PokerStars VR tiešsaistes programmas galalietotāja licences līgums – SPĒĻU NAUDAS SPĒLES

"Bezmaksas" spēles

"Spēļu naudas"/"bezmaksas spēļu" virtuālās realitātes pokera spēles ("Spēļu naudas spēles") Stars Mobile programmas aplikācijā ("Stars Mobile aplikācija"), kuru var lejuplādēt vai piedāvāt Jums galalietotāja ierīcē (tostarp virtuālās realitātes brillēs, personīgajā datorā, video spēļu konsolē, mobilajā telefonā, PDA, planšetē vai jebkurā cita veida portatīvajā vai mobilajā ierīcē, kas pastāv jau šobrīd vai tiks izveidota nākotnē) (katra atsevišķi tā ir "Ierīce") interneta vietnēs, kuras atrodas store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com un citās interneta vietnēs vai saitēs, kuras Jums ik pa laikam tiek piedāvātas PokerStars vai citā Stars Mobile vietnē ("Vietnes"), Jums nodrošina Stars Mobile Limited, Menas salā iekļauts uzņēmums (uzņēmuma numurs 008457V) ar reģistrēto biroju adresē: Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Pirms Stars Mobile aplikācijas izmantošanas Jums ("Lietotājs" vai "Jūs") pilnībā jāizlasa šis galalietotāja licences līgums ("Līgums"). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Līgums ir juridiski saistošs līgums starp Jums un Stars Mobile Limited (turpmāk tekstā "Stars Mobile", "mūs" vai "mēs").

Tālāk ir atrodami noteikumi un nosacījumi, kas regulē to, kā Jūs Stars Mobile aplikācijā spēlējat Spēļu naudas spēles.

Līdz ar šī Līguma noslēgšanu Jūs piekrītat, ka Stars Mobile ir daļa no uzņēmumu grupas. Tādējādi termins "Grupa" attiecīgajā kontekstā nozīmē Stars Mobile kopā ar tā meitas uzņēmumiem un jebkuru Stars Mobile holdinga uzņēmumu, kā arī jebkuru šāda holdinga uzņēmuma meitas uzņēmumu un jebkuru ar Stars Mobile saistīto uzņēmumu, tostarp saistītos uzņēmumus, kuri sniedz pakalpojumus ar "PokerStars" preču zīmi.

Papildus šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, iepazīstieties arī ar mūsu Privātuma politiku, Sīkfailu noteikumiem, kā arī ar citiem likumiem, noteikumiem un nosacījumiem, kuri attiecas uz Stars Mobile aplikācijā ik pa laikam pieejamajām spēlēm un piedāvājumiem, uz kuriem šeit norāda atsauces, kopā ar citiem noteikumiem, par kuriem mēs Jūs ik pa laikam varam informēt.

Programmas uzstādīšanas laikā nospiežot zemāk redzamo pogu "Es piekrītu" un izmantojot Programmatūru (kā definēts zemāk), Jūs piekrītat šajā Līgumā, Privātuma politikā un Sīkfailu noteikumos iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri periodiski var tikt atjaunoti vai mainīti saskaņā ar tālāk šeit norādīto.

Šajā līgumā termins "Programmatūra" apzīmē jebkuru un visas programmas, kuras mēs Jums piedāvājam vai nodrošinām Stars Mobilajā aplikācijā, neatkarīgi no to veida un tā, vai Jūs to varat lejuplādēt savā galalietotāja Ierīcē vai nē. Līdz ar to "Programmatūrā" būs iekļauta Stars Mobile aplikācija, kuru var lejuplādēt vai Jums nodrošināt Jūsu Ierīcē, kā arī visās Programmatūras palīgierīcēs (kā pārlūkprogrammā iestrādātās, tā arī klienta/servera programmās).

1. LICENCES/INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA PIEŠĶIRŠANA

1.1

Saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem Stars Mobile Lietotājam piešķir neekskluzīvas, personīgas, tālāk nelicencējamas, atsaucamas, citiem nepiešķiramas, ierobežotas tiesības uzstādīt un izmantot Programmatūru savā Ierīcē, lai varētu piekļūt Stars Mobile (vai trešās puses) serveriem un spēlēt Spēļu naudas spēles ("Spēles") (Programmatūra un Spēles kopā ir "Pakalpojums").

