pokercasinosports

Bendrosios sporto taisyklės

Bendrosios sąlygos

 • Įprastas laikas arba visas laikas

Jeigu statymo pasiūlyme ar konkrečios sporto šakos taisyklėse nenurodyta kitaip, visi statymai laikomi galiojančiais tik atsižvelgiant į rezultatą, užfiksuotą pasibaigus "įprastam laikui" arba "visam laikui". "Įprastas laikas" arba "visas laikas" yra apibrėžiamas taip, kaip išaiškinta atitinkamos vadovaujančios asociacijos paskelbtose oficialiose taisyklėse. Pavyzdžiui, futbolo atveju įprastas arba visas laikas yra 90 minučių, įskaitant papildomą laiką, tačiau neįskaitant pratęsimams arba baudiniams skirto laiko.

 • Statymai gyvai arba žaidžiant

Statymus "gyvai" (Live) arba "žaidžiant" (In-Play) galite atlikti rungtynių arba varžybų metu. Mes nepripažįstame ir neprisiimame jokios atsakomybės, jeigu statymo neįmanoma atlikti arba negalima atsiimti pinigų už statymą arba, jei gyvai vykstančių rungtynių rezultatas yra neteisingas. Žaidėjas visada privalo pats sekti rungtynių/varžybų eigą ir su jomis susijusius aspektus, įskaitant rezultatus, pažangą ir iki rungtynių ar varžybų pabaigos likusį laiką. Neprisiimame jokios atsakomybės pasikeitus statymų gyvai grafikui arba nutrūkus statymų gyvai paslaugos teikimui.

Atminkite: žaidėjai turi žinoti, kad mūsų sistemos leidžia mums uždelsti atsiskaitymą už konkretaus žaidėjo statymus, kai jaučiame, kad jis naudojasi naujesne informacija arba spartesniu interneto ryšiu.

Datos ir laikai

Galutinis terminas (pabaiga) svetainėje skelbiamas tik informaciniais tikslais. Pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra visiškai arba laikinai sustabdyti lažybas, jei manome, kad tai būtina.

Statistika

Statistika ar kitas mūsų sporto lažybų svetainėje skelbiamas tekstas, turėtų būti laikomas papildoma informacija, tačiau mes nepripažįstame ir neprisiimame jokios atsakomybės, jeigu ši informacija nėra teisinga. Žaidėjas visada yra pats atsakingas už tai, kad žinos su varžybomis susijusias aplinkybes.

Rodoma informacija

Kai kurių varžybų metu gali būti rodomas tų varžybų rezultatas, arba galime rodyti komandų sąrašus, arba skelbti kitą susijusią informaciją, pavyzdžiui, geltonos kortelės, raudonos kortelės ir pan. Bet kuriuo iš šių atvejų tai yra tik informacinio pobūdžio duomenys, kuriais neturi būti remiamasi atliekant statymą. Mes neprisiimame atsakomybės už šios informacijos pagrindu atliktus statymus.

Statymų tipai

Naudodamiesi mūsų sporto lažybų produktu galite atlikti daugybės tipų statymus. Peržiūrėkite toliau pateiktą išsamų sąrašą ir apsilankykite atskirų sporto šakų puslapiuose, kad susipažintumėte su pasiūlymais.

 • Vienetinis statymas

Vienetinis statymas (single bet) – tai statymas už vieną pasirinkimą per vienerias varžybas. Jei norite gauti grąžą, jūsų pasirinkimas turi būti sėkmingas.

 • Kombinuoti statymai

Kombinuotas statymas (multiple bet) – tai statymas per dvejas ar daugiau skirtingų varžybų.

 • Dvigubas

Dvigubas statymas susideda iš vieno statymo, apimančio du pasirinkimus skirtingose varžybose. Jei norite gauti grąžą, abu jie turi būti sėkmingi.

 • Trigubas

Trigubas statymas susideda iš vieno statymo, apimančio tris pasirinkimus skirtingose varžybose. Jei norite gauti grąžą, visi jie turi būti sėkmingi.

 • Trixie

Susideda iš keturių statymų už tris pasirinkimus skirtingose varžybose. Jis apima visus galimus trijų skirtingų varžybų pasirinkimų derinius, t. y. 3 dvigubus ir 1 trigubą statymus. Jei norite gauti grąžą, du ar daugiau pasirinkimų turi būti sėkmingi. Atminkite: 2 vienetų Trixie statymas kainuoja 8 vienetus.

 • Patent

Susideda iš septynių statymų už tris pasirinkimus. Jis apima visus galimus viengubus ir kombinuotus trijų pasirinkimų derinius, t. y.: 3 vienetinius, 3 dvigubus ir 1 trigubą statymus. Jei norite gauti grąžą, vienas arba daugiau pasirinkimų turi būti sėkmingi. Kaip ir Trixie, Patent statymas daugina jūsų pradinę statymo sumą – todėl 1 vieneto Patent statymas kainuoja 7 vienetus.

 • Kaupiamasis statymas

Kaupiamasis statymas (accumulator) apima tam tikrą skaičių pasirinkimų, kurie laimės skirtingose varžybose. Jei norite gauti grąžą, visi jie turi būti sėkmingi.

