pokercasinosports

Lažybų biržos taisyklės

Įvadas

Naudojimas ir interpretacija

Lažybų biržos taisyklės ir nuostatos ("Lažybų biržos taisyklės") yra mūsų Paslaugų teikimo sąlygų dalis ir turėtų būti skaitomos kartu.

Lažybų biržos taisyklės taikomos lažybų biržos pasiūloms ir joje atliekamiems statymams. Lažybų biržos taisyklės netaikomos sporto lažybų pasiūloms ir statymams. Lažybų biržos taisykles sudaro:

 • šis įvado skyrius;
 • Lažybų biržos bendrosios taisyklės;
 • Konkrečių sporto šakų taisyklės; ir
 • Pasiūlos informacija (prieinama kiekvienoje lažybų biržos pasiūloje ties skirsniu "Taisyklės" arba paspaudus "Taisyklių" ar "i" mygtuką).

Lažybų biržos bendrosios taisyklės taikomos visiems statymams, nebent pasiūlos informacijoje arba konkrečių sporto šakų taisyklėse nurodyta kitaip. Jei yra neatitikimų tarp konkrečių sporto šakų taisyklių ir lažybų biržos bendrųjų taisyklių, pirmenybė teikiama konkrečių sporto šakų taisyklėms. Jei yra neatitikimų tarp pasiūlos informacijos ir lažybų biržos bendrųjų taisyklių arba konkrečių sporto šakų taisyklių, pirmenybė teikiama pasiūlos informacijai, nebent nurodyta kitaip.

Bet kuriai sporto šakai, kategorijai ar pasiūlai, nepaminėtai konkrečių sporto šakų taisyklėse, bus taikomos lažybų biržos bendrosios taisyklės bei pasiūlos informacija.

Primename, kad kiekvienam mūsų lažybų biržos bei sporto lažybų produktui taikomos atskiros taisyklės ir nuostatos. Taisyklės, kuriose nusakoma, kaip pasiūlos yra teikiamos, valdomos ir (arba) už jas atsiskaitoma, nėra vienodos kiekvieno produkto pasiūlai. Tam tikrais atvejais statymas, laikomas laiminčiu viename produkte, gali būti laikomas pralaiminčiu kitame produkte (ir atvirkščiai). Be to, gali būti taikomos skirtingos atsiskaitymo taisyklės, todėl, pavyzdžiui, už statymus, kurie yra laimintys viename produkte, gali būti atsiskaityta kaip už lygios baigties arba anuliuotus statymus kitame produkte. Klientai turi įsitikinti, kad susipažino su atitinkamomis taisyklėmis, taikomomis statymams, kuriuos atlieka mūsų produktuose.

Pasiūlos informacija

Pasiūlos informacija yra teikiama informavimo tikslais kaip trumpos gairės, kaip ketiname valdyti pasiūlą. Pasiūlos informacijoje taip pat gali būti įtrauktos atsiskaitymo už pasiūlą taisyklės, tačiau ji visada turi būti skaitoma kartu su lažybų biržos bendrosiomis taisyklėmis ir atitinkamomis konkrečių sporto šakų taisyklėmis. Nuoroda į šį Lažybų biržos taisyklių puslapį paprastai bus pateikiama kiekvienos pasiūlos informacijoje.

Pasiūlos informacija gali suteikti bendrą supratimą apie pasiūlų valdymą, tačiau nepriklausomai nuo to, kas nurodyta joje, pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra suspenduoti bet kurią pasiūlą, kad būtų galima vykdyti būtinus administravimo veiksmus ir (arba) imtis būtinų priemonių apsaugoti klientus.

Kai pasiūla bus įkelta, nekeisime pasiūlos informacijos, išskyrus atvejus, kai norėsime ištaisyti akivaizdžias klaidas ir (arba) papildomais žodžiais paaiškinti pasiūlos informaciją, kai to reikės.

Kliento atsakomybė

Klientai turėtų susipažinti su visomis Lažybų biržos taisyklėmis, turinčiomis įtakos bet kuriai pasiūlai, dėl kurios jie nori lažintis. Klientai negali pasikliauti vien tik pasiūlos informacija, nes joje nebūtinai bus visos pasiūlai taikomos taisyklės.

Specialios lažybų biržos naudojimo sąlygos

Jūsų elgesys

Jūs visada elgsitės sąžiningai su kitomis sandorio šalimis, dalyvaujančiomis jūsų statymuose lažybų biržoje, ir tokios sandorio šalys galės tiesiogiai pareikalauti jūsų laikytis šio įsipareigojimo. Visų pirma, lažybų biržoje neatliksite statymų pažeisdami bet kokias sporto lažybų taisykles, reglamentus ar jums taikomas elgesio normas.

Lažybų biržos veikimas

Mes pateikiame platformą, kurioje galite sudaryti įvairius lažybų sandorius, susijusius su mūsų svetainėse prieinamomis pasiūlomis. Kai klientai lažinasi vieni su kitais (įskaitant ne PokerStars klientus) lažybų biržoje, PokerStars veikia kaip tarpininkas, o ne kaip sandorio šalis.

Pasiliekame teisę be išankstinio pranešimo atsisakyti pateikti jūsų statymo siūlymą mūsų lažybų biržoje.

Negalite paskirti asmenų, kurie sudarytų sandorį dėl bet kurio iš jūsų statymų siūlymų.

Negarantuojame, kad galėsite priimti kiekvieną statymo siūlymą, kuris mūsų svetainėje rodomas kaip nepriimtas. Visą arba dalį statymo siūlymo, kuris mūsų svetainėje rodomas kaip prieinamas lažybų biržoje taikant tam tikrą koeficientą ar kainą, gali atšaukti viena ar daugiau sandorio šalių prieš lažybų biržai apdorojant jūsų priėmimą. Tokiu atveju statymo siūlymas bus atšauktas prieš patvirtinant jūsų siūlymo priėmimą. Tačiau jūsų nesėkmingas bandymas priimti statymą, kuris anksčiau buvo prieinamas, bus pateiktas kaip siūlymas kitiems klientams.

Lažybų biržoje statymus atliekantys klientai gali būti susieti su Betfair – Flutter grupei priklausančia kompanija. Tokie atvejai sudaro labai mažą dalį visų lažybų biržoje atliekamų statymų ir dažniausiai įvyksta esant vienai iš šių dviejų aplinkybių: 

 • mažiau likvidžiose pasiūlose siekiant padidinti "likvidumą" ir paskatinti pasiūlos aktyvumą ("likvidumas" yra pinigų suma, kurią galite pastatyti už kiekvieną pasirinkimą). Taip gali nutikti pagalbinėse pasiūlose (ypač tada, kai pasiūla prieinama pirmą kartą) arba mažiau populiarių varžybų pasiūlose. Šio likvidumo užtikrinimo tikslas – pagerinti lažybų pasiūlymą mūsų klientams; ir
 • siekiant sumažinti Betfair bei Flutter grupės atsakomybę už tam tikrą baigtį. Taip gali nutikti didelio atgarsio sulaukusiose varžybose, kai tokios baigties tikimybė yra labai didelė. 

