pokercasinosports

Čia rasite sporto lažybų taisykles, taikytas anksčiau: 2023-01-12

Sporto lažybų taisyklės

Pristatymas

Naudojimas ir interpretacija

Sporto lažybų taisyklės ir reglamentavimai (toliau "Sporto lažybų taisyklės") yra dalis mūsų sąlygų.

Sporto lažybų taisyklės taikomos sporto lažybų pasiūloms ir jose atliekamiems statymams.

Sporto lažybų taisykles sudaro:

 • šis pristatymo skyrius;
 • sporto lažybų bendros taisyklės; bei
 • specifinių sporto šakų taisyklės.

Sporto lažybų bendros taisyklės taikomos visiems sporto lažybų statymams, nebent kitaip išdėstyta specifinių sporto šakų taisyklėse. Jei yra skirtumai tarp specifinių sporto šakų taisyklių ir sporto lažybų bendrų taisyklių, specifinių sporto šakų taisyklės turi viršenybę. Sporto lažybų bendrosios taisyklės bus taikomos visoms statymų kategorijoms arba pasiūloms, nepaminėtoms specifinių sporto šakų taisyklėse.

Kliento atsakomybė

Klientai patys turi sekti sporto lažybų taisykles, įtakojančias bet kokias pasiūlas, kuriose ketina atlikti statymus.

Sporto lažybų bendrosios taisyklės

Rezultatai ir pasiūlos atsiskaitymai

Bendrosios nuostatos

Jei specifinių sporto šakų taisyklės neapibrėžia, kaip ir kokiu pagrindu pasiūloje bus atsiskaitoma, pasiūlose bus atsiskaitoma remiantis atitinkamų valdančių organų oficialiais rezultatais, nepriklausomai nuo paskui įvykusių diskvalifikacijų ar rezultatų pakeitimų (išskyrus atvejus, kai pakeitimai pranešami per 24 val. nuo pradinio atsiskaitymo atitinkamoje pasiūloje, kad būtų galima ištaisyti pranešto rezultato klaidą).

Jei negalima gauti atitinkamo valdančiojo organo oficialaus rezultato, nustatysime rezultatą (veikdami pagrįstai) naudodami nepriklausomų šaltinių informaciją. Tokiais atvejai, jei kokia nauja informacija pasirodys viešoje erdvėje per 48 val. nuo atsiskaitymo, tai tada (veikdami pagrįstai) nustatysime, kad:

 • pasiūla turi būti iš naujo pateikta arba perskaičiuotas atsiskaitymas atsižvelgiant į naują informaciją; arba
 • laukti ar nelaukti tolimesnės informacijos prieš nusprendžiant, ar pasiūla turi būti iš naujo pateikta arba perskaičiuotas atsiskaitymas. Išskyrus atvejus, kai pranešėme, jog laukiame tolimesnės informacijos, bet kuri gauta vieša informacija praėjus 48 val. nuo pasiūlos nustatyto atsiskaitymo, neturi būti svarstoma (nežiūrint to, kad ta informacija paskatino ar nepaskatino kitokį rezultatą).

Tuo atveju, kai yra bet koks neaiškumas dėl bet kokio rezultato arba potencialaus rezultato, pasiliekame teisę suspenduoti atsiskaitymus bet kurioje pasiūloje neribotam laikui, kol neaiškumas bus išspręstas iki mus tenkinančio rezultato. Pasiliekame teisę anuliuoti bet kurią pasiūlą, jei neaiškumų dėl atsiskaitymo nepavyks išspręsti taip, kad rezultatas mus tenkintų.

Peržiūrėti atsiskaitymai

Už statymus įprastai atsiskaitoma netrukus po varžybų pabaigos. Galime atsiskaityti (arba iš dalies atsiskaityti) su kai kuriais statymais iki oficialaus rezultato deklaravimo (arba padidinti galimą kliento likutį mažiausiu potencialaus laimėjimo dydžiu duotoje statymas), kad klientui suteiktume malonią paslaugą. Tačiau pasiliekame teisę keisti šį atsiskaitymą už statymą, jei:

 • oficialus rezultatas skiriasi nuo to, pagal kurį buvo pradžioje atsiskaityta už statymą; arba
 • visa pasiūla galiausiai anuliuota.

Pasiliekame teisę susigrąžinti atsiskaitymą už statymą, jei už pasiūlą buvo atsiskaityta per klaidą (pavyzdžiui, dėl žmogiškos arba techninės klaidos).

Jei peržiūrėsime atsiskaitymą už statymą, tai gali sąlygoti pokyčius kliento paskyroje, kurie atspindės atliktus atsiskaitymo už statymą perskaičiavimus.

Nedalyvavimai, pasišalinimai arba diskvalifikacijos

Jeigu nenurodyta kitaip, sporto lažybų statymai priimami "non-runner no bet" principu. Tai reiškia, jog statymai bus anuliuoti, o sumos bus grąžintos už komandą arba sportininką, kurie pasitraukė iki varžybų pradžios. Galime taikyti 4 taisyklės (Tattersall's 4) atskaičiavimą nuo bet kokio laimėjimo statymuose varžybose su likusiais dalyviais (remiantis pasitraukusio dalyvio koeficientu).

Kai nurodyta, bus pasiūlytos tam tikros pasiūlos "all in compete or not" principu. Tai reiškia, kad komandai ar dalyviui pasitraukus iš varžybų (pasišalino, buvo suspenduoti, diskvalifikuoti iš varžybų arba kitaip) prieš jose sudalyvaujant, visi atlikti statymai už tą komandą ar dalyvį (kam buvo taikoma) bus laikomi pralaimėjusiais.

Jeigu varžybose yra padaryti "fiksuoti burtai", o komanda arba dalyvis pasitraukia, suspenduojami arba diskvalifikuojami, pasiliekame teisę atsiskaityti už statymus taikant vėlesnį koeficientą, nustatytą iš naujo peržiūrėjus pasiūlą be pasitraukusios komandos ar dalyvio.