 • Keturių baigmių kaupiamasis statymas

Kaip ir kaupiamasis statymas (žr. aukščiau), keturių baigmių kaupiamasis statymas apima jūsų pasirinkimus skirtingose varžybose, šiuo atveju ketveriose. Jei norite gauti grąžą, visi keturi pasirinkimai turi būti sėkmingi.

 • Penkių baigmių kaupiamasis statymas

Vienas statymas, apimantis penkis skirtingus pasirinkimus. Jei norite gauti grąžą, visi penki pasirinkimai turi būti sėkmingi.

 • Šešių baigmių kaupiamasis statymas

Vienas statymas, apimantis šešis skirtingus pasirinkimus. Jei norite gauti grąžą, visi šeši pasirinkimai turi būti sėkmingi.

 • Septynių baigmių kaupiamasis statymas

Vienas statymas, apimantis septynis skirtingus pasirinkimus. Jei norite gauti grąžą, visi septyni pasirinkimai turi būti sėkmingi.

 • Aštuonių baigmių kaupiamasis statymas

Vienas statymas, apimantis aštuonis skirtingus pasirinkimus. Jei norite gauti grąžą, visi aštuoni pasirinkimai turi būti sėkmingi.

 • Kiti kaupiamieji statymai

Vienas statymas už devynis ar daugiau (iki 20) skirtingų pasirinkimų. Jei norite gauti grąžą, visi pasirinkimai turi būti sėkmingi.

 • Yankee

Susideda iš 11 statymų už keturis skirtingus pasirinkimus. Jis apima visus galimus kombinuotus keturių pasirinkimų derinius: 6 dvigubus, 4 trigubus ir 1 keturių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, du ar daugiau pasirinkimų turi būti sėkmingi, o 1 vieneto Yankee statymas kainuoja 11 vienetų.

 • Lucky 15

Susideda iš 15 statymų už keturis skirtingus pasirinkimus ir suteikia galimybę atlikti papildomus vienetinius statymus. Jis apima visus galimus vienetinius ir kombinuotus keturių pasirinkimų derinius, t. y.:  4 vienetinius, 6 dvigubus, 4 trigubus ir 1 keturių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, vienas (ar daugiau) pasirinkimų turi būti sėkmingi. 1 vieneto Lucky 15 statymas kainuoja 15 vienetų.

 • Super Yankee/Canadian

Super Yankee – tai dar didesnė Yankee statymo versija, susidedanti iš 26 statymų už penkis skirtingus pasirinkimus skirtingose varžybose. Jis apima visus galimus kombinuotus penkių pasirinkimų derinius, t. y.: 10 dvigubų, 10 trigubų, 5 keturių baigmių kaupiamuosius ir 1 penkių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, du (ar daugiau) pasirinkimų turi būti sėkmingi. 1 vieneto Super Yankee statymas kainuoja 26 vienetus.

 • Lucky 31

Lucky 31 statymas susideda iš 31 statymo už 5 skirtingus pasirinkimus skirtingose varžybose. Jis apima visus galimus vienetinius ir kombinuotus penkių pasirinkimų derinius, t. y.: 5 vienetinius, 10 dvigubų, 10 trigubų, 5 keturių baigmių kaupiamuosius ir 1 penkių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, vienas (ar daugiau) pasirinkimų turi būti sėkmingi.  1 vieneto Lucky 31 statymas kainuoja 31 vienetą.

 • Heinz

Gavęs šį pavadinimą dėl 57 Heinz derinių, šis statymas susideda iš 57 statymų už šešis skirtingus pasirinkimus. Jis apima visus kombinuotus šešių pasirinkimų derinius, t. y.: 15 dvigubų, 20 trigubų, 15 keturių baigmių kaupiamųjų, 6 penkių baigmių kaupiamuosius ir 1 šešių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, du (ar daugiau) pasirinkimų turi būti sėkmingi. 1 vieneto Heinz statymas kainuoja 57 vienetus.

 • Lucky 63

Kaip ir Heinz statymas (žr. aukščiau), Lucky 63 susideda iš kombinuotų statymų už šešis skirtingus pasirinkimus, derinamų su viengubais statymais. Jis apima visus galimus vienetinius ir kombinuotus šešių pasirinkimų derinius, t. y.: 6 vienetinius, 15 dvigubų, 20 trigubų, 15 keturių baigmių kaupiamųjų, 6 penkių baigmių kaupiamuosius ir 1 šešių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, vienas (ar daugiau) pasirinkimų turi būti sėkmingi. 1 vieneto Lucky 63 statymas kainuoja 63 vienetus.

 • Super Heinz

Super Heinz – tai kombinuotas statymas už septynis skirtingus pasirinkimus. Jis apima visus galimus kombinuotus septynių pasirinkimų derinius, t. y.: 21 dvigubą, 35 trigubus, 35 keturių baigmių kaupiamuosius, 21 penkių baigmių kaupiamąjį, 7 šešių baigmių kaupiamuosius ir 1 septynių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, du (ar daugiau) pasirinkimų turi būti sėkmingi. 1 vieneto Super Heinz statymas kainuoja 120 vienetų.

