Pokera kombinācijas

Hands in Poker

PokerStars vietnē ir pieejamas dažādas pokera spēles, un dažās no tām tiek izmantots atšķirīgs kombināciju stiprums. Hold'em, Omaha, Seven Card Stud un Five Card Draw spēlēs stipruma noteikšanai tiek izmantota tradicionālā, augstākās kārts sistēma. Omaha Hi/Lo, Razz un Stud Hi/Lo spēlēs stiprums tiek noteikts pēc "Ace to Five" ("California") zemajām kārtīm. 2-7 Single Draw un 2-7 Triple Draw tiek izmantota "Deuce to Seven" ("Kansas City") zemo kombināciju sistēma.

Visbeidzot Badugi tiek izmantota īpaša, tikai šai spēlei piemītoša, kombināciju stipruma sistēma.

Tradicionālās augstākās kārts pokera kombinācijas

+

Straight Flush: piecas secīgas viena masta kārtis.

Straight

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstāko kārti.

Labākā iespējamā "straight flush" kombinācija ir "royal flush", kurā ir viena masta dūzis, karalis, dāma, kalps un desmitnieks. "Royal flush" ir visspēcīgākā kombinācija.


Četras vienādas kārtis: četras vienādi stipras kārtis un viena blakus kārts ("kicker").

Four of a Kind

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstākajām četrām vienādajām kārtīm. Ja abi spēlētāji izmanto tās pašas četras vienādās kopējās kārtis, uzvar kombinācija ar augstāko piekto kārti ("kicker").


Full House: trīs vienādas kārtis un divas cita stipruma vienādas kārtis.

Full House

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstākajām trīs vienādajām kārtīm. Ja abi spēlētāji izmanto tās pašas trīs vienādās kopējās kārtis, uzvar kombinācija ar augstākajām divām vienādajām kārtīm.


Flush: piecas viena masta kārtis.

Flush

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstāko kārti. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot otru stiprāko, trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti. Ja visas piecas kārtis pēc stipruma ir vienādas, banka tiek dalīta uz pusēm. Pokera spēlēs uzvarētāja noteikšana pēc masta netiek izmantota.


Straight: piecas kārtis secīgā kārtībā.

Straight

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstāko kārti.

Piezīme: dūzis var tikt izmantots kā secības pēdējā, tā arī pirmā kārts, un tā ir vienīgā kārts, kuru var izmantot šādā veidā. A,K,Q,J,T ir visaugstākā secība (beidzoties ar dūzi); 5,4,3,2,A ir viszemākā (beidzoties ar piecinieku).


Trīs vienādas kārtis: trīs vienādi stipras kārtis un divas nesaistītas kārtis.

Three of a Kind

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstākajām trīs vienādajām kārtīm. Ja abi spēlētāji izmanto tās pašas trīs vienādās kopējās kārtis, uzvar kombinācija ar augstāko ceturto vai, nepieciešamības gadījumā, piekto kārti.


Divi pāri: divas vienādas kārtis un divas cita stipruma vienādas kārtis, kā arī piektā blakus kārts.

Two Pair

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstāko pāri. Ja spēlētājiem ir vienādi augstākie pāri, uzvar kombinācija ar augstāko otro pāri. Ja abiem spēlētājiem ir divi vienādi pāri, uzvar lielākās piektās kārts īpašnieks.


Pāris: divas vienādas kārtis un trīs nesaistītas kārtis.

One Pair

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstāko pāri. Ja spēlētājiem ir vienādi pāri, uzvar kombinācija ar augstāko blakus kārti. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot augstāko ceturto un piekto kārti.


Augstākā kārts: jebkura kombinācija, kas neatbilst nevienai no augstāk redzamajām.

High Card

Neizšķirta gadījumā: uzvar kombinācija ar augstāko kārti. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot otru augstāko un trešo, ceturto vai piekto augstāko kārti.

