Turnyrų taisyklės

Šios taisyklės taikomos mūsų platformoje organizuojamiems turnyrams.

Čia išdėstytomis taisyklėmis siekiama papildyti paslaugų teikimo sąlygas, o ne jas pakeisti. Iškilus prieštaravimams tarp turnyrų taisyklių ir paslaugų teikimo sąlygų, pirmenybė teikiama paslaugų teikimo sąlygoms.

Pastaba: 1.5, 2.4 bei 2.5 taisyklės yra taikomos tik turnyrams, kuriuose naudojami privalomi statymai ir (arba) dalintojo ženkliukas.

1. Bendrai
1.1

Priimdami sprendimus aukščiausiu prioritetu visada laikysime geriausius žaidimo interesus ir teisingumą. Nenumatytos aplinkybės kartais gali padiktuoti sprendimus, kuriuos priimant prioritetu bus laikomas teisingumas, o ne techninės taisyklės.

1.2

Visi turnyrai prasideda tiksliu, turnyro fojė nurodytu laiku. Pasiliekame teisę atidėti arba atšaukti turnyrą be išankstinio perspėjimo.

1.3

Svarbią informaciją apie kiekvieną turnyrą, įskaitant privalomų statymų struktūrą, raundų trukmę, pakartotinės įpirkos (rebuy) galimybes ir informaciją apie pertraukas galima rasti dukart spustelėjus ant fojė pasirinkto turnyro (darbastalio programoje) arba bakstelėjus ant turnyro pavadinimo (mobiliojoje programėlėje). Pasiliekame teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo pakeisti bet kurio turnyro parametrus.

1.4

Vietos paskiriamos atsitiktine tvarka. Vietų pasikeisti negalima.

1.5

Žaidimui prasidėjus, dalintojo ženkliukas bus ties 1-ma vieta.

1.6

Fixed Limit turnyruose leidžiamas vienas statymas ir trys kėlimai. Pot Limit ir No Limit turnyruose kėlimų skaičius neribojamas.

1.7

Prizai bus skiriami turnyro fojė numatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai susitariama dėl prizų dalybų (žr. 8.1 taisyklę) arba turnyras atšaukiamas (žr. turnyrų atšaukimo taisykles). Prizų struktūra nėra įforminama, kol nesibaigia registracija bei "rebuy" ir (arba) "add-on" pirkimams skirtas laikotarpis.

1.8

Norėdami atlikti pakartotinę įpirką turnyre su "rebuy" galimybe, savo paskyroje privalote turėti pakankamai lėšų. Kituose žaidimuose dalyvaujančios lėšos arba nesutampančios su vykstančio turnyro valiuta nėra laikomos tinkamomis.

1.9

Vėlyva registracija: Vėlyva registracija yra galima daugumoje turnyrų. Vėlyvos registracijos trukmė būna įvairi, tačiau visada bus nurodyta "Greito sodinimo" fojė atsidariusioje turnyro kortelėje, "Turnyrų" skirtuko informaciniame skydelyje ir konkretaus turnyro fojė antraštėje. Vėlyvos registracijos laikas yra matuojamas laikrodžio laiku (priešingai nei turnyro žaidimo laikas). Pavyzdžiui, jei turnyras prasideda 09:00, ir vėlyvai registracijai yra skirta 90 minučių, registracija baigsis 10:30. Vėlyva registracija baigsis anksčiau, jei bus eliminuota pakankamai žaidėjų, kad būtų galima pradėti išmokėjimus.

Atminkite, jog žaidėjams leidžiama turnyre dalyvauti tik kartą, nebent turnyro fojė yra nurodyta, kad leidžiama pakartotinė registracija. Žaidėjui draudžiama naudotis keliomis paskyromis siekiant užsiregistruoti į tą patį turnyrą kelis kartus. Už tai gali būti skiriamos baudos, įskaitant įspėjimą, diskvalifikaciją iš turnyro (konfiskuojant dalį arba visus laimėjimus) ir uždraudimą žaisti mūsų platformoje.

1.10

Išsiregistravimas: iš daugumos turnyrų leidžiama išsiregistruoti iki konkretaus turnyro fojė nurodyto laiko, kuris kiekvieno turnyro atveju gali būti skirtingas. Žaidėjai, laimėję vietą turnyre per satelitą, gali išsiregistruoti, jei tai leidžia turnyro taisyklės; mainais į vietą jie gaus turnyrinius pinigus (T-pinigus) arba registracijos bilietą. T-pinigus galima panaudoti registruojantis į kitus turnyrus. Daugiau informacijos rasite čia.