Geriausios kainos vykdymas

Geriausios kainos vykdymo funkcija leidžia užtikrinti, kad klientų statymas būtų priimtas taikant geriausią lažybų biržoje prieinamą koeficientą.

Naudojant geriausios kainos vykdymo funkciją, jei yra geresnių koeficientų arba jie tampa prieinami po to, kai pateikiate statymo prašymą, jūsų statymas automatiškai priimamas su geresniu koeficientu. 

Geriausios kainos vykdymo funkcija įjungiama visiems klientams pagal numatytuosius nustatymus. Naudodami lažybų biržą, sutinkate, kad geriausios kainos vykdymo funkcija būtų įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Kryžminis priėmimas

Daugeliui pasiūlų naudingi ne tik priimti statymai už ir prieš tą patį pasirinkimą, bet ir procesas, vadinamas "kryžminiu pasirinkimų priėmimu" bei "kryžminiu pasiūlų priėmimu" (kurie bendrai vadinami "kryžminiu priėmimu"). 

Kryžminis pasirinkimų priėmimas: naudojant kryžminį pasirinkimų priėmimą, yra galimybė prašyti, kad statymas būtų priimtas už geresnę kainą, nei būtų pasiekta atsižvelgiant tik į statymus už ir prieš tą patį pasirinkimą, papildomai atsižvelgiant į nepriimtą likusių pasiūlos pasirinkimų likvidumą. 

Kryžminis pasiūlų priėmimas: kai kurie pasirinkimai konkrečioje pasiūloje yra lygiaverčiai vienai ar daugiau statymų kombinacijų kitose tų pačių varžybų pasiūlose (pavyzdžiui, mačo rezultatas, azijietiška fora, teisingas rezultatas bei iš viso įvarčių). Naudojant kryžminį pasiūlų priėmimą, yra galimybė prašyti, kad statymas būtų priimtas už geresnę kainą, nei būtų pasiekta atsižvelgiant tik į statymus už ir prieš tą patį pasirinkimą, papildomai atsižvelgiant į nepriimtą kitų tų pačių varžybų pasiūlų pasirinkimų likvidumą.

Mokesčiai

Lažybų biržos komisiniai

Komisiniai yra nedidelis pinigų procentas, kuris išskaičiuojamas iš laimėjimų pasiūlos lygyje ir skirtas užmokėti už paslaugas ir išlaikyti lažybų biržą. Įtraukiami visi jūsų statymai už pasiūlą, o ne atskiri statymai, todėl mokestis imamas tik už pasiūlas, už kurias gaunate grynąjį pelną, bet niekada už nuostolingas pasiūlas arba tas, kurių rezultatas lygus nuliui. Komisinių normą galite patikrinti savo lažybų biržos paskyros ataskaitos puslapyje.

Betfair lažybų biržos mokesčiai

Klientai, kurie šiuo metu turi arba anksčiau turėjo Betfair paskyras, privalo ir toliau laikytis visų taikomų Betfair mokesčių ir negali bandyti išvengti bet kokių taikomų Betfair mokesčių. Bet koks bandymas išvengti Betfair mokesčių gali baigtis jūsų PokerStars paskyros uždarymu.

PokerStars lažybų biržos mokesčiai

Pasiliekame teisę taikyti papildomą mokestį sėkmingiausiems žaidėjams (premium charge) ir susisieksime tiesiogiai su paskyrų savininkais, jei jis bus jiems taikomas.

Mokesčių vengimas

Tais atvejais, kai esame įsitikinę, kad vienas asmuo arba asmenų grupė naudojosi keliomis paskyromis lažybų biržoje arba Flutter grupės kompanijos valdomoje lažybų biržoje ("Betfair lažybų birža"), kad išvengtų ar sumažintų atsakomybę už bet kokius mokesčius, apskaičiuodami mokesčius turime teisę šias paskyras laikyti susijusiomis su vienu asmeniu. Tokiomis aplinkybėmis susiesime tas paskyras ir susietos paskyros bus kartu atsakingos už visus nesumokėtus mokesčius.

Lažybų biržos bendrosios taisyklės

Statymų priėmimas

Statymas negalioja tol, kol negaunate patvirtinimo, kad jūsų statymas buvo priimtas arba dalinai priimtas, o statymo nr. galite pamatyti skiltyje "Mano lažybų biržos statymai". Kilus abejonei dėl statymo galiojimo, prašome patikrinti esamus priimtus ir nepriimtus statymus arba susisiekti su palaikymo komanda. 

Patvirtinus priimtus arba dalinai priimtus statymus, jie galios ir negalės būti atšaukti. Žaidėjo pareiga yra užtikrinti, kad informacija apie atliktus statymus būtų teisinga. 

Jokiomis aplinkybėmis ir dėl jokių priežasčių neatšauksime statymų kliento prašymu, įskaitant tuos atvejus, kai klientai pateikia pasiūlymus su neteisingu koeficientu/statymo suma arba per klaidą atlieka statymą priešingoje pasiūlos pusėje. 

Kilus ginčui dėl bet kurio žaidėjo paskyroje atlikto pavedimo patvirtinimo (arba jo nebuvimo), klausimas bus sprendžiamas naudojantis pavedimų žurnalo duomenų baze.

Statymo pasiūlymo atšaukimas

Galite bet kada atšaukti nepriimtus statymus paprašę atšaukti atitinkamą pasiūlymą mūsų svetainėje esančioje atitinkamos pasiūlos skiltyje. 

Nepriimto statymo atšaukimas įsigalioja mums patvirtinus atšaukimą. Tuo atveju, kai prašymas atšaukti statymą negaunamas ir neapdorojamas laiku, jūs suprantate, kad jūsų pasiūlymas gali išlikti ir būti priimtas. 

Gali būti, kad negalėsite atšaukti savo statymo pasiūlymo, jei jūsų statymas buvo dalinai arba visiškai priimtas per laikotarpį nuo prašymo jį atšaukti pateikimo iki atšaukimo patvirtinimo. Tokiu atveju jūsų pradinis pasiūlymas arba jo dalis bus laikoma priimta ir statymas bus pateiktas. 

Kai pakoreguojate nepriimtą statymą, jūs iš tikrųjų atšaukiate tą statymą ir pateikiate naują statymą su pakeista statymo suma arba koeficientu. 

Atšauksime bet kuriuos statymų pasiūlymus, kurie bus likę tuo metu, kai pasiūla bus uždaroma.

