PokerStars VR internetinės programos galutinio vartotojo licencijos sutartis – ŽP ŽAIDIMAI

"Nemokamai žaidžiami" žaidimai

"Žaidybinių pinigų"/ "nemokamai žaidžiamus" virtualios realybės pokerio žaidimus (toliau – "ŽP žaidimai") Stars Mobile mobiliojoje programėlėje (toliau – "Stars Mobile programėlė"), kurią galima atsisiųsti arba į galutinio vartotojo įrenginį (įskaitant, tačiau neapsiribojant virtualios realybės akiniais, asmeniniu kompiuteriu, vaizdo žaidimų konsole, mobiliuoju telefonu, PDA, planšete arba bet kokio kito tipo nešiojamu arba mobiliu įrenginiu, kuris egzistuoja dabar arba bus sukurtas ateityje) (kiekvienas jų atskirai toliau vadinamas "Įrenginiu") gauti iš store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com ir kitų svetainių arba pasinaudojus nuorodomis, kurias kartkartėmis galima rasti PokerStars arba kitose Stars Mobile svetainėse (toliau – "Svetainės"), siūlo Stars Mobile Limited kompanija, įsteigta Meno Saloje (įmonės kodas 008457V). Registruotos buveinės adresas: Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Prieš naudodamiesi Stars Mobile programėle jūs (toliau – "Vartotojas" arba "jūs") turite perskaityti visą galutinio vartotojo licencijos sutartį (toliau – "Sutartis"). Atminkite, kad Sutartis traktuojama kaip įstatymiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų ir Stars Mobile Limited (toliau vadinamos "Stars Mobile", "mus" arba "mes").

Toliau pateiktos ŽP žaidimus Stars Mobile programėlėje reglamentuojančios sąlygos.

Sudarydami šią Sutartį, jūs pripažįstate, kad Stars Mobile yra kompanijų grupės dalis. Kontekste naudojamas terminas "Grupė" reiškia Stars Mobile ir jos dukterines bendroves kartu su bet kuria Stars Mobile kontroliuojančia bendrove bei bet kuria tokios kontroliuojančios bendrovės dukterine bendrove, taip pat bet kuria su Stars Mobile susijusia kompanija, įskaitant, tačiau neapsiribojant susijusiomis kompanijomis, teikiančiomis "PokerStars" prekių ženklu pažymėtas paslaugas.

Kartu su šios Sutarties sąlygomis peržiūrėkite mūsų Privatumo politiką, Slapukų politiką ir kitas taisykles, politikas bei sąlygas, susijusias su žaidimais ir pasiūlymais, kartkartėmis prieinamais Stars Mobile programėlėje ir čia įterptais kaip nuoroda, taip pat politikas, apie kurias jums galime pranešti tam tikru metu.

Programos įdiegimo metu paspaudę mygtuką "Sutinku" ir naudodamiesi Programa (kaip apibrėžta toliau), sutinkate su sąlygomis, išdėstytomis šioje Sutartyje, Privatumo politikoje bei Slapukų politikoje, kurių turinys retkarčiais gali būti pakeistas ar atnaujintas pagal toliau išdėstytas nuostatas.

Šios Sutarties tikslais apibrėžimas "Programa" reiškia bet kurią ir visą mūsų teikiamą arba Stars Mobile programėlėje jums prieinamą programinę įrangą, nepriklausomai nuo gavimo būdo ir to, ar jūs ją parsisiunčiate į savo kaip galutinio vartotojo įrenginį, ar ne. Todėl terminu "Programa" bus vadinama Stars Mobile programėlė, kurią galima atsisiųsti arba kuri yra jums prieinama Įrenginyje, taip pat šios Programos pagalbinė programa (internetinė arba kliento / serverio programa).

1. LICENCIJOS / INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS SUTEIKIMAS
1.1

Vadovaujantis čia pateiktomis sąlygomis, Stars Mobile kompanija suteikia Vartotojui neišskirtinę, asmeninę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą, neperleidžiamą, ribotą teisę diegti ir naudoti Programą savo Įrenginyje, priklausomai nuo konkretaus atvejo, kad jis galėtų prisijungti prie Stars Mobile (arba trečiosios šalies) serverių ir dalyvauti prieinamuose ŽP žaidimuose (toliau – "Žaidimai"), (Programa ir Žaidimai kartu toliau vadinami "Paslauga").