Jei komanda arba dalyvis kokiais nors būdais dalyvavo sporto varžybose, kai jos oficialiai prasidėjo ir po to dėl kokios nors priežasties jų nebaigia, bet koks už tą komandą ar dalyvį atliktas statymas išlieka (t.y. statymai už tą komandą arba sportininką nebus anuliuoti).

Nepasiūlytos parinktys

Mes stengiamės nuolatos atnaujinti savo pasiūlas (tokiu būdu, kad potencialiai galinčios laimėti parinktys kiekvienoje pasiūloje būtų pateiktos). Tačiau dėl kokios nors priežasties laimėjusi komanda arba dalyvis nebus prieinami, lažybos kitose parinktyse toje pasiūloje išlieka (ir bus atsiskaitoma pagal šias ir bet kokias kitas taikomas atsiskaitymo taisykles).

Jei rungtynės baigėsi lygiosiomis, o mes nepateikėme "lygiųjų" parinkties, tada paveikti statymai bus anuliuoti.

Atsisakymai, atšaukimai bei nukėlimai

Kai kurios pasiūlos turi kitokias taisykles ir jos yra pateiktos specifinių sporto šakų taisyklėse. Tačiau ten, kur pasiūla neturi taisyklių specifinių sporto šakų taisyklėse kalbant apie atsisakymus, atšaukimus ir (arba) nukėlimus, taikomi tokie veiksmai.

Kalbant apie bet kokį mačą, įrangą, žaidimą, individualias varžybas, lenktynes ar panašiai: jei varžybos nesibaigia už trijų dienų po numatytos pradinės baigimo datos, tai visi pasiūloje esantys statymai šioms varžyboms yra anuliuojami, išskyrus statymus bet kurioje pasiūloje, kurie buvo besąlygiškai apibrėžti.

Kalbant apie turnyrus, varžybas ar panašiai: Jei varžybos nesibaigė per 24 valandas nuo numatytos varžybų baigimo datos, tai atsiskaitymai už visas su varžybomis susijusiomis lažybomis bus atlikti pagal oficialų atitinkamo vykdančiojo organo sprendimą, kuris priimamas per 90 dienų nuo numatytos baigimo datos. Jei nėra pranešta apie oficialų sprendimą per šį 90 dienų laikotarpį, tai visi statymai šioms varžyboms bet kurioje pasiūloje bus anuliuoti, išskyrus statymus pasiūlose, kurios buvo besąlygiškai apibrėžtos. Jei pasiūla turi būti anuliuota, bet iš dalies su klientu buvo atsiskaityta, tai toks dalinis atsiskaitymas bus susigrąžintas ir visi statymai pasiūloje anuliuoti.

Jei jokioje pasiūloje nebėra tolimesnių sporto įvykių, kur nėra "lygiųjų" arba "vienodai" parinkčių, visi statymai, atlikti pasibaigus įvykiams, bus anuliuoti.

Mes spręsime (veikdami pagrįstai), ar pasiūla susijusi su maču (ar panašiai), ar turnyru (ar panašiai). Tačiau, pateikdami pavyzdį parodysime, kas taikoma:

 • Europos lygos baigtis = turnyras;
 • Čempionų lygos baigtis = turnyras;
 • daugiausiai įvarčių Premier lygoje įmušęs žaidėjas = turnyras;
 • 72 duobučių golfo mačo statymas = mačas;
 • Ryder Cup baigtis = turnyras;
 • golfo turnyro baigtis = turnyras;
 • teniso turnyro baigtis = turnyras;
 • kriketo test mačas = rungtynės;
 • Ashes Series galutinis laimėtojas = turnyras;
 • automobilių lenktynės (pavyzdžiui Grand Prix) = lenktynės.

Vietos pakeitimas

Bet kuriai komandinei sporto šakai: jei numatyta vieta pasikeitė po atlikto statymo, visos lažybos bus anuliuotos, jei naujoji vieta yra namų sienos svečių komandai (arba tarptautinėse rungtynėse tik tuo atveju, kai vieta persikelia į kitą šalį).

Visoms ne komandinėms kategorijoms ar pasiūloms: jei numatyta vieta pasikeitė po atlikto statymo, visi statymai išlieka.

Jei pasikeitė numatytos dangos tipas (pavyzdžiui, žolės riedulio mačas perkeltas nuo žolės ant velėnos) po atlikto statymo, visi statymai išlieka.

Laikotarpiai

Jei suplanuota varžybų trukmė pasikeitė po atlikto statymo, bet prieš varžybų pradžią, tada visi statymai anuliuojami.

Kai kurios pasiūlos yra susietos su laiku, skirtu įvykiui pasirodyti (pavyzdžiui, laikas pirmam įvarčiui). Jei įvykis pasirodė per pridėtą laiką pasibaigus įprastiniam laikui, bus laikoma, kad įvykis nutiko įprastinio laikotarpio pabaigoje. Pavyzdžiui, jei įvartis pasiektas per pridėtą pirmojo kėlinio laiką, bus laikoma, kad tai įvyko 45 minutę.

Visi statymai taikomi atitinkamam pilnam "reguliariam laikotarpiui", įskaitant pridėtą laiką. Bet koks papildomas laikas ir (arba) baudinių serija nėra įtraukiami.

Sporto lažybų taisyklėse esančios nuorodos į konkretų "dienų" skaičių reiškia dienos pabaigą vietos laiku, pasibaigus nurodytam dienų skaičiui. Pavyzdžiui, jei futbolo rungtynės numatytos gruodžio 1 d., tai taisyklė, leidžianti rungtynėms įvykti per tris dienas nuo numatytos datos, reikš, kad rungtynės turi įvykti iki gruodžio 4 d. 23:59:59.