Mažiausia ir didžiausia statymo sumos bei koeficientai

Mažiausia statymo suma lažybų biržoje yra 2 £/$/€/C$. Didžiausia statymo suma priklausys nuo bet kurios pasiūlos koeficiento ir likvidumo. Mažiausias koeficientas yra 1,01, o didžiausias – 1000.

Rezultatai ir atsiskaitymas už pasiūlą

Bendroji dalis

Už pasiūlas atsiskaitoma taip, kaip numatyta pasiūlos informacijoje ir (arba) konkrečių sporto šakų taisyklėse.

Jei pasiūlos informacija arba konkrečių sporto šakų taisyklės neapibrėžia, kaip ir kokiu pagrindu bus atsiskaitoma už pasiūlą, tai bus daroma pagal oficialų atitinkamo valdymo organo rezultatą, neatsižvelgiant į jokį vėlesnį diskvalifikavimą ar rezultato pakeitimą (išskyrus atvejus, kai apie pakeitimą pranešama per 24 val. nuo pradinio atsiskaitymo už atitinkamą pasiūlą, kad būtų ištaisyta klaida pranešime apie rezultatą).

Jei negalima gauti oficialaus atitinkamo valdymo organo rezultato, mes (veikdami pagrįstai) nustatysime rezultatą naudodami nepriklausomų šaltinių informaciją. Tokiais atvejais, jei per 48 val. po atsiskaitymo viešai bus paskelbta kokia nors nauja informacija, mes (veikdami pagrįstai) nuspręsime:

 • ar pasiūlą pateikti iš naujo, ar perskaičiuoti atsiskaitymą atsižvelgiant į šią naują informaciją; arba
 • laukti ar nelaukti papildomos informacijos prieš nusprendžiant, ar iš naujo pateikti pasiūlą, ar perskaičiuoti atsiskaitymą. Išskyrus atvejus, kai pranešime, jog laukiame papildomos informacijos, jokia informacija, kuri viešai paskelbiama praėjus daugiau nei 48 val. po atsiskaitymo už pasiūlą, nebus svarstoma (neatsižvelgiant į tai, ar tokia informacija galėjo lemti kitokį rezultatą, ar ne).

Kilus neaiškumų dėl bet kokio rezultato arba potencialaus rezultato, pasiliekame teisę sustabdyti atsiskaitymą už bet kurią pasiūlą neribotam laikui, kol neaiškumas bus išspręstas taip, kad rezultatas mus tenkintų. Pasiliekame teisę anuliuoti bet kurią pasiūlą, jei neaiškumų dėl atsiskaitymo nepavyks išspręsti taip, kad rezultatas mus tenkintų.

Perskaičiuoti atsiskaitymai

Už pasiūlas paprastai atsiskaitoma netrukus po atitinkamo įvykio pabaigos. Galime atsiskaityti (arba iš dalies atsiskaityti) už kai kuriuos statymus prieš paskelbiant oficialų rezultatą (arba galime padidinti turimą kliento likutį minimaliu potencialiu to kliento laimėjimu už tam tikrą pasiūlą), kad klientui suteiktume malonią paslaugą. Tačiau pasiliekame teisę keisti šį atsiskaitymą už pasiūlą, jei:

 • oficialus rezultatas skiriasi nuo to, pagal kurį iš pradžių atsiskaitėme už pasiūlą; arba
 • visa pasiūla galiausiai yra anuliuota. 

Pasiliekame teisę atšaukti atsiskaitymą už pasiūlą, jei buvo atsiskaityta per klaidą (pavyzdžiui, dėl žmogiškos arba techninės klaidos).

Jei perskaičiuosime atsiskaitymą už pasiūlą, tai gali sąlygoti pokyčius kliento balanse, kurie atspindės atsiskaitymo už pasiūlą pokyčius.

Nedalyvavimai, pasitraukimai ir diskvalifikacijos

Jei pasiūlos informacijoje yra teigiama, kad "visi varžosi arba ne" (arba kažkas panašaus), visi statymai už komandą ar varžovą lieka galioti neatsižvelgiant į tai, ar komanda arba varžovas startavo arba dalyvavo varžybose, ar ne.

Jei lažybų informacijoje nenurodyta, kad visi statymai galios, nepaisant dalyvavimo, klientai turėtų vadovautis atitinkamomis konkrečių sporto šakų taisyklėmis.

Jei komanda arba varžovas bus diskvalifikuotas, pasitrauks arba atsisakys dalyvauti varžyboms prasidėjus, jie bus laikomi pralaimėjusiais, jei bent viena kita komanda ar varžovas užbaigs varžybas. Jei nė viena komanda arba varžovas neužbaigs (pradėtų) varžybų, statymai bus anuliuoti, išskyrus statymus už bet kurią pasiūlą, kurių baigtis jau nustatyta.

"Laimėjęs prieš [konkretus pasirinkimas]" pasiūlos

Retkarčiais galime pasiūlyti pasiūlas, kurios priklauso nuo konkretaus varžovo dalyvavimo. Jei "Laimėjęs prieš…" pasiūlos pavadinime arba pasiūlos informacijoje nurodytas varžovas nedalyvaus turnyre ar varžybose, visi statymai už pasiūlą bus anuliuoti. Pavyzdžiui, jei yra "Laimėjęs prieš Džokovičių" teniso pasiūla, visi statymai už šią pasiūlą būtų anuliuoti, jei Džokovičius nedalyvautų turnyre. Tačiau, jei nedalyvautų bet kuris kitas varžovas, statymai liktų galioti.

Laikoma, kad komanda arba varžovas dalyvavo, jei dalyvavo tiek, kiek būtina oficialiam rezultatui arba klasifikacijai užfiksuoti (įskaitant bet kokią diskvalifikaciją, bet neįskaitant bet kurios "nestartavo" ar panašios klasifikacijos).

Nutraukimai, atšaukimai bei nukėlimai

Kai kurioms pasiūloms taikomos skirtingos taisyklės ir jos nurodytos konkrečių sporto šakų taisyklėse ir (arba) pasiūlos informacijoje. Tačiau, jei konkrečių sporto šakų taisyklėse ar pasiūlos informacijoje nėra taisyklių, susijusių su nutraukimu, atšaukimu ir (arba) nukėlimu, taikomos toliau nurodytos taisyklės.

Kalbant apie bet kokį mačą, susitikimą, žaidimą, individualias varžybas, lenktynes ar panašiai: jei varžybos nebus užbaigtos per tris dienas nuo iš pradžių numatytos pabaigos datos, visi statymai už šių varžybų pasiūlas bus anuliuoti, išskyrus statymus už pasiūlas, kurių baigtis jau nustatyta.

