PokerStars un Full Tilt privātuma politika

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Lai iepazītos ar informāciju par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un to, kā tā var ietekmēt Jūs, lūdzu, apmeklējiet mūsu bieži uzdoto jautājumu lapu.

Datu pārziņa identitāte. Šīs privātuma politikas ("Privātuma politika") ietvaros "datu pārzinis" (t.i. persona, kura ir atbildīga par Jūsu personas informācijas saņemšanu, uzglabāšanu un izmantošanu) ir TSG Interactive Gaming Europe Limited ("TSG"), ar kuru var sazināties, rakstot uz Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX 1011, Malta vai arī ar atbalsta dienesta starpniecību. Šajā Privātuma politikā, kad mēs minam "PokerStars", "PokerStars Casino", "PokerStars Sports", "Full Tilt", "mēs" vai "mūs", mēs runājam par TSG, tā meitasuzņēmumiem un jebkuru TSG holdinga uzņēmumu, kā arī jebkuru šāda holdinga uzņēmuma meitasuzņēmumu.

Jebkuras atsauces uz "Sky Bet" vai "Sky Betting and Gaming" nozīmē Sky Betting and Gaming Group uzņēmumus, tostarp Bonne Terre Limited (starp kura tirdzniecības nosaukumiem ir "Sky Bet", "Sky Vegas", "Sky Casino", "Sky Bingo" un "Sky Poker"), Hestview Limited (starp kura tirdzniecības nosaukumiem ir "Sky Games", "Sky Sports Super 6", "Sky Sports Fantasy Football", "Fantasy Six a Side", "Sky Bet Italia" un "Sportinglife"), Cyan Blue International Limited, Cyan Blue Odds Limited (darbojas ar nosaukumu "Oddschecker") un Core Gaming Limited – tās visas ir The Stars Group Inc piederošas organizācijas.

Atsauces uz "Grupu" nozīmē TSG, Sky Betting and Gaming Group, jebkuru TSG holdinga uzņēmumu, Sky Betting and Gaming Group, jebkurus šādu holdinga kompāniju meitasuzņēmumus un jebkurus TSG vai Sky Betting and Gaming Group meitasuzņēmumus kopā ar jebkuru uzņēmumu, kurš ir saistīts ar The Stars Group uzņēmumu grupu. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu dati var tikt atklāti Grupas ietvaros šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem (kā arī trešajām pusēm, kuras Grupai sniedz pakalpojumus, lai izpildītu šos mērķus) – piemēram, mārketingam, identitātes pārbaudei, aizdomīgu darbību brīdinājumu radīšanai, krāpniecības novēršanas pasākumu izveidei un ieviešanai, konta analīzei, lai varētu izveidot segmentētus piedāvājumus vai personalizētus produktus, jaunu produktu un pakalpojumu masveida testēšanai, kriminālu darbību apkarošanai, mašīnapguves palīgrīku attīstībai un/vai ieviešanai, kas palīdzētu samazināt ar azartspēlēšanu saistītu kaitējumu. Tomēr Jūsu tiesību izmantošana saistībā ar Privātuma politiku neattieksies uz Sky Betting and Gaming Group, kurai ir sava privātuma politika, kas attiecas uz tās produktiem un pakalpojumiem, kuriem var piekļūt šeit.

Mūsu apņemšanās aizsargāt mūsu spēlētāju privātumu. Mēs esam www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com un www.fulltilt.com vietņu ("Vietnes") īpašnieks un operators. Mēs apņemamies aizsargāt mūsu apkopotās personas informācijas konfidencialitāti, izmantojot vislabākās informācijas drošības tehnoloģijas un procedūras saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības standartiem un mūsu azartspēļu regulējošo institūciju normatīvajām prasībām.

Šīs Privātuma politikas mērķis. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt izpratni par to, kā mēs apkopojam, uzglabājam, izmantojam un aizsargājam Jūsu personas informāciju, kā arī izskaidrot Jūsu tiesības attiecībā uz šo informāciju un tās izmantošanu.

Mūsu likumā noteiktie pienākumi. Apstrādājot Jūsu personas informāciju, mēs ievērosim attiecīgās licences, no kuras Jūs piekļūstat un izmantojat mūsu Pakalpojumu, piemērojamo datu aizsardzības regulu nosacījumus (šādas regulas ik pa laikam var tikt mainītas), tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ("VDAR"), kā arī jebkurus citus spēkā esošos un piemērojamos tiesību aktus (kopā VDAR un visi šādi likumi šeit tiks saukti par "Piemērojamiem tiesību aktiem"). Jūsu personas informāciju mēs varam arī apstrādāt vai nodot citiem mūsu uzņēmumu grupas biedriem, mūsu sadarbības partneriem, mūsu pārstāvjiem un trešajām personām, kuras mums sniedz pakalpojumus ārpus Menas salas, Maltas un Eiropas Ekonomikas zonas jurisdikcijām. Šādā gadījumā mēs ievērosim Piemērojamo tiesību aktu nosacījumus, kuri nodrošina to, ka personas dati tiek nosūtīti tikai uz tādām jurisdikcijām, kuras atbilst dažādiem datu aizsardzības priekšnosacījumiem, kas ir atrunāti vai citā veidā atļauti Piemērojamos tiesību aktos.

Ko nozīmē ar lielo burtu rakstītie termini? Ja vien mēs tiem šajā Privātuma politikā neesam noteikuši īpašu nozīmi, ar lielo burtu rakstītajiem terminiem ir tā nozīme, kas tiem ir piešķirta mūsu Galalietotāja licences līgumā, kuram ir prioritāte attiecībā uz jebkuru šīs Privātuma politikas pretrunīgo daļu.

Jūsu piekrišana Privātuma politikai

 1. Piekrišana: izmantojot Pakalpojumu, Jūs ("Lietotājs" vai "Jūs") piekrītat šīs Privātuma politikas nosacījumiem, kurus mēs laiku pa laikam varam mainīt, tomēr, kad Jūs sniegsiet mums savu informāciju, mēs Jums atsevišķi jautāsim, vai Jūs piekrītat saņemt reklāmas komunikāciju no: (a) mums; un (b) trešo personu preču un pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem mēs varam dalīties ar Jūsu informāciju. 

  Izmaiņas: mēs saglabājam tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties pēc šo izmaiņu publicēšanas Vietnēs. Līdz ar to mēs Jūs mudinām laiku pa laikam atvērt šo Privātuma politiku, lai pārliecinātos par to, ka Jūs esat iepazinies ar pašreizējo versiju un jebkurām mūsu veiktajām izmaiņām.

^ Uz sākumu

Kāda veida informācija tiek apkopota, un ar kādu mērķi tas tiek darīts

 1. Reģistrācijas informācija: Vietņu Lietotāja Stars konta atvēršanas procesa ietvaros, kā arī, lai mēs Jums varētu sniegt savu Pakalpojumu, mēs Jūs lūgsim norādīt noteikta veida personas informāciju, tostarp, bet neaprobežojoties ar Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un paroli, kā arī pieprasīsim apstiprinājumu tam, ka Jūs esat vismaz 18 gadu vecumā vai arī vecāks tajās jurisdikcijās, kurās minimālais vecums Pakalpojuma izmantošanai ir lielāks par 18 gadiem. Mūsu vietnē Jums jāreģistrējas ar savu īsto vārdu. Turklāt ir svarīgi, lai kontā Jūs norādītu patiesu informāciju, jo tā tiks izmantota finanšu transakciju apstiprināšanai un citiem šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem. Jums mūs jāinformē par jebkādām mums iesniegtās Jūsu personas informācijas izmaiņām, jo mēs neuzņemsimies atbildību par zaudējumiem, kas Jums var rasties dēļ tā, ka Jūs mūs neinformējāt par Jūsu iesniegtās personas informācijas izmaiņām. Mobilā spēlēšana: ja Jūs vēlaties izmantot Pakalpojumu, izmantojot Ierīci (kā tas ir definēts zemāk 16. punktā), Jums būs jāpiekrīt tam, ka mēs (vai trešās personas, kuras darbojas mūsu uzdevumā) izmantojam atrašanās vietas pakalpojumus vai citu darbojošās programmas informāciju, kuru var iegūt no Jūsu Ierīces, lai noteiktu Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu. Ja Jūs neatļausiet uzzināt savu atrašanās vietu, mēs nevarēsim Jums nodrošināt Pakalpojuma izmantošanu Jūsu Ierīcē. Nepārtraukta datu iegūšana: turklāt, kamēr Jūs izmantojat Pakalpojumu, mēs iegūstam un saglabājam noteikta veida personas informāciju, tostarp informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnēs, kā arī Jūsu izmantotajās Ierīcēs esošo informāciju, lai mēs varētu uzlabot Jums piedāvāto Pakalpojumu. Mēs izmantojam arī "sīkfailus", un mūsu sīkfailu noteikumi ir izskaidroti zemāk. Datu saglabāšana: Jūsu personas informāciju mēs saglabāsim tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem, un tas attiecas arī uz jebkuru uzglabāšanas periodu, kas var būt nepieciešams regulatīvajiem mērķiem. Mēs neapkopojam mūsu lietotāju personas informāciju vairāk nekā tas ir nepieciešams mūsu mērķiem, un mūsu datu pārvaldes noteikumi pieprasa dzēst jebkāda veida personas informāciju, kura mums vairs nav nepieciešama. Ja Jūs aizvērsiet (vai mēs slēgsim) Jūsu Stars kontu (izņemot gadījumus, kad Jūsu konts ir pašizslēgts), mēs Jūsu personas informāciju saglabāsim 6 (sešus) gadus, lai izpildītu mūsu regulatora un likumā noteiktos pienākumus un aizsargātu sevi pret jebkādām prasībām. Personas informācija, kas nav nepieciešama šiem mērķiem, tiks dzēsta pēc šī laika perioda. Lūdzu, ņemiet vērā, ka informācija par pašizslēgtiem kontiem netiks dzēsta un tiks saglabāta daudz ilgāku laiku, nekā norādīts iepriekš, lai izpildītu mūsu regulatora noteiktos pienākumus. Mērķi: mēs, mūsu uzņēmumu Grupas biedri, mūsu sadarbības partneri un trešās personas, kuras sniedz pakalpojumus mums vai Jums mūsu uzdevumā, Jūsu personas informāciju izmantos ar mērķi veikt mūsu uzņēmējdarbību un sniegt Jums Pakalpojumu. Konkrētāk, tostarp tas attiecas uz šādiem mērķiem (taču mēs paturam tiesības izmantot Jūsu personas informāciju jebkuriem citiem mērķiem, kuri ir būtiski, lai Jums varētu sniegt tiešsaistes azartspēļu pakalpojumus):
  • finanšu transakciju apstiprināšanai;
  • Jūsu kredītriska un krāpšanas riska analīzei, kā arī Jūsu datu pārbaudei ar trešo personu starpniecību, ieskaitot finanšu institūcijas, personības pārbaudes dienestus un kredītbirojus.
  • lai novērtētu Jūsu spēlēšanas aktivitātes atbildīgas spēlēšanas mērķiem;
  • lai pārbaudītu, vai saistībā ar atbildīgu spēlēšanu Jūs neesat reģistrējies kādā no saistošajām pašizslēgšanas institūcijām (atkarībā no situācijas);
  • lai sniegtu Jums Pakalpojumu;
  • identifikācijai, verifikācijai un pārbaudei;
  • statistiskajai analīzei un izpētei;
  • izpētei un attīstībai;
  • mārketingam, tirgus izpētei, klientu aptaujām un klientu profilēšanai;
  • datu analīzei;
  • lai pakļautos licencēšanas un normatīvajiem nosacījumiem;
  • lai veiktu masveida dokumentu pārbaudi pirms trešo personu piegādāto vai sniegto palīgrīku izmantošanas;
  • lai cīnītos pret drošības riskiem un krāpnieciskām darbībām;
  • lai pārbaudītu Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu.

^ Uz sākumu

Personas informācijas apstrādes nosacījumi

 1. Nosacījumi: Jūsu personas informāciju mēs apstrādāsim dažādu iemeslu dēļ, un katrs tiem ir atrunāts attiecīgajos datu aizsardzības tiesību aktos.

  Piekrišana

  Jūsu personas informācijas apstrāde galvenokārt mums ir nepieciešama, lai mēs Jums varētu sniegt Pakalpojumu. Dažreiz mēs varam atsevišķi lūgt Jūsu piekrišanu tam, ka Jūsu personas informācija tiek apstrādāta, un tādā gadījumā Jūsu personas informācija tiks apstrādāta saskaņā ar šo piekrišanu un Jūs šo piekrišanu jebkurā laikā rakstveidā varēsiet atsaukt. Piemēram, Jūsu piekrišana būs nepieciešama, lai nosūtītu Jums mārketinga vai akciju informāciju.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu datus mēs neatklāsim uzņēmumiem ārpus mūsu Grupas, lai viņi tos izmantotu saviem mārketinga mērķiem. Šie ierobežojumi neattiecas uz Sky Betting and Gaming, jo mēs varam viņiem atklāt Jūsu datus un viņi ar Jums var sazināties saistībā ar saviem produktiem un pakalpojumiem, kuri ietilpst mūsu kopējā Grupā. Atsacīšanās no TSG piedāvāto produktu un pakalpojumu mārketinga neietekmēs Jūsu Sky Betting and Gaming mārketinga uzstādījumus.

  Līguma izpilde, likumā noteikto prasību ievērošana

  Tāpat mums var būt nepieciešams apstrādāt Jūsu personas informāciju, ja tas ir vajadzīgs līguma izpildei (piemēram, Galalietotāja licences līguma, kad Jūs atverat Stars kontu), lai mēs ievērotu dažādus likumā noteiktos un/vai regulatora noteiktos mūsu pienākumus, tostarp, bet neaprobežojoties ar mūsu azartspēļu licenču nosacījumu izpildi un nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas likumu ievērošanu.

  Likumīgas intereses

  Visbeidzot, Jūsu personas informāciju mēs varam apstrādāt arī tad, ja mēs uzskatām, ka tās apstrāde ir mūsu (vai trešās personas) likumīgās interesēs ar nosacījumu, ka šāda apstrāde neaizskars Jūsu intereses, tiesības vai privilēģijas. Piemēri par apstrādi saskaņā ar likumīgām interesēm: (i) kad mēs atklājam Jūsu personas informāciju mūsu Grupas uzņēmumiem pēc restrukturizācijas vai iekšējiem administratīvajiem mērķiem; (ii) kad mēs identificējam konkrētus uzņēmumus, kuri mūsu Pakalpojumam var sniegt papildu priekšrocības vai sniegt mums vērtīgu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu; (iii) tādas informācijas identificēšana un uzglabāšana, kura attiecas uz cilvēkiem ar atbildīgas spēlēšanas problēmām. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs izslēgsiet sevi jebkurā no mūsu Vietnēm atbildīgas spēlēšanas iemeslu dēļ, šādi ierobežojumi var attiekties vai tikt piemēroti kontiem, kuri Jums var piederēt pie Sky Betting and Gaming (atkarībā no situācijas). Grupas ietvaros mēs atklāsim informāciju par Jūsu pašizslēgšanas statusu, lai palīdzētu identificēt personas, kuras var apdraudēt azartspēļu problēmas, un nepieciešamības gadījumā varētu veikt atbilstošas darbības; (iv) apstrādāšana ar mērķi nodrošināt tīkla un informācijas drošību, tostarp nepieļaut nesankcionētu piekļuvi mūsu elektroniskās saziņas tīklam; (v) sporta godīguma principu aizsardzība, cīnoties pret aizdomīgiem likmju veikšanas veidiem, kā arī, ziņojot un daloties ar informāciju, kas ir saistīta ar šādiem veidiem; (vi) pakļaujoties regulatora un likumā noteiktajām prasībām; (vii) veidojot personalizētu atalgojuma sistēmu spēlētājiem.

^ Uz sākumu

Dalīšanās ar informāciju, tās atklāšana un saņēmēji

 1. Konkrēti atklāšanas gadījumi. Jūsu personas informāciju mēs varam atklāt:
  • jebkuram saņēmējam, ja to pieprasa likums vai regulējošā institūcija;
  • jebkurai regulējošai vai licencēšanas iestādei vai institūcijai;
  • trešajām pusēm, lai varētu apmaksāt vai veikt maksājumu saistībā ar jebkuru likmi;
  • trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus mums vai dara to mūsu uzdevumā;
  • trešajām personām mārketinga mērķiem, ar nosacījumu, ka Jūs esat piekritis vai neesat iebildis, kā tas ir aprakstīts 11. punktā;
  • jebkuram maksājumu pārvaldes vai parādu piedziņas uzņēmumam, kurš mūsu uzdevumā nodarbojas ar mūsu lietotāju maksājumiem un to piedziņu.
  • jebkurai trešajai personai, kas nopērk mūs vai mūsu uzņēmumu, vai jebkuru mūsu vai mūsu uzņēmuma daļu;
  • kredītbirojiem;
  • ja mēs esam pārliecināti par to, ka šāda rīcība ir nepieciešama:
   i. lai pakļautos likumiem vai pret mums uzsāktajai tiesvedībai;
   ii. lai aizsargātu un aizstāvētu mūsu tiesības vai īpašumu;
  • ar Jūsu atļauju;
  • negadījumu seku novēršanas nolūkos;
  • kā noteikts 5. punktā.
 1. Vispārīgā informācijas atklāšana: papildus konkrētajiem iepriekš minētajiem informācijas atklāšanas piemēriem Jūsu personas informāciju mēs varam atklāt saviem darbiniekiem, citu mūsu Grupas uzņēmumu darbiniekiem, mūsu pārstāvjiem un trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kuri Jūsu personas informāciju izmanto, lai sniegtu mums pakalpojumus saistībā ar to, ka Jūs esat mūsu Pakalpojuma lietotājs.
 1. Apvienotie personas dati: Mēs varam apvienot Jūsu personas informāciju, kas saskaņā ar šo Privātuma politiku ir iegūta Jūsu Pakalpojuma izmantošanas laikā, ar citu informāciju, kura no Jums ir iegūta citu mūsu korporatīvās grupas uzņēmumu (tostarp "Sky Betting and Gaming'" un "Full Tilt" vietņu un pakalpojumu) sniegto pakalpojumu laikā, kā arī citu saistīto vai blakus pakalpojumu, tostarp mobilo un sociālo tīklu, izmantošanas laikā. Ar šo apkopoto informāciju mēs apiesimies saskaņā ar šo Privātuma politiku un izmantosim to tajā aprakstītajiem mērķiem.
 1. Kredītbiroji: ja Jūs neatmaksāsiet mums kādu no Jūsu atsauktajiem maksājumiem, atteiktās vai atgrieztās Jūsu veiktās iemaksas, informāciju par Jūsu kontiem un to, kā Jūs tos izmantojat, mēs varam nodot kredītbirojiem. Kredītbirojs iegrāmatos nesamaksāto parādu. Šī informācija var tikt nodota citām organizācijām, turklāt kredītbirojā tā tiks uzglabāta 6 gadus pēc maksājuma atsaukšanas, atteikšanas vai atgriešanas. Kredītbirojs šo informāciju izmantos, lai nepieļautu noziedzību, krāpniecību, naudas atmazgāšanu, pārbaudot Jūsu personību, ja Jūs, Jūsu dzīvesbiedrs, citi Jūsu ģimenes locekļi, Jūsu uzņēmējdarbības vai finanšu partneri pieteiksies citiem kredīta pakalpojumiem, Jums piederošo kontu uzraudzībā, lēmumu pieņemšanā par kredītu izsniegšanu, saistībā ar kredītiem vai citiem pakalpojumiem, Jūsu atrašanās vietas noteikšanā, Jūsu nenomaksāto parādu atgūšanā, statistiskajā izpētē un sistēmu testēšanā.

Iemaksu un izmaksu apstrāde

 1. Iemaksas veikšanas laikā Jums būs jānorāda iemaksas veida informācija (piemēram, Jūsu kredītkartes numurs). Šī informācija kopā ar citu Jūsu personas informāciju var tikt izmantota, lai apmaksātu vai izpildītu finanšu transakcijas, kuras Jūs veicāt mūsu Vietnēs. Jums mūs nekavējoties jāinformē par jebkurām būtiskām personas informācijas izmaiņām.

^ Uz sākumu

Konfidencialitāte

 1. Ko darām mēs? Mēs esam pielikuši ievērojamas pūles, lai aizsargātu identitātes, izdarītās izvēles un citas par individuālajiem Lietotājiem apkopotās informācijas konfidencialitāti, un mēs apzināti neļausim piekļūt šai informācijai nevienam ārpus mūsu Grupas, izņemot pašu Lietotāju vai kā norādīts šajā Privātuma politikā. Lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto informāciju, mēs esam veikuši ievērojamus ieguldījumus savā serverī, datu bāzē, datu dublēšanas, aizsardzības un šifrēšanas tehnoloģijās. Šīs tehnoloģijas ir daļa no vismodernākās drošības sistēmas. Spiediet šeit, lai uzzinātu vairāk.

Ko varat darīt Jūs? Arī Jums jāpiedalās savas personas informācijas aizsargāšanā. Jūsu Pieslēgšanās dati ir konfidenciāli, Jums tie jāpatur noslēpumā un jācenšas aizsargāt to slepenība un konfidencialitāte.

^ Uz sākumu

Konfidencialitātes ierobežojumi

 1. Informācijas atklāšana, ja to pieprasa likums. Saskaņā ar juridiskajiem, normatīvajiem un drošības nosacījumiem, pēc kuriem vadoties mēs darbojamies, zināmos apstākļos mēs varam būt spiesti atklāt personas informāciju par saviem Lietotājiem, un mums var būt aizliegts Jūs par to informēt. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šādu informācijas atklāšanu pieļautu tikai šādos gadījumos: (a) ja mums būs pamats uzskatīt, ka mums tas jādara, atsaucoties uz tiesas pavēsti, orderi vai citu juridisko procesu vai pieprasījumu; vai (b) ja ir nepieciešams identificēt, sazināties vai uzsākt tiesvedību pret fiziskām vai juridiskām personām, lai aizsargātu un/vai izmantotu mūsu tiesības. Turklāt mēs varam un Jūs mums atļaujat atklāt Jūsu Lietotāja identifikatoru, vārdu, dzimšanas datumu, adresi, pilsētu, pavalsti, pasta indeksu, valsti, telefona numuru, e-pasta adresi, informāciju par kontā veiktajām darbībām, transakcijām, pārskaitījumiem un komunikāciju ar citiem Lietotājiem, kā arī informāciju par iemaksām un izmaksām izmantotajiem finanšu instrumentiem mūsu trešo personu pārstāvjiem vai oficiālām valsts institūcijām tā, kā mēs to uzskatām par vajadzīgu vai nepieciešamu saistībā ar izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpniecību, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, pirātismu vai citām nelikumīgām darbībām, vai darbībām, kuru rezultātā mēs varam kļūt juridiski atbildīgi.
 2. Grupas mārketings. Mēs varam izmantot Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru, lai informētu Jūs par jaunumiem, akcijām un citām mūsu Grupas uzņēmumu mārketinga aktivitātēm. Ja Jūs vairs nevēlaties saņemt šo reklāmas komunikāciju, informatīvās vēstules un mārketinga piedāvājumus, Jūs varat atteikties no to saņemšanas, vai nu sākotnējās reģistrēšanās laikā vai arī vēlāk izpildot atteikšanās norādījumus, kuri ir iekļauti katrā no mūsu saziņas veidiem. Turklāt Jums ir tiesības jebkurā laikā mums paziņot, ka Jūs nevēlaties saņemt jebkāda veida reklāmas komunikāciju no mums, un Jūs to varat izdarīt sazinoties ar atbalsta dienestu.
 3. Trešo personu preču un pakalpojumu piedāvājumi. Ja Jūs būsiet sniedzis mums savu piekrišanu, mēs varam atklāt Jūsu e-pasta adresi un telefona numuru trešajām personām, lai tās varētu Jums nosūtīt piedāvājumus par savām precēm un pakalpojumiem. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu piedāvājumu saņemšanas, nosūtot atbalsta dienestam tukšu e-pasta vēstuli un temata lauciņā ierakstot vārdu "Remove". Ja Jūs izteiksiet lūgumu nesaņemt šos piedāvājumus, mēs izņemsim Jūsu informāciju no mūsu mārketinga informācijas izplatīšanas sarakstiem un citiem turpmāk veidotajiem sarakstiem, kurus mēs varam sniegt mūsu mārketinga partneriem. Tomēr Jums būs atsevišķi jāatsakās no mārketinga komunikācijas, kuru izsūta mūsu partneri, kuri Jūsu kontaktinformāciju no mums saņēma pirms Jūs izteicāt lūgumu izdzēst Jūs no šiem sarakstiem.
 4. Publicitāte. Jūsu vārdu un informāciju publicitātes materiālos mēs izmantosim tikai ar Jūsu rakstisku piekrišanu.

^ Uz sākumu

Jūsu tiesības attiecībā uz savu informāciju

 1. Tiesības pieprasīt informāciju par sevi. Mēs cenšamies, lai mūsu informācija par Jums būtu precīza. Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, lai pārskatītu, mainītu, saņemtu savas informācijas kopiju vai pieprasītu informācijas maiņu vai labošanu saskaņā ar savām Piemērojamos tiesību aktos noteiktajām tiesībām. Šādā gadījumā pirms pieprasījuma izpildīšanas mums var būt nepieciešami apmierinoši pierādījumi par Jūsu personu. Lai sazinātos ar mums saistībā ar jebkuru 14. punktā norādīto savu tiesību izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu. Atsevišķos gadījumos mēs varam pieprasīt nelielu samaksu, lai segtu administratīvos izdevumus saistībā ar jebkuru Jūsu šajā sakarā veikto pieprasījumu vai arī lai izpildītu Jūsu lūgumu saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem.
 2. Papildu tiesības. Attiecībā uz Jūsu personas datiem Jums ir šādas tiesības, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām nav absolūtas un var būt atrunātas Piemērojamos tiesību aktos:
  1. tiesības zināt, kāda informācija par Jums ir mūsu rīcībā, pieprasot datu subjekta informāciju;
  2. tiesības pieprasīt Jūsu konta informācijas izmaiņas, tostarp kļūdu labošanu un nepilnīgas informācijas atjaunošanu;
  3. tiesības dzēst, kuras atļauj Jums pieprasīt mums pārtraukt visu Jūsu datu apstrādi un pieprasīt ar Jūsu Stars kontu saistīto datu dzēšanu;
  4. tiesības iebilst, ja Jūsu pieprasījums pārtraukt apstrādi tiek noraidīts;
  5. tiesības iebilst automatizētu sistēmu pieņemtiem lēmumiem; un
  6. tiesības uz datu pārnesamību, kas pēc Jūsu lūguma atļauj elektroniski nosūtīt Jūsu personas datus trešajai pusei.

Ja Jums ir neskaidrības par Jūsu tiesībām vai arī Jūs esat noraizējies par to, kā Jūsu personas informācija var tikt apstrādāta, Jums jāsazinās ar Datu valsts inspekciju un Datu aizsardzības uzraudzības vadītāju (apskatiet 17. punktu). Ja Jūs sazināsieties ar mums saistībā ar savām tiesībām, mēs darīsim visu iespējamo, lai izpildītu Jūsu lūgumu vai iebildumus. Tomēr ņemiet vērā, ka ne visas tiesības ir neierobežotas.

^ Uz sākumu

Sīkfaili

 1. Sīkfaili ir teksta informācija, kas tiek lejuplādēta Jūsu personīgajā datorā, portatīvajā datorā vai mobilajā ierīcē (katrs atsevišķi ir "Ierīce"), kad Jūs apmeklējat vietni. Pēc katra vietnes apmeklējuma tie tiek nosūtīti atpakaļ uz to izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kura atpazīst šos sīkfailus. Lūdzu, apmeklējiet www.allaboutcookies.org, lai uzzinātu par to, kas ir sīkfaili un ko tie dara.

  Sīkfaili ir ļoti noderīgi, un tie tiek izmantoti dažādiem mērķiem. Tostarp tie var uzlabot navigāciju starp lapām, atcerēties Jūsu uzstādījumus un uzlabot vispārējo vietnes izmantošanas kvalitāti. Dažreiz sīkfaili tiek izmantoti, lai tiešsaistē piedāvātās reklāmas būtu Jums saistošas un atbilstu Jūsu interesēm. Mēs izmantojam sīkfailus, lai noteiktu, vai mūsu Vietnes tiek apmeklētas caur mūsu sadarbības partneriem, lai atcerētos Jūsu izvēli un izveidotu anonimizētus statistikas datus, kurus mēs izmantojam, lai uzlabotu mūsu Vietņu lietojamību. Sīkfailus mēs izmantojam arī tāpēc, lai noteiktu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti, ierobežotu Jums rādīto reklāmu skaitu, lai atcerētos, ka Jūs apmeklējāt vietni, un piedāvātu Jūsu interesēm piemērotas reklāmas.

  Detalizēta informācija par sīkfailiem un to, kā mēs tos Vietnēs izmantojam, ir atrodama mūsu Sīkfailu noteikumos, kuros ir aprakstīts arī tas, kā sīkfailus izslēgt vai noteikt, kuri sīkfaili tiek uzstādīti Jūsu Ierīcē (šo informāciju meklējiet sadaļā "Kā mainīt sīkfailu uzstādījumus").

^ Uz sākumu

Papildu informācija

 1. Mēs labprāt sniegsim Jums papildu informāciju par to, kā mēs aizsargājam un izmantojam Jūsu personas informāciju. Lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu. Daudz lietderīgas informācijas par datu aizsardzību un privātumu Jūs varat iegūt arī no Datu valsts inspekcijas un Datu aizsardzības uzraudzības vadītāja (Malta).

^ Uz sākumu

Privātuma politika pēdējo reizi tika pārskatīta 2020. gada 3. aprīlī.

Atbildīga spēlēšana

Responsible Gaming

Mēs atbalstām atbildīgu spēlēšanu un iestājamies par patīkamu un pozitīvu spēlēšanas vidi.

Īpašie piedāvājumi

Special Offers

PokerStars vietnē visa gada garumā ir pieejami īpaši piedāvājumi ar naudas balvām, vietām uz labākajiem klātienes turnīriem un daudz ko citu.

Kā spēlēt pokeru

How to Play Poker

Pokera noteikumus, padomus iesācējiem un spēles stratēģiju Jūs atradīsiet PokerStars sadaļā "Kā spēlēt".

Spēlēšana uz naudu

Chip Stack

Veiciet savu pirmo naudas iemaksu un sāciet spēlēt PokerStars. Iemaksu veikšana ir ātra un droša.