Dalības summas saistības

Ļoti retos gadījumos dalības summas saistību iespēja ("buy-in obligations") pie spēļu un Zoom galdiem palielinās minimālo naudas summu, ar kuru ir iespējams spēlēt. Šī iespēja skars tikai nelielu spēlētāju daļu.

Tas attieksies uz tiem spēlētājiem, kuri bieži:

  1. Sēžas pie galda ar summu, kas ir mazāka par maksimālo atļauto.
  2. Izspēlē tikai dažas izspēles.
  3. Atstāj galdu ar lielāku žetonu skaitu par to, ar kādu viņi apsēdās pie galda.
  4. Apsēžas pie līdzīga galda ar mazāku žetonu skaitu par to, ar kādu viņi atstāja iepriekšējo galdu.

Lai šie ierobežojumi stātos spēkā, spēlētājiem šīs darbības pie līdzīgiem galdiem ir jāmēģina izpildīt vairāk nekā astoņas reizes 20 stundu laikā. Šiem spēlētājiem, apsēžoties pie noteiktiem galdiem, būs jāspēlē ar lielāku minimālo summu; pārējais nemainīsies.

Dalības summas saistības ir mehānisms, kas ierobežo to, cik reizes pēc naudas vinnēšanas Jūs varat atstāt galdu, lai apsēstos pie citiem galdiem ar mazāku žetonu skaitu. Pašreiz spēlētājiem 20 stundu laika periodā nav atļauts atkārtoti apsēsties pie galda vairāk nekā astoņas reizes.

Pārsniedzot šo limitu, Jūsu minimālā dalības summa tiks palielināta, lai Jūsu žetonu skaits būtu vienāds ar to, ar kādu Jūs pirms tam atstājāt galdu. Tieši tāpēc šī iespēja tiek saukta par "dalības summas saistībām", jo, atstājot galdu ar vinnestu, rodas saistības jeb pienākums apsēsties pie nākamā galda ar tādu pašu žetonu skaitu.

Dalības summas saistības attiecas uz visiem galdiem, kuriem ir tāds pats dalības summas diapazons - tas tiek norādīts lielajās obligātajās likmēs ("bb"), kuras spēlētājiem spēles sākumā ir atļauts ņemt pie galda, piemēram, 40-100bb diapazons. Līdz ar to pie $0,05/$0,10 (40-100bb) NLHE galda izveidotās saistības attieksies arī uz $5/$10 (40-100bb) PLO galdu. Tomēr pie $0,05/$0,10 (40-100bb) NLHE galdiem izveidotās saistības neattieksies uz $0,05/$0,10 (100-250bb) NLHE galdiem. Tā vietā 100-250bb galdiem būs pašiem savas dalības maksas saistības.

Ir svarīgi atzīmēt arī to, ka tas nekādā veidā neattur spēlētājus no spēlēšanas ar minimālo dalības summu pie jebkāda galdu skaita, ja viņiem nav nekādu spēkā esošu saistību. Saistību rezultātā Jums nekad nebūs jāsēžas pie galda ar summu, kas būs lielāka par maksimālo pie šī galda atļauto dalības summu.

Kaut arī lielāko spēlētāju daļu dalības summas saistības neietekmēs, šīs iespējas ieviešanas mērķis ir samazināt galdu izformēšanu un labāku vietu meklēšanu, kā arī atturēt spēlētājus no pārāk biežas galdu mainīšanas. Tādējādi spēlētāji varēs koncentrēties uz pokera spēlēšanu, tā vietā, lai nepārtraukti meklētu jaunus galdus, pie kuriem spēlēt.

Turpiniet lasīt, lai iepazītos ar detalizētāku šīs iespējas aprakstu.

Saistību rašanās

Dalības summas saistības veidojas ik reizi, kad spēlētājs apsēžas pie galda ar summu, kas ir mazāka par maksimālo, un atstāj šo galdu ar summu, kas pārsniedz viņa sākotnējo žetonu skaitu. Kad spēlētājs atstāj galdu, tiek reģistrēta summa, ar kuru viņš spēli beidz. Tā tiek saukta par "saistībām".

Izveidotās saistības attiecas uz žetonu skaitu, ar kuru spēlētājam nākotnē var nākties sēsties pie jauna galda. Saistību lielums vienmēr tiek izteikts kā spēlētāja žetonu skaits lielajās obligātajās likmēs uz to brīdi, kad viņš atstāj galdu.

Tiklīdz 20 stundu periodā tiks reģistrētas astoņas saistības, tiks aktivizēti dalības summas saistību ierobežojumi.