Kalbant apie bet kokį turnyrą, varžybas ar panašiai: jei varžybos nebus užbaigtos per tris dienas nuo iš pradžių numatytos pabaigos datos, už visas su šiomis varžybomis susijusias pasiūlas bus atsiskaityta pagal oficialų atitinkamo valdymo organo sprendimą, jei toks sprendimas bus priimtas per 90 dienų nuo numatytos pabaigos datos. Jei per šį 90 dienų laikotarpį nebus paskelbtas oficialus sprendimas, statymai už bet kurią su šiomis varžybomis susijusią pasiūlą bus anuliuoti, išskyrus statymus už pasiūlas, kurių baigtis jau nustatyta. Jei pasiūla turi būti anuliuota, bet su klientais jau iš dalies buvo atsiskaityta iš geros valios, toks dalinis atsiskaitymas bus atšauktas ir visi statymai už pasiūlą bus anuliuoti.

Mes nuspręsime (veikdami pagrįstai), ar pasiūla susijusi su maču (ar panašiai), ar su turnyru (ar panašiai). Tačiau, pavyzdžiui, bus taikomos šios taisyklės:

 • Europos lygos baigtis = turnyras;
 • Čempionų lygos grupės baigtis = turnyras;
 • Daugiausiai Premier lygoje įmušęs įvarčių = turnyras;
 • 72 duobučių golfo mačo statymas = mačas;
 • Ryder Cup baigtis = turnyras;
 • Golfo turnyro baigtis = turnyras;
 • Teniso turnyro baigtis = turnyras;
 • Kriketo bandomasis mačas = mačas;
 • Ashes Series galutinis laimėtojas = turnyras;
 • Automobilių lenktynės (pavyzdžiui Grand Prix) = mačas.

Vietos pakeitimas

Bet kurios komandinės sporto šakos atveju: jei numatyta vieta pasikeitė po pasiūlos pateikimo, visi statymai bus anuliuoti tik tuo atveju, jei naujoji vieta yra pradinės svečių komandos namų aikštelė.

Visų ne komandinių sporto šakų kategorijų ar pasiūlų atvejais: jei numatyta vieta pasikeitė po pasiūlos pateikimo, visi statymai lieka galioti.

Jei numatytos dangos tipas pasikeitė (pavyzdžiui, žolės riedulio mačas perkeltas nuo žolės ant dirbtinės velėnos) po pasiūlos pateikimo, visi statymai lieka galioti.

Laikotarpiai

Kai kurios pasiūlos yra susietos su laiku iki tam tikro įvykio (pavyzdžiui, pirmojo įvarčio laikas). Jei įvykis įvyks per dėl sustabdymo ar traumų pridėtą laiką pasibaigus įprastam laikotarpiui, bus laikoma, kad jis įvyko įprasto laikotarpio pabaigoje. Pavyzdžiui, jei įvartis bus įmuštas per prie pirmojo futbolo kėlinio pridėtą laiką, bus laikoma, kad tai įvyko 45 minutę.

Visi statymai apima atitinkamą visą "įprastą laikotarpį", įskaitant pridėtą laiką. Papildomas laikas ir (arba) baudinių serija nėra įskaitomi.

Lažybų biržos taisyklėse esančios nuorodos į konkretų "dienų" skaičių reiškia dienos pabaigą vietos laiku pasibaigus nurodytam dienų skaičiui. Pavyzdžiui, jei futbolo rungtynės iš pradžių numatytos gruodžio 1 d., taisyklė, leidžianti rungtynes baigti per tris dienas nuo iš pradžių numatytos pabaigos datos, reikštų, kad tų rungtynių pabaigos terminas būtų gruodžio 4 d. 23:59:59.

Pasiūlų valdymas žaidimo metu (In-Play)

Bendroji dalis

Pasiūlos informacijoje galime konstatuoti, kad tam tikra pasiūla nebus "aktyviai valdoma". Jei įmanoma, stengsimės suspenduoti pasiūlas žaidimo metu (In-Play) varžybų pradžioje ir pabaigoje, tačiau negalime garantuoti, kad tokios pasiūlos bus suspenduotos tinkamu laiku.

Nesuspenduosime dalies baigčių / pasirinkimų lažybų biržos pasiūloje, kuri tapo prieinama žaidimo metu (nors tai galime daryti sporto lažybų pasiūlose).

Klientai visą laiką yra atsakingi už savo statymų žaidimo metu valdymą.

Statymų žaidimo metu tikslais klientai turėtų žinoti, kad kai kurių transliuotojų taip vadinamos "tiesioginės" transliacijos iš tikrųjų gali būti uždelstos arba įrašytos iš anksto. Vėlavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip gaunami vaizdai arba duomenys.

Pasiūlos, kurių nenumatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną (visos sporto šakos, išskyrus žirgų ir šunų lenktynes)

Visais atvejais, išskyrus žirgų ir šunų lenktynes, jei pasiūlos nenumatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną, bet mums nepavyko suspenduoti pasiūlos tinkamu laiku, tada:

 • jei varžybose numatytas "starto" laikas, visi statymai, priimti po to numatyto "starto" laiko, bus anuliuoti; ir
 • jei varžybose nenumatytas "starto" laikas, pasistengsime išsiaiškinti tikrąjį "starto" laiką ir visi statymai po mūsų nustatyto "starto" laiko bus anuliuoti.

Pasiūlos, kurių nenumatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną (žirgų ir šunų lenktynės)

Žirgų ir šunų lenktynėse, jei pasiūlos nenumatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną, bet mums nepavyko suspenduoti pasiūlos tinkamu laiku, tada visi statymai, priimti po oficialaus "starto" laiko, bus anuliuoti.

Pasiūlos, kurias numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną

Kalbant apie pasiūlas, kurias numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną, pasistengsime jas perkelti į "žaidimo metu" būseną "starto" laiku. "Starto" laikas tokioms pasiūloms turi būti nustatytas pasiūlos informacijoje. Tačiau, nepaisant to, kas parašyta pasiūlos informacijoje, negarantuojame, kad tokios pasiūlos bus suspenduotos ir "starto" laiku perkeltos į "žaidimo metu" būseną.

Pasiūlos, kurias numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną (visos sporto šakos, išskyrus žirgų ir šunų lenktynes)

Jei pasiūlą numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną, bet "starto" laiku mes arba (i) sąmoningai ją perkelsime į "žaidimo metu" būseną, arba (ii) suspenduosime pasiūlą ir atšauksime nepriimtus statymus, visi statymai, priimti po "starto" laiko (ir prieš pasiūlą sąmoningai perkeliant į "žaidimo metu" būseną, jei tai numatyta), bus anuliuoti. Stengsimės išsiaiškinti tikrąjį "starto" laiką (arba turėsime pasikliauti numatytu "starto" laiku) ir visi statymai po mūsų nustatyto "starto" laiko bus anuliuoti. Jei varžybos vis dar vyksta, stengsimės iš naujo atidaryti pasiūlą statymams žaidimo metu. 

