Brand icon pokerBrand icon casino

Turnīru noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz mūsu platformas turnīriem.

Šeit aprakstītie Turnīru noteikumi papildina Lietošanas noteikumus, bet tos neaizstāj. Ja starp Turnīru noteikumiem un Lietošanas noteikumiem būs neatbilstības, par noteicošajiem tiks uzskatīti Lietošanas noteikumi.

Piezīme: noteikumu punkti 1.5., 2.4. un 2.5. attiecas tikai uz tiem turnīriem, kuros tiek izmantotas obligātās likmes un/vai dalītāja žetons.

1. Vispārīga informācija
1.1

Lēmumu pieņemšanā mēs vienmēr galvenokārt domāsim par spēles interesēm un godīgumu. Nestandarta situācijās dažreiz var nākties pieņemt lēmumus par labu spēles godīgumam, ignorējot noteikumu burtisko interpretāciju.

1.2

Visi turnīri sāksies precīzi turnīra vestibilā norādītajā laikā. Mēs saglabājam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma aizkavēt vai atcelt turnīru.

1.3

Svarīgu katra turnīra informāciju, tostarp obligāto likmju struktūru, raundu ilgumu, informāciju par "rebuy" un pārtraukumiem, var atrast datora vestibilā, izvēloties turnīru un divreiz uz tā nospiežot, vai arī mobilās ierīces vestibilā, vienreiz nospiežot uz turnīra. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma mainīt jebkura turnīra parametrus.

1.4

Vietas tiek piešķirtas izlozes veidā. Mainīt vietu nav atļauts.

1.5

Spēles sākumā dalītāja žetons tiks novietots pie pirmās sēdvietas.

1.6

Fixed Limit turnīros ir atļauts uzlikt vienu likmi un trīs tās palielinājumus. Pot Limit un No Limit turnīros palielinājumu reižu skaits nav ierobežots.

1.7

Balvas tiks piešķirtas saskaņā ar turnīra vestibilā norādīto informāciju, izņemot gadījumus, kad notiek vienošanās par balvu fonda dalīšanu (apskatiet punktu 8.1.) vai arī kad turnīrs tiek atcelts (apskatiet zemāk mūsu turnīru atcelšanas noteikumus). Galīgā balvu struktūra netiks paziņota līdz reģistrācijas beigām un "rebuy" un/vai "add-on" perioda noslēgumam.

1.8

Lai "rebuy" turnīrā varētu iegādāties "rebuy", Jūsu kontā ir jābūt pieejamiem līdzekļiem. Līdzekļi, kas ir iesaistīti citās spēlēs vai tiek turēti valūtā, kura atšķiras no turnīra valūtas, netiek uzskatīti par pieejamiem.

1.9

Vēlā reģistrācija: vēlā reģistrācija ir pieejama lielākajā daļā turnīru. Vēlā reģistrācijas perioda garums var atšķirties, tomēr tas vienmēr būs norādīts "ātrās vietas" vestibila turnīra biļetē, turnīru sadaļas informācijas panelī un attiecīgā turnīra vestibila virsraksta joslā. Vēlās reģistrācijas laiks tiek noteikts pēc pulksteņa laika (pretstatā turnīra spēles laikam). Piemēram, ja turnīrs sākas pulksten 09:00 un vēlā reģistrācija ir 90 minūtes, reģistrācija beigsies pulksten 10:30. Vēlā reģistrācija beigsies ātrāk, ja no turnīra izkritīs pietiekami daudz spēlētāju, lai sāktu balvu piešķiršanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka spēlētāji turnīrā drīkst piedalīties tikai vienu reizi, ja vien nav atļauta atkārtota dalība ("re-entry"), kā norādīts turnīra vestibilā. Vienam spēlētājam nav atļauts izmantot vairākus kontus, lai vienā turnīrā piedalītos vairākas reizes, un tas var novest pie soda sankcijām, ieskaitot brīdinājumu, diskvalifikāciju no turnīra (ar daļēju vai pilnīgu vinnesta konfiskāciju) un liegumu spēlēt mūsu platformā.

1.10

Reģistrācijas atcelšana: lielākajā daļā turnīru reģistrācijas atcelšana ir atļauta līdz katra turnīra vestibilā norādītajam laikam, kurš katrā turnīrā var būt savādāks. Spēlētāji, kuri savu vietu ir ieguvuši satelītā, reģistrāciju var atcelt, ja turnīrā tas ir atļauts, tomēr apmaiņā pret savu vietu viņi saņems turnīru naudu (T-naudu) vai biļeti. T-naudu var izmantot, lai reģistrētos citos mūsu turnīros. Vairāk informācijas meklējiet šeit.

Daži satelīti beigsies pēc mērķa turnīra sākuma, tomēr tas notiks vēlās reģistrācijas laikā. Šādos gadījumos satelītu uzvarētāji pēc satelīta noslēguma tiks apsēdināti pa tiešo mērķa turnīrā.

Lūdzu, ņemiet vērā: reģistrācijas un tās atcelšanas laiki var atšķirties, un ne visos turnīros ir atļauts atcelt reģistrāciju. Ar precīzu katra turnīra reģistrācijas informāciju Jūs varat iepazīties turnīra vestibilā. Mēs saglabājam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt reģistrācijas un tās atcelšanas laikus.

Spēlētāji, kuri pašizslēgšanas iespēju izvēlēsies vairāku dienu turnīra laikā, joprojām varēs pabeigt visus notiekošos turnīrus, kuros viņi piedalīsies. Tas nozīmē arī to, ka tie spēlētāji, kuri pieprasīs izslēgšanu no spēlēšanas mūsu platformā pēc kvalificēšanās vairāku dienu turnīra otrajai dienai, joprojām varēs spēlēt visās turpmākajās šī turnīra dienās arī pēc pašizslēgšanas perioda sākuma. Tie spēlētāji, kuri turpmākajās dienās izlems nepiedalīties, kompensāciju nesaņems.

Tie spēlētāji, kuri pieprasīs izslēgšanu no spēlēšanas posmu turnīra laikā, nākamo turnīra posmu pabeigt nevarēs. Pirms dalības pirmajā posmā, lūdzu, padomājiet, vai Jūs varēsiet izspēlēt visu turnīru.

2. Izslēgšanas
2.1

Turnīrs beidzas, tiklīdz viens spēlētājs ir ieguvis visus spēles žetonus vai arī kad visi atlikušie spēlētāji saņem vienādu balvu (piemēram, ja turnīrā tiek piešķirtas piecas vienādas balvas, turnīrs var beigties, kad ir palikuši pieci spēlētāji).

2.2

Ja divi vai vairāk spēlētāji no turnīra tiek izslēgti vienā un tajā pašā izspēlē, augstāku vietu iegūs tas spēlētājs, kuram izspēles sākumā bija vairāk žetonu. Ja visi spēlētāji izspēli iesāka ar vienādu žetonu skaitu, viņi visi dala ieņemto vietu un šiem spēlētājiem pienākošās balvas starp viņiem tiek sadalītas vienādās daļās. Sinhronizēto izspēļu laikā (kā tas ir aprakstīts punktā 2.3.) divi vai vairāk spēlētāji, kas tiek izslēgti vienas sinhronizētās izspēles laikā, tiek uzskatīti par vienlaicīgi izslēgtiem pat tad, ja viņi atrodas pie dažādiem galdiem. Ieņemtās vietas pēc tam tiek noteiktas pēc žetonu skaita.

2.3

Noteiktos turnīra posmos (piemēram, kad naudas balva līdz ar dažiem nākamajiem izkritušajiem spēlētājiem ievērojami palielinās) un kad turnīrā joprojām ir vairāk par vienu galdu, turnīra izspēles var tikt sinhronizētas. Tādējādi, ja pie viena galda izspēle tiek pabeigta ātrāk nekā pie citiem, pirms nākamās izspēles izdalīšanas spēlētāji pie šī galda gaida, līdz kamēr izspēle tiek pabeigta pie visiem galdiem.

2.4

Turnīros mēs izmantojam noteikumu par "dalītāja žetona kustību uz priekšu". Saskaņā ar šo noteikumu spēlētājs nevar saņemt dalītāja žetonu divreiz pēc kārtas; katras izspēles beigās dalītāja žetons tiek pavirzīts pulksteņrādītāja virzienā. Šo noteikumu rezultātā var gadīties, ka, spēlētājiem izkrītot no turnīra, daži spēlētāji var izlaist vienu vai abas obligātās likmes. Par cik šīs faktiski ir neprognozējamas situācijas, ilgtermiņā neviens spēlētājs priekšrocības no tā neiegūst.

2.5

Kad pie fināla galda paliks tikai divi spēlētāji, spēlētājs ar dalītāja žetonu uzliks mazo obligāto likmi un pirmais uzsāks spēli.

2.6

Līdz ar spēlētāju izkrišanu no turnīra, programma "izformēs" galdus, lai aizpildītu tukšās vietas, vai sabalansēs galdus, lai nodrošinātu to, ka pie visiem galdiem ir vienāds spēlētāju skaits (vai tuvu tam). Spēlētāju pārsēdināšana notiek izlozes veidā, un, kaut arī reti, tas var novest pie tā, ka spēlētājam var nākties uzlikt vairākas lielās obligātās likmes pēc kārtas. Galdu sabalansēšanas nolūkā individuāli pārsēdinātie spēlētāji, kad vien iespējams, tiks pārcelti uz līdzīgām vietām (attiecībā pret obligātajām likmēm). Kad būs izslēgts pietiekoši liels spēlētāju skaits, visi spēlētāji tiks apsēdināti pie "fināla galda".

3. Pārtraukumi
3.1

Ar turnīra pārtraukumu grafiku var iepazīties turnīra vestibila "Turnīra informācijas" loga sadaļā "Struktūra". Pārtraukumu ilgums un sākuma laiks katra turnīrā var būt atšķirīgs. Mēs piedāvājam divu veidu pārtraukumus:

 1. Turnīros ar sinhronizētajiem pārtraukumiem tie sāksies 55 minūtes pāri katrai stundai. Piemēram, turnīrā, kurš sākas pulksten 07:25, pārtraukums būs pulksten 07:55, 08:55, 09:55 un tā tālāk katru stundu līdz pat turnīra beigām. Var būt sastopami arī turnīri, kuros sinhronizētais pārtraukums būs ik pēc divām stundām. Piemēram, ja turnīrs sākas pulksten 08:35, pārtraukums var sākties pulksten 08:55, 10:55 un tā tālāk ik pēc divām stundām.
  Šāda veida "rebuy" turnīros ar "add-on" iespēju būs arī īss papildu pārtraukums (parasti trīs minūtes) pēc "rebuy" perioda beigām, lai varētu iegādāties "add-on".
 2. Pārējos turnīros pārtraukums sāksies regulāros intervālos. Piemēram, ja turnīrs sākas pulksten 07:25, pārtraukums tajā var sākties ik pēc vienas stundas, tādējādi pirmais pārtraukums būtu pulksten 08:25.

Pirms pārtraukuma sākšanās turnīrā vienmēr tiks sagaidīts visu izspēļu noslēgums. Tas nozīmē, ka pie atsevišķiem galdiem pārtraukums būs nedaudz ilgāks nekā pie pārējiem.

Ņemiet vērā, ka ne visos turnīros ir pieejami pārtraukumi (piemēram, Hyper-Turbo un dažos Heads-Up vai Shootout paveida turnīros).

4. Savienojuma zudums un izspēļu izlaišana
4.1

Piedalīdamies turnīrā, spēlētājs uzņemas risku par interneta savienojuma zudumu, kuru izraisa savienojuma problēmas starp ierīci un serveriem, aizture, darbības apstāšanās vai jebkura cita veida problēmas ar spēlētāja ierīci vai savienojumu.

  1. Mēs neuzņemamies atbildību par spēlētāja tīkla savienojuma zudumu, izņemot gadījumus, kad pārstāj darboties serveris.
  2. Kaut arī katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par savu interneta savienojumu, mēs cenšamies aizsargāt tos spēlētājus, kuri maksas turnīra beigu stadijā tiek atvienoti, atvēlot viņiem atvienošanās papildu laiku (APL).
  3. Ja spēlētājs atvēlētajā laikā neveiks gājienu (neatkarīgi no tā, vai viņam ir vai nav tīkla savienojums) viņa kārtis tiks atmestas, ja pirms viņa kāds būs uzlicis likmi, vai arī tiks veikts "check", ja pirms viņa neviens nebūs uzlicis likmi.
  4. Ja spēlētāja interneta savienojums pazudīs pirms izspēles, viņam tiks iedalītas kārtis un viņam būs jāliek obligātās likmes un/vai ante. Nepastāv nekādi noteikumi, kuri individuālam spēlētājam aizliegtu izlaist izspēles; to darot, spēlētājs turpinās uzlikt obligātās likmes un "antes", un viņam tiks izdalītas kārtis. Divi vai vairāk spēlētāji nedrīkst vienoties vienlaicīgi izlaist gājienus neatkarīgi no tā, vai viņi atrodas pie tā paša vai pie dažādiem galdiem.
  5. Shootout un Heads-Up turnīros, ja visi pie galda esošie spēlētāji tiek atvienoti un/vai izlaiž lielu izspēļu skaitu (maksas turnīros parasti tās ir 250 vai vairāk izspēles), spēle noslēgsies un spēlētājs ar vislielāko žetonu skaitu iekļūs nākamajā raundā.

Parastajos daudzgaldu turnīros atvienošanās papildu laiks ir pieejams tikai pie fināla galda. Atvienošanās papildu laiks ir šāds:

 • Pirmā reize: no 60 līdz 240 sekundēm
 • Otrā reize: no 30 līdz 120 sekundēm (puse no pirmās reizes laika)
 • Trešā reize: no 15 līdz 60 sekundēm (puse no otrās reizes laika)
 • Ceturtā un turpmākās reizes: papildu laiks netiek piešķirts, taču par cik spēlētājs joprojām atrodas pie galda, viņš pirms kāršu atmešanas saņems gājienam parasti atvēlēto laiku.

Sit & Go turnīros ar mazāk par 45 spēlētājiem atvienošanās papildu laiks ir pieejams no brīža, kad turnīrā palikušo spēlētāju skaits par vienu vietu pārsniedz apbalvoto vietu skaitu. Atvienošanās papildu laiks ir šāds:

 • Pirmā reize: 120 sekundes
 • Otrā reize: 60 sekundes
 • Trešā un turpmākās reizes: papildu laiks netiek piešķirts, taču par cik spēlētājs joprojām atrodas pie galda, viņš pirms kāršu atmešanas saņems gājienam parasti atvēlēto laiku.

Heads-Up turnīros atvienošanās papildu laiks ir pieejams visa turnīra laikā. Atvienošanās papildu laiks ir šāds:

 • Pirmā reize: 120 sekundes
 • Otrā reize: 60 sekundes
 • Trešā un turpmākās reizes: papildu laiks netiek piešķirts, taču par cik spēlētājs joprojām atrodas pie galda, viņš pirms kāršu atmešanas saņems gājienam parasti atvēlēto laiku.

Visos iepriekš minētajos piemēros spēlētājs paliks turnīrā arī pēc kāršu atmešanas, un, pienākot nākamajam gājienam, viņam tiks piešķirts norādītais laiks.

Ievērojiet, ka visos turnīros papildu laiks tiek atjaunots, tiklīdz spēlētājs atkal pieslēdzas tīklam. Tātad, ja spēlētājs ir nokļuvis līdz daudzgaldu turnīra fināla galdam, viņš zaudē savienojumu un katram gājienam atvēlētais laiks ir nokritis līdz 30 sekundēm, bet pēc tam viņš atkal pieslēdzas, nākamās atvienošanās gadījumā nākamā gājiena veikšanai viņam būs 240 sekundes.

Kamēr sistēma gaida savienojumu zaudējušo spēlētāju, turnīra pulkstenis (pēc kura tiek palielināti obligāto likmju līmeņi) tiek apturēts.

Lūdzu, ņemiet vērā: iepriekš minētie noteikumi katrā turnīrā var būt atšķirīgi. Atvienošanās papildu laiks var nebūt pieejams visos turnīros, un mēs saglabājam tiesības mainīt šos noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Čats
5.1

Neatkarīgi no tā, vai spēlētājs piedalās vai nepiedalās izspēlē, viņam nav atļauts apspriest izspēli vai savas kārtis, līdz kamēr izspēle nav beigusies. Spēlētāju pienākums turnīra laikā ir aizsargāt pārējos spēlētājus. Apspriest atmestās kārtis vai iespējamās kombinācijas nav atļauts. Par izspēles apspriešanu tās gaitā var tikt piemērots sods.

6. Neētiska spēlēšana
6.1

Pokers ir individuāla (nevis komandas) spēle. Jebkura veida darbība vai saruna, kuras nolūks ir palīdzēt citam spēlētājam, ir neētiska un ir aizliegta. Neētiska spēlēšana, kā, piemēram, vāja spēlēšana pret draugu un speciāla žetonu zaudēšana paziņam, var novest pie soda, ieskaitot noteikumu pārkāpēja kontā esošo naudas līdzekļu konfiskāciju un/vai konta slēgšanu. Mēs regulāri pārbaudām spēļu gaitu, lai identificētu mūsu noteikumu pārkāpumus un nodrošinātu mūsu spēļu godīgumu. Līdz spēles pārbaudes beigām var būt nepieciešams aizturēt spēlētāja vinnestu.

6.2

Ar atsevišķiem izņēmumiem (tie ir aprakstīti zemāk) spēlētājs turnīrā drīkst spēlēt tikai ar vienu kontu un nedrīkst turnīra vidū "atdot" savu vietu citam spēlētājam. Šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā var tikt piemērots sods, ieskaitot brīdinājumu, diskvalifikāciju no turnīra (ar daļēju vai pilnīgu vinnesta konfiskāciju) un aizliegumu spēlēt mūsu platformā.

Zemāk norādītie atļauto izņēmumu piemēri ir domāti, lai aprakstītu neplānotus, taču nopietnus gadījumus, kurus Jūs nevarat ietekmēt.

Piemēri par rīcību, kas ir atkarīga no Jums un līdz ar to ir aizliegta:

 1. Doties gulēt un atļaut kādam citam pabeigt turnīru savā vietā.
 2. Reģistrēties turnīrā un pēc tam doties iepriekš ieplānotā ceļojumā, lūdzot draugam spēlēt ar Jūsu kontu, kamēr Jūs braucat no vienas vietas uz otru.
 3. Izdomāt pabeigt turnīru drauga mājās un pēc tam lūgt draugam izmantot Jūsu kontu, kamēr Jūs dodaties uz viņa mājām.
 4. Jūs un draugs spēlējat vienā turnīrā. Jūs vienojaties par to, ka gadījumā, ja viņš no turnīra izkritīs pirms Jums, viņš turpinās spēlēt ar Jūsu kontu.
 5. Jūsu partneris nedēļas nogalē ir aizbraucis, taču viņš Jums iedeva savu paroli. Jūs ieejat gan viņa, gan arī savā kontā un spēlējat ar abiem kontiem vienā turnīrā.
 6. Jūs joprojām spēlējat, kad turnīrā ir atlikuši daži pēdējie galdi, un kāds cits Jums piedāvā naudu par Jūsu vietu. Jūs atļaujat otram spēlētājam ieiet Jūsu kontā vai arī pats turpināt spēlēt turnīrā, sekojot viņa norādījumiem par spēlēšanu.

Piemēri par situācijām, kuras nav atkarīgas no Jums un līdz ar to ir atļautas, ja mēs varēsim par to pārliecināties, izskatot pierādījumus:

 1. Jūsu apkārtnē zibens dēļ pazūd elektrība, tāpēc Jūs zvanāt draugam, lai viņš izmanto Jūsu kontu, kamēr Jūs meklējat citu veidu, kā turpināt spēlēt.
 2. Jūsu bērns ir saslimis un Jums jādodas uz slimnīcu, tāpēc Jūs zvanāt draugam, lai viņš pārņem Jūsu kontu.
 3. Jūs spēlējat turnīrā un interneta pakalpojumu nodrošinātāja problēmu dēļ zaudējat interneta savienojumu. Jūs zvanāt draugam, un viņš pārņem spēlēšanu, kamēr Jūs meklējat citu veidu, kā turpināt spēlēt.
7. Servera problēmas
7.1

Servera darbības problēmu gadījumā iesāktās izspēles pie visiem galdiem tiks pagrieztas atpakaļ. Katra spēlētāja žetonu skaits tiks atjaunots uz to, kāds tas bija izspēles sākumā. Īpašos gadījumos, kad turnīrs būs jāatceļ servera darbības vai citu problēmu dēļ, spēlētājiem tiks izmaksāta kompensācija saskaņā ar turnīru atcelšanas noteikumiem (skatiet zemāk).

8. Vienošanās par balvu fonda dalīšanu
8.1

Vienoties par balvu fonda dalīšanu turnīros ir atļauts, ja vien turnīra vestibilā nav norādīts pretējais.

 1. Ja visi atlikušie turnīra spēlētāji vienosies sadalīt naudas balvu fondu pēc saviem ieskatiem, mēs šo vienošanos pieņemsim un mainīsim sākotnējo turnīra balvu tabulu, lai atspoguļotu panākto vienošanos.
 2. Ja visi atlikušie spēlētāji vēlas vienoties par balvu fonda sadalīšanu, viņiem jāatzīmē lauciņš "Apspriest balvu fonda dalīšanu". Tas atrodas galda čata lauciņa "Info" sadaļā. Kad visi atlikušie spēlētāji būs atzīmējuši šo lauciņu, pēc pašreizējās izspēles spēle automātiski tiks apturēta un par to tiks paziņots mūsu atbalsta dienesta darbiniekam. Atbalsta dienesta darbinieks ieradīsies pie galda, lai palīdzētu ar balvu fonda sadalīšanu. Mēs nevaram garantēt to, ka mūsu darbinieks ieradīsies uzreiz, tomēr tiks pieliktas visas pūles, lai nepieļautu kavēšanos.
 3. Iespēja sadalīt balvu fondu nav pieejama visos turnīros, tomēr, kad šāda iespēja ir pieejama, pie fināla galda čata lodziņa "Info" sadaļā būs redzams lauciņš "Apspriest balvu fonda dalīšanu".
 4. Mēs nepiedalīsimies balvu fonda dalīšanas procesā, tomēr mēs pārliecināsimies par to, lai visi ir vienojušies, pirms mēs veiksim pārskaitījumus saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem.
 5. Mēs saglabājam tiesības pieprasīt, lai balvu fonda dalīšanas procesā daļa no naudas tiktu rezervēta pirmās vietas balvai. Šī nauda, par kuru būs jāturpina spēlēt, parasti nebūs lielāka par 5% no turnīra kopējā balvu fonda, un tādējādi tiks nodrošināts godīgs turnīra noslēgums. Naudas summa, par kuru būs jāturpina spēlēt (ja tādi būs nosacījumi), parasti būs norādīta turnīra vestibila paziņojumā.
 6. Spēlētāji drīkst vienoties rezervēt vairāk naudas pirmajai vai citām vietām.
 7. Spēlētāja atbildība ir panākt pilnīgu vienošanos. Ja pie galda neatradīsies mūsu atbalsta dienesta darbinieks, čata ieraksti paši par sevi negarantēs vienošanās stāšanos spēkā. Tomēr mēs varam sadalīt balvu fondu, ja tam nepārprotami piekrita visi spēlētāji.
 8. Naudas balvu fondu var sadalīt tikai pie fināla galda esošie spēlētāji, un vienošanās ir jāpanāk visu atlikušo spēlētāju starpā.
 9. Balvu fonda sadalīšana ir iespējama tikai maksas turnīros.
 10. Spēlētāji var apspriest jebkāda veida balvu fonda dalīšanu. Ja spēlētāji to pieprasīs, mūsu darbinieks kā iespējamo balvu fonda dalīšanas veidu piedāvās balvu lielumus, kas tiks aprēķināti pēc ICM, žetonu skaita vai sadalot balvu fondu vienādās daļās.
  • ICM jeb "Independent Chip Model" ir veids, kādā tiek aprēķināta katra spēlētāja balvu fonda daļa pēc viņa žetonu skaita, atlikušā balvu fonda (izņemot rezervēto balvu fonda daļu, ja tāda ir) un iespējām, kādas katram no spēlētājiem ir vinnēt katru no turnīra atlikušajām balvām. Šis spēlētājiem tiek piedāvāts kā standarta balvu fonda dalīšanas veids.
  • Balvu fonda dalīšana pēc žetonu skaita ir atlikušo balvu sadalīšana, ņemot vērā tikai žetonu skaitu (izņemot rezervēto balvu fonda daļu, ja tāda ir).
  • Sadalot vienādās daļās, atlikušais balvu fonds tiks sadalītas vienādās daļās starp visiem palikušajiem spēlētājiem (izņemot rezervēto balvu fonda daļu, ja tāda ir).

  Mūsu darbinieku piedāvātie balvu lielumi netiks apstiprināti, līdz kamēr tiem čatā lodziņā nebūs piekrituši visi spēlētāji. Spēlētāji drīkst apspriest šo balvu lieluma mainīšanu pēc saviem ieskatiem; pēc tam mūsu darbinieks vēlreiz ierakstīs balvu lielumu čata lodziņā un lūgs visiem palikušajiem spēlētājiem apstiprināt savu piekrišanu.

 11. Heads-Up spēles spēlētājiem jāizspēlē līdz galam kā parasti, neatkarīgi no tā, kurš ir pretinieks. Jebkura vienošanās iet "all-in" neatkarīgi no kāršu stipruma, žetonu atdošana vai citas darbības, kas tiek uzskatītas par "nedabīgu" spēlēšanas veidu, ir aizliegtas. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā var tikt piespriests sods, kas var novest līdz pat aizliegumam spēlēt mūsu platformā un naudas konfiskācijai. Šis noteikums neattiecas uz regulāro Heads-Up turnīru pēdējo maču.

Turnīru līderu saraksta vai Sit & Go līderu saraksta punktu dalīšana nav atļauta. Šāda rīcība var novest pie visu dalībniekiem piešķirto līderu saraksta punktu anulēšanas.

9. Izslēgšanas balvas
9.1

Dažos īpašos turnīros par atsevišķu vai visu spēlētāju izslēgšanu var saņemt naudas balvu. Spēlētājs, kurš no turnīra izslēdz šādu pretinieku, vinnē naudas balvu.

Pastāv trīs veidu izslēgšanas balvu turnīri:

Knockout: katram spēlētājam ir pievienota izslēgšanas balva. Jūs vinnējat naudas balvu par katru spēlētāju, kuru Jūs izslēdzat no turnīra. Pastāv arī Progressive Knockout turnīri, kuros Jūsu paša izslēgšanas balva palielinās līdz ar katru Jūsu izslēgto spēlētāju.

Team Pro izslēgšanas balva: katram Team PokerStars spēlētājam, kurš piedalās turnīrā, ir pievienota izslēgšanas balva.

Fiksēta izslēgšanas balva: izslēgšanas balva ir pievienota konkrētam turnīra spēlētājam.

Izslēgšanas balva tiek piešķirta spēlētājam, kurš izspēlē vinnē "attiecīgo banku", kas var būt galvenā banka vai viena no vairākām blakus bankām. "Attiecīgā banka" nozīmē banku, kurā izslēgtais spēlētājs bija iegājis "all-in" ar visiem saviem žetoniem.

Piemēram:

Daniels (100 žetoni), Bruno (200 žetoni), Vanesa (400 žetoni) un Jānis (1000 žetoni) visi piedalās No-Limit turnīra izspēlē.

Daniels iet "all-in", bet Bruno, Vanesa un Jānis likmi vienādo. Banka, uz kuru var pretendēt Daniels, tiek saukta par "galveno banku". Likmju veikšana turpinās "atsevišķi" - pirmajā blakus bankā.

Bruno iet "all-in", bet Vanesa un Jānis likmi vienādo. Vanesa un Jānis turpina likt likmes otrajā blakus bankā.

Vanesa iet "all-in", bet Jānis likmi vienādo.

Bruno atklāj visspēcīgāko kombināciju. Viņš vinnē pirmo blakus banku un galveno banku, izslēdzot Danielu. Viņš saņem Daniela izslēgšanas balvu.

Jānim ir nākamā spēcīgākā kombinācija, un viņš vinnē otro blakus banku, izslēdzot Vanesu. Jānis vinnē Vanesas izslēgšanas balvu.

Ievērojiet, ka kaut arī Bruno bija vislabākā kombinācija, viņam nebija tik daudz žetonu, cik Vanesai, līdz ar to viņš viņu nevarēja izslēgt. Taču Jānim bija pietiekoši daudz žetonu, tāpēc viņš vinnēja Vanesas izslēgšanas balvu.

9.2

Tādos "dalītās bankas" pokera paveidos kā Omaha Hi/Lo vai Stud Hi/Lo, izslēgšanas balva vienmēr tiek piešķirta "augstajai" kombinācijai. Tas ir tādēļ, ka spēlētāju nav iespējams izslēgt ar "zemo" kombināciju.

9.3

Gadījumā, ja diviem spēlētājiem būs vienādas uzvarējušās kombinācijas un tādējādi "attiecīgā banka" tiks dalīta uz pusēm (vai "dalītās bankas" pokera paveida gadījumā, kas ir aprakstīts punktā 9.2., tiks sadalīta "attiecīgās bankas" "augstā" daļa), piešķirtā izslēgšanas balva tiks sadalīta vienādās daļās starp uzvarētājiem. Nepāra centri tiks piešķirti spēlētājiem, kuri atrodas izspēles pirmajās pozīcijās.

9.4

Ja spēlētājs ar izslēgšanas balvu turnīrā uzvar:

 1. Knockout turnīrā spēlētājs saņem pats savu izslēgšanas balvu.
 2. Team Pro vai fiksēto izslēgšanas balvu turnīrā, kurā uzvar Team Pro vai fiksētās izslēgšanas balvas spēlētājs, izslēgšanas balva piešķirta netiek.
9.5

Ja turnīrā izslēgšanas balva pienākas par konkrēta spēlētāja izslēgšanu, taču šis spēlētājs turnīrā nereģistrējas, par viņu izslēgšanas balva piešķirta netiks.

9.6

Spēlētāji nedrīkst savstarpēji vienoties par konkrēta spēlētāja izslēgšanu, lai saņemtu viņa izslēgšanas balvu. Šādas vienošanās tiek uzskatītas par neatļautu sadarbību, un tas kalpo par pamatu diskvalifikācijai no turnīra vai citiem soda mēriem. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet noteikumu punktus 6.1. un 6.2.

10. Atcelšana

Ja kaut kādu iemeslu dēļ mums turnīrs ir jāatceļ, mēs cenšamies kompensēt spēlētājus, cik vien iespējams godīgi un objektīvi. Atkarībā no apstākļiem un turnīra atcelšanas laika, pastāv trīs dažādi kompensāciju veidi. Pielietoto veidu pēc saviem ieskatiem izvēlēsies turnīra vadība.

10.1

Atgriešana atpakaļ: šajā gadījumā turnīrs tiks "atgriezts atpakaļ" it kā tas nekad nebūtu noticis. Ja Jūs reģistrējāties turnīrā, Jūs saņemsiet atpakaļ savu dalības maksu un komisijas maksu (ieskaitot visus "rebuy", "add-on" un izslēgšanas balvas, ja tādas ir). Turklāt dalības maksa tiek atmaksāta tādā pašā veidā, kā Jūs par to maksājāt. Piemēram, ja turnīra dalības maksai Jūs izmantojāt T$10 un $15, Jums tiks atgriezti T$10 un $15.

10.2

Pagriešana uz priekšu (neviens spēlētājs nav sasniedzis apbalvotās vietas): ja turnīrs ir atcelts un mēs to "pagriežam uz priekšu" pirms vēl kāds no spēlētājiem ir saņēmis naudas balvu, katram no palikušajiem spēlētājiem mēs atmaksāsim turnīra komisijas maksu (un izslēgšanas balvu, ja tāda ir) un sadalīsim balvu fondu pēc šādas formulas: 50% balvu fonda tiek sadalīti vienādās daļās starp atlikušajiem spēlētājiem, un 50% balvu fonda tiek sadalīti proporcionāli pēc žetonu skaita

10.3

Pagriešana uz priekšu (spēlētāji ir sasnieguši apbalvotās vietas): ja turnīrs tiek atcelts un spēlētāji jau ir sasnieguši apbalvotās vietas, katram no palikušajiem spēlētājiem mēs atgriezīsim viņa turnīra komisijas maksu (un izslēgšanas balvu, ja tāda ir) un pēc tam sadalīsim balvu fondu pēc šādas formulas: katrs spēlētājs saņems minimālo balvu, kura turnīra atcelšanas brīdī vēl nav piešķirta, bet pārējais balvu fonds tiks sadalīts proporcionāli žetonu skaitam.

Heads-Up Sit & Go turnīros to specifiskā veida dēļ notiek savādāk. Piemēram, ja vienam spēlētājam ar interneta savienojumu nav problēmu, bet otrs atvienojas, pirmais spēlētājs var uzvarēt šajā turnīrā, kamēr otrs ir zaudējis savu savienojumu. Šī iemesla dēļ mēs paturam tiesības veikt balvu fonda sadali pēc žetonu skaita, ja mēs uzskatām, ka mūsu vietnes nedarbošanās dēļ tika ievērojami ietekmēts Heads-Up Sit & Go spēles rezultāts.

10.4

Ja tiks atcelts garantētā balvu fonda turnīrs, mēs atmaksāsim tikai dalības maksas, bet ne garantēto summu.

10.5

Ja tiks atcelts fiksēto vai Team Pro izslēgšanas balvu turnīrs, mēs atmaksāsim tikai balvu fonda summu (un izslēgšanas balvu fondu, ja nepieciešams), bet ne fiksētās vai Team Pro izslēgšanas balvas.

10.6

Turnīros, kuros papildus naudas balvām tiek piešķirtas biļetes, satelītu biļetes vai cita veida materiālas balvas, kompensācija tiks izmaksāta tikai naudā. Ja turnīrs tiks pagriezts "uz priekšu" vai "atgriezts atpakaļ", materiālās balvas netiks ņemtas vērā.

10.7

Mēs saglabājam tiesības mainīt atcelto turnīru vinnestus vai mainīt šos noteikumus.

11. Heads-Up turnīri

Heads-Up turnīrā spēlētāji sacenšas vairāku raundu turnīrā pret vairākiem pretiniekiem, līdz kamēr viņi tiek izslēgti vai arī pārspēj pēdējo spēlētāju. Precīzu informāciju par turnīra struktūru un balvu fondu var atrast turnīra vestibilā.

11.1

Ja turnīrs nesākas ar tieši 2, 4, 8, 16, 32, 64 vai 128 spēlētājiem, daži Heads-Up turnīra spēlētāji pirmo raundu izlaiž. Pārējie spēlētāji spēlēs par vienu raundu vairāk, un pirms otrā raunda turnīrs tiks izspēlēts līdz 2, 4, 8, 16, 32 vai 64 spēlētājiem. Spēlētāji, kuri izlaidīs pirmo raundu, tiks izlozēti. Pēc pirmā raunda neviens spēlētājs vairs raundus neizlaidīs.

12. Turnīri ar priekšlaicīgu balvas saņemšanu

Turnīri ar priekšlaicīgu balvas saņemšanas iespēju notiek tāpat kā parastie turnīri, taču ar vienu būtisku izņēmumu:

 • Tiklīdz turnīrā tiek sasniegtas apbalvotās vietas, visi uz tām pretendējošie spēlētāji uzreiz saņem minimālo naudas summu, kas ir norādīta turnīra balvu struktūrā. 
 • Pie galda parādīsies paziņojums par to, ka visi uz balvām pretendējošie spēlētāji ir saņēmuši balvu.
 • Pēc tam turnīrs turpināsies kā parasti. Kad spēlētājs tiks izslēgts no turnīra (vai arī uzvarēs tajā), šī spēlētāja kontā tiks ieskaitīts otrais maksājums ar starpību starp minimālo naudas summu un kopējo nopelnīto balvu. Ja netiks nopelnīta lielāka balva, otrais maksājums netiks veikts.

Nodrošinot to, ka sākotnējā turnīra balva ir pieejama uzreiz, spēlētājiem būs vairāk iespēju izmantot savu vinnestu.