Lažybos žaidimo metu (In-Play)

Jei pasiūla nenumatyta būti teikiama žaidimo metu, bet mums nepavyko suspenduoti pasiūlos atitinkamu laiku, tada:

 • jei varžybose numatytas "starto" laikas, visi statymai, atlikti po numatyto "starto" laiko, bus anuliuoti; ir
 • jei varžybose nėra numatyto "starto" laiko, pasistengsime nustatyti "starto" laiką ir visi statymai po "starto" laiko bus anuliuoti.

Pasistengsime varžybų pradžioje ir pabaigoje suspenduoti pasiūlas žaidimo metu. Tačiau negalime garantuoti, kad tokios pasiūlos bus suspenduotos atitinkamu laiku.

Pasiliekame sau teisę suspenduoti iš dalies arba visiškai baigtis (parinktis) sporto lažybų pasiūloje, kuri buvo pakeista į žaidimo metu būseną.

Klientai visą laiką yra atsakingi už savo statymų žaidimo metu valdymą.

Statymų žaidimo metu tikslais, klientai turi žinoti, kad taip vadinamos "tiesioginės" transliacijos gali vykti iš tikrųjų su tam tikru vėlavimu arba anksčiau įrašytos. Vėlavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip gaunami vaizdai arba duomenys. Turite žinoti, kad žaidimo metu teikiami prašymai gali būti vykdomi šiek tiek ilgiau.

Jei priimame statymą pasiūloje, kur baigtis jau buvo aiški, tai tas statymas bus laikomas anuliuotu (ir jo atžvilgiu nebus išmokami laimėjimai).

Tose pasiūlose, kuriose suplanuota pereiti į žaidimo metu būseną, stengsimės pereiti į žaidimo metu būseną "starto" laiku ir suspenduoti tokias pasiūlas atsiradus materialiam įvykiui (pelnytam įvarčiui / taškams, skirtam baudiniui arba pašalinus žaidėją). Tačiau negarantuojame, kad tokios pasiūlos bus suspenduotos ir pakeistos į žaidimo metu būseną "starto" laiko metu.

Jei numatyta pasiūlą pakeisti į žaidimo metu būseną, bet mums nepavyksta suspenduoti pasiūlos "starto" metu ir pasiūla nepakeičiama į žaidimo metu būseną bet kuriuo metu, kol vyksta rungtynės, visi statymai po numatyto "starto" laiko bus anuliuoti, nebent gali būti nustatyta, kad statymas buvo pateiktas prieš oficialų "starto" laiką arba faktinį "starto" laiką. Jei varžybose nėra numatyto "starto" laiko, pasistengsime nustatyti faktinį "starto" laiką ir visi statymai po "starto" laiko bus anuliuoti.

Jei pasiūla numatyta būti pakeista į žaidimo metu būseną, bet mums nepavyksta suspenduoti pasiūlos "starto" laiku, tačiau pasiūla vėliau pakeičiama į žaidimo metu būseną, kol vyksta rungtynės, visi po "starto" laiko atlikti statymai išlieka. Tačiau koeficientai gali būti patikslinti, o atsiskaitymai už statymus atlikti pagal teisingus koeficientus tuo metu, kai statymas buvo pateiktas (tokius koeficientus nustatysime mes, veikdami pagrįstai).

Foros pasiūlos

Jei kitaip nenumatyta bet kuriose kitose specifinių sporto šakų taisyklėse, foros pasiūlos yra sudaromos pakoreguojant pasirinktos komandos rezultatą pagal tai komandai taikomą forą. Pavyzdžiui, jei pasirinkta A komanda +10, atsiskaitymo sumetimais 10 taškų bus pridėta prie A komandos rezultato. Jei foros pasiūloje yra pasirinktos lygiosios, tai atitinkamas statymas bus apibrėžtas koreguojant šeimininkų komandos rezultatą su taikoma fora (pvz., jei siūlomos lygiosios - 6, atsiskaitymo sumetimais 6 taškai bus nuimti nuo šeimininkų komandos galutinio rezultato, ir jei po tokio nuėmimo abiejų komandų rezultatai yra lygūs, statymas bus laikomas sėkmingu).

Jei formuojant forą įsivelia akivaizdi klaida, tarkim foroje yra "-" vietoj "+" ir atvirkščiai, bet kuriose rungtynėse, būtų tai žaidimo metu arba lažybose prieš rungtynes, pasiliekame teisę atsiskaityti už statymą pagal teisingą forą tam momentui, kai buvo pateiktas statymas.

Kai galimos tik foros lažybos, už statymą bus atsiskaitoma kaip už foros statymą, nesvarbu – buvo jis taip nurodytas ar ne.

Atrankų pasiūlos

Patekti iš atrankos pasiūlos (pavyzdžiui, "Patekti į finalą") apibrėžiamos pagal komandą arba dalyvį, kurie patenka toliau, nepriklausomai nuo to, dalyvaus jie ar ne kitame raunde arba varžybose, į kurias pateko. Už statymus bus atsiskaityta po atrankos etapo ir jokios vėliau įvykusios diskvalifikacijos arba rezultatų pakeitimai nebus užskaitomi.

Lygiai

Nebent kitaip konstatuota specifinių sporto šakų taisyklėse, lygios baigties taisyklės bus taikomos statymams pasiūloje, kur yra daugiau laimėtojų nei tikėtasi.

Lygi baigtis yra terminas, kuris taikomas, kai dvi ar daugiau parinkčių varžybose baigiasi lygiai. Jei bet kuriose varžybose deklaruojama lygi baigtis tarp dviejų parinkčių, pusė statymo sumos taikoma parinkčiai su pilnu koeficientu, o kita pusė pralaimi. Jei deklaruojamos daugiau nei dvi lygios baigtys, statymo suma suskaidoma atitinkamomis proporcijomis.