Pasiūlos, kurias numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną (žirgų ir šunų lenktynės)

Jei pasiūlą numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną, bet oficialiu "starto" laiku mes arba (i) neperkelsime jos į "žaidimo metu" būseną, arba (ii) nesuspenduosime pasiūlos ir neatšauksime nepriimtų statymų, visi statymai, priimti po oficialaus "starto" laiko, bus anuliuoti.

Jei pasiūlą numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną, bet mes nesuspenduosime pasiūlos "starto" laiku (dėl ko nepriimti statymai tuo laiku nebus atšaukti), bet pasiūla bus sąmoningai perkelta į "žaidimo metu" būseną vėliau varžybų metu, visi priimti statymai po oficialaus "starto" laiko liks galioti, išskyrus Australijos žirgų lenktynes, kur visi statymai, priimti po "starto" laiko, bet prieš mums perkeliant tą pasiūlą į "žaidimo metu" būseną, bus anuliuoti.

Lažybų biržos statymai, kurie nėra priimti "starto" laiku

Įprastas lažybų biržos statymas atliekamas pasirinkus savo pasirinkimo koeficientą pasiūlos rodinyje. Kai toks lažybų biržos statymas yra visiškai arba iš dalies nepriimtas, jis gali būti patikslintas ir atšauktas įprasta tvarka. Galite pasirinkti, kad statymas "išliktų", kai varžybos vyksta žaidimo metu (žr. žemiau "išlaikyti" parinktį).

Jei laimėjimo pasiūloje yra nedalyvaujantysis su bent 2,5 % sumažinimo koeficientu arba vietos pasiūloje yra nedalyvaujantysis su bent 4 % sumažinimo koeficientu, nepriimti statymai prieš visus kitus dalyvaujančiuosius pasiūloje bus anuliuoti. Priešingu atveju galėsite pasirinkti atšaukti statymą lažybų biržoje, kai tik jis bus atliktas, net jei pasirinkote, kad statymas išliktų prasidėjus varžyboms.

"Išlaikyti" statymus

Pasiūlų, kurias numatyta perkelti į "žaidimo metu" būseną "starto" laiku, atvejais klientas gali paprašyti, kad nepriimtas lažybų biržos statymas nebūtų atšauktas, kai pasiūla perkeliama į "žaidimo metu" būseną. Tai daroma pasirenkant "Žaidimo metu (At In-Play): išlaikyti" parinktį statymo valdiklyje (ir patvirtinant tą prašymą). Tai reiškia, kad nepriimti statymai išlieka, kai kiti nepriimti statymai yra atšaukiami prasidėjus varžyboms.

Kaip aprašyta aukščiau, jei nedalyvaujantysis pašalinamas iš pasiūlos (išskyrus vėlyvus pasitraukimus, kaip aprašyta toliau), pagal mūsų politiką turime atšaukti nepriimtus pasiūlymus statyti prieš visus kitus dalyvaujančius pasiūloje, jei nedalyvaujančiojo sumažinimo koeficientas yra bent 2,5 % laimėjimo pasiūloms arba bent 4 % vietos pasiūloms. Tokiais atvejais siūlymai statyti prieš dalyvaujantįjį pasirinkus "Žaidimo metu: išlaikyti" parinktį nebus atšaukti. Vietoj to, statymo prieš koeficientai, siūlomi vietos pasiūlose, bus sumažinti proporcingai nedalyvaujančiųjų sumažinimo koeficientams. Tas pats bus taikoma laimėjimų pasiūlose, kai nedalyvaujančiojo sumažinimo koeficientas bus bent 2,5 %.

Pavėluoto pasitraukimo atveju galime nespėti pašalinti nedalyvaujančiojo iš pasiūlos iki varžybų pradžios. Tokiais atvejais, jei galime nustatyti, kad vėlai pasitraukusysis yra reikšmingas dalyvis (t. y. pasirinkimas, kurio sumažinimo koeficientas laimėjimo pasiūloje yra maždaug 20 % ar daugiau), pasiliekame teisę atšaukti visus "išlaikytus" statymus prieš (ir laimėjimo, ir užimtos vietos pasiūlose) prieš perkeldami pasiūlą į "žaidimo metu" būseną. Jei vėlyvo pasitraukimo atveju neatšauksime "išlaikytų" statymų prieš (pavyzdžiui, gali būti neįmanoma žinoti, kuris dalyvis yra pašalintas "starto" laiku), bet kurie tokie statymai, atlikti prieš "startą" ir priimti žaidimo metu, išliks su pradine pasirinkta kaina. Tai reiškia, kad tiems "išlaikytiems" statymams prieš nebus taikomas sumažinimo koeficientas, kuris dėl vėlyvo pasitraukimo bus taikomas pasibaigus varžyboms statymams, priimtiems "starto" laiku ar iki jo.

Antraip, išskirtiniais atvejais pasiliekame teisę atšaukti "išlaikytus" statymus, kad apsaugotume klientus, tačiau, nebent tai nurodyta pasiūlos informacijoje, bendras principas yra tas, kad "išlaikytas" statymas niekada nebus atšauktas, nebent jis išliks nepriimtas, kai pasiūla bus uždaryta (paskutinį kartą) pasibaigus varžyboms.

Siekiant išvengti abejonių, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jei futbolo rungtynėse įvyks reikšmingas įvykis, ir kiti nepriimti statymai bus atšaukti prieš atidarant pasiūlą iš naujo, "išlaikytas" statymas" nebus atšauktas.

Mačų (rungtynių) statymai

Vienkartinėse varžybose mačų statymų baigtį lemia geriausias komandos arba varžovo rezultatas, laikas arba užimta vieta. Jei nė viena iš mačo statyme nurodytų komandų ar varžovų nebaigia varžybų arba neužregistruoja rezultato, laiko ar užimtos vietos, statymai anuliuojami, nebent konkrečios sporto šakos taisyklėse ar pasiūlos informacijoje nurodyta kitaip. Bet kuri komanda ar varžovas, kuris neužbaigė varžybų arba neužregistravo rezultato, laiko ar užimtos vietos, bet buvo įtrauktas į mačo statymą, bus pripažintas pralaimėjusiu, jei bent viena kita komanda ar varžovas užbaigs tas varžybas arba užregistruos rezultatą, laiką ar užimtą vietą.

