Home Games noteikumi un nosacījumi

POKERSTARS HOME GAMES – LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šajos lietošanas noteikumos un nosacījumos ("Līgums") ir atrunāti nosacījumi, ar kādiem Jūs drīkstat izmantot PokerStars tiešsaistes pokera pakalpojumu Home Games ("Home Games"), un pirms Home Games izmantošanas Jums tie pilnībā jāizlasa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Līgums ir juridiski saistošs līgums starp Jums un TSG Interactive Gaming Europe Limited (turpmāk tekstā "PokerStars", "mūs" vai" mēs"). Mums pieder un mēs vadām interneta vietnes www.pokerstars.com un www.pokerstars.eu ("Vietnes"), kurās ir pieejamas Home Games spēles. Papildus šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Galalietotāja licences līgumuPrivātuma politiku, Pokera noteikumiem, Naudas apstrādes un valūtas maiņas noteikumiem un nosacījumiem un Stars Rewards noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ar citiem laiku pa laikam Vietnēs publicētajiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri attiecas uz Vietnēs pieejamajām spēlēm un akcijām, uz kurām šeit ir iekļautas atsauces, kopā ar citiem noteikumiem, par kuriem mēs Jums laiku pa laikam varam paziņot. Ja Jūs esat noslēdzis sadarbības partnera līgumu ar PokerStars vai kādu no mūsu grupas uzņēmumiem, saskaņā ar kuru Jūs reklamējat Vietnes savas mājaslapas lietotājiem ("Sadarbības partnera līgums"), šis Sadarbības partnera līgums ar atsaucēm ir iekļauts arī šeit.

Lūdzu, nemiet vērā, ka Home Games ir izveidots ar mērķi atdarināt pokera spēli, kuru Jūsu spēlētu mājās ar saviem draugiem. Tādējādi Jūs droši vien spēlēsiet pokera spēli kopā ar pazīstamiem cilvēkiem, no kuriem visi vai daži var spēlēt no vienas atrašanās vietas. Ja Jūs ieslēgsiet video un/vai balss iespēju, Jūs spēlēšanas laikā varēsiet arī redzēt un dzirdēt savus pretiniekus (tāpat kā pretinieki spēles laikā redzēs un/vai dzirdēs Jūs, ja Jūs izmantosiet šo iespēju). Par cik PokerStars nespēj pārbaudīt Home Games likumību katrā jurisdikcijā, pirms spēles uzsākšanas Jūsu pienākums ir pārliecināties par to, ka Jūs likumīgi drīkstat spēlēt Home Games.

Ņemiet vērā, ka PokerStars neuzņemsies nekāda veida atbildību un nekļūs atbildīgs saistībā ar Home Games lietotāju uzvedību, kas pārkāpj šī Līguma noteikumus un nosacījumus vai arī jebkurus citus PokerStars noteikumus saistībā ar Home Games.

Par cik PokerStars Jums sniedz iespēju izmantot Home Games, programmas uzstādīšanas laikā nospiežot pogu "Es piekrītu" un izmantojot Home Games, Jūs piekrītat šajā Līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, tostarp iepriekš minētajam paziņojumam par atbildību, Galalietotāja licences

līgumam, Privātuma politikai, Pokera noteikumiem, Naudas apstrādes un valūtas maiņas noteikumiem un nosacījumiem un Stars Rewards noteikumiem un nosacījumiem, kuri laiku pa laikam saskaņā ar tālāk minēto var tikt mainīti. Izmantojot Home Games video vai balss iespēju, Jūs atļaujat mums un/vai mūsu programmas licenciāriem piekļūt Jūsu mikrofonam un datora kamerai, lai mēs varētu Jums šo pakalpojumu nodrošināt.

PokerStars Home Games Jums sniedz iespēju uzaicināt draugus un tuvus kopienas biedrus uzspēlēt mājas spēles neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā viņi atrodas. Papildus parastajai spēlēšanai tiešsaistē tajās ir video un balss iespēja, kas spēles laikā pie Home Games galda ļauj katram spēlētājam straumēt tiešraidē, tādējādi piešķirot spēlei reālistiskāku atmosfēru. Izmantojot šo iespēju, Jūsu kārtis tiek izdalītas un izspēlētas elektroniski kā parasti, taču savu kāršu izspēles laikā (vai gaidot citu spēlētāju gājienus) spēlētāji varēs redzēt viens otru un sarunāties, izmantojot tiešsaistes video. Jūs to nekādā veidā nedrīkstat ierakstīt.