1.2

Programmatūras licenci Stars Mobile Jums piešķir Jūsu privātajai un personīgajai lietošanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pakalpojums nav paredzēts: (i) personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, (ii) personām, kas nav sasniegušas pilngadību savā jurisdikcijā un (iii) personām, kas Vietnēm un/vai Stars Mobile aplikācijai pieslēdzas no jurisdikcijām, kurās šī darbība ir nelikumīga. Stars Mobile nespēj pārbaudīt Pakalpojuma likumīgumu katrā jurisdikcijā, tādēļ Lietotāja pienākums ir pārliecināties par to, ka viņš drīkst likumīgi izmantot Pakalpojumu.

1.3

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī no Jums pieprasīt vecumu apstiprinošus dokumentus, lai pārliecinātos par to, ka Pakalpojumu neizmanto nepilngadīgas personas. Turklāt, ja Jūs neuzrādīsiet apmierinošus vecumu apstiprinošus pierādījumus vai arī mums radīsies aizdomas par to, ka Jūs esat nepilngadīgs, mēs paturam tiesības iesaldēt vai slēgt Jūsu kontu, kā arī uz laiku vai pavisam liegt Jums pieeju Pakalpojumam.

1.4

Stars Mobile, tā Grupas uzņēmumi un licenču izsniedzēji ir visu Programmatūras, Programmatūras koda, struktūras un organizācijas, ieskaitot autortiesību, komercnoslēpumu, intelektuālā īpašuma un citu tiesību vienīgie īpašnieki. Attiecīgo likumu ietvaros Jums nav tiesību:

 1. kopēt, izplatīt, publicēt, pārstrādāt, dekompilēt, izjaukt, modificēt vai tulkot Programmatūru, vai arī mēģināt piekļūt izejas kodam, lai uz tā pamata vai savādākā veidā izveidotu no Programmas koda atvasinātus darbus;
 2. pārdot, nodot citiem, licencēt citiem, piešķirt, izplatīt vai iznomāt Programmatūru;
 3. nodrošināt pieeju Programmatūrai trešajai pusei ar datortīkla starpniecību vai citā veidā;
 4. eksportēt Programmu uz jebkuru valsti (fiziskā vai elektroniskā veidā); vai
 5. izmantot Programmatūru attiecīgajos likumos vai noteikumos aizliegtā veidā,

(katrs no iepriekšminētajiem ir "Nesankcionēta izmantošana").

Stars Mobile, tā Grupas uzņēmumi un licenču izsniedzēji patur jebkuras un visas tiesības, domājamas vai citas, kuras šeit nav nepārprotami piešķirtas Lietotājam, kā arī visas tiesības un īpašumtiesības uz un saistībā ar Programmatūru.

Jūs piekrītat tam, ka vienīgi Jūs būsiet atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, izmaksām vai izdevumiem, kas būs radušies no (vai saistībā ar) Nesankcionētu izmantošanu, kas notiks ar Jūsu atļauju. Tiklīdz Jums kļūst zināms, ka kāda persona nodarbojas ar Nesankcionētu izmantošanu, Jums par to nekavējoties jāziņo Stars Mobile un iespēju robežās jāpalīdz jebkurai Stars Mobile izmeklēšanai, kas tiek veikta saistībā ar Jūsu sniegto informāciju.

1.5

Nosaukumi "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStars VR", domēna nosaukumi "pokerstarsvr.com", "pokerstarsvr.eu" un "pokerstarsvr.us", kā arī jebkuras citas reģistrētas vai nereģistrētas (pēc situācijas) preču zīmes, pakalpojuma zīmes, emblēmas, tirdzniecības zīmes un/vai domēna nosaukumi, kurus ik pa laikam Stars Mobile izmanto Pakalpojumā ("Preču zīmes"), ir Stars Mobile vai arī tā Grupas uzņēmumu un/vai licenču izsniedzēju preču zīmes, pakalpojuma zīmes, emblēmas, tirdzniecības zīmes un/vai domēna nosaukumi, un šīs organizācijas patur visas tiesības uz šādām Preču zīmēm. Turklāt viss Pakalpojuma saturs, tostarp Programmatūra, bildes, attēli, grafikas, fotogrāfijas, animācijas, video, mūzika, audio un teksts ("Pakalpojuma saturs"), pieder Stars Mobile un/vai tā Grupas uzņēmumiem, un/vai licenču izsniedzējiem, un ir aizsargāts ar autortiesībām un/vai citām intelektuālā īpašuma vai citām tiesībām. Stars Mobile nesniedz nekādas garantijas (tiešas vai netiešas) attiecībā uz jebkuru reģistrēto vai nereģistrēto Pakalpojuma Preču zīmi un negarantē iepriekšēju trešās puses tiesību neesamību attiecībā uz šādām reģistrētām vai nereģistrētām Preču zīmēm. Ar šo Jūs atzīstat, ka Pakalpojuma izmantošana Jums nesniedz tiesības uz Pakalpojuma saturu un/vai Preču zīmēm vai jebkuru to daļu. Nekādā gadījumā Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojuma saturu un/vai Preču zīmes bez iepriekšējas Stars Mobile rakstiskas piekrišanas.

