Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

GYVAI VYKDOMŲ VARŽYBŲ SĄLYGOS

SĄLYGOS POKERSTARS ŽAIDĖJAMS

Jūs (toliau – "Vartotojas", "Žaidėjas" arba "jūs") turėtumėte perskaityti visas šias sąlygas (toliau – "Sąlygos"), taip pat PokerStars Live ir PSLive sistemos taisykles ir sąlygas, jei jos taikomos (toliau – "Sutartis"), prieš dalyvaudami bet kuriuose internetiniuose atrankiniuose satelituose (toliau – "Atrankiniai satelitai") atitinkamoje svetainėje (toliau – "Svetainė"), valdomoje Grupės (kaip apibrėžta toliau), kurie kaip prizą suteikia vietos paketą, skirtą dalyvauti bet kuriame gyvai vykdomame pokerio turnyre ir piniginiuose žaidimuose (kiekvienas iš kurių toliau vadinamas "Turnyru"), kurie yra PokerStars Live varžybų, įskaitant, tačiau neapsiribojant PokerStars Championship ir (arba) PokerStars Festival (kiekvienos iš kurių toliau vadinamos "Varžybomis"), dalis.

Sutikdami su šia Sutartimi, jūs pripažįstate, kad "PokerStars Live", "PSLive", "PokerStars Championship", "PokerStars Festival" ir "PokerStars" yra kompanijų grupei, žinomai kaip "Rational Group", nuosavybės teise priklausantys ir jos valdomi prekių ženklai. Kontekste vartojamas terminas "Grupė" reiškia taikomą internetinių lošimų licenciją turintį Rational Group subjektą (toliau – "Licencijuotas subjektas") ir atsižvelgiant į vietą, kurioje organizuojamas Varžybų, kuriose dalyvaujate, Turnyras, Global Poker Tours Limited (toliau – "GPTL") arba TSG Interactive US Services Limited (toliau – "TSG Interactive US") arba Rational Live Events (Malta) Limited (toliau – "RLEM") (bendrai vadinamos "Kompanija", "mes", "mūsų" arba "mus") arba tokios Kompanijos dukterinę įmonę, Kompanijos kontroliuojančiąją įmonę ir bet kurią tokios kontroliuojančiosios įmonės dukterinę įmonę. 

Atminkite, kad ši Sutartis: (a) yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, kurį sudarėte su mumis, (b) traktuojama kaip mūsų susitarimas su jumis dėl jūsų dalyvavimo bet kuriame Atrankiniame satelite ir (c) pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus tarp jūsų ir mūsų, susijusius su šios Sutarties dalyku.

Jūs patvirtinate, kad nesivadovaujate jokiais mūsų raštiškais ar žodiniais pareiškimais arba suteiktomis garantijomis, išskyrus tuos, kurie aiškiai išdėstyti šioje Sutartyje. Sutinkate, kad mes turime teisę laisvai ir be įspėjimo perleisti visas arba dalį šioje Sutartyje numatytų savo teisių, licencijų ir (arba) įsipareigojimų bet kuriam Grupės nariui arba bet kuriai trečiajai šaliai.

Aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad mes (arba mūsų vardu veikianti įgaliota trečioji šalis) turime teisę savo nuožiūra imtis mūsų manymu reikalingų veiksmų, kad visą laiką būtų laikomasi šios Sutarties sąlygų.

Jūsų dalyvavimas bet kuriame Atrankiniame satelite ir (arba) Turnyre Varžybų metu dėl dalyvavimo Atrankiniame satelite bus laikomas visišku sutikimu su Sąlygomis.

1.1

Dalyvaudami Atrankiniame satelite, galite laimėti prizų paketą, suteikiantį patekimą į vieną iš mūsų Turnyrų, kurie yra Varžybų dalis. Atrankiniame satelite galite dalyvauti:

 1. užsiregistravę ir sužaidę tikrų pinigų / piniginiame satelitiniame turnyre Svetainėje (toliau – "Piniginis satelitas"); arba
 2. užsiregistravę ir sužaidę StarsCoin satelitiniame turnyre Svetainėje (toliau – "StarsCoin satelitas").
 3. Taip pat galite dalyvauti Turnyre:
 4. nusipirkę vietą (tik vietą) arba paketą (pvz., vieta+viešbutis) į bet kurį iš Turnyrų už pinigus, turimus Stars paskyroje (galima tik naudojant Stars paskyras tam tikrose tinkamose Svetainėse); arba
 5. nusipirkę vietą (tik vietą) arba paketą (pvz., vieta+viešbutis) į bet kurį iš Turnyrų naudojant Turnyrinių pinigų (toliau – "T-pinigai") sistemą (galima tik Svetainėje);
 6. gavę vietą kaip VIP svečias ar atrankos dalyvis; arba
 7. laimėję akcinį pasiūlymą, turnyrą ar nemokamą turnyrą atitinkamoje Svetainėje.
1.2

