Home Games noteikumi

POKERSTARS HOME GAMES – LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie lietošanas nosacījumi un noteikumi ("Līgums") nosaka to, kādā veidā Jūs drīkstat izmantot PokerStars tiešsaistes pokera pakalpojumu Home Games ("Home Games"). Pirms Home Games izmantošanas Jums tie ir jāizlasa pilnībā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Līgums ir juridiski saistoša vienošanās starp Jums un Rational Entertainment Enterprises Limited (turpmāk tekstā "PokerStars" vai "mēs"). Mums pieder un mēs nodrošinām interneta vietnes www.pokerstars.eu ("Vietne") darbību, kurā ir pieejamas Home Games. Papildus šī Līguma noteikumiem, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu galalietotāja licences līgumu, privātuma politiku, pokera noteikumiem, maksājumu apstrādes un valūtas maiņas noteikumiem un VIP kluba noteikumiem, kā arī ar citiem Vietnē publicētajiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri attiecas uz Vietnē pieejamajām spēlēm un akcijām, uz kuriem šeit ir atsauces, kopā ar jebkuriem citiem noteikumiem, par kuriem mēs Jūs varam laiku pa laikam informēt. Ja Jūs esat noslēdzis sadarbības līgumu ar PokerStars vai kādu no mūsu grupas uzņēmumiem, saskaņā ar kuru Jūs reklamējat Vietni savas mājas lapas lietotājiem ("Sadarbības partnera līgums"), uz šo sadarbības partnera līgumu attiecas arī šis Līgums.

Lūdzu, nemiet vērā, ka Home Games ir izveidots, lai atdarinātu pokera spēli, kuru Jūsu spēlētu mājās ar saviem draugiem. Tāpēc Jūs droši vien spēlēsiet pokera spēles kopā ar Jums zināmiem cilvēkiem, no kuriem visi vai daži, iespējams, spēlēs no vienas atrašanās vietas. Sakarā ar to, ka PokerStars nespēj pārbaudīt Home Games spēļu likumību katrā jurisdikcijā, pirms spēles uzsākšanas Jūsu pienākums ir pārliecināties par to, ka Jums nav aizliegts piedalīties Home Games spēlēs.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka PokerStars neuzņemsies nekāda veida atbildību saistībā ar Home Games lietotāju uzvedību, kas pārkāpj šī Līguma noteikumus un nosacījumus vai arī jebkurus citus PokerStars noteikumus attiecībā uz Home Games.

Sakarā ar to, ka PokerStars sniedz Jums iespēju izmantot Home Games, programmas uzstādīšanas laikā nospiežot pogu "Es piekrītu" un izmantojot Home Games, Jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas ir izklāstīti šajā Līgumā, kā arī (bet ne tikai) iepriekš minētajā paziņojumā par atbildību, galalietotāja licences līgumā, privātuma politikā, pokera noteikumos, maksājumu apstrādes un valūtas maiņas noteikumos un VIP kluba noteikumos, kuri laiku pa laikam var tikt mainīti.

PokerStars Home Games sniedz Jums iespēju uzaicināt draugus un paziņas uz spēlēm, neatkarīgi no to atrašanās vietas. Pateicoties Home Games, Jūs varat spēlēt dažādas pokera spēles un turnīrus, izbaudot ērtības un sacensību garu tiešsaistē kopā ar Jums pazīstamiem cilvēkiem. Jūsu Home Games lietošanai ir jāatbilst Home Games mērķiem. Home Games ir pieejami spēlētāju dati, reitingi, kluba statistika un citi spēļu rezultāti ("Pieejami dati"). Tie tiek piedāvāti tikai un vienīgi, lai papildinātu Jūsu spēles ar draugiem un paziņām. Pieejamos datus, kā arī jebkura cita veida informāciju, kas ir iegūta no Pieejamajiem datiem, nedrīkst izmantot vai sniegt nevienam kluba vadītājam, biedram vai trešajai pusei finansiāla labuma gūšanai. Ja PokerStars uzzinās vai turēs Jūs aizdomās par Home Games mērķu pārkāpšanu vai jebkuru Pieejamo datu, vai no Pieejamajiem datiem iegūtās informācijas izmantošanu finansiālu ieguvumu gūšanai, PokerStars patur tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt Jums izmantot Home Games un/vai slēgt attiecīgo klubu jebkurā laikā.

