Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Texas Hold'em pokeris

Dėl per televiziją rodomo pokerio sėkmės Texas Hold'em (labiau žinomas kaip Hold'em) tapo populiariausiu pasaulyje pokerio žaidimu ir tikruose kazino, ir internetinėje PokerStars svetainėje. Toliau pateiksime išsamesnę informaciją, o svarbiausi žinotini dalykai yra šie:

 • Kiekvienam žaidėjui padalinamos dvi tik jam matomos kortos.
 • Dalintojas ant stalo atverčia penkias kortas – tris iš karto, po to dar vieną ir dar vieną – kurias visi žaidėjai gali naudoti, kad sudarytų geriausią galimą penkių kortų kombinaciją.
 • Prieš ir po kiekvieno kortų atvertimo žaidėjai paeiliui atlieka statymus. Norėdami išlikti žaidime ir pamatyti kitą atverčiamą kortą, žaidėjai turi būti pastatę į banką po vienodą žetonų kiekį.
 • Banką laimi geriausia pokerio kombinacija.

Tai lengvai išmokstamas žaidimas, tačiau jį galima žaisti pasitelkus neribotą strategijų, taktikų ir niuansų įvairovę.

Texas Hold'em žaidimo taisyklės

Prieš pradedant žaisti Hold'em žaidimą, reikia išmokti jo taisykles. Hold'em žaidime kiekvienam žaidėjui padalinama po dvi asmenines kortas (dar žinomas kaip "užverstos kortos"), kurias mato tik jas turintis žaidėjas. Padalinamos penkios atverstos bendros kortos, kurios sudaro "stalą". Visi žaidėjai naudojasi šiomis bendromis ir savo užverstomis kortomis siekdami sudaryti geriausią įmanomą penkių kortų pokerio kombinaciją. Hold'em žaidime geriausią penkių kortų ranką žaidėjas gali sudaryti pasinaudodamas bet kuriomis iš septynių kortų. Galima panaudoti abi, vieną arba nenaudoti nė vienos iš asmeninių užverstų kortų. Rankų klasifikaciją rasite pokerio rankų puslapyje.

Keturi pagrindiniai Hold'em pokerio variantai vienas nuo kito skiriasi statymų limitais:

Visus šiuos Hold'em žaidimus PokerStars galite žaisti nemokamai (už žaidybinius pinigus) arba prie tikrų pinigų stalų.

Kaip žaisti Texas Hold'em žaidimą?

Kad išmoktumėte žaisti Hold'em pokerį naudodami praktikos metodą, PokerStars pokerio kambaryje siūlomi nemokami pokerio žaidimai. Norėdami pradėti tikrinti savo pokerio įgūdžius, tiesiog apsilankykite nemokamo pokerio atsisiuntimo puslapyje, įdiekite apdovanojimus pelnančią pokerio programą ir jau netrukus mokysitės Hold'em žaidimo.

Tačiau, jeigu pirmiausia norite sužinoti Hold'em žaidimo taisykles, jums turėtų pagelbėti toliau pateiktos instrukcijos.

Privalomi statymai

Hold'em žaidime žymė, vadinama "ženkliuku" arba "dalintojo ženkliuku", nurodo, kuris žaidėjas yra to žaidimo dalintojas. Prieš prasidedant žaidimui, ženkliuko kairėje sėdintis žaidėjas atlieka mažąjį privalomą (pirmą priverstinį) statymą. Šio žaidėjo kairėje sėdintis žaidėjas atlieka didįjį privalomą statymą, kuris paprastai yra dvigubai didesnis už mažąjį privalomą statymą. Privalomų statymų dydžiai priklauso nuo statymų ir pasirinktos statymų struktūros.

Limit žaidimuose didysis privalomas statymas yra tokio pat dydžio, kaip mažasis statymas, o mažasis privalomas statymas paprastai yra lygus pusei didžiojo privalomo statymo sumos. Priklausomai nuo statymų dydžio, mažasis privalomas statymas gali būti ir didesnis. Pavyzdžiui, 2 $/4 $ Limit žaidime mažasis privalomas statymas yra 1 $, o didysis privalomas statymas – 2 $. 15 $/30 $ Limit žaidime mažasis privalomas statymas yra 10 $, o didysis – 15 $.

Pot Limit bei No Limit žaidimų pavadinimai nurodo privalomų statymų dydžius (pavyzdžiui, 1 $/2 $ Hold'em žaidimo mažasis privalomas statymas yra 1 $, o didysis – 2 $).