Mačo statymų dėl pažangos rungtynėse arba varžybose su keliais etapais ar raundais baigtį lemia komanda ar varžovas, kuris pateko į tolimiausią raundą (nesvarbu, dalyvavo tolimesniame raunde ar ne) arba pasiekė geriausią rezultatą, laiką ar vietą finale arba tame pačiame rungtynių ar varžybų etape. Jei atitinkamos komandos arba varžovai nepateks į tą patį varžybų raundą, bet pateko į skirtingus etapus, lygios baigties taisyklės bus taikomos nepriklausomai nuo užimtų vietų atitinkamuose etapuose. Už statymus bus dalinai atsiskaitoma po kiekvieno raundo, o bet kokie vėlesni diskvalifikavimai, nuobaudos arba rezultatų ar patekimų pakeitimai neturės jokios įtakos pasiūlai. Jei viena ar daugiau komandų ar varžovų yra diskvalifikuoti, atsiskaitymo tikslais bus laikoma, kad diskvalifikuota komanda ar varžovas pažengė varžybose toliau nei visi varžovai, kurie buvo pašalinti iš rungtynių ar varžybų iki diskvalifikacijos. Taip pat bus laikoma, kad jie užėmė paskutinę vietą (arba pasidalijo paskutinę vietą daugkartinių diskvalifikacijų atveju) iš tų, kurie vis dar dalyvauja rungtynėse ar varžybose. Diskvalifikacija laikoma įvykusia tada, kai atitinkamas valdymo organas pašalina varžovus arba komandas iš rungtynių ar varžybų, o ne įvykio, lėmusio diskvalifikaciją, metu.

Jei viena iš komandų ar varžovų nedalyvaus bet kurioje varžybų dalyje, visi atitinkami mačo statymai bus anuliuoti.

Jei varžybos ar turnyras bus nutrauktas arba sutrumpės jo trukmė, dėl ko nė viena komanda ar varžovas nebegalės jų užbaigti jokiais kitais būdais, išskyrus pasitraukimą arba diskvalifikaciją, statymai bus anuliuoti, išskyrus tuos, kurių baigtis jau nustatyta.

Atrankos pasiūlos

Atrankos pasiūlas (pavyzdžiui, pasieks finalą) lems komanda arba varžovas, kuris įveiks atranką pagal pasiūlos informacijoje nustatytas sąlygas, nepriklausomai nuo to, ar dalyvaus kitame raunde, į kurį pateko, ar ne. Už statymus bus atsiskaitoma po atrankos etapo ir į jokias vėlesnes diskvalifikacijas arba rezultatų pakeitimus nebus atsižvelgiama.

Lygios baigtys

Jei konkrečių sporto šakų taisyklėse arba pasiūlos informacijoje nenurodyta kitaip, statymams už pasiūlą, kurioje laimėtojų yra daugiau nei tikėtasi, bus taikomos lygios baigties (dead heat) taisyklės.

Kiekvieno priimto statymo už atitinkamą laimintį pasirinkimą atveju statymo suma pirma sumažinama proporcingai padauginant ją iš skaičiaus, gauto tikėtinų laimėtojų skaičių (nustatytą pasiūlos informacijoje) padalijus iš tikrojo laimėtojų skaičiaus (t. y. pinigų suma dauginama iš (tikėtinas laimėtojų skaičius/tikrasis laimėtojų skaičius)). Tada laimėjimai išmokami sėkmingai stačiusiems už, taikant šią sumažintą statymo sumą (sumažinta statymo suma padauginta iš prekybos kainos), o likusi statymo suma išmokama atitinkamai stačiusiems prieš.

Pavyzdžiui, tarkime, kad golfo turnyre yra galutinis laimėtojas, bet septyni žaidėjai dalijasi 2-a vieta. "Pateks į geriausių 5-uką" pasiūloje po atsiskaitymo už galutinį laimėtoją lieka dar keturios laiminčios vietos. "Klientas A" statė už vieną iš laimėtojų 300 su prekybos kaina 4,0, o "Klientas B" pastatė prieš. Kai vyksta atsiskaitymas už įvykį, statymo suma (300) dauginama iš 4/7 (t. y. tikėtinų laimėtojų skaičiaus (4), padalinto iš tikrojo laimėtojų skaičiaus (7)), kad būtų apskaičiuota sumažinta statymo suma (171,43), o likutis atiduodamas stačiusiam prieš (128,57). Tada statęs už gauna priimtą prekybos kainą (4,0), padaugintą iš sumažintos statymo sumos (4 x 171,43 = 685,72).

Kalbant apie klientus, kurių kitas statymo sandorio dalyvis yra Betfair, šiame lažybų biržos taisyklių skyriuje, susijusiame su lygia baigtimi, terminai "Klientas A", "Klientas B" ir "atitinkami statytojai prieš", kai tinka, turėtų būti skaitomi kaip "Betfair".

Pinigų išėmimas

Pinigų išėmimas yra galimybė, siūloma įvairiose lažybų biržos pasiūlose. Pinigų išėmimas yra paprastas būdas fiksuoti pelną arba sumažinti nuostolius nelaukiant varžybų pabaigos. Jei nuspręsite išimti pinigus, automatiškai atliksime tolimesnius statymus už pasiūlą, kad užfiksuotume jūsų poziciją.

Klientai turėtų žinoti, kad pasirinkimo pašalinimas iš pasiūlos gali turėti įtakos pinigų išėmimams, inicijuotiems prieš pašalinant pasirinkimą. Dėl to klientai gali gauti mažesnę sumą, nei buvo rodoma pinigų išėmimo mygtuke.

Jei pateiksite pinigų išėmimo prašymą, jums bus pranešta, ar jis buvo sėkmingas. Negarantuojame, kad jūsų prašymas išimti pinigus bus priimtas. Jis gali būti nesėkmingas, jei, pavyzdžiui, pasiūla sustabdoma arba prieš apdorojant jūsų prašymą pakeičiami koeficientai.

Jei pinigų išėmimo prašymas bus sėkmingas, pasirodys "sėkmės" pranešimas, o už statymus (arba atitinkamą jų dalį) bus atsiskaityta tuo metu, kai bus atsiskaitoma už visus tos pačios pasiūlos statymus (tuo metu visi laimėjimai bus grąžinti į jūsų paskyrą).

Bet koks bandymas išimti pinigus bus panaikintas (ir jūsų statymo suma grąžinta), kai: (i) išimsite pinigus statymo, kurio pasiūla vėliau bus anuliuota (pavyzdžiui, dėl atitinkamų varžybų nutraukimo) arba (ii) išimsite pinigus statymo, kuris buvo atliktas "Draw No Bet" (ar panašiu) pagrindu, ir atitinkamos varžybos baigsis lygiosiomis.

Jei pinigų išėmimo prašymas bus nesėkmingas, pasirodys pranešimas, kuriame bus nurodyta priežastis, ir jums gali būti pateiktas naujas pinigų išėmimo pasiūlymas.

Žaidimo metu pateiktų pinigų išėmimo prašymų vykdymas gali užtrukti dėl statymų žaidimo metu vėlavimo.

Pinigų išėmimas gali būti ir negalimas, kai pasiūlos likvidumas mažas.

Pinigų išėmimas šiuo metu galimas ne visose lažybų biržos pasiūlose; pinigų išėmimo piktograma bus rodoma tose pasiūlose, kuriose pinigų išėmimas galimas.

