Tūlītēja dāvana līdz $100 - noteikumi un nosacījumi

Šie ir akcijas "Tūlītēja dāvana līdz $100" ("akcija"), kuru organizē interneta vietnes www.pokerstars.eu un tās partneru vietņu ("vietne"), kā arī PokerStars programmas ("programma") operators ("PokerStars"/"mēs"/"mūsu"), noteikumi ("noteikumi").

Ikviens dalībnieks ("dalībnieks"/"Jūs"/"Jūsu"), kurš vēlas piedalīties akcijā, līdz ar šo piekrīt: (i) šiem noteikumiem, (ii) noteikumiem un nosacījumiem, kuriem ir pakļauta vietne, kas atrodas http://www.pokerstars.eu/lv/tos/ ("noteikumi un nosacījumi"), un (iii) turnīru noteikumiem, kas regulē dalību jebkurā vietnes turnīrā ("turnīru noteikumi") un kuri atrodas šeit – http://www.pokerstars.eu/lv/poker/tournaments/rules/), un piekrīt būt bez nosacījumiem tiem pakļauts, lai varētu piedalīties šajā akcijā. 

1. Informācija par akciju

1.1 Šī akcija notiek no 2013. gada 11. novembra līdz 2014. gada 31. decembrim ("norises laiks").

1.2 Lai varētu piedalīties akcijā un saņemt dāvanu, vispirms Jums ir jāsaņem personīgs uzaicinājums no PokerStars pa epastu vai ar paziņojumu programmā. Uzaicinātajiem spēlētājiem, kuri vēlas piedalīties, piecu dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas savā PokerStars kontā ir jāveic $10 vai lielāka iemaksa. Iemaksas veikšanas laikā dalībniekam ir jāievada bonusa kods "WINNER". Pēc $10 iemaksas veikšanas un bonusa koda ievadīšanas dalībnieks piedalīsies akcijā, kurā viņam tiks piešķirta kāda no šīm garantētajām balvām:

  1. tūlītēja naudas balva $10, $20, $50 vai $100 apmērā. Šī tūlītējā naudas dāvana tiks ieskaitīta dalībnieka kontā, un to uzreiz varēs izmantot.
  2. Viena, divas, piecas vai desmit daudzgaldu turnīru biļete(-s), katra $11 vērtībā. Šīs biļetes varēs izmantot dalībai jebkurā PokerStars daudzgaldu turnīrā, kura dalības maksa atbilst biļetes vērtībai.

2. Dalība

2.1 Lai varētu piedalīties akcijā, visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadu vecumā vai arī to dzīvesvietas valstī noteiktajā pilngadības vecumā (atkarībā no lielākā). Jebkurā laikā Jums var tikt palūgts PokerStars vai tā nozīmētai trešajai pusei uzrādīt Jūsu vecumu un/vai personu apliecinošu dokumentu. Pēc pieprasījuma Jums ir jāspēj uzrādīt derīgu pasi vai citu valsts izdotu dokumentu ar fotogrāfiju, lai PokerStars pierādītu savu vecumu un/vai personību. Ikviens dalībnieks, kurš nespēs uzrādīt šādu vecumu apliecinošu dokumentu vai dokumentus, tiks automātiski izslēgts no akcijas un bez kompensācijas var zaudēt jebkuras saņemtās vai piešķirtās priekšrocības, balvas vai naudu.

2.2 Ikvienam dalībniekam ir jābūt tai personai, kuras vārds ir redzams PokerStars vietnes kontā ("spēlētāja konts"), ar kuru tika veikta reģistrācija dalībai akcijā, un kura faktiski piedalās akcijā. Līdz ar dalību šajā akcijā Jūs PokerStars apstiprināt to, ka Jūsu spēlētāja kontā reģistrētais vārds un adrese ir pareizi. Ja Jūs nevarēsiet PokerStars uzrādīt derīgu sava vārda un adreses pierādījumu, Jūs no akcijas tiksiet izslēgts vai diskvalificēts. 

2.3 PokerStars darbinieki un darbinieku radinieki, kā arī personas, kuras ir saistītas ar PokerStars, akcijā piedalīties nedrīkst. Šim mērķim termins "radinieks" apzīmē vīru, sievu, partneri, vecākus, bērnu, brāli vai māsu. Apzīmējumā "saistīts" tostarp ir iekļauta persona vai personas, ar kurām darbinieks dzīvo vienā dzīvesvietā.