Pateicoties Home Games, Jūs varat sacensties dažāda veida pokera naudas spēlēs un turnīros, izbaudot ērtības, sāncensību un izklaidi, spēlējot tiešsaistes mājas spēles ar Jums pazīstamiem cilvēkiem. Jūsu Home Games lietošanai ir jāatbilst Home Games mērķiem. Home Games spēlēs ir pieejami spēlētāju dati, reitingi, kluba statistika un daudzi citi spēļu rezultāti ("Datu palīgrīki"). Tie visi tiek piedāvāti ar mērķi bagātināt sabiedrisko un sacensību atmosfēru starp Jūsu draugiem un tuviem kopienas biedriem. Datu palīgrīkus un informāciju, kas tiek iegūta no šādiem Datu palīgrīkiem, nedrīkst izmantot vai nodot nevienam Kluba vadītājam, Biedram vai trešajai pusei finansiāla labuma gūšanai. Ja PokerStars pastāv aizdomas vai tas konstatē Home Games mērķu pārkāpšanu vai to, ka Datu palīgrīkus vai no Datu palīgrīkiem iegūto informāciju Jūs izmantojat vai esat izmantojis finansiāla labuma gūšanai, PokerStars patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā aizliegt Jums izmantot Home Games un/vai slēgt attiecīgo Klubu.

1. DEFINĪCIJAS UN INTERPRETĀCIJA
1.1

Galalietotāja licences līgumā definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā šajā Līgumā.

1.2

Šiem šajā Līgumā izmantotajiem vārdiem un frāzēm ir šāda nozīme (izņemot gadījumus, kad kontekstā tiem nepārprotami ir cita nozīme):

 1. "Administrators" nozīmē Kluba vadītāju vai Biedru, kuram ir piešķirtas tiesības organizēt un atcelt HG spēles, mainīt HG spēļu parametrus, noteikt HG spēļu sākuma laiku un veikt citas ar HG spēlēm saistītas administratora darbības;
 2. "Klubs" nozīmē pokera klubu, kuru ir izveidojis Lietotājs, izmantojot Home Games;
 3. "Kluba vadītājs" nozīmē Lietotāju, kurš izveido Klubu;
 4. "HG spēle" nozīmē Home Games tiešsaistes pokera spēli;
 5. "HG turnīrs" nozīmē Home Games turnīru; un
 6. "Biedrs" nozīmē lietotāju, kurš ir Kluba biedrs, taču nav Kluba vadītājs.
1.3
 1. Jūs esat Lietotājs;
 2. Home Games ir Spēle;
 3. programma, kuru PokerStars ir izstrādājis saistībā ar Home Games, veido daļu no Programmas;
 4. "HOME GAMES" nosaukums un logotipi ir Preču zīmes; un
 5. jebkura ar Home Games saistītā pieslēgšanās informācija, ieskaitot kontu numurus, Kluba numurus un lietotājvārdus, Kluba uzaicinājuma kodus un Home Games paroles ir Pieslēgšanās dati.
1.4

Jebkura frāze, kura sākas ar vārdu "ieskaitot", "ietverot", "tostarp" vai "piemēram", nozīmē "tostarp bez ierobežojumiem" un neierobežo pirms šī termina esošo vārdu nozīmi.

1.5

Vārdi vienskaitlī attiecas arī uz daudzskaitli un otrādi, un vārdi vienā dzimtē attiecas uz visām dzimtēm.

1.6

Atsauce uz "punktu" ir atsauce uz šī Līguma punktu.

2. TIESĪBAS
2.1

PokerStars saglabā tiesības attiecībā uz:

 1. Klubu atvēršanu, uzturēšanu un slēgšanu;
 2. Kluba vadītāja statusa piešķiršanu, uzturēšanu un anulēšanu;
 3. Biedra statusa piešķiršanu, uzturēšanu un anulēšanu; un
 4. Administratora statusa piešķiršanu, uzturēšanu un anulēšanu.
2.2

PokerStars vadības lēmums attiecībā uz jebkuru Kluba jautājumu vai Jūsu Home Games izmantošanu (ieskaitot Jūsu Kluba un biedra statusu) ir galīgs, un to nevar pakļaut atkārtotai izskatīšanai vai apelācijai.

3. KLUBA VADĪTĀJA PIENĀKUMI
3.1

Ja Jūs esat Kluba vadītājs, Jums jāizlasa un jāievēro visi paskaidrojumi, norādījumi un vadlīnijas attiecībā uz Home Games, kas laiku pa laikam tiek publicēti Vietnēs.

3.2

Klubu vadītāji ir nosacīti PokerStars pārstāvji, tāpēc viņiem PokerStars un Home Games ir jāparāda no vislabākās puses kā Biedriem, tā arī plašākai sabiedrībai. Jūs nedrīkstat veikt nekāda veida darbības, kuras, mūsuprāt, rada vai varētu radīt sliktu reputāciju PokerStars vai jebkuram no tā grupas uzņēmumiem, vai materiāli kaitētu PokerStars vai tā grupas uzņēmumu interesēm.