1. Definīcijas un interpretācija

 1. Galalietotāja licences līgumā noteiktajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā šajā Līgumā.

 2. Zemāk minētajiem šī Līguma vārdiem un frāzēm ir šāda nozīme (izņemot gadījumus, kad kontekstā tiem nepārprotami ir cita nozīme):

  1. "Administrators" - kluba vadītājs vai biedrs, kuram ir piešķirtas tiesības organizēt un atcelt HG spēles, mainīt HG spēļu parametrus, noteikt HG spēļu sākuma laiku un veikt citas ar HG spēlēm saistītas administratora darbības;
  2. "Klubs" - pokera klubs, kuru ir izveidojis lietotājs, izmantojot Home Games;
  3. "Kluba vadītājs" - lietotājs, kurš izveido klubu;
  4. "HG spēle" - Home Games tiešsaistes pokera spēle;
  5. "HG turnīrs" – Home Games turnīrs;
  6. "Biedrs" - lietotājs, kurš ir kluba biedrs, bet nav kluba vadītājs.
 3. Galalietotāja licences līguma mērķiem:

  1. Jūs esat "lietotājs";
  2. Home Games ir "spēle";
  3. PokerStars izstrādātā Home Games programmatūra ir daļa no "programmatūras";
  4. "HOME GAMES" nosaukums un logotipi ir "preču zīmes";
  5. jebkura ar Home Games saistītā pieslēgšanās informācija, ieskaitot kontu numurus, kluba numurus un lietotājvārdus, kluba uzaicinājuma kodus un Home Games paroles ir "pieslēgšanās dati".
 4. Jebkura frāze, kura sākas ar vārdu "ieskaitot", "ietverot", "iekļaujot" vai "piemēram", nozīmē "ieskaitot, bet ne tikai", un tas neierobežo pirms šā vārda esošo vārdu nozīmi.

 5. Vārdi vienskaitlī attiecas arī uz daudzskaitli un otrādi; vārdi vienā dzimtē attiecas uz visām dzimtēm.

 6. Atsauce uz "punktu" ir atsauce uz punktu šajā Līgumā.

2. Tiesības

 1. PokerStars patur tiesības attiecībā uz:

  1. klubu atvēršanu, uzturēšanu un slēgšanu;
  2. kluba vadītāja statusa piešķiršanu, uzturēšanu un anulēšanu;
  3. biedra statusa piešķiršanu, uzturēšanu un anulēšanu;
  4. administratora statusa piešķiršanu, uzturēšanu un anulēšanu.
 2. PokerStars vadības pieņemtais lēmums attiecībā par jebkuru kluba jautājumu vai Jūsu Home Games izmantošanu (ieskaitot Jūsu kluba un biedra statusu) ir galīgs, un to nedrīkst pakļaut atkārtotai izskatīšanai vai apelācijai.

3. KLUBA VADĪTĀJA PIENĀKUMI

 1. Ja Jūs esat kluba vadītājs, Jums ir jāizlasa un jāpakļaujas visiem skaidrojumiem, norādījumiem un ieteikumiem attiecībā uz Home Games, kas laiku pa laikam tiek publicēti vietnē.

 2. Klubu vadītāji ir nosacīti PokerStars pārstāvji, tāpēc biedriem un pārējai publikai viņiem ir jāparāda PokerStars un Home Games no vislabākās puses. Jūs nedrīkstat veikt nekāda veida darbības, kuras, mūsuprāt, rada vai varētu radīt sliktu reputāciju PokerStars vai jebkuram no tā grupas uzņēmumiem, vai materiāli kaitē PokerStars vai tā grupas uzņēmumu interesēm.

 3. Turklāt, ja Jūs esat kluba vadītājs, Jūs piekrītat:

  1. vadīt klubu atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas;
  2. neierobežojot Jūsu galalietotāja licences līgumā noteiktos pienākumus, aizsargāt savu lietotāja kontu un piekļuvi kluba vadības iespējām pret nesankcionētu izmantošanu (mēs iesakām izmantot RSA drošības ierīci);
  3. sniegt palīdzību biedriem ar klubu saistītos jautājumos (izņemot strīdus starp biedriem) un pielikt visas pūles, lai atrisinātu jebkuru šādu jautājumu (ja nepieciešams, ar PokerStars atbalsta dienesta palīdzību);
  4. būt par pirmo kontakta personu visos biedru strīdos par klubu un pielikt visas pūles, lai atrisinātu jebkuru šādu strīdu bez PokerStars palīdzības;
  5. attiekties pret biedriem godīgi un ar cieņu;
  6. respektēt biedru privātumu un rīkoties ar to personīgo informāciju saskaņā ar mūsu privātuma politiku un Maltas 2001. gada Datu aizsardzības aktu;
  7. izmantot biedru izslēgšanas iespēju saprātīgi un izslēgt biedrus tikai tad, ja tas nāk klubam par labu;
  8. katrā klubā, kurā Jūs esat kluba vadītājs, nozīmēt vienu no biedriem par savu pēcteci, gadījumam, ja Jūs atstājat klubu vai citu iemeslu dēļ nespējat veikt kluba vadītāja pienākumus;
  9. nekavējoties ziņot mums par jebkuru zināmu vai iespējamu krāpniecību, žetonu atdošanu, neatļautu sadarbību, naudas atmazgāšanu vai cita veida rīcību, kas ir nelikumīga vai kuru mēs esam aizlieguši (kā norādīts šajā Līgumā, galalietotāja licences līgumā vai citur mūsu vietnē), par kuru attiecībā uz Jūsu klubu Jums ir kļuvis zināms;
  10. pakļauties visiem PokerStars norādījumiem attiecībā uz Jūsu klubu, Jūsu un (cik vien tas ir atkarīgs no Jums) Jūsu biedru Home Games izmantošanu.
 4. Klubu dibinot, kluba vadītājam ir jāizvēlas kluba nosaukums un logo. Pēc tā apstiprināšanas kluba nosaukuma maiņa nav iespējama, izņemot gadījumus, ja vēlāk tiek noskaidrots, ka tas ir pretrunā ar punktu 3.5.