Kai kurie satelitai baigsis jau prasidėjus numatytam turnyrui, bet dar nesibaigus vėlyvos registracijos į jį laikotarpiui. Tokiais atvejais satelitų laimėtojai bus iš karto sodinami prie stalo numatytame turnyre.

Atminkite: registracijos ir išsiregistravimo laikai gali skirtis, ir ne iš visų turnyrų leidžiama išsiregistruoti. Daugiau informacijos apie registraciją rasite kiekvieno turnyro fojė. Pasiliekame teisę keisti registracijos ir išsiregistravimo laikus be išankstinio perspėjimo.

Daugelio dienų turnyro metu save pašalinę žaidėjai vis tiek galės pabaigti bet kurį vykstantį pokerio turnyrą, kuriame dalyvauja. Tai taip pat reiškia, jog žaidėjai, paprašę save pašalinti nuo žaidimo mūsų platformoje po to, kai pateko į 2 dieną arba daugelio dienų turnyrą, vis tiek galės žaisti tame turnyre ar bet kurią kitą to turnyro dieną, net ir prasidėjus savęs pašalinimo laikotarpiui. Žaidėjai, kurie nutars ateinančias turnyro dienas nežaisti, negaus jokios kompensacijos.

Žaidėjai, paprašę save pašalinti nuo žaidimo fazės turnyre, negalės pabaigti kitos turnyro fazės. Pasvarstykite, ar galėsite žaisti visame turnyre prieš pradėdami jo pirmą fazę.

2. Eliminavimai
2.1

Turnyrai pasibaigia, kai vienas žaidėjas susirenka visus žaidime esančius žetonus arba visi likę žaidėjai gauna tą patį prizą (pavyzdžiui, jei turnyras skiria penkis identiškus prizus, jis gali pasibaigti, kai yra likę penki žaidėjai).

2.2

Jeigu du ar daugiau žaidėjų iškrenta iš žaidimo to paties padalinimo metu, žaidėjas, kuris turėjo daugiau žetonų padalinimo pradžioje, užima aukštesnę vietą. Jeigu visi žaidėjai padalinimo pradžioje turėjo po vienodą skaičių žetonų, jie užima tą pačią vietą, o prizas padalinamas visiems po lygiai. 'Ranka-už-rankos' (hand-for-hand) atveju (kaip paaiškinta 2.3 taisyklėje ), jei du ar daugiau žaidėjų iškrenta tuo pačiu metu vykstančiame sinchroniniame padalinime, yra laikoma, kad jie iškrito tuo pačiu metu, net jei ir žaidė prie skirtingų stalų. Žaidėjų užimtos vietos nustatomos pagal žetonų krūvos dydį.

2.3

Tam tikrais turnyro etapais (pavyzdžiui, kai piniginis prizas gerokai padidėja, nes iškrenta dar keli žaidėjai) ir tuomet, kai yra likęs daugiau nei vienas stalas, turnyras gali būti žaidžiamas "padalinimas po padalinimo" principu. Tai reiškia, kad, vienam stalui užbaigus padalinimą greičiau už kitus stalus, anksčiau žaidimą baigęs stalas turi laukti, kol žaidimą baigs kiti stalai ir visi kartu pradės naują padalinimą.

2.4

Turnyruose taikome "į priekį judančio ženkliuko" taisyklę. Pagal šią taisyklę tas pats žaidėjas negauna ženkliuko daugiau nei du kartus iš eilės. Kiekvieno padalinimo pabaigoje ženkliukas juda laikrodžio rodyklės kryptimi. Ši taisyklė reiškia, kad iš žaidimo iškritus žaidėjui, kiti gali išvengti vieno arba abiejų privalomų statymų. Kadangi tai iš esmės yra atsitiktiniai įvykiai, nė vienas žaidėjas negaus ilgalaikio pranašumo.

2.5

Finaliniame stale likus dviems žaidėjams, dalintojo ženkliuką turintis žaidėjas atliks mažąjį privalomą statymą ir pradės veiksmą pirmas.