Klaidos

Dedame visas pastangas, kad išvengtume klaidų, kai priimame statymus. Tačiau, jei dėl techninės, sisteminės arba žmogiškos klaidos priimtas statymas, kurio koeficientas (kuris apima forą arba kažką panašaus) ir (arba) sąlygos yra:

 • materialiai skirtingos nuo tų, kurios galimos bendroje lažybų pasiūloje statymo pateikimo metu;
 • aiškiai neteisingos, suteikiant šansą nutikti įvykiui tuo metu, kai buvo pateiktas statymas, įskaitant, bet kuriuo atveju, nes statymas buvo pateiktas prasidėjus varžyboms, kai pasiūla nebuvo rodoma ar atspindėjo žaidimo metu būseną, arba dėl kokios nors kitos priežasties, tai visi statymai išlieka; tačiau už laiminčius statymus atsiskaitysime pagal teisingus koeficientus.

Tuo atveju, kai pasiūloje yra pateiktos abi baigtys, nors pasiūlos kainodara aiškiai parodo, kad to neturėjo būti, pasiliekame teisę atsiskaityti už šį statymą tik kaip už laimėjusį. Jei parinktis būtų dviejų baigčių kombinuota, tai už visą kombinuotą bus atsiskaitoma tik kaip už laimėjimą.

Teisingus koeficientus nustatysime mes (veikdami pagrįstai).

Didžiausios išmokos

Klientas įsipareigoja laikytis nustatytų apribojimų. Limitai taikomi tiek vienetinio, tiek ir kombinuoto tipo statymams. Kombinuoto statymo, apimančio varžybas, kurioms nustatytos skirtingos didžiausios išmokos, atveju išmokama mažiausia iš jų.

Visiems statymams yra taikomas didžiausias išmokėjimas bet kuriam vienam klientui (arba, kaip nurodyta toliau, bet kuriai susijusių klientų grupei) tą pačią dieną, nepriklausomai nuo laimėjimo sumos, koeficientų ar sėkmingų pasirinkimų skaičiaus, atliktiems statymams, nurodytiems toliau. Išskyrus atvejus, nurodytus toliau, statymas priimamas kaip vieno kliento investicija.

Visi didžiausios išmokos apribojimai taikomi vienam klientui ar išvien veikiančių klientų grupei, kuri atliko statymus, apimančius tuos pačius pasirinkimus, įskaitant atvejus, kai atliekami keli statymai, esant skirtingiems koeficientams, per keletą dienų, naudojant skirtingas paskyras ar kanalus. Jei mes manome, kad keletas statymų buvo atlikti tokiu būdu, bendra visų šių statymų išmokų suma bus lygi tik vienai didžiausiai išmokai.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra taikyti tokius limitus. Visi apribojimai nurodyti € / $ / £. Jei klientas stato kita valiuta, didžiausia išmoka bus apskaičiuota panaudojant vyraujantį vidutinį rinkos kursą, kurį pateikia XE atsiskaitymo už statymą metu.

Sportas Kriterijai Didžiausia išmoka
Futbolas Visos vyrų visiškai tarptautinės, Čempionų Lyga (po atrankos), Europos Lyga (po atrankos), Pasaulio taurė, Europos čempionatai, Anglijos Premier Lyga, Anglijos čempionatas, League 1 & League 2, Škotijos Premier Lyga, Vokietijos Bundesliga, Prancūzijos Ligue 1, Italijos Serie A bei Ispanijos La Liga 1 000 000
Futbolas Visos kitos anksčiau nepaminėtos varžybos 200 000
Golfas Bet kurios oficialios JAV PGA arba Europos turo varžybos, varžybų laimėtojo pasiūla 500 000
Golfas Bet kurie aukščiau nepaminėti golfo turnyrai ir visi kiti pasiūlymai, išskyrus varžybų laimėtoją 100 000
Amerikietiškas futbolas NFL reguliarus sezonas, atkrintamųjų rungtynių pinigų linija, pasiskirstymai ir viso bei Superbowl galutinio rezultato pasiūlymas 250 000
Amerikietiškas futbolas Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000
Krepšinis Visos NBA pinigų linija, pasiskirstymai, viso bei NBA čempionato galutinio rezultato pasiūlymas 250 000
Krepšinis Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000
Beisbolas Visos MLB pinigų linija, bėgimo linija, viso bei World Series galutinis rezultatas 250 000
Beisbolas Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000
Žirgų lenktynės  Visos žirgų lenktynės 50 000
Šunų lenktynės Visos šunų lenktynės 10 000
Nesportinės varžybos Bet koks statymas, apimantis su sportu nesusijusio renginio pasirinkimą (pvz., X Faktorius, Eurovizijos dainų konkursas ir kt.)   25 000
Tenisas ATP turo galutinis laimėtojas ir mačo laimėtojas 250 000
Tenisas WTA turo galutinis laimėtojas ir mačo laimėtojas 250 000
Tenisas Visi kiti aukščiau nepaminėti teniso pasiūlymai ir turnyrai, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, ITF, ATP/WTA Challenger bei ATP atrankos 25 000
Ledo ritulys Visos NHL pinigų linija, ritulio linija, viso bei Stenlio taurės galutinis rezultatas 250 000
Ledo ritulys Visos anksčiau nepaminėtos varžybos ir visi kiti anksčiau nepaminėti pasiūlymai 50 000
Kitos sporto šakos Bet koks statymas, apimantis sporto varžybų pasirinkimą (kitos šakos nei išvardintos anksčiau) – įskaitant ilgalaikes sporto varžybas 50 000

Jei statymas jau atliktas, o į kliento paskyrą yra pervesta didesnė suma nei leidžiama didžiausia išmoka, pasiliekame teisę pakoreguoti pervedamą sumą, kad ji atitiktų taikomą limitą. Pasiliekame šią teisę, kai statymas jau pilnai užbaigtas ar klientas anksčiau išsiėmė pinigus naudodamas mūsų pinigų išėmimo funkciją.