3.3

Turklāt, ja Jūs esat Kluba vadītājs, Jūs piekrītat:

 1. vadīt Klubu atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas;
 2. neierobežojot Jūsu Galalietotāja licences līgumā noteiktos pienākumus, aizsargāt savu Lietotāja kontu un piekļuvi Kluba vadības iespējām pret nesankcionētu izmantošanu (mēs iesakām izmantot RSA drošības ierīci);
 3. sniegt palīdzību Biedriem ar Klubu saistītos jautājumos (izņemot strīdus starp Biedriem) un pielikt visas pūles, lai atrisinātu šādus jautājumus (ja nepieciešams, ar PokerStars atbalsta dienesta palīdzību);
 4. būt pirmajai kontaktpersonai visos Biedru savstarpējos strīdos attiecībā uz Jūsu Klubu un pielikt visas pūles, lai atrisinātu šādus strīdus bez PokerStars iesaistīšanas;
 5. attiekties pret Biedriem godīgi un ar cieņu;
 6. respektēt Biedru privātumu un apstrādāt viņu personas datus tikai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku un attiecīgajiem datu aizsardzības likumiem;
 7. izmantot Biedru bloķēšanas palīgrīku saprātīgi un bloķēt Biedrus tikai tad, kad Jūs esat pārliecināts, ka tas ir Kluba interesēs;
 8. katrā Klubā, kurā Jūs esat Kluba vadītājs, nozīmēt vienu no tā Biedriem, kurš kļūs par Jūsu pēcteci gadījumā, ja Jūs Klubu atstājat vai citu iemeslu dēļ kļūstat nespējīgs veikt savus Kluba vadītāja pienākumus;
 9. nekavējoties ziņot mums par jebkuru zināmu vai iespējamu krāpniecību, žetonu atdošanu, neatļautu sadarbību, naudas atmazgāšanu vai cita veida rīcību, kas ir nelikumīga vai kuru mēs esam aizlieguši (kā norādīts šajā Līgumā, Galalietotāja licences līgumā vai citur Vietnēs), par kuru Jums ir kļuvis zināms saistībā ar savu Klubu; un
 10. ievērot visus PokerStars norādījumus attiecībā uz Jūsu Klubu, Jūsu un (cik vien tas ir atkarīgs no Jums) Jūsu Biedru Home Games izmantošanu.
3.4

Kluba dibināšanas brīdī Kluba vadītājam jāizvēlas Kluba nosaukums un logo. Pēc tā apstiprināšanas mainīt Kluba nosaukumu nebūs iespējams, ja vien vēlāk netiks noskaidrots, ka nosaukums ir pretrunā ar punktu 3.5.

3.5

Papildus punktam 3.4 Kluba vadītājs nedrīkst izvēlēties Kluba nosaukumu, logotipu vai attēlu:

 1. kas ir aizvainojošs, nelikumīgs, piedauzīgs, nepieklājīgs, aizskarošs, pornogrāfisks, apmelojošs, pazemojošs, draudošs, var izraisīt rasu naidu vai ir zaimojošs;
 2. kas pārkāpj intelektuālā īpašuma vai citas PokerStars vai trešo pušu tiesības, vai arī pārkāpj jebkuru likumu;
 3. kurā ir iekļauta jebkāda veida interneta vietnes adrese (URL);
 4. kurā ir iekļauts cita Lietotāja lietotājvārds (aizskarošā veidā);
 5. kurā ir iekļauts kāda pokera profesionāļa vai citas slavenības vārds (ja vien tas nav Jūsu paša vārds vai arī šī persona nav Kluba vadītājs vai Jūsu Kluba biedrs);
 6. kurā ir iekļautas nestandarta rakstzīmes; vai
 7. kurā ir iekļauts nosaukums vai kurš reklamē PokerStars konkurenta pakalpojumus.
3.6

Neatkarīgi no iepriekš minētajiem punktiem 3.4 un 3.5, visu Klubu nosaukumus un logotipus izskatīs un apstiprinās PokerStars. PokerStars patur tiesības pēc saviem ieskatiem noraidīt jebkuru Kluba nosaukumu, logotipu vai attēlu jebkurā laikā un bez pienākuma precizēt atteikuma iemeslus.

3.7

Kluba vadītājam Biedru piesaistīšanas nolūkos nav atļauts nodarboties ar nevēlamu e-pasta vēstuļu izsūtīšanu vai citām uzbāzīgām darbībām. Katrs Kluba vadītājs ir personīgi atbildīgs par viņa izsūtīto e-pasta vēstuļu saturu.

3.8

Kluba vadītājiem nav atļauts pieprasīt no Biedriem samaksu par iestāšanos Klubā.