Priklausomai nuo konkrečios žaidimo struktūros, kiekvienas žaidėjas gali būti priverstas į banką padėti "ante" (kitokio tipo privalomą statymą, dažniausiai mažesnį nei abu privalomi statymai, kurį atlieka visi prie stalo sėdintys žaidėjai).

Dabar kiekvienas žaidėjas gauna savo dvi užverstas kortas. Statymų procesas prasideda pagal laikrodžio rodyklę nuo žaidėjo, sėdinčio kairėje nuo didžiojo privalomo statymo pozicijos ("under the gun").

Žaidėjo statymų variantai

Hold'em žaidime, kaip ir kitose pokerio formose, galima nusimesti, tikrinti, statyti, atsakyti ir kelti. Galimas veiksmas priklauso nuo veiksmo, kurį atliko ankstesni žaidėjai. Jei dar niekas neatliko statymo, žaidėjas gali tikrinti (atsisakyti statymo, bet išlaikyti savo kortas) arba statyti. Žaidėjui pastačius, po jo esantys žaidėjai gali nusimesti, atsakyti arba kelti. Atsakyti reiškia statyti tokią pat sumą, kokią statė ankstesnis žaidėjas. Kelti reiškia ne tik išlyginti ankstesnį statymą, bet jį dar ir padidinti.

Žaidimas iki flopo

Pasižiūrėjęs į savo kortas, kiekvienas žaidėjas gali atsakyti arba kelti didįjį privalomą statymą. Veiksmas prasideda nuo didžiojo privalomo statymo kairėje sėdinčio žaidėjo ir laikomas šio raundo "gyvu" statymu. Tas žaidėjas turi galimybę nusimesti, atsakyti arba kelti. Pavyzdžiui, jei didysis privalomas statymas buvo 2 $, atsakyti kainuos 2 $, o kelti – mažiausiai 4 $. Veiksmas aplink stalą toliau vyksta pagal laikrodžio rodyklę.

Atminkite: statymų struktūra priklauso nuo žaidimo varianto. Paaiškinimai apie Limit Hold'em, No Limit Hold'em bei Pot Limit Hold'em statymų eigą pateikti toliau.

Kiekviename statymų raunde statymai tęsiami tol, kol visi aktyvūs žaidėjai (dar neišmetę kortų) atlieka vienodus statymus į banką.

Flopas

Dabar ant stalo atverčiamos trys bendros kortos. Tai vadinama "flopu". Hold'em pokeryje trimis bendromis flopo kortomis gali naudotis visi žaidime likę žaidėjai. Flopo statymai pradedami nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio kairėje ženkliuko pusėje. Statymų pasirinkimai yra panašūs į statymus iki flopo, tačiau jei iki tol niekas nestatė, žaidėjas gali tikrinti ir perleisti veiksmą kitam aktyviam žaidėjui pagal laikrodžio rodyklę.

Turnas

Pasibaigus flopo raundo statymams, ant stalo atverčiama "turno" korta. Turnas Hold'em žaidime yra ketvirtoji bendra korta (ir kartais dar vadinama "ketvirta gatve"). Vyksta dar vienas statymų raundas, kuris pradedamas nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės.

Riveris

Pasibaigus turno raundo statymams, ant stalo atverčiama "riverio" korta arba "penktoji gatvė". Riveris yra penkta ir paskutinė bendra korta Hold'em žaidime. Statymai vėl prasideda nuo aktyvaus žaidėjo, sėdinčio dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Taikomos tos pačios statymų taisyklės, kurios buvo paaiškintos flopo ir turno statymų aprašymuose.

Kortų parodymas

Jeigu pasibaigus statymų raundui yra likę daugiau nei vienas žaidėjas, paskutinis statęs ar kėlęs žaidėjas atverčia savo kortas. Jei baigiamajame raunde statoma nebuvo, pirmas kortas parodo žaidėjas, sėdintis dalintojo ženkliuką turinčiam žaidėjui iš kairės. Stipriausią penkių kortų pokerio kombinaciją turintis žaidėjas laimi banką. Jeigu žaidėjai sudarys vienodas rankas, bankas bus padalytas po lygiai stipriausias rankas turintiems žaidėjams. Hold'em žaidimo taisyklės byloja, jog visos spalvos yra vienodos vertės.

Paskyrus banką laimėtojui (-ams), pradedamas naujas Hold'em žaidimas. Ženkliukas dabar pastumiamas kitam žaidėjui pagal laikrodžio rodyklę, vėl atliekami privalomi ir ante statymai, o žaidėjams padalinamos naujos kortos.

Limit, No Limit, Pot Limit bei Mixed Texas Hold'em žaidimai

Limit, No Limit bei Pot Limit pokerio žaidimams taikomos tos pačios Hold'em žaidimo taisyklės, išskyrus keletą išimčių:

 • Limit Texas Hold'em žaidimas
  Limit Hold'em pokeryje statomos iš anksto nustatytos, struktūrizuotos sumos. Prieš flopą ir flopo metu visi statymai ir kėlimai yra didžiojo privalomo statymo dydžio. Turno ir riverio raunduose visų statymų bei kėlimų dydis padvigubėja. Limit Hold'em žaidime kiekvieno raundo metu žaidėjai gali statyti po keturis kartus. Tai apima: (1) statymą, (2) kėlimą, (3) permušimą ir (4) ribą (paskutinį kėlimą). 
 • No Limit Texas Hold'em žaidimas
  Mažiausias statymas No Limit Hold'em žaidime yra lygus didžiojo privalomo statymo dydžiui, tačiau žaidėjai gali visada statyti bet kokią norimą sumą, net ir visus savo žetonus.

  Mažiausias kėlimas: No Limit Hold'em žaidime kėlimo suma turi būti bent tokia, koks buvo ankstesnis statymas arba kėlimas tame pačiame raunde. Pavyzdžiui, jei pirmas veiksmą atliekantis žaidėjas stato 5 $, kitas žaidėjas turi kelti mažiausiai 5 $ (bendras statymas – 10 $).

  Didžiausias kėlimas: jūsų krūvos dydžio (ant stalo turimi žetonai).

  No Limit Hold'em žaidime kėlimų skaičius neribojamas.
 • Pot Limit Texas Hold'em žaidimas
  Mažiausias statymas Pot Limit Hold'em žaidime yra lygus didžiajam privalomam statymui, tačiau žaidėjai gali visada statyti bet kokią banko neviršijančią sumą.

  Mažiausias kėlimas: kėlimo suma turi būti bent tokia, koks buvo ankstesnis statymas ar kėlimas tame pačiame raunde. Pavyzdžiui, jei pirmas veiksmą atliekantis žaidėjas stato 5 $, kitas žaidėjas turi kelti mažiausiai 5 $ (bendras statymas – 10 $).

  Didžiausias kėlimas: banko dydžio suma, kuri apibrėžiama kaip aktyvaus banko, visų ant stalo esančių statymų bei dydžio, kuriuo aktyvus žaidėjas turi atsakyti prieš keldamas, suma.

  Pavyzdys: jeigu banko dydis yra 100 $, ir konkrečiame statymų raunde joks veiksmas dar neatliktas, žaidėjas gali daugiausiai statyti 100 $. Po šio statymo veiksmą turi atlikti kitas žaidėjas pagal laikrodžio rodyklę. Žaidėjas gali nusimesti, atsakyti statydamas 100 $ arba kelti statymą bet kokia suma – nuo mažiausios (dar 100 $) iki didžiausios. Didžiausias statymas šiuo atveju yra 400 $. Keliantis žaidėjas pirmiausia atsako 100 $ statymu, todėl banke yra 300 $. Tuomet kelia 300 $, todėl bendra jo statymo suma yra 400 $.

  Pot Limit Hold'em žaidime kėlimų skaičius neribojamas.
 • Mixed Texas Hold'em žaidimas
  Mixed Hold'em metu vienas kitą keičia Limit Hold'em ir No Limit Hold'em raundai. Privalomi statymai paprastai padidinami, kai žaidimo formatas pasikeičia iš No Limit į Limit. Tuo siekiama užtikrinti vidutinio banko dydžio pastovumą kiekviename žaidime. Kiekvienam žaidimo raundui taikomos statymų taisyklės yra aprašytos aukščiau.

PokerStars programoje neįmanoma pastatyti mažiau ar daugiau nei nustatyta suma. Statymų slankiklis bei statymų langas leis statyti tik tokias sumas, kurios patenka į nustatytą diapazoną.

Išmokite žaisti Texas Hold'em žaidimą nemokamai

Jei norite išmokti žaisti Hold'em žaidimą, atsisiųskite PokerStars programą, prisijunkite prie bet kurio nemokamo pokerio žaidimo ir žaiskite su kitais žaidėjais internete. Kitaip nei tikrų pinigų pokeris, šis žaidimas jums nieko nekainuos, todėl galėsite įsigilinti į Hold'em žaidimo subtilybes bei išmokti visas taisykles nesijaudindami. Tikimės pamatyti jus mūsų pokerio kambaryje ir linkime sėkmės prie stalų!

Siūlome ne tik Texas Hold'em, bet dar ir daugybę kitų pokerio variantų. Daugiau sužinosite pokerio žaidimų puslapyje.