Turklāt Jūs piekrītat nedarīt neko, kas kaitētu vai potenciāli varētu kaitēt tiesībām, tostarp intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras attiecībā uz Programmatūru, Preču zīmēm vai Pakalpojuma saturu pieder Stars Mobile, tā Grupas uzņēmumiem un/vai licenču izsniedzējiem, kā arī apņematies nedarīt neko, kas kaitē Stars Mobile, tā Grupas uzņēmumu, darbinieku, direktoru, vadītāju un konsultantu tēlam vai reputācijai.

1.6

Jūs garantējat to, ka jebkuri nosaukumi un attēli, kurus Jūs izmantojat saistībā ar Pakalpojumu (piemēram, Jūsu lietotājvārds un spēlētāja attēls), nepārkāpj intelektuālā īpašuma, privātuma vai jebkuras citas trešās puses tiesības. Ar šo Jūs piešķirat Stars Mobile un tā Grupai vispasaules, neatsaucamu, piešķiramu, no autoratlīdzības atbrīvotu, trešajām personām izsniedzamu licenci izmantot šādus nosaukumus un attēlus jebkādiem mērķiem saistībā ar Pakalpojumu, saskaņā ar mūsu Privātuma politikas nosacījumiem.

1.7

Izmantojot Pakalpojumu, Jūs varat "pelnīt" vai savādākā veidā izmantot virtuālos žetonus Pakalpojumā ("Virtuālie žetoni”). Ar šo Jūs atzīstat, ka šie "reālās pasaules" termini tiek lietoti pārnestā nozīmē, un Jūs piekrītat tam, ka Jums nav nekādu īpašumtiesību uz Virtuālajiem žetoniem, kas parādās vai nāk no jebkuras Spēles, neatkarīgi no tā, vai tie tika "nopelnīti" Spēlē vai savādākā veidā iegūti no Stars Mobile, kā arī uz jebkuriem citiem atribūtiem, kas ir saistīti ar kontu vai tiek glabāti Pakalpojumā. Jūsu Lietotāja kontā redzamā "virtuālās valūtas" bilance neatbilst īstās naudas bilancei vai kaut kāda veida vērtībai. Tas ir tikai Jūsu licences pakāpes rādītājs.

1.8

Stars Mobile aizliedz un neatzīst nekādus Virtuālo žetonu pārskaitījumus, kas tiek veikti ārpus Pakalpojuma, vai jebkuras lietas, kura parādās vai nāk no Pakalpojuma, pārdošanu, dāvināšanu vai apmaiņu "reālajā pasaulē", izņemot, ja Stars Mobile to rakstiskā veidā nepārprotami ir atļāvis. Līdz ar to ārpus Spēles Jūs nedrīkstat trešajām personām licencēt, tirgot, pārdot vai mēģināt pārdot Virtuālos žetonus apmaiņā pret jebkāda veida vērtībām. Jebkurš šāda veida pārskaitījums vai pārskaitījuma mēģinājums ir aizliegts un spēkā neesošs, un var novest pie tā, ka Stars Mobile slēdz Jūsu kontu. Turklāt Jūs apzināties, ka mēs pret Jums varam uzsākt tiesvedību par jebkāda veida kaitniecību, kas tika nodarīta, veicot šādu Virtuālo žetonu pārskaitījumu vai pārskaitījuma mēģinājumu ārpus Pakalpojuma.

2. BEZ GARANTIJĀM

2.1

Stars Mobile atsakās no jebkādām garantijām, tiešām vai netiešām, saistībā ar Pakalpojumu, kas Jums tiek sniegts tāds "KĀDS TAS IR", un mēs Jums nesniedzam nekādas garantijas vai galvojumus saistībā ar tā kvalitāti, atbilstību mērķim, pilnību vai precizitāti.