4. BIEDRA PIENĀKUMI
4.1

Ja Jūs esat Biedrs, Jūs piekrītat:

 1. pievienoties Klubam tikai tad, ja Jūs pazīstat un uzticaties Kluba vadītājam;
 2. kā Biedrs rīkoties atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas;
 3. izturēties pret citiem Biedriem godīgi un ar cieņu;
 4. respektēt citu Biedru privātumu un apstrādāt viņu personas datus tikai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku un attiecīgajiem datu aizsardzības likumiem;
 5. aizsargāt savu Lietotāja kontu un piekļuvi Kluba vadības iespējām pret nesankcionētu izmantošanu (mēs iesakām izmantot RSA drošības ierīci);
 6. jebkuros ar Klubu saistītos jautājumos un strīdos vispirms vērsties pie sava Kluba vadītāja;
 7. nekavējoties ziņot mums par jebkuru iespējamu krāpniecību, žetonu atdošanu, neatļautu sadarbību, naudas atmazgāšanu vai cita veida rīcību, kas ir nelikumīga vai kuru mēs esam aizlieguši (kā norādīts šajā Līgumā, Galalietotāja licences līgumā vai citur Vietnēs), par kuru Jums ir kļuvis zināms saistībā ar savu Klubu; un
 8. neveikt nekāda veida darbības, kuras, mūsuprāt, rada vai varētu radīt sliktu reputāciju PokerStars vai jebkuram no tā grupas uzņēmumiem, vai materiāli kaitētu PokerStars vai tā grupas uzņēmumu interesēm.
4.2

Aicinot citus cilvēkus pievienoties Jūsu Klubam, Jums kā Biedram nav atļauts nodarboties ar nevēlamu e-pasta vēstuļu izsūtīšanu vai citām uzbāzīgām darbībām (tostarp ar reklamēšanu citos klubos), lai piesaistītu Biedrus. Katrs Biedrs ir personīgi atbildīgs par viņa izsūtīto e-pasta vēstuļu saturu.

5. SADARBĪBAS PARTNERI
5.1

Ja Jūs esat viena no Sadarbības partnera līgumā iesaistītajām pusēm, attiecībā uz Jūsu Home Games izmantošanu uz Jums attiecas šādi noteikumi un nosacījumi (vārdiem, kas šajā 5. punktā sākas ar lielo burtu un kuri šajā Līgumā nav definēti savādāk, būs tā nozīme, kura tiem ir piešķirta Sadarbības partnera līgumā):

5.2

Ar šo Jums tiek piešķirtas tiesības reklamēt un popularizēt Home Games, savā Mājaslapā izvietojot Mārketinga kodus un/vai Saites Vietņu reklāmas un popularizēšanas nolūkos, ar nosacījumu, ka Jūs ievērojat pēdējo Sadarbības partnera līguma versiju. Ikvienu klubu, kurš tiks reģistrēts nesankcionētu Jūsu mārketinga un popularizēšanas darbību rezultātā, PokerStars var nekavējoties slēgt.

5.3

Jūs drīkstat aicināt savas Mājaslapas lietotājus kļūt par Kluba vadītāju, tostarp ar e-pasta starpniecību, un iekļaut šādā uzaicinājumā savu Mārketinga kodu un/vai Saiti, TOMĒR jebkurai trešajai pusei, tostarp Jūsu Mājaslapas lietotājiem un ikvienam Kluba vadītājam vai Biedram, ir stingri aizliegts aicināt potenciālos Biedrus iestāties Klubā, izmantojot Saiti un/vai Mārketinga kodu, kas Jums tika piešķirts saskaņā ar Sadarbības partnera līgumu.

5.4

Jums ir stingri aizliegts iekļaut jebkuru Mārketinga kodu un/vai Saiti, kas Jums tika piešķirta saskaņā ar Sadarbības partnera līgumu, vai arī jebkāda veida pamudinājumu jebkurā Jūsu izsūtītā ielūgumā jebkurai trešajai pusei, tostarp Jūsu Mājaslapas lietotājiem, kļūt par Jūsu izveidotā Kluba Biedru.

5.5

Jums nav atļauts pieprasīt trešajām pusēm, tostarp Jūsu Mājaslapas lietotājiem, ielūgt potenciālos Biedrus iestāties Klubā, izmantojot Saiti un/vai Mārketinga kodu, kas Jums tika piešķirts saskaņā ar Sadarbības partnera līgumu.

5.6

Izmantojot Home Games, Jums nav atļauts piedāvāt vai sniegt (vai ieteikt trešajai pusei piedāvāt vai sniegt) jebkāda veida stimulus (tiešus vai netiešus, finansiālus vai cita veida) pa e-pastu, Mājaslapas publikācijā vai citos medijos (tiešsaistē vai nesaistē) nevienai trešajai pusei, tostarp dalīties ar Komisiju, kuru Jūs nopelnījāt ar Home Games izmantošanu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

5.7

Jums ir aizliegts izmantot Home Games jebkādā tam neparedzētā veidā (ieskaitot tā izmantošanu, lai palielinātu Komisiju vai citus Jums pienākošos Maksājumus).

