pokercasino

VISPĀRĪGIE KLIENTU NOTEIKUMI

IEVADS

Laipni lūdzam PokerStars – mēs ceram, ka Jūs pie mums patīkami izklaidēsieties! Mēs lepojamies ar to, ka piedāvājam visaizraujošākās Spēles drošā vidē, un mēs esam par savu spēlētāju izglītošanu, pilnveidojot viņus ar zināšanām.

Šie vispārīgie lietošanas noteikumi ("Vispārīgie noteikumi") paskaidro lietas, kas Jums jāzina par mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Paldies, ka atvēlējāt laiku, lai tos izlasītu. Ja Jūs vēlaties saglabāt kopiju, Jūs varat lejuplādēt Vispārīgos noteikumus šeit, un ja pēc to izlasīšanas Jums joprojām ir kādi jautājumi, Jūs varat saņemt palīdzību šeit.

GALVENĀS LIETAS

Vispārīgie noteikumi ir juridiski saistošs līgums starp Jums un mums, kuram Jūs piekrītat, Konta izveidošanas brīdī atzīmējot lauciņu. Vispārīgajos noteikumos viss ir svarīgs un potenciāli var ietekmēt Jūsu intereses, tāpēc pirms Vispārīgo noteikumu pieņemšanas, lūdzu, izlasiet tos pilnībā. To izlasīšana aizņems aptuveni 20 minūtes. Tomēr, lai Jums būtu vieglāk saprast Vispārīgos noteikumus un ko tie Jums nozīmē, mēs vēlētos izcelt šādas lietas:

 • Flutter Group ir viens no pasaulē visvairāk licences saņēmušajām tiešsaistes spēļu organizācijām. A daļa – Specifiskajos Vietnes noteikumos ir izklāstītas lietas, par kurām mums Jums jāpastāsta saskaņā ar licenci, kurā Jūs spēlējat. Tostarp tā ir informācija par to, kas mēs esam, par mūsu līgumu ar Jums un mūsu Vietnes licenci, kā arī tāda praktiska informācija kā personas dati, kas Jums jānorāda, lai varētu izveidot Kontu, un kā Jūs varat saņemt palīdzību vai iesniegt sūdzību par Pakalpojumiem. A daļā mēs Jūs informējam arī par papildu noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas noteiktām Spēlēm un Pakalpojumiem, kuri arī veido daļu no Vispārīgajiem noteikumiem. Jums ir jāizlasa šie papildu noteikumi un nosacījumi pirms Jūs piekrītat Vispārīgajiem noteikumiem vai izmantojat attiecīgās Spēles un Pakalpojumus.
 • Mēs vēlamies visiem spēlētājiem nodrošināt drošu un patīkamu vidi. Tostarp spēlētājiem, izmantojot mūsu Pakalpojumus, ir jāievēro zināmi rīcības principi. Konta noteikumi un principi, kuri attiecas uz visiem mūsu spēlētājiem, lai kur arī viņi spēlētu, ir aprakstīti B daļā – Vispārīgi piemērojamie noteikumi.
 • Kad Vispārīgajos noteikumos Jūs redzat vārdus un frāzes, kas sākas ar lielo burtu, tas nozīmē, ka tiem ir īpaša nozīme. Šī nozīme ir norādīta C daļā – Definīcijas, kuru Jūs jebkurā laikā varat apskatīt. C daļā ir iekļauts arī satura rādītājs, lai Jūs varētu viegli pārvietoties starp dažādām Vispārīgo noteikumu daļām un paragrāfiem.

Galvenās lietas, kas Jums jāzina:

 • Lejuplādējiet – reģistrējieties – spēlējiet. Lai sāktu, Jums jālejuplādē mūsu aplikācija vai programma un jāizveido Konts. Jums kā potenciālajam konta īpašniekam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, jābūt sasniegušam minimālo vecumu un Kontam jābūt domātam Jūsu personīgajai lietošanai. Lai apskatītu visas Konta prasības, spiediet šeit. Vietnē Jums drīkst būt tikai viens Konts. Mēs slēgsim jebkurus papildu Kontus (vai visus Kontus, ja vairāki Konti tika atvērti ar nodomu vai krāpnieciskiem mērķiem). Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet B daļas 3. paragrāfu.
 • Drošība. Neatņemama azartspēļu sastāvdaļa ir naudas zaudēšanas risks. Spēlējot tiešsaistē, Jūs varat pārvaldīt savu budžetu, izmantojot mūsu spēlētājiem domātos palīgrīkus. Tostarp Jūs varat uzstādīt savu naudas iemaksu limitus, uzstādīt galdu un pokera turnīru limitus un liegt sev pieeju konkrētām Spēlēm vai Pakalpojumiem – lai uzzinātu vairāk, apskatiet mūsu Atbildīgas spēlēšanas lapu. Spēlētāju līdzekļus mēs glabājam atsevišķos kontos, lai Jūsu nauda vienmēr būtu aizsargāta.
 • Mēs neesam atbildīgi par azartspēļu zaudējumiem. Mēs uzskatām, ka ir amorāli un ļaunprātīgi Jums mēģināt atgūt savus azartspēļu zaudējumus, apstrīdot mūsu tiesības sniegt Pakalpojumus Eiropas Savienībā saskaņā ar mums piederošajam licencēm (informācija par mūsu licencēm ir aprakstīta A daļas 4. paragrāfā). Ja Jūs to darīsiet, mēs varam ierobežot, apturēt vai slēgt Jūsu Kontu un pieprasīt Jums kompensēt mums jebkurus zaudējumus, kas mums radušies Jūsu apstrīdēšanas rezultātā. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet A daļas 18.3. paragrāfu.
 • Izmaksas un kad tās var tikt aizturētas. Mēs Jums sniedzam ērtu piekļuvi saviem līdzekļiem. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt izmaksu, un parasti tā tiks ātri apstrādāta. Tomēr, ja līdzekļi, kurus Jūs vēlaties izņemt, ir pakļauti maksājuma atsaukšanai, atcelšanai vai citai anulēšanas prasībai, vai arī mēs izmeklējam kādu Kļūdu, Tehniskas problēmas vai Traucējumusaistībā ar Jūsu Pakalpojumu izmantošanu vai Jūsu iesaisti kādā Aizliegtā notikumā, izmaksa netiks apstrādāta, ja vien un līdz kamēr šie jautājumi netiks atrisināti. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet B daļas 9. paragrāfu, kas šo procesu paskaidro pilnībā, un zemāk Jūs varat izlasīt, ko mēs saprotam ar Kļūdām, Tehniskām problēmām, Traucējumiem un Aizliegtiem notikumiem.
 • Maksa par neaktīvu kontu. Mēs iekasējam EUR 5 administrēšanas mēneša maksu par "neaktīviem" Kontiem, lai segtu izdevumus par to uzturēšanu. Lai Jūsu Konts tiktu uzskatīts par "neaktīvu", ir jāpaiet vismaz 13 mēnešiem, kopš Jūs to pēdējo reizi izmantojāt. Pirms mēs sāksim iekasēt samaksu, mēs Jūs par to brīdināsim vismaz 30 dienas iepriekš, lai dotu Jums iespēju izņemt savus līdzekļus. Tiklīdz Jūsu konta bilance sasniegs nulli, tas tiks slēgts. Lai par to uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet A daļas 13. paragrāfu.
 • Kļūdas, Tehniskas problēmas un Traucējumi – kad mēs anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus. Atsevišķos gadījumos, kad ar Pakalpojumiem ir radušās problēmas, mēs transakcijas anulēsim un vai nu neizmaksāsim vinnestus, līdzekļus, balvas un citus maksājumus (piemēram, bonusa summas), vai arī lūgsim Jums tās atmaksāt, ja Jūs tās jau esat saņēmis. It īpaši mēs tā rīkosimies, ja "Kļūda", "Tehniska problēma" vai "Traucējums" skars Pakalpojumus vai Programmu, kamēr Jūs tos izmantojat. Katram no šiem vārdiem ir specifiska nozīme, tāpēc, lūdzu, uzmanīgi izlasiet definīcijas. Mēs šādi rīkosimies pat tad, ja Kļūda, Tehniska problēma vai Traucējums Pakalpojumos vai Programmā attiecīgajā momentā Jums vai mums nebija acīmredzams un tika konstatēts tikai pēc tam, kad mēs pārbaudījām pabeigto transakciju(-as). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet B daļas 10. paragrāfu, kurā tas ir pilnībā izskaidrots.
 • Aizliegti notikumi – kad mēs ierobežosim, apturēsim vai slēgsim Jūsu Kontu. Pakalpojumu godīgums un godīguma ievērošana starp spēlētājiem mums ir ļoti svarīga. Lai to saglabātu, mēs ierobežosim vai apturēsim Jūsu Kontu, Jūsu iespējas spēlēt konkrētas Spēles un/vai citus aspektus attiecībā uz Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai Pakalpojumu izmantošanu, ja mēs uzskatīsim, ka Jūs esat piedalījies Aizliegtā notikumā. "Aizliegts notikums" ir notikums vai darbība, kas nav atļauta saistībā ar Pakalpojumiem vai Programmu. Starp tiem ir krāpšanās, neatļauta sadarbība, zagtu līdzekļu izmantošana, nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana un Pakalpojumu izmantošana traucējošā, aizskarošā vai nelikumīgā veidā. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet B daļas 14. paragrāfu, kurā ir norādīti dažādi Aizliegtie notikumi, un nepiedalieties nevienā no tiem. Tāpat arī, lūdzu, uzmanīgi izlasiet B daļas 17. paragrāfu, kurā ir sniegta detalizētāka informācija par mūsu tiesībām ierobežot, apturēt vai slēgt Jūsu Kontu dēļ Aizliegtiem notikumiem.
 • Aizliegti notikumi – kad mēs anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus. Ja mēs konstatēsim, ka Jūs esat piedalījies Aizliegtā notikumā, tad ar mērķi saglabāt mūsu Pakalpojumu integritāti, mēs anulēsim transakcijas, kas ir saistītas ar Aizliegto notikumu, un vai nu neizmaksāsim ar to saistītos vinnestus, līdzekļus, balvas un citus maksājumus (piemēram, bonusa summas) vai arī lūgsim Jūs tos atmaksāt, ja Jūs tos jau esat saņēmis. Lūdzu, izlasiet A daļas 14. paragrāfu.
 • Aizliegti notikumi – kad Jums mums jākompensē zaudējumi. Ja mēs konstatēsim, ka Jūs esat piedalījies Aizliegtā notikumā, mēs Jums lūgsim kompensēt zaudējumus, kas ir radušies mums vai citiem spēlētājiem sakarā ar Jūsu dalību tajā. Piemēram, ja Jūs uzvarat Spēlē ar krāpšanos, mēs rēķināmies ar to, ka vinnēto naudu Jūs mums atmaksāsiet.
 • Kad mēs pret Jums esam juridiski atbildīgi. Likumos ir atrunātas konkrētas lietas, par kurām mēs vienmēr būsim atbildīgi, un nekas no Vispārīgajos noteikumos minētā to neietekmē, pat tad, ja kaut kas no mūsu minētā liecina par pretējo (piemēram, kā norādīts nākamajos punktos). Piemēram, nekas Vispārīgajos noteikumos neietekmē Jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.
 • Mēs neesam atbildīgi par lietām, kuras mēs nevaram kontrolēt. Jūs nevarēsiet pretendēt uz kompensāciju, ja mēs nespējam nodrošināt Pakalpojumus vai izpildīt jebkuru no mūsu Vispārīgajos noteikumos atrunātajām lietām, vai arī, ja Jūs jebkādā veidā ciešat finansiālus zaudējumus dēļ apstākļiem, kas nav atkarīgi no mums. Piemēram, mēs Jums nekompensēsim zaudējumus, ja izmaiņas likumos vai normatīvajos aktos nozīmē to, ka mēs nevaram vadīt Vietni, vai arī Jūsu banka iekasē no Jums komisiju par līdzekļu iemaksu Jūsu Kontā. Katru no šiem gadījumiem mēs saucam par "No mums neatkarīgu notikumu". Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo definīciju, kurā ir vairāk piemēru, kā arī B daļas 20. paragrāfu, kurā tas viss ir paskaidrots detalizētāk.
 • Citas situācijas, par kurām mēs neesam atbildīgi. Mēs pret Jums neesam atbildīgi (piemēram, mums nav Jums jākompensē zaudējumi), kad ne Jūs, ne mēs nevarējām paredzēt situācijas iznākumu vai arī mēs šajā situācijā neesam vainīgi. Piemēram, mēs nebūsim atbildīgi par jebko: (1) no kā Jūs varējāt izvairīties saprātīgi rīkojoties; (2) ko Jūs izraisījāt, sniedzot nederīgu, nepilnīgu vai nepareizu informāciju; (3) ko Jūs izraisījāt, izmantojot Aizliegtos palīgrīkus un pakalpojumus; (4) ko izraisīja Aizliegts notikums; (5) ko izraisīja Kļūda, Tehniska problēma vai Traucējums; vai (6) ko izraisīja mūsu lēmums ierobežot, apturēt vai slēgt Jūsu Kontu, kā to pieļauj Vispārīgie noteikumi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet B daļas 21. paragrāfu, kurā ir paskaidrots tas viss – kā arī tas, kad Jums mums būs jākompensē zaudējumi un kad mēs būsim un kad nebūsim juridiski atbildīgi.
 • Mūsu atbildība pret Jums ir tikai līdz noteiktai summai. Lielākā summa, kādu mēs Jums kompensēsim, ir EUR 2000. Vienīgais izņēmums ir situācijas, kad Jums ir likumīgas tiesības uz: (1) jebkuriem vinnestiem; (2) Jūsu apmaksātās likmes atgriešanu; vai (3) mūsu nozaudēto vai noklīdušo līdzekļu atgriešanu, un šādā gadījumā Jūs saņemsiet pilnu summu, uz kuru Jums ir likumīgas tiesības, pat tad, ja šī summa pārsniegs EUR 2000. Lūdzu, izlasiet A daļas 16. paragrāfu.