 5. Papildus punktam 3.4, kluba vadītājs nedrīkst izvēlēties tādu kluba nosaukumu, logotipu vai attēlu:

  1. kas ir aizvainojošs, nelikumīgs, piedauzīgs, nepieklājīgs, aizskarošs, pornogrāfisks, ķengājošs, apmelojošs, draudošs, var izraisīt rasu naidu vai ir zaimojošs;
  2. kas pārkāpj intelektuālā īpašuma vai citas PokerStars vai trešo pušu tiesības, vai arī jebkuru likumu;
  3. kurā ir iekļauta jebkāda veida interneta mājas lapas adrese (URL);
  4. kurā ir iekļauts citas personas lietotājvārds (aizskarošā veidā);
  5. kurā ir iekļauts kāda profesionālā pokera spēlētāja vai citas slavenības vārds (izņemot gadījumus, ja tas ir Jūsu paša vārds vai šī persona ir kluba vadītājs vai Jūsu kluba biedrs);
  6. kurā ir iekļautas nestandarta rakstu zīmes;
  7. kurā ir iekļauts PokerStars konkurenta nosaukums vai kurš reklamē tā pakalpojumus.
 6. Neatkarīgi no iepriekš minētajiem punktiem 3.4 un 3.5, visu klubu nosaukumus un logotipus izskatīs un apstiprinās PokerStars. PokerStars patur tiesības pēc saviem ieskatiem noraidīt jebkuru kluba nosaukumu, logotipu vai attēlu jebkurā laikā, bez pienākuma paskaidrot šāda atteikuma iemeslus.

 7. Kluba vadītājam nav atļauts nodarboties ar nevēlamu vēstuļu izsūtīšanu vai cita veida uzbāzīgām darbībām biedru piesaistīšanas nolūkos. Ikviens kluba vadītājs ir personīgi atbildīgs par viņa izsūtīto epasta vēstuļu saturu.

 8. Kluba vadītājiem nav atļauts pieprasīt no biedriem samaksu par iestāšanos klubā.

4. BIEDRA PIENĀKUMI

 1. Ja Jūs esat biedrs, Jūs apņematies:

  1. kā biedrs darboties atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas;
  2. izturēties pret citiem biedriem godīgi un ar cieņu;
  3. respektēt citu biedru privātumu un rīkoties ar to personīgo informāciju saskaņā ar mūsu privātuma politiku un Maltas 2001. gada Datu aizsardzības aktu;
  4. aizsargāt savu lietotāja kontu un piekļuvi kluba vadības iespējām pret nesankcionētu izmantošanu (mēs iesakām izmantot RSA drošības ierīci);
  5. jebkuros ar klubu saistītos jautājumos un strīdos vispirms vērsties pie sava kluba vadītāja;
  6. nekavējoties paziņot mums par jebkuru iespējamu krāpniecību, žetonu atdošanu, neatļautu sadarbību, naudas atmazgāšanu vai cita veida rīcību, kas ir nelikumīga vai kuru mēs esam aizlieguši (kā norādīts šajā Līgumā, galalietotāja licences līgumā vai citur mūsu vietnē), par kuru attiecībā uz Jūsu klubu Jums ir kļuvis zināms;
  7. neveikt nekāda veida darbības, kuras, mūsuprāt, rada vai varētu radīt sliktu reputāciju PokerStars vai jebkuram no tā grupas uzņēmumiem, vai materiāli kaitē PokerStars vai tā grupas uzņēmumu interesēm.
 2. Aicinot citus cilvēkus pievienoties Jūsu klubam, Jums kā biedram nav atļauts nodarboties ar nevēlamu vēstuļu izsūtīšanu vai cita veida uzbāzīgām darbībām, lai piesaistītu biedrus, ieskaitot, bet ne tikai, neatļautu reklāmu citos klubos. Katrs biedrs ir personīgi atbildīgs par viņa izsūtīto epasta vēstuļu saturu.