5.8

Ja tiks noskaidrots, ka Jūs esat pārkāpis šo 5. punktu vai arī veicat jebkādas darbības, lai apietu šeit norādītos aizliegumus, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem veikt jebkura veida darbības, ieskaitot jebkura attiecīgā Kluba slēgšanu un/vai Sadarbības partnera līguma laušanu.

5.9

Jums šajā 5. punktā piešķirtās tiesības izmantot Home Games PokerStars jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var anulēt, un tās būs pakļautas visiem turpmākajiem nosacījumiem un/vai ierobežojumiem, kurus PokerStars laiku pa laikam var noteikt pēc saviem ieskatiem, kā, piemēram, tostarp ierobežojot Biedru faktisko vai procentuālo skaitu, kas Jums ir piesaistīts jebkurā Klubā.

6. REKLAMĒŠANA
6.1

Jūs nedrīkstat izmantot Home Games, lai reklamētu jebkāda veida pakalpojumus vai produktus, kas nepieder PokerStars vai tā grupas uzņēmumiem (piemēram, izmantot saites uz trešo pušu vietnēm vai izvietot trešo pušu reklāmu), vai arī jebkādā veidā aicināt Biedrus spēlēt tiešsaistes pokeru PokerStars konkurentu mājaslapās.

6.2

Jums nav atļauts publicēt saites vai citā veidā izvietot saites no Vietnēm vai jebkurām to daļām (ieskaitot tās Vietņu daļas, kas ir saistītas ar Jūsu Klubu) uz trešo pušu mājaslapām, kuras reklamē PokerStars konkurentus, norāda uz PokerStars saistību, apstiprinājumu vai atbalstu Klubam vai arī pārkāpj jebkuru šī Līguma vai Galalietotāja licences līguma noteikumu.

6.3

Jūs drīkstat izvietot saiti uz Vietnēm jebkurā Jums piederošā mājaslapā vai Jūsu izsūtītā e-pasta vēstulē ar nosacījumu, ka (i) tas tiek darīts godīgā un likumīgā veidā, un nekaitē mūsu reputācijai vai neizmanto to, un (ii) Jūs nenorādāt uz jebkādu saistību, apstiprinājumu vai atbalstu no mūsu puses, ja tāds nepastāv. Savas tiesības izmantot saites saskaņā ar šo punktu 6.3 Jūs nedrīkstat licencēt, piešķirt vai savādākā veidā nodot citiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā anulēt šīs saišu izmantošanas tiesības.

7. FINANSIĀLI IEGUVUMI
7.1

Home Games ir paredzēts tikai un vienīgi Jūsu personīgajai izklaidei (neatkarīgi no tā, vai Jūs to izmantojat kā Kluba vadītājs vai Biedrs), un to nekādā veidā nedrīkst izmantot, lai Jūs vai kāds cits Home Games Lietotājs gūtu finansiālu labumu. Attiecībā uz Home Games izmantošanu ir aizliegtas šādas darbības (saraksts nav pilnīgs):

 1. darījumu konta atvēršana vai jebkādas citas metodes, shēmas vai sistēmas izveidošana tiešsaistē vai nesaistē ar mērķi piešķirt naudu kādai personai, balstoties uz jebkuras Home Games naudas spēles vai turnīra rezultātiem;
 2. samaksas pieprasīšana vai saņemšana no jebkura Biedra par iestāšanos klubā; vai
 3. naudas pelnīšana vai cita veida atalgojuma saņemšana no reklāmas ieņēmumiem (ievērojot punktus 6.1 vai 6.2).
8. PRIVĀTUMS UN IDENTITĀTE
8.1

Jūs apzināties un pieņemat, ka HG spēlē var piedalīties spēlētāji, kuri viens otru pazīst, un daži vai visi šie spēlētāji var spēlēt HG spēli no vienas un tās pašas atrašanās vietas. Ja Jūs ieslēgsiet video vai balss iespēju, Jūs spēlēšanas laikā varēsiet arī redzēt un dzirdēt savus pretiniekus (tāpat kā pretinieki spēles laikā redzēs un dzirdēs Jūs, ja Jūs izmantosiet šo iespēju). Līdz ar šī Līguma akceptēšanu Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Jūsu jurisdikcijā Jūsu piedalīšanās Home Games spēlēs ir likumīga.

