymo ir kėlimo sumų dydį. Paprastai pokerio žaidimai būna tokių rūšių: No Limit, Pot Limit arba Fixed Limit.

 • No Limit – pokerio žaidimuose su neribotų statymų struktūra kiekvienas žaidėjas atėjus jo eilei per bet kurį statymų raundą gali statyti arba kelti statymą bet kokia suma, kuri neviršija visos jo krūvos (viso tuo metu jo turimų žetonų skaičiaus).
 • Pot Limit – pokerio žaidimuose su banko limito statymų struktūra kiekvienas žaidėjas gali statyti arba kelti statymą bet kokia suma, kuri neviršija bendros tuo metu banke esančios sumos.
 • Fixed Limit – pokerio žaidimuose su fiksuoto limito statymų struktūra kiekvienas žaidėjas gali pasirinkti atsakyti, statyti arba kelti statymą, tačiau tik fiksuoto dydžio suma. Bet kurio statymų raundo metu taikoma fiksuota suma nustatoma iš anksto.

Per No Limit bei Pot Limit žaidimus PokerStars fojė esančiame "Statymų" stulpelyje būna nurodyti to žaidimo mažasis ir didysis privalomi statymai, o per mišrius žaidimus fojė išvardyti statymai yra limito žaidimų statymų sumos; per Pot Limit ir No Limit raundus privalomi statymai dažniausiai yra lygūs pusei limito žaidimų privalomų statymų sumų.

Stalo statymai bei "all-in"

Gali būti, kad filme arba per TV matėte pokerio sceną, kurios metu žaidėjui tenka statyti daugiau žetonų, nei jis jų turi ir, norėdamas likti žaidime, jis yra priverstas užstatyti savo laikrodį, automobilį ar kitą jam priklausantį vertingą daiktą. Ekrane tai sukelia nemenką dramą, tačiau tikrame gyvenime pokeris taip nežaidžiamas!

Visi mūsų svetainėje siūlomi žaidimai žaidžiami su "stalo statymais". Tai reiškia, jog padalinimo metu gali būti naudojami tik atitinkamo padalinimo pradžioje žaidėjo turimi žetonai. Stalo statymų taisyklė pasižymi elementu, vadinamu "all-in" taisykle, kurioje numatyta, jog žaidėjas negali būti verčiamas atsisakyti pokerio rankos tik todėl, kad neturi pakankamai žetonų atsakyti į statymą.

Neturintis pakankamai žetonų atsakyti į statymą žaidėjas skelbiamas "all-in". Žaidėjas gali pretenduoti į banko dalį, sudarytą iki jo paskutinio statymo. Visi tolimesni kitų žaidėjų veiksmai vyksta "šalutiniame banke", kurio "all-in" žaidėjas negali laimėti. Jei daugiau nei vienas žaidėjas padalinimo metu stato "all-in", gali būti sudaryti keli šalutiniai bankai.

Dabar jau žinote taisykles, tad kas jus stabdo? Atsisiųskite programą ir žaiskite!