Ace to Five Lowball kombinācijas

+

Šis zemo kombināciju stipruma noteikšanas veids tiek izmantots tādās tradicionālajās Hi/Lo spēlēs kā Omaha Hi/Lo un Stud Hi/Lo, kā arī Razz - vienīgajā zemo kombināciju Stud spēlē.

Ievērojiet, ka "Ace to Five" zemajās kombinācijās mastam nav nozīmes. "Flush" vai "straight" neizjauc "Ace to Five" zemo pokera kombināciju. Attiecībā uz zemajām kombinācijām, dūzis vienmēr tiks uzskatīts par zemo kārti.

Tāpat arī atcerieties, ka zemās piecu kāršu kombinācijas stiprums tiks noteikts sākot no augstākās kārts virzienā uz leju.

Zemais piecinieks jeb "Wheel": pieci, četri, trīs, divi un dūzis.

Five Low (Wheel)

Neizšķirta gadījumā: banku dala visas zemā piecinieka kombinācijas.


Zemais sešinieks: jebkuras nepāra kārtis, no kurām augstākā ir sešinieks.

Six Low

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā no otrām augstākajām kārtīm. Tādējādi 6,4,3,2,A pārspēs 6,5,4,2,A. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti.


Zemais septītnieks: jebkuras piecas nepāra kārtis, no kurām augstākā ir septītnieks.

Seven Low

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā no otrām augstākajām kārtīm. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti.


Zemais astotnieks: jebkuras piecas nepāra kārtis, no kurām augstākā ir astotnieks.

Eight High

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā no otrām augstākajām kārtīm. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti.

Omaha Hi/Lo un Stud Hi/Lo spēļu visvājākā kombinācija, kura var tikt uzskatīta par zemo, ir zemais astotnieks. Taču Razz spēlē šāda sliekšņa nav un zemākā kombinācija vienmēr uzvarēs, pat tad, ja tas būs zemais devītnieks, zemā dāma vai pat pāris!

Deuce To Seven Lowball kombinācijas

+

Deuce to Seven Lowball kombināciju stiprums ir pilnīgi pretējs parastajam kāršu stiprumam. Līdz ar to vissliktākā tradicionālā pokera kombinācija - dažādu mastu septītnieks un divnieks, kļūst par labāko iespējamo Deuce to Seven Lowball kombināciju ("perfect seven low" jeb "wheel").

Dūzis Deuce to Seven spēlēs vienmēr tiks uzskatīts par augsto kārti (līdz ar to A,5,4,3,2 būs augstā dūža kombinācija nevis "straight"). "Straight" un "flush" izjauc Deuce to Seven kombinācijas.

Zemais septītnieks: jebkuras piecas nepāra kārtis, kas nav secībā un no kurām augstākā kārts ir septītnieks. Vislabākā iespējamā kombinācija ir 7,5,4,3,2, un tā ir pazīstama arī kā "wheel" jeb "number one".

Deuce to Seven Lowball

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā otrā kārts. Tādējādi 7,5,4,3,2 pārspēs 7,6,5,3,2 (zemais septiņi pieci ir spēcīgāks par zemo septiņi seši). Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti.

Zemais astotnieks: jebkuras piecas nepāra kārtis, kas nav secībā un no kurām augstākā kārts ir astotnieks.

Eight Low

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā otrā kārts. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti.

Zemais devītnieks: jebkuras piecas nepāra kārtis, kas nav secībā un no kurām augstākā kārts ir devītnieks.

Nine Low

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā otrā kārts. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti.

Zemais desmitnieks: jebkuras piecas nepāra kārtis, kas nav secībā un no kurām augstākā kārts ir desmitnieks.

Ten Low

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā otrā kārts. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo, ceturto un piekto stiprāko kārti.

Piezīme: Deuce to Seven spēlēs nav noteikts zemākās kārts slieksnis. Augstāk redzamie ir tikai iespējamo izspēļu piemēri - Deuce to Seven spēlēs vienmēr uzvarēs zemākā kombinācija, pat tad, ja tajā ir pāris vai kas sliktāks.