5. SADARBĪBAS PARTNERI

 1. Ja Jūs esat viena no sadarbības partnera līgumā iesaistītajām pusēm, attiecībā uz Home Games izmantošanu no Jūsu puses (vārdiem, kas šajā 5. punktā sākas ar lielo burtu un kuri šajā Līgumā nav definēti savādāk, būs tāda nozīme, kāda tiem ir sadarbības partneru līgumā) uz Jums attiecas šādi noteikumi un nosacījumi:

 2. Jums ir tiesības reklamēt un popularizēt Home Games, savā Mājas lapā izvietojot Mārketinga kodus un/vai Saites Vietnes popularizēšanas nolūkos, saskaņā ar pēdējo sadarbības partnera līguma versiju. Ikviens klubs, kurš būs reģistrēts nesankcionētu Jūsu mārketinga un popularizēšanas darbību rezultātā, var tikt nekavējoties slēgts.

 3. Jūs drīkstat aicināt (tajā skaitā pa epastu) savas Mājas lapas lietotājus kļūt par kluba vadītāju un iekļaut šādu uzaicinājumu savā Mārketinga kodā un/vai Saitē, bet jebkurai trešajai pusei, ieskaitot, bet ne tikai, Jūsu Mājas lapas lietotājus un ikvienu kluba vadītāju vai biedru, ir stingri aizliegts aicināt potenciālos biedrus iestāties klubā, izmantojot Jūsu Saiti un/vai Mārketinga kodu, kas Jums tika piešķirts saskaņā ar sadarbības partnera līgumu.

 4. Jums ir aizliegts iekļaut jebkuru Mārketinga kodu un/vai Saiti, kas Jums tika piešķirta saskaņā ar sadarbības partnera līgumu, jebkurā trešajai pusei, ieskaitot, Jūsu Mājas lapas lietotājiem, izsūtītā ielūgumā kļūt par Jūsu dibināta kluba biedru.

 5. Jums nav atļauts pieprasīt trešajām pusēm, ieskaitot, Jūsu mājas lapas lietotājus, ielūgt potenciālos biedrus iestāties klubā, izmantojot Saiti un/vai Mārketinga kodu, kas Jums tika piešķirts saskaņā ar sadarbības partnera līgumu.

 6. Jums nav atļauts piedāvāt vai sniegt (vai panākt, ka to dara trešā puse) jebkura veida papildus stimulu (tiešu vai netiešu, finansiālu vai cita veida) jebkurā veidā, ar epasta, Mājas lapas publikācijas vai jebkura cita medija (tiešsaistes vai nē) palīdzību, jebkurai trešajai pusei, ieskaitot Jūsu (saskaņā ar šo Līgumu) no Home Games lietošanas nopelnītās komisijas maksas dalīšanu.

 7. Jums ir aizliegts izmantot Home Games jebkādā tam neparedzētā veidā (ieskaitot tā izmantošanu, lai palielinātu komisijas vai citu Jums pienākošos maksu).

 8. Ja tiks noskaidrots, ka Jūs esat pārkāpis šo 5. punktu vai arī Jūs veicat jebkura veida darbības, lai apietu šeit norādītos aizliegumus, mēs paturam tiesības veikt jebkura veida darbības pēc mūsu ieskatiem, ieskaitot jebkura attiecīgā kluba slēgšanu un/vai sadarbības partnera līguma laušanu.

 9. PokerStars jebkurā laikā var pēc saviem ieskatiem anulēt Jūsu tiesības izmantot Home Games (kā noteikts šajā 5. punktā). Šīs tiesības būs pakļautas visiem turpmākajiem nosacījumiem un/vai ierobežojumiem, kurus PokerStars laiku pa laikam var noteikt pēc saviem ieskatiem, kā, piemēram, bet ne tikai, ierobežojot biedru faktisko vai procentuālo skaitu, kas Jums ir piesaistīti jebkurā klubā.

6. REKLAMĒŠANA

 1. Jūs nedrīkstat izmantot Home Games, lai reklamētu jebkuru trešo pušu preces vai pakalpojumus (piemēram, norādot uz trešo pušu mājas lapām vai izmantojot trešo pušu reklāmas materiālus), izņemot tos, kurus piedāvā PokerStars vai tā grupas uzņēmumi, kā arī jebkurā veidā iedrošināt biedrus spēlēt tiešsaistes pokera spēles PokerStars konkurentu vietnēs.