8.2

Jūsu PokerStars spēlētāja konta lietotājvārds kalpos arī kā Jūsu Kluba vadītāja vai Biedra identifikators, un tas būs redzams Kluba vadītājam un Biedriem Home Games vestibilā, Kluba vestibilā un (ja Kluba vadītājs vēlēsies to iekļaut sarakstos) publiski pieejamos Klubu sarakstos. Tādējādi cilvēki, kuri Jūs pazīst no Home Games un/vai Jūsu Kluba (un būs Jūs redzējuši un/vai dzirdējuši, ja Jūs izmantojat video iespēju), zinās arī Jūsu PokerStars spēlētāja konta lietotājvārdu. Ja Jūs tam nepiekrītat, Jums nevajadzētu izmantot Home Games. Lietotājiem nevar piederēt vairāk kā viens, unikāls lietotājvārds.

8.3

PokerStars var izskatīt Kluba čata ierakstus jebkādiem mērķiem, tostarp, lai pārbaudītu, vai Jūs darbojaties saskaņā ar šo Līgumu un Galalietotāja licences līgumu.

8.4

Jūsu personas informācija var tikt atklāta trešajām pusēm, ja mums radīsies aizdomas, ka Jūs esat iesaistīts Krāpnieciskā darbībā (kā tas ir definēts punktā 10.1). Tomēr, atklājot šāda veida informāciju, mēs ievērosim Privātuma politiku.

8.5

Jūs piekrītat no mums saņemt e-pasta vēstules par Jūsu Kluba aktivitātēm, ieskaitot HG spēļu kalendārus, rezultātus un ieņemtās vietas. Katrā Klubā Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu e-pasta vēstuļu saņemšanas. Lūdzu, ņemiet vērā: ja vien Jūs neatteiksieties no konkrētā Kluba e-pasta vēstulēm, Jūs šīs e-pasta vēstules saņemsiet pat tad, ja Jūs būsiet atteicies no Vietņu reklāmas vai citu e-pasta vēstuļu saņemšanas.

9. SISTĒMAS UZTURĒŠANA
9.1

Ik pa laikam PokerStars var uz brīdi pārtraukt Home Games pieejamību, lai veiktu nepieciešamos sistēmas uzturēšanas darbus (vai jebkura cita iemesla dēļ, kuru pieļauj Galalietotāja licences līgums), tomēr iespēju robežās mēs Jūs par šādu pārtraukumu brīdināsim. Šāda pārtraukuma gadījumā var būt nepieciešams atcelt paredzētās HG spēles. Kluba vadītājs par šāda veida atcelšanu nav atbildīgs.

9.2

Ja Jūs esat Biedrs, Jūs apzināties to, ka punktā 9.1 aprakstītais pārtraukums nav atkarīgs no Kluba vadītāja. Tomēr, ja Jums ir kādi jautājumi par pārtraukumiem, vispirms Jums jāsazinās ar sava Kluba vadītāju.

9.3

Ja Jūs esat Kluba vadītājs, Jūs uzņematies galveno atbildību atbildēt uz visiem Biedru jautājumiem saistībā ar jebkuru punktā 9.1 aprakstīto pārtraukumu.

9.4

Jūs varat atcelt reģistrāciju HG turnīrā jebkurā laikā, līdz pat divām minūtēm pirms tā sākuma laika. Ja Jūs nespēlēsiet noliktajā HG turnīrā un nebūsiet laicīgi atcēlis reģistrāciju, Jūs zaudēsiet savu dalības maksu un PokerStars kompensāciju Jums neizmaksās.

10. KRĀPNIECISKA RĪCĪBA
10.1

PokerStars Jums atļauj izmantot Home Games ar nosacījumu, ka Jūs nenodarbosieties ar krāpniecību vai negodīgu rīcību. Jūs apņematies nenodarboties vai neizraisīt, neiedrošināt, nepalīdzēt un neatbalstīt jebkura veida krāpniecību vai negodību rīcību, vai jebkuru citu darbību, kas ir nelikumīga vai kuru mēs esam aizlieguši (kā noteikts šajā Līgumā, Galalietotāja licences līgumā vai citur Vietnēs) attiecībā uz Klubu vai Home Games izmantošanu ("Krāpnieciska rīcība").

10.2

PokerStars pret Krāpniecisku rīcību attiecas ļoti nopietni. Papildus jebkurām citām PokerStars tiesībām vai darbībām, kuras ir minētas šajā Līgumā, Galalietotāja licences līgumā, likumos un citur, par jebkuru Krāpnieciskā rīcībā iesaistītu Lietotāju var tikt ziņots attiecīgajām varas iestādēm.

10.3

Kluba vadītājam iespēju robežās jāseko sava Kluba aktivitātēm, lai pamanītu Krāpnieciskas rīcības pazīmes, un jāziņo atbalsta dienestam par jebkuru zināmu vai iespējamu Krāpniecisku rīcību saskaņā ar punkta 3.3 (i) nosacījumiem.