Badugi kombinācijas

+

Badugi netiek izmantots tradicionālais pokera kombināciju stiprums. Tāpēc ir nepieciešama neliela spēļu pieredze, lai iemācītos atpazīt kombinācijas. Badugi kombināciju stiprums ir nedaudz līdzīgs Ace to Five kombināciju stiprumam; līdzīgi kā Ace to Five, dūzis vienmēr būs zemā kārts. Tomēr atšķirībā no Ace to Five, katrai Jūsu rokās esošajai kārtij ir jābūt dažādu mastu un stipruma.

Badugi kombinācijā parasto piecu kāršu vietā ir četras. Tādēļ nav iespējams izveidot piecu kāršu "straight", un četras secīgas kārtis Jūsu kombināciju izjaukt nevar.

Atcerieties, ja Jums ir vienāda masta kārtis, izmantot varēs tikai vienu no tām. Arī tad, ja Jums ir pāris, izmantot varēs tikai vienu no kārtīm.

Badugi: par "badugi" tiek saukta jebkura kombinācija, kas sastāv no četrām dažādām dažādu mastu kārtīm.

Badugi

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā otrā kārts. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo un ceturto stiprāko kārti.


Trīs kāršu kombinācija: jebkura kombinācija, kurā ir trīs dažādu mastu nepāra kārtis, bet ceturtā kārts veido pāri vai ir vienāda masta. Kombinācijā tiek izmantotas trīs zemākās dažādu mastu nepāra kārtis.

Three Card Hand

Par cik ir izveidots pāris, viens no četriniekiem netiek izmantots, tādējādi izveidojas trīs kāršu kombinācija 4,2,A.

Sakarā ar to, ka šeit ir divi erceni, viens no tiem netiek izmantots, un izveidojas trīs kāršu kombinācija 3,2,A.

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā otrā kārts. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu uzvarētāju, var izmantot trešo stiprāko kārti. Ceturtā (pāra vai tāda paša masta) kārts netiek izmantota kombinācijā un netiek izmantota uzvarētāja noteikšanai neizšķirta gadījumā.


Divu kāršu kombinācija: jebkura kombinācija, kurā ir divas dažādu mastu nepāra kārtis un divas pāra vai vienāda masta kārtis. Kombinācijā tiek izmantotas divas zemākās dažādu mastu nepāra kārtis.

Two Card Hand

Par cik šeit ir divi pāri, viena katra pāra kārts netiek izmantota, tādējādi izveidojas divu kāršu kombinācija 5,A.

Three Card Hand

Tādēļ, ka šeit ir trīs erceni, divas no kārtīm netiek izmantotas, tādējādi izveidojas divu kāršu kombinācija 2,A.

Neizšķirta gadījumā: banku iegūst zemākā otrā kārts. Trešā un ceturtā (pāra vai viena masta) kārtis netiek izmantotas kombinācijā un netiek izmantotas uzvarētāja noteikšanai neizšķirta gadījumā.


Vienas kārts kombinācija: kombinācija, kurā ir tikai viena izmantojama kārts. Spēlē piedalās zemākā kārts.

One Card Hand

Par cik šeit ir četri dūži, trīs no tiem netiek izmantoti, tādējādi paliek vienas kārts kombinācija - dūzis.


One Card Hand

Tādēļ, ka šeit ir četras viena masta kārtis, trīs no tām netiek izmantotas, tādējādi paliek vienas kārts kombinācija - trijnieks.

Neizšķirta gadījumā: banka tiek sadalīta starp vienādajām vienas kārts kombinācijām.

Jūs esat iesācējs?
Lejuplādējiet bezmaksas pokera programmu

Lai sāktu spēlēt, vienkārši lejuplādējiet PokerStars bezmaksas programmu. Programmas lejuplādēšana ir vienkārša.

Play Poker

Uzziniet, kā lejuplādēt pokera programmu