 2. Jums nav atļauts vietnē izvietot saites vai citā veidā no vietnes vai jebkuras tās daļas (ieskaitot vietnes daļas, kas saistītas ar Jūsu klubu) norādīt uz trešo pušu interneta mājas lapām, kuras reklamē PokerStars konkurentus, norāda uz PokerStars saistībām, apstiprinājumu vai atbalstu klubam vai pārkāpj jebkurus šī Līguma vai galalietotāja licences līguma noteikumus.

 3. Jūs drīkstat izmantot saites uz vietni jebkurā Jums piederošā mājas lapā vai jebkurā Jūsu izsūtītā epasta vēstulē, ar nosacījumu, ka (i) tas tiek darīts godīgā un likumīgā veidā, un tas nekaitē mūsu reputācijai vai neizmanto to, un (ii) Jūs nenorādāt uz jebkura veida saistību, atbalstu vai atļauju no mūsu puses, ja tāda nepastāv. Savas tiesības izmantot saites (kā minēts šajā punktā 6.3) Jūs nedrīkstat licencēt, piešķirt vai citā veidā nodot citiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā anulēt šīs saišu izmantošanas tiesības.

7. FINANSIĀLI IEGUVUMI

 1. Home Games ir paredzēts tikai un vienīgi Jūsu personīgajai izklaidei (neskatoties uz to, vai Jūs šo pakalpojumu izmantojat kā kluba vadītājs vai kā biedrs). To nekādā veidā nedrīkst tikt izmantot, lai Jūs vai cits Home Games lietotājs gūtu finansiālu labumu. Attiecībā uz Home Games izmantošanu ir aizliegtas šādas darbības (saraksts nav pilnīgs):

  • darījumu konta atvēršana vai jebkādas citas metodes, shēmas vai sistēmas izveidošana (tiešsaistē vai nesaistē) ar mērķi piešķirt naudu kādai personai, balstoties uz jebkuras Home Games spēles vai turnīra rezultātiem;
  • samaksas pieprasīšana vai saņemšana no biedriem par iestāšanos klubā;
  • naudas pelnīšana vai cita veida atalgojuma saņemšana no reklāmas ieņēmumiem (ievērojot arī punktus 6.1 vai 6.2).

8. PRIVĀTUMS UN IDENTITĀTE

 1. Jūs apzināties un pieņemat, ka HG spēlē var piedalīties spēlētāji, kas viens otru pazīst, un daži vai visi šie spēlētāji var spēlēt šo HG spēli no vienas un tās pašas vietas. Līdz ar šī Līguma akceptēšanu, Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Jūsu jurisdikcijā Jūsu piedalīšanās Home Games spēlēs ir likumīga.

 2. Jūsu PokerStars lietotājvārds kalpos arī kā identifikators Jūsu kluba vadītājam, un tas būs redzams kā kluba vadītājam, tā arī biedriem spēļu vestibilā, kluba vestibilā un (ja kluba vadītājs vēlēsies iekļaut informāciju publiskajos sarakstos) klubu publiskajos sarakstos. Līdz ar to cilvēki, kas pazīst Jūs spēlējot Home Games un/vai Jūsu klubā, zinās arī Jūsu PokerStars spēlētāja lietotājvārdu. Ja Jūs tam nepiekrītat, Jums nevajadzētu izmantot Home Games. Lietotājiem nav atļauts reģistrēt vairāk par vienu lietotājvārdu.

 3. PokerStars var izskatīt kluba čata ierakstus jebkādiem mērķiem, ieskaitot, lai pārbaudītu, vai Jūs darbojaties saskaņā ar šo Līgumu un galalietotāja licences līgumu.

 4. Jūsu personīgā informācija var tikt atklāta trešajām pusēm, ja mums radīsies aizdomas, ka Jūs esat iesaistīts krāpnieciskā darbībā (kā tas ir definēts zemāk esošajā punktā 10.1). Atklājot šāda veida informāciju, mēs to darīsim saskaņā ar privātuma politiku.

 5. Jūs piekrītat no mums saņemt epasta vēstules par Jūsu kluba aktivitātēm, ieskaitot HG spēļu sarakstu, rezultātus un vietas. Katrā klubā Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu epasta vēstuļu saņemšanas. Lūdzu, ņemiet vērā: ja Jūs neesat atteicies no konkrētā kluba epasta vēstulēm, Jūs šīs epasta vēstules saņemsiet pat tad, ja Jūs būsiet atteicies no vietnes reklāmas vai citu epasta vēstuļu saņemšanas.

9. BALSS ČATS

 1. Kluba vadītājs pēc saviem ieskatiem var izlemt ieslēgt balss čatu Home Games spēlēs savā klubā (saskaņā ar šī Līguma noteikumiem).

