Naudas transakciju apstrāde un valūtas maiņa

Lietotājs piekrīt šādiem nosacījumiem:

  1. PokerStars centīsies nodrošināt savlaicīgu iemaksu un izmaksu apstrādi. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par apstrādei nepieciešamo laiku. No mums nevar prasīt atbildību par kavējumiem banku datortīklos, apstrādātāja kļūdām vai citu maksājumu apstrādē iesaistīto pušu darbībām, kuras var izraisīt apstrādes aizkavēšanos, transakcijas atkārtotu apstrādi vai atcelšanu, naudas konfiskāciju vai iesaldēšanu, turklāt mēs nebūsim atbildīgi par faktiskiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies aizkavējumu vai konfiskācijas rezultātā.

  2. Mēs nebūsim atbildīgi par faktiskiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies aizkavējuma vai zuduma rezultātā, kuru iemesls ir nepareiza, nepilnīga vai kļūdaina finanšu vai personīgā informācija, kuru Lietotājs ir norādījis, veicot savu iemaksu vai pieprasot izmaksu.

  3.  Saskaņā ar PokerStars licencēšanas noteikumiem un likumiem pret naudas atmazgāšanu, Lietotājiem ir jāapzinās, ka tiem var tikt pieprasīts uzrādīt personīgos dokumentus (valsts izdotu personu apliecinošu dokumentu, bankas izrakstus un komunālo pakalpojumu rēķinus), lai varētu apstrādāt viņu iemaksu vai izmaksu. Tas palīdz PokerStars aizsargāt Lietotājus, kā arī nepieļaut PokerStars vietnes izmantošanu naudas atmazgāšanai vai krāpnieciskām darbībām.

  4. Visas atceltās vai atteiktās izmaksas tiks atgrieztas Jūsu kontā tajā pašā valūtā un apjomā, kādā tās izmaksas pieprasījuma brīdī un pirms valūtas maiņas tika atskaitītas no Jūsu PokerStars konta bilances.

  5. Visas atgrieztās iemaksas tiks atskaitītas no Jūsu konta tajā pašā valūtā un apjomā, kādā tās iemaksas pieprasījuma brīdī un pēc valūtas maiņas tika ieskaitītas Jūsu PokerStars kontā.

  6. PokerStars nav valūtas maiņas punkts. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies valūtas maiņas kursa izmaiņu rezultātā.

  7. PokerStars valūtas maiņas kurss tiek atjaunots vairākas reizes katru dienu. Pirms veikt ar valūtas maiņu saistītas transakcijas, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt attiecīgo maiņas kursu mūsu kases logā. Iemaksām un izmaksām lielākajā daļā valūtu PokerStars XE (Source XE) valūtas maiņas kursam pievienos komisijas maksu. XE lietošanas noteikumus Jūs atradīsiet šeit: http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Ja iemaksai izmantotais maksājumu veids nav tūlītējs, valūtas kurss, kā aprakstīts 7. punktā, tiks piemērots tad, kad mēs no sava maksājumu apstrādātāja būsim saņēmuši iemaksas apstiprinājumu.

Jautājumi par naudu

Chip Stack

Atrodiet atbildes uz jebkuru jautājumu par naudas transakcijām un izmaksām PokerStars vietnē.