Brand icon pokerBrand icon casino

Gadījumskaitļu ģenerators

Mēs neatkarīgai organizācijai iesniedzām apjomīgu informāciju par mūsu gadījumskaitļu ģeneratoru. Mēs lūdzām šim uzņēmumam padziļināti izanalizēt gadījumskaitļu ģeneratora rezultātu neparedzamību un tā izmantošanu mūsu platformas kāršu jaukšanas procesā. Spiediet šeit, lai iepazītos ar informāciju par sertifikāciju, un zemāk, lai uzzinātu vairāk par pašu organizāciju.

Lai uzzinātu vairāk par to, ko mēs darām, lai spēles būtu godīgas, lūdzu, apmeklējiet mūsu Drošības lapu.

Gaming Laboratories International akreditācija

Mūsu gadījumskaitļu ģeneratoru ir pārbaudījis Gaming Laboratories International (GLI), vadoties pēc regulēto jurisdikciju vispārpieņemtajiem nozares standartiem.

GLI nodrošina pilnībā akreditētus trešās puses pārbaudes, audita un sertifikācijas pakalpojumus. GLI akreditācija ir veikta pēc vairākiem ISO standartiem [ISO/IEC 17025:2005; ISO/IEC 17020:2012; ISO/IEC 17065:2012] un to ir izsniegušas neatkarīgas sertifikācijas organizācijas dažādās valstīs visā pasaulē.

GLI ir vispāratzīta neatkarīga spēļu produktu pārbaužu laboratorija. Tās klienti ir spēļu operatori un programmatūru nodrošinātāji, GLI strādā spēļu uzraudzības organizāciju uzdevumā un pārbauda tehnisko atbilstību regulatora un spēļu tehniskajiem standartiem.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.gaminglabs.com vai arī sazinieties ar attiecīgo azartspēļu pārvaldi.

Vārdnīca

Gadījumskaitļu ģenerators: sistēma, ierīce vai modulis, kas ģenerē savstarpēji nesaistītu skaitļu virkni.