Bendras didžiausias dienos išmokėjimo limitas: atitinka bet kurį mažesnį limitą, kuris gali būti taikomas bet kurioms konkrečioms varžyboms (kaip tai apibrėžta aukščiau), bendras didžiausias dienos išmokėjimo limitas bet kuriam klientui už visus laimėtus statymus sporto lažybose kartu sudėjus yra 1 000 000 € / $ / £. Jei kliento laimėjimai už statymus viršija šį dienos limitą, išmoka bus sumažinta iki 1 000 000 € / $ / £, o išmokėjimo likučio, viršijančio 1 000 000 € / $ / £, klientas neteks.

Kombinuoti statymai

Kombinuotas statymas turi kelis etapus. Etapu apibrėžiama viena ar kelios parinktys bet kurioje atskirų varžybų pasiūloje.

Pasiliekame teisę atskiru savo sprendimu nepriimti tam tikrų kombinuotų statymų arba sureguliuoti statymų sumas.

Pateiktiems kombinuotiems statymams taikomos sporto lažybų taisyklės, kurios skirtos kiekvienai atskirai sporto šakai, kurioje yra etapai kombinuotame statyme.

Jei bet kuri parinktis bet kuriame etape yra nedalyvaujanti arba kitaip anuliuota pagal sporto lažybų taisykles (pavyzdžiui, apleistos rungtynės), tada visi statymai tam atskiram etapui bus anuliuoti, o kombinuotas statymas turi būti atitinkamai pakoreguotas. Pavyzdžiui, trigubas su vienu anuliuotu etapu taps dvigubu. Jei anuliuotas etapas reiškia, kad individualus statymas kombinuotame tampa vienetiniu, tada vienetinis statymas išlieka.

Kombinuoti statymai, turintys skirtingas parinktis tose pačiose varžybose, nepriimami, kai yra susijusios galimos baigtys (t.y. kai vienų varžybų baigtis gali paveikti kitų varžybų baigties koeficientą), išskyrus parinktis, kurios padarytos Bet Builder produkto pagalba. Susijusios galimos baigties statymas gali būti atmestas automatiškai statymo pateikimo metu. Tačiau, jei toks statymas paimtas per klaidą, galime atsiskaityti už atskiras statymų kombinacijas, kuriose yra dvi ar daugiau susijusių baigčių parinktys, kaip vienetinius statymus.

Kiekvienos baigties ir tik laimėjimo pasiūlos negali būti kartu kombinuotame statyme. Jei priimtume per klaidą tokio tipo statymą, visi bet kurios baigties statymai, esantys kombinuotame, bus laikomi tik kaip statymai už laimėjimą, kai bus atsiskaitoma.

"Lucky 15/31/63" tipo statymai – šiame kombinuotame statyme yra vienetiniai ir didėjantys atitinkamai iki keturių, penkių arba šešių parinkčių. Šie atskiri punktai parodo statymų skaičių, kurį turi kiekvienas "Lucky" tipo statymas:

 • Lucky 15 (4 parinktys) turi: 4 vienetinius, 6 dvigubus, 4 trigubus ir 1 keturgubą;
 • Lucky 31 (5 pasirinkimai) sudaro: 5 vienetinius, 10 dvigubų, 10 trigubų, 5 keturgubus ir 1 penkiagubą;
 • Lucky 63 (6 pasirinkimai) sudaro: 6 vienetiniai, 15 dvigubų, 20 trigubų, 15 keturgubų, 6 penkiagubi ir 1 šešiagubas statymas.

Varžovai vienodomis pavardėmis

Jeigu yra daugiau nei vienas dalyvis su vienoda pavarde ir nėra identifikuoti pagal vardą, komandos pavadinimą (jei įmanoma) arba kvalifikacinį koeficientą, parinktyje bus dalyvis su mažiausiu skelbtu koeficientu.

Jei dviejų ar daugiau varžovų koeficientai bus mažiausi, tada laimėjimas bus padalintas tarp jų.

Varžybų pavadinimas (antraštė) yra statymo krypties įrodymas. Pavyzdžiui, jei pateikėte statymą "Italija - Brazilija" varžybose su pavadinimu (antrašte) "Moterų Pasaulio taurė", statymas bus taikomas rungtynėms tarp Italijos ir Brazilijos, kurios yra dalis Moterų Pasaulio taurės turnyro.

Pavėluoti statymai

Statymai priimami iki varžybų "starto" laiko arba iš anksto apibrėžto laiko, kuris yra anksčiau.

Už bet kurį statymą, netyčia priimtą po statymų uždarymo arba įvykus varžyboms, arba tuo metu, kai klientas gali turėti kokią nors informaciją dėl baigties, bus atsiskaitoma pagal teisingus koeficientus statymo pateikimo metu.

Teisingus koeficientus nustatys mūsų komanda.

Po žinomo galutinio varžybų rezultato pateikti statymai bus anuliuoti.

Jei iškiltų ginčas dėl varžybų (pasiūlos) "starto" laiko, kai tos sporto šakos valdantysis organas nepateikė oficialaus starto laiko, tada mūsų nustatytas varžybų pradžios laikas bus naudojamas atsiskaitant už visus statymus.

Taurės varžybos

Jei nepranešime apie kitas sąlygas, galutiniu laimėtoju bus žaidėjas arba komanda, kurie iškels taurę.