2.2

Neatkarīgi no mūsu centieniem nodrošināt Jums augstākās kvalitātes pakalpojumus, drošību un aizsardzību, mēs negarantējam to, ka Pakalpojums netiks traucēts, būs savlaicīgs vai nekļūdīgs, ka nepilnības tiks novērstas vai Programmatūra un Vietnes būs bez vīrusiem, kļūdām vai citiem nevēlamiem elementiem.

2.3

Stars Mobile patur tiesības pārtraukt, izbeigt, mainīt, atcelt vai papildināt Pakalpojumu pēc saviem ieskatiem, ar tūlītēju spēkā stāšanos un bez pienākuma Jūs par to brīdināt, ja mēs to uzskatām par nepieciešamu, ieskaitot (piemēram), ja mēs saņemam informāciju par to, ka Jūs esat noslēdzis jebkāda veida pašizslēgšanas vienošanos ar jebkuru azartspēļu pakalpojumu sniedzēju vai arī mums tas šķiet nepieciešams Programmatūras vadības, uzturēšanas vai atjaunošanas mērķiem, un mēs nekādā veidā nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies Stars Mobile šajā sakarā pieņemto lēmumu rezultātā.

3. TIESĪBAS

3.1

Stars Mobile patur tiesības piešķirt, uzturēt un slēgt Lietotāju Pakalpojuma kontus. Stars Mobile vadības pieņemtais lēmums attiecībā uz jebkuru Lietotāja konta aspektu, Pakalpojuma izmantošanu vai strīda risinājumu ir galīgs, un to nevar pakļaut atkārtotai izskatīšanai vai apelācijai.

4. JŪSU APLIECINĀJUMS UN GARANTIJAS

Pirms Pakalpojuma izmantošanas, kā arī visā tā lietošanas laikā Jūs apliecināt, garantējat, apņematies un piekrītat tam, ka:

4.1

Pakalpojuma izmantošana ir Jūsu personīgā izvēle, atbildība un risks;

4.2

Telekomunikāciju tīkli un interneta piekļuves pakalpojumi, kas ir nepieciešami, lai Jūs varētu piekļūt un izmantot Pakalpojumu, nav Stars Mobile pakļautībā, un Stars Mobile neuzņemsies nekāda veida atbildību par savienojuma zudumu, lēnumu, apjoma ierobežojumiem vai citām ar to saistītām nepilnībām;

4.3

Jums ir aizliegts jebkādā veidā izmantot Pakalpojumu, lai radītu, saņemtu vai pārskaitītu jebkuru finansiālo ieguvumu vai cita veida peļņu sev vai trešajai pusei (neatkarīgi no tā, vai tā darbojas Jūsu uzdevumā vai nē). Virtuālajiem žetoniem pašiem par sevi nav nekādas vērtības, un Lietotāja konta ietvaros tie nav pārskaitāmi vai samaināmi. Turklāt šādiem Virtuālajiem žetoniem pašiem par sevi nav nekādas vērtības, un tos nevar apmainīt pret "īstu" naudu vai balvu. Tādējādi Jums savu Lietotāja kontu vai jebkurus ar Jūsu Lietotāja kontu saistītos Virtuālos žetonus ir aizliegts licencēt, izīrēt, pārdot, apmainīt, dāvināt, novēlēt vai savādākā veidā piešķirt trešajai pusei; un

4.4

Jūs esat vismaz 18 gadus vecs un pašreiz neesat aizliedzis sev spēlēt nevienā tiešsaistes vai mobilo azartspēļu vietnē, un Jūs mūs nekavējoties informēsiet, ja Jūs noslēgsiet spēlēšanas aizlieguma vienošanos ar jebkuru azartspēļu pakalpojumu sniedzēju.

5. AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

5.1

PROGRAMMATŪRAS MODIFIKĀCIJA. Lietotājam ir aizliegts jebkādā veidā mēģināt modificēt, dekompilēt, atgriezeniskā veidā pārveidot vai izjaukt Programmatūru.

5.2

PERSONĪGĀ IZMANTOŠANA. Pakalpojums ir domāts tikai Lietotāja personīgajai izmantošanai un izklaidei. Tas nav par naudu, un to nedrīkst nekādā veidā izmantot, lai gūtu finansiālu labumu vai cita veida peļņu. Lietotājam Stars Mobile jānorāda pilnīga un patiesa informācija, un jebkādu izmaiņu gadījumā Lietotājam šī informācija ir jāatjauno.

