The Big 20 Rewind akcija. 20 metų. 20 turnyrų. 10 mln. $ grnt.

PokerStars 20 metų jubiliejaus proga organizuojame 20 specialių turnyrų. Po vieną už kiekvienus metus.

Laimėjimams skirta net 10 000 000 $ grnt. Be to, kiekvieno turnyro laimėtojų laukia specialūs prizai... Viskas vyks lapkričio 14 – gruodžio 5 d.

Ar esate pasiruošę atsukti laiką atgal? Jei norite dalyvauti, peržiūrėkite toliau pateiktus mūsų specialius pasiūlymus.

Dalyvausite?

The Big 20 Rewind turnyrai

The Big 20 Finale turnyras. Iki šiol didžiausias 55 $ įpirkos PokerStars turnyras.

Gruodžio 5 d. Big 20 proga vykdysime vieną finalinį turnyrą. Ir tai bus didžiausias 55 $ įpirkos turnyras PokerStars istorijoje su 5 000 000 $ grnt..

Registruokitės už 55 $ įpirką arba įveikite atranką už mažiau pasinaudodami mūsų specialiais pasiūlymais.

Dalyvausite?

The Big 20 Spin & Go turnyrai

Paverskite 0,50 $ į 5000 $ žaisdami specialaus leidimo Big 20 Spin & Go turnyruose. Netgi galite laimėti patekimą į 55 $ Big 20 Finale turnyrą ir varžytis dėl 5 mln. $ grnt. dalies. Šiuos turnyrus rasite Spin & Go fojė.

Štai ką galite laimėti:

0,50 $ įpirka
Prizas Tikimybė
5000 $ piniginis prizas 1 iš 1 000 000
Patekimas į 55 $ Big 20 Finale turnyrą 1000 iš 1 000 000
5,50 $ Big 20 bilietas 3500 iš 1 000 000
2,20 $ Big 20 bilietas 187 001 iš 1 000 000
1,10 $ Big 20 bilietas 808 498 iš 1 000 000
8 % įpirkų skiriama komisiniams

The Big 20 bilietų automatas

Nuo lapkričio 14 iki gruodžio 6 d. pralošime prizų už 300 tūkst. $. Tiesiog įveikite kasdienius iššūkius ir pateksite į kasdienes loterijas bei turėsite šansą laimėti.

Laimėkite iki trijų patekimų per dieną. Po vieną už kiekvieną kasdienį iššūkį:

1 iššūkis – sužaiskite 300 piniginio žaidimo padalinimų (su bet kokiais statymais)

2 iššūkis – sužaiskite 10 Spin & Go turnyrų (su mažiausiai 1 $ įpirka)

3 iššūkis – sužaiskite 3 daugelio stalų turnyruose (MTT) (su mažiausiai 1 $ įpirka, įskaitant MTT Sit & Go turnyrus)

Įsiregistruokite. Įveikite tiek iššūkių, kiek norite. Gaukite patekimus į bilietų automato loterijas. Kasdien laimėkite prizus.

The Big 20 Rewind – sąlygos

Čia pateiktos taisyklės (toliau – "Taisyklės"), taikomos "The Big 20 Rewind" akcijai (toliau – "Akcija"), kurią organizuoja internetinės svetainės PokerStars bei partnerių svetainių (toliau – "Svetainė") operatorius (toliau – "PokerStars" / "mes" / "mūsų" / "mus") ir kuri vyksta mūsų GUI kliento programoje (toliau – "Programa") arba bet kuriose mūsų dalyvaujančiose svetainėse ar atsisiunčiamose mūsų žaidimų programėlėse.

Visi dalyviai (toliau – "Dalyvis" / "jūs" / "jūsų"), pageidaujantys dalyvauti Akcijoje, sutinka su: (i) šiomis taisyklėmis, bendrosiomis akcijų sąlygomis, taikomomis svetainėje (toliau – "Bendrosios sąlygos"), taip pat turnyrų taisyklėmis, reglamentuojančiomis dalyvavimą bet kuriame svetainėje vykdomame turnyre (toliau – "Turnyrų taisyklės") (bendrai, "Sąlygos"), ir (ii) būti besąlygiškai saistomi visų jų, kad galėtų dalyvauti šioje akcijoje.