A DAĻA SPECIFISKI VIETNES NOTEIKUMI


INFORMĀCIJA PAR JŪSU KONTU UN JŪSU LĪGUMU AR MUMS

1. Kas mēs esam

(a) TSG Interactive Gaming Europe Ltd, Maltā reģistrēts uzņēmums (uzņēmuma numurs C54266), kura juridiskā adrese ir The Flutter Group, Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta ("TSG"); un (b) Stars Mobile Limited, Menas salā reģistrēts uzņēmums (uzņēmuma numurs 008457V), kura juridiskā adrese ir Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ ("Stars Mobile"). TSG un Stars Mobile ir Flutter Group uzņēmumi.

2. Līgums starp Jums un mums
2.1

Vispārīgie noteikumi attiecas uz Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un to izmantošanu. Konta izveidošanas brīdī, apstiprinot savu piekrišanu Vispārīgajiem noteikumiem, tiek izveidots līgums un Jums būs juridiski saistoši Vispārīgie noteikumi un jebkuri papildu noteikumi un nosacījumi, kas ir iekļauti Vispārīgajos noteikumos (tie ir norādīti A daļas 21. paragrāfā un to nosaukums ir "Noteikumi"). Ja Jūs nepiekrītat Vispārīgajiem noteikumiem vai jebkurai to daļai (tostarp Noteikumiem), Jums nevajadzētu piekļūt Pakalpojumiem vai izmantot Pakalpojumus vai to attiecīgo daļu.

2.2

Kad Jūs spēlējat Spēļu naudas spēles, līgums ir starp Jums un Stars Mobile, un PokerStars/mēs/mūs/mūsu Vispārīgajos noteikumos nozīmē Stars Mobile. Attiecībā uz visu pārējo Pakalpojumu izmantošanu, līgums ir starp Jums un TSG, un PokerStars/mēs/mūs/mūsu Vispārīgajos noteikumos nozīmē TSG. Tas nozīmē, ka TSG pret Jums nav nekādas atbildības vai pienākumu saistībā ar Spēļu naudas spēlēm un Stars Mobile pret Jums nav nekādas atbildības vai pienākumu saistībā ar Naudas spēlēm.

3. Vispārīgo noteikumu izmaiņas
3.1

Mēs jebkurā laikā varam mainīt Vispārīgos noteikumus, piemēram, lai labotu informāciju, norādītu Pakalpojumu vai mūsu uzņēmējdarbības prakses izmaiņas vai ievērotu spēkā esošos likumus vai izmaiņas mūsu regulatīvajās prasībās. Ja mēs Vispārīgajos noteikumos veiksim nozīmīgas izmaiņas, mēs Jūs par tām informēsim un Jums tiks lūgts piekrist jaunajai versijai, lai varētu turpināt izmantot Pakalpojumus.

3.2

Ja Jūs kādām no izmaiņām nepiekrītat, Jums jāpārstāj izmantot Pakalpojumi un Jūs varat pieprasīt Jūsu Kontā esošās pozitīvās bilances izmaksu.

3.3

Mēs iesakām Jums regulāri apmeklēt Vietni, lai pārbaudītu attiecīgajā brīdi spēkā esošos Vispārīgos noteikumus.

4. Mūsu licences informācija

TSG ir licencējusi un regulē Maltas Spēļu pārvalde, lai varētu sniegt 1. veida, 2. veida un 3. veida spēļu pakalpojumus (Naudas spēles) ar licenci MGA/B2C/213/2011, kas tika piešķirta 2018. gada 1. augustā saskaņā ar principu par brīvu pakalpojumu apriti Eiropas Savienībā (ES). Jūs apzināties un piekrītat izmantot Pakalpojumus tā, kā to nosaka šī licence, bez ierobežojumiem vai apstrīdēšanas. Starp mūsu piedāvātajām Naudas spēlēm ir pokera Spēles, kazino Spēles, fiksētu koeficientu sporta likmes un vienādranga sporta likmes.