1.2

Stars Mobile kompanija licencijuoja Programą jūsų asmeniniam naudojimui. Atkreipkite dėmesį, kad Paslauga negalima naudotis (i) asmenims, jaunesniems nei 18 metų, (ii) asmenims, jaunesniems nei leidžia jų gyvenamos vietos įstatymai, (iii) asmenims, prisijungiantiems prie Svetainių iš jurisdikciją turinčių teritorijų, kuriose prisijungimas yra nelegalus. Stars Mobile kompanija negali įvertinti Paslaugos legalumo kiekvienoje jurisdikciją turinčioje teritorijoje, todėl Vartotojas atsako už tai, kad jo naudojimasis Paslauga bus teisėtas.

1.3

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pareikalauti amžių įrodančių dokumentų siekdami užkirsti kelią nepilnamečių naudojimuisi Paslauga. Kilus įtarimui, kad esate nepilnametis, arba jeigu nesugebėsite pateikti tinkamo amžiaus įrodymo, pasiliekame teisę suspenduoti arba panaikinti jūsų paskyrą ir laikinai arba visą laiką neleisti jums naudotis Paslauga.

1.4

Stars Mobile kompanija, jos Grupei priklausančios įmonės ir licencijos išdavėjai yra vieninteliai visų teisių į Programą ir Programos kodą turėtojai, struktūros ir organizacijos, įskaitant autorių teises, prekybines paslaptis, intelektinę nuosavybę, ir kitų teisių vieninteliai savininkai. Vadovaujantis taikytinais įstatymais, negalite imtis šių veiksmų:

 1. kopijuoti, platinti, publikuoti, ardyti, dekompiliuoti, išmontuoti, modifikuoti ar versti Programą arba bandyti prieiti prie kodo ir sukurti išvestinį Programos kodo darbą ar kt.;
 2. parduoti, perduoti, sublicencijuoti, pervesti, platinti ar nuomoti Programą;
 3. sukurti prieigą prie Programos trečiosioms šalims per kompiuterinius tinklus ar kitokiu būdu;
 4. eksportuoti Programą į bet kurią šalį (fizine ar elektronine prasme); arba
 5. naudoti Programą taip, kaip draudžia galiojantys įstatymai ar taisyklės,

(kiekvienas anksčiau paminėtas atvejis laikytinas "Neteisėtu naudojimu").

Stars Mobile kompanija, jos Grupei priklausančios įmonės ir licencijos išdavėjai pasilieka visas numanomas ar kitokias teises, kurios nėra aiškiai suteikiamos Vartotojui pagal šią Sutartį, taip pat pasilieka visas naudojimo ir nuosavybės teises į Programą bei jos atžvilgiu.

Jūs sutinkate būti asmeniškai atsakingi už bet kokią žalą, sąnaudas ar išlaidas, atsirandančias dėl Neteisėto naudojimo. Sužinoję apie bet kurio asmens Neteisėtą naudojimąsi Programa, turite iškart pranešti Stars Mobile kompanijai ir suteikti jai tinkamą pagalbą, atliekant tyrimą, susijusį su jūsų pateikta informacija.

1.5

Terminai "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStars VR", domenų pavadinimai "pokerstarsvr.com", "pokerstarsvr.eu" ir "pokerstarsvr.us" bei bet kurie kiti registruoti arba neregistruoti (jei taip gali būti) prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir (arba) domenų pavadinimai, kartkartėmis naudojami Stars Mobile programėlėje (toliau – "Prekių ženklai"), laikytini prekių ženklais, paslaugų ženklais, prekių pavadinimais ir (arba) domenų pavadinimais, priklausančiais Stars Mobile kompanijai ir (arba) jos Grupės įmonėms, ir (arba) jos licencijos išdavėjams, todėl šie subjektai išsaugo visas teises į šiuos Prekių ženklus. Be to, visas Paslaugos turinys, įskaitant, bet neapsiribojant Programa, iliustracijomis, nuotraukomis, grafika, fotografijomis, animacijomis, vaizdo įrašais, muzika, garso įrašais ir tekstais (toliau – "Paslaugos turinys"), priklauso Stars Mobile kompanijai ir jos Grupės įmonėms, ir (arba) licencijos išdavėjams ir yra saugomas autorių teisių ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės ar teisių. Stars Mobile kompanija nesuteikia jokios garantijos (tiesioginės arba netiesioginės) dėl registruotų ar neregistruotų Prekių ženklų, įeinančių į Paslaugą, ir negarantuoja, kad trečiosios šalys anksčiau nėra įgijusios teisių į tuos registruotus ar neregistruotus Prekių ženklus. Šiuo dokumentu pripažįstate, kad naudodamiesi Paslauga jūs neįgyjate teisių į Paslaugos turinį ir (arba) Prekių ženklus ar bet kurią jų dalį. Nepriklausomai nuo aplinkybių, jūs negalite naudoti Paslaugos turinio ir (arba) Prekių ženklų be išankstinio rašytinio Stars Mobile kompanijos sutikimo.

