PokerStars, PokerStars kazino, BetStars un Full Tilt privātuma politika

Jūsu privātums PokerStars, PokerStars Casino, BetStars un Full Tilt ir ļoti svarīgs - tie visi ir zīmoli, kas pieder un kurus kontrolē uzņēmumu grupa, kuras nosaukums ir "Rational Group" un kura ir mājaslapu www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu un www.fulltilt.eu ("Vietnes") īpašnieks un operators.

Izmantotais termins "Grupa" attiecīgajā kontekstā apzīmē Rational Gaming Europe Limited kopā ar tā meitas uzņēmumiem un jebkuru Rational Gaming Europe Limited holdinga uzņēmumu, kā arī jebkuru šāda holdinga uzņēmuma meitas uzņēmumu un jebkuru ar uzņēmumu grupu "Rational Group" (turpmāk tekstā "Rational Gaming", "Grupa" vai "mēs") saistīto uzņēmumu.

Mēs apņemamies aizsargāt personīgās informācijas (kas tika apkopota, lai Jūs varētu izmantot dažādos mūsu Vietnēs pieejamos produktus) konfidencialitāti, izmantojot augstākās klases programmatūru un tehnisko nodrošinājumu, metodes un procesus. Strādājot ar Jūsu personīgo informāciju, mēs ievērosim Maltas 2001. gada Datu aizsardzības akta noteikumus.

Piekrišana Privātuma politikai

 1. Izmantojot šo Pakalpojumu (kā definēts mūsu Galalietotāja licences līgumā), Jūs ("Lietotājs" vai "Jūs") piekrītat šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Mēs paturam tiesības mainīt šo Privātuma politiku, un izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc šo izmaiņu publicēšanas Vietnēs. Ja Jūs turpināt izmantot Pakalpojumu, Jūs piekrītat šai Privātuma politikai un jebkurām tās izmaiņām. Ja mūsu Galalietotāja licences līgums būs pretrunā ar jebkuru šīs Privātuma politikas daļu, noteicošais būs Galalietotāja licences līgums. Ja šeit nav norādīts savādāk, terminiem, kuri sākas ar lielo burtu, ir mūsu Galalietotāja licences līgumā piešķirtā nozīme. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums izpratni par to, kā mēs apkopojam, uzglabājam, izmantojam un aizsargājam Jūsu personīgo informāciju, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām attiecībā uz šo informāciju.

Kāda veida informācija tiek apkopota, un ar kādu mērķi tas tiek darīts

 1. Vietņu Lietotāja kontu atvēršanas procesa ietvaros, ka arī, lai mēs varētu sniegt Jums savus pakalpojumus, mēs Jūs lūgsim norādīt personīgo informāciju, ieskaitot Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, epasta adresi un paroli, kā arī apstiprinājumu tam, ka Jūs esat vismaz 18 gadu vecumā vai vecāks, ja Jūsu valstī minimālais vecums PokerStars Pakalpojuma izmantošanai ir lielāks par 18. Saskaņā ar mūsu regulatora nosacījumiem, kā arī, lai Jūs varētu piekļūt un izmantot mūsu programmu un/vai Pakalpojumu jebkurā no mūsu mājaslapām, ar šo Jūs atļaujat mums (vai trešajām pusēm, kas darbojas mūsu uzdevumā): (i) izmantot atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, lai noteiktu Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, izmantojot Jūsu datoru vai Ierīci (kā definēts 9. punktā) (tostarp Jūsu IP adresi, Wi-Fi savienojuma un sīkfailu informāciju); un (ii) apkopot, glabāt, apstrādāt, atgūt un pārraidīt Jūsu personīgo informāciju (tostarp informāciju par Jūsu atrašanās vietu) un/vai citu šāda veida informāciju, kas var tikt iegūta no Jūsu Ierīces/datora, lai Jums būtu pieejams Pakalpojums/programma, kā arī, lai izpildītu šajā Privātuma politikā norādītos mērķus. Jums nav atļauts izmanot mūsu programmu un/vai Pakalpojumus, ja Jūs nevēlaties piekrist šim nosacījumam vai arī sniegt savu atļauju, kā aprakstīts iepriekš. Lai mēs varētu sniegt Jums Pakalpojumus, visu Jūsu personīgo informāciju mēs varam izmantot arī Jūsu datu pārbaudei ar trešo pušu starpniecību, ieskaitot finanšu institūcijas, personības pārbaudes pakalpojumu sniedzējus un kredītinformācijas uzņēmumus. Turklāt Jūsu Pakalpojuma izmantošanas laikā mēs saglabājam noteikta veida personīgo informāciju, ieskaitot informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnēs, kā arī Jūsu izmantotajās Ierīcēs vai sistēmās esošo informāciju, lai mēs varētu uzlabot Jums piedāvātos Pakalpojumus. Mēs, mūsu sadarbības partneri un trešās puses, kas sniedz pakalpojumus mūsu uzdevumā, Jūsu personīgo informāciju izmantos šādiem mērķiem:

  • maksājumu apstiprināšanai,
  • lai sniegtu Jums Pakalpojumus;
  • identifikācijai un pārbaudei,
  • statistiskajai analīzei un izpētei,
  • izpētei un attīstībai,
  • mārketingam, tirgus izpētei un klientu profilēšanai,
  • datu analīzei,
  • lai pakļautos licencēšanas un normatīvajiem nosacījumiem,
  • Jūsu kredītriska un krāpšanas riska analīzei,
  • lai pārbaudītu Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu. 

  Jūsu personīgo informāciju mēs varam atklāt:

  • Ja to pieprasa likums vai pārraudzības institūcija.
  • Ja mēs esam pārliecināti par to, ka šāda rīcība ir nepieciešama:
   1. Lai pakļautos likumiem vai tiesvedībai.
   2. Lai aizsargātu un aizstāvētu mūsu tiesības vai īpašumu.
   3. Jebkurai pārraudzības vai licencēšanas institūcijai.
   4. Trešajām pusēm, lai varētu apmaksāt vai veikt maksājumu, kas saistīts ar likmju veikšanu.
   5. Jebkuram maksājumu pārvaldes vai parādu piedziņas uzņēmumam, kurš mūsu uzdevumā nodarbojas ar Lietotāju maksājumiem un to piedziņu.
   6. Trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai dara to mūsu uzdevumā.
   7. Jebkurai trešajai pusei, kas nopērk mūs vai mūsu uzņēmējdarbību, vai jebkuru mūsu vai mūsu uzņēmējdarbības daļu.
   8. Kredītinformācijas uzņēmumiem otrajā sadaļā aprakstītajos gadījumos.
  • Ar Jūsu atļauju.
  • Negadījumu seku novēršanas nolūkos.
  • Kā norādīts piektajā un sestajā punktā.

  Mēs varam laiku pa laikam Jums nosūtīt informāciju par notikumiem un jaunumiem vai informāciju saistībā ar jauniem pakalpojumiem un lai sniegtu Jums klientu atbalsta pakalpojumus. Ja Jūs turpmāk nevēlaties saņemt mūsu vēstules ar jaunumiem, Jūs no tām varat atteikties, izpildot katrā vēstulē iekļautos norādījumus.

  Ja Jūs neatmaksāsiet mums kādu no Jūsu atsauktajiem maksājumiem, atteiktās vai atgrieztās iemaksas, Jūsu konta informāciju mēs varam nodot kredītinformācijas uzņēmumiem. Kredītinformācijas uzņēmums iegrāmatos nesamaksāto parādu. Šī informācija var tikt nodota citām organizācijām, turklāt kredītinformācijas uzņēmumā tā tiks uzglabāta 6 gadus pēc maksājuma atsaukšanas, atteikšanas vai atgriešanas. Kredītinformācijas uzņēmums šo informāciju izmantos, lai nepieļautu noziedzību, krāpniecību, naudas atmazgāšanu, pārbaudot Jūsu personību, ja Jūs, Jūsu dzīvesbiedrs, citi Jūsu ģimenes locekļi, Jūsu uzņēmējdarbības vai finanšu partneri pieteiksies citiem pakalpojumiem, Jums piederošo kontu uzraudzībā, lēmumu pieņemšanā par kredītu izsniegšanu, saistībā ar kredītiem vai citiem pakalpojumiem, Jūsu atrašanās vietas noteikšanā, Jūsu nenomaksāto parādu atgūšanā, statistiskajā izpētē un sistēmu testēšanā.

  Jūsu personīgo informāciju apstrādāt varam mēs, mūsu sadarbības partneri, mūsu pārstāvji un trešās puses, kas mums sniedz pakalpojumus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas jurisdikcijām. Šādos gadījumos mēs ievērosim Maltas 2001. gada Datu aizsardzības akta noteikumus.

  Jūsu vārdu publicitātes materiālos mēs izmantosim tikai ar Jūsu atļauju.

