pokercasinosports

Pokerio kombinacijos

PokerStars siūlo daug įvairių pokerio variantų. Kai kuriuose iš jų naudojama skirtinga rankų klasifikavimo sistema. Hold’emOmahaSeven Card Stud ir Five Card Draw naudoja tradicinę "aukštų kortų" pokerio rankų klasifikacijos sistemą. Omaha Hi/Lo, Razz ir Stud Hi/Lo žemoms rankoms vertinti naudojama "tūzo–penkakės" ("Kalifornijos") klasifikacijos sistema. 2-7 Single Draw ir 2-7 Triple Draw žemoms rankoms vertinti naudojama "dviakės–septynakės" ("Kansas City") klasifikacijos sistema.

Galiausiai, Badugi naudojama speciali rankų klasifikacija, būdinga tik šiam žaidimui. 

Žinote, kokią kombinaciją turite? Žaiskite puslapio apačioje pateiktą interaktyvų žaidimą.

Spalvos eilutė: penkios iš eilės einančios vienos spalvos kortos.

Eilutė

Lygybės atveju: laimi kombinacija, kurioje pirma sekos korta aukščiausia.

Geriausia galima spalvos eilutė yra žinoma kaip karališkoji spalvos eilutė. Ją sudaro tos pačios spalvos tūzas, karalius, dama, valetas bei dešimtakė. Karališkoji spalvos eilutė yra nenugalima kombinacija.

Keturios vienodos: keturios vienodo rango kortos ir viena pagalbinė korta (kicker).

Keturios vienodos

Lygybės atveju: laimi aukščiausios keturios vienodos kortos. Žaidimuose su bendromis kortomis, kai žaidėjai turi tas pačias keturias vienodas kortas, laimi aukščiausia pagalbinė penkta korta (kicker).

Pilna troba: trys vieno rango kortos ir pora kito rango kortų.

Pilna troba

Lygybės atveju: banką laimi aukščiausios trys vienodos kortos. Žaidimuose su bendromis kortomis, kai žaidėjai turi tas pačias tris vienodo rango kortas, laimi aukštesnė pora.

Spalva: penkios tos pačios spalvos kortos.

Spalva

Lygybės atveju: laimi žaidėjas, turintis aukščiausio rango kortą. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją atsižvelgiama į antrą, trečią, ketvirtą arba penktą aukščiausią kortą. Jei visos penkios kortos yra to paties rango, bankas padalinamas. Lygybės atveju pokeryje pati spalva nenaudojama laimėtojui nustatyti.

Eilutė: penkios bet kokios spalvos iš eilės einančios kortos.

Eilutė

Lygybės atveju: laimi kombinacija, kurioje pirma sekos korta aukščiausia.

Dėmesio: tūzas gali būti naudojamas sekos pradžioje arba pabaigoje, tačiau tai vienintelė korta, kuri gali būti taip vertinama. T, K, D, V, 10 yra aukščiausia (tūzas kaip aukšta korta) eilutės kombinacija; 5, 4, 3, 2, T yra žemiausia (penkakė kaip aukšta korta) eilutės kombinacija.

Trys vienodos: trys vienodo rango kortos ir dvi nesusijusios šoninės kortos.

Trys vienodos

Lygybės atveju: laimi aukščiausio rango trys vienodos kortos. Žaidimuose su bendromis kortomis, kai žaidėjai turi tas pačias tris vienodas kortas, laimi aukščiausia šoninė korta, o, jei prireikia, laimi aukščiausia antra šoninė korta.

Dvi poros: dvi vienodo rango kortos, dvi kitos vienodo rango kortos bei viena šoninė korta.

Dvi poros

Lygybės atveju: laimi aukščiausia pora. Jei žaidėjai turi vienodas aukščiausias poras, laimi antra aukščiausia pora. Jei abu žaidėjai turi identiškas poras, laimi aukščiausia šoninė korta.

Viena pora: dvi vienodo rango kortos ir trys nesusijusios šoninės kortos.