5.3

NEATĻAUTA SADARBĪBA. Neatļauta sadarbība Lietotāju starpā, atklājot personīgās kārtis vai izmantojot citas metodes, ir stingri aizliegta. Papildus citām sankcijām Stars Mobile patur tiesības ierobežot Lietotāju dalību spēlē un/vai aizliegt viņiem spēlēt pie konkrēta pokera galda, ieskaitot aizliegumu diviem vai vairāk Lietotājiem spēlēt kopā pie viena galda. Turklāt Stars Mobile patur tiesības jebkuru neatļautu sadarbību vai neatļautas sadarbības mēģinājumu spēlētāju starpā (ieskaitot Lietotājus) uzskatīt par būtisku šī Līguma pārkāpumu, un attiecīgi Stars Mobile būs tiesības slēgt Lietotāja kontu, ja Lietotājs veic vai mēģina veikt šāda veida darbības, neatkarīgi no šāda mēģinājuma iznākuma.

5.4

ĀRĒJIE SPĒLĒTĀJU PALĪGRĪKI. Stars Mobile aizliedz tādu ārējo spēlētāju palīgrīku ("ĀSP") izmantošanu, kas ir izveidoti ar mērķi sniegt spēlētājiem "negodīgas priekšrocības". Stars Mobile ĀSP definē kā datora programmatūru (kas nav Programmatūra) un uz programmatūru nebalstītas sistēmas (piemēram, interneta vietnes, abonentu pakalpojumus un fizisku materiālu).  Stars Mobile par "negodīgu priekšrocību" attiecībā uz ĀSP izmantošanu uzskata plaša spektra rīcību, un ar specifiskiem norādījumiem var iepazīties, izlasot bieži uzdotos jautājumus par trešās puses palīgrīkiem un pakalpojumiem. Skaidrības labad, par aizliegtām darbībām tostarp tiek uzskatīta piekļūšana informācijai vai tās apkopošana par citiem spēlētājiem, ja šī informācija nav iegūta pašam Lietotājam personīgi spēlējot, vai arī padziļināta līmeņa spēlēšanas padomu, norādījumu vai palīdzības saņemšana reālajā laikā.

5.5

AUTOMĀTISKIE SPĒLĒTĀJI (ROBOTI). Mākslīgā intelekta, tostarp "robotu", izmantošana saistībā ar Pakalpojumu ir stingri aizliegta. Visas Lietotāja veiktās darbības saistībā ar Pakalpojumu jāveic spēlētājiem pašiem, izmantojot Programmatūrā pieejamo lietotāja interfeisu un bez jebkāda veida mākslīgā intelekta palīdzības.

5.6

Jūs piekrītat tam, ka Stars Mobile var veikt dažādas darbības, lai identificētu un nepieļautu ĀSP izmantošanu. Starp šīm darbībām var būt arī Lietotāja datorā vienlaicīgi ar Stars Mobile Programmatūru darbojošos programmu pārbaude. Jūs piekrītat nemēģināt apiet, traucēt vai bloķēt šādas darbības, tostarp izmantojot trešās puses programmu, kura apiet, traucē vai bloķē šādas darbības.

5.7

ŽETONU ATDOŠANA. Žetonu atdošana notiek tad, kad Lietotājs ar nolūku zaudē pokera izspēlē, lai apzināti pārskaitītu savus Virtuālos žetonus citam Lietotājam. Ikvienam Lietotājam, kurš Pakalpojuma izmantošanas laikā piedalās vai mēģina piedalīties žetonu atdošanā kopā ar citu Lietotāju, var tikt aizliegts turpmāk izmantot Pakalpojumu un viņa Lietotāja konts var tikt nekavējoties slēgts. Šādos gadījumos Stars Mobile nebūs pienākums Jums atgriezt Virtuālos žetonus, kuri uz to brīdi var atrasties Jūsu Lietotāja kontā.