2.6

Iš žaidimo iškritus žaidėjams, programa "išformuos" stalus, kad užpildytų laisvas vietas arba subalansuos stalus, kad prie kiekvieno stalo užtikrintų tokį patį (ar kiek įmanoma panašų) likusių žaidėjų skaičių. Žaidėjų persodinimas prie neužpildytų stalų yra atliekamas atsitiktine tvarka, ir nors retai, tačiau žaidėjui gali tekti atlikti privalomą statymą du kartus iš eilės. Siekiant subalansuoti stalus, žaidėjai perkeliami individualiai ir, jei įmanoma, į panašias pozicijas privalomo statymo atžvilgiu. Iškritus pakankamam žaidėjų skaičiui, likusieji susodinami kartu prie "finalinio stalo".

3. Pertraukos
3.1

Turnyro pertraukų tvarkaraštis pateikiamas "Turnyro informacijos" skiltyje, kurią galima rasti turnyro fojė atidarius "Struktūros" skirtuką. Pertraukos trukmė ir laikas kiekvienų varžybų atveju gali būti skirtingi. Siūlome dviejų tipų pertraukas:

 1. Per turnyrus, kurių metu numatytos sinchronizuotos pertraukos, jos prasidės kiekvienos valandos 55 minutę. Pvz.: jeigu turnyras prasidėjo 07:25, pertrauka bus daroma 07:55, 08:55, 09:55 ir kiekvieną kitą valandą iki turnyro pabaigos. Taip pat gali būti turnyrų, kurių metu sinchronizuotos pertraukos bus daromos kas dvi valandas. Pvz.: jeigu turnyras prasidėjo 08:35, pertrauka bus daroma 08:55, 10:55 ir taip kas antrą valandą.
  Jei tai yra pakartotinės įpirkos turnyras, kur yra leidžiami add-on, pakartotinės įpirkos periodo pabaigoje bus papildoma trumpa pertrauka (paprastai trys minutės), kad būtų įvykdyti add-on pirkimai.
 2. Kitų turnyrų pertraukos bus paskirstytos reguliariais intervalais žaidimo metu. Pavyzdžiui, jei turnyras prasideda 07:25, jo pertrauka gali būti po kiekvienos žaistos valandos, šiuo atveju pirma pertrauka prasidės 08:25.

Visais atvejais, prieš prasidedant turnyro pertraukai, bus palaukta visų padalinimų pabaigos. Tai reiškia, kad prie kai kurių stalų pertraukos bus šiek tiek ilgesnės nei prie kitų.

Turėkite omenyje, kad pertraukos daromos ne visuose turnyruose (pavyzdžiui, Hyper-Turbo ir kai kuriuose Heads-Up (vienas prieš vieną) arba Shootout stiliaus turnyruose).

4. Ryšio praradimai ir sėdėjimas nežaidžiant
4.1

Dalyvaudami turnyre, žaidėjai automatiškai sutinka su interneto atjungimo rizika dėl problemų tarp žaidėjo kompiuterio ir serverio, sustabdymo, užšalimo ar kitų problemų su žaidėjo kompiuteriu.

  1. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl atsijungimų, išskyrus serverio gedimo atvejį.
  2. Nors kiekvienas žaidėjas yra atsakingas už savo internetinį ryšį, stengiamės apsaugoti žaidėjus, kurie atsijungia finaliniuose tikrų pinigų turnyrų etapuose, skirdami papildomo laiko (DET) prisijungimui iš naujo.
  3. Dalinimo metu pasibaigus žaidėjui skirtam laikui, nesvarbu, ar jis vis dar prisijungęs ar atsijungęs, jo kortos bus išmestos, jei iš jo yra reikalaujamas veiksmas, arba jis gali tikrinti, jei iš jo nereikalaujamas joks veiksmas.
  4. Jeigu prieš padalinimo pradžią žaidėjas neprisijungia, jam ar jai kortos bus padalintos ir privalomi statymai ir (arba) "ante" išstatyti. Nėra taisyklės prieš žaidėją, pasirinkusį sėdėti nežaidžiant; tai darantis žaidėjas ir toliau gaus kortas, o privalomi statymai bei "ante" bus išstatomi. Du ar daugiau žaidėjų negali susitarti sėdėti nežaisdami tuo pačiu metu, nesvarbu, prie to paties ar prie skirtingų stalų.
  5. Shootout ir Heads-Up žaidimuose, jei yra atsijungę ir (arba) nežaidžia visi žaidėjai daugumoje padalinimų (dažniausiai 250 arba daugiau padalinimų tikrų pinigų turnyruose), žaidimas pasibaigs ir į kitą raundą pereis daugiausiai žetonų turintis žaidėjas.