2.4 Šajā akcijā drīkst piedalīties tikai PokerStars.eu spēlētāji, kuri ir saņēmuši personīgu ielūgumu no PokerStars. Amerikas Savienoto Valstu spēlētāji netiks uzaicināti un piedalīties nevarēs.

3. Dalībnieku uzvedība

3.1 Jums drīkst būt tikai viens PokerStars spēlētāja konts, un dalībai akcijā Jums ir jāizmanto šis spēlētāja konts. Turklāt Jūs nedrīkstat atļaut citai personai piedalīties akcijā ar Jūsu spēlētāja kontu. 

3.2 Ja saistībā ar Jūsu dalību akcijā PokerStars atklās jebkāda veida krāpniecību, apmānu, nepieņemamu uzvedību, negodību vai līdzīga veida darbības, vai arī Jūs pārkāpsiet šos noteikumus, noteikumus un nosacījumus vai turnīru noteikumus, PokerStars patur neierobežotas tiesības Jūs automātiski diskvalificēt vai anulēt Jūsu dalību. Ja krāpniecība, apmāns, nepieņemama uzvedība, negodība vai cita veida darbības tiks atklātas tikai pēc balvas piešķiršanas, Jums pēc pieprasījuma tā būs jāatgriež (vai jāizmaksā kompensācija) PokerStars, tiklīdz PokerStars Jūs lūgs to izdarīt.

3.3 Norises laikā visu dalībnieku uzvedība būs pakļauta stingriem noteikumiem, kuru ievērošanai sekos PokerStars un/vai tā pilnvarotie. PokerStars patur tiesības pēc saviem ieskatiem rīkoties ar ikvienu dalībnieku, kurš pārkāps šos noteikumus, noteikumus un nosacījumus vai turnīru noteikumus un/vai attiecībā uz akciju darbosies krāpnieciskā vai negodīgā veidā. Tostarp tā var būt dalībnieka izslēgšana, dalības apturēšana vai diskvalifikācija no akcijas un/vai programmas un jebkādas šim dalībniekam rezervētās vai pienākošās balvas vai atalgojuma konfiskācija. Lēmums par to, kāda veida darbības vai uzvedība tiks uzskatīta par šīs akcijas noteikumu pārkāpumu vai arī tiks uzskatīta par krāpšanu vai negodīgu rīcību attiecībā uz dalībnieka uzvedību šīs akcijas laikā, tiks pieņemts pēc PokerStars ieskatiem.

4. Balvas

4.1 Katrs dalībnieks saņems garantētu dāvanu $10 līdz $110 vērtībā.

4.2 Šīs dāvanas dalībniekiem tiks piešķirtas izlozes kārtībā, un katram dalībniekam ir garantēta dāvana. Dāvanas tiks piešķirtas šādā veidā:

Balvas veids Balvas vērtība Balvas saņemšanas izredzes
$10 naudas balva $10 25%
$20 naudas balva $20 20%
$50 naudas balva $50 4%
$100 naudas balva $100 1%
$11 turnīra biļete $11 25%
$11 turnīra biļete x 2 $22 20%
$11 turnīra biļete x 5 $55 4%
$11 turnīra biļete x 10 $110 1%
Kopējās balvu saņemšanas izredzes 1 pret 1 (100%)

4.3 Skaidrības labad - dāvanas nevar atdot citiem, tās nevar piešķirt, pārskaitīt vai pārdot citai personai.

4.4 Skaidrības labad - galvenās balvas un/vai citas lietas, kas var tikt piešķirtas šīs akcijas ietvaros ("dāvanas"), nevar atdot citiem, tās nevar apmainīt, piešķirt, pārskaitīt vai pārdot citai personai. Ja galvenā balva un/vai dāvana netiks pieprasīta, mēs jebkuru no tām varam piešķirt citai personai.

4.5 Skaidrības labad - šīs akcijas ietvaros dalībnieku veiktā iemaksa nav jāizmanto likmju veikšanai. Šo iemaksu dalībnieks drīkst brīvi izņemt no konta bez komisijas maksas un nezaudējot tiesības piedalīties akcijā.