 • Galijotas ir Super Galijotas

Galijotas susideda iš 247 statymų už aštuonis pasirinkimus. Jis apima visus galimus kombinuotus aštuonių pasirinkimų derinius, t. y.: 28 dvigubus, 56 trigubus, 70 keturių baigmių kaupiamųjų, 56 penkių baigmių kaupiamuosius, 28 šešių baigmių kaupiamuosius, 8 septynių baigmių kaupiamuosius ir vieną aštuonių baigmių kaupiamąjį statymus. Jei norite gauti grąžą, du (ar daugiau) pasirinkimų turi būti sėkmingi. 1 vieneto Galijoto statymas kainuoja 247 vienetus. Super Galijoto statymui naudojami ne 8, o 9 pasirinkimai.

 • Sisteminiai statymai

Be Yankee, Heinz ir kitų kombinuotų statymų, mūsų svetainėje jums bus sukurti visi galimi deriniai – nepriklausomai nuo jūsų pasirinkimų skaičiaus. Jei pasirenkate dešimt pasirinkimų ir norite iš jų sudaryti visus įmanomus šešių baigmių derinius, įrašykite savo statomą sumą į šešių baigmių statymo laukelį, ir visi įmanomi 210 šešių baigmių derinių jums bus sukurti kaip statymai. Šiame pavyzdyje 1 vieneto statymas jums kainuos 210 vienetų.

Peržiūrėkite toliau pateiktus įmanomų derinių pavyzdžius.

2 sistema
Jei pasirinksite tris ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus dvigubus statymus.

3 sistema
Jei pasirinksite keturis ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus trigubus statymus.

4 sistema
Jei pasirinksite penkis ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus keturių baigmių kaupiamuosius statymus.

5 sistema
Jei pasirinksite šešis ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus penkių baigmių kaupiamuosius statymus.

6 sistema
Jei pasirinksite septynis ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus šešių baigmių kaupiamuosius statymus.

7 sistema
Jei pasirinksite aštuonis ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus septynių baigmių kaupiamuosius statymus.

8 sistema
Jei pasirinksite devynis ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus aštuonių baigmių kaupiamuosius statymus.

9 sistema
Jei pasirinksite dešimt ar daugiau pasirinkimų, turėsite galimybę sudaryti iš jų visus įmanomus devynių baigmių kaupiamuosius statymus.

 • Padidinti koeficientai ir pagerinti kombinuoti statymai

Padidinti koeficientai (Odds Boost) yra toks mūsų statymų tipas, kuris paprastai siūlo padidintą kainą už tai, kad tam tikros (-i) komandos/žaidėjai/kovotojai laimės atitinkamose varžybose nustatytą dieną. Statymų komplektų (Bet Bundles) arba pagerintų kombinuotų statymų (Enhanced Multiples) kaina paprastai yra didesnė nei bendra tų pačių pasirinkimų kupono kaina, tačiau gali būti atvejų (dėl kainų pokyčių), kai taip nebus.

Padidintų koeficientų arba pagerintų kombinuotų statymų atvejais pinigų išsiimti negalima. Tuo atveju, kai vienas ar daugiau padidinto koeficiento arba pagerinto kombinuoto statymo įvykių bus atšaukti arba atidėti, tas pasirinkimas (-ai) pagal mūsų taisykles bus laikomas (-i) nedalyvaujančiu (-iais) (non-runner), o už statymus bus atsiskaitoma taikant bendrą galutiniame kupone likusio (-ių) įvykio (-ių) kainą, padidintą 10 %.

Statymų priėmimas

Statymas negalioja, kol nėra patvirtintas ir parodytas žaidėjo statymų istorijoje. Kilus abejonei dėl statymo galiojimo, žaidėjas privalo patikrinti atidarytus (laukiančius) statymus arba parašyti palaikymo komandai.

Jei statymas buvo priimtas, jis galioja ir negali būti atšauktas, nebent buvo priimtas per klaidą. Žaidėjo pareiga yra užtikrinti, kad atlikto statymo informacija būtų teisinga. Mes jokiu būdu neprisiimsime atsakomybės už jokius nesusipratimus (tariamus ar tikrus), kylančius dėl klaidų, išvardytų skyrelyje "Klaidos", ar kokios nors kitos priežasties, pavyzdžiui, neteisingo koeficientų / lažybų objektų sąrašo ir kt.

Jei kyla nesutarimų dėl mokėjimo pervedimo žaidėjo paskyroje pripažinimo (ar jo nebuvimo), tuomet pervedimo duomenų bazė bus pagrindinis įrodymas sprendžiant šiuos klausimus.

Rezultatai ir atsiskaitymas už statymus

Visose sporto lažybose už statymus atsiskaitoma remiantis iškart po rungtynių arba varžybų oficialaus organizatoriaus paskelbtais rezultatais. Jie gali būti vadinami "svertiniu" koeficientu, "pakylos rezultatais" ar kitu panašiu terminu. Jokie vėlesni rezultatų pataisymai ar papildymai neturi įtakos atsiskaitymui už statymus.

Pasiliekame teisę dalinti laimėjimą bet kurių varžybų metu atsiradus daugiau nei vienam nugalėtojui. Tokiais atvejais atskiroms sporto šakoms taikomos specialios atsiskaitymo už statymus taisyklės.