Viena pora

Lygybės atveju: laimi aukščiausia pora. Jei žaidėjai turi tą pačią porą, laimi aukščiausia šoninė korta, o, jei prireikia, aukščiausia antra šoninė bei trečia šoninė kortos.

Aukšta korta: bet kuri kombinacija, nepatenkanti į anksčiau išvardytas kategorijas.

Aukšta korta

Lygybės atveju: laimi aukščiausia korta, jei prireikia, vertinamos aukščiausia antra, aukščiausia trečia, aukščiausia ketvirta bei aukščiausia penkta kortos.

Šis žemų rankų reitingavimo metodas naudojamas tokiuose tradiciniuose Hi/Lo žaidimuose, kaip Omaha Hi/Lo bei Stud Hi/Lo, taip pat Razz ir tik žemų kortų Stud žaidime.

Paminėtina, jog spalvos neturi įtakos tūzo–penkakės žemų kortų kombinacijoms. Spalvos arba eilutės kombinacija nelaikoma žema pokerio ranka pagal tūzo–penkakės klasifikaciją. Kai kalbama apie žemą ranką, tūzai yra visada "žemos" kortos.

Taip pat prašome atminti, jog penkių žemų kortų vertė skaičiuojama nuo aukščiausios iki žemiausios kortos.

Five Low arba Wheel: penkakė, keturakė, triakė, dviakė ir tūzas.

Five Low (Wheel)

Lygybės atveju: banką pasidalija visos žemos penkakės kombinacijos.

Six Low: bet kokia penkių kortų kombinacija be porų, kurios stipriausia korta yra šešakė.

Six Low

Lygybės atveju: banką laimi žaidėjas, kurio antra sekos korta yra žemesnė. Todėl 6, 4, 3, 2, T nugali 6, 5, 4, 2, T. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją, gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Seven Low: bet kokia penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra septynakė.

Seven Low

Lygybės atveju: banką laimi žaidėjas, kurio antra sekos korta yra žemesnė. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Eight Low: bet kokia penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra aštuonakė.

Eight High

Lygybės atveju: banką laimi žaidėjas, kurio antra sekos korta yra žemesnė. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Eight Low yra silpniausia kombinacija, kuri gali dalyvauti kovoje dėl geriausios žemos rankos Omaha Hi/Lo bei Stud Hi/Lo žaidimuose. Tačiau Razz žaidime nėra tokio apribojimo, tad banką visada laimi žemiausia kombinacija, net jei joje aukščiausia yra devynakė ar dama, ir net jei joje yra pora!

Dviakės–septynakės žemų rankų klasifikacija yra visiškai priešinga klasikinei aukštų rankų klasifikacijai. Todėl blogiausia galima kombinacija tradicinėje aukštų kortų pokerio klasifikacijoje – skirtingų spalvų aukšta septynakė–dviakė – tampa geriausia galima kombinacija dviakės–septynakės žemų rankų klasifikacijoje ("perfect seven low" arba "wheel").

Praktikoje tūzas dviakės–septynakės kombinacijoje visada laikomas aukšta korta (tad T, 5, 4, 3, 2 kombinacija yra "tūzas – aukšta korta", o ne eilutė). Eilutės ir spalvos kombinacijos vertinant ranką pagal dviakės–septynakės klasifikaciją jums nenaudingos.

Seven Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra septynakė. Geriausia galima kombinacija yra 7, 5, 4, 3, 2, dar žinoma kaip "wheel" arba "number one".

Deuce to Seven Lowball

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Todėl 7, 5, 4, 3, 2 nugali 7, 6, 5, 3, 2 ("Seven-Five low" yra geriau nei "Seven-Six low"). Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Eight Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra aštuonakė.

Eight Low

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Nine Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra devynakė.

Nine Low

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Ten Low: bet kokia skirtingų spalvų penkių kortų kombinacija be porų, kurios aukščiausia korta yra dešimtakė.

Ten Low

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią, ketvirtą arba penktą sekos kortą.

