Mūsu komisija

Jums nav jāmaksā, lai mūsu vietnē atvērtu kontu vai piedalītos spēļu naudas spēlēs.

Naudas spēlēs un maksas turnīros mūsu saņemto komisiju veido:

  1. Sākotnējais maksājums, lai ieturētu komisijas maksu no naudas spēļu bankas.
  2. Sākotnējais maksājums, lai ieturētu daļu no turnīra balvu fondā iemaksātās dalības maksas. Šī summa katrā turnīrā būs atšķirīga, kā tas ir skaidri norādīts katra turnīra dalības maksas informācijas sadaļā.
  3. Summas, kuras mēs pievienojam turnīru balvu fondiem kā iepriekš norādīto sākotnējo maksājumu (a) un (b) atmaksu.
  4. Naudas summas, kas tiek ieskaitītas spēlētāju kontos kā iepriekš norādīto naudas spēlēs un maksas turnīros ieturēto sākotnējo maksājumu (a) un (b) atmaksu. Atmaksu veids un summa ik pa laikam var tikt atjaunota vai mainīta, un uz atmaksām attiecas īpaši noteikumi un nosacījumi. Ik pa laikam mēs varam piedāvāt arī citus atmaksu veidus.