Taip pat sutinkate nedaryti to, kas pažeis arba galėtų pažeisti teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, kurios priklauso Stars Mobile kompanijai, jos Grupės įmonėms ir (arba) licencijos išdavėjams, susijusias su Programa, Prekių ženklais arba Paslaugos turiniu, bei nedarysite to, kas pakenktų Stars Mobile kompanijos, jos Grupės įmonių, darbuotojų, direktorių, tarnautojų arba konsultantų įvaizdžiui ar reputacijai.

1.6

Garantuojate, jog jokie sąsajoje su Paslauga jūsų naudojami vardai ar paveikslėliai (pavyzdžiui, jūsų vartotojo vardas bei atvaizdas) nepažeis intelektinės nuosavybės, privatumo ar kitų bet kurios trečiosios šalies teisių. Šiuo dokumentu suteikiate Stars Mobile kompanijai ir jos Grupei pasaulinę, neatšaukiamą, perleidžiamą, neapmokestinamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti tokius vardus bei paveikslėlius bet kuriais su Paslauga susijusiais tikslais, laikantis mūsų Privatumo politikos.

1.7

Naudodamiesi Paslauga galite "rinkti" ar kitaip naudoti virtualius žetonus (toliau – "Virtualūs žetonai"). Šiuo dokumentu pripažįstate, jog šie "realaus pasaulio" terminai yra naudojami tik perkeltine prasme. Taip pat sutinkate, jog neturite teisės į Virtualius žetonus, naudojamus bet kuriame žaidime, nesvarbu, "surinktus" Žaidime ar kitaip "įsigytus" iš Stars Mobile kompanijos, arba į bet kuriuos kitus paskyros ar Paslaugos elementus. Joks "virtualios valiutos" likutis, rodomas jūsų Vartotojo paskyroje, nereiškia likučio realiame pasaulyje ir neatspindi jokios išsaugotos vertės, tačiau yra matavimo priemonė šios licencijos ribose.

1.8

Stars Mobile kompanija draudžia ir nepripažįsta jokių tariamų Virtualių žetonų perdavimų, vykdomų už Paslaugos ribų, arba tariamo pardavimo, dovanojimo ar prekybos "realiame pasaulyje" bet kuo, kas naudojama arba sukuriama Paslaugoje, nebent Stars Mobile kompanija aiškiai raštu nurodytų kitaip. Todėl negalite sublicencijuoti, prekiauti, parduoti ar bandyti parduoti Virtualius žetonus už bet kokią vertę už žaidimo ribų. Toks perdavimas ar bandymas perduoti yra draudžiamas ir niekinis, ir už tai Stars Mobile kompanija gali uždaryti jūsų paskyrą. Be to, jūs suprantate, jog mes galime pradėti juridinius veiksmus prieš jus dėl bet kokios žalos, susijusios su tokiu perdavimu ar bandymu perduoti Virtualius žetonus už Paslaugų ribų, atlyginimo.

2. JOKIŲ GARANTIJŲ
2.1

Stars Mobile kompanija nepripažįsta jokių tiesioginių arba netiesioginių garantijų, susijusių su Paslauga, kuri teikiama "TOKIA, KOKIA YRA", todėl mes neteikiame jums jokios garantijos ar informacijos, susijusios su jos kokybe, tinkamumu naudoti tam tikru tikslu, išbaigtumu ir tikslumu.

2.2

Nors stengiamės teikti aukščiausios kokybės ir saugias paslaugas, neteikiame garantijų, kad Paslaugos nebus trikdomos, pavėluotos ar be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, ir kad Programoje arba Svetainėse nebus virusų, klaidų ar kitų užkratų.