Įtartinas statymas

"Įtartinu statymu" vadinamas atvejis, kai yra pagrindo manyti, kad vienas ar daugiau statymų buvo atlikti įtartinomis aplinkybėmis. Tai apima, bet neapsiriboja atvejais, kai:

 • Per trumpą laikotarpį pernelyg dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį (lyginant su statymo normomis) atliekami statymai dėl tų pačių varžybų pasirinkimo.
 • Pernelyg dažnai ir (arba) pagal labai neįprastą modelį atliekami statymai dėl tų pačių varžybų pasirinkimo ir, jei statymo minėtose varžybose metu teorinė galimybė laimėti, remiantis statymo atlikimo metu pasiūlytais koeficientais, yra iš esmės nesuderinama su teorine sėkmingo to paties pasirinkimo tikimybe, apskaičiuota naudojant startinius koeficientus.
 • Suabejojama dėl vienų ar daugiau varžybų sąžiningumo, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai vienas (ar daugiau) varžybų dalyvių pademonstruoja išskirtinai gerą formą, apie kurią, mūsų pagrįsta nuomone, jūs ar kas nors susiję su jumis, žinojo kai buvo atliekamas statymas, ir kad ši informacija buvo slepiama nuo visuomenės, siekiant įgyti nesąžiningą pranašumą šių lažybų atveju.
 • Yra pagrindo įtarti, kad statymas arba keli tarpusavyje susiję statymai buvo atlikti ne jūsų paties, bet pasitelkiant robotus, automatines priemones, ar kitaip, nesinaudojant paskyra, per kurią vartotojas atlieka kiekvieną statymą rankiniu būdu.
 • Pagrįstai manome, kad naudojotės nesąžiningais išoriniais veiksniais ar įtaka, susijusiais su varžybomis, dėl kurių atliekami statymai.
 • Pagrįstai įtariame, kad atsidarėte dvi paskyras arba antra ir kitos paskyros yra susijusios su jūsų paskyra, siekiant nuslėpti tikrąją jūsų arba jūsų vardu atliekamų statymų vertę, pobūdį, modelį. Ši sąlyga galioja net jei antra ir kitos paskyros atidaromos naudojantis skirtingais vardais.
 • Pagrįstai manome, kad veikiate kartu su kitais asmenimis arba atliekate statymus ne savo vardu.
 • Pagrįstai manome, kad statymai buvo atlikti iš kitos, nei jūsų nurodyta, vietos ar įrenginio.

Bet kuriuo iš aukščiau išvardytų veiklos rūšių atvejų, ir nevaržant mūsų gebėjimo remtis kitomis teisės gynimo priemonėmis, priklausomai nuo aplinkybių gali būti imtasi šių veiksmų:

 • Prašoma jūsų pateikti papildomą informaciją, esant pagrįstam poreikiui ištirti, ar jūsų veiksmai atitinka įtartino statymo sąvoką.
 • Sustabdomas išmokėjimas arba sumos (arba jų dalys) neišmokamos, kol iš jūsų gausime pakankamai įrodymų, kad jūsų statymas nėra įtartinas. Pavyzdžiui, jei įtariame, kad statymas galėjo būti atliekamas robotų arba automatiniu būdu, galime paprašyti pateikti pagrįstų įrodymų, kad kiekvieną statymą atlikote pats per savo paskyrą. Jūs taip pat žinote ir sutinkate, kad mes pasiliekame teisę savo nuožiūra rinkti ir apdoroti bet kokią informaciją, susijusią su jūsų statymų modeliais, asmens duomenimis, turimomis lėšomis, ir bet kokią kitą susijusią informaciją ir tyrimų medžiagą, padėsiančią mums tiriant bet kokį įtarimą dėl šių taisyklių pažeidimo.
 • Išmokėjimas sustabdomas arba sumos (arba jų dalys) neišmokamos, paprastai ne ilgiau kaip 30 dienų, bet, jei būtina, pagrįstai ilgesnį laikotarpį (pavyzdžiui, laukiant JAV, bet kokio sporto renginių organizatoriaus, azartinių lošimų organizatoriaus, teisėsaugos institucijų arba bet kurios kitos trečiosios šalies tyrimo).
 • Statymai, įskaitant kombinuotus statymus, anuliuojami prieš varžybas. Jei bus įmanoma, mes jums iš anksto pranešime apie anuliuotą statymą prieš pirmas su statymu susijusias varžybas.
 • Laimėjimai apskaičiuojami remiantis pradiniu varžybų, dėl kurių lažinamasi, koeficientu. Jei bus įmanoma, jums iš anksto pranešime apie statymą, kuris bus pateiktas remiantis startiniu koeficientu.
 • Apribojamas laimėjimų išmokėjimas, jei per trumpą laikotarpį neįprastai dažnai ir / arba pagal labai neįprastą modelį atliekami statymai dėl tų pačių varžybų pasirinkimo (o mes turime pagrindo įtarti, kad statymai yra tarpusavyje susiję). Prireikus, toks apribojimas bus taikomas keliose paskyrose didžiausiai išmokai už atskirus statymus dėl konkrečios pasiūlos ar pasiūlų.
 • Kai bus pagrįstų priežasčių manyti, kad dalyvavote arba esate susijęs su bet kokiais įtartinais statymais, stengsimės tai nustatyti visais įmanomais metodais, naudojamais lošimų industrijoje, įskaitant įvairių sąmokslo, įtartinų statymų, sukčiavimo ir apgaulės nustatymo praktiką.
 • Pasiliekame teisę uždaryti paskyrą, jei pagrįstai įtariame, kad naudojantis šia paskyra yra atliekama bet kokia anksčiau apibūdinta veikla.
 • Jeigu statymas laikomas anuliuotu (arba anuliuojamas) prieš varžybas, visa iš jūsų paskyros nuskaičiuota suma, susijusi su šiuo statymu, bus pervedama atgal į jūsų paskyrą.
 • Pasiliekame teisę prašyti jūsų atlyginti bet kokius mūsų patirtus nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su įtartinais statymais. Ši teisė taikoma nepažeidžiant jokių kitų teisių (įskaitant bendrosios teisės suteikiamas teises), kurios mums suteikiamos remiantis Naudojimo sąlygomis ar bet kokiu kitu būdu.
 • Jokiomis aplinkybėmis neatsakome už jūsų ar bet kurio kito asmens nuostolius, patirtus dėl šiame skyriuje aprašyto elgesio. Taip pat pasiliekame teisę, bet neįsipareigojame, įtartinų statymų atveju imtis kokių nors kitų veiksmų.