4.6 Galvenās balvas un/vai dāvanas piegādātājs var pieprasīt ievērot papildu noteikumus un nosacījumus ("trešo pušu noteikumi"), kuriem Jums ir jāpakļaujas saistībā ar to, ka Jūs izmantojat galveno balvu/dāvanu, un PokerStars nebūs atbildīgs par Jūsu nepakļaušanos jebkuriem trešo pušu noteikumiem. Turklāt Jums var nākties slēgt atsevišķu līgumu ar PokerStars attiecībā uz nosacījumiem, kas regulē galvenās balvas un/vai dāvanas piešķiršanu un/vai izmantošanu. Šo nosacījumu pārkāpšanas rezultātā galvenā balva/dāvana var tikt konfiscēta. 

4.7 Uzvarētājiem nav tiesību un nav atļauts bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jebkādā veidā pakļaut PokerStars jebkādiem līgumiem, izdevumiem vai izmaksām.

4.8 Galvenā balva/dāvana netiks piešķirta nevienam dalībniekam, kurš kaut kādu iemeslu dēļ nav likumīgi tiesīgs galveno balvu/dāvanu saņemt un/vai izmantot, vai arī gadījumos, kad galvenās balvas/dāvanas piešķiršana šim dalībniekam būtu pretlikumīga.

4.9 Ikviens dalībnieks, kurš šīs akcijas ietvaros saņems galveno balvu/dāvanu, pats būs atbildīgs par visām nodevām, nodokļiem vai citiem maksājumiem, kurus par galvenās balvas/dāvanas saņemšanu saskaņā ar pastāvošajiem likumiem var nākties maksāt attiecīgajām iestādēm. 

4.10 Ja šīs akcijas ietvaros Jūs varēsiet saņemt galveno balvu/dāvanu, mēs Jums par to nekavējoties paziņosim un Jūs savu galveno balvu/dāvanu saņemsiet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akcijas beigām. Tomēr ņemiet vērā, ka balva var būt saistīta ar nākotnes notikumu, tāpēc līdz tā norises datumam Jūs nevarēsiet galveno balvu/dāvanu izmantot. 

4.11 Ikviens dalībnieks jebkurā laikā drīkst pieprasīt un saņemt sarakstu ar PokerStars spēlētāju lietotājvārdiem un to norises laikā saņemtajām balvām. Tāpat arī visi dalībnieki piekrīt tam, ka šādu pieprasījumu rezultātā tiks atklāts viņu PokerStars lietotājvārds un balva.

5. Veselība un drošība

5.1 Jums jāpakļaujas visām veselības un drošības vadlīnijām un/vai norādījumiem, kurus var sniegt PokerStars vai arī par kuriem Jums ir jābūt lietas kursā (saistībā ar Jūsu dalību šajā akcijā), un Jums jāpakļaujas visām attiecīgajām juridiskajām un normatīvajām prasībām. Jebkuru norādījumu neizpildīšanas gadījumā Jūs var diskvalificēt no akcijas.

5.2 Piedaloties jebkuros ar akciju vai balvu saistītos notikumos vai aktivitātēs, Jums ir jādara viss nepieciešamais, lai parūpētos par savu veselību un drošību. Jebkuras Jūsu darbības vai uzvedības rezultātā, kura pēc PokerStars uzskatiem var apdraudēt veselību vai drošību (ieskaitot, bet ne tikai, jebkāda veida aizskarošu uzvedību, fizisku vai psiholoģisku), Jūs nekavējoties tiksiet diskvalificēts.

5.3 Jūsu pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai parūpētos par savu drošību un novērtētu akcijas vispārējo piemērotību Jūsu dalībai tajā, kā arī apzināties to, ka atbildību par dalību akcijā uzņemas pats dalībnieks.

5.4 Jūsu pienākums ir ziņot PokerStars par jebkurām veselības vai citām problēmām, kuru dēļ Jūs nevarat piedalīties akcijā, tiklīdz Jūs atklājat šādas problēmas. PokerStars patur tiesības bez kompensācijas vai turpmākām saistībām anulēt Jūsu akcijā ieņemto vietu vai nepiešķirt Jums balvu (ja tāda ir paredzēta), ja PokerStars uzskata, ka Jūs varat pakļaut sevi vai apkārtējos veselības vai savainojuma riskam vai būt par cēloni akcijas atcelšanai, traucēšanai vai pārtraukšanai.