  Mūsu vietnē Jums jāreģistrējas ar savu īsto vārdu. Turklāt ir ļoti svarīgi, lai Lietotāja kontā tiktu norādīta patiesa informācija, jo tā tiks izmantota finanšu maksājumu apstiprināšanai un citiem iepriekš norādītajiem mērķiem. Jums mūs jāinformē par jebkurām būtiskām personīgās informācijas izmaiņām.

  Lietotāji konta informāciju var mainīt lejuplādētajā programmā, atverot konta izvēlni.

Iemaksu un izmaksu apstrāde

 1. Iemaksas veikšanas laikā Lietotājiem būs jānorāda iemaksas veida informācija (piemēram, kredītkartes numurs un cita kredītkartes informācija). Šī informācija kopā ar citiem Jūsu personīgajiem datiem var tikt izmantota, lai izpildītu finanšu maksājumus, kurus Jūs veicāt ar Rational Gaming. Jums mūs jāinformē par jebkurām būtiskām personīgās informācijas izmaiņām.

Konfidencialitāte

 1. Rational Gaming ir pielicis ievērojamas pūles, lai aizsargātu identitātes, izdarītās izvēles un citas par individuālajiem Lietotājiem apkopotās informācijas konfidencialitāti, un apzināti neļaus piekļūt šai informācijai nevienam ārpus Rational Gaming, izņemot pašu Lietotāju vai kā norādīts šajā Privātuma politikā. Lai aizsargātu Rational Gaming apkopoto informāciju, Rational Gaming ir veicis ievērojamus ieguldījumus savā serverī, datu bāzē, datu dublēšanas, aizsardzības un šifrēšanas tehnoloģijās. Šīs tehnoloģijas ir daļa no augstākās klases drošības sistēmas.

  Arī Jums ir jāpiedalās savas informācijas aizsargāšanā. Jūsu Pieslēgšanās dati (kā definēts mūsu Galalietotāja licences līgumā) ir konfidenciāli, Jūs tos nedrīkstat nevienam atklāt un Jums jācenšas aizsargāt to slepenība un konfidencialitāte.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs izmantojat mūsu Home Games pakalpojumu, Jūsu konta Stars lietotājvārds kalpos arī kā Jūsu kluba vadītāja vai biedra nosaukums. Tas būs redzams kluba vadītājam un biedriem Home Games vestibilā, kluba vestibilā un (ja kluba vadītājs vēlēsies to iekļaut sarakstos) publiski pieejamos klubu sarakstos. Tāpēc citi cilvēki, kas Jūs pazīst no Home Games un/vai Jūsu kluba, zinās arī Jūsu konta Stars lietotājvārdu. Ja Jūs tam nepiekrītat, lūdzu, neizmantojiet Home Games.

Konfidencialitātes ierobežojumi

 1. Informācijas atklāšana, ja to pieprasa likums: saskaņā ar juridiskajiem, normatīvajiem un drošības nosacījumiem, pēc kuriem vadoties mēs darbojamies, Rational Gaming zināmos apstākļos var būt spiests atklāt personīgo informāciju par saviem Lietotājiem, un mums var būt aizliegts Jūs par to informēt. Rational Gaming darīs visu iespējamo, lai šādu informācijas atklāšanu pieļautu tikai šādos gadījumos: ja Rational Gaming ir pamats domāt, ka tas ir nepieciešams, atsaucoties uz tiesas pavēsti, orderi vai citu juridisko procesu; vai ja ir nepieciešams identificēt, sazināties vai uzsākt tiesvedību pret fiziskām vai juridiskām personām, lai aizsargātu un/vai izmantotu Rational Gaming tiesības. Turklāt mēs varam un Jūs mums atļaujat atklāt Jūsu Stars lietotājvārdu, vārdu, vecumu, adresi, pilsētu, pavalsti, pasta indeksu, valsti, telefona numuru, epasta adresi un ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī informāciju par izmantotajiem iemaksu un izmaksu maksājumu līdzekļiem mūsu trešo pušu pārstāvjiem vai valsts institūcijām tā, kā mēs to uzskatām par vajadzīgu vai nepieciešamu saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecību, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, pirātismu vai citām nelikumīgām darbībām, vai darbībām, kuru rezultātā mums var nākties uzņemties juridisku atbildību.

Kurš saņem Jūsu informāciju

 1. Papildus informācijas atklāšanai likumīgajā kārtībā, kā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā, Jūsu personīgo informāciju mēs varam atklāt saviem darbiniekiem, mūsu pārstāvjiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri, saistībā ar to, ka Jūs esat mūsu Vietņu Lietotājs, izmanto Jūsu personīgo informāciju, lai sniegtu mums pakalpojumus.

  Mēs varam apkopot Jūsu personīgo informāciju, kas saskaņā ar šo privātuma politiku ir iegūta Jūsu Pakalpojuma izmantošanas laikā, kopā ar citu informāciju, kura no Jums ir iegūta Rational Gaming, ieskaitot, tiešsaistes mājas lapas, kuras darbojas ar preču zīmēm "PokerStars", "PokerStars Casino", "BetStars" un "Full Tilt", kā arī citu saistīto vai papildu pakalpojumu, tai skaitā mobilo un sociālo tīklu, pakalpojumu izmantošanas laikā. Ar šo apkopoto informāciju mēs apiesimies atbilstoši šiem noteikumiem un izmantosim to šajos Privātuma noteikumos aprakstītajiem mērķiem.

  Visi Jūsu personīgās informācijas saņēmēji būs pakļauti attiecīgajiem datu aizsardzības likumiem, lai Jūsu personīgā informācija tiktu aizsargāta tādā pašā līmenī, kā tas tiek prasīts no mums.

Jūsu tiesības attiecībā uz savu informāciju

 1. Mēs cenšamies, lai mūsu informācija par Jums būtu precīza. Jūs varat rakstīt mums jebkurā laikā, lai pārskatītu, mainītu, saņemtu savas informācijas kopiju vai pieprasītu informācijas maiņu vai labošanu saskaņā ar savām tiesībām, kas noteiktas Maltas 2001. gada Datu aizsardzības aktā, un šādā gadījumā mēs no Jums varam pieprasīt personu apliecinošus dokumentus. Lai sazinātos ar mums saistībā ar savu informāciju, lūdzu, rakstiet atbalsta dienestam. Atsevišķos gadījumos mēs varam pieprasīt nelielu samaksu, lai segtu administratīvos izdevumus saistībā ar jebkuru Jūsu šāda veida pieprasījumu.

Sīkfaili

 1. Sīkfaili ir teksta informācija, kas tiek lejuplādēta Jūsu personīgajā datorā, portatīvajā datorā vai mobilajā ierīcē (katrs atsevišķi ir "Ierīce"), kad Jūs apmeklējat mūsu Vietnes. Pēc katra mājas lapas apmeklējuma tie tiek nosūtīti atpakaļ uz to izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kura atpazīst šos sīkfailus.

  Sīkfaili ir ļoti noderīgi, un tie tiek izmantoti dažādiem mērķiem. Tie var uzlabot navigāciju starp lapām, atcerēties Jūsu uzstādījumus un uzlabot vispārējo vietnes izmantošanas kvalitāti. Dažreiz sīkfaili tiek izmantoti, lai tiešsaistē piedāvātās reklāmas būtu Jums saistošas un atbilstu Jūsu interesēm.

  Mēs izmantojam sīkfailus, lai noteiktu to, vai mūsu vietnes tiek apmeklētas, pateicoties mūsu sadarbības partneriem, lai mūsu mājas lapas veidotu adaptīvākas, lai atcerētos Jūsu izvēli un izveidotu anonimizētus statistikas datus, kurus mēs izmantojam, lai uzlabotu mūsu vietņu lietojamību. Sīkfailus mēs izmantojam arī tāpēc, lai noteiktu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, ierobežotu Jums rādīto reklāmu skaitu, lai atcerētos, ka Jūs apmeklējāt mājas lapu un lai piedāvātu Jūsu interesēm piemērotas reklāmas.

  Detalizēta informācija par sīkfailiem un to, kā mēs tos savā Vietnē izmantojam, ir atrodama mūsu Sīkfailu noteikumos, kur ir aprakstīts arī tas, kā sīkfailus izslēgt vai noteikt, kuri sīkfaili tiek uzstādīti Jūsu Ierīcē (šo informāciju meklējiet sadaļā "Kā mainīt sīkfailu uzstādījumus").

Kas mēs esam

 1. Mēs esam reģistrēti pie Datu aizsardzības komisāra saskaņā ar Maltas Datu aizsardzības aktu.

Rational Gaming Europe Ltd Privātuma politika pēdējo reizi tika pārskatīta 2016. gada jūlijā

Jūs esat iesācējs?
Lejuplādējiet bezmaksas pokera programmu

Lai sāktu spēlēt, vienkārši lejuplādējiet PokerStars bezmaksas programmu. Programmas lejuplādēšana ir vienkārša.

Play Poker

Uzziniet, kā lejuplādēt pokera programmu