Už statymus visada atsiskaitoma taikant trupmeninius koeficientus. Kai klientas pasirinks, kad koeficientai būtų rodomi dešimtainiu formatu, koeficientų vertės bus suapvalintos iki dviejų skaičių po kablelio. Dėl to lažybų kortelėje rodomi koeficientai gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų trupmeninių koeficientų.

Įtartinas statymas

"Įtartinu statymu" vadinamas atvejis, kai yra pagrindo manyti, kad vienas ar daugiau statymų buvo atlikti įtartinomis aplinkybėmis. Jos apima, bet neapsiriboja atvejais kai:

 • Per trumpą laikotarpį pernelyg dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį (lyginant su statymo normomis) atliekami statymai už tą patį pasirinkimą.
 • Pernelyg dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį atliekami statymai už tą patį pasirinkimą, kai statymo atlikimo metu minėto pasirinkimo teorinė tikimybė laimėti, remiantis statymo atlikimo metu pasiūlytais koeficientais, yra iš esmės nesuderinama su teorine to paties pasirinkimo tikimybe laimėti, apskaičiuota naudojant pradinius koeficientus.
 • Suabejojama dėl vienų ar daugiau varžybų sąžiningumo, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai vienas (ar daugiau) varžybų dalyvių pademonstruoja išskirtinai gerą formą, apie kurią, mūsų pagrįsta nuomone, jūs ar su jumis susiję asmenys žinojo, kai buvo atliekamas statymas, ir ši informacija buvo slepiama nuo visuomenės siekiant įgyti nesąžiningą pranašumą šių lažybų atveju.
 • Yra pagrindo įtarti, kad statymas arba keli tarpusavyje susiję statymai buvo atlikti ne jūsų paties, bet pasitelkiant robotus, automatines priemones, ar kitaip, nesinaudojant paskyra, per kurią vartotojas atlieka kiekvieną statymą pats.
 • Pagrįstai manome, kad naudojotės nesąžiningais išoriniais veiksniais ar įtaka, susijusiais su varžybomis, dėl kurių atliekami statymai.
 • Pagrįstai įtariame, kad atsidarėte dvi paskyras, arba antra ir kitos paskyros yra susietos su jūsų paskyra siekiant nuslėpti tikrąją jūsų arba jūsų vardu atliekamų statymų vertę, pobūdį, modelį. Ši sąlyga galioja, net jei antra ir kitos paskyros atidaromos naudojantis skirtingais vardais.
 • Pagrįstai manome, kad veikiate kartu su kitais asmenimis arba atliekate statymus ne savo vardu.
 • Pagrįstai manome, kad statymai buvo atlikti iš kitos, nei jūsų nurodyta, vietos ar įrenginio.

Bet kuriuo iš aukščiau išvardytų veiklos rūšių atvejų, ir nevaržant mūsų gebėjimo remtis kitomis teisės gynimo priemonėmis, priklausomai nuo aplinkybių gali būti imtasi šių veiksmų:

 • Prašoma jūsų pateikti papildomą informaciją esant pagrįstam poreikiui ištirti, ar jūsų veiksmai atitinka įtartino statymo sąvoką.
 • Sustabdomas išmokėjimas arba tam tikros sumos (arba jų dalys) neišmokamos, kol iš jūsų gausime pakankamai įrodymų, kad jūsų statymas nėra įtartinas. Pavyzdžiui, jei įtariame, kad statymas galėjo būti atliekamas robotų arba automatiniu būdu, galime paprašyti pateikti pagrįstų įrodymų, kad kiekvieną statymą atlikote pats per savo paskyrą. Jūs taip pat žinote ir sutinkate, kad mes pasiliekame teisę savo nuožiūra rinkti ir apdoroti bet kokią informaciją, susijusią su jūsų statymų modeliais, asmens duomenimis, turimomis lėšomis, ir bet kokią kitą susijusią informaciją ir tyrimų medžiagą, padėsiančią mums tiriant bet kokį įtarimą dėl šių Sąlygų pažeidimo.
 • Išmokėjimas sustabdomas arba tam tikros sumos (arba jų dalys) neišmokamos, paprastai ne ilgiau kaip 30 dienų, bet, jei būtina, pagrįstai ilgesnį laikotarpį (pavyzdžiui, laukiant mūsų, bet kokio sporto renginių organizatoriaus, azartinių lošimų organizatoriaus, teisėsaugos institucijų arba bet kurios kitos trečiosios šalies tyrimo).
 • Statymas (-ai), įskaitant kombinuotą (-us) statymą (-us), anuliuojamas (-i) prieš varžybas. Jei bus įmanoma, mes jums iš anksto pranešime apie anuliuotą statymą prieš pirmas su šiuo statymu susijusias varžybas.
 • Laimėjimai apskaičiuojami remiantis pradiniu varžybų, dėl kurių lažinamasi, koeficientu. Jei bus įmanoma, jums iš anksto pranešime, kad už statymą (-us) bus atsiskaitoma remiantis pradiniu koeficientu.
 • Apribojamas laimėjimų išmokėjimas, jei per trumpą laikotarpį neįprastai dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį atliekami statymai už tą patį pasirinkimą (o mes turime pagrindo įtarti, kad statymai yra tarpusavyje susiję). Prireikus, toks apribojimas bus taikomas keliose paskyrose didžiausiai išmokai už atskirus statymus dėl konkrečios pasiūlos ar pasiūlų.
 • Kai bus pagrįstų priežasčių manyti, kad dalyvavote arba esate susijęs su bet kokiais įtartinais statymais, stengsimės tai nustatyti visais įmanomais metodais, naudojamais lošimų pramonėje, įskaitant įvairių sąmokslo, įtartinų statymų, sukčiavimo ir apgaulės nustatymo praktiką.
 • Pasiliekame teisę uždaryti paskyrą, jei pagrįstai įtariame, kad naudojantis šia paskyra yra atliekama bet kokia pirmiau apibūdinta veikla.
 • Jeigu statymas laikomas anuliuotu (arba anuliuojamas) prieš varžybas, visa iš jūsų paskyros nuskaičiuota suma, susijusi su šiuo statymu, bus pervedama atgal į jūsų paskyrą
 • Pasiliekame teisę prašyti jūsų atlyginti bet kokius mūsų patirtus nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su įtartinais statymais. Ši teisė taikoma nepažeidžiant jokių kitų teisių (įskaitant bendrosios teisės suteikiamas teises), kurios mums suteikiamos remiantis Naudojimo sąlygomis ar bet kokiu kitu būdu.
 • Jokiomis aplinkybėmis neatsakome už jūsų ar bet kurio kito asmens nuostolius, patirtus dėl šiame skyriuje aprašyto elgesio. Taip pat pasiliekame teisę, bet neįsipareigojame, įtartinų statymų atveju imtis kokių nors kitų veiksmų.

