PokerStars, PokerStars Casino, BetStars un Full Tilt privātuma politika

Jūsu privātums PokerStars, Full Tilt, BetStars un PokerStars Casino ir ļoti svarīgs - tie visi ir zīmoli, kas pieder un kurus kontrolē uzņēmumu grupa, kuras nosaukums ir "Rational Group" un kura ir mājaslapu www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu un www.fulltilt.eu ("Vietnes") īpašnieks un operators.

Izmantotais termins "Grupa" attiecīgajā kontekstā apzīmē Rational Gaming Europe Limited kopā ar tā meitas uzņēmumiem un jebkuru Rational Gaming Europe Limited holdinga uzņēmumu, kā arī jebkuru šāda holdinga uzņēmuma meitas uzņēmumu un jebkuru ar uzņēmumu grupu "Rational Group" (turpmāk tekstā kopā tiek saukts par "Rational Gaming", "Grupa" vai "mēs") saistīto uzņēmumu.

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu apkopotās personīgās informācijas konfidencialitāti, izmantojot augstākās klases programmatūru un tehnisko nodrošinājumu, metodes un procesus, lai Jūs varētu izmantot mūsu Vietnēs pieejamos produktus, apzinoties, ka Jūsu privātums tiek aizsargāts. Strādājot ar Jūsu personīgo informāciju, mēs ievērosim Maltas 2001. gada Datu aizsardzības akta noteikumus. Šīs Privātuma politikas termini (ja tie nav definēti šeit) ir atrunāti Galalietotāja licences līgumā.

1. Piekrišana Privātuma politikai

 1. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs ("Lietotājs" vai "Jūs") piekrītat šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Mēs paturam tiesības mainīt šo Privātuma politiku, un izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc šo izmaiņu publicēšanas Vietnēs. Tas, ka Jūs turpināt izmantot Pakalpojumu, nozīmē to, ka Jūs piekrītat šai Privātuma politikai un jebkurām tās izmaiņām. Ja mūsu Galalietotāja licences līgums būs pretrunā ar jebkuru šīs Privātuma politikas daļu, noteicošais būs Galalietotāja licences līgums. Ja šeit nav norādīts savādāk, terminiem, kuri sākas ar lielo burtu, ir mūsu Galalietotāja licences līgumā piešķirtā nozīme. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums izpratni par to, kā mēs apkopojam, uzglabājam, izmantojam un aizsargājam Jūsu personīgo informāciju, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām attiecībā uz šo informāciju.

2. Kāda veida informācija tiek apkopota, un ar kādu mērķi tas tiek darīts

 1. Vietņu Lietotāja Stars konta atvēršanas procesa ietvaros, ka arī, lai mēs varētu sniegt Jums savus Pakalpojumus, mēs Jūs lūgsim norādīt personīgo informāciju, ieskaitot Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un paroli, kā arī apstiprināt to, ka Jūs esat vismaz 18 gadu vecs vai arī vecāks tajās valstīs, kurās minimālais vecums Pakalpojuma izmantošanai ir lielāks par 18. Saskaņā ar mūsu regulatora nosacījumiem, kā arī, lai Jūs varētu piekļūt un izmantot mūsu programmu un/vai Pakalpojumu jebkurā no mūsu mājaslapām, ar šo Jūs atļaujat mums (vai trešajām pusēm, kas darbojas mūsu uzdevumā): (i) izmantot atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, lai noteiktu Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, izmantojot Jūsu datoru vai Ierīci (kā definēts 9. punktā) (tostarp Jūsu IP adresi, Wi-Fi savienojuma un sīkfailu informāciju); un (ii) apkopot, glabāt, apstrādāt, atgūt un pārraidīt Jūsu personīgo informāciju (tostarp informāciju par Jūsu atrašanās vietu) un/vai citu šāda veida informāciju, kas var tikt iegūta no Jūsu Ierīces/datora, lai Jums būtu pieejams Pakalpojums/programma, kā arī, lai izpildītu šajā Privātuma politikā norādītos mērķus. Jums nav atļauts izmanot mūsu programmu un/vai Pakalpojumus, ja Jūs nevēlaties piekrist šim nosacījumam vai arī sniegt savu atļauju, kā aprakstīts iepriekš. Lai mēs varētu sniegt Jums Pakalpojumus, visu Jūsu personīgo informāciju mēs varam izmantot arī Jūsu datu pārbaudei ar trešo pušu starpniecību, ieskaitot finanšu institūcijas, personības pārbaudes pakalpojumu sniedzējus un kredītinformācijas uzņēmumus. Turklāt Jūsu Pakalpojuma izmantošanas laikā mēs saglabājam noteikta veida personīgo informāciju, ieskaitot informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnēs, kā arī Jūsu izmantotajās Ierīcēs vai sistēmās esošo vai no tām iegūto informāciju, lai mēs varētu uzlabot Pakalpojumus, kurus mēs Jums piedāvājam, kā arī pārliecināties par to, ka Jūs neizmantojat aizliegtas trešo pušu programmas vai palīgrīkus. Mēs, mūsu sadarbības partneri un trešās puses, kas sniedz pakalpojumus mūsu uzdevumā, Jūsu personīgo informāciju izmantos šādiem mērķiem:

  • maksājumu apstiprināšanai,
  • lai sniegtu Jums Pakalpojumus;
  • identifikācijai, verifikācijai un pārbaudei,
  • statistiskajai analīzei un izpētei,
  • izpētei un attīstībai,
  • mārketingam, tirgus izpētei un klientu profilēšanai,
  • datu analīzei,
  • lai pakļautos licencēšanas un normatīvajiem nosacījumiem;
  • Jūsu kredītriska un krāpšanas riska analīzei;
  • lai cīnītos pret drošības riskiem;
  • lai pārbaudītu Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu

  Jūsu personīgo informāciju mēs varam atklāt:

  • Ja to pieprasa likums vai pārraudzības institūcija.
  • Ja mēs esam pārliecināti par to, ka šāda rīcība ir nepieciešama:
   • Lai pakļautos likumiem vai pret mums uzsāktajai tiesvedībai;
   • Lai aizsargātu un aizstāvētu mūsu tiesības vai īpašumu.
   • Lai pakļautos Jebkurai pārraudzības vai licencēšanas institūcijai.
   • Lai trešās puses, kuras mums sniedz pakalpojumus, varētu veikt maksājumus saistībā ar Lietotāja veiktajām likmēm;
   • Lai jebkuram maksājumu pārvaldes vai parādu piedziņas uzņēmumam, kas darbojas mūsu uzdevumā, būtu iespējams nodarboties ar Lietotāju maksājumiem un parādu piedziņu.
   • Lai palīdzētu trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai dara to mūsu uzdevumā.
   • Jebkurai trešajai pusei, kas nopērk mūs vai mūsu uzņēmējdarbību, vai jebkuru mūsu vai mūsu uzņēmējdarbības daļu.
   • Lai palīdzētu kredītinformācijas uzņēmumiem šajā otrajā sadaļā aprakstītajos gadījumos (skatīt zemāk).
  • Ar Jūsu atļauju.
  • Negadījumu seku novēršanas nolūkos.
  • Kā norādīts 5. un 6. punktā.

  Ik pa laikam mēs Jums varam nosūtīt informāciju par gaidāmajiem turnīriem, jaunumus par mūsu produktiem, akciju saites un citu mārketinga informāciju, kas ir saistīta ar mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem (tostarp vispārējiem atbalsta dienesta pakalpojumiem). Ja Jūs turpmāk nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, Jūs no tiem varat atteikties, izpildot šajos paziņojumos iekļautos norādījumus.

  Ja Jūs neatmaksāsiet mums kādu no Jūsu atsauktajiem maksājumiem, atteiktās vai atgrieztās iemaksas, rīkojoties saskaņā ar likumu, informāciju par Jūsu kontiem un to, kā Jūs ar tiem rīkojaties, mēs varam nodot kredītinformācijas uzņēmumiem vai līdzīga rakstura iestādēm Jūsu dzīvesvietas valstī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kredītinformācijas uzņēmums var iegrāmatot parādu ar Jūsu vārdu un citu personīgo informāciju, un šī informācija var tikt nodota citām iestādēm. Šo informāciju kredītinformācijas uzņēmums saglabās 6 (sešus) gadus vai citu laika periodu pēc maksājuma atsaukšanas, atteikšanas vai atgriešanas. Kredītinformācijas uzņēmums šo informāciju izmantos, lai nepieļautu noziedzību, krāpniecību, naudas atmazgāšanu, pārbaudot Jūsu personību, ja Jūs, Jūsu dzīvesbiedrs, citi Jūsu ģimenes locekļi, Jūsu uzņēmējdarbības vai finanšu partneri pieteiksies citiem kredīta pakalpojumiem, izmantojot Jūsu vārdu vai informāciju, uzraugot Jums piederošos kontus, pieņemot lēmumus par kredītu izsniegšanu, saistībā ar kredītiem vai citiem pakalpojumiem, nosakot Jūsu atrašanās vietu, atgūstot Jūsu nenomaksātos parādus, statistiskajā izpētē un sistēmu testēšanā.

  Jūsu personīgo informāciju apstrādāt varam mēs, mūsu sadarbības partneri, mūsu pārstāvji un trešās puses, kas mums sniedz pakalpojumus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas jurisdikcijām. Šādos gadījumos, saistībā ar personīgās informācijas nodošanu, mēs ievērosim Maltas 2001. gada Datu aizsardzības akta noteikumus.

  Jūsu vārdu publicitātes materiālos mēs izmantosim tikai ar Jūsu atļauju.

  Lai atvērtu Stars kontu mūsu vietnē, Jums ir jāreģistrējas ar savu īsto vārdu. Turklāt ir ļoti svarīgi, lai Stars konta reģistrācijas formā tiktu norādīta patiesa un derīga informācija, jo tā tiks izmantota finanšu maksājumu apstiprināšanai un citiem iepriekš norādītajiem mērķiem. Jums mūs jāinformē par jebkurām būtiskām personīgās informācijas izmaiņām.

  Lietotāji konta informāciju var mainīt, lejuplādētajā programmā atverot attiecīgo konta izvēlni.

3. Iemaksu un izmaksu apstrāde

 1. Iemaksas veikšanas laikā Lietotājiem būs jānorāda iemaksas veida informācija (piemēram, kredītkartes numurs un cita kredītkartes informācija). Šī informācija kopā ar citiem Jūsu personīgajiem datiem var tikt izmantota, lai izpildītu finanšu maksājumus, kurus Jūs veicāt ar Rational Gaming. Jums mūs jāinformē par jebkurām būtiskām personīgās informācijas izmaiņām vai arī jāatjauno šī informācija savā Stars kontā.

4. Konfidencialitāte

 1. Rational Gaming ir pielicis ievērojamas pūles, lai aizsargātu identitātes, izdarītās izvēles un citas par individuālajiem Lietotājiem apkopotās informācijas konfidencialitāti, un apzināti neļaus piekļūt šai informācijai nevienam ārpus Grupas, izņemot pašu Lietotāju vai kā norādīts šajā Privātuma politikā. Lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju, mēs esam veikuši ievērojamus ieguldījumus savā serverī, datu bāzē, datu dublēšanas, aizsardzības un šifrēšanas tehnoloģijās. Šīs tehnoloģijas ir daļa no augstākās klases drošības sistēmas.

  Arī Jums ir jāpiedalās savas informācijas aizsargāšanā. Jūsu Pieslēgšanās dati (kā definēts mūsu Galalietotāja licences līgumā) ir konfidenciāli, Jūs tos nedrīkstat nevienam atklāt un Jums jācenšas aizsargāt to slepenība un konfidencialitāte.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs izmantojat mūsu Home Games pakalpojumu, Jūsu Lietotāja konta Stars lietotājvārds kalpos arī kā Jūsu kluba vadītāja vai biedra nosaukums. Tas būs redzams kluba vadītājam un biedriem Home Games vestibilā, kluba vestibilā un (ja kluba vadītājs vēlēsies to iekļaut sarakstos) publiski pieejamos klubu sarakstos. Tāpēc citi cilvēki, kas Jūs pazīst no Home Games un/vai Jūsu kluba, zinās arī Jūsu Stars lietotājvārdu. Ja Jūs tam nepiekrītat, lūdzu, neizmantojiet Home Games.

5. Konfidencialitātes ierobežojumi

 1. Informācijas atklāšana, ja to pieprasa likums: saskaņā ar juridiskajiem, normatīvajiem un drošības nosacījumiem, pēc kuriem vadoties mēs darbojamies, mēs zināmos apstākļos varam būt spiesti atklāt personīgo informāciju par saviem Lietotājiem, un mums var būt aizliegts Jūs par to informēt. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šādu informācijas atklāšanu pieļautu tikai šādos gadījumos:

  1. ja mums ir pamats domāt, ka tas ir nepieciešams, atsaucoties uz tiesas pavēsti, orderi vai citu juridisko procesu;
  2. ja ir nepieciešams identificēt, sazināties vai uzsākt tiesvedību pret fiziskām vai juridiskām personām, lai aizsargātu un/vai izmantotu mūsu tiesības;
  3. ja ir nepieciešams palīdzēt novērst sacensību vai koeficientu krāpniecību mūsu BetStars vietnē vai arī brīdinājuma sistēmas ietvaros identificēt neparastus likmju veikšanas veidus, informāciju par šāda veida likmēm vai iespējamo krāpnieku mēs varam nodot sporta organizācijām, regulatoriem vai jebkurai trešās puses organizācijai, kurā mēs esam iestājušies un kura nodarbojas ar šādu pārkāpumu izmeklēšanu.

  Turklāt mēs varam un Jūs mums atļaujat atklāt Jūsu Stars lietotājvārdu, vārdu, vecumu, adresi, pilsētu, pavalsti, pasta indeksu, valsti, telefona numuru, e-pasta adresi un ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī informāciju par izmantotajiem iemaksu un izmaksu maksājumu līdzekļiem mūsu trešo pušu pārstāvjiem vai valsts institūcijām tā, kā mēs to uzskatām par vajadzīgu vai nepieciešamu saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecību, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, pirātismu vai citām nelikumīgām darbībām, vai darbībām, kuru rezultātā mums var nākties uzņemties juridisku atbildību.

6. Kurš saņem Jūsu informāciju

 1. Papildus informācijas atklāšanai likumīgajā kārtībā, kā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā, Jūsu personīgo informāciju mēs varam atklāt saviem darbiniekiem, mūsu pārstāvjiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri, saistībā ar to, ka Jūs esat jebkuras mūsu Vietnes Lietotājs, izmanto Jūsu personīgo informāciju, lai sniegtu mums pakalpojumus. Visi Jūsu personīgās informācijas saņēmēji būs pakļauti attiecīgajiem datu aizsardzības likumiem, lai saglabātu Jūsu personīgās informācijas konfidencialitāti un aizsargātu to tādā pašā līmenī, kā tas tiek prasīts no mums.

  Mēs varam apkopot Jūsu personīgo informāciju, kas saskaņā ar šo privātuma politiku ir iegūta Jūsu Pakalpojuma izmantošanas laikā, kopā ar citu informāciju, kura no Jums ir iegūta citu Grupas pakalpojumu, ieskaitot, tiešsaistes mājas lapas, kuras darbojas ar preču zīmēm "PokerStars", "PokerStars Casino", "BetStars" un "Full Tilt", kā arī citu saistīto vai papildu pakalpojumu, tai skaitā mobilo un sociālo tīklu, izmantošanas laikā. Ar šo apkopoto informāciju mēs apiesimies atbilstoši šiem noteikumiem un izmantosim to šajos Privātuma noteikumos aprakstītajiem mērķiem.

7. Tiešais mārketings

 1. Mēs varam izmantot Jūsu e-pasta adresi un telefona numuru, lai informētu Jūs par jaunumiem, akcijām un citām Grupas mārketinga aktivitātēm. Jūsu e-pasta adresi un telefona numuru mēs varam atklāt arī mūsu mārketinga partneriem, lai tie varētu informēt Jūs par mārketinga piedāvājumiem. Respektējot Jūsu tiesības uz privātumu, mēs Jums piedāvājam iespēju atteikties no mūsu un mūsu partneru vai sadarbības partneru izsūtītajiem mārketinga piedāvājumiem pa e-pastu un telefonu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu piedāvājumu saņemšanas, sūtot mums tukšu e-pasta vēstuli un temata lauciņā ierakstot vārdu "Remove". Ja Jūs pieprasīsiet pārtraukt sūtīt Jums mārketinga informāciju par šiem piedāvājumiem, mēs izņemsim Jūsu informāciju no mūsu mārketinga klientu sarakstiem, turklāt Jūsu informācija netiks iekļauta sarakstos, kurus mēs nākotnē varam piešķirt mūsu mārketinga partneriem. Tomēr Jums var nākties atsevišķi atteikties no mārketinga piedāvājumiem, kurus izsūta mūsu partneri, kuri Jūsu kontaktinformāciju no mums saņēma pirms Jūs izteicāt lūgumu izdzēst Jūs no šiem sarakstiem.

8. Jūsu tiesības attiecībā uz savu informāciju

 1. Jums ir tiesības pieprasīt no mums Jūsu personīgo informāciju, kas ir mūsu rīcībā (saskaņā ar attiecīgajiem likumiem). Tas tiek saukts par "subjekta piekļuves pieprasījumu". Ja mēs būsim pārliecinājušies par Jūsu personību (mums no Jums pieprasot un Jums iesniedzot identifikācijas dokumentus un citu mūsu pieprasīto informāciju), mums 40 (četrdesmit) dienu laikā būs jāatbild uz Jūsu pieprasījumu. Atsevišķos gadījumos mēs varam iekasēt nelielu komisijas maksu, lai segtu Jūsu pieprasījuma izpildes izmaksas saskaņā ar attiecīgajiem likumiem. Mēs cenšamies, lai mūsu informācija par Jums būtu precīza. Jūs varat rakstīt mums jebkurā laikā, lai pārskatītu, mainītu vai pieprasītu informācijas maiņu vai labošanu saskaņā ar savām tiesībām, kas noteiktas Maltas 2001. gada Datu aizsardzības aktā, un šādā gadījumā mēs no Jums pieprasīsim personu apliecinošus dokumentus. Lai sazinātos ar mums saistībā ar savu informāciju, lūdzu, rakstiet atbalsta dienestam. Lūdzu, ņemiet vērā: ja Jūs jebkādu iemeslu dēļ Jūs slēgsiet vai pieprasīsiet mums slēgt Jūsu Stars kontu, Jūsu personīgā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik to nosaka attiecīgie noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas noteikumi vai citi licences nosacījumi. 

9. Sīkfaili

 1. Sīkfaili ir teksta informācija, kas tiek lejuplādēta Jūsu personīgajā datorā, portatīvajā datorā vai mobilajā ierīcē (katrs atsevišķi ir "Ierīce"), kad Jūs apmeklējat mūsu Vietnes. Pēc katra mājas lapas apmeklējuma tie tiek nosūtīti atpakaļ uz to izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kura atpazīst šos sīkfailus.

  Sīkfaili ir ļoti noderīgi, un tie tiek izmantoti dažādiem mērķiem. Tie var uzlabot navigāciju starp lapām, atcerēties Jūsu uzstādījumus un uzlabot vispārējo vietnes izmantošanas kvalitāti. Dažreiz sīkfaili tiek izmantoti, lai tiešsaistē piedāvātās reklāmas būtu Jums saistošas un atbilstu Jūsu interesēm.

  Mēs izmantojam sīkfailus, lai noteiktu to, vai mūsu vietnes tiek apmeklētas, pateicoties mūsu sadarbības partneriem, lai mūsu mājas lapas veidotu adaptīvākas, lai atcerētos Jūsu izvēli un izveidotu anonimizētus statistikas datus, kurus mēs izmantojam, lai uzlabotu mūsu vietņu lietojamību. Sīkfailus mēs izmantojam arī tāpēc, lai noteiktu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, ierobežotu Jums rādīto reklāmu skaitu, lai atcerētos, ka Jūs apmeklējāt mājas lapu un lai piedāvātu Jūsu interesēm piemērotas reklāmas.

  Detalizēta informācija par sīkfailiem un to, kā mēs tos Vietnēs izmantojam, ir atrodama Sīkfailu noteikumos, kur ir aprakstīts arī tas, kā sīkfailus atslēgt vai kontrolēt, kuri sīkfaili tiek uzstādīti Jūsu Ierīcē (šo informāciju meklējiet sadaļā "Kā mainīt sīkfailu uzstādījumus").

10. Kas mēs esam

 1. Mēs esam reģistrēti pie Datu aizsardzības komisāra saskaņā ar Maltas Datu aizsardzības aktu.

  Rational Gaming Europe Ltd
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta' Xbiex, XBX 1011
  Malta

Privātuma politika pēdējo reizi tika pārskatīta 2017. gada janvārī

Atbildīga spēlēšana

Responsible Gaming

Mēs atbalstām atbildīgu spēlēšanu un iestājamies par patīkamu un pozitīvu spēlēšanas vidi.

Jautājumi atbalsta dienestam

FAQ

Mūsu atbalsta dienests ir izveidojis sarakstu ar atbildēm uz jautājumiem, kurus mūsu spēlētāji uzdod visbiežāk.

Jautājumi par pokera spēlēm

faq games

Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par pokera spēlēšanu PokerStars vietnē.

Īpašie piedāvājumi

Special Offers

PokerStars vietnē visa gada garumā ir pieejami īpaši piedāvājumi ar naudas balvām, vietām uz labākajiem klātienes turnīriem un daudz ko citu.

Kā spēlēt pokeru

How to Play Poker

Pokera noteikumus, padomus iesācējiem un spēles stratēģiju Jūs atradīsiet PokerStars sadaļā "Kā spēlēt".

Spēlēšana uz naudu

Chip Stack

Veiciet savu pirmo naudas iemaksu un sāciet spēlēt PokerStars. Iemaksu veikšana ir ātra un droša.