Jūs pripažįstate, jog PokerStars Live gali bet kada papildyti arba keisti Turnyrų ir Varžybų tvarkaraštį.

1.3

Kad galėtų žaisti Atrankiniame satelite ir (arba) Turnyre, žaidėjai turi būti sulaukę 18 metų arba pilnametystės, nustatytos atitinkamoje jurisdikcijoje (priklausomai nuo to, kuris yra didesnis). Atkreipkite dėmesį, kad net jei esate 18 metų ar vyresni jurisdikcijoje, kurioje gyvenate ir kur dalyvaujate Atrankiniame satelite, jūs negalėsite dalyvauti Varžybų metu vykstančiame Turnyre, jei nesate sulaukę pilnametystės toje vietoje, kur vyksta Varžybos. 

1.4

Bet kuriuo metu jūsų gali būti paprašyta pateikti PokerStars Live arba PokerStars įgaliotai trečiajai šaliai savo amžių ir (arba) tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka). Be to, vietoje, kurioje turi vykti Turnyrai, gali būti pareikalauta pasirašyti papildomas sąlygas ir pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bet kuris žaidėjas, negalintis pateikti tokio amžiaus ir (arba) tapatybės įrodymo, bus diskvalifikuotas iš Atrankinio satelito arba Turnyro, gali būti pašalintas iš būsimų Varžybų ir jam gali būti visam laikui uždrausta lankytis Svetainėje.

1.5

Dalyvaudami Atrankiniame satelite (arba bet kuriame kitame atitinkamos Svetainės satelite), jūs neatšaukiamai suteikiate PokerStars Live ir trečiosioms šalims, veikiančioms mūsų vardu, visas teises, sutikimus ir licencijas, reikalingas be papildomo atlygio naudoti jūsų vardą, atvaizdą, nuotrauką ir portretą visame pasaulyje neribotą laiką bet kokiais tikslais, kuriuos savo absoliučia nuožiūra laikome būtinais, bet kokiomis priemonėmis ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse. Jūs atleidžiate mus ir mūsų įgaliotus asmenis nuo bet kokių pretenzijų, žalos, atsakomybės, sąnaudų ir išlaidų, atsirandančių dėl bet kokių jūsų turimų teisių į privatumą, viešumą ar asmenybę pažeidimo arba bet kokių jums priklausančių autorių ar kitų nuosavybės teisių pažeidimo, pagrįsto arba susijusio su bet kokiu jūsų vardo, atvaizdo, nuotraukos ir portreto naudojimu. Pirmiau išdėstytos sąlygos įpareigoja jus ir jūsų įpėdinius, teisių perėmėjus bei teisėtus atstovus. Jūs atsisakote visų neturtinių teisių į savo vardą, atvaizdą, nuotrauką ir portretą, kurias galite turėti dabar arba bet kuriuo metu ateityje pagal 1991 m. Meno Salos Autorių teisių įstatymo IV dalį (ir visų panašių teisių kitose jurisdikcijose). Taip pat sutinkate nesiimti, nepalaikyti ir neleisti vykti jokiam veiksmui bei nereikšti jokių pretenzijų dėl to, kad jų tvarkymas, išnaudojimas ar naudojimas pažeidžia jūsų neturtines teises. Be to, sutinkate padėti reklamuoti PokerStars ir, tik paprašius, veikti kaip PokerStars atstovas spaudai Turnyro metu ir po jo, įskaitant, bet neapsiribojant susitikimais su spauda ir dalyvavimą kituose PokerStars Live organizuojamuose renginiuose.

1.6

Pasiliekame teisę reikalauti, kad bet kuriuo Varžybų metu, įskaitant bet kurį TV ar internetinės transliacijos stalą, nešiotumėte Svetainės logotipą be papildomo atlygio.