Pastaba:  dviakės–septynakės žemų kortų žaidime žemai kombinacijai netaikomi jokie apribojimai. Anksčiau išvardytos rankos yra tik žaidime galinčių susidaryti kombinacijų pavyzdžiai. Banką dviakės–septynakės žaidime visada laimės žemiausia kombinacija, net jei tai būtų pora ar dar blogiau!

Badugi žaidime nenaudojama tradicinė pokerio rankų klasifikacijos sistema, todėl reikia šiek tiek praktikos, kad rankas įvertintumėte teisingai. Badugi rankų klasifikacija yra šiek tiek susijusi su tūzo–penkakės klasifikacija; kaip ir tūzo–penkakės atveju, tūzas visada laikomas žema korta. Tačiau kitaip nei tūzo–penkakės klasifikacijoje, kad galėtų dalyvauti kovoje dėl banko, kiekviena korta jūsų kombinacijoje turi būti skirtingos spalvos ir skirtingo rango.

Badugi kombinacijos sudaromos iš keturių, o ne iš penkių kortų, kaip įprasta. Dėl to neįmanoma sudaryti penkių kortų eilutės, tad keturios iš eilės einančios kortos nėra laikomos silpna kombinacija.

Atminkite: jei turite tos pačios spalvos kortas, įskaitoma tik viena iš jų; jei turite poras, taip pat įskaitoma tik viena iš jų.

Badugi: "Badugi" vadinama bet kuri kombinacija, kurioje yra keturios nesuporuotos kortos, kiekviena iš kurių yra skirtingos spalvos.

Badugi

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią arba ketvirtą sekos kortą.

Trijų kortų ranka: bet kuri kombinacija, turinti tris nesuporuotas kortas ir ketvirtą kortą, kurios rangas arba spalva sutampa su kažkurios iš trijų kortų. Įskaitomos trys žemiausios nesuporuotos skirtingų spalvų kortos.

Trijų kortų ranka

Kadangi turime porą, viena iš keturakių neįskaitoma. Ji paprasčiausiai ignoruojama, todėl sudaroma trijų kortų kombinacija – 4, 2, T.

Kadangi šioje rankoje yra dvi čirvų kortos, viena jų ignoruojama, todėl sudaroma trijų kortų kombinacija – 3, 2, T.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Jei prireikia, siekiant nustatyti laimėtoją gali būti atsižvelgiama į trečią sekos kortą. Ketvirtoji (sudaranti porą arba tos pačios spalvos) korta neįskaitoma į kombinaciją ir nenaudojama nustatant laimėtoją lygybės atveju.

Dviejų kortų ranka: bet kuri kombinacija, turinti dvi nesuporuotas skirtingų spalvų kortas ir dvi suporuotas arba tos pačios spalvos kortas. Įskaitomos dvi žemiausios nesuporuotos skirtingų spalvų kortos.

Dviejų kortų ranka

Kadangi turime dvi poras, po vieną kortą iš kiekvienos poros yra išmetama, sudarant dviejų kortų kombinaciją – 5, T.

Trijų kortų ranka

Kadangi šioje rankoje yra trys čirvai, du iš jų išmetami, sudarant dviejų kortų kombinaciją – 2, T.

Lygybės atveju: banką laimi žemesnė antra sekos korta. Trečioji ir ketvirtoji (sudarančios porą arba tos pačios spalvos) kortos neįskaitomos į kombinaciją ir nenaudojamos nustatant laimėtoją lygybės atveju.

Vienos kortos ranka: kombinacija, kurią sudaro tik viena korta. Įskaitoma žemiausia korta.

Vienos kortos ranka

Kadangi šioje rankoje yra keturi tūzai, trys iš jų išmetami, sudarant vienos kortos kombinaciją tik iš tūzo.

Vienos kortos ranka

Kadangi turime keturias tos pačios spalvos kortas, trys iš jų yra išmetamos, sudarant vienos kortos kombinaciją tik iš triakės.

Lygybės atveju: bankas yra padalijamas tarp dviejų vienodų vienos kortos kombinacijų.

Pasiruošę pasitikrinti savo pokerio rankų klasifikavimo žinias? Pažaiskite mūsų mokomąjį žaidimą.