2.3

Stars Mobile kompanija pasilieka teisę savo nuožiūra iš karto sustabdyti, nebetęsti, modifikuoti, pašalinti ar papildyti Paslaugą ir neįsipareigoja įspėti jūsų, net jei būsime nusprendę, kad to reikėjo, įskaitant (pavyzdžiui) atvejį, kai bus gauta informacija, kad įsigaliojo savęs pašalinimo sutartis su bet kokiu lošimo paslaugų tiekėju arba tada, kai manysime, kad tai būtina Programai valdyti, prižiūrėti ar atnaujinti. Be to, mes jokiu būdu nebūsime atsakingi už patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl su tuo susijusių Stars Mobile kompanijos priimtų sprendimų.

3. ĮGALIOJIMAI
3.1

Stars Mobile kompanija pasilieka sau įgaliojimą suteikti, prižiūrėti ar uždaryti su Paslauga susijusias Vartotojų paskyras. Stars Mobile vadovybės sprendimai dėl bet kokio Vartotojo paskyros aspekto, Paslaugos naudojimo ar nesutarimų sprendimo yra galutiniai ir negali būti peržiūrimi ar apskundžiami.

4. JŪSŲ ATSTOVAVIMAS IR GARANTIJOS

Prieš pradėdami naudotis Paslauga, patvirtinate, garantuojate, pasižadate ir sutinkate, kad:

4.1

naudojimasis Paslauga yra jūsų asmeninis pasirinkimas, veiksmų laisvė ir rizika;

4.2

telekomunikaciniai tinklai ir interneto prieigos paslaugos, kurios būtinos norint naudotis Paslauga, visiškai nepriklauso nuo Stars Mobile kompanijos, todėl Stars Mobile kompanija neprisiims jokios atsakomybės už jokius sutrikimus, netinkamą greitį, pralaidumo apribojimus arba kitus trūkumus, kenkiančius Paslaugos naudojimui;

4.3

jums draudžiama naudoti Paslaugą bet kokiu būdu, kuriuo kuriamas, gaunamas ar teikiamas bet kokio finansinio pelno ar kitokios piniginės naudos perdavimas arba gavimas jums ar bet kuriai trečiajai šaliai (veikiančiai jūsų vardu arba ne). Virtualūs žetonai neturi vertės arba patys nėra vertingi ir nėra perduodami ar keičiami Vartotojo paskyroje. Be to, tokie Virtualūs žetonai patys savaime neturi jokios vertės ir nėra dengiami jokia "tikra" valiuta ar prizais. Todėl jums draudžiama sublicencijuoti, nuomoti, lizinguoti, parduoti, prekiauti, dovanoti, palikti testamentu ar kitaip perleisti savo Vartotojo paskyrą ar Virtualius žetonus, susijusius su jūsų Vartotojo paskyra, tretiesiems asmenims; ir

4.4

jums 18 ar daugiau metų ir šiuo metu nesate savęs pašalinę iš jokios internetinės ar mobilios lošimo svetainės bei nedelsdami mus informuosite, jei pasirašysite savęs pašalinimo susitarimą su bet kuriuo lošimo paslaugų teikėju.

5. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
5.1

PROGRAMOS MODIFIKACIJOS. Vartotojas jokiu būdu negali modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti ar išmontuoti Programos.

5.2

ASMENINIS NAUDOJIMAS. Paslauga yra teikiama tik Vartotojo asmeniniam naudojimui ir pramogai, bet ne dėl pinigų, ir negali jokiu būdu būti naudojama siekiant finansinio pelno ar kitokios piniginės naudos. Vartotojas privalo pateikti išsamią ir teisingą paprastai Stars Mobile kompanijai vartotojų teikiamą informaciją. Be to, Vartotojas įpareigojamas atnaujinti tokią informaciją, atsiradus bet kokiems pasikeitimams.

5.3

SĄMOKSLAS. Sąmokslas tarp Vartotojų, rodant užverstas kortas ar naudojant bet kokius kitus metodus, yra griežtai draudžiamas. Stars Mobile kompanija pasilieka teisę, be kitų priemonių, apriboti sodinimą ir (arba) drausti Vartotojams žaisti prie tam tikro pokerio stalo, įskaitant draudimą dviem ar daugiau Vartotojų žaisti kartu prie to paties stalo. Be to, Stars Mobile kompanija pasilieka teisę laikyti bet kokį sąmokslą ar bandymus susitarti tarp žaidėjų (įskaitant Vartotojus) esminiu šios Sutarties pažeidimu. Todėl Stars Mobile kompanija turės teisę uždaryti Vartotojo paskyrą, jei Vartotojas atliks ar bandys atlikti tokius veiksmus, neatsižvelgdama į tų veiksmų pasekmes.