Kaip visada, savo teisėmis naudosimės tokiu būdu, kuris būtų teisingas jūsų ir kitų vartotojų atžvilgiu.  Daugiau informacijos rasite mūsų Paslaugų teikimo sąlygų 5 skyriuje.

Esame Tarptautinės lažybų sąžiningumą užtikrinančios asociacijos (angl. International Betting Integrity Association ("IBIA")) narys. Tai – pelno nesiekianti organizacija, kuri stebi nestandartinius statymus ir galimus manipuliavimo atvejus.  Narystė įpareigoja mus turėti ankstyvą įspėjimo sistemą, kuri leistų aptikti tokių statymų apraiškas.

Jei tokie įspėjimai būtų gauti, pasiliekame sau išskirtinę teisę:

(i) suspenduoti varžybas ar varžybų seriją bet kurioje iš savo pasiūlų; ir

(ii) atidėti ir (arba) atšaukti mokėjimus už bet kurias varžybas ar varžybų seriją bet kurioje iš savo pasiūlų, kol atitinkama sporto federacija bendradarbiaudama su IBIA patvirtins tų varžybų ar varžybų serijos sąžiningumą.

Be to, jei IBIA patvirtins, kad yra aktyviai manipuliuojama kuriose nors varžybose ar jų serijoje, veikdami kartu su atitinkamomis sporto organizacijomis savo nuožiūra sustabdysime bet kokius statymus tose varžybose, atliktus asmens, kuris, IBIA manymu, turi viešai neatskleistos informacijos apie lažybas, arba bet kurio kito asmens, kurį pagrįstai laikysime susijusiu arba veikiančiu kartu su šiuo asmeniu.

Laimėjimų išmokėjimo tvarka

Už visus statymus atsiskaitoma, kai tik užfiksuojami varžybų ar pasiūlos rezultatai. Visi klientų prizai (laimėjimai) yra automatiškai įskaitomi į jų paskyras, iš kurių jie gali pasirinkti juos išimti arba panaudoti kitiems statymams.

Pinigų išėmimas

Pinigų išėmimo (cash out) parinktis leidžia jums pasiimti savo statymo grąžą prieš baigiantis pasirinkimo pasiūlai. Lyginant su pradiniu statymu, tai gali būti didesnė suma arba nuostolis.

Mums patvirtinus, jūs galite išimti grąžos už savo statymą sumą, kuri siūloma ties jūsų lažybų kortelės pinigų išėmimo žymekliu. Jei pinigų išėmimo prašymas bus patenkintas, už jūsų statymą bus nedelsiant atsiskaityta, o lėšos, lygios sumai, nurodytai jūsų lažybų kortelės pinigų išėmimo parinktyje, pervestos į jūsų paskyrą. Už šį statymą bus atsiskaityta, ir jokie vėlesni rezultatai (jūsų naudai ar ne) neturės įtakos jums grąžintai sumai.

Pinigus išimti galima ir prieš varžybas, ir žaidžiant, kai atliktas vienetinis ar kombinuotas statymas, kuriame yra pinigų išėmimo parinktis. Negarantuojame, kad jūsų prašymas išimti pinigus bus priimtas. Be to, jis gali būti nepatenkintas, jei, pavyzdžiui, pasiūla sustabdoma arba prieš jums pateikiant prašymą pakeičiami koeficientai. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba išjungti pinigų išėmimo funkciją, todėl naudojimosi ja galimybė ne visada bus garantuota. Pasiliekame teisę susigrąžinti išimtus pinigus, jei už statymą arba pasiūlą atsiskaitoma per klaidą (pavyzdžiui, dėl žmogiškos arba techninės klaidos).