 2. Jūs piekrītat, ka PokerStars neuzraudzīs balss čatu Home Games lietotāju starpā, un, ja Jūs izlemsiet spēlēt pie Home Games spēļu galdiem ar balss čatu, Jūs to darīsiet uz savu atbildību.

 3. Balss čata izmantošana ļaunprātīgiem vai aizskarošiem mērķiem, ieskaitot, bet ne tikai, neatļautu sadarbību, krāpniecību, nevēlamu vēstuļu izsūtīšanu un/vai uzmākšanos, ir stingri aizliegta.

 4. Balss čata izmantošana ar mērķi reklamēt PokerStars konkurentus vai jebkuriem citiem komerciāliem mērķiem, kurus iepriekš nav apstiprinājis PokerStars, ir stingri aizliegta.

 5. Par jebkuru šo noteikumu pārkāpumu ir nekavējoties jāziņo PokerStars atbalsta dienestam (homegames@pokerstars.eu).

 6. Ja PokerStars uzzina, ka biedrs, kluba vadītājs vai klubs ir pārkāpis šī 8. punkta noteikumus attiecībā uz balss čatu, mēs paturam tiesības konkrētajam biedram, kluba vadītājam vai klubam turpmāk neļaut izmantot balss čata iespēju un/vai pieņemt citus mērus (ieskaitot ikvienu vai visus 11. punktā minētos veidus).

10. SISTĒMAS UZTURĒŠANA

 1. Laiku pa laikam PokerStars var uz laiku pārtraukt Home Games pieejamību, lai veiktu nepieciešamos sistēmas uzturēšanas darbus (vai jebkura cita iemesla dēļ, kuru atļauj galalietotāja licences līgums). Tomēr iespēju robežās mēs Jūs brīdināsim par šādu pārtraukumu. Šāda pārtraukuma gadījumā var būt nepieciešams atcelt paredzētās HG spēles. Kluba vadītājs par šāda veida atcelšanu nav atbildīgs.

 2. Ja Jūs esat biedrs, Jūs apzināties to, ka punktā 10.1 aprakstītais pārtraukums nav atkarīgs no kluba vadītāja. Neskatoties uz to, ja Jums ir kādi jautājumi par pārtraukumiem, Jums vispirms ir jāsazinās ar sava kluba vadītāju.

 3. Ja Jūs esat kluba vadītājs, Jūs piekrītat uzņemties atbildēt uz visiem biedru jautājumiem, kas saistīti ar jebkuru punktā 10.1 aprakstīto pārtraukumu.

 4. Jūs varat atcelt reģistrāciju HG turnīrā līdz pat divām minūtēm pirms turnīra sākuma laika. Ja Jūs reģistrāciju neatcelsiet laicīgi un HG turnīrā nepiedalīsieties, Jūs zaudēsiet savu dalības maksu un PokerStars kompensāciju Jums neizmaksās.

11. KRĀPNIECISKA DARBĪBA

 1. PokerStars Jums sniedz iespēju izmantot Home Games ar noteikumu, ka Jūs nenodarbosieties ar krāpniecību vai cita veida negodīgu darbību. Jūs apņematies nenodarboties, neiedrošināt, nepalīdzēt un neatbalstīt jebkura veida krāpniecisku darbību vai negodīgu rīcību, vai jebkuru citu darbību, kas ir nelikumīga vai kuru mēs esam aizlieguši (kā noteikts šajā Līgumā, galalietotāja licences līgumā vai citur vietnē) attiecībā uz klubu vai Home Games izmantošanu ("Krāpnieciska darbība").

 2. PokerStars ļoti nopietni attiecas pret Krāpniecisku darbību. Papildus jebkurām PokerStars tiesībām un darbībām, kas minētas šajā Līgumā, galalietotāja licences līgumā, likumos un citur, par jebkuru Krāpnieciskā darbībā iesaistītu lietotāju var tikt ziņots attiecīgajām varas iestādēm.

 3. Kluba vadītājam iespēju robežās jāseko kluba aktivitātēm, lai pamanītu Krāpnieciskas darbības pazīmes, un jāziņo PokerStars atbalsta dienestam (homegames@pokerstars.eu) par jebkuru zināmu vai iespējamu Krāpniecisku darbību, saskaņā ar punkta 3.3 (i) nosacījumiem.

 4. Papildus punktā 11.3 noteiktajam, katram biedram ir jābūt uzmanīgam attiecībā uz jebkuru norādi par Krāpniecisku darbību klubā un jāziņo PokerStars atbalsta dienestam (homegames@pokerstars.eu) par jebkuru zināmu vai iespējamu Krāpniecisku darbību, saskaņā ar punkta 4.1 (f) noteikumiem.