Pinigų išėmimas lažybų biržoje taikomas "pasiūlos", o ne "statymo" pagrindu. Todėl, jei atlikote du atskirus statymus už tą pačią baigtį, galite išimti pinigus už abu statymus arba nė už vieną iš jų (t. y. negalėsite išimti pinigų tik už vieną iš statymų).

Pasiliekame teisę susigrąžinti išimtus pinigus, jei už statymą ar pasiūlą atsiskaitoma per klaidą (pavyzdžiui, dėl žmogiškos arba techninės klaidos) arba jei statymas ar pasiūla paskelbiami anuliuotais. Jei perskaičiuosime atsiskaitymą už statymą, tai gali sąlygoti pokyčius kliento balanse, kurie atspindės atsiskaitymo už statymą pokyčius.

Pasiliekame teisę bet kada sustabdyti arba išjungti pinigų išėmimo galimybę.

Atminkite, kad jei atliekate statymą ketindami vėliau naudoti pinigų išėmimo funkciją, nėra jokios garantijos, kad galėsite pasinaudoti pinigų išėmimu atlikdami kitą statymą (taip yra neatsižvelgiant į tai, ar pinigų išėmimo paslauga neprieinama dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių, ar ne).

Įvairios sąlygos

Visos nuorodos į laikotarpius lažybų biržos taisyklėse yra susijusios su laiko juosta, kurioje vyksta varžybos. Pavyzdžiui, nuoroda į futbolo rungtynių pradžios laiką yra susijusi su vietos pradžios laiku.

Visa informacija teikiama sąžiningai. Tačiau negalime prisiimti atsakomybės už klaidas ar praleidimus, susijusius su bet kokia informacija, pvz., kainų, dalyvių, laiko, taškų, rezultatų ar bendrosios statistikos paskelbimu.

Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias akivaizdžias klaidas ir imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog pasiūlos būtų administruojamos sąžiningai ir skaidriai.

Jei rodomas neteisingas komandos ar varžovo pavadinimas (išskyrus smulkias rašybos klaidas) arba pasibaigusioje pasiūloje rodomas neteisingas komandų, varžovų arba baigčių skaičius, arba pasiūla kitaip pateikiama naudojant neteisingą informaciją (pavyzdžiui, taikant neteisingą rizikos algoritmą arba kryžminio priėmimo priemonę su neteisingu algoritmu), arba yra akivaizdžių klaidų, pvz., netinkamai panaudota kryžminio priėmimo priemonė, pasiliekame teisę sustabdyti pasiūlą ir (su sąlyga, kad tai daroma pagrįstai) anuliuoti visus priimtus statymus už tą pasiūlą.

Klientai turi patys patikrinti ir įsitikinti, jog pasirinkimas, dėl kurio jie atlieka statymą, yra jų numatytas pasirinkimas. Pavyzdžiui, jei varžovas turi tokį patį vardą kaip ir kitas asmuo, kuris nedalyvauja atitinkamose varžybose, klientas turi savarankiškai įsitikinti, kad žino, kuris asmuo yra įtrauktas į atitinkamą pasiūlą ir lažinasi už tinkamą varžovą.

Atsiskaitant už bet kurią pasiūlą, sumos, susijusios su statymų laimėjimais (nuostoliais) ir komisiniais mokesčiais, bus apvalinamos iki artimiausių dviejų skaičių po kablelio. Jei suma baigiasi ,005, ji bus suapvalinta iki ,01.

Savo išimtine ir absoliučia nuožiūra galime bet kuriuo metu nuspręsti sustabdyti lažybas už pasiūlą (net jei toks sustabdymas įvyks anksčiau, nei numatyta lažybų biržos taisyklėse). Siekiant išlaikyti pasiūlų sąžiningumą ir teisingumą, taip pat galime anuliuoti tam tikrus statymus pasiūloje arba anuliuoti visą pasiūlą.

Pasiliekame teisę savo išimtine ir absoliučia nuožiūra bet kada suspenduoti lažybų biržos pasiūlą nesuspenduodami jokios atitinkamos ar susijusios sporto lažybų pasiūlos, arba suspenduoti ar sustabdyti sporto lažybų pasiūlos siūlymą nesuspenduodami jokios atitinkamos ar susijusios lažybų biržos pasiūlos.

Atminkite, kad jei atliekate susijusius arba atitinkamus statymus dėl lažybų biržos ir sporto lažybų produktų (ir (arba) kitų trečiųjų šalių lažybų produktų), statymai viename produkte gali būti anuliuoti pagal mūsų taisykles, o statymai kitame produkte gali likti galioti. Turėtumėte žinoti, kad neprisiimsime atsakomybės, jei vienas ar keli jūsų statymai bus pakeisti arba anuliuoti pagal mūsų taisykles, net jei kiti susiję statymai galios (ir net, jei konkrečiai pasitikėjote statymais, kuriuos atlikote viename produkte, kad galėtumėte atlikti susijusius statymus kitame produkte).

Pasiliekame teisę bet kada pakeisti Lažybų biržos taisykles. Bet koks toks pakeitimas bus privalomas ir įsigalios iš karto po tokių taisyklių pakeitimų paskelbimo, o bet kuriems po taisyklių pakeitimo paskelbimo priimtiems statymams bus taikomos naujos Lažybų biržos taisyklės.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti nepriimtus statymus, kad apsaugotume klientus.

Įtartinas statymas

"Įtartinu statymu" vadinamas atvejis, kai yra pagrindo manyti, kad vienas ar daugiau statymų buvo atlikti įtartinomis aplinkybėmis. Jos apima, bet neapsiriboja atvejais, kai:

 • Per trumpą laikotarpį pernelyg dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį (lyginant su statymo normomis) atliekami statymai už tą patį pasirinkimą.
 • Pernelyg dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį atliekami statymai už tą patį pasirinkimą, kai statymo atlikimo metu minėto pasirinkimo teorinė tikimybė laimėti, remiantis statymo atlikimo metu pasiūlytais koeficientais, yra iš esmės nesuderinama su teorine to paties pasirinkimo tikimybe laimėti, apskaičiuota naudojant pradinius koeficientus.
 • Suabejojama dėl vienų ar daugiau varžybų sąžiningumo, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai vienas (ar daugiau) varžybų dalyvių pademonstruoja išskirtinai gerą formą, apie kurią, mūsų pagrįsta nuomone, jūs ar su jumis susiję asmenys žinojo, kai buvo atliekamas statymas, ir ši informacija buvo slepiama nuo visuomenės siekiant įgyti nesąžiningą pranašumą šių lažybų atveju.
 • Yra pagrindo įtarti, kad statymas arba keli tarpusavyje susiję statymai buvo atlikti ne jūsų paties, bet pasitelkiant robotus, automatines priemones, ar kitaip, nesinaudojant paskyra, per kurią vartotojas atlieka kiekvieną statymą pats.
 • Pagrįstai manome, kad naudojotės nesąžiningais išoriniais veiksniais ar įtaka, susijusia su įvykiu (-iais) ir (arba) statymo (-ų) objektu.
 • Pagrįstai įtariame, kad atsidarėte dvi paskyras, arba antra ir kitos paskyros yra susietos su jūsų paskyra, siekiant nuslėpti tikrąją jūsų arba jūsų vardu atliekamų statymų vertę, pobūdį, modelį. Ši sąlyga galioja net tada, kai antra ir kitos paskyros atidaromos naudojantis skirtingais vardais.
 • Pagrįstai manome, kad veikiate kartu su kitais asmenimis arba atliekate statymus ne savo vardu.
 • Pagrįstai manome, kad statymai buvo atlikti iš kitos, nei jūsų nurodyta, vietos ar įrenginio.
 • Kai nustatome dėsningumus statymų, kuriuos greitai vienas po kito atliko skirtingų arba tos pačios paskyros turėtojas (-ai), kurių jungtinė atsakomybė viršija tai, ką mes tikėtume sukaupti už panašius statymus per tam tikrą laikotarpį, remiantis ilgalaikėmis lažybų tendencijomis.