Atskirais atvejais išsiimti siūloma suma bus didesnė nei statymui taikomas didžiausias leistinas išmokėjimo limitas. Taip yra todėl, kad didžiausias leistinas išmokėjimo limitas taikomas atgaline data. Tokiu atveju, kai už statymą išsiimta suma bus didesnė nei didžiausia leistina išimama suma, pasiliekame teisę pakoreguoti pervedamą sumą, kad ji atitiktų taikomą limitą.

Sėkmingai išėmę statymo sumą, nebegalite tikėtis pinigų grąžinimo, nemokamo statymo, koeficiento padidinimo ar kitų specialių akcijų.

Kai iš žaidimo pasitraukiama arba atsisakoma jį tęsti, pasiliekame teisę panaikinti pinigų išėmimo elementą, jei manome, kad juo buvo siekiama pasipelnyti iš atskiroms sporto šakoms taikomų atsiskaitymo taisyklių.

Statymo atšaukimas

Kai statymas anuliuojamas, už jį atsiskaitoma taikant koeficientą 1,00. Kaupiamasis statymas galioja nepaisant to, kad rungtynės ar varžybos, kurios yra įtrauktos į kaupiamojo statymo pasirinkimus, anuliuojamos.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra anuliuoti statymą, visiškai arba iš dalies, jeigu yra akivaizdžių klaidų ar klastojimo atvejų. Statymai gali būti anuliuoti, nepriklausomai nuo to, ar varžybos buvo surengtos, ar ne. Be to, visi atlikti (ir (arba) patvirtinti) statymai bus paskelbti negaliojančiais šiomis aplinkybėmis:

 • Statymai iki rungtynių
  • Jei statymai atliekami rungtynėms prasidėjus.
  • Jei statymai atliekami rungtynių eigoje ir, jei sąlygos galėjo būti pakeistos tiesioginiu ir neginčijamu būdu.
 • Statymai gyvai arba žaidžiant
  • Jei statymai atliekami taikant klaidingą koeficientą dėl pavėluotos arba nesėkmingos transliacijos "Gyvai".
  • Jei statymai už konkrečius pasiūlymus atliekami jiems įvykus arba po įvykio, kuris paprastai lemia įvykusio arba vykstančio pasiūlymo rezultatus (pvz., statymai už tokius pasiūlymus kaip "Bendras įvarčių skaičius" arba "Kitas įvartis", kai mušamas arba skiriamas 11 m baudinys).
  • Jei statymai atliekami taikant koeficientus, kurie atspindi kitokį rezultatą nei rezultatas, buvęs statymo metu.

Atskirų sporto šakų taisyklės

Puslapio viršuje esančiame meniu pasirinkite norimą sporto šaką ir susipažinkite su išsamiomis kiekvienos mūsų siūlomos sporto šakos lažybų taisyklėmis. Šios taisyklės grindžiamos esamais lažybų pramonės standartais.

Atminkite: jei tam tikros sporto šakos atveju taikomos atskiros taisyklės, kurios skiriasi nuo šiame puslapyje aprašytų bendrųjų taisyklių, pirmenybė teikiama atskiroms sporto šakos taisyklėms.

Sporto varžybų atšaukimas

Atšaukimo sąlygos ir tai, kaip jos paveiks jūsų statymą skiriasi priklausomai nuo sporto šakos, dėl kurios lažinatės. Daugiau informacijos rasite dešiniajame meniu pasirinkę atitinkamą sporto šaką.

Susijusios situacijos

Kombinuoti statymai nepriimami, kai vienų varžybų rezultatas visiškai arba iš dalies paveikia kitų varžybų rezultatus. Už per klaidą priimtus statymus bus atsiskaitoma visiems sėkmingiems rezultatams taikant specialų koeficientą (nustatytą mūsų).

Pavyzdžiui: už 50 vienetų dvigubą statymą už Manchester United komandos pergalę FA taurės pusfinalyje prieš Chelsea komandą rezultatu 1-0, taikant 8,5 koeficientą, ir už Manchester United komandos patekimą į finalą bus atsiskaityta kaip už 50 vienetų statymą, taikant 8,5 koeficientą (jei jie laimės 1-0, pateks į finalą).

Panašiai yra ir atliekant kombinuotus statymus už tai, kad viena komanda laimės kelias varžybas su skirtingais koeficientais (pvz., Manchester United komanda laimės Premier lygoje ir FA taurės varžybose). Tuomet mes pasiliekame teisę anuliuoti tokius statymus arba taikyti specialų koeficientą už kombinuotą statymą.

Klaidos

"Klaida" yra suklydimas, spaudos klaidos, klaidingai suvokti ar išgirsti dalykai, neteisingo vertimo atvejai, rašybos klaidos, techniniai gedimai, registracijos klaidos, pavedimo klaidos, akivaizdžios klaidos, nenumatytos aplinkybės (force majeure) ir (arba) panašūs atvejai.

Klaidų pavyzdžiams priskiriami atvejai (tačiau vien jais neapsiribojama), kai:

 • statymai, kurie kitu atveju nebūtų priimami, yra priimami techninių gedimų metu;
 • statoma už varžybas / pasiūlas, kurios jau yra pasibaigusios;
 • statoma už pasiūlas, kurių dalyvių sąrašas neteisingas;
 • statymai atliekami taikant koeficientus, kurie neatitinka statymo metu galiojančių bendros pasiūlos koeficientų;
 • siūloma statyti taikant koeficientus, atspindinčius klaidingus rezultatus;
 • koeficientai, kurie yra akivaizdžiai neteisingi, suteikia galimybę laimėti per varžybas, įvykusias statymo metu;
 • neteisingai atsiskaitoma už statymus;
 • neteisingai priskiriami nemokami statymai.