Įprastuose daugelio stalų turnyruose papildomo laiko taisyklė (DET) yra taikoma tik finaliniam stalui. DET parodyta žemiau:

 • Pirmas veiksmas: 240 sekundžių
 • Antras veiksmas: 120 sekundžių
 • Trečias veiksmas: 60 sekundžių
 • Ketvirtas (ir tolimesni) veiksmai: papildomas laikas neskiriamas, tačiau kol žaidėjas lieka prie stalo, jis turi įprastą laiko kiekį veiksmui atlikti iki išmetant jo kortas.

Sit & Go turnyrams su mažiau nei 45 žaidėjais DET yra galimas, kai sumažėja žaidėjų skaičius iki liks visi gaunantys pinigus plius vienas. DET parodyta žemiau:

 • Pirmas veiksmas: 120 sekundžių
 • Antras veiksmas: 60 sekundžių
 • Trečias (ir tolimesni) veiksmai: papildomas laikas neskiriamas, tačiau kol žaidėjas lieka prie stalo, jis turi įprastą laiko kiekį veiksmui atlikti iki išmetant jo kortas.

Heads-Up turnyruose DET yra galimas viso turnyro metu. DET parodyta žemiau:

 • Pirmas veiksmas: 120 sekundžių
 • Antras veiksmas: 60 sekundžių
 • Trečias (ir tolimesni) veiksmai: papildomas laikas neskiriamas, tačiau kol žaidėjas lieka prie stalo, jis turi įprastą laiko kiekį veiksmui atlikti iki išmetant jo kortas.

Visų aukščiau aprašytų veiksmų metu, žaidėjas bus neatsijungęs po kortų išmetimo ir todėl nurodytas laiko kiekis bus suteiktas, atėjus žaidėjo eilei imtis veiksmo.

Atkreipkite dėmesį, kad visuose turnyruose, žaidėjui prisijungus, DET laikas yra skaičiuojamas iš naujo. Taigi, jei žaidėjas daugelio stalų turnyro finaliniame stale atsijungs ir kitam jo veiksmui bus likę 30 sekundžių, o po to prisijungs, tai vėl atsijungus, kitam veiksmui bus skirta 240 sek.

Kiekvieną kartą, kai sistema laukia, kol žaidėjas vėl prisijungs, turnyro laikrodis (kuris didina privalomus statymus) yra sustabdomas.

Atminkite: šios taisyklės gali skirtis priklausomai nuo turnyro. Papildomo laiko atsijungus taisyklė gali būti taikoma ne visiems turnyrams; mes pasiliekame teisę keisti šias taisykles be išankstinio įspėjimo.

5. Pokalbiai
5.1

Žaidėjai, nepriklausomai nuo to, žaidžia padalinimą ar ne, diskutuoti apie jį arba apie savo kortas iki veiksmo pabaigos negali. Žaidėjai yra įpareigoti visada saugoti kitus turnyro dalyvius. Diskusijos apie išmestas kortas ar galimas kombinacijas yra draudžiamos. Už kombinacijų aptarimą žaidimo metu gali būti skirta bauda.

6. Neetiškas žaidimas
6.1

Pokeris yra individualus (o ne komandinis) žaidimas. Bet koks veiksmas ar pokalbis, kuriuo siekiama padėti kitam žaidėjui, yra neetiškas ir draudžiamas. Neetiškas žaidimas, toks kaip silpnas žaidimas (prieš partnerį žaidžiama mažiau agresyviai) ir žetonų perstūmimas (žetonai partneriui pralošiami tyčia), gali pasibaigti baudomis, įskaitant pažeidėjo paskyros lėšų konfiskavimą ir (arba) paskyros uždarymą. Mes reguliariai peržiūrime žaidžiamus žaidimus ieškodami taisyklių pažeidimų ir siekdami įsitikinti mūsų žaidimų skaidrumu. Gali prireikti užlaikyti žaidėjo laimėjimus, kol bus peržiūrėta vykusio žaidimo eiga.

6.2

Išskyrus tam tikrus atvejus (aprašytus žemiau), žaidėjas turnyre gali žaisti naudodamasis tik viena paskyra ir negali turnyro eigoje perleisti savo vietos kitam žaidėjui. Šios taisyklės nesilaikymas gali užtraukti baudas, įskaitant įspėjimą, diskvalifikaciją iš turnyro (konfiskuojant dalį ar visus laimėjimus) bei uždraudimą žaisti mūsų platformoje.

Žemiau pateiktų išimčių pavyzdžiai yra skirti aprašyti neplanuotus, bet rimtus atsitikimus, kurių jūs nekontroliuojate.