12. ATSTĀDINĀŠANA UN PĀRKĀPUMI

 1. Gadījumā, ja mums būs pamats uzskatīt, ka Jūs pārkāpjat jebkuru šī Līguma vai galalietotāja licences līguma daļu vai arī pamatojoties uz jebkuru citu attaisnojamu iemeslu, PokerStars patur tiesības (nezaudējot savas pārējās tiesības un darbības, kas minētas šajā Līgumā, galalietotāja licences līgumā, likumos un citur) nekavējoties:

  1. atcelt vai liegt piekļuvi vietnei vai jebkurai tās daļai, ieskaitot, bet ne tikai, jebkuram klubam, kura biedrs vai kluba vadītājs Jūs esat, vai Home Games kā tādam;
  2. pārtraukt vai atcelt jebkuru HG spēli vai jebkuras citas ar klubu saistītās aktivitātes;
  3. pārtraukt kluba darbību; un/vai
  4. slēgt klubu.
 2. Gadījumā, ja tiks noskaidrots, ka Jūs esat pārkāpis jebkuru šī Līguma vai Galalietotāja licences līguma daļu, PokerStars patur tiesības (nezaudējot savas pārējās tiesības un darbības, kas minētas šajā Līgumā, galalietotāja licences līgumā, likumos un citur) nekavējoties:

  1. lauzt šo Līgumu;
  2. uz laiku vai pilnībā liegt Jums piekļuvi vietnei vai jebkurai tās daļai, ieskaitot, bet ne tikai jebkuram klubam, kura biedrs vai kluba vadītājs Jūs esat, vai Home Games kā tādam;
  3. pārtraukt vai atcelt jebkuru HG spēli vai jebkuras citas ar klubu saistītās aktivitātes;
  4. pārtraukt kluba darbību vai pilnībā to slēgt;
  5. konfiscēt visus Jūsu lietotāja kontā esošos naudas līdzekļus;
  6. slēgt Jūsu lietotāja kontu;
  7. iesniegt pret Jums prasību tiesā; un/vai
  8. veikt jebkuru citu darbību pēc PokerStars ieskatiem.

13. ATBILDĪBA UN ATLĪDZĪBA

 1. Jūs piekrītat pilnībā atlīdzināt, aizsargāt un atbrīvot no atbildības PokerStars, tā akcionārus, direktorus un darbiniekus no jebkurām prasībām, saistībām, zaudējumiem, izmaksām, ieskaitot juridiskajām izmaksām un jebkurām citām izmaksām, neatkarīgi no to cēloņa, kas var rasties:

  1. Jums pilnībā vai daļēji pārkāpjot šo Līgumu (vai pastāvot aizdomām par šādu pārkāpšanu);
  2. Jums (saistībā ar Home Games) pārkāpjot vai neievērojot jebkuru likumu vai trešo pušu tiesības (vai pastāvot aizdomām par šādu pārkāpšanu vai neievērošanu);
  3. jebkuras Krāpnieciskas darbības rezultātā, kurā Jūs bijāt iesaistīts saistībā ar Home Games (vai pastāvot aizdomām par šādu krāpšanu);
  4. Jums izmantojot Home Games vai citai personai izmantojot un piekļūstot Home Games ar Jūsu pieslēgšanās datiem (ar vai bez Jūsu atļaujas).
 2. Nekādā gadījumā, ieskaitot nolaidības rezultātā, PokerStars neuzņemsies atbildību par jebkuriem īpašiem, nejaušiem, tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot zaudējumus kas radušies no uzņēmējdarbības ienākumu zuduma, uzņēmējdarbības pārtraukšanas, ar uzņēmējdarbību saistītas informācijas zudumu vai jebkuru citu finanšu zaudējumu), kas radušies no (vai saistībā ar) šī Līguma pat tad, ja PokerStars ir iepriekš zinājis par šādu zaudējumu iespējamību vai šādi zaudējumi bija iespēju robežās paredzami.

 3. Nekas šajā Līgumā neierobežo puses atbildību par personīgo traumu vai nāvi, kas iestājusies šīs puses nevērības rezultātā, vai par šīs puses veiktu zādzību vai krāpniecību.

14. PRIORITĀTE

 1. Attiecībā uz Jūsu Home Games izmatošanu, ja šī Līguma 6. un 7. punktos minētais ir pretrunā ar Jūsu sadarbības partnera līgumu, šādu pretrunu gadījumā Jūsu sadarbības partnera līgums būs noteicošais.