Pasiliekame teisę anuliuoti bet kokį statymą, jei padaryta akivaizdi klaida. Vienas tokios akivaizdžios klaidos pavyzdys (jų gali būti ir daugiau): spausdinant kainą arba forą (pvz.: Manchester United -1 atspausdinta kaip Manchester United +1). Tokios klaidos atveju stengsimės susisiekti su klientu iki varžybų pradžios. Tačiau, kai nebus galima susisiekti su klientu, statymas bus anuliuotas. Klaidą pastebėjus po statymo paskelbimo, pasiliekame teisę anuliuoti atitinkamą (-us) statymą (-us).

Neteisingo atsiskaitymo atveju pasiliekame teisę ištaisyti klaidą ir atsiskaityti už statymą teisingai. Lėšų ir (arba) laimėjimų, pervestų į jūsų paskyrą per klaidą, negalima naudoti arba išimti, o mes pasiliekame teisę atšaukti bet kokius pavedimus, kuriuose yra naudojamos tos lėšos. Tokios lėšos turi būti mums grąžintos iš karto, kai pateikiame jums tokį prašymą. Kai tai įmanoma, ir jūsų paskyroje yra lėšų, galime nurašyti šias lėšas nuo jūsų paskyros ir (arba) atšaukti lėšų pervedimą jo atlikimo metu arba atgaline data.

Jei į jūsų paskyrą per klaidą pervestus arba jums paskirtus pinigus ar kažką tokio, kas turi piniginę vertę (pvz.: nemokami statymai) panaudojote statymams arba žaidimams, pasiliekame teisę atšaukti tokius statymus ir (arba) konfiskuoti laimėjimus, pelnytus pasinaudojus šiais pinigais. Jei išmokėjome už bet kurį iš tokių statymų ar žaidimų, tos lėšos negali būti naudojamos ar išimamos ir turi būti mums grąžintos iš karto, kai to paprašysime. 

Rezultatų klastojimas

Gavę įrodymų, susijusių su koeficientų, lenktynių, rungtynių ar varžybų rezultatų klastojimu, pasiliekame teisę sulaikyti mokėjimą, kol bus gauti su tuo susijusio tyrimo rezultatai, ir galiausiai anuliuoti šiuos statymus.

Gavę įrodymų apie klastojimą arba įrodymų apie kelis statymus, apimančius tuos pačius pasirinkimus, atliktus to paties asmens arba jo vardu, arba keleto asmenų grupės, pasiliekame teisę reikalauti, kad prašymai dėl išmokėjimo būti pateikiami raštu palaikymo komandai.

Oficialaus tyrimo, susijusio su įtartinomis lažybomis dėl varžybų, atveju pasiliekame teisę atskleisti konfidencialią informaciją už sporto renginių organizavimą atsakingai institucijai arba jos atstovams su sąlyga, kad jie sutiks išlaikyti tokią informaciją konfidencialia.

Nedalyvaujantys varžovai

Jei statymo pasiūlyme arba atskirose kiekvienos sporto šakos taisyklėse nenurodyta kitaip, "all bets stand" ("all in run or not") principas bus taikomas visiems statymų už rezultatą / varžybų laimėtoją pasiūlymams. Todėl, jei statymas bus pateiktas už dėl bet kokios priežasties nedalyvaujantį pasirinkimą, varžyboms įvykus, toks statymas bus laikomas nesėkmingu.

Statymai bus anuliuojami tik šiais išskirtiniais atvejais:

 

• Varžybos / turnyras yra atšauktos (-as) arba anuliuotos (-as).
•    Pakeista vieta.
•    Varžybos / turnyras yra pertrauktos (-as) / atidėtos (-as) ir pradedamos (-as) / atnaujinamos (-as) praėjus daugiau nei 72 valandoms nuo pirminio pradžios laiko.

Tuo atveju, kai vienas ar daugiau kombinuoto statymo įvykių bus atšaukti arba atidėti, pasirinkimas (-ai) pagal mūsų taisykles bus laikomas (-i) nedalyvaujančiu (-iais) (non-runner), o už statymus bus atsiskaitoma taikant bendrą galutiniame kupone likusių pasirinkimų kainą. Pavyzdžiui, jei atliktumėte trigubą statymą ir vienas pasirinkimas būtų paskelbtas nedalyvaujančiu, už statymą būtų atsiskaitoma pagal likusių dviejų pasirinkimų rezultatą ir bendrą dviejų pasirinkimų kainą.

Vietos pakeitimas

Kai statymai atliekami dėl varžybų, kurių vieta pakeičiama, visi statymai lieka galioti, jeigu varžybų vieta neperkeliama į priešininko teritoriją (o tarptautinių rungtynių atveju – tol, kol varžybų vieta išlieka tos pačios šalies teritorijoje). Tačiau pasiliekame teisę anuliuoti bet kokį statymą, jei manome, kad vietos pakeitimas turėjo didelės įtakos lažyboms dėl šių rungtynių.