Pavyzdžiai atvejų, kurie nėra jūsų nekontroliuojami ir todėl yra draudžiami, apima:

 1. ėjimą miegoti ir leidimą kažkam kitam užbaigti turnyrą;
 2. įsijungimą į turnyrą ir po to skridimą lėktuvu ar buvimą kokioje kitoje iš anksto suplanuotoje kelionėje ir todėl paprašoma draugo žaisti iš jūsų paskyros tol, kol nuvyksite į kitą vietą;
 3. sprendimą pabaigti turnyrą draugo namuose, o po prašoma draugo pasirūpinti jūsų paskyra, kol nuvyksite į jo namus;
 4. jūs ir draugas žaidžiate tame pačiame turnyre; jūs nutariate, kad jei jis iškris pirmas, leisite jam perimti žaidimą jūsų paskyroje;
 5. jūsų partneris yra savaitgaliui išvažiavęs į užmiestį, bet davė savo slaptažodį; prisijungiate prie savo ir jo paskyros ir žaidžiate abejose paskyrose tame pačiame turnyre;
 6. patenkate į finalinius kelis turnyro stalus ir kažkas pasiūlo jums atitinkamą sumą pinigų už jūsų vietą prie stalo; leidžiate kitam žaidėjui prisijungti prie savo paskyros arba pats toliau žaidžiate turnyre, vadovaudamasis aiškiomis jo nurodytomis instrukcijomis.

Pavyzdžiai atvejų, kurių nekontroliuojate ir dėl to jie yra leidžiami, tačiau mes galime paprašyti įrodymų:

 1. Jūsų gyvenamoje vietoje siaučia audra ir dingsta elektra, todėl paskambinate savo draugui ir paprašote žaisti jūsų paskyroje, kol rasite alternatyvą.
 2. Susirgo jūsų vaikas ir turite važiuoti į ligoninę, todėl paprašote draugo žaisti jūsų paskyroje.
 3. Žaidžiate turnyre ir dėl internetinio ryšio tiekėjo kaltės namie prarandate internetinį ryšį. Paskambinate draugui ir jis jus pakeičia, kol susitvarkysite su situacija.
7. Serverio problemos
7.1

Serverio gedimo atveju, prie kiekvieno stalo pradėti padalinimai bus atstatyti sugrąžinant juos atgal į pradžią. Kiekvieno žaidėjo žetonų skaičius bus atstatytas į tą sumą, kuri buvo dalinimo pradžioje. Ypatingais atvejais, kai turnyrą reikia nutraukti dėl gedimo ar kitų priežasčių, žaidėjams bus kompensuojama vadovaujantis turnyro nutraukimo taisyklėmis (žr. toliau).

8. Susitarimai
8.1

Susitarimai turnyruose leidžiami, nebent turnyro fojė būtų nurodyta kitaip.

