pokercasinosports

Spēlējiet uz naudu, izmantojot eChecks – noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, ņemiet vērā: mēs lūdzam Jūs izdrukāt šos Noteikumus un nosacījumus, kā arī visu Jūsu finanšu transakciju ekrāna attēlus, pirms šo transakciju veikšanas!

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz eChecks pakalpojuma ("Pakalpojums") izmantošanu, ar kura palīdzību Jūs varat pārskaitīt līdzekļus no sava bankas konta uz savu mūsu vietnes kontu ("Konts"). Pēc tam šos līdzekļus var izmantot, lai iegādātos produktus un pakalpojumus, kurus piedāvā PokerStars, PokerStars Sports vai PokerStars Casino. Tie visi ir "Flutter Entertainment Plc." uzņēmumu grupas īpašumā un kontrolē esoši zīmoli ("Grupas produkti/pakalpojumi").

Šajos Noteikumos un nosacījumos TSG Interactive Gaming Europe Limited ("TSGI") kopā ar tā meitasuzņēmumiem, jebkuru TSGI holdinga uzņēmumu, šāda holdinga uzņēmuma meitasuzņēmumu un jebkuru ar Flutter Entertainment Plc. saistīto uzņēmumu tiek apzīmēti ar "Grupa", "mēs", "mūsu" vai "mūs".

Klientiem tiek ieteikts izdrukāt visus transakciju datus, kā arī šos Noteikumus un nosacījumus, lai tie Jums vēlāk būtu pieejami. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem bez jebkādiem grozījumiem, kā arī apliecināt to, ka Jūs saprotat un pieņemat šos Noteikumus un nosacījumus. Mēs šos Noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā varam mainīt, publicējot mainītos Noteikumus un nosacījumus mūsu vietnē, un Jūsu turpmāka Pakalpojuma izmantošana nozīmēs to, ka Jūs piekrītat šādiem mainītajiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Pilnvarojums

Jūs atzīstat, ka šis pilnvarojums tiek nodrošināts Pakalpojumu izmantošanai un saistībā ar Jūsu finanšu iestādes piekrišanu apstrādāt debeta maksājumus no Jūsu mums norādītā konta, saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts maksājumu asociācijas noteikumiem. Jūs apliecināt un garantējat, ka visas personas, kuru paraksti ir nepieciešami, lai parakstītos ar šo kontu, ir piekrituši šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Jūs pilnvarojat mūs un mūsu eCheck piegādātājus saņemt debeta maksājumus no Jūsu finanšu iestādes konta, lai iegādātos Grupas produktus vai pakalpojumus par Jūsu atļauto summu. 

Jūs varat atcelt šo pilnvarojumu, mūs par to informējot un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (ja mēs to pieprasām).

Konts, no kura mēs esam pilnvaroti saņemt maksājumu, ir norādīts katrā konta debeta maksājuma pieprasījumā. Jūs apņematies rakstiski mūs informēt par jebkurām mums iesniegtās konta informācijas izmaiņām.

Lietotāju pienākumi

Lai Pakalpojumu varētu izmantot, Jūs piekrītat šiem nosacījumiem:

 • Jums jāiesniedz mums derīga un precīza informācija.
 • Jums jābūt vismaz tādā vecumā, no kura Jūsu dzīvesvietas valstī ir atļauts spēlēt azartspēles.
 • Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām nopirktajām vai pārdotajām mūsu vai mūsu eCheck piegādātāju precēm vai pakalpojumiem.
 • Jūs piekrītat tam, ka:
  • Pakalpojuma sniedzējs nav banka.
  • Uz Grupu un Grupas produktiem/pakalpojumiem attiecas azartspēļu noteikumi.
 • Jūs piekrītat tam, ka visi Jūsu autorizētie debeta maksājumi ir galīgi un Jūs neatcelsiet vai neatsauksiet nevienu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem autorizēto debeta maksājumu.
 • Ja kaut kādu iemeslu dēļ Jūsu maksājums tiek atgriezts vai netiek apstrādāts, mēs saglabājam tiesības atgūt Jūsu parāda summu: a) atskaitot parāda summu no Jūsu Konta bilances; b) iesniedzot prasību par attiecīgo summu vai, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti, par attiecīgo summu un komisijas maksu, līdz likumā pieļautajai summai; un/vai c) nododot kontu parādu piedzīšanas pakalpojumu sniedzējiem.  Ja to pieļauj attiecīgie likumi, Jums būs jāapmaksā visas pamatotās izmaksas un izdevumi, tostarp juridisko pakalpojumu izmaksas un izdevumi, kas mums radīsies parāda summas piedzīšanas rezultātā.
 • Ja Jūs aizsāksiet debeta atgriešanu vai atsaukšanu, Jūsu iespēja izmantot Pakalpojumu var tikt apturēta vai pārtraukta.
 • Mēs saglabājam tiesības ievietot Jūsu vārdu un personas informāciju privātajās un publiskajās datubāzēs.
 • Mēs centīsimies nodrošināt to, lai ar bankas kontu(-iem) saistītie elektroniskā debeta un kredīta pieprasījumi tiktu apstrādāti savlaicīgi. Mēs nesniedzam nekādus apgalvojumus vai garantijas attiecībā uz apstrādei nepieciešamo laiku, piemēram, tas var aizkavēties dēļ kavējumiem banku tīklos, un mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem faktiskiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies kavējumu dēļ.
 • Mēs saglabājam tiesības aizturēt līdzekļus ilgāk nekā parasti, ja transakciju mēs uzskatām par aizdomīgu.
 • Mēs neuzņemamies atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas Jums var rasties, un mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi pret Jums par jebkuriem tiešiem, netiešiem, soda, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Jūsu Pakalpojuma izmantošanu. Jūs atzīstat un piekrītat, ka risku un atbildību par Pakalpojuma izmantošanu Jūs uzņematies pats.
 • Šos Noteikumus un nosacījumus, kā arī šeit atrunātās pušu tiesības un pienākumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Maltas likumu.
 • Ja kāda šī Līguma daļa saskaņā ar piemērojamiem likumiem tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tostarp tas attiecas uz šeit atrunāto atbildības ierobežojumu, pārējā šī Līguma daļa paliks spēkā.

Informācija Kanādas spēlētājiem

Uz Kanādas rezidentiem iepriekšējā "Pilnvarojuma" sadaļa neattiecas un tiek aizstāta ar šo:

Tiešā debeta (TD) pilnvarojums

Jūs atzīstat, ka šis TD pilnvarojums tiek nodrošināts Pakalpojuma izmantošanai un saistībā ar Jūsu finanšu iestādes piekrišanu apstrādāt debeta maksājumus no Jūsu mums norādītā konta, saskaņā ar Payments Canada noteikumiem. Jūs apliecināt un garantējat, ka visas personas, kuru paraksti ir nepieciešami, lai parakstītos ar šādu kontu, ir piekrituši šiem Noteikumiem un nosacījumiem.  Visi saskaņā ar šo TD pilnvarojumu apstrādātie TD ir personīgie TD.

Mēs un/vai mūsu pakalpojumu nodrošinātāji no Jums saņems atsevišķu pilnvarojumu katram saskaņā ar šo TD pilnvarojumu piešķirtajam debeta maksājumam, kurā būs norādīts debeta maksājuma konts un debeta summa.  Saskaņā ar Payments Canada noteikumiem, pirms pirmā debeta maksājuma mūsu pienākums ir nosūtīt Jums apstiprinājuma paziņojumu par Jūsu TD pilnvarojumu.  Jūs un mēs vienojamies, ka šis apstiprinājuma paziņojums var tikt nosūtīts līdz pat trīs dienām pirms pirmā debeta maksājuma.  Visi saistībā ar šo TD pilnvarojumu saņemtie līdzekļi tiks pārskaitīti uz Jūsu Kontu, lai varētu iegādāties Grupas produktus un pakalpojumus.  

Jums ir noteiktas regresa tiesības, ja kāds debeta maksājums neatbilst šim TD pilnvarojumam. Piemēram, Jums ir tiesības saņemt atlīdzību par jebkuru TD, kas nav pilnvarots vai neatbilst šim TD pilnvarojumam. Jūs šo TD pilnvarojumu jebkurā laika varat atcelt, mūs par to informējot vismaz 30 dienas iepriekš. Jūs to varat izdarīt, apmeklējot mūsu palīdzības centru, lai uzzinātu, kā vislabāk ar mums sazināties. Lai saņemtu atcelšanas formu vai uzzinātu vairāk par savām regresa tiesībām, Jūs varat sazināties ar savu finanšu iestādi vai arī apmeklēt payments.ca.

Jūs apņematies rakstiski mūs informēt par jebkurām Jūsu iesniegtās konta informācijas izmaiņām. 

Visus TD pārvaldīs IDS Management Inc. – mūsu maksājumu pakalpojumu nodrošinātājs.