Varžovai vienodomis pavardėmis

Jeigu du ar daugiau varžovų turi vienodas pavardes ir nėra identifikuoti pagal vardą, komandos pavadinimą (jei įmanoma) arba kvalifikacinį koeficientą, pasirinktu laikomas varžovas su mažiausiu koeficientu.

Jei dviejų ar daugiau varžovų koeficientai bus mažiausi, tada laimėjimai bus padalinti tarp jų.

Didžiausios išmokos

Klientas įsipareigoja laikytis nustatytų apribojimų. Šie apribojimai galioja ir vienetinio, ir kombinuoto tipo statymams. Kombinuoto statymo, apimančio varžybas, kurioms nustatytos skirtingos didžiausios išmokos, atveju išmokama mažiausia iš jų.

Visiems bet kurio vieno kliento (arba, kaip nurodyta toliau, susijusių klientų grupės) tą pačią dieną, nepriklausomai nuo laimėjimo sumos, koeficientų ar sėkmingų pasirinkimų skaičiaus, atliktiems statymams, nurodytiems toliau, yra taikoma didžiausia išmoka. Išskyrus atvejus, nurodytus toliau, statymas priimamas kaip vieno kliento investicija.

Visi didžiausios išmokos apribojimai taikomi vienam klientui ar išvien veikiančių klientų grupei, kuri atliko statymus, apimančius tuos pačius pasirinkimus, įskaitant atvejus, kai atliekami keli statymai, esant skirtingiems koeficientams, per keletą dienų, naudojant skirtingas paskyras ar kanalus. Jei mes manome, kad keletas statymų buvo atlikti tokiu būdu, bendra visų šių statymų išmokų suma bus lygi tik vienai didžiausiai išmokai.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra taikyti šiuos apribojimus. Visi apribojimai nurodyti € / $ / £. Jei statysite kita valiuta, didžiausia išmoka bus apskaičiuota panaudojant vyraujantį vidutinį rinkos kursą, kurį pateikia XE statymo užfiksavimo metu.

SportasKriterijaiDidžiausia išmoka
Futbolas (Soccer) Visos vyrų tarptautinės, Čempionų lyga (po atrankos), EuroposlLyga (po atrankos), Pasaulio taurė, Europos čempionatai, Anglijos Premier lyga, Anglijos čempionatas, League 1 ir League 2, Škotijos Premier lyga, Vokietijos Bundesliga, Prancūzijos Ligue 1, Italijos Serie A bei Ispanijos La Liga 1 000 000 $
Futbolas (Soccer) Visos kitos anksčiau nepaminėtos varžybos 200 000 $
Golfas Bet kurios oficialios JAV PGA arba Europos turo varžybos, varžybų laimėtojas 500 000 $
Golfas Bet kuris anksčiau nepaminėtas turnyras ir visi kiti pasiūlymai, išskyrus varžybų laimėtoją 100 000 $
Amerikietiškas futbolas NFL reguliarus sezonas, atkrintamųjų rungtynių pinigų linija, pasiskirstymai ir bendri rezultatai bei Superbowl galutinio rezultatas 250 000 $
Amerikietiškas futbolas Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000 $
Krepšinis Visos NBA pinigų linijos, pasiskirstymai, bendrų rezultatų bei NBA čempionato galutinio rezultato pasiūlymai 250 000 $
Krepšinis Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000 $
Beisbolas Visos MLB pinigų linijos, bėgimo linija, bendri rezultatai bei World Series galutinis rezultatas 250 000 $
Beisbolas Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000 $
Žirgų lenktynės  Visos žirgų lenktynės 50 000 $
Šunų lenktynės Visos šunų lenktynės 10 000 $
Nesportiniai renginiai Bet koks statymas, apimantis su sportu nesusijusio renginio pasirinkimą (pvz., X Faktorius, Eurovizijos dainų konkursas ir kt.)   25 000 $
Tenisas ATP turo galutinis laimėtojas ir mačo laimėtojas 250 000 $
Tenisas WTA turo galutinis laimėtojas ir mačo laimėtojas 250 000 $
Tenisas Visi kiti anksčiau nepaminėti teniso pasiūlymai ir turnyrai, įskaitant, tačiau neapsiribojant ITF, ATP/WTA Challenger bei ATP atrankomis 25 000 $
Ledo ritulys Visos NHL pinigų linijos, "puck" linija, bendri rezultatai bei Stenlio taurės galutinis rezultatas 250 000 $
Ledo ritulys Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000 $
Kitos sporto šakos Bet koks statymas, apimantis sporto varžybų pasirinkimą (kitos šakos nei išvardytos anksčiau), įskaitant ilgalaikes sporto varžybas 50 000 $

Kai statymas jau atliktas, o į kliento paskyrą yra pervesta didesnė suma nei leidžiama didžiausia išmoka, pasiliekame teisę pakoreguoti pervedamą sumą, kad ji atitiktų taikomą limitą. Pasiliekame šią teisę, kai statymas jau yra visiškai užbaigtas arba tuo atveju, kai klientas išsiėmė pinigus anksti naudodamasis mūsų pinigų išėmimo funkcija.