Bet kurios iš aukščiau išvardytų veiklų atveju, ir nevaržant mūsų galimybės pasikliauti kitomis prieinamomis teisių gynimo priemonėmis, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti imamasi šių veiksmų:

 • Prašoma jūsų pateikti papildomą informaciją, esant pagrįstam poreikiui ištirti, ar jūsų veiksmai atitinka įtartino statymo sąvoką.
 • Sustabdomas išmokėjimas arba tam tikros sumos (arba jų dalys) neišmokamos, kol iš jūsų gausime pakankamai įrodymų, kad jūsų statymas nėra įtartinas. Pavyzdžiui, jei įtariame, kad statymas galėjo būti atliekamas robotų arba automatiniu būdu, galime paprašyti pateikti pagrįstų įrodymų, kad kiekvieną statymą atlikote pats per savo paskyrą. Jūs taip pat žinote ir sutinkate, kad mes pasiliekame teisę savo nuožiūra rinkti ir apdoroti bet kokią informaciją, susijusią su jūsų statymų modeliais, asmens duomenimis, lėšų pervedimu, ir bet kokią kitą susijusią informaciją bei užklausas, padėsiančias mums ištirti bet kokį įtariamą šių taisyklių pažeidimą.
 • Išmokėjimas sustabdomas arba sumos (arba jų dalys) neišmokamos, paprastai ne ilgiau kaip 30 dienų, bet, jei būtina, pagrįstai ilgesnį laikotarpį (pavyzdžiui, laukiant mūsų, bet kokio sporto renginių organizatoriaus, azartinių lošimų organizatoriaus, teisėsaugos institucijų arba bet kurios kitos trečiosios šalies tyrimo).
 • Statymas (-ai) anuliuojami prieš varžybas. Jei bus įmanoma, mes jums iš anksto pranešime apie anuliuotą statymą prieš su statymu susijusias varžybas.
 • Laimėjimai apskaičiuojami remiantis pradine pasirinkimo (-ų) kaina. Jei bus įmanoma, jums iš anksto pranešime, kad už statymą (-us) bus atsiskaitoma remiantis pradine kaina.
 • Apribojamas laimėjimų išmokėjimas, jei per trumpą laikotarpį neįprastai dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį atliekami statymai dėl to paties pasirinkimo (-ų) (o mes turime pagrindo įtarti, kad statymai yra tarpusavyje susiję). Prireikus, toks apribojimas bus taikomas keliose paskyrose didžiausiai išmokai už atskirus statymus dėl konkrečios pasiūlos ar pasiūlų.
 • Kai bus pagrįstų priežasčių manyti, kad dalyvavote arba esate susijęs su bet kokiais įtartinais statymais, stengsimės tai nustatyti visais įmanomais metodais, naudojamais lošimų industrijoje, įskaitant įvairias sąmokslo, įtartinų statymų, sukčiavimo ir apgaulės nustatymo praktikas.
 • Pasiliekame teisę uždaryti paskyrą, jei pagrįstai įtariame, kad naudojantis šia paskyra yra atliekama bet kokia pirmiau apibūdinta veikla.
 • Jeigu statymas laikomas anuliuotu (arba yra paskelbtas anuliuotu) prieš varžybas, visa iš jūsų paskyros nuskaityta suma, susijusi su šiuo statymu, bus pervesta atgal į jūsų paskyrą.
 • Pasiliekame teisę prašyti jūsų atlyginti bet kokius mūsų patirtus nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su įtartinais statymais. Ši teisė taikoma nepažeidžiant jokių kitų teisių (įskaitant bendrosios teisės suteikiamas teises), kurios mums suteikiamos remiantis paslaugų teikimo sąlygomis ar bet kokiu kitu būdu.
 • Jokiomis aplinkybėmis neatsakome už jūsų ar bet kurio kito asmens nuostolius, patirtus dėl šiame skyriuje aprašyto elgesio. Taip pat pasiliekame teisę, bet neįsipareigojame įtartinų statymų atveju imtis kokių nors kitų veiksmų.

Kaip visada, savo teisėmis naudosimės tokiu būdu, kuris būtų teisingas jūsų ir kitų vartotojų atžvilgiu. Daugiau informacijos rasite mūsų Paslaugų teikimo sąlygų 5 skyriuje.

Esame Tarptautinės lažybų sąžiningumą užtikrinančios asociacijos (angl. International Betting Integrity Association ("IBIA")) narys. Tai – pelno nesiekianti organizacija, kuri stebi nestandartinius statymus ir galimus manipuliavimo atvejus. Narystė įpareigoja mus dalyvauti jos ankstyvo įspėjimo sistemoje, kuri leidžia aptikti tokių statymų apraiškas.

Jei tokie įspėjimai būtų gauti, pasiliekame sau išskirtinę teisę:

(i) suspenduoti varžybų ar varžybų serijos siūlymą bet kurioje iš pasiūlų; ir

(ii) atidėti ir (arba) atšaukti mokėjimus už bet kurias varžybas ar varžybų seriją bet kurioje iš pasiūlų, kol atitinkama sporto federacija bendradarbiaudama su IBIA patvirtins tų varžybų ar varžybų serijos sąžiningumą.

Be to, jei IBIA patvirtins, kad yra aktyviai manipuliuojama varžybomis ar varžybų serija, veikdami kartu su atitinkamomis sporto organizacijomis, pasiliekame teisę savo nuožiūra sustabdyti bet kokius statymus už tokias varžybas, atliktus asmens, kuris, IBIA manymu, turi viešai neatskleistų žinių ir informacijos apie lažybas, arba bet kurio kito asmens, kurį pagrįstai laikysime susijusiu, veikiančiu kartu arba bet kokiu kitu būdu susietu su šiuo asmeniu.