Išsami informacija apie akciją

 • Ši akcija vyks nuo 2021 m. lapkričio 14 d. 00:00 ET iki 2021 m. gruodžio 5 d. 23:59 ET (toliau – "Akcijos laikotarpis").
 • Big 20 Rewind yra turnyrų akcija, kurios metu turnyrų laimėtojai gali laimėti ne tik įprastus turnyrų piniginius prizus, bet ir specialius prizus.

Teisė dalyvauti

 • Dalyviai privalo (i) turėti patikrintą ir patvirtintą paskyrą svetainėje ir (ii) atitikti tinkamumo reikalavimus, nurodytus šiose taisyklėse ir bendrosiose sąlygose. PokerStars prašymu gali būti reikalaujama pateikti asmens tapatybę, amžių ir adresą patvirtinantį dokumentą. PokerStars pasilieka teisę atlikti bet kokius asmens tapatybės ir saugumo patikrinimus, kuriuos laiko būtinais, kad patvirtintų, jog dalyviai atitinka tinkamumo reikalavimus. Neatitikus tinkamumo reikalavimų, gali būti anuliuotas patekimas ir (arba) konfiskuotas prizas.

Prizai

 • Kiekvieno Big 20 Rewind turnyro nugalėtojui bus paskirtas specialus prizas (toliau – "Specialusis prizas"), kaip nurodyta kiekvieno turnyro fojė.
 • Su visais specialiųjų prizų laimėtojais per 72 valandas nuo atitinkamo turnyro pabaigos bus susisiekta tiesiogiai dėl atitinkamo specialiojo prizo atsiėmimo.
 • Žaidėjai iš Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos ir Švedijos negali gauti specialiųjų prizų, tačiau vis tiek gali žaisti turnyruose ir gauti įprastus piniginius prizus.
 • Siekiant išvengti abejonių, specialiojo prizo negalima perleisti, atiduoti, priskirti, pervesti ar parduoti kitam (-iems) asmeniui (-ims).
 • Specialusis prizas nebus paskirtas asmeniui, kuriam dėl kokių nors priežasčių pagal įstatymus nebus leidžiama panaudoti prizo arba jeigu specialiojo prizo skyrimas tam asmeniui bus laikomas neteisėtu.
 • Specialiojo prizo laimėtojų gali būti paprašyta sudaryti atskirą įpareigojantį susitarimą su PokerStars dėl specialiojo prizo paskyrimo (toliau – "Specialiojo prizo skyrimo sąlygos"). Nesilaikant Specialiojo prizo skyrimo sąlygų, galima netekti specialiojo prizo.
 • Laimėtojai neturi teisės ir negali įpareigoti PokerStars laikytis kokios nors sutarties arba kompensuoti patirtų išlaidų ar kaštų be išankstinio raštiško PokerStars sutikimo.

Atsakomybės netaikymas

 • PokerStars jokiu būdu neatsako už jokias sąnaudas, išlaidas, žalą, atsakomybę ar sužalojimą, jūsų patiriamus dėl akcijos ar specialiųjų prizų arba kaip nors su jais susijusius, išskyrus specialiojo prizo aprašyme konkrečiai įvardytas sąnaudas ir išlaidas (jei tokių yra). Šis netaikymas neapima atsakomybės dėl (i) PokerStars aplaidumo; (ii) mirties ar asmens sužalojimo dėl PokerStars ar jo darbuotojų aplaidumo; (iii) apgaulės arba klaidinimo siekiant apgauti; arba (iv) bet kokios atsakomybės, kurios negalima netaikyti arba apriboti pagal įstatymus.
 • PokerStars neprisiima atsakomybės (ir netaiko jokios atsakomybės) už jokį pelno, verslo, sutarčių, pajamų ar numatomų santaupų praradimą arba bet kokio pobūdžio ar bet kokiu būdu patirtus ypatingus, tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius.