1.7

Kiekviena Svetainė yra siūloma žaidėjams, esantiems skirtingose jurisdikcijose, todėl jie turi laikytis skirtingų taisyklių ir jiems bus taikomos skirtingos taisyklės dėl įpirkų į Turnyrus. Dėl išsamesnės informacijos apie tai, kas leistina kiekvienai Stars paskyrai, rašykite adresu registrations@pslive.com.

1.8

Jei esate nuolat remiami teisėtos trečiosios šalies internetinio lošimo svetainės ir sumokate įpirką į Turnyrą naudodami savo Stars paskyrą tik taip, kaip aprašyta 1d punkte, galite nešioti rėmėjo logotipą iš anksto pateikę raštišką patvirtinimą. Nepaisant to, jei į Turnyrą pateksite įveikę atranką Svetainėje, jums nebus leista nešioti rėmėjo logotipo to Turnyro metu. Be to, jokiame žiniasklaidos sąraše nebūsite nurodytas kaip PokerStars žaidėjas. Pažymima, kad vis tiek turite laikytis Varžybų taisyklių ir nuostatų, kurios apima prekių ženklo apribojimus ir Varžybų vietos taisyklių laikymąsi.

1.9

Jūs pripažįstate ir sutinkate su PokerStars Live reikalavimu, kad visi Varžybų žaidėjai perskaitytų, pasirašytų ir sutiktų su PokerStars Live ir PSLive sistemos taisyklėmis ir sąlygomis prieš atsiimdami PSLive kortelę, kad galėtų dalyvauti Turnyre. Jei jūsų parašo nebus, tačiau žaisite bet kuriame Turnyre, bus laikoma, kad sutinkate su PokerStars Live ir PSLive sistemos taisyklėmis ir sąlygomis.

1.10

Jei laimite Turnyro prizinį paketą dalyvaudami Atrankiniame satelite (toliau – "Prizinis paketas"), atkreipkite dėmesį, kad Prizinio paketo negalima perleisti kitam, išmainyti ar iškeisti į pinigus ar piniginę vertę. Privalote panaudoti Prizinį paketą arba visiškai jo atsisakyti ir negauti jokios kompensacijos. Laimėjus papildomų Prizinių paketų, jų negalima parduoti ar perleisti kitam, o į jūsų Stars paskyrą bus įskaityta T-pinigų, kurių vertė prilygs dalyvavimo / apgyvendinimo kainai, įtrauktai į Prizinį paketą, ir paskirtoms išlaidoms / pinigais kelionei į Turnyrą, jei tokios išlaidos / kelionpinigiai buvo įtraukti į Prizinį paketą. Nepaisant to, jei laimėsite papildomą prizinį paketą, kurio bendra vertė bus didesnė nei jūsų pirmojo Prizinio paketo, turėsite žaisti arba prarasite šį papildomą didesnės bendros vertės prizinį paketą, o mažesnės vertės prizinis paketas bus įskaitytas į jūsų Stars paskyrą pagal pirmiau nustatytas sąlygas.

1.11

Jei nusiperkate vietą Turnyre pagal pirmiau išdėstytus 1(c) ir (d) punktus, galite išsiregistruoti iš Turnyro:

 1. žaidimo programos fojė dešiniajame meniu atidarę programėlę "Priemonės" ir pasirinkę "Mano žaidimai ir bilietai" ir "Užsiregistruota į turnyrus", o tada spustelėję nuorodas, skirtas išsiregistruoti iki tokio Turnyro pradžios; arba
 2. el. pašto adresu registrations@pokerstarslive.com atsiuntę prašymą išregistruoti jus likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki Turnyro pradžios; arba
 3. pagal galiojančią tvarką asmeniškai Varžybų vietoje prieš tokio Turnyro pradžią. Turnyrui prasidėjus, nebegalima išsiregistruoti ir susigrąžinti pinigų. Jei neatvyksite atsiimti Turnyro bilieto, jūsų įpirka bus įtraukta į Turnyro prizinį fondą.
1.12

Vadovaudamiesi 1(c) punktu, atkreipkite dėmesį, kad įsigiję Varžybų viešbučio paketą per savo .COM arba .EU Stars paskyrą, negalėsite susigrąžinti pinigų už pirkinį ir negalėsite paketo atšaukti po to, kai jis bus nupirktas ir apmokėtas.

1.13

Žaidėjai privalo laikytis šių išmokėjimo taisyklių, kai nėra specialių Varžybų išmokėjimo taisyklių; nors PokerStars Live pasilieka teisę jas keisti bet kuriuo metu ir bet kurių Varžybų atveju:

 1. Jei į turnyrą patekote 1(a) - 1(f) punktuose aprašytais būdais, galėsite gauti iki 2x (dvigubai daugiau nei) įpirka pinigais, o likusi dalis bus pervesta į jūsų Stars paskyrą.
1.14

Jei laimite išankstinį satelitą, suteikiantį laimėtojui vietą į kitą Atrankinį satelitą (bet ne vietą dalyvauti Turnyre Varžybų metu), galite išsiregistruoti iš Atrankinio satelito ir į savo Stars paskyrą gausite T-pinigų sumą, lygią to Atrankinio satelito įpirkai. Tokius T-pinigus galite naudoti norėdami dalyvauti Atrankiniame satelite ar kituose jūsų pasirinktuose satelituose.

1.15

Kai kurių Turnyrų atveju, jei atranką į Turnyrą įveikėte Svetainėje, jums bus suteiktas pradžios dienos bilietas, kad galėtumėte užsiregistruoti pasirinktą 1 dieną. Norėdami užsiregistruoti, eikite į Stars fojė, spauskite "Varžybos" > "Gyvai" > "jūsų pasirinktos varžybos" ir kiekvienai galimai 1 dienai ieškokite pradžios dienos, kurią įpirka įvardyta kaip "Bilietas". Pasirinkti dieną bus galima iki paskutinės savaitės prieš Varžybas, po kurios likę žaidėjai bus automatiškai priskirti 1A dienai.

1.16

Step bilietai galioja tik Step sistemoje ir yra neperleidžiami ir negrąžinami.

1.17

Žaisdami bet kuriame Svetainės satelite, patvirtinate mums, kad su jūsų Stars paskyra susietas vardas, amžius, el. pašto adresas, pašto adresas ir telefono numeris (-iai) yra tikslūs. Taip pat sutinkate, kad asmuo, kurio vardas nurodytas bet kurioje Stars paskyroje ir kuris laimi Prizinį paketą arba sumoka įpirką į Turnyrą, bus laikomas asmeniu, kuris žaidė ir laimėjo Atrankinį satelitą, ir tas asmuo turi dalyvauti ir žaisti Turnyre.

1.18

Dėl bet kokio jūsų bandymo keisti ar dubliuoti savo Stars paskyrą, kad galėtumėte dalyvauti bet kuriame satelite, bus prarastas bet koks laimėtas prizas ir jūsų Stars paskyra gali būti uždaryta.

1.19

Kilus ginčams dėl jūsų dalyvavimo bet kuriuose Atrankiniuose satelituose, bet kurio Prizinio paketo elemento ar šių Sąlygų, galutinį sprendimą priimame mes. Bet koks mūsų priimtas sprendimas yra įpareigojantis ir nei Žaidėjas, nei jokia trečioji šalis negali jo peržiūrėti ar apskųsti. 

1.20

Tuo atveju, kai dėl kokios nors priežasties Žaidėjas, patekęs / užsiregistravęs į Turnyrą, neatvyksta į Turnyrą PokerStars Live nustatytu laiku, toks žaidėjas laikomas praradusiu teisę dalyvauti tokiame Turnyre, ir PokerStars Live neįsipareigoja kokiu nors būdu žaidėjui atlyginti.

1.21

Dalyvaudamas Atrankiniame satelite, kiekvienas Žaidėjas sutinka atleisti ir apsaugoti PokerStars, jos teisinius atstovus, su jais susijusias įmones, dukterines įmones, agentūras ir atitinkamus jų pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir agentus nuo bet kokios žalos, įskaitant bet kokią asmeninę skriaudą, patirtą arba išlikusią priėmus bet kokius Prizinius paketus. 

1.22

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti šias Sąlygas, įskaitant teisę atšaukti, keisti ar sustabdyti Atrankinį satelitą, jei manome, kad Atrankinis satelitas negali būti vykdomas, kaip numatyta.

1.23

Visi Atrankiniame satelite dalyvaujantys žaidėjai turi laikytis visų mūsų paslaugų teikimo sąlygų reikalavimų ir bendrųjų turnyrų sąlygų.

1.24

Šios Sąlygos ir su jomis susiję dalykai yra reglamentuojami bei aiškinami pagal Meno Salos teisę ir priklauso išimtinei Meno Salos teismų jurisdikcijai.