5.4

IŠORINĖS ŽAIDĖJŲ PAGALBOS PRIEMONĖS. Stars Mobile kompanija draudžia tas išorines žaidėjų pagalbos priemones (toliau – "EPA priemonės"), kurios žaidėjams gali suteikti "nesąžiningą pranašumą". Stars Mobile kompanija apibrėžia EPA priemones kaip kompiuterinę programinę įrangą (kitą nei Programa) ir ne programine įranga grįstas sistemas (pvz.: interneto svetainės, prenumeravimo paslaugos ir fizinė medžiaga).  Stars Mobile kompanija plačiai apibrėžia, kas laikoma "nesąžiningu pranašumu", kai naudojamasi EPA priemonėmis, o konkrečias rekomendacijas galima rasti tarp mūsų DUK apie trečiųjų šalių priemones ir paslaugas. Siekiant išvengti abejonių, tai, kas yra draudžiama, apima, bet neapsiriboja prieiga prie informacijos apie kitus žaidėjus ar jos rinkimu, išskyrus tą, kurią Vartotojas asmeniškai surinko pats žaisdamas, arba patarimo, nurodymo ar pagalbos gavimu realiu laiku, susijusiu su žaidimu ir peržengiančiu elementaraus lygio ribas.

5.5

AUTOMATINIAI ŽAIDĖJAI (BOTS). Dirbtinio intelekto, įskaitant "robotus", naudojimas kartu su Paslauga yra griežtai ir be išimčių draudžiamas. Visi Vartotojo veiksmai, susiję su Paslauga, turi būti asmeniškai atliekami žaidėjo, naudojant vartotojo sąsają, numatytą Programoje, ir be jokios dirbtinio intelekto pagalbos.

5.6

Sutinkate, kad Stars Mobile gali imtis veiksmų, kuriais siekiama aptikti ir neleisti naudoti draudžiamų EPA priemonių. Tarp šių veiksmų gali būti (bet tuo neapsiribojama) Vartotojo kompiuteryje tuo pačiu metu kaip ir Stars Mobile Programa veikiančių programų tikrinimas. Sutinkate nebandyti apeiti, trikdyti ar blokuoti tokių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant trečiosios šalies programinės įrangos, kuri apeina, trikdo ar blokuoja tokias priemones, naudojimu.

5.7

ŽETONŲ PERSTŪMIMAS. Žetonų perstūmimu laikytinas veiksmas, kai bet kuris žaidėjas tyčia pralaimi žaidimą tam, kad sąmoningai perduotų savo Virtualius žetonus kitam Vartotojui. Bet kuriam Vartotojui, dalyvaujančiam ar bandančiam dalyvauti žetonų perstūmime kartu su kitu Vartotoju, kai naudojama Paslauga, gali būti visam laikui uždrausta naudotis Paslauga, o jų Vartotojų paskyros gali būti iškart uždarytos. Tokiais atvejais Stars Mobile kompanija nebus įpareigota grąžinti jums Virtualių žetonų, kurie tuo metu gali būti jūsų Vartotojo paskyroje.

5.8

APGAULINGAS ELGESYS. Tuo atveju, kai Stars Mobile kompanija mano, jog Paslaugos naudojimo metu Vartotojas prisideda ar bando prisidėti prie apgavystės, atliekamas neteisėtas, negarbingas ar netinkamas veiksmas, įskaitant, bet neapsiribojant dalyvavimu bet kokioje veikloje, aprašytoje 5 punkte, ar bet kokia kita manipuliacija arba apgaulingu įmokėjimu, įskaitant,bet neapsiribojant pavogtų kredito kortelių naudojimu, apgaulingu įmokos susigrąžinimu arba pinigų plovimu, Stars Mobile kompanija gali imtis tokių veiksmų, kokie atrodo tinkami, įskaitant, tačiau neapsiribojant:

 1. nedelsiamu Vartotojo prieigos prie Paslaugos užblokavimu;
 2. Stars Mobile Vartotojo paskyros uždarymu;
 3. visų Virtualių žetonų konfiskavimu iš Vartotojo paskyros; ir (arba)
 4. teisinių veiksmų prieš Vartotoją ėmimusi.
6. AGRESYVI KALBA ARBA TURINYS
6.1

Vartotojui draudžiama skelbti arba teikti bet kokią neteisėtą, nepadorią, rasistinę, nešvankią, šmeižiančią, įžeidžiančią, grasinančią ar kitokią medžiagą, kuri pažeidžia įstatymus ar iš esmės laikoma agresyvia, naudojant Paslaugos pokalbių balsu funkciją, kuri aprašyta Galutinio vartotojo licencijos sutartyje, pasirenkant žaidėjo paveikslėlius arba susirašinėjant su Stars Mobile darbuotojais.

Siekdami užtikrinti šio 6.1 punkto laikymąsi, galime aktyviai stebėti pokalbių balsu funkciją. Toks stebėjimas apims technologijos naudojimą.

7. PAŽEIDIMAS
7.1

Nepažeidžiant jokių kitų teisių, Vartotojui absoliučiai ar iš dalies pažeidus bet kurią iš čia pateiktų nuostatų, Stars Mobile arba bet kuri Grupės kompanija, teikianti Vartotojui paslaugas, pasilieka teisę imtis veiksmo, kurį mano esant tinkamu, įskaitant šios arba kitų sutarčių su Vartotoju nutraukimą, Vartotojo prieigos prie Paslaugos arba bet kurios kitos Grupės siūlomos paslaugos blokavimą, Vartotojo paskyros Svetainėje arba kitose Grupės valdomose svetainėse anuliavimą, visų Svetainių arba kitų Grupės valdomų svetainių Vartotojo paskyrose turimų Virtualių žetonų konfiskavimą ir (arba) teisinių veiksmų prieš tokį Vartotoją ėmimąsi.

7.2

Sutinkate visiškai atlyginti, apginti ir neteikti Stars Mobile kompanijai, Grupės kompanijoms ir jų akcininkams, direktoriams bei darbuotojams jokių skundų, reikalavimų, nereikalauti atsakomybės, atlyginimo už žalą, nuostolius, išlaidas ir sąnaudas, įskaitant teisėtus mokesčius ir bet kokius kitus mokėjimus, kurie galimi dėl:

 1. jūsų įvykdyto visos šios Sutarties arba jos dalies pažeidimo;
 2. bet kurio įstatymo arba trečiosios šalies teisių pažeidimo; ir
 3. jūsų naudojimosi Paslauga arba kito vartotojo prieigos prie Paslaugos, naudojant jūsų prisijungimo duomenis (kaip jie apibrėžti toliau) su ar be jūsų leidimo.
8. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
8.1

Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant aplaidumą, Stars Mobile kompanija ar bet kuris kitas Grupės narys neatsako už jokią specialią, atsitiktinę, tiesioginę, netiesioginę ar bet kokią kitų nuostolių pasėkoje patirtą žalą (įskaitant, bet neapsiribojant žala dėl verslo pelno netekimo, trukdymo verslui, verslo informacijos praradimo ar bet kokių kitų piniginių nuostolių), kylančią dėl Paslaugos naudojimo (ar nenaudojimo), net jei Stars Mobile kompanija iš anksto žinojo apie tokios žalos galimybę.

8.2

Niekas šioje Sutartyje nepanaikina ir neriboja Stars Mobile kompanijos arba Grupės atsakomybės dėl: (a) mirties ar asmens sužalojimo dėl aplaidumo; arba (b) sukčiavimo ar klaidingos informacijos pateikimo.

9. SAUGUMAS IR JŪSŲ PASKYRA
9.1

Kiekviena Vartotojo paskyra bus prieinama Svetainėse laikantis nustatytų taisyklių.

9.2

Vartotojas sutinka, kad jis pats atsako už Paslaugos naudojimą su savo prisijungimo duomenimis ir neatskleis prisijungimo duomenų jokiam kitam asmeniui bei neleis kitam asmeniui naudotis Paslauga per savo Vartotojo paskyrą.