5.8

KRĀPNIECISKA DARBĪBA. Ja Stars Mobile uzskata, ka Pakalpojuma izmantošanas laikā Lietotājs ir piedalījies vai ir mēģinājis piedalīties krāpnieciskā, nelikumīgā, negodīgā vai nepieņemamā darbībā, tostarp piedaloties kādā no 5. punktā uzskaitītajām darbībām vai kādā citā spēles manipulācijā, vai krāpnieciska maksājuma veikšanā, tostarp zagtas kredītkartes izmantošanā, krāpnieciskā maksājuma atsaukšanā vai naudas atmazgāšanā, Stars Mobile patur tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem, tostarp:

 1. nekavējoties bloķēt Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam;
 2. slēgt Lietotāja Stars Mobile kontu;
 3. konfiscēt visus Lietotāja kontā esošos Virtuālos žetonus; un/vai
 4. uzsākt tiesvedību pret Lietotāju.

6. AIZVAINOJOŠA VALODA VAI SATURS

6.1

Izmantojot Pakalpojuma balss čata iespēju, uz kuru attiecas mūsu Galalietotāja licences līgums, spēlētāja attēlos vai sarakstē ar Stars Mobile darbiniekiem Lietotājam ir aizliegts izmantot vai paust pretlikumīgu, nepieklājīgu, rasistisku, piedauzīgu, apmelojošu, nepatiesu vai draudošu saturu, vai arī jebkura veida saturu, kas pārkāpj jebkuru likumu vai arī var tikt uzskatīts par aizvainojošu.

Lai ievērotu šo 6.1. punktu, mēs varam uzraudzīt balss čatu, šajā uzraudzības procesā izmantojot tehnoloģijas.

7. PĀRKĀPUMI

7.1

Neierobežojot jebkuras citas tiesības, ja Lietotājs pilnībā vai daļēji pārkāpj kādu no šiem noteikumiem, Stars Mobile vai jebkurš cits Grupas uzņēmums, kas Lietotājam sniedz pakalpojumus, patur tiesības rīkoties pēc saviem uzskatiem, tostarp lauzt šo Līgumu vai jebkuru citu ar Lietotāju noslēgto līgumu, nekavējoties bloķēt Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam vai jebkuram citam Grupas sniegtajam pakalpojumam, slēgt šī Lietotāja Pakalpojuma vai jebkura cita Grupas Pakalpojuma kontu, konfiscēt visus Lietotāja Pakalpojuma kontā vai jebkuras citas Grupas vietnes kontā esošos Virtuālo žetonus un/vai uzsākt tiesvedību pret šo Lietotāju.

7.2

Jūs piekrītat pilnībā atbrīvot no atbildības, aizstāvēt un nevainot Stars Mobile, Grupu un tās akcionārus, direktorus un darbiniekus saistībā ar jebkurām prasībām, pieprasījumiem, saistībām, zaudējumiem un izmaksām, ieskaitot juridiskās izmaksas un jebkuras citas izmaksas neatkarīgi no to cēloņa, kas var rasties:

 1. Jums pilnībā vai daļēji pārkāpjot šo Līgumu;
 2. Jums pārkāpjot likumu vai trešās puses tiesības;
 3. Jums izmantojot Pakalpojumu vai citai personai izmantojot Pakalpojumu ar Jūsu pieslēgšanās datiem (kā norādīts zemāk), ar vai bez Jūsu atļaujas.

8. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

8.1

Stars Mobile vai jebkurš cits Grupas biedrs nekādā gadījumā, tostarp nolaidības rezultātā, neuzņemsies atbildību par īpašiem, nejaušiem, tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp zaudējumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības peļņas zudumu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, ar uzņēmējdarbību saistītas informācijas zudumu vai jebkuru citu finanšu zaudējumu), kas radušies, izmantojot (vai nepareizi izmantojot) Pakalpojumu, pat tad, ja Stars Mobile ir iepriekš zinājis par šādu zaudējumu iespējamību.

8.2

Nekas šajā Līgumā neizslēgs vai neierobežos Stars Mobile vai Grupas atbildību par: (a) nāvi vai personīgo traumu, kas radusies tās nolaidības rīcības rezultātā; vai (b) krāpniecības vai krāpnieciskas faktu sagrozīšanas rezultātā.

9. DROŠĪBA UN JŪSU KONTS

9.1

Katram Lietotāja kontam jābūt pieejamam no Vietnēm saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.

9.2

Lietotājs piekrīt tam, ka tikai viņš/viņa būs atbildīgs par jebkādu Pakalpojuma izmantošanu, kas notiks ar viņa/viņas pieslēgšanās datiem, un viņš/viņa apņemas neizpaust pieslēgšanās datus nevienai citai personai, kā arī neatļaut citai personai izmantot Pakalpojumu ar viņa/viņas Lietotāja kontu.