6. Atbildības ierobežošana

6.1 Līdz ar dalību jebkurā akcijā Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības un nevainot PokerStars, tā juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus un pārstāvjus par izdevumiem, izmaksām, zaudējumiem, prasībām, darbībām vai tiesvedības no Jūsu puses (vai trešās puses Jūsu uzdevumā) ("prasības") saistībā ar Jūsu dalību šajā akcijā un/vai jebkuru balvu/dāvanu, kas Jums var tikt piešķirta, un PokerStars pilnībā izslēdz jebkāda veida atbildību attiecībā uz šādām prasībām (izņemot izmaksu un izdevumu segšanu, kas tiek nodrošināta šīs akcijas balvas ietvaros (ja tas ir paredzēts)). Šajā ierobežojumā nav iekļauta PokerStars atbildība pret Jums par: (i) nevērību; (ii) nāvi vai personīgiem ievainojumiem, kas radušies PokerStars vai to darbinieku nevērības dēļ; (iii) krāpniecisku maldināšanu; vai (iv) jebkuru atbildību, kuru attiecīgo likumu ietvaros nevar izslēgt vai ierobežot.

6.2 Izņemot kā norādīts punktā 7.1, Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka, līdz attiecīgajos likumos noteiktajai pakāpei, neatkarīgi no darbības formas, vai tas būtu līguma ietvaros, deliktā vai savādāk, PokerStars vai tā sadarbības partneri, tajā skaitā to attiecīgās amatpersonas, direktori, darbinieki, pārņēmēji un juridiskie mantinieki, nebūs atbildīgi pret Jums vai citiem par: (i) jebkādiem netiešiem, īpašiem, sodāmiem, nejaušiem, izrietošiem (tajā skaitā zaudējumiem no uzņēmējdarbības pārtraukšanas, uzņemējdarbības un citas peļņas zudumiem, programmu zaudējumiem, aprīkojuma vai programmu aizstāšanas izdevumiem vai informācijas vai datu zuduma) vai citiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā ir radušies no vai saistībā ar Jūsu dalību šajā akcijā (vai nespēju piedalīties tajā), pat tad, ja PokerStars tika informēts par šādu zaudējumu iespējamību; vai (ii) jebkuru prasību saistībā ar kļūdām, neiekļaušanu vai citām akcijas neprecizitātēm.

6.3 PokerStars attiecībā pret Jums nebūs atbildīgs par savu pienākumu neizpildīšanu saistībā ar akciju vai galveno balvu/dāvanu, ja PokerStars to nespēs izdarīt no tā neatkarīgu apstākļu dēļ. Kaut arī PokerStars var mēģināt piedāvāt citu galveno balvu/dāvanu, tā pienākums nebūs dalībniekam piešķirt kompensāciju, ja šādos gadījumos tas netiks izdarīts.

6.4 Ar šo Jūs piekrītat atbrīvot PokerStars, tā juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās amatpersonas, direktorus un darbiniekus no atbildības par izmaksām, zaudējumiem, izdevumiem un saistībām (ieskaitot kaitējumu reputācijai un samaksu par profesionālu padomdevēju pakalpojumiem), kas radušies PokerStars tādēļ, ka Jūs neizpildījāt savus pienākumus, kas ir atrunāti šajos noteikumos, noteikumos un nosacījumos vai turnīru noteikumos, vai arī saistībā to, ka Jūs neizpildījāt PokerStars sniegtos norādījumus, vai saistībā ar jebkuru jautājumu attiecībā uz Jūsu dalību akcijā.

the Promotion or in respect of the Main Prize/Gift where it is unable to do so as a result of circumstances beyond its reasonable control and whilst PokerStars may endeavour to provide an alternative Main Prize/Gift, it shall not be liable to compensate any Entrant where it fails to do so in such circumstances.

6.4 You hereby agree to indemnify PokerStars, its legal representatives, affiliates, subsidiaries, agencies and respective officers, directors, employees against all costs, losses, damages, expenses and liabilities (including for loss of reputation and goodwill and professional advisors fees) suffered by PokerStars arising as a result of a breach by you of your obligations under these Rules, the Terms and Conditions or the Tournament Rules or in connection with your failure to follow any instructions given by PokerStars or in relation to any matter concerning your participation in the Promotion.