Kaip visada, savo teisėmis naudosimės tokiu būdu, kuris būtų teisingas jūsų ir kitų vartotojų atžvilgiu. Išsamiau rasite paskaitę mūsų sąlygas.

Esame Tarptautinės lažybų sąžiningumą užtikrinančios asociacijos (angl. International Betting Integrity Association ("IBIA")) narys. Tai – pelno nesiekianti organizacija, kuri stebi nestandartinius statymus ir galimus manipuliavimo atvejus.  Narystė įpareigoja mus dalyvauti jos ankstyvo įspėjimo sistemoje, kuri leidžia aptikti tokių statymų apraiškas.

Jei tokie įspėjimai būtų gauti, pasiliekame sau išskirtinę teisę:

(i) suspenduoti varžybų ar varžybų serijos siūlymą bet kurioje iš pasiūlų; ir

(ii) atidėti ir (arba) atšaukti mokėjimus už bet kurias varžybas ar varžybų seriją bet kurioje iš pasiūlų, kol atitinkama sporto federacija bendradarbiaudama su IBIA patvirtins tų varžybų ar varžybų serijos sąžiningumą.

Be to, jei IBIA patvirtins, kad yra aktyviai manipuliuojama kuriose nors varžybose ar jų serijoje, veikdami kartu su atitinkamomis sporto organizacijomis savo nuožiūra sustabdysime bet kokius statymus tose varžybose, atliktus asmens, kuris, IBIA manymu, turi viešai neatskleistos informacijos apie lažybas, arba bet kurio kito asmens, kurį pagrįstai laikysime susijusiu arba veikiančiu kartu su šiuo asmeniu.

Siekdami užkirsti kelią sukčiavimui, apgaulei ir pinigų plovimui, galime atskleisti jūsų informaciją, statymus ir žaidimų istoriją trečioms šalims, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kurį atitinkamą reguliuotoją, žaidimų ir sporto organus, finansines institucijas bei teisės įgyvendinimo agentūras arba bet kurį kitą organą, kuris atlieka tyrimą dėl įtariamų pažeidimų. 

Rezultatų rodymas

Kadangi einamasis rezultatas, praėjęs laikas, šioje svetainėje pateikta vaizdo ir kita informacija yra gaunama tiesiogiai iš trečių šalių, turite žinoti, kad šie duomenys gali vėluoti ir (arba) būti netikslūs.  Jei pasitikite šiais duomenimis atlikdami statymus, tai darote prisiimdami visą riziką. Mūsų taisyklės dėl atsiskaitymo už statymą vis tiek taikomos, todėl neprisiimame atsakomybės dėl bet kokio atitikimo tarp rodomos čia informacijos ir kaip atsiskaitoma už statymą.

Traumos

Jei bus naujienos apie bet kokias traumas pasiūloje, kur eilė rungtynių arba likusių dalyvių galimybės gali įtakoti koeficientus, pavyzdžiui, daugiausiai įvarčių pelnęs arba daugiausiai bėgimų atlikęs, pasiliekame teisę arba anuliuoti statymus, pritaikyti nuskaitymą pagal 4 taisyklę, arba grąžinti statymus prie kitų koeficientų, pasiūlytų po to, kai pasiūla buvo peržiūrėta po naujienų apie traumas.

Tai gali būti taikoma statymams, atliktiems nuo to momento, kai pasirodė naujienos iki nagrinėjamos pasiūlos peržiūrėjimo.

Pinigų išėmimas

Pinigų išėmimas yra galimybė, siūloma įvairiose statymų pasiūlose. Pinigų išėmimas leidžia jums papildyti pradinį statymą pasiūloje ir užfiksuoti pelną arba nuostolį atsiskaitant už statymą (arba jo dalį) anksčiau, nelaukiant varžybų pabaigos.

Negarantuojama, kad jūsų prašymas išimti pinigus bus priimtas. Jis gali būti nesėkmingas, jei, pavyzdžiui, pasiūla sustabdoma arba prieš jums pateikiant prašymą pakeičiami koeficientai.

Jei jūsų pinigų išėmimo prašymas yra sėkmingas, bus parodytas "sėkmės" pranešimas, o už statymą (arba atitinkamą jo dalį) bus atsiskaityta nedelsiant. Visi laimėjimai, parodyti ant pinigų išėmimo mygtuko, bus grąžinti į paskyrą. Primename, kad tai apima pradinio statymo sumą (arba jos dalį), o visa grąžinta į paskyrą suma bus rodoma ties pinigų išėmimo ženkliuku. Atliekant pilną pinigų išėmimą, už statymą atsiskaitoma, ir jokios po to įvykusios varžybos neturės įtakos į paskyrą grąžintai sumai. Atliekant dalinį pinigų išėmimą, atsiskaitoma už dalį statymo, o po to įvykusios varžybos turės įtakos tai statymo daliai, už kurią nebuvo išimti pinigai.

Jei pinigų išėmimo prašymas yra nesėkmingas, bus parodytas pranešimas, kuriame bus pateikta to priežastis ir gali būti jums pateiktas naujas pinigų išėmimo pasiūlymas.

Žaidimo metu pateiktų pinigų išėmimo prašymų vykdymas gali užtrukti dėl statymų žaidimo metu vėlavimo.

Statymo žaidimo metu taisyklės taikomos visiems statymams žaidimo metu, kur galimas pinigų išėmimas.