15. LABOJUMI

 1. PokerStars patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma atjaunot vai mainīt šo Līgumu vai jebkuru tā daļu, un šāds mainītais Līgums kļūs Jums saistošs, kad būs pagājušas 14 dienas pēc tā publicēšanas Vietnē. Tādēļ mēs Jums iesakām regulāri apmeklēt Vietni un pārbaudīt pašreiz spēkā esošos Līguma noteikumus un nosacījumus. Turpinot izmantot vietni, Jūs apliecināt to, ka Jūs piekrītat jebkurām šī Līguma izmaiņām.

16. NOTEICOŠIE LIKUMI

 1. Šis Līgums un visi ar to saistītie jautājumi tiek regulēti un skaidroti saskaņā ar Maltas likumiem. Jūs piekrītat (ievērojot tālāk norādīto) ka tikai Maltas tiesām ir tiesu vara attiecībā uz jebkuru prasību, strīdu vai nesaskaņām Līguma sakarā un jebkuru ar to saistīto jautājumu, un Jūs atsakāties no jebkurām tiesībām apstrīdēt jebkuru šo tiesu tiesvedību vai apgalvot, ka tiesvedība norisinās nelabvēlīgā tiesā vai šīm tiesām nav juridisku pilnvaru. Nekas šajos noteikumos nevar ierobežot PokerStars tiesības iesniegt pret Jums prasību jebkuras citas jurisdikcijas tiesā, kā arī prasības iesniegšana vienā vai vairākās jurisdikcijās nevar būt par šķērsli prasības iesniegšanai jebkurā citā jurisdikcijā (vienlaicīgi vai nē) konkrētās jurisdikcijas likumu ietvaros.

17. NOŠĶIRTĪBA

 1. Ja kāda šī Līguma daļa kādā jurisdikcijā ir vai kļūst par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nevar būt izpildāma, tas neietekmēs jebkuras citas daļas likumību vai izpildāmību šajā jurisdikcijā, vai šīs un citu daļu likumību un izpildāmību citās jurisdikcijās. Ja jebkura Līguma daļa ir spēkā neesoša, bet būtu derīga, ja kāda no šīs daļas daļām tiku dzēsta vai mainīta, tad attiecīgā daļa ir spēkā ar attiecīgajām izmaiņām, kas to padara par spēkā esošu.

18. TIESĪBU PĀRŅEMŠANA

 1. PokerStars patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma nodot šī Līguma pilnīgas vai daļējas tiesības citai pusei. Jūs nedrīkstat nodot savas šī Līguma tiesības vai pienākumus citai pusei.

19. CITI NOLIKUMI

 1. PokerStars atteikšanās no savām tiesībām (tiešā vai netiešā veidā) attiecībā uz jebkuru šī Līguma pārkāpumu (ieskaitot PokerStars nespēju pieprasīt noteiktu un burtisku jebkuras Līguma daļas ievērošanu un izpildi) nevar tikt skaidrota kā atteikums no tiesībām attiecībā uz jebkuru turpmāko šīs Līguma daļas pārkāpumu.

 2. Izņemot PokerStars grupas uzņēmumus, nekas šajā Līgumā neveido vai nepiešķir jebkāda veida tiesības vai citus ieguvumus personām, kas nav Līgumā iesaistītās puses (ieskaitot jebkuru Jūsu kluba vadītāju vai biedru, izņemot Jūs).

 3. Nekas šajā Līgumā neveido un nenorāda uz darba attiecību, partnerattiecību, starpnieksabiedrības, trasta vienošanās, finanšu attiecību vai kopuzņēmuma veidošanos starp Jums un mums.

 4. Šis Līgums un tajā norādītie dokumenti ir visaptveroša vienošanās starp Jums un mums attiecībā uz Home Games, un tie aizvieto jebkuru iepriekšējo vienošanos, līgumu vai norunu starp mums un Jums attiecībā uz Home Games

 5. Jums jānorāda pilnīga un patiesa informācija, kuru PokerStars pieprasa saistībā ar Home Games izmantošanu no Jūsu puses un (ja Jūs esat kluba vadītājs) Home Games izmantošanu no Jūsu kluba biedru puses, vienmēr pakļaujoties privātuma politikas nosacījumiem.

   

 6. Šī Līguma tulkoto versiju atšķirību gadījumā, angļu valodas versija tiks uzskatīta par galveno.

Kā spēlēt pokeru

How to Play Poker

Pokera noteikumus, padomus iesācējiem un spēles stratēģiju Jūs atradīsiet PokerStars sadaļā "Kā spēlēt".

Spēlēšana uz naudu

Chip Stack

Veiciet savu pirmo naudas iemaksu un sāciet spēlēt PokerStars. Iemaksu veikšana ir ātra un droša.

Atbalsta dienests

Support

Atbalsta dienests strādā 24 stundas diennaktī un atbildēs uz jebkuru Jūsu jautājumu, kas nav iekļauts jautājumu sarakstā.