7. Dažādi

7.1 Strīdu vai nesaskaņu gadījumā par jebkuru šīs akcijas jautājumu, tostarp par visiem jautājumiem, kas attiecas uz galvenās balvas/dāvanu piešķiršanu, dalībnieka tiesībām piedalīties akcijā, jebkura dalībnieka uzvedību, šiem noteikumiem, noteikumiem un nosacījumiem un/vai turnīru noteikumiem, galīgo lēmumu pieņems PokerStars, un ikviens PokerStars lēmums būs galīgs un Jums saistošs, un Jūs vai trešā puse to nedrīkstēs pārskatīt vai pārsūdzēt.

7.2 Ja šajos noteikumos ir noteikts, ka uzvarētāja noteikšanai, izmantojot subjektīvu izvērtēšanu vai interpretāciju, ir nepieciešama žūrija, mēs tajā iecelsim vienu neatkarīgu personu.

7.3 Līdz ar dalību akcijā Jūs PokerStars piešķirat tiesības bez kompensācijas izmantot Jūsu vārdu, izskatu, balsi un tēlu mārketinga un reklāmas kampaņās visa veida medijos un Jūs nepārprotami atsakāties no jebkāda veida prasībām vai tiesībām uz darbībām pret PokerStars saistībā ar šādu izmantošanu.

7.4 Šie noteikumi, noteikumi un nosacījumi, kā arī turnīru noteikumi ir pilnīga vienošanās starp Jums un PokerStars attiecībā uz akciju, un tie aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, norunas, pārrunas un līgumus (mutiskus vai rakstiskus) starp Jums un PokerStars. Izņemot šeit atrunātos noteikumus, visi nosacījumi, garantijas, norunas un nosacījumi (saskaņā ar pastāvošajiem likumiem) ir pilnībā izslēgti. Šo noteikumu vai to daļas spēkā neesamība, nelikumīgums vai neizpildāmība neietekmē un neatceļ pārējo noteikumu spēkā esamību.

7.5 PokerStars patur tiesības jebkurā laikā labot šos noteikumus, noteikumus un nosacījumus un/vai turnīru noteikumus pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā atcelt, mainīt vai atlikt akciju, ja PokerStars uzskata, ka to nav iespējams novadīt saskaņā ar aprakstītajiem nosacījumiem. Jebkuras akcijas izmaiņas tiks publicētas vietnē, un, Jums turpinot piedalīties akcijā, tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītat jebkurām izmaiņām, labojumiem vai grozījumiem.

7.6 Šie noteikumi un visi ar tiem saistītie jautājumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Maltas likumiem. Ar šo Jūs neatsaucami piekrītat tam, ka saskaņā ar tālāk aprakstīto Maltas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru prasību, strīdu vai nesaskaņām šīs akcijas sakarā un jebkuru ar to saistīto jautājumu, un Jūs neatsaucami atsākaties no jebkurām tiesībām iebilst pret tiesvedības uzsākšanu šajās tiesās vai apgalvot, ka tiesvedība ir ierosināta neizdevīgā tiesā vai šīm tiesām nav jurisdikcijas. Nekas šajos noteikumos nevar ierobežot PokerStars tiesības uzsākt pret Jums tiesvedību jebkurā citā kompetentas jurisdikcijas tiesā, kā arī tiesvedības uzsākšana vienā vai vairākās jurisdikcijās nevar būt par šķērsli tās uzsākšanai citā jurisdikcijā, vienlaicīgi vai nē, konkrētās jurisdikcijas likumu ietvaros.

Atpakaļ uz galveno lapu.

Ja Jums ir jautājumi par akciju "Dāvana līdz $100", lūdzu, rakstiet uz support@pokerstars.eu.

Interneta kase

Chip Stack

Izmantojiet interneta kasi, lai papildinātu savu PokerStars kontu no savas Android vai iOS ierīces. Pokera spēlēšana mobilajā aplikācijā būs vēl vienkāršāka!

Pirmās iemaksas bonuss

First Deposit Bonus

Visi spēlētāji, kas veic savu pirmo iemaksu, var saņemt PokerStars 100% iemaksas bonusu līdz $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million ir vislielākais iknedēļas pokera turnīrs tiešsaistē, turklāt tā garantētais balvu fonds ir $1 000 000!