Ja saistības tiek izmantotas pie kāda no turpmākajiem spēles galdiem, šis žetonu skaits (izteikts lielajās obligātajās likmēs) aizstās standarta minimālo dalības summu, kas ir noteikta pie jaunā tāda paša lielo obligāto likmju diapazona galda.

Saistības būs spēkā 20 stundas; pēc tam tās tiks anulētas.

Saistību izmantošana

Ja spēlētājam noteiktā dalības summas diapazonā ir astoņas vai vairāk aktīvas saistības un šis spēlētājs apsēžas pie jauna tāda paša veida galda, minimālā šī spēlētāja dalības summa būs lielāka par parasto minimālo dalības summu.

Ja spēlētājam nav vairāk kā vienas aktīvās saistības, tās tiks piemērotas, sākot no vismazāk ierobežojošās līdz visvairāk ierobežojošajai. Ja tiks izmantotas saistības, katrai no tām atbilstošais žetonu skaits būs vienāds ar minimālo dalības summu, nevis minimālo šī galda standarta dalības summu.

Ja spēkā būs visas astoņas spēlētāja saistības, kā minimālā dalības summa pie jebkura jaunā šī veida galda tiks izmantots vislielākais spēkā esošās saistības žetonu skaits (izteikts lielajās obligātajās likmēs).

Atcerieties, ka saistības attiecas uz visām spēlēm, kurām ir tāda pati minimālā un maksimālā dalības summa, kas izteikta lielajās obligātajās likmēs.

Saistību izmaiņas

Katru reizi, kad tiks izmantotas saistības, tās tiks mainītas, tiklīdz spēlētājs atstās galdu. Tiks ņemts vērā galda veids un žetonu skaits (izteikts lielajās obligātajās likmēs), kas spēlētājam pieder galda atstāšanas brīdī.

Lielākajā daļā gadījumu saistības tiks mainītas uz spēlētājam piederošo lielo obligāto likmju skaitu, kāds tam bija galda atstāšanas brīdī. Tomēr, ja žetonu skaits būs mazāks nekā standarta minimālā dalības summa, saistības tiks anulētas.

Ja žetonu skaits būs lielāks par šī galda veida standarta maksimālo dalības summu, tā vietā tiks reģistrēta maksimālā dalības summa (lielo obligāto likmju izteiksmē).

Žetonu atdošanas nepieļaušana

Vienīgais saistību izņēmums attiecas uz gadījumiem, kad tiek spēlēts pie dažādiem galdiem ar krasi atšķirīgām likmēm. Šis izņēmums ir ieviests tāpēc, lai atturētu spēlētājus no apzinātas žetonu atdošanas.

Katrās saistībās ir reģistrēts arī lielākais obligātās likmes izmērs pie jebkura galda, pie kura tika izmantotas šīs saistības. Ja spēlētājs apsēžas pie galda, pie kura lielās obligātās likmes lielums ir mazāks par 1/3 no visaugstākā lieluma, saistības netiks mainītas uz zemāku žetonu skaitu, pat tad, ja spēlētājs pie šī galda zaudēs naudu.

Piemēram, spēlētājam rodas saistības, apsēžoties, spēlējot un pēc tam atstājot $5/$10 NLHE galdu. Ja pēc tam viņš apsēžas pie $1/$2 NLHE galda, pie kura tiek izmantotas šīs saistības, saistības var tikt mainītas tikai uz augstāku lielumu, jo $2 lielā obligātā likme pie jaunā galda ir mazāka par 1/3 no $10 lielās obligātās likmes saistībām.

Zoom saistības

Zoom saistības darbojas tāpat kā mūsu parasto spēļu saistības. Tomēr, ja Jūsu minimālā dalības summa saistību rezultātā tiek mainīta Zoom spēlētāju grupai, Jūs varēsiet pievienoties spēlēm tikai pa vienai, lai Jūsu dalības summu neierobežotu vairāk nekā tas ir nepieciešams. Kamēr vien Jūs pievienosieties spēlēm pa vienai, Jūs varēsiet piedalīties tikpat daudz spēlēs kā Jūs to darāt parasti.

Ja Jums ir jautājumi par dalības summas saistībām, lūdzu, rakstiet atbalsta dienestam, lai uzzinātu vairāk.

Jūs esat iesācējs?
Lejuplādējiet bezmaksas pokera programmu

Lai sāktu spēlēt, vienkārši lejuplādējiet PokerStars bezmaksas programmu. Programmas lejuplādēšana ir vienkārša.

Play Poker

Uzziniet, kā lejuplādēt pokera programmu

[an error occurred while processing this directive]