10.4

Papildus punktā 10.3 noteiktajam, katram biedram jābūt modram attiecībā uz Krāpnieciskas rīcības pazīmēm viņa Klubā un jāziņo atbalsta dienestam par jebkuru zināmu vai iespējamu Krāpniecisku rīcību saskaņā ar punkta 4.1 (f) nosacījumiem.

11. ATSTĀDINĀŠANA UN PĀRKĀPUMI
11.1

Ja mums būs pamats uzskatīt, ka Jūs varat būt pārkāpis jebkuru šī Līguma vai Galalietotāja licences līguma daļu, vai arī pamatojoties uz jebkuru citu attaisnojamu iemeslu, PokerStars patur tiesības (nezaudējot savas pārējās tiesības vai darbības, kas ir minētas šajā Līgumā, Galalietotāja licences līgumā, likumos un citur) nekavējoties:

 1. pārtraukt vai liegt Jums piekļuvi Vietnēm vai jebkurai to daļai, tostarp jebkuram Klubam, kurā Jūs esat Kluba vadītājs vai Biedrs, vai Home Games kā tādam;
 2. pārtraukt vai atcelt jebkuru HG spēli vai jebkuras citas ar Klubu saistītās aktivitātes;
 3. pārtraukt Kluba darbību; un/vai
 4. slēgt Klubu.
11.2

Ja tiks noskaidrots, ka Jūs esat pārkāpis jebkuru šī Līguma vai Galalietotāja licences līguma daļu, PokerStars patur tiesības (nezaudējot savas pārējās tiesības un darbības, kas ir minētas šajā Līgumā, Galalietotāja licences līgumā, likumos un citur) nekavējoties:

 1. lauzt šo Līgumu;
 2. pārtraukt vai uz laiku liegt Jums piekļuvi Vietnēm vai jebkurām to daļai, tostarp jebkuram Klubam, kurā Jūs esat Kluba vadītājs vai Biedrs, vai Home Games kā tādam;
 3. pārtraukt vai atcelt jebkuru HG spēli vai jebkuras citas ar Klubu saistītās aktivitātes;
 4. pārtraukt Kluba darbību vai pilnībā to slēgt;
 5. konfiscēt visus Jūsu Lietotāja kontā esošos naudas līdzekļus;
 6. slēgt Jūsu Lietotāja kontu;
 7. uzsākt pret Jums tiesvedību; un/vai
 8. veikt jebkuru citu darbību pēc PokerStars ieskatiem.
12. ATBILDĪBA UN ATBRĪVOŠANA
12.1

Jūs piekrītat pilnībā atbrīvot no atbildības, aizstāvēt un nevainot PokerStars, tā grupas uzņēmumus un to akcionārus, direktorus un darbiniekus saistībā ar jebkurām prasībām, pieprasījumiem, saistībām, zaudējumiem un izmaksām, ieskaitot juridiskās izmaksas un jebkuras citas izmaksas, neatkarīgi no to cēloņa, kas var rasties:

 1. Jums pilnībā vai daļēji pārkāpjot šo Līgumu (vai pastāvot aizdomām par šādu pārkāpšanu);
 2. Jums (saistībā ar Home Games) pārkāpjot vai neievērojot jebkuru likumu vai trešo pušu tiesības (vai pastāvot aizdomām par šādu pārkāpšanu vai neievērošanu);
 3. jebkuras Krāpnieciskas rīcības rezultātā, kurā Jūs bijāt iesaistīts saistībā ar Home Games (vai pastāvot aizdomām par šādu krāpniecisku rīcību); un
 4. Jums izmantojot Home Games vai citai personai izmantojot un piekļūstot Home Games ar Jūsu pieslēgšanās datiem (ar vai bez Jūsu atļaujas).
12.2

Nekādā gadījumā, tostarp nolaidības rezultātā, PokerStars neuzņemsies atbildību par īpašiem, nejaušiem, tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp zaudējumiem, kas radušies no uzņēmējdarbības peļņas zuduma, uzņēmējdarbības pārtraukšanas, ar uzņēmējdarbību saistītas informācijas zuduma vai jebkura cita finanšu zaudējuma), kas radušies no šī Līguma vai saistībā ar šo Līgumu, pat tad, ja PokerStars iepriekš zināja par šādu zaudējumu iespējamību vai arī šādi zaudējumi iespēju robežās bija paredzami.

12.3

Nekas šajā Līgumā neierobežo puses atbildību par personīgo traumu vai nāvi, kas iestājusies šīs puses nevērības, zādzības vai krāpniecības rezultātā.

13. PRIORITĀTE
13.1

Attiecībā uz Jūsu Home Games izmantošanu, ja šī Līguma 6. un 7. punktā minētais būs pretrunā ar Jūsu Sadarbības partnera līgumu, noteicošais būs Jūsu Sadarbības partnera līgums.

