pokercasinosports

Home Games paslaugos sąlygos

POKERSTARS HOME GAMES PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šios naudojimo sąlygos ("Sutartis") apibrėžia sąlygas, kuriomis galite naudotis PokerStars internetinio pokerio paslauga, vadinama Home Games ("Home Games"), ir jas visas turite perskaityti prieš pradėdami naudotis Home Games paslauga. Atminkite, kad ši Sutartis traktuojama kaip teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų ir TSG Interactive Gaming Europe Limited kompanijos (toliau – "PokerStars", "mus" arba "mes"). Mums priklauso ir mes valdome internetines svetaines, esančias adresais www.pokerstars.com ir www.pokerstars.eu ("Svetainės"), kuriose prieinama Home Games paslauga. Perskaitę šios Sutarties sąlygas, perskaitykite mūsų Galutinio vartotojo licencijos sutartįPrivatumo politiką, Pokerio taisykles, Tikrų pinigų operacijų vykdymo ir valiutos konvertavimo sąlygas ir Stars Rewards programos sąlygas. Taip pat kitas taisykles, politikas ir sąlygas, susijusias su mūsų Svetainėse siūlomais žaidimais ir akcijomis bei minimas šiame dokumente, ir tokias politikas, apie kurias periodiškai galime jums pranešti. Jei su PokerStars ar viena iš grupės kompanijų esate sudarę partnerystės sutartį, pagal kurią reklamuojate Svetaines savo internetinės svetainės naudotojams ("Partnerystės sutartis"), ši Partnerystės sutartis taip pat yra įtraukta į šį dokumentą.

Atminkite, jog Home Games paslauga yra sukurta siekiant atkartoti pokerio žaidimo atmosferą, kuri suptų jus žaidžiant su draugais namuose. Todėl tikėtina, kad žaisite pokerį su pažįstamais žmonėmis, ir jie visi arba dalis jų žais būdami toje pačioje vietoje. Be to, galėsite matyti ir girdėti savo varžovus žaidimo metu, jei įjungsite vaizdo ir (arba) balso funkciją (varžovai irgi matys ir (arba) girdės jus žaidimo metu, jei naudosite šią funkciją). PokerStars negali patikrinti Home Games paslaugos teisėtumo kiekvienoje jurisdikciją turinčioje teritorijoje, todėl įsitikinti, kad žaisti Homes Games žaidimus yra teisėta, turite patys prieš pradėdami tai daryti.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad PokerStars neatsako ir neprisiims jokios atsakomybės dėl nė vieno Home Games paslaugos naudotojo, pažeidžiančio šios Sutarties sąlygas ar bet kurią kitą PokerStars politiką arba taisyklę, susijusią su Home Games paslauga, elgesio.

Atsižvelgiant į tai, kad PokerStars leidžia jums naudotis Home Games paslauga, programos diegimo metu paspausdami "Aš sutinku" mygtuką bei naudodamiesi Home Games paslauga, sutinkate su šioje Sutartyje išdėstytomis sąlygomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant pirmiau paminėtu atsakomybės atsisakymu, Galutinio vartotojo licencijos

sutartimi, Privatumo politika, Pokerio taisyklėmis, Tikrų pinigų operacijų vykdymo ir valiutos konvertavimo sąlygomis bei Stars Rewards programos sąlygomis, kurios periodiškai gali būti atnaujinamos remiantis toliau pateiktomis sąlygomis. Naudodami vaizdo ar balso funkciją Home Games žaidimuose, taip pat suteikiate mums ir (arba) mūsų programinės įrangos licencijos išdavėjams prieigą prie jūsų mikrofono ir internetinės kameros, kad galėtume jums suteikti šią funkciją.

PokerStars Home Games paslauga suteikia jums galimybę pakviesti savo draugus bei artimus bendruomenės narius žaisti namų žaidimus, kad ir kuriame pasaulio kampelyje jie būtų. Be įprasto internetinio žaidimo, ši paslauga siūlo galimybę perduoti vaizdą ir balsą. Tai leidžia žaidėjams transliuoti savo vaizdą ir balsą žaidžiant prie namų žaidimų stalų, todėl žaidimas tampa tikroviškesnis ir įtraukiantis. Naudojant šią funkciją, kortos bus dalijamos ir žaidžiamos elektroniniu būdu, kaip įprasta, tačiau, žaisdami su savo kortomis (arba laukdami, kol kiti žaidėjai atliks savo ėjimus), žaidėjai galės matyti ir bendrauti vieni su kitais naudodamiesi tiesiogine vaizdo transliacija. Jokiu būdu negalite jos įrašyti.

Home Games paslaugos esmė yra ta, jog galite pasirinkti varžytis ring žaidimuose ir turnyruose mėgaudamiesi pokerio variantų įvairove, kuri leis pajusti komfortą, varžymosi dvasią ir malonumą žaidžiant internetinius namų žaidimus su žmonėmis, kuriuos pažįstate. Naudojimasis Home Games paslauga turėtų atitikti Home Games paslaugos esmę. Naudojantis Home Games paslauga, pateikiami žaidėjų duomenys, reitingai, klubo statistika bei daugelis kitų žaidimo rezultatų ("Duomenys"), o viso to vienintelis tikslas – kurti bendrauti bei varžytis skatinančią atmosferą tarp jūsų draugų bei artimų bendruomenės narių. Jokie Duomenys ar iš tokių Duomenų gauta informacija negali būti naudojama arba teikiama jokiam Klubo vadovui, Nariui ar kitai trečiajai šaliai siekiant gauti finansinės naudos. Kai PokerStars išaiškins arba įtars bet kokį nukrypimą nuo Home Games paslaugos esmės, arba kai bet kurie Duomenys ar iš jų gauta informacija bus jūsų naudojama arba panaudota finansinei naudai gauti, PokerStars pasilieka teisę savo nuožiūra sustabdyti jūsų naudojimąsi Home Games paslauga ir (arba) bet kuriuo metu uždaryti atitinkamą Klubą.

1. APIBRĖŽIMAI IR INTERPRETACIJOS
1.1

Galutinio vartotojo licecncijos sutartyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šioje Sutartyje.

1.2

Toliau išvardyti žodžiai bei frazės šioje Sutartyje turi šias reikšmes (nebent kontekstas aiškiai reikalautų kitokių reikšmių):

 1. "Administratorius" – klubo vadovas arba narys, kuriam suteikta teisė rengti arba atšaukti HG žaidimus, konfigūruoti HG žaidimų parametrus, nustatyti HG žaidimų pradžią ir atlikti kitas HG žaidimų administravimo funkcijas;
 2. "Klubas" – Home Games paslaugos naudotojo įkurtas pokerio klubas;
 3. "Klubo vadovas" – Vartotojas, įkūręs klubą;
 4. "HG žaidimas" – internetinio pokerio žaidimas, kai naudojamasi Home Games paslauga;
 5. "HG turnyras" – turnyro formos HG žaidimas; ir
 6. "Narys" – Vartotojas, kuris yra Klubo narys, tačiau nėra Klubo vadovas.
1.3
 1. jūs esate Vartotojas;
 2. Home Games yra Žaidimas;
 3. PokerStars sukurta programa, skirta Home Games žaidimams, sudaro dalį Programos;
 4. "HOME GAMES" formuluotė bei logotipas yra Prekių ženklai; ir
 5. visi su Home Games paslauga susiję prisijungimo duomenys, įskaitant paskyros numerius, Klubo pavadinimą bei Vartotojo vardą, pakvietimo į Klubą kodus bei Home Games slaptažodžius, yra Prisijungimo duomenys.
1.4

Terminai "įskaitant", "apima" arba "pavyzdžiui" reiškia "įskaitant, tačiau neapsiribojant" ir neapriboja po šių terminų einančių žodžių prasmės.

1.5

Žodžiai, vartojami vienaskaitoje turi ir daugiskaitos reikšmę bei atvirkščiai, o žodžiai, išreiškiantys giminę reiškia bet kurią giminę.

1.6

Nuoroda į "punktą" arba "straipsnį" reiškia nuorodą į šios Sutarties punktą arba straipsnį.

2. ĮGALIOJIMAI
2.1

PokerStars yra įgaliotas:

 1. atidaryti, prižiūrėti ir uždaryti Klubus;
 2. suteikti, išlaikyti arba panaikinti Klubo vadovo statusą;
 3. suteikti, išlaikyti arba panaikinti Nario statusą; ir
 4. suteikti, išlaikyti arba panaikinti Administratoriaus statusą.
2.2

PokerStars vadovybės sprendimai dėl bet kurio su Klubu susijusio aspekto arba jūsų naudojimosi Home Games paslauga (įskaitant jūsų Klubo statusą bei narystę) yra galutiniai ir negali būti svarstomi iš naujo ar ginčijami.

3. KLUBO VADOVO ATSAKOMYBĖ
3.1

Jei esate Klubo vadovas, privalote perskaityti ir atsižvelgti į visus Svetainėse pateikiamus paaiškinimus, instrukcijas bei gaires, susijusias su Home Games paslauga.

3.2

Klubų vadovai yra PokerStars ambasadoriai ir turi sudaryti geriausią PokerStars bei Home Games paslaugos įvaizdį ir Nariams, ir plačiajai visuomenei. Jūs negalite veikti jokiais būdais, kurie, mūsų nuomone, kenkia arba gali pakenkti PokerStars ar bet kurios grupei priklausančios kompanijos reputacijai, arba iš esmės prieštarauja PokerStars ar bet kurios grupei priklausančios kompanijos interesams.

3.3

Be to, jei esate Klubo vadovas, sutinkate, jog:

 1. valdysite Klubą atsakingai ir sąžiningai;
 2. neapsiribodamas savo prievolėmis pagal Galutinio vartotojo licencijos sutartį, saugosite savo Vartotojo paskyrą bei prieigą prie Klubo valdymo funkcijų nuo neleistino naudojimo (primygtinai rekomenduojame naudoti RSA saugumo kodų generatorių);
 3. teiksite pirminę pagalbą Nariams dėl su Klubu susijusių problemų (išskyrus ginčus tarp Narių) ir dėsite visas pastangas, kad išspręstumėte šias problemas (kai reikės, padedant PokerStars palaikymo komandai);
 4. būsite pirmas asmuo, į kurį bus kreipiamasi kilus ginčams tarp Narių dėl jūsų Klubo ir dėsite visas pastangas, kad išspręstumėte šiuos ginčus be PokerStars įsikišimo;
 5. elgsitės su Nariais sąžiningai ir pagarbiai;
 6. gerbsite Narių privatumą ir naudosite jų asmeninius duomenis tik vadovaudamasis mūsų Privatumo politika bei taikytinais duomenų apsaugos įstatymais;
 7. naudosite Narių blokavimo priemones apgalvotai ir blokuosite Narius tik gerai apsvarstęs savo sprendimą Klubo gerovės atžvilgiu;
 8. kiekviename Klube, kuriame esate Klubo vadovu, paskirsite vieną Narį būti jūsų įpėdiniu, jei jums tektų palikti Klubą ar dėl kitos priežasties negalėtumėte atlikti Klubo vadovo pareigų;
 9. nedelsdamas mus informuosite apie bet kokį patvirtintą arba įtariamą sukčiavimo, žetonų perstūmimo, sąmokslo, pinigų plovimo atvejį ar kitą nelegalų arba mūsų draudžiamą su jūsų Klubu susijusį elgesį (kaip tai apibrėžta šioje Sutartyje, Galutinio vartotojo licencijos sutartyje arba kaip nors kitaip Svetainėse), apie kurį sužinosite; ir
 10. laikysitės visų pagrįstų iš PokerStars gautų nurodymų, susijusių su jūsų Klubo, jūsų ir (tiek, kiek tai galite kontroliuoti) jūsų Narių naudojimusi Home Games paslauga.
3.4

Steigdamas Klubą, Klubo vadovas turi pasirinkti Klubo pavadinimą ir logotipą. Patvirtinto Klubo pavadinimo keisti nebegalima, nebent vėliau būtų nustatyta, jog pavadinimas neatitinka 3.5 punkto.

3.5

Be to, kas nurodyta 3.4 punkte, Klubo vadovas negali rinktis Klubo pavadinimo, logotipo ar paveiksliuko, kurie/kuriuose:

 1. yra įžeidžiantys, neteisėti, nešvankūs, nepadorūs, užgaulūs, pornografiniai, šmeižikiški, grasinantys, gali sukelti rasinę neapykantą arba yra šventvagiški;
 2. kelia grėsmę intelektinei nuosavybei ar kitoms PokerStars, ar trečiosios šalies teisėms arba pažeidžia kokį nors įstatymą;
 3. yra nurodytas bet koks URL adresas;
 4. yra nurodytas kito Vartotojo vardas (menkinančiu būdu);
 5. yra nurodytas pokerio profesionalo ar bet kurios kitos garsenybės vardas (nebent tai yra ir jūsų vardas, arba tas asmuo yra Klubo vadovas arba jūsų Klubo narys);
 6. yra specialiųjų simbolių; arba
 7. yra nurodytas PokerStars konkurento pavadinimas arba reklamuoja konkurento paslaugas.
3.6

Nenukrypstant nuo pirmiau išdėstytų 3.4 bei 3.5 punktų, visų Klubų pavadinimai bei logotipai turi būti peržiūrėti ir patvirtinti PokerStars. PokerStars pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada atmesti bet kurį Klubo pavadinimą, logotipą ar paveiksliuką nenurodydamas atmetimo priežasčių.

3.7

Klubo vadovas negali užsiimti el. šiukšlių siuntimu arba naudotis kitomis įkyriomis technikomis, kad pakviestų Narius. Kiekvienas Klubo vadovas yra asmeniškai atsakingas už savo paties išsiųstų el. laiškų turinį.

3.8

Klubo vadovams neleidžiama imti iš Narių mokesčio už įstojimą į Klubą.

4. NARIŲ ATSAKOMYBĖ
4.1

Jei esate Narys, sutinkate, jog:

 1. stosite į Klubą tik tuo atveju, jei pažinosite Klubo vadovą ir juo pasitikėsite;
 2. kaip Narys veiksite atsakingai ir sąžiningai;
 3. elgsitės su kitais Nariais sąžiningai ir pagarbiai;
 4. gerbsite kitų Narių privatumą ir naudosite jų asmeninius duomenis tik vadovaudamasis mūsų Privatumo politika bei taikytinais duomenų apsaugos įstatymais;
 5. saugosite savo Vartotojo paskyrą bei prieigą prie Klubo valdymo funkcijų nuo neleistino naudojimo (primygtinai rekomenduojame naudoti RSA saugumo kodų generatorių);
 6. kilus bet kokiems klausimams, neaiškumams ar ginčams dėl Klubo pirmiausia kreipsitės į savo Klubo vadovą;
 7. nedelsdamas mus informuosite apie bet kokį patvirtintą arba įtariamą sukčiavimo, žetonų perstūmimo, sąmokslo, pinigų plovimo atvejį ar kitą nelegalų arba mūsų draudžiamą su jūsų Klubu susijusį elgesį (kaip tai apibrėžta šioje Sutartyje, Galutinio vartotojo licencijos sutartyje arba kaip nors kitaip Svetainėse), apie kurį sužinosite; ir
 8. neveiksite jokiais būdais, kurie, mūsų nuomone, kenkia arba gali pakenkti PokerStars ar bet kurios grupei priklausančios kompanijos reputacijai arba iš esmės prieštarauja PokerStars ar bet kurios grupei priklausančios kompanijos interesams.
4.2

Jei kviečiate kitus žmones stoti į savo Klubą, kaip Narys privalote neužsiimti el. šiukšlių siuntimu ir nenaudoti kitų įkyrių technikų, įskaitant, tačiau neapsiribojant nepageidaujama reklama kituose Klubuose. Kiekvienas Narys yra asmeniškai atsakingas už savo paties išsiųstų el. laiškų turinį.

5. PARTNERIAI
5.1

Jei esate sudarę Partnerystės sutartį, naudojimosi Home Games paslauga atžvilgiu esate įpareigoti toliau išdėstytų sąlygų (terminų, kurie 5 straipsnyje prasideda didžiąją raide ir nėra kitaip paaiškinti šioje Sutartyje, reikšmės atitinka Partnerystės sutartyje jiems suteiktas reikšmes).

5.2

Jums suteikiama teisė užsiimti Home Games paslaugos rinkodara bei reklama pateikiant Rinkodaros kodus ir (arba) Nuorodas savo Internetinėje svetainėje, kaip Svetainių rinkodaros ir reklamos dalį, ir laikantis naujausios Partnerystės sutarties versijos reikalavimų. Bet kuris Klubas, įkurtas dėl to, kad vykdėte neleistiną rinkodarą bei reklamą, gali būti PokerStars nedelsiant uždarytas.

5.3

Jums leidžiama kviesti savo internetinės svetainės vartotojus, įskaitant asmenis, su kuriais bendraujate el. paštu, tapti Klubų vadovais, ir į tokį kvietimą įtraukti savo Rinkodaros kodą ir (arba) Nuorodą, TAČIAU griežtai draudžiama bet kuriai trečiajai šaliai, įskaitant, bet neapsiribojant jūsų Internetinės svetainės vartotojais bei bet kurio Klubo vadovu ar Nariu, kviesti į Klubą potencialius Narius naudojant Nuorodą ir (arba) Rinkodaros kodą, suteiktą jums pagal Partnerystės sutartį.

5.4

Jums griežtai draudžiama bet kokį Rinkodaros kodą ir (arba) Nuorodą, suteiktą jums pagal Partnerystės sutartį arba kaip paskatinimą, įtraukti į kvietimą tapti jūsų įkurto Klubo Nariu, siunčiamą bet kuriai trečiajai šaliai, įskaitant, tačiau neapsiribojant jūsų Internetinės svetainės vartotojais.

5.5

Jums draudžiama prašyti bet kurios trečiosios šalies, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jūsų Internetinės svetainės vartotojais, kviesti potencialius Narius į Klubą panaudojant Nuorodą ir (arba) Rinkodaros kodą, suteiktą jums pagal Partnerystės sutartį.

5.6

Jums draudžiama siūlyti ar teikti (arba įtikinti trečiąją šalį siūlyti arba teikti) bet kokios formos paskatinimą (aiškų ar numanomą, finansinį ar kitokios formos) el. paštu, paskelbiant apie jį Internetinėje svetainėje ar bet kurioje kitoje žiniasklaidos priemonėje (internetinėje arba ne) bet kuriai trečiajai šaliai už naudojimąsi Home Games paslauga, įskaitant pasidalijimą Komisiniais, kuriuos gausite naudodamiesi Home Games paslauga pagal šios Sutarties sąlygas.

5.7

Jums draudžiama naudotis Homes Games paslauga tokiu būdu, kuris laikomas piktnaudžiavimu produktu (įskaitant jo naudojimą siekiant padidinti jums mokamus Komisinius arba Mokesčius).

5.8

Jei bus nustatyta, jog pažeidėte 5 straipsnio sąlygas ar ėmėtės kokių nors veiksmų, kad apeitumėte čia išdėstytus draudimus, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra imtis bet kokių, mūsų nuomone, tinkamų veiksmų, įskaitant atitinkamo Klubo uždarymą ir (arba) Partnerystės sutarties nutraukimą.

5.9

Jūsų teisę naudotis Home Games paslauga, aprašytą 5 straipsnyje, PokerStars gali bet kuriuo metu atšaukti savo atskiru sprendimu ir atsižvelgdamas į bet kokias papildomas sąlygas ir (arba) apribojimus, kuriuos PokerStars gali kartais nustatyti savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant Narių, prisijungusių prie jūsų bet kuriame Klube per "Tracker" programą, skaičiaus arba procentinės dalies apribojimu.

6. REKLAMAVIMAS
6.1

Negalite naudoti Home Games paslaugos siekdami reklamuoti kitos šalies, išskyrus PokerStars arba jo grupės kompanijas, siūlomas paslaugas ir produktus (pavyzdžiui, prisijungdami prie trečiųjų šalių internetinių svetainių arba rodydami trečiųjų šalių reklamą) arba kaip nors raginti Narius žaisti internetinį pokerį PokerStars konkurentų internetinėse svetainėse.

6.2

Jums neleidžiama skelbti nuorodų ar kitaip nurodyti Svetainėse ar bet kurioje jų dalyje (įskaitant su jūsų Klubu susietas Svetainių dalis) trečiųjų šalių internetinių svetainių, kurios reklamuoja PokerStars konkurentą, siūlo Klubui susivienijimą su PokerStars, jo pritarimą ar palaikymą arba pažeidžia bet kurias šios Sutarties arba Galutinio vartotojo licencijos sutarties nuostatas.

6.3

Galite susieti bet kurią savo internetinę svetainę arba siunčiamą el. laišką su Svetainėmis, jeigu (i) darote tai sąžiningu ir teisėtu būdu nekenkdami mūsų reputacijai arba nesinaudodami ja ir (ii) nesiūlote jokio susivienijimo su mumis, mūsų pritarimo ar palaikymo, jei jų nėra. Savo teisės talpinti nuorodas, aprašytos 6.3 punkte, negalite sublicencijuoti, paskirti ar kitaip perleisti kitam asmeniui. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atimti iš jūsų teisę talpinti nuorodas.

7. FINANSINĖ NAUDA
7.1

Home Games paslauga skirta tik jūsų asmeniniam malonumui (nepriklausomai nuo to, ar esate Klubo vadovas, ar Narys) ir negali būti jūsų ar bet kurio kito Home Games Vartotojo naudojama finansinei naudai gauti ar kitokiam piniginiam pranašumui įgyti. Draudžiamas elgesys, susijęs su Home Games paslaugos naudojimu, apima (tačiau neapsiriboja) tokius veiksmus:

 1. atsiskaitomosios sąskaitos sukūrimą arba bet kokio kito būdo, schemos ar sistemos naudojimą internete arba neprisijungus prie interneto siekiant perduoti lėšas bet kuriam asmeniui, vadovaujantis bet kurio Home Games ring žaidimo ar turnyro rezultatais;
 2. apmokestinimą ar mokesčio gavimą iš bet kurio Nario už įstojimą į klubą; arba
 3. nenukrypstant nuo 6.1 arba 6.2 punkto, pinigų uždirbimą arba bet kokios kitos formos atlyginimo iš reklamos pajamų gavimą.
8. PRIVATUMAS IR TAPATYBĖ
8.1

Jūs pripažįstate ir sutinkate, jog HG žaidime dažniausiai dalyvauja žaidėjai, kurie pažįsta vieni kitus, ir dalis jų arba visi jie žaidžia HG žaidimą būdami toje pačioje vietoje. Be to, galėsite matyti ir girdėti savo varžovus žaidimo metu, jei įjungsite vaizdo arba balso funkciją (varžovai irgi matys ir girdės jus žaidimo metu, jei naudosite šią funkciją). Pritardami šiai Sutarčiai, patvirtinate ir sutinkate, jog dalyvavimas Home Games žaidimuose jūsų šalyje yra teisėtas.

8.2

Jūsų PokerStars žaidėjo paskyros Vartotojo vardas bus ir jūsų kaip Klubo vadovo arba Nario atpažinimo priemonė. Jis bus matomas Klubo vadovui bei Nariams Home Games žaidimų fojė, Klubo fojė ir (jei Klubo vadovas pasirenka būti įtrauktas į katalogus) Klubo viešuose kataloguose. Todėl žmonės, kurie pažįsta jus Home Games žaidimuose ir (arba) jūsų Klube, žinos ir jūsų PokerStars žaidėjo paskyros Vartotojo vardą (bei matys ir (arba) girdės jus, jei naudosite vaizdo funkciją). Jeigu su tuo nesutinkate, nesinaudokite Home Games paslauga. Vartotojams neleidžiama turėti daugiau nei vieną unikalų Vartotojo vardą.

8.3

PokerStars gali peržiūrėti Klubo pokalbių žurnalus bet kokiais tikslais, įskaitant norą patikrinti, ar laikotės šios Sutarties bei Galutinio vartotojo licencijos sutarties.

8.4

Jūsų asmenine informacija gali būti pasidalyta su trečiosiomis šalimis, jei įtarsime, jog įsitraukėte į Sukčiavimą (kaip jis apibrėžtas 10.1 punkte). Tačiau dalydamiesi tokia informacija laikysimės Privatumo politikos.

8.5

Jūs sutinkate priimti iš mūsų el. laiškus, susijusius su jūsų Klubo veikla, įskaitant HG žaidimų tvarkaraščius, rezultatus bei žaidėjų reitingus. Kiekviename Klube atskirai galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti tokius el. laiškus. Atminkite, jog, kol neatsisakysite gauti konkretaus Klubo el. laiškus, gausite juos, net jei būsite atsisakę gauti reklaminius ir kitus el. laiškus, susijusius su Svetainėmis.

9. SISTEMOS PRIEŽIŪRA
9.1

PokerStars gali kartkartėmis sustabdyti Home Games paslaugos teikimą, kad galėtų atlikti būtinus priežiūros darbus (arba dėl bet kokios kitos priežasties, kurią leidžia Galutinio vartotojo licencijos sutartis). Jei bus įmanoma, mes jums iš anksto pranešime apie tokį sustabdymą. Tokio sustabdymo atveju gali prireikti nutraukti suplanuotus HG žaidimus. Klubo vadovas neatsako už tokius sustabdymus.

9.2

Jei esate Narys, pripažįstate, kad 9.1 punkte aprašyto sustabdymo Klubo vadovas negali kontroliuoti. Nepaisant to, jei kils klausimų apie sustabdymą, pirmiausiai turėtumėte kreiptis į savo Klubo vadovą.

9.3

Jei esate Klubo vadovas, sutinkate prisiimti pirminę atsakomybę atsakyti į Narių klausimus, susijusius su 9.1 punkte aprašytu sustabdymu.

9.4

Iš HG turnyro galite išsiregistruoti, kol iki jo pradžios liks dvi minutės. Jei laiku neišsiregistravę nežaisite sutartame HG turnyre, prarasite savo įpirką, ir PokerStars jos nekompensuos.

10. APGAULINGAS ELGESYS
10.1

PokerStars leidžia jums naudotis Home Games paslauga su sąlyga, kad nesukčiausite ir būsite sąžiningi. Sutinkate, jog nevykdysite ir neskatinsite, neraginsite, nepadėsite vykdyti bei nepalaikysite jokio apgaulingo, nesąžiningo ar kitokio elgesio, susijusio su Klubu arba Home Games paslaugos naudojimu (toliau – "Apgaulingas elgesys"), kuris yra nelegalus arba kurį mes draudžiame (kaip nurodyta šioje Sutartyje, Galutinio vartotojo licencijos sutartyje arba kaip nors kitaip mūsų Svetainėse).

10.2

Į Apgaulingą elgesį PokerStars žiūri labai rimtai. Be visų kitų teisių ar priemonių, kurios PokerStars gali būti suteiktos pagal šią Sutartį, Galutinio vartotojo licencijos sutartį, įstatymus ar kitu pagrindu, apie bet kurį Vartotoją, įtariamą Apgaulingu elgesiu, gali būti pranešta atitinkamoms valdžios institucijoms.

10.3

Klubo vadovas turi pagrįstai stebėti savo Klubo veiklą dėl Apgaulingo elgesio ir pranešti palaikymo komandai apie bet kokį jam žinomą ar įtariamą Apgaulingo elgesio atvejį laikydamasis 3.3 (i) punkto sąlygų.

10.4

Neapsiribojant 10.3 punktu, kiekvienas Narys turi būti budrus dėl su jo Klubu susijusio Apgaulingo elgesio ir pranešti palaikymo komandai apie bet kokį jam žinomą ar įtariamą Apgaulingo elgesio atvejį laikydamasis 4.1 (f) punkto sąlygų.

11. SUSTABDYMAS IR PAŽEIDIMAS
11.1

Jei bus pagrindo manyti, kad pažeidėte kurią nors iš šios Sutarties arba Galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygų, arba dėl bet kurios kitos pateisinamos priežasties, PokerStars pasilieka teisę (nepažeisdamas kitų savo teisių ar teisių gynimo priemonių pagal šią Sutartį, Galutinio vartotojo licencijos sutartį, įstatymus ar kt.) nedelsiant:

 1. sustabdyti arba užkirsti kelią jūsų prieigai prie Svetainių ar jų dalies, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kuriuo Klubu, kuriame esate Klubo vadovas arba Narys, arba apskritai Home Games paslauga;
 2. sustabdyti arba nutraukti bet kurį HG žaidimą ar bet kokią kitą veiklą, susijusią su Klubu;
 3. sustabdyti Klubo veiklą; ir (arba)
 4. uždaryti Klubą.
11.2

Jei bus nustatyta, kad pažeidėte kurią nors iš šios Sutarties arba Galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygų, PokerStars pasilieka teisę (nepažeisdamas kitų savo teisių ar teisių gynimo priemonių pagal šią Sutartį, Galutinio vartotojo licencijos sutartį, įstatymus ar kt.) nedelsiant:

 1. nutraukti šią Sutartį;
 2. sustabdyti arba visam laikui užkirsti kelią jūsų prieigai prie Svetainių ar jų dalies, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kuriuo Klubu, kuriame esate Klubo vadovas arba Narys, arba apskritai Home Games paslauga;
 3. sustabdyti arba nutraukti bet kurį HG žaidimą ar bet kokią kitą veiklą, susijusią su Klubu;
 4. sustabdyti Klubo veiklą ar visam laikui uždaryti Klubą;
 5. konfiskuoti visus jūsų Vartotojo paskyroje laikomus pinigus;
 6. uždaryti jūsų Vartotojo paskyrą;
 7. imtis teisinių veiksmų prieš jus; ir (arba)
 8. imtis kitų veiksmų, kurie, PokerStars manymu, yra tinkami.
12. ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS
12.1

Sutinkate visiškai atlyginti žalą, apginti ir neteikti PokerStars, jo grupės kompanijoms ir jų akcininkams, direktoriams bei darbuotojams jokių skundų, reikalavimų, nereikalauti atsakomybės, atlyginimo už žalą, nuostolius, išlaidas ir sąnaudas, įskaitant teisėtus mokesčius ir bet kokius kitus mokėjimus, kurie galimi dėl:

 1. jūsų įvykdyto arba tariamo visos šios Sutarties arba jos dalies pažeidimo;
 2. bet kokio su Home Games paslauga susijusio jūsų įvykdyto arba tariamo bet kurio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimo arba kėsinimosi juos pažeisti;
 3. bet kokio jūsų Apgaulingo elgesio arba tariamo Apgaulingo elgesio, susijusio su Home Games paslaugos naudojimu; ir
 4. jūsų naudojimosi Home Games paslauga arba kito asmens prieigos prie Home Games paslaugos, panaudojant jūsų Prisijungimo duomenis, nepriklausomai nuo to, ar buvo gautas jūsų leidimas.
12.2

Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant neapdairumą, PokerStars nebus atsakinga už jokią specialią, atsitiktinę, tiesioginę, netiesioginę ar bet kokią kitų nuostolių pasėkoje patirtą žalą (įskaitant, bet neapsiribojant žala dėl verslo pelno netekimo, trukdymo verslui, verslo informacijos praradimo ar bet kokių kitų piniginių nuostolių), kylančią arba susijusią su šia Sutartimi, net jei PokerStars iš anksto žinojo apie tokios žalos galimybę, arba jei tokie nuostoliai galėjo būti iš anksto numatyti.

12.3

Jokia šios Sutarties sąlyga neapriboja šalies atsakomybės dėl asmens sužeidimo ar mirties, sukeltos tos šalies neapdairumo, vagystės ar apgaulės.

13. VIRŠENYBĖ
13.1

Kai naudojantis Home Games paslauga kils prieštaravimų tarp sąlygų, išdėstytų šios Sutarties 6 bei 7 straipsniuose, ir jūsų Partnerystės sutarties sąlygų, viršesne bus laikoma jūsų Partnerystės sutartis.

14. PATAISOS
14.1

PokerStars kartais gali atnaujinti ir pakeisti šios Sutarties sąlygas ar bet kurią jų dalį. Apie visus esminius pakeitimus, kurie bus įtraukti į šią Sutartį, jus informuosime Svetainėse arba kitais būdais prieš tokiems pakeitimams įsigaliojant. Jums reikės aiškiai pritarti tokiems pakeitimams, kad galėtumėte toliau naudotis Paslauga, ir pakeitimai bus taikomi iš karto po to, kai gausime jūsų aiškų sutikimą. Skatiname jus reguliariai lankytis Svetainėse ir pasitikrinti konkrečiu momentu galiojančias šios Sutarties sąlygas. Jei ir toliau naudositės Svetainėmis, bus manoma, kad sutinkate su visais Sutarties pakeitimais.

15. VYRAUJANTI TEISĖ
15.1

Ši Sutartis ir visi su ja susiję klausimai yra reguliuojami ir aiškinami pagal Maltos įstatymus. Jūs neginčytinai sutinkate, kad vadovaujantis toliau numatytomis sąlygomis, Maltos teismai turės išskirtinę kompetenciją dėl kiekvieno ieškinio, ginčo ar skirtingo Sutarties aiškinimo ir bet kokio su tuo susijusio klausimo, ir neginčytinai atsisakote bet kokių teisių, kuriomis remiantis būtų galima prieštarauti ieškinio nagrinėjimui šiuose teismuose ar reikšti pretenzijas, dėl to, kad ieškinys nagrinėjamas netinkamame forume arba, kad šie teismai nekompetentingi nagrinėti ieškinį. Niekas šioje išlygoje neturėtų apriboti PokerStars teisės imtis teisinių veiksmų prieš jus bet kuriame kitame kompetentingame teisme. Be to, teisinio proceso pradėjimas vienoje ar daugiau jurisdikciją turinčių teritorijų neturėtų kliudyti proceso pradėjimui bet kuriose kitose jurisdikciją turinčiose teritorijose, nesvarbu, vienu metu ar ne, kol tai leidžiama pagal tos jurisdikciją turinčios teritorijos teisės aktus.

16. ATSKYRIMAS
16.1

Jei tam tikra šios Sutarties sąlyga yra arba tampa neteisėta, neįgyvendinama arba negaliojančia tam tikroje jurisdikciją turinčioje teritorijoje, tai neturi jokios įtakos kitos sąlygos galiojimui ar įgyvendinamumui toje jurisdikciją turinčioje teritorijoje arba šios ar bet kurios kitos sąlygos galiojimui ar įgyvendinamumui kitose jurisdikciją turinčiose teritorijose. Jei kuri nors sąlyga nebegalioja, tačiau galiotų, jei kuri nors jos dalis būtų panaikinta arba pakeista, ši sąlyga turi būti taikoma pakeitus ją taip, kad ji vėl galiotų.

17. PERDAVIMAS
17.1

PokerStars pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo perduoti visą arba dalį šios Sutarties. Jūs negalite perduoti jokių šioje Sutartyje numatytų savo teisių arba įsipareigojimų.

18. ĮVAIRIOS SĄLYGOS
18.1

Joks PokerStars atsisakymas (išreikštas ar numanomas) imtis veiksmų dėl kurios nors šios Sutarties sąlygos pažeidimo (įskaitant PokerStars nereikalavimą griežtai ir paraidžiui laikytis bet kurios šios Sutarties sąlygos) jokiu būdu nereiškia, kad PokerStars atsisakys imtis veiksmų dėl vėlesnių šios sąlygos pažeidimo atvejų arba dėl bet kurios kitos Sutarties sąlygos pažeidimo.

18.2

Išskyrus PokerStars grupės kompanijas, jokia šios Sutarties sąlyga negali sukurti ar suteikti jokių teisių ar kitų privilegijų asmeniui, kuris nėra šios Sutarties šalimi (įskaitant bet kurį jūsų Klubo vadovą ar Narį, išskyrus jus).

18.3

Jokia šios Sutarties sąlyga negali sukurti ar būti laikoma sukūrusia darbo vietą, partnerystę, agentūrą, pasitikėjimo susitarimą, patikėtinių santykius ar bendrą mūsų ir jūsų įmonę.

18.4

Ši Sutartis ir joje paminėti dokumentai suformuoja vieningą supratimą ir yra susitarimas tarp mūsų ir jūsų dėl Home Games paslaugos naudojimo, kuris pakeičia visas ankstesnes sutartis, supratimą arba susitarimus, sudarytus tarp mūsų ir jūsų dėl Home Games paslaugos naudojimo.

18.5

Turite pateikti išsamią ir teisingą PokerStars prašomą informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi Home Games paslauga ir, jei esate Klubo vadovas, susijusią su jūsų Klubo narių naudojimusi Home Games paslauga, laikydamiesi Privatumo politikos.

18.6

Atsiradus neatitikimų tarp angliško ir į bet kurią kitą kalbą išversto šios Sutarties teksto, pirmenybė teikiama šios Sutarties tekstui anglų kalba.