 1. Jeigu visi turnyre likę žaidėjai susitars pasidalyti prizą pagal pasirinktą apskaičiavimo formulę, mes sutiksime su šiuo susitarimu ir atitinkamai pakeisime iš pradžių paskelbtus turnyro išmokų dydžius.
 2. Jei visi likę žaidėjai nori susitarti, jie turi pažymėti langelį "Aptarti susitarimą", kurį galima rasti stalo pokalbio lange ties "Info" skirtuku. Jei visi žaidėjai prie stalo pažymės tą langelį, turnyras bus automatiškai sustabdytas užbaigus pradėtą padalinimą, ir apie tai bus informuota klientų palaikymo komanda. Darbuotojas "ateis" prie stalo ir padės sklandžiai susitarti. Negalime garantuoti, kad vienas iš darbuotojų "ateis" prie jūsų stalo iš karto, tačiau dėsime visas pastangas, kad tai įvyktų kaip įmanoma greičiau.
 3. Susitarimai nėra galimi visuose turnyruose, tačiau kai susitarimas bus galimas, finalinio stalo "Info" skirtuke atsiras langelis "Aptarti susitarimą".
 4. Mes nedalyvausime susitarimo priėmimo procese, tačiau atliksime tarpininko, užtikrinančio, kad prieš pervedant lėšas, kiekvienas susitarimo dalyvis visiškai sutinka su susitarimo sąlygomis, vaidmenį.
 5. Pasiliekame teisę reikalauti, kad po bet kurio susitarimo "ant stalo" liktų šiek tiek lėšų pirmos vietos prizui. Šios žaidime pasiliekančios lėšos paprastai nebus daugiau nei 5 % turnyro prizinio fondo ir užtikrins sąžiningą turnyro baigtį. Reikalaujamas žaidime pasiliekančių lėšų kiekis (jei toks yra) paprastai bus nurodytas turnyro fojė pranešime.
 6. Žaidėjai gali susitarti pirmos ar kitų vietų laimėtojams "ant stalo" palikti daugiau pinigų.
 7. Žaidėjai yra atsakingi už bendro sutarimo priėmimą. Pokalbių tekstas bus pripažintas galiojančiu susitarimu tik tuo atveju, jei jis bus patvirtintas mūsų palaikymo komandos darbuotojų. Nepaisant to, galime įgyvendinti susitarimą, jei jis buvo aiškiai patvirtintas visų susitarime dalyvaujančių šalių.
 8. Susitarimai galimi tik prie finalinio stalo ir į susitarimą turi būti įtraukti visi prie stalo esantys žaidėjai.
 9. Susitarimai gali būti sudaryti tik tikrų pinigų turnyruose.
 10. Žaidėjai gali aptarti kokį tik nori susitarimą. Žaidėjų prašymu mūsų darbuotojas, kaip galimus susitarimo variantus, pateiks ICM, žetonų skaičiavimo arba dalinimo lygiomis dalimis rezultatus.
  • ICM yra "Independent Chip Model" metodas, skaičiuojantis kiekvieno žaidėjo turimą turtą likusiame priziniame fonde remiantis žetonų kiekiu, likusiomis išmokomis (atėmus "ant stalo" paliktus pinigus) bei kiekvieno žaidėjo tikimybe laimėti turnyre bet kurį likusį prizą. Tai yra iš anksto numatytas metodas, kuris bus siūlomas žaidėjams.
  • Žetonų skaičiavimas – tai likusių prizų (atėmus "ant stalo" paliktus pinigus) paskirstymas atsižvelgiant tik į turimų žetonų skaičius.
  • Dalijimo lygiomis dalimis atveju likę prizai (atėmus "ant stalo" paliktus pinigus) padalijami visiems žaidėjams.

  Jokie mūsų darbuotojų pateikti skaičiai nėra galutiniai, kol pokalbio lange visi žaidėjai aiškiai tam nepritaria. Jei nori, žaidėjai gali diskutuoti dėl šių skaičių skirtingų variacijų. Tuomet mūsų darbuotojas pakartos pokalbio metu pasiektą susitarimą ir paprašys visų žaidėjų jį patvirtinti.

 11. Žaidėjai privalo žaisti savo heads-up mačus įprastine tvarka, nepriklausomai nuo jų oponento tapatybės. Bet koks žaidėjų susitarimas statyti "all-in" nepriklausomai nuo kortų stiprumo, tyčinis žetonų pralošimas ar kita veikla, traktuojama kaip "nenormalus" žaidimas, yra draudžiami. Pažeidus šią taisyklę, gali būti skiriamos bausmės, iš kurių griežčiausia – uždraudimas žaisti mūsų platformoje konfiskuojant lėšas. Ši taisyklė netaikoma tvarkaraštyje numatyto heads-up turnyro finaliniam mačui.

Susitarimai dėl turnyro lyderių lentelės arba Sit & Go lyderių lentelės taškų negalimi. Bandant tai padaryti, iš visų susitarime dalyvavusių žaidėjų gali būti atimti visi lyderių lentelės taškai.

9. Premijos
9.1

Tam tikruose specialios paskirties turnyruose piniginės premijos skiriamos už kai kuriuos arba visus turnyro dalyvius. Žaidėjas, kuris eliminuoja tokį priešininką, laimi piniginę premiją.

Yra trijų tipų premijų turnyrai:

Nokautas: Premija yra skiriama už kiekvieną žaidėją. Laimite piniginį prizą už kiekvieną eliminuotą žaidėją. Dar yra progresyvaus nokauto turnyrai, kurių metu eliminuojant žaidėjus, didėja premija už jus.

Team Pro premija: premija skiriama už kiekvieną turnyre dalyvaujantį Team PokerStars Pro komandos narį.

Fiksuota premija: premija skiriama už konkretų turnyro žaidėją.

Premiją gauna žaidėjas, kuris laimi "atitinkamą banką" konkrečiame padalinime. Tai gali būti pagrindinis bankas arba vienas iš kelių šalutinių bankų. "Atitinkamas bankas" – tai bankas, į kurį žaidėjas, už kurį paskirta premija, sustūmė visus savo žetonus (statė "all-in").

Pavyzdžiui:

Danielis (100 žetonų), Baris (200 žetonų), Vanesa (400 žetonų) ir Džeikas (1000 žetonų) žaidžia padalinimą No-Limit turnyre.

Danielis stato "all-in", o Baris, Vanesa ir Džeikas atsako. Bankas, kurį gali laimėti Danielis, vadinamas "pagrindiniu banku". Statymai tęsiasi ‘šalia’, 1 šoniniame banke.

Baris stato "all-in", o Vanesa ir Džeikas atsako. Toliau Vanesa ir Džeikas atlieka statymus į 2-ą šalutinį banką.

Vanesa sustumia "all-in", o Džeikas atsako.

Baris parodo geriausią kombinaciją. Jis laimi 1 šoninį banką ir pagrindinį banką, eliminuodamas Danielį. Jis gauna premiją už Danielį.

Džeikas rodo kitą geriausią kombinaciją ir laimi 2-ą šalutinį banką bei eliminuoja Vanesą. Džeikas laimi premiją už Vanesą.

Pažymėtina, kad nors Bario kombinacija buvo visų geriausia, jis neturėjo tiek žetonų, kiek turėjo Vanesa, todėl negalėjo jos eliminuoti. Tuo tarpu Džeikas turėjo pakankamai žetonų, todėl laimėjo premiją už Vanesą.

9.2

Padalinto banko pokerio variante, kaip antai Omaha Hi/Lo arba Stud Hi/Lo, premija visada bus skiriama už aukščiausią kortų kombinaciją. Taip yra todėl, kad žaidėjas negali būti eliminuotas tik su žema kombinacija.

9.3

Tuo atveju, kai du žaidėjai parodo identiškas laiminčias kortas ir pasidalina ‘atitinkamą banką’ (arba banko pasidalinimo pokerio variante kaip apibūdinta 9,2 taisyklėje, pasidalina aukščiausią pusę ‘atitinkamo banko’), bet kokia suteikta premija bus padalinta po lygiai tarp laimėtojų. Po dalijimo likę centai bus paskirti žaidėjams, užimantiems ankstesnes pozicijas.

9.4

Jei žaidėjas, už kurį paskirta premija laimi turnyrą:

 1. Nokauto turnyre žaidėjams skiriamos jų pačių premijos.
 2. Team Pro arba Fixed Bounty turnyre, kuriame Team Pro arba fiksuotos premijos žaidėjas laimi, tai premija neskiriama.
9.5

Jei iki turnyro pradžios bus paskelbta apie premiją už konkretų žaidėją, bet šis žaidėjas neužsiregistruos į turnyrą, jokia premija už šį žaidėją nebus mokama.

9.6

Žaidėjai negali tarpusavyje sudaryti jokių sutarčių siekdami eliminuoti konkretų žaidėją, kad laimėtų už jį paskirtą premiją. Tokie susitarimai yra laikomi slaptais susitarimais ir dėl šių priežasčių gali būti diskvalifikuoti iš turnyro arba nubausti kitaip. Daugiau informacijos pateikta pirmiau aprašytose 6.1 ir 6.2 taisyklėse.

10. Nutraukimai

Jei dėl kokios nors priežasties reikia atšaukti turnyrą, mes bandome žaidėjams kompensuoti teisingiausiu ir sąžiningiausiu būdu. Galimi trys kompensavimo metodai, kurie priklauso nuo konkrečių aplinkybių bei turnyro atšaukimo laiko. Kiekvienu atveju metodą savo nuožiūra parenka turnyro vadovybė.

10.1

Kompensavimas už neįvykusį turnyrą (rollback): šiuo atveju grąžiname turnyrą į pradinę padėtį, lyg jis nebūtų vykęs. Jei į jį buvote užsiregistravę, grąžinsime jūsų įpirką ir bet kokius mokesčius (įskaitant "rebuy", "add-on" bei nokauto mokestį (jei tokie buvo sumokėti)). Be to, už įpirką bus kompensuota būtent taip, kaip buvo sumokėta. Pvz., jeigu į turnyrą patekote sumokėję 10 T$ ir 15 $ pinigais, mes jums ir grąžinsime 10 T$ ir 15 $ pinigais.

10.2

Kompensavimas už prasidėjusį turnyrą (roll forward) (nė vienas žaidėjas nėra laimėjęs pinigų): kai prasidėjęs turnyras atšaukiamas, ir mes kompensuojame prieš žaidėjams laimint pinigus, kiekvienam likusiam žaidėjui grąžinamas turnyro mokestis (bei nokauto premija, jei skirta), o prizinis fondas padalijamas pagal šią formulę: 50 % prizinio fondo paskirstoma visiems likusiems žaidėjams lygiomis dalimis, o kiti 50 % prizinio fondo paskirstoma proporcingai pagal turimų žetonų skaičių.

10.3

Kompensavimas už prasidėjusį turnyrą (roll forward) (žaidėjai yra laimėję pinigų): kai turnyras atšaukiamas, o žaidėjai jau yra laimėję pinigų, kiekvienam likusiam žaidėjui grąžinamas turnyro mokestis (bei nokauto premija, jei skirta), o prizinis fondas padalijamas pagal šią formulę: kiekvienas žaidėjas gauna minimalų iki turnyro atšaukimo momento dar nepaskirtą prizą, o likusi prizinio fondo dalis paskirstoma proporcingai pagal turimų žetonų skaičių.

Dėl išskirtinės struktūros, Heads-up Sit & Go turnyrams (HU S&G) taikomos kitos taisyklės. Pavyzdžiui, kai vienas žaidėjas yra prisijungęs, o kitas – ne. Prisijungęs žaidėjas gali turnyrą laimėti, kol antrasis yra atsijungęs. Todėl pasiliekame teisę perskirstyti žetonus HU S&G turnyruose, jeigu manome, kad sistemos prastovos metu šie turnyrai buvo stipriai paveikti.

10.4

Jeigu bus atšauktas garantuoto prizinio fondo turnyras, grąžinsime tik turnyro įpirkas, bet ne garantuotą prizinio fondo sumą.

10.5

Jeigu bus atšauktas fiksuotos premijos turnyras arba turnyras, kuriame galima laimėti premiją iš žaidimo išmetus Team Pro žaidėją, grąžinsime tik įprastą prizinį fondą (ir nokauto prizinį fondą, jei toks yra), bet ne fiksuotas ar Team Pro premijas.

10.6

Atšaukus turnyrus, kuriuose be pinigų dar galima laimėti bilietus, vietas satelituose ar materialius prizus, bus grąžinami tik pinigai. Nepiniginiai prizai nebus įtraukti į kompensavimo už prasidėjusį ar kompensavimo už neįvykusį turnyrą lygtį.

10.7

Pasiliekame teisę keisti išmokas už atšauktus turnyrus arba keisti šias taisykles.

11. Heads-Up turnyrai

Heads-Up turnyruose žaidėjai varžosi daugelio ratų varžybose prieš eilę oponentų, kol yra eliminuojami arba nugali paskutinį likusį žaidėją! Tikslią informaciją apie turnyro struktūrą ir prizinį fondą galite rasti turnyro fojė.

11.1

Jei turnyre startuos ne 2, 4, 8, 16, 32, 64 arba 128 žaidėjai, dalis žaidėjų heads-up turnyro pirmą raundą įveiks be kovos. Kiti žaidėjai žais papildomą pirmojo raundo mačą, kad prieš prasidedant antram raundui žaidėjų skaičius turnyre būtų 2, 4, 8, 16, 32 arba 64. Po pirmo raundo nebeliks laisvų žaidėjų. Laisvi žaidėjai parenkami atsitiktine tvarka iš visų dalyvaujančių.

12. Turnyrai su paankstintais išmokėjimais

Ankstyvų išmokų turnyrai vyksta taip pat kaip įprasti turnyrai, išskyrus vieną svarbų dalyką:

 • Kai tik turnyre bus pasiektas apmokamų vietų skirstymo etapas, visi tinkami žaidėjai iš karto gaus minimalią pinigų sumą, nurodytą turnyro prizų struktūroje. 
 • Stalo lange pasirodys iškylantis pranešimas, kuris informuos visus tinkamus žaidėjus apie gautą prizą.
 • Toliau turnyras vyks įprasta tvarka. Kai žaidėjas bus pašalintas iš turnyro (arba jį laimės), į to žaidėjo paskyrą bus pervesta antra išmoka – skirtumas tarp minimalios pinigų sumos ir bendro gauto prizo. Jei didesnis prizas nebus gautas, antro mokėjimo nebus.

Pradinis turnyro prizas bus prieinamas iš karto, todėl žaidėjai turės daugiau galimybių pasinaudoti savo laimėjimais.