14. IZMAIŅAS
14.1

PokerStars ik pa laikam var atjaunot vai mainīt šī Līguma vai jebkuras tā daļas nosacījumus. Mēs Jūs informēsim par jebkurām būtiskām izmaiņām, kas tiks ieviestas šajā Līgumā, Vietnēs vai citos veidos pirms šīs izmaiņas stāsies spēkā, un Jums būs nepārprotami jāpieņem šīs izmaiņas, lai varētu turpināt izmantot Pakalpojumu, un izmaiņas kļūs saistošas uzreiz pēc Jūsu nepārprotamās piekrišanas. Mēs Jums iesakām regulāri apmeklēt Vietnes un pārbaudīt pašreiz spēkā esošā Līguma noteikumus un nosacījumus. Tas, ka Jūs turpināt izmantot Vietnes, tiks uzskatīts par Jūsu apliecinājumu tam, ka Jūs piekrītat visām Līguma izmaiņām.

15. NOTEICOŠIE LIKUMI
15.1

Šis Līgums un visi ar to saistītie jautājumi tiek regulēti un skaidroti saskaņā ar Maltas likumiem. Jūs piekrītat (ievērojot tālāk norādīto), ka tikai Maltas tiesām ir tiesu vara attiecībā uz jebkuru prasību, strīdu vai nesaskaņām Līguma sakarā un jebkuru ar to saistīto jautājumu, un Jūs atsakāties no jebkurām tiesībām apstrīdēt jebkuru šo tiesu tiesvedību vai apgalvot, ka tiesvedība norisinās nelabvēlīgā tiesā vai šīm tiesām nav juridisku pilnvaru. Nekas šajā punktā nevar ierobežot PokerStars tiesības uzsākt pret Jums tiesvedību jebkurā citā kompetentas jurisdikcijas tiesā, kā arī tiesvedības uzsākšana vienā vai vairākās jurisdikcijās nebūs šķērslis tās uzsākšanai citā jurisdikcijā, vienlaicīgi vai nē, konkrētās jurisdikcijas likumu ietvaros.

16. NODALĀMĪBA
16.1

Ja kāda šī Līguma daļa ir vai kļūst nelikumīga, nederīga vai nepiemērojama kādā jurisdikcijā, tas neietekmēs jebkuras citas daļas likumīgumu vai piemērojamību šajā jurisdikcijā, kā arī šīs vai citas daļas likumīgumu vai piemērojamību citā jurisdikcijā. Ja jebkura daļa ir spēkā neesoša, taču būtu spēkā, ja tā tiktu daļēji dzēsta vai mainīta, tad attiecīgā daļa ir spēkā ar tādām izmaiņām, kas būtu nepieciešamas, lai tā kļūtu par spēkā esošu.

17. PIEŠĶIRŠANA
17.1

PokerStars patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma piešķirt pilnīgas vai daļējas šī Līguma tiesības citai pusei. Jūs nedrīkstat nodot savas šī Līguma tiesības vai pienākumus citai pusei.

18. CITI NOLIKUMI
18.1

PokerStars atteikšanās no savām tiesībām (tiešā vai netiešā veidā) attiecībā uz jebkuru šī Līguma daļas pārkāpumu (ieskaitot PokerStars nespēju pieprasīt precīzu un burtisku jebkuras šī Līguma daļas ievērošanu un izpildi) nevar tikt skaidrota kā atteikums no tiesībām attiecībā uz jebkuru turpmāko šīs daļas vai jebkuras citas šī Līguma daļas pārkāpumu.

18.2

Izņemot PokerStars grupas uzņēmumus, nekas šajā Līgumā neveido vai nepiešķir jebkāda veida tiesības vai citus ieguvumus personām, kas nav šajā Līgumā iesaistītās puses (tostarp jebkuru Jūsu Kluba vadītāju vai Biedru, izņemot Jūs).

18.3

Nekas šajā Līgumā neveido un netiek uzskatīts par darba attiecību, partnerattiecību, pārstāvniecības, trasta vienošanās, uzticības personas attiecību vai kopuzņēmuma veidošanu starp Jums un mums.

18.4

Šis Līgums un tajā minētie dokumenti ir visaptveroša vienošanās starp Jums un mums attiecībā uz Home Games, un aizvieto jebkuru iepriekšējo līgumu, norunu vai vienošanos starp mums un Jums attiecībā uz Home Games.

18.5

Jums jānorāda pilnīga un patiesa informācija, kuru PokerStars pieprasa saistībā ar Home Games izmantošanu no Jūsu puses un, ja Jūs esat Kluba vadītājs, Home Games izmantošanu no Jūsu Kluba Biedru puses, vienmēr ievērojot Privātuma politikas noteikumus.

18.6

Šī Līguma tulkoto versiju atšķirību gadījumā par galveno tiks uzskatīta šī Līguma angļu valodas versija.