9.3

Vartotojas yra įpareigotas visą laiką laikyti savo prisijungimo duomenis slaptai ir dėti visas pastangas, kad būtų išsaugotas jų slaptumas bei konfidencialumas. Už bet kokį neteisėtą prisijungimo duomenų naudojimą bus atsakingas tik Vartotojas, todėl bus laikoma, kad jais naudojasi ne kas kitas, o pats Vartotojas. Bet kokią dėl to atsiradusią atsakomybę turės prisiimti Vartotojas.

9.4

Vartotojas gali turėti tik vieną Stars Mobile Vartotojo paskyrą ir gali naudotis Paslauga per šią vienintelę paskyrą. Stars Mobile Vartotojui draudžiama atsidaryti daugiau nei vieną paskyrą. Sužinojusi apie Vartotojo atsidarytas papildomas paskyras, Stars Mobile kompanija (ar bet kuri jos vardu veikianti trečioji šalis) galės jas uždaryti be įspėjimo bei konfiskuoti minėtose paskyrose laikytus Virtualius žetonus.

9.5

Naudodamiesi Paslauga negalėsite atlikti statymų (su Virtualiais žetonais), kurie viršys Vartotojo paskyroje turimų Virtualių žetonų kiekį.

9.6

Stars Mobile kompanija pasilieka teisę atlikti Vartotojo patikimumo ir (arba) tapatybės patikrinimus kartu su trečiųjų šalių kredito rizikos vertinimo agentūromis ar tarnybomis, naudojant registracijos Paslaugai gauti metu Vartotojo (arba per trečiąją mūsų arba ne mūsų vardu veikiančią šalį) mums suteiktą informaciją. Trečiosios šalies kredito rizikos vertinimo agentūros arba tarnybos gali išsaugoti informacijos įrašus, tačiau jos nenaudos šios informacijos jokiais kitais tikslais.

9.7

Stars Mobile kompanija pasilieka teisę naudoti trečiosios šalies elektronines mokėjimų vykdymo sistemas ir (arba) finansines institucijas, kad įvykdytų jūsų atliktus ir gautus mokėjimus, susijusius su Paslaugos naudojimu.

10. TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMA
10.1

Programos komponentu yra trečiosios šalies programa (toliau – "Licencijuota programa").

10.2

Vartotojas naudodamasis Licencijuota programa privalo laikytis visų šios Sutarties sąlygų.

10.3

Licencijuota programa negali būti keičiama, modifikuojama ar atskirta nuo Programos.

10.4

Vartotojo naudojimas yra apribotas "Vidiniu naudojimu". Tai reiškia, kad Licencijuota programa yra skirta tik Vartotojo įprastam ir eiliniam vidiniam verslo arba asmeniniam naudojimui, o ne perparduoti, sublicencijuoti ar platinti. "Įprastas ir eilinis vidinis verslo naudojimas" galutiniam Vartotojui, kuris yra verslo subjektas, reiškia, tokio Vartotojo ar jo darbuotojų arba įgaliotų atstovų naudojimąsi programa Vartotojo įprasto ir eilinio vidinio verslo tikslais. "Įprastas ir eilinis asmeninis naudojimas" reiškia Vartotojo kaip individo arba Vartotojo ir kartu gyvenančio asmens naudojimą asmeniniais tikslais. Visus šiuos darbuotojus, atstovus ir kartu gyvenančius asmenis Vartotojas turi supažindinti su šios Sutarties sąlygomis.

10.5

Visos Licencijuotai programai netiesiogiai suteiktos teisės yra saugomos.

10.6

Licencijuota programa yra pateikta "tokia, kokia yra", ir jokios tiesioginės ar netiesioginės garantijos, įskaitant, tačiau neapsiribojant netiesioginėmis tinkamumo prekiauti ar naudoti konkrečiu tikslu garantijomis, nėra pripažįstamos.

11. PATAISOS
11.1

Stars Mobile kompanija pasilieka teisę atnaujinti arba keisti šią Sutartį ar bet kurią jos dalį bet kuriuo metu ir be jokio įspėjimo, o jūs šios pataisytos Sutarties būsite įpareigoti per 14 dienų nuo jos paskelbimo Stars Mobile programėlėje arba kitose Stars Mobile kompanijos svetainėse. Todėl raginame reguliariai lankytis Stars Mobile programėlėje arba Svetainėse ir pasitikrinti konkrečiu momentu galiojančias šios Sutarties sąlygas. Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga bus laikomas patvirtinimu, kad sutinkate su visomis Sutarties pataisomis.

12. VYRAUJANTI TEISĖ
12.1

Sutartis ir visi su ja susiję aspektai yra reguliuojami ir sukurti pagal Meno Salos įstatymus. Jūs neginčytinai sutinkate, kad vadovaujantis žemiau numatytomis nuostatomis, Meno Salos teismai turės išskirtinę kompetenciją dėl kiekvieno ieškinio, ginčo ar skirtingo Sutarties aiškinimo ir bet kokio iš to išplaukiančio reikalo, ir neginčytinai atsisakote bet kokių teisių, kuriomis remiantis būtų galima prieštarauti ieškinio nagrinėjimui šiuose teismuose ar reikšti pretenzijas, dėl to, kad ieškinys nagrinėjamas netinkamame forume arba, kad šie teismai nekompetentingi nagrinėti ieškinį. Niekas šioje išlygoje neriboja Stars Mobile kompanijos teisės imtis teisinių veiksmų prieš jus bet kuriame kitame kompetentingame teisme. Be to, teisinio proceso pradėjimas vienoje ar daugiau jurisdikciją turinčių teritorijų nekliudo pradėti teisinį procesą bet kuriose kitose jurisdikciją turinčiose teritorijose, nesvarbu, vienu metu ar ne, kol tai leidžiama pagal tos jurisdikciją turinčios teritorijos teisės aktus.

13. ATSKYRIMAS
13.1

Jei tam tikra šios Sutarties sąlyga yra arba tampa neteisėta, neįgyvendinama arba negaliojančia tam tikroje jurisdikciją turinčioje teritorijoje, tai neturi jokios įtakos kitos sąlygos galiojimui ar įgyvendinamumui toje jurisdikciją turinčioje teritorijoje arba šios ar bet kurios kitos sąlygos galiojimui ar įgyvendinamumui kitose jurisdikciją turinčiose teritorijose.

14. PERDAVIMAS
14.1

Stars Mobile kompanija pasilieka teisę visiškai arba dalinai perduoti įsipareigojimus pagal šią Sutartį bet kuriuo metu ir be įspėjimo. Vartotojas negali perduoti jokių šioje Sutartyje numatytų savo teisių arba įsipareigojimų.

15. ĮVAIRIOS SĄLYGOS
15.1

Joks Stars Mobile kompanijos išreikštas atsisakymas imtis veiksmų dėl kurios nors šios Sutarties sąlygos pažeidimo (įskaitant Stars Mobile kompanijos nereikalavimą griežtai ir paraidžiui vykdyti ar laikytis bet kurios šios Sutarties sąlygos), jokiu būdu nereiškia, kad Stars Mobile kompanija atsisakys imtis veiksmų dėl vėlesnių šios sąlygos pažeidimų arba dėl bet kurios kitos Sutarties sąlygos pažeidimo.

15.2

Jokia šios Sutarties sąlyga negali sukurti arba suteikti jokių teisių arba kitų privilegijų jokioms trečiosioms šalims, kurios nėra šios Sutarties dalyvės, išskyrus Grupės kompanijas.

15.3

Jokia šios Sutarties sąlyga negali sukurti ir nebus laikoma sukūrusi mūsų ir jūsų partnerystę, agentūrą, pasitikėjimo susitarimą, patikėtinių santykius ar bendrą įmonę.

15.4

Ši Sutartis apibrėžia visas sąvokas ir susitarimus tarp mūsų ir jūsų dėl Paslaugos teikimo ir pakeičia visas ankstesnes sutartis, sąvokas arba susitarimus tarp mūsų ir jūsų.

15.5

Vartotojas visada turi pateikti išsamią ir teisingą informaciją, reikalaujamą Stars Mobile kompanijos dėl Vartotojo naudojimosi Paslauga, laikydamasis Privatumo politikos nuostatų.

15.6

Atsiradus neatitikimų tarp angliško ir į bet kurią kitą kalbą išversto šios Sutarties teksto, pirmenybė teikiama šios Sutarties tekstui anglų kalba.

Autorių teisės © 2021 Rational Intelectual Holdings Limited. Visos teisės saugomos.

Norėdami susisiekti su Stars Mobile kompanija, rašykite palaikymo komandai.

Stars Mobile Galutinio vartotojo licencijos sutarties versija nr. 1.1. Galioja nuo 2021 m. balandžio mėn.