9.3

Lietotājam savi pieslēgšanās dati jāglabā slepenībā un konfidenciāli, un jādara viss, lai aizsargātu to slepenību un konfidencialitāti. Neatļauta pieslēgšanās datu izmantošana būs tikai un vienīgi Lietotāja atbildība, un tiks uzskatīts, ka tos ir izmantojis pats Lietotājs. Līdz ar to jebkura atbildība būs jāuzņemas Lietotājam.

9.4

Lietotājam drīkst būt tikai viens Stars Mobile Lietotāja konts, un Pakalpojums ir jāizmanto tikai ar šo vienīgo kontu. Lietotājam ir aizliegts atvērt vairākus Stars Mobile kontus. Ja Stars Mobile (vai trešā puse, kas darbojas tā uzdevumā) konstatēs, ka Lietotājs ir atvēris papildu kontus, Stars Mobile (vai attiecīgā trešā puse, kas darbojas tā uzdevumā) var bez brīdinājuma šos papildu kontus slēgt un konfiscēt šajos papildu kontos esošos Virtuālos žetonus.

9.5

Izmantojot Pakalpojumu, Jūs nevarēsiet uzlikt likmes (ar Virtuālajiem žetoniem), kas būs lielākas par Jūsu Lietotāja kontā esošo Virtuālo žetonu skaitu.

9.6

Stars Mobile patur tiesības veikt Lietotāja finanšu un personības pārbaudes ar trešo pušu kredītinformācijas uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju palīdzību, izmantojot informāciju, kuru Lietotājs mums (vai trešajai pusei, kas darbojas vai nedarbojas mūsu uzdevumā) sniedza reģistrējoties Pakalpojumam. Trešās puses kredītbiroju uzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji šo informāciju var saglabāt, taču viņi to neizmantos citiem mērķiem.

9.7

Stars Mobile patur tiesības izmantot trešās puses elektronisko maksājumu apstrādātājus un/vai finanšu iestādes, lai apstrādātu maksājumus, kurus Jūs veicat un saņemat saistībā ar to, ka Jūs izmantojat Pakalpojumu.

10. TREŠĀS PUSES PROGRAMMATŪRA

10.1

Programmatūrā ir iekļauta trešo pušu programmatūra ("Licencēta programmatūra").

10.2

Lietotājam Licencētā programmatūra jāizmanto saskaņā ar visiem šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

10.3

Licencēto programmatūru nedrīkst mainīt, pārveidot vai izņemt no Programmatūras.

10.4

Lietotājam ir atļauta tikai "iekšējā lietošana", kas nozīmē to, ka Licencēto programmatūru drīkst izmantot tikai parastai Lietotāja personīgajai vai uzņēmējdarbības iekšējai lietošanai, bez tālākas pārdošanas, licencēšanas trešajām personām vai izplatīšanas. Ja Lietotājs ir organizācija, "parastai uzņēmējdarbības iekšējai lietošanai" nozīmē Lietotāja, tā darbinieku vai pilnvaroto pārstāvju lietošanai parastiem uzņēmējdarbības iekšējiem mērķiem. Ja Lietotājs ir fiziska persona, "parastai personīgajai lietošanai" nozīmē Lietotāja vai šī Lietotāja mājsaimniecības locekļu lietošanai personīgajām vajadzībām. Lietotājam ir jāinformē visi šie darbinieki, pārstāvji un mājsaimniecības locekļi par šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

10.5

Visas Licencētajā programmatūrā nepārprotami nepiešķirtās tiesības ir paturētas.

10.6

Licencētā programmatūra tiek piedāvāta tāda "kāda tā ir", un netiek sniegtas nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai un noteiktam mērķim.

11. IZMAIŅAS

11.1

Stars Mobile patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma atjaunot vai mainīt šo Līgumu vai kādu no tā daļām, un šāds mainītais Līgums kļūs Jums saistošs 14 dienu laikā pēc tā publicēšanas Stars Mobile aplikācijā vai citās Stars Mobile vietnēs. Tādēļ mēs Jums iesakām regulāri apmeklēt Stars Mobile aplikāciju vai Vietnes un pārbaudīt pašreiz spēkā esošā Līguma versijas noteikumus un nosacījumus. Jums turpinot izmantot Pakalpojumu, tiks uzskatīts, ka Jūs esat piekritis jebkurām šī Līguma izmaiņām.