6. Konta prasības
6.1

Lai izveidotu un izmantot Kontu, Jums:

6.1.1. jābūt vismaz 18 gadu vecumā;

6.1.2. nedrīkst iepriekš būt piederējis Konts, kuru mēs esam slēguši dēļ Aizliegta notikuma, vai konts, kuru līdzīgu iemeslu dēļ ir slēdzis jebkurš cits Flutter Group uzņēmums;

6.1.3. nav atļauts šobrīd Vietnē būt pašizslēgtam;

6.1.4. nav atļauts šobrīd atrasties jebkādā personu sarakstā, kas aizliegtu mums Jums piedāvāt Pakalpojumus (piemēram, sankciju sarakstā);

6.1.5. jāreģistrē Konts savā vārdā pēc savas brīvas izvēles, un tas jādara tikai un vienīgi Jūsu personīgajai izmantošanai, izklaidei un labumam, bet ne citas personas vārdā vai uzdevumā; un

6.1.6. jādzīvo jurisdikcijā, no kuras mēs laiku pa laikam drīkstam pieņemt Lietotājus, un Jums jāpārliecinās, ka Jūsu Pakalpojumu izmantošana Jūsu jurisdikcijā ir likumīga (mēs nevaram pārbaudīt Pakalpojumu likumību katrā jurisdikcijā).

6.2

Izveidojot Kontu, Jūs apstiprināt un apsolāt, ka: (a) reģistrēšanās brīdī Jūs atbilstat Konta prasībām; (b) Jūs turpināsiet atbilst Konta prasībām, kamēr vien Jums ir aktīvs Konts; un (c) Jūs nekavējoties mums paziņosiet, ja kaut kādu iemeslu dēļ Jūs vairs neatbilstat Konta prasībām.

6.3

Jūs nedrīkstat pārdot vai nodot savu Kontu kādai citai personai vai iegūt Kontu no kādas citas personas. Šāda rīcība būtu nopietns Vispārīgo noteikumu pārkāpums un līdz ar to arī Aizliegts notikums.

7. Konta izveidošanai nepieciešamā personas informācija
7.1

Kad Jūs izveidojat Kontu, Jums jānorāda: vārds un uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un dzimšanas datums.

7.2

Ik pa laikam mēs varam pieprasīt arī citu informāciju, lai ievērotu mūsu tiesiskās, regulatīvās vai iekšējās prasības, piemēram, lai pārbaudītu, vai Jūs atbilstat Konta prasībām vai Iemaksas prasībām.

7.3

Jums jāpārliecinās, ka reģistrācijas brīdī Jūsu norādītā informācija ir patiesa, precīza un atbilst šī brīža situācijai, un tādai tai ir jāpaliek, kamēr vien Jums ir aktīvs Konts. Jums nekavējoties mums jāpaziņo par jebkurām Jūsu informācijas izmaiņām (tostarp tādām, kuras varētu ietekmēt Jūsu Konta izmantošanu, piemēram, Jūsu e-pasta adreses vai bankas informācijas izmaiņas). Jūs to varat izdarīt savā Kontā.

8. Kad mēs pārbaudīsim Jūsu informāciju
8.1

Lai ievērotu mūsu regulatīvos, licences un citus juridiskos pienākumus un uzņēmējdarbības prasības, laiku pa laikam (tostarp reģistrēšanās brīdī un/vai jebkurā laikā pēc tam) mēs varam lūgt Jūs izpildīt Verifikācijas pieprasījumus. Tostarp tas varētu būt lūgums iesniegt personas informāciju un tādu dokumentu kopijas kā Jūsu pase, vadītāja apliecība, cits valsts izdots personas dokuments, komunālo pakalpojumu rēķini un/vai bankas konta izraksti, telefona vai video zvani un/vai spēlēšanas sesiju ierakstīšana.

8.2

Ja 180 dienu periodā Jūs iemaksāsiet EUR 2000 vai vairāk, mēs vienmēr pārbaudīsim Jūsu identitāti un adresi, pirms Jums tiks atļauts izņemt līdzekļus no Jūsu Konta vai nosūtīt pārskaitījumus.

8.3

Visi Jūsu Kontā iemaksātie līdzekļi ir jāizmanto likmēm. Kad nepieciešams, mēs lūgsim Jūs izpildīt Verifikācijas pieprasījumus, lai pārbaudītu, vai Jūs atbilstat šiem nosacījumiem.

9. Ģeogrāfiskie ierobežojumi
9.1

Cilvēki, kuri atrodas konkrētās jurisdikcijās ("Aizliegtās jurisdikcijas”), nedrīkst veikt iemaksas savos Kontos, spēlēt Naudas spēles un/vai citā veidā izmantot Pakalpojumus. Aizliegtās jurisdikcijas un uz tām attiecināmie ierobežojumi ik pa laikam var mainīties un ir norādīti šeit. Šie ierobežojumi attiecas gan uz Aizliegto jurisdikciju rezidentiem, gan arī uz citu valstu rezidentiem, kuri atrodas Aizliegtā jurisdikcijā. Ja Jūs esat citas valsts rezidents un Jūs pārceļaties vai ceļojat uz Aizliegto jurisdikciju, Jūs varat pieprasīt sava Konta pozitīvās bilances izmaksu. Mēs šo pieprasījumu apstrādāsim, ja vien mums nebūs tiesību aizturēt izmaksu, anulēt saistītās transakcijas vai atgūt vai neizmaksāt jebkuru bilanci, vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus maksājumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem. Ja mēs atklāsim vai mums būs iemesls uzskatīt, ka Pakalpojumiem Jūs piekļūstat vai mēģināt piekļūt no Aizliegtās jurisdikcijas, tas būs Aizliegts notikums.

9.2

Jūs nedrīkstat mēģināt apiet nevienu ģeogrāfisko ierobežojumu, kas ir saistīts ar Jums piederošo Kontu vai tā izmantošanu. Šāda rīcība būtu nopietns Vispārīgo noteikumu pārkāpums un līdz ar to arī Aizliegts notikums. Starp apiešanas mēģinājumiem ir manipulēšana ar informāciju, kuru mēs izmantojam, lai noteiktu Jūsu atrašanās vietu (piemēram, VPN izmantošana), un/vai nepatiesas vai maldinošas informācijas iesniegšana par Jūsu atrašanās vietu vai dzīvesvietu.


10. Jūsu konta papildināšana
10.1

B daļas 4. paragrāfs un 5. paragrāfs paskaidro Iemaksas prasības un vispārīgos noteikumus par iemaksām un bilancēm. Kad Jūs izveidosiet savu kontu, Jums būs jāuzstāda dienas, nedēļas un mēneša iemaksu limiti.