Pinigų išėmimo panaudojimas gali reikšti, kad pasitraukėte ir daugiau esate netinkamas tam tikram pasiūlymui. Išsamiau sužinosite paskaitę atitinkamo pasiūlymo sąlygas.

Statymams, kur naudojama "Free Bet" galimybė, nebus galima išimti pinigus, kol pinigų išėmimo vertė yra didesnė nei "Free Bet" vertė.

Pasiliekame teisę susigrąžinti išimtus pinigus, jei už statymą atsiskaitoma per klaidą (pavyzdžiui, dėl žmogiškos arba techninės klaidos). Jei peržiūrėsime atsiskaitymą už statymą, tai gali sąlygoti pokyčius kliento paskyroje, kurie atspindės atliktus atsiskaitymo už statymą perskaičiavimus.

Pasiliekame teisę panaikinti pinigų išėmimo elementą, kai parinktis, už kurią išimami pinigai, tampa nebedalyvaujančia po to, kai už statymą buvo išimti pinigai. Tokiu atveju, pateiktam statymui tapus nedalyvaujančiu, jis bus anuliuotas, o statymo suma grąžinta.

Pasiliekame teisę bet kada suspenduoti arba atjungti pinigų išėmimo galimybę.

Padidinti koeficientai

Už bet kurį statymą, kuriam siūlome padidintus koeficientus, bus atsiskaitoma remiantis normaliu laiku ir pridėtu laiku (t.y. atmetant bet kokį papildomą laiką, baudinių seriją ar pan.), nebent kitaip nurodyta atitinkamame statyme arba statymo taisyklėse.

Nebent kitaip nurodyta, statymai, kuriems pasiūlyti padidinti koeficientai, bus valdomi pagal mūsų įprastines atsiskaitymų taisykles.

Pasiliekame teisę anuliuoti bet kurį statymą su padidintais koeficientais, jei padidinti koeficientai buvo numatyti taikyti tik statymams, atliktiems prieš rungtynes, o mes per klaidą priėmėme statymą su padidintu koeficientu po to, kai atitinkamos varžybos prasidėjo.

Jei padidintame statyme įvyksta akivaizdi žodinė arba kainos klaida, sieksime (laikydamiesi įprastinių atsiskaitymo taisyklių) atsiskaityti už statymą tokiu koeficientu, kurį ketinome siūlyti ir (arba) pagal žodžius, kurie buvo aiškiai nukreipti susijusiam statymui.

Padidintų koeficientų statymams, kuriuose yra keli žaidėjai, jei vienas ar daugiau iš sąraše esančiųjų nedalyvauja, pasiliekame teisę atsiskaityti už statymą pagal likusių žaidėjų koeficientus.

Padidintų koeficientų statymams, kuriuose yra keli priimti, jei vienas ar daugiau iš priimtų statymų neįvyksta, pasiliekame teisę atsiskaityti už statymą pagal likusių priimtų statymų koeficientus.

Reikalavimas statyti (RequestABet)

Taisyklės, aprašytos šiame skyriuje, taip pat bet kuriame statymų pagal pageidavimą (RequestABet) skyriuje, įtrauktame į Konkrečių sporto šakų taisykles, taikomos atsiskaitant už bet kokius statymus, atliekamus naudojant RequstABet galimybę. Visos kitos atsiskaitymo taisyklės, kurios yra įtrauktos į sporto lažybų taisykles, taip pat bus taikomos atsiskaitymams už RequestABet statymus, nebent jie prieštaraus ar konfliktuos su tomis, kurios įtrauktos į RequestABet skyrių (tokiu atveju RequestABet skyriaus taisyklės turės viršenybę).

Jei bet kuris dalyvis, kuris yra RequestABet statymo dalis, nedalyvauja atitinkamose varžybose, tada atitinkamas statymas bus anuliuotas.

Jei įvyksta akivaizdi žodinė arba kainos klaida, pasiliekame teisę atšaukti bet kurį pateiktą RequestABet statymą. Tokiais atvejais mes po to pasiūlysime klientams vėl atlikti RequestABet statymą su teisingais žodžiais arba kaina.

Įvairios sąlygos

Pasiliekame teisę atskiru savo sprendimu nepriimti tam tikrų sporto lažybos statymų arba sureguliuoti statymų sumas.

Visos sporto lažybose esančios nuorodos į laikotarpius reiškia varžybų vietos laiko juostą. Pavyzdžiui, nuoroda į futbolo rungtynių pradžios laiką reiškia, kada vietos laiku prasidėjo rungtynės.

Visa teikiama informacija remiasi gera valia. Tačiau negalime prisiimti įsipareigojimų dėl kokių nors klaidų ar praleidimų kalbant apie bet kokią informaciją, kaip kad skelbimas koeficientų, dalyvių, laikų, rezultatų arba bendros statistikos.

Bet koks rezultatas, kurį jums pateikė vienas iš mūsų darbuotojų arba agentų (pavyzdžiui žaidimo metu būsenos metu), yra pateikiama tik konsultavimo tikslais.

Galime atskiru sprendimu ir savo nuožiūra nuspręsti bet kada suspenduoti statymą pasiūloje (net jei toks suspendavimas įvyksta anksčiau nei tai numatyta sporto lažybų taisyklėse). Siekiant palaikyti pasiūlų sąžiningumą ir teisingumą, taip pat galime anuliuoti tam tikrus statymus pasiūloje arba anuliuoti visą pasiūlą.

Pasiliekame teisę bet kada pakeisti sporto lažybų taisykles. Bet kokie tokie pokyčiai įsigalioja nedelsiant, kai tik jie paskelbiami, o bet kurie po taisyklių pakeitimo paskelbimo priimti statymai turi būti vykdomi pagal naujas sporto lažybos taisykles.