12. NOTEICOŠIE LIKUMI

12.1

Līgums un visi ar to saistītie jautājumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Menas salas likumiem. Jūs neatsaucami piekrītat (ievērojot tālāk norādīto), ka tikai Menas salas tiesām ir tiesu vara attiecībā uz jebkuru prasību, strīdu vai nesaskaņām Līguma sakarā un jebkuru ar to saistīto jautājumu, un Jūs neatsaucami atsākaties no jebkurām tiesībām iebilst pret tiesvedības uzsākšanu šajās tiesās vai apgalvot, ka tiesvedība ir ierosināta nelabvēlīgā tiesā vai šīm tiesām nav juridisku pilnvaru. Nekas šajos noteikumos nevar ierobežot Stars Mobile tiesības uzsākt pret Jums tiesvedību jebkurā citā kompetentas jurisdikcijas tiesā, kā arī tiesvedības uzsākšana vienā vai vairākās jurisdikcijās nevar tikt uzskatīta par šķērsli tās uzsākšanai jebkurās citās jurisdikcijās (vienlaicīgi vai nē) konkrētās jurisdikcijas likumu ietvaros.

13. NODALĀMĪBA

13.1

Ja kāda šī Līguma daļa ir vai kļūst nelikumīga, nederīga vai nepiemērojama kādā jurisdikcijā, tas neietekmēs jebkuras citas daļas likumīgumu vai piemērojamību šajā jurisdikcijā, kā arī šīs vai citas daļas likumīgumu vai piemērojamību citā jurisdikcijā.

14. PIEŠĶIRŠANA

14.1

Stars Mobile patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma nodot šī Līguma pilnīgas vai daļējas tiesības citai pusei. Lietotājam nav tiesību nodot citiem savas šī Līguma tiesības vai pienākumus.

15. DAŽĀDI

15.1

Stars Mobile atteikšanās no savām tiesībām attiecībā uz jebkuru šī Līguma daļas noteikumu pārkāpumu (tostarp Stars Mobile nespēju pieprasīt stingru un burtisku jebkuras šī Līguma daļas noteikumu ievērošanu vai izpildi) nevar tikt interpretēta kā atteikšanās no tiesībām attiecībā uz jebkuru turpmāko šīs Līguma daļas vai jebkuras citas šī Līguma daļas pārkāpumu.

15.2

Nekas šajā Līgumā neveido vai nepiešķir jebkāda veida tiesības vai citus ieguvumus trešajām pusēm, kas nav šajā Līgumā iesaistītās puses, izņemot jebkuru Grupas uzņēmumu.

15.3

Nekas šajā Līgumā neveido un netiek uzskatīts par partnerattiecību, pārstāvniecības, trasta vienošanās, uzticības personas attiecību vai kopuzņēmuma veidošanu starp Jums un mums.

15.4

Šis Līgums ir visaptveroša vienošanās starp Jums un mums attiecībā uz Pakalpojumu, un tas aizstāj visus iepriekšējos starp mums pastāvošos līgumus, norunas un vienošanās.

15.5

Lietotājam jānorāda pilnīga un patiesa informācija, kuru Stars Mobile pieprasa saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu no Lietotāja puses, saskaņā ar Privātuma politiku.

15.6

Šī Līguma tulkoto versiju atšķirību gadījumā par galveno tiks uzskatīta šī Līguma angļu valodas versija.

Copyright © 2021 Rational Intellectual Holdings Limited. Visas tiesības aizsargātas.

Ar Stars Mobile var sazināties ar atbalsta dienesta starpniecību.

Stars Mobile Galalietotāja licences līguma versija Nr. 1.1. Spēkā kopš 2021. gada aprīļa.

Atbildīga spēlēšana

Responsible Gaming

Mēs atbalstām atbildīgu spēlēšanu un iestājamies par patīkamu un pozitīvu spēlēšanas vidi.

Īpašie piedāvājumi

Special Offers

PokerStars vietnē visa gada garumā ir pieejami īpaši piedāvājumi ar naudas balvām, vietām uz labākajiem klātienes turnīriem un daudz ko citu.

Kā spēlēt pokeru

How to Play Poker

Pokera noteikumus, padomus iesācējiem un spēles stratēģiju Jūs atradīsiet PokerStars sadaļā "Kā spēlēt".

Spēlēšana uz naudu

Chip Stack

Veiciet savu pirmo naudas iemaksu un sāciet spēlēt PokerStars. Iemaksu veikšana ir ātra un droša.