11. Izmaksas pieprasīšana
11.1

Izmaksu no sava Konta Jūs varat pieprasīt jebkurā laikā. B daļas 9. paragrāfā ir paskaidrots, kādā veidā tiek apstrādātas izmaksas un atmaksas un kad tās var tikt aizturētas.

12. Naudas pārskaitījumi
12.1

Naudas pārskaitījumi var tikt veikti starp Lietotājiem Spēļu platformā tikai ar mērķi spēlēt Naudas spēles. Lai ar Spēļu platformas starpniecību veiktu naudas pārskaitījumu citam Lietotājam, Jums būs jānorāda pārskaitījuma summa un saņēmēja Lietotājvārds. Pārskaitījumi Jums jāveic tikai pēc savas brīvas izvēles, un pirms pārskaitījuma veikšanas Jums jāpārliecinās, ka Jūs zināt, kas ir otrs Lietotājs(-i).

12.2

Jūs nedrīkstat izņemt līdzekļus, kas tika saņemti ar pārskaitījumu. Visi pārskaitītie līdzekļi ir jāizmanto Naudas spēļu spēlēšanai, un Jūs drīkstat pieprasīt no tiem iegūto vinnestu izmaksu. Mēs šo pieprasījumu apstrādāsim, ja vien mums nebūs tiesību aizturēt izmaksu, anulēt saistītās transakcijas vai atgūt vai neizmaksāt jebkuru bilanci, vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus maksājumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem. Lai palīdzētu aizsargāt Lietotājus, nepieļautu naudas atmazgāšanu un krāpniecību un nodrošinātu mūsu pakalpojumu integritāti, vinnesti, kas tika iegūti no Naudas spēļu spēlēšanas ar pārskaitītiem līdzekļiem, pirms to izmaksāšanas tiks pārbaudīti. Lietotājiem var tikt palūgts izpildīt noteiktus Verifikācijas pieprasījumus vai sniegt citu pamatotu informāciju, lai pārskaitījumu varētu apstrādāt un/vai pirms Jums tiks atļauts šādus vinnestus izņemt.

12.3

Nepieciešamības gadījumā mēs ierobežosim Jūsu Kontu, uzstādot summu limitus vai ierobežojot pārskaitījumu pieejamību (vai nu pilnībā, vai arī konkrētam Lietotājam) un/vai neatļausim vai atgriezīsim jebkuru pārskaitījumu, ja mēs konstatēsim vai mums būs pamatots iemesls aizdomām par to, ka sūtošais vai saņemošais Lietotājs ir bijis iesaistīts kādā Aizliegtā notikumā (un mēs rīkosimies ar Jūsu kontu, kā tas ir norādīts B daļas 17. paragrāfā).

13. Mūsu rīcība ar neaktīviem Kontiem un samaksa, kuru mēs par tiem iekasējam
13.1

Ja Jūsu kontā ir pozitīva bilance un Jūs neesat tajā iegājis vai izgājis un/vai neesat tajā veicis nevienu transakciju nepārtrauktā 13 mēnešu vai ilgākā periodā, tas tiks uzskatīts par "neaktīvu". Mēs iekasējam mēneša administrēšanas maksu EUR 5 apmērā par neaktīvajiem Kontiem, kamēr vien tajos ir pozitīva bilance. Mēs ar Jums sazināsimies pa e-pastu vismaz 30 dienas pirms Jūsu konts kļūs neaktīvs, lai informētu Jūs par to, ka tas kļūs neaktīvs un tiks iekasēta administrēšanas maksa. Ja brīdinājuma periodā mēs no Jums nesaņemsim atbildi vai Jūs neaktivizēsiet savu Kontu, pēc brīdinājuma perioda beigām mēs sāksim atskaitīt administrēšanas maksu. Mēs slēgsim Jūsu neaktīvo Kontu, tiklīdz Jūsu bilance sasniegs nulli.

13.2

Par kontu, kurš ir neaktīvs pašizslēgšanas rezultātā, administrēšanas maksa netiks iekasēta līdz pašizslēgšanas perioda beigām. Pēc pašizslēgšanas perioda beigām sāksies neaktivitātes periods un mēs ar Jūsu Kontu rīkosimies saskaņā ar 13.1. paragrāfu. Mēs varam slēgt Jūsu Kontu un atgriezt Jums pozitīvo bilanci, ja Jūs izslēgsiet sevi no Pakalpojumiem uz vairāk nekā sešiem mēnešiem.

13.3

Ja pēc Konta kļūšanas par neaktīvu Jūs tam piekļūsiet vai veiksiet tajā transakciju, neaktivitātes periods beigsies. Mēs Jums neatgriezīsim jau iekasēto administrēšanas samaksu, ja vien Jūs nepierādīsiet, ka savam Kontam Jūs nevarējāt piekļūt veselības iemeslu dēļ.

13.4

Mēs varam arī slēgt Jūsu Kontu, ja tas ir neaktīvs, mums nav izdevies Jums atgriezt pozitīvo bilanci un Jūs neesat atbildējis uz mūsu mēģinājumiem ar Jums sazināties. Šādā gadījumā mēs Jums nosūtīsim pēdējo brīdinājumu, lai informētu Jūs par to, ka mēs bilanci konfiscēsim, ja Jūs mums nepaziņosiet, kādā veidā mēs Jums to varam atgriezt. Šo brīdinājumu mēs Jums nosūtīsim pa visiem mūsu rīcībā esošajiem saziņas kanāliem. Ja piecu gadu laikā Jūs uz šo paziņojumu neatbildēsiet, mēs līdzekļus konfiscēsim.

14. Aizliegti notikumi – kad mēs anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus
14.1

B daļas 14. paragrāfā ir paskaidrots, kas ir Aizliegtie notikumi, un B daļas 17. paragrāfā ir paskaidrots, kad mēs ierobežosim, apturēsim vai slēgsim Jūsu kontu dēļ Aizliegtiem notikumiem. Mēs uzraudzīsim transakcijas, lai nepieļautu naudas atmazgāšanu. Ja mēs atklāsim vai konstatēsim (rīkojoties pamatoti), ka Jūs esat iesaistījies Aizliegtā notikumā:

14.1.1. mēs (a) anulēsim visas transakcijas (tostarp likmes un iegādātos Virtuālos priekšmetus); un/vai (b) konfiscēsim visu vai daļēju jebkura Jūsu izmantotā konta bilanci un visus vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus Jums piešķirtos maksājumus, katrā situācijā tiktāl, cik attiecīgās transakcijas/bilance/vinnesti/līdzekļi/balvas/maksājumi ir saistīti ar šādu Aizliegto notikumu;

14.1.2. ja mēs Jūs lūgsim, Jums ir jāatmaksā visa vai daļa no jebkuras šādas bilances, vinnestiem, līdzekļiem, balvām vai citiem maksājumiem, kurus Jūs esat izņēmis vai izmantojis, un jebkurus atsauktos maksājumus, katrā situācijā tiktāl, cik tie ir saistīti ar šādu Aizliegto notikumu; un

14.1.3. mēs varam izmanto šo konfiscēto vai atmaksāto bilanci, vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus maksājumus jebkādiem mērķiem, tostarp, lai kompensētu zaudējumus jebkuram Lietotājam, kuru var būt ietekmējis jebkurš Aizliegtais notikums.

15. Jūsu konta slēgšana ērtības labad
15.1

Jūs jebkurā laikā varat lūgt mūs aizvērt Jūsu kontu. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties ar mums.

15.2

Mēs Jūsu Kontu varam slēgt jebkurā laikā un jebkuru iemeslu dēļ pēc saviem ieskatiem (kuri mums Jums nav jāatklāj), par to Jūs savlaicīgi brīdinot. Tas neietekmē Jūsu Vispārīgajos noteikumos atrunātās tiesības slēgt savu Kontu citu iemeslu dēļ (piemēram, dēļ likumu vai likumdošanas izmaiņām, vai arī, ja Jūs esat iesaistīts Aizliegtā notikumā – apskatiet B daļas 17. paragrāfu un B daļas 18. paragrāfu).

16. Mūsu maksimālā atbildība pret Jums

Izņemot B daļas 21.1. paragrāfā minēto un izņemot vinnestus, kuri Jums likumīgi pienākas, saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem katrā atsevišķajā gadījumā vai saistītu gadījumu grupā mūsu maksimālā atbildība pret Jums ir: (a) ja šāda atbildība ir saistīta ar konkrētu likmi, tā ir šīs likmes vērtība, kuru Jūs apmaksājāt; (b) ja šāda atbildība ir saistīta ar nepareizu Jūsu Konta līdzekļu izmantošanu no mūsu puses, tā ir mūsu zaudētā vai nepareizi izmantotā summa; vai (c) visos pārējos gadījumos tie ir EUR 2000.

16.1

Saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem mēs pret Jums nebūsim atbildīgi par to, ka mēs ievērosim vai neievērosim mūsu regulatīvos pienākumus, kas uz mums laiku pa laikam var attiekties, tostarp tos, kuri attiecas uz drošu azartspēļu spēlēšanu vai sociālo atbildību.

17. Kā saņemt palīdzību vai iesniegt sūdzību par Pakalpojumiem
17.1

Ja Jūs vēlaties ar mums sazināties kāda vispārīga jautājuma sakarā vai arī lai iesniegtu sūdzību, lūdzu, izmantojiet šo saziņas formu. Jūs varat arī meklēt atbildes un sazināties ar mums Palīdzības centrā. Mūsu klientu atbalsta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumu vai arī nodos to attiecīgajai speciālistu nodaļai.

17.2

Ja Jūs iesniegsiet sūdzību, mēs Jums sniegsim atbildi 10 dienu laikā pēc tās iesniegšanas.

17.3

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs Jūsu sūdzību pienācīgi neizskatījām vai neatrisinājām, pēc mūsu galīgā lēmuma Jūs jebkurā laikā ar šo jautājumu varat vērsties pie cita strīdu risinātāja:

17.3.1. mūsu trešās puses pakalpojumu sniedzēja, eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance ("eCOGRA") viņu mājaslapā; vai

17.3.2. ES Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā. Lai uzzinātu vairāk par šo pakalpojumu, lūdzu, apmeklējiet viņu vietni un sekojiet norādījumiem, lai iesniegtu savu sūdzību. Šī procesa ietvaros Jums tiks lūgts norādīt mūsu e-pasta adresi, kuru var atrast, nospiežot šeit.

17.4

Ja Jūs neapmierina alternatīvā strīdu izšķīrēja lēmums, Jūs varat sazināties ar Maltas Azartspēļu pārvaldes (MAP) Spēlētāju atbalsta nodaļu, rakstot uz šo e-pasta adresi vai nospiežot šeit.

17.5

Pēc eCOGRA, ES Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformas vai MAP lēmuma par likmju uzlikšanu Biržā mēs saglabājam tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem, tostarp: (a) atcelt visu uz attiecīgajām pozīcijām uzlikto likmju norēķinus, tostarp nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas klientu kontos; vai (b) ikvienam klientam, kurš ir uzlicis likmi, izmaksāt "kopējo sesijas vinnestu", ja klients būtu izdevīgākā pozīcijā pēc lēmuma pieņēmēja rekomendētā likmes norēķina (piemēram, ja pēc šāda likmes norēķina klients būtu vinnējis vairāk naudas, šim klientam tiktu izmaksāta starpība starp sākotnēji saņemto likmes norēķina summu un to summu, kuru viņš būtu vinnējis, ja likmes norēķins tiktu veikts pēc rekomendācijas).

18. Piemērojamie likumi un jurisdikcija
18.1

Vispārīgos noteikumus reglamentē Maltas likumi, un Maltas tiesām būs ekskluzīva kompetence attiecībā pret jebkuru prasību, strīdu vai nesaskaņām saistībā ar Vispārīgajiem noteikumiem un jebkuriem ar tiem saistītiem jautājumiem. Jūs atsakāties no jebkurām savām tiesībām iebilst pret tiesvedības uzsākšanu šajās tiesās vai apgalvot, ka tiesvedība ir tikusi ierosināta nepiemērotā tiesā vai šīs nav kompetentas tiesas.

18.2

Neatkarīgi no 18.1. paragrāfā minētā, nekas Vispārīgajos noteikumos neietekmē: (a) Jums kā patērētājam saskaņā ar jebkuru uz Jums attiecināmo spēkā esošo patērētāju tiesību imperatīvajām normām piešķirtās tiesības; vai (b) mūsu tiesības uzsākt pret Jums tiesvedību jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā, turklāt tiesvedības uzsākšana vienā vai vairākās jurisdikcijās nevar tikt uzskatīta par šķērsli tās uzsākšanai jebkurās citās jurisdikcijās (vienlaicīgi vai nē) konkrētās jurisdikcijas likumu ietvaros.

18.3

Ja Jūs pieprasīsiet vai mēģināsiet pieprasīt visus vai daļu no Jūsu azartspēļu zaudējumiem, apstrīdot mūsu tiesības sniegt Pakalpojumus Eiropas Savienībā, balstoties uz mums piederošajām licencēm, mēs Jūsu rīcību uzskatīsim par amorālu un ļaunprātīgu un mēs saglabājam tiesības Jūsu Kontu ierobežot, apturēt vai slēgt, neierobežojot mūsu tiesības mēģināt no Jums piedzīt zaudējumus vai kaitējumu, kas mums var rasties Jūsu pieprasījuma vai pieprasījuma mēģinājuma rezultātā.

19. Noteicošā valoda

Ja starp Vispārīgo noteikumu tulkotajām versijām būs neatbilstības, noteicošā būs Vispārīgo noteikumu angļu valodas versija.

INFORMĀCIJA PAR SPĒLĒM UN PAKALPOJUMIEM

20. Pakalpojumu pieejamība

20.1

Izņemot B daļas 21.1. paragrāfā norādīto mūsu atbildību, Pakalpojumi tiek piedāvāti pēc principa "tādi, kādi tie ir" un "tad, kad tie ir pieejami". Mēs negarantējam, kuras Spēles vai citi Pakalpojumi mūsu Vietnē konkrētajā brīdī būs pieejami vai arī to, ka Pakalpojumos vai Programmā nebūs Kļūdu, Tehnisku problēmu vai Traucējumu. B daļas 10. paragrāfā ir izskaidrotas mūsu tiesības, ja Kļūda, Tehniska problēma vai Traucējums skar Pakalpojumus vai Programmu, kamēr Jūs tos lietojat.

20.2

Mēs pēc saviem ieskatiem varam Pakalpojumus apturēt, mainīt vai atcelt pilnībā vai daļēji un/vai papildināt. Kad iespējams, tas tiks darīts iepriekš Jūs par to brīdinot, tomēr dažas Pakalpojumu izmaiņas var nākties veikt uzreiz un bez brīdinājuma (piemēram, ja ir nepieciešams veikt steidzamus uzturēšanas darbus).

21. Citi noteikumi un nosacījumi, kas veido Vispārīgos noteikumus
 • Home Games noteikumi ir spēkā, kad Jūs izmantojat PokerStars Home Games Pakalpojumus
 • Sporta noteikumi ir spēkā, kad Jūs izmantojat PokerStars Sports sporta totalizatora Pakalpojumus
 • Biržas noteikumi ir spēkā, kad Jūs izmantojat PokerStars Sports Biržas Pakalpojumus (PokerStars Exchange ir pieejams tikai atsevišķās valstīs)
 • Kazino spēļu noteikumi ir noteiktās kazino Spēlēs (tostarp Flutter Group Spēlēs un trešo pušu Spēlēs) iekļauti papildu noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā, kad Jūs spēlējat attiecīgo Spēli
 • PokerStars Rewards noteikumi ir spēkā, ja Jūs piesakāties PokerStars Rewards
 • Vispārīgie akciju noteikumi ir spēkā, kad Jūs piedalāties akcijā, un tie ir spēkā kopā ar jebkuriem Galvenajiem noteikumiem, kuri attiecas uz konkrēto akciju, kas ir redzama Vietnē, Spēļu platformā vai citā komunikācijas veidā (piemēram, e-pastā)
 • Mūsu Komisijas noteikumi ir spēkā, kad Jūs spēlējat pokera naudas un turnīru Naudas spēles

Apstiprinot, ka Jūs esat izlasījis un sapratis Vispārīgos noteikumus, Jūs apstiprināt arī to, ka Jūs esat izlasījis un sapratis iepriekš norādītos Noteikumus, kas atsauces veidā ir iekļauti Vispārīgajos noteikumos. Noteikumi ir svarīgi. Jums ir uzmanīgi un pilnībā jāizlasa attiecīgie Noteikumi pirms Jūs piekrītat Vispārīgajiem noteikumiem un pirms Jūs izmantojat Pakalpojumus vai spēlējat Spēles, uz kurām tie attiecas. Noteikumi ir spēkā papildus Vispārīgajiem noteikumiem. Izmantojot attiecīgos Pakalpojumus vai Spēles, atsauces uz Vispārīgajiem noteikumiem tostarp attiecas uz tiem atbilstošajiem Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem vai jebkurai to daļai, Jums nevajadzētu piekļūt vai izmantot Pakalpojumus vai Spēles, uz kurām tie attiecas.


B DAĻA: VISPĀRĪGI PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

JŪSU KONTA IZVEIDOŠANA 

1. Kā izveidot kontu

1.1

Lai varētu izmantot noteiktus Pakalpojumus, Jums ir jāizveido Konts. Jūs to varat izdarīt, nospiežot "Pievienoties" un izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Jums būs jāizvēlas Lietotājvārds un slepena parole.

1.2

Lai lejuplādētu vai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem vai Programmai vai izveidotu Kontu, jāmaksā nav. Spēļu spēlēšanas izmaksas ir izklāstītas Vietnē un Spēļu platformā.

1.3

Konta atvēršana nav mūsu pienākums. Mēs varam atteikties atvērt Kontu jebkādu iemeslu dēļ (tostarp, ja nav izpildītas jebkādas Konta prasības).


2. Konta drošība un Jūsu lietotājvārda izvēle
2.1

Jums ir jāsaglabā savu Pieslēgšanās datu konfidencialitāte un drošība, un savus Pieslēgšanās datus Jūs nevienam nedrīkstat izpaust. Vienīgi Jūs esat atbildīgs par Pakalpojumu izmantošanu ar Jūsu Pieslēgšanās datiem, neatkarīgi no tā, vai Jūs to esat vai neesat atļāvis (ja vien šādu izmantošanu tiešā veidā nav izraisījis tas, ka mēs neesam bijuši pienācīgi rūpīgi un prasmīgi). Ja jaunieši izmanto vai var piekļūt Jūsu ierīcēm, Jums ir jāuzstāda vecāku kontroles programmatūra. Mēs Jums ieteiktu izmantot spēcīgu paroli un to regulāri mainīt. Jums mums ir jāpaziņo par jebkuru neautorizētu Jūsu Pieslēgšanās datu vai Konta izmantošanu, tiklīdz Jums rodas tādas aizdomas vai Jūs to konstatējat.

2.2

Visos Pakalpojumos Lietotājiem ir atļauts izmantot tikai vienu unikālu Lietotājvārdu. Jūsu Lietotājvārdā un jebkurā veidolā, attēlā vai citā vārdā, kuru Jūs izvēlaties izmantot saistībā ar Pakalpojumiem, nedrīkst būt iekļauts Neautorizēts saturs. Jūs piešķirat Flutter Group vispasaules, neatsaucamu, pārvedamu, bezatlīdzības, trešajām personām izsniedzamu licenci izmantot šīs lietas jebkādam ar Pakalpojumiem saistītam mērķim.

3. Kā mēs rīkojamies ar dublētiem kontiem

3.1

Vietnē Jums ir atļauts reģistrēt tikai vienu Kontu, un Pakalpojumi Jums ir jāizmanto ar šo vienīgo Kontu. Katrs papildu Konts tiks uzskatīts par "Dublētu kontu".

3.2

Ja mēs atklāsim, ka Jums ir viens vai vairāki Dublētie konti, tad (ja vien Jūs tos neesat atvēris apzināti vai krāpniecības nolūkos), mēs slēgsim katru Dublēto kontu, atstājot Jums vienu Kontu. Rīkojoties pamatoti, mēs noteiksim, kuru Kontu atstāt atvērtu un kurus Dublētos kontus slēgt.

3.3

Ja mēs konstatēsim, ka Jūs esat apzināti vai krāpniecības nolūkos atvēris vienu vai vairākus Dublētos kontus, tas būs Aizliegts notikums un mēs slēgsim visus Jūsu Kontus un veiksim citas darbības, kā tas ir norādīts B daļas 17. paragrāfā un A daļas 14. paragrāfā.

KĀ TIEK PĀRVALDĪTI JŪSU LĪDZEKĻI


4. Iemaksas
4.1

Ievērojot Vispārīgos noteikumus, Jums drīkst būt Konts un Jūs no tā drīkstat izņemt līdzekļus un tajā tos ieskaitīt ar Vietnē ik pa laikam pieejamajām valūtām un maksājumu veidiem.


4.2

"Iemaksas prasības" nosaka, ka Jums:

4.2.1. jāveic iemaksas savā Kontā, izmantojot maksājumu karti, kontu vai maciņu, kas ir reģistrēts uz Jūsu vārda;

4.2.2. pēc pieprasījuma jāpierāda, ka vārds uz Jūsu iemaksām izmantotās maksājumu kartes, konta vai maciņa atbilst Jūsu Kontā izmantotajam vārdam;

4.2.3. jābūt Jūsu kontā iemaksātās naudas likumīgajam īpašniekam;

4.2.4. nav atļauts savā Kontā iemaksāt naudu, kuras izcelsme ir noziedzīgas vai citas nelikumīgas darbības, vai izmantot šādu naudu, lai ar Pakalpojumu starpniecību veiktu transakcijas; un

4.2.5. neierobežojot iepriekš minēto, nav atļauts izmantot zagtu, klonētu vai savādākā veidā neautorizētu maksājumu veidu kā līdzekļu avotu saistībā ar Jūsu Kontu vai jebkurām ar Pakalpojumu starpniecību veiktajām transakcijām.

4.3

Attiecībā uz summu, kuru Jūs varat iemaksāt savā Kontā ar vienu transakciju, izmantojot noteiktus maksājumu veidus, var pastāvēt minimālais un/vai maksimālais limits. Attiecīgajos gadījumos šīs summas būs norādītas Vietnē un/vai Spēļu platformā.

4.4

Jūsu iemaksa kļūs pieejama Jūsu Kontā, tiklīdz Jūsu banka vai cits maksājumu veids autorizēs Jūsu izvēlēto iemaksas summu. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par laika periodu, kas būs nepieciešams, lai pabeigtu apstrādi, jo tas ir No mums neatkarīgs notikums.

5. Bilances
5.1

Kontu līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos un mēs tos neizmantojam mūsu darbības izmaksu segšanai. Tādējādi savus līdzekļus Jūs vienmēr varat izņemt saskaņā ar mūsu banku drošības politiku un procedūrām, mūsu licences prasībām, labāko praksi un Vispārīgajiem noteikumiem.

5.2

Mēs neesam banka vai finanšu iestāde. Pie mums iemaksātā nauda neakumulēs peļņas procentus, un aizdevumus mēs nepiedāvājam.

6. Likmju uzlikšana
6.1

Jūs varat uzlikt likmes tikai līdz Jūsu Kontā esošo apmaksāto līdzekļu apjomam.

6.2

Mēs pieņemam tikai tās likmes, kas tiek uzliktas tiešsaistē Vietnē un Spēļu platformā. Likmes netiek pieņemtas nekādos citos veidos, tostarp pa e-pastu, pastu vai telefonu, un šādā veidā saņemtās likmes nebūs derīgas.

6.3

Jūs esat atbildīgs par to, lai visa Jūsu likmes informācija ir pareiza. Tiklīdz mēs būsim likmi apstiprinājuši, bez mūsu piekrišanas Jūs to nevarēsiet atcelt vai mainīt. Ja Jūs uzlikāt likmi un vēlaties to atcelt vai mainīt, lūdzu, sazinieties ar mums pirms ir