Bendrosios nuostatos

 • PokerStars nebus laikomas atsakingas, jei negalės įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su akcija arba specialiuoju prizu, dėl aplinkybių, kurių PokerStars negali kontroliuoti. Nors PokerStars gali skirti alternatyvų prizą, tokiomis aplinkybėmis neprivalės laimėtojui skirti kompensacijos.
 • Kilus ginčams dėl dalyvavimo teisių, visais klausimais, susijusiais su specialiųjų prizų skyrimu ir (arba) sąlygomis, galutinį sprendimą priima PokerStars vadovybė. PokerStars sprendimas bus įpareigojantis, ir joks dalyvis ar trečioji šalis negalės jo svarstyti iš naujo ar skųsti.
 • Visi dalyviai laikysis PokerStars ir jo atstovų instrukcijų ir nurodymų. To nepadarius, PokerStars nurodymu dalyviai gali būti nedelsiant diskvalifikuoti iš akcijos arba netekti specialiojo prizo.

The Big 20 bilietų automatas – sąlygos

Kas siūloma

 • Bilietų automatas – tai akcija, kuri už įveiktus žaidimo iššūkius dovanoja iki 3 patekimų į kasdienę bilietų loteriją.
 • Žaidėjai gali laimėti 55 $ įpirkos turnyro bilietą arba nemokamojo bilietą.

Kada pasiūlymas bus prieinamas

 • Ši akcija vyks nuo 2021 m. lapkričio 14 d. 00:00 ET iki 2020 m. gruodžio 6 d. 00:00 ET.

Kas gali dalyvauti ir kaip klientams įvykdyti kvalifikacinius reikalavimus

 • Dalyviai privalo (i) turėti patikrintą ir patvirtintą paskyrą svetainėje ir (i) atitikti tinkamumo reikalavimus, nurodytus šiose taisyklėse ir bendrosiose sąlygose. PokerStars prašymu gali būti reikalaujama pateikti asmens tapatybę, amžių ir adresą patvirtinantį dokumentą. PokerStars pasilieka teisę atlikti bet kokius asmens tapatybės ir saugumo patikrinimus, kuriuos laiko būtinais, kad patvirtintų, jog dalyviai atitinka tinkamumo reikalavimus. Neatitikus tinkamumo reikalavimų, gali būti anuliuotas patekimas ir (arba) konfiskuotas prizas.
 • Norėdami dalyvauti šioje akcijoje, žaidėjai privalo įsiregistruoti "The Big 20 bilietų automate". Į padalinimus ar žaidimus, sužaistus prieš įsiregistruojant, šios Akcijos metu nebus atsižvelgiama.

Statymų reikalavimai ir apribojimai, priklausantys nuo žaidimo tipo

 • Patekimus į bilietų automato kasdienes loterijas žaidėjai gaus tarp 00:00 ET (07:00 EET) ir 23:59 ET (06:59 EET) įveikdami iššūkius. Iššūkiai yra tokie:
 • Sužaisti 300 piniginio / Zoom žaidimo padalinimų (su bet kokiais statymais)
 • Sužaisti 10 Spin & Go turnyrų (su mažiausiai 1 $ įpirka)
 • Sužaisti 3 daugelio stalų turnyruose (MTT) arba MTT Sit & Go turnyruose (su mažiausiai 1 $ įpirka)
 • Už kiekvieną įveiktą iššūkį žaidėjai gaus vieną patekimą.

Kaip gauti pasiūlymą ir juo pasinaudoti

 • Kasdienės bilietų automato loterijos vyks kiekvieną akcijos laikotarpio dieną 00:00 ET. Prisijungę prie žaidimo programos, žaidėjai gaus pranešimą, ar laimėjo prizą.
 • Paskutinė loterija vyks pirmadienį, gruodžio 6 d. 00:00 ET.
 • Į visas loterijas galima patekti iki trijų kartų per dieną.
 • Visi laimėti bilietai bus iš karto įskaityti vartotojo paskyroje.

Ką dar klientai turi žinoti

 • Šios akcijos metu laimėtų prizų negalima iškeisti į pinigus ar perleisti kitiems žaidėjams.
 • Per akciją akciją laimėti turnyrų bilietai baigs galioti gruodžio 6 d. 23:59 ET. Pasibaigus galiojimo laikui, jie neturės jokios vertės ir už juos nebus skiriama kompensacija.

The Big 20 Spin & Go turnyrai – sąlygos

Kas siūloma

 • The Big 20 Spin & Go turnyrai suteikia žaidėjams galimybę laimėti The Big 20 akcijos bilietus.
 • Spin & Go turnyrai yra vienas iš pagrindinių PokerStars žaidimo režimų, o ši akcija pakeičia prizus į Big 20 turnyrų bilietus, 5000 $ piniginį prizą ir įprastus Spin & Go piniginius prizus. Toliau pateikta informacija apie šio pasiūlymo prizus ir tikimybę juos laimėti:

0,50 $ įpirka

Prizas Tikimybė
5000 $ piniginis prizas 1 iš 1 000 000
Patekimas į 55 $ Big 20 Finale turnyrą 1000 iš 1 000 000
5,50 $ Big 20 bilietas 3500 iš 1 000 000
2,20 $ Big 20 bilietas 187 001 iš 1 000 000
1,10 $ Big 20 bilietas 808 498 iš 1 000 000

8 % įpirkų skiriama komisiniams

Kada pasiūlymas bus prieinamas

 • Ši akcija vyks nuo 2021 m. lapkričio 14 d. 00:00 ET iki 2020 m. gruodžio 6 d. 23:59 ET.

Kas gali dalyvauti ir kaip klientams įvykdyti kvalifikacinius reikalavimus

 • Dalyviai privalo (i) turėti patikrintą ir patvirtintą paskyrą svetainėje ir (i) atitikti tinkamumo reikalavimus, nurodytus šiose taisyklėse ir bendrosiose sąlygose. PokerStars prašymu gali būti reikalaujama pateikti asmens tapatybę, amžių ir adresą patvirtinantį dokumentą. PokerStars pasilieka teisę atlikti bet kokius asmens tapatybės ir saugumo patikrinimus, kuriuos laiko būtinais, kad patvirtintų, jog dalyviai atitinka tinkamumo reikalavimus. Neatitikus tinkamumo reikalavimų, gali būti anuliuotas patekimas ir (arba) konfiskuotas prizas.

Statymų reikalavimai ir apribojimai, priklausantys nuo žaidimo tipo

 • Kiekvieno Big 20 Spin & Go turnyro įpirka yra 0,50 $. Žaidėjai gali dalyvauti neribotą skaičių kartų.

Kaip gauti pasiūlymą ir juo pasinaudoti

 • Spin & Go turnyrą laimėję žaidėjai apdovanojami pinigais, turnyro bilietais arba tiesioginiu patekimu į turnyrą.
 • Visi laimėti apdovanojimai bus iš karto įskaityti vartotojo paskyroje.

Ką dar klientai turi žinoti

 • Žaidėjai gali žaisti neribotame skaičiuje Big 20 Spin & Go turnyrų, bet jiems leidžiama laimėti tik vieną patekimą į 55 $ Big 20 Finale turnyrą.
 • Pirmojo patekimo, kurį laimės žaidėjas, nebus galima perleisti kitam, išmainyti ar iškeisti į pinigus.
 • Žaidėjai, laimėję patekimą į gruodžio 5 d. vyksiantį The Big 20 Finale turnyrą, išsiregistruoti negali.
 • Visi papildomai laimėti patekimai bus iš karto iškeisti į T$ (turnyrinius pinigus).
 • Žaidėjai, Spin & Go turnyruose laimėję keletą Big 20 bilietų, galės juos panaudoti norėdami dalyvauti bet kuriose atitinkamos įpirkos Big 20 varžybose ar satelite.
 • Gruodžio 6 d. pasibaigus Big 20 akcijai, šie bilietai bus per 72 valandas pakeisti įprastais MTT (daugelio stalų turnyrų) bilietais.

Bendrąsias akcijų sąlygas rasite čia.