pokercasinosports

Seven Card Stud Hi/Lo pokeris

Seven Card Stud Hi/Lo yra techniškai sudėtingas žaidimas, kuriame geriausia tradicinė "aukšta" pokerio ranka ir geriausia žemiausia ranka (tūzas–penkakė) pasidalija banką po to, kai kortos parodomos. Seven Card Stud Hi/Lo pokerio žaidime kiekvienam žaidėjui padalinama po septynias kortas, bet laimėtojui nustatyti naudojama tik geriausia kiekvieno žaidėjo penkių kortų kombinacija. Apsilankykite pokerio rankų klasifikacijos puslapyje ir sužinosite, kaip klasifikuojamos Seven Card Stud Hi/Lo rankos.

Seven Card Stud Hi/Lo žaidime žemai kombinacijai galioja "eight or better" reikalavimas. Tai reiškia, kad norint laimėti žemiausios rankos banko dalį, aukščiausia rankos korta gali būti aštuonakė. (Žemos rankos Seven Card Stud Hi/Lo žaidime vertinamos taip pat, kaip Omaha Hi/Lo žaidime). Jei nėra reikalavimus atitinkančių žemų rankų, visą banką laimi aukšta ranka.

Stud Hi/Lo žaidime žemų rankų vertinimui naudojama "tūzo–penkakės" arba "Kalifornijos" sistema. Eilutės ir spalvos kombinacijos neįskaitomos, o tūzas visada yra žema korta. Todėl geriausia įmanoma ranka yra "ratas" (wheel): 5, 4, 3, 2, T. Kad padėtume suprasti žemų rankų klasifikavimo sistemą, toliau pateikiame reikalavimus atitinkančių žemiausių rankų pavyzdžius nuo silpniausios (nr. 1, banko dalį laimės labai retai) iki stipriausios (nr. 10, geriausia įmanoma kombinacija):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, T
 4. 8, 4, 3, 2, T
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, T
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, T
 10. 5, 4, 3, 2, T

Atminkite, jog žemiausia ranka visada reitinguojama nuo aukščiausios iki žemiausios kortos. Tad, pavyzdžiui, ranka nr. 9 yra vadinama "žema šešake", kadangi aukščiausia korta yra šešakė. Ranka nr. 5 vadinama "žema septynake", o ranka nr.1 – "žema aštuonake". Šnekant pokerio kalba, artimos žemiausios rankos atskiriamos pagal likusių kortų rangą. Taigi ranka nr. 9 vadinama "žema šešake-keturake" ir ji nugali ranką nr. 8 – "žemą šešakę-penkakę".

Dar nepamirškite, kad eilutės ir spalvos kombinacijos nelaikomos žema ranka. Todėl, jeigu turite tinkamą žemą ranką, kuri yra ir eilutės ar spalvos kombinacija – turite labai stiprią ranką, kuri gali laimėti ir žemą, ir aukštą banko dalis. Tai vadinama viso banko susižėrimu (scoop).

Seven Card Stud Hi/Lo žaidimo taisyklės

"Ante" statymas

Prieš prasidedant Seven Card Stud Hi/Lo žaidimui, visi žaidėjai stato "ante" – simbolinę sumą (tikslus jos dydis priklauso nuo žaidimo ir yra rodomas stalo pavadinimo juostoje).

Trečia gatvė

Kiekvienam žaidėjui iš pradžių padalinamos trys kortos – dvi užverstos ir viena atversta. Žemiausią atverstą kortą turintis žaidėjas atlieka privalomą statymą ("bring-in") ir yra priverstas pradėti veiksmą. Jis privalo statyti minimalią sumą (jos dydis ir vėl priklauso nuo žaidimo) arba, jei pageidauja, gali statyti sumą, lygią mažajam statymui. Veiksmas aplink stalą vyksta pagal laikrodžio rodyklę, kol užbaigiamas statymų raundas.

Ketvirta gatvė

Dabar kiekvienas pokerio žaidėjas gauna po ketvirtą atverstą kortą, kuri vadinama "ketvirta gatve". Pirmas veiksmą atlieka žaidėjas, kurio atverstų kortų vertė aukščiausia. Pagal taisykles šis žaidėjas gali tikrinti arba statyti. Priešingai nei Seven Card Stud žaidime, žaidėjui ketvirtos gatvės raunde sudarius porą, dvigubos sumos statyti negalima. Visi statymai yra mažojo statymo dydžio (pvz., 1 $, jei tai yra 1 $/2 $ žaidimas).

Pavyzdžiui, aukštą karalių turintis žaidėjas veiksmą atliks pirmas, jei kiti žaidėjai neturės aukšto tūzo arba geresnės kortos. Žaidėjas gali tikrinti arba statyti mažiausią galimą sumą (pvz., 1 $, jei tai yra 1 $/2 $ žaidimas).

Vyksta statymų raundas.

Penkta gatvė

Dabar kiekvienas žaidėjas gauna po dar vieną atverstą kortą, kuri vadinama "penkta gatve". Pirmas veiksmą pagal taisykles ir vėl atlieka žaidėjas, kurio atverstų kortų vertė aukščiausia. Vyksta statymų raundas.

Pradedant penkta gatve, visi statymai yra didžiojo statymo dydžio (pvz., 2 $, jei tai yra 1 $/2 $ žaidimas).

Šešta gatvė

Dabar kiekvienas pokerio žaidėjas gauna po dar vieną atverstą kortą, kuri vadinama "šešta gatve". Pirmas veiksmą ir vėl atlieka žaidėjas, kurio atverstų kortų vertė aukščiausia. Vyksta statymų raundas.

Septinta gatvė (arba riveris)

Kiekvienas žaidėjas gauna po paskutinę kortą, kuri padalinama užversta, ir ją mato tik kortą gavęs žaidėjas. Pirmas veiksmą atlieka žaidėjas, kurio atverstų kortų vertė aukščiausia. Vyksta baigiamasis statymų raundas, ir jei lieka daugiau nei vienas žaidėjas, kortos parodomos.

Kortų parodymas ir aukščiausios bei žemiausios rankų savininkų nustatymas

Jeigu pasibaigus statymų raundui yra likę daugiau nei vienas žaidėjas, paskutinis statęs ar kėlęs žaidėjas atverčia savo kortas pirmas. Jeigu baigiamajame raunde statoma nebuvo, pirmas kortas parodo žaidėjas, užimantis ankstyviausią poziciją (1-a vieta, 2-a vieta ir t. t.). Visos kitos rankos aplink stalą atverčiamos pagal laikrodžio rodyklę.

Geriausią aukštą ("Hi") penkių kortų kombinaciją turintis žaidėjas laimi pusę banko, o žaidėjui, turinčiam geriausią žemą ("Lo") penkių kortų kombinaciją atitenka kita banko pusė. Jei jokia kombinacija neatitinka žemos rankos reikalavimų, visas bankas atitenka geriausios aukštos kombinacijos savininkui.

Atminkite, kad, norint Seven Card Stud Hi/Lo pokeryje laimėti žemiausios rankos banko dalį, galioja "eight or better" reikalavimas. Todėl žaidėjas privalo turėti penkias nesuporuotas kortas, kurių vertė yra 8 arba mažiau akių. Jeigu nė vienas iš žaidėjų tokios rankos neturi, žemiausia ranka nėra sudaroma.

Jeigu du ar daugiau žaidėjų sudarys tokias pat žemiausią ir aukščiausią rankas, bankas jiems bus padalytas po lygiai.

Paskyrus banką laimėtojui (-ams), pradedamas naujas Seven Card Stud Hi/Lo pokerio žaidimas.

Žaidėjo statymų variantai

Stud žaidime, kaip ir kitose pokerio formose, galima nusimesti, tikrinti, statyti, atsakyti ir kelti. Galimas veiksmas priklauso nuo veiksmo, kurį atliko ankstesni žaidėjai. Jei dar niekas neatliko statymo, žaidėjas gali tikrinti (atsisakyti statymo, bet išlaikyti savo kortas) arba statyti. Žaidėjui pastačius, po jo esantys žaidėjai gali nusimesti, atsakyti arba kelti. Atsakyti reiškia statyti tokią pat sumą, kokią statė ankstesnis žaidėjas. Kelti reiškia ne tik išlyginti ankstesnį statymą, bet jį dar ir padidinti. Statymų ir kėlimų dydžiai Limit žaidimuose yra nustatyti iš anksto.

Papildomos žaidimo taisyklės ir situacijos

 • Siekiant nustatyti, kas Seven Card Stud pokeryje atliks privalomą (bring-in) statymą, kai pagal rangą susidaro lygiosios, atsižvelgiama į kortų spalvą. Spalvos reitinguojamos tokia tvarka: kryžiai (žemiausia), būgnai, čirvai ir pikai (aukščiausia). Žemiausios vertės spalva nustato laimėtoją. Todėl, jei padalinimo pradžioje yra atversta čirvų dviakė ir kryžių dviakė, "bring-in" statymą turės atlikti kryžių dviakės savininkas. (Dėmesio: vienodos vertės rankoms kortų parodymo metu ši taisyklė netaikoma.)
 • Jeigu žaidėjas, turintis žemiausią kortą trečios gatvės raunde, pastato visus turimus žetonus per "ante" statymą ir dėl to negali atlikti reikiamo dydžio "bring-in" statymo, tada šį statymą privalo atlikti kitas žaidėjas pagal laikrodžio rodyklę, nepriklausomai nuo jo atverstos kortos vertės.
 • Kadangi Stud žaidimus žaidžia aštuoni žaidėjai, o kaladėje yra tik 52 kortos, yra tikimybė, kad kortos baigsis prieš padalinant septintą gatvę. Nors tai pasitaiko labai retai, tačiau ant stalo bus atversta viena bendra korta, kuria naudosis visi likę žaidėjai.

Kiti Stud žaidimo variantai

PokerStars prieinamas ir Seven Card Stud žaidimas, kuris žaidžiamas tik su aukštomis kortomis.

Be to, PokerStars siūlo Razz pokerį. Šiame Stud pokerio variante bankas atitenka žaidėjui, turinčiam žemiausią įmanomą ranką, kuriai netaikomas joks reikalavimas.

Išmokite žaisti Seven Card Stud Hi/Lo pokerį nemokamai

Jei žinote, kaip žaidžiamas Stud pokeris, gana greitai turėtumėte perprasti ir Seven Card Stud Hi/Lo žaidimą. Jei dar nesate susipažinę su Stud arba Seven Card Stud pokeriu, rekomenduojame pirmiausiai išbandyti šį pokerio žaidimą prie mūsų nemokamų stalų, kad pajustumėte, kaip jis žaidžiamas. Jūs visuomet laukiami prie PokerStars nemokamo pokerio stalų, kur galėsite patobulinti savo įgūdžius prieš pradėdami žaisti pokerį iš tikrų pinigų.

Jei jums patinka žaisti kitus Hi/Lo variantus, rekomenduojame Omaha Hi/Lo, kuris irgi yra labai populiarus pokerio žaidimas. Abu žaidimai yra puiki galimybė atsipūsti nuo neįtikėtinai populiaraus Texas Hold'em žaidimo. Be to, juos galima rasti tarp mūsų siūlomų pokerio turnyrų.

Siūlome ne tik Seven Card Stud Hi/Lo, bet dar ir daugybę kitų pokerio variantų. Daugiau sužinosite pokerio žaidimų puslapyje.