pokercasinosports

Naudas transakciju apstrāde un valūtas maiņa

Lietotājs piekrīt, ka:

1.1

Mēs centīsimies nodrošināt savlaicīgu Jūsu kontā ienākošo un izejošo pārskaitījumu apstrādi. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par apstrādei nepieciešamo laiku. No mums nevar prasīt atbildību par kavējumiem banku datortīklos, apstrādātāja kļūdām vai citu maksājumu apstrādē iesaistīto pušu darbībām, kuras var izraisīt apstrādes aizkavēšanos, transakcijas atkārtotu apstrādi vai atcelšanu, naudas konfiskāciju vai iesaldēšanu, turklāt mēs nebūsim atbildīgi par jebkuriem faktiskiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies aizkavējumu vai konfiskācijas rezultātā.

1.2

Mēs nebūsim atbildīgi par jebkuriem faktiskiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies aizkavēšanās vai zuduma rezultātā, kuru iemesls ir nepareiza, nepilnīga vai kļūdaina finanšu vai personīgā informācija, kuru Lietotājs ir norādījis savā pārskaitījuma pieprasījumā.

1.3

Saskaņā ar mūsu licencēšanas noteikumiem un noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas noteikumiem Lietotājiem ir jāapzinās, ka viņiem var tikt pieprasīts uzrādīt personīgos dokumentus (valsts izdotu personu apliecinošu dokumentu, bankas izrakstus un komunālo pakalpojumu rēķinus), lai varētu apstrādāt viņu pārskaitījumu. Tas palīdz mums aizsargāt Lietotājus, kā arī nepieļaut mūsu platformas izmantošanu naudas atmazgāšanai vai krāpnieciskām darbībām.

1.4

Visi atceltie vai atteiktie no Jūsu konta izejošie pārskaitījumi tiks atgriezti Jūsu kontā tajā pašā valūtā un apjomā, kādā tie pieprasījuma brīdī un pirms valūtas maiņas tika atskaitīti no Jūsu Stars konta bilances.

1.5

Visi atgrieztie Jūsu kontā ienākošie pārskaitījumi tiks atskaitīti no Jūsu konta tajā pašā valūtā un apjomā, kādā tie pieprasījuma brīdī un pēc valūtas maiņas tika ieskaitīti Jūsu Stars kontā.

1.6

Mēs neesam nav valūtas maiņas punkts. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies valūtas maiņas kursa izmaiņu rezultātā.

1.7

Mūsu valūtas maiņas kurss tiek atjaunots katru dienu. Pirms veikt ar valūtas maiņu saistītas transakcijas Lietotāja pienākums ir pārbaudīt attiecīgo maiņas kursu mūsu kases logā. Iemaksām un izmaksām lielākajā daļā valūtu XE (Source XE) valūtas kursam mēs pievienosim komisijas maksu. XE lietošanas noteikumi.

1.8

Ja pārskaitījuma veids nav tūlītējs, valūtas kurss, kā iepriekš norādīts 7. punktā, tiks piemērots tad, kad mēs no sava maksājumu apstrādātāja būsim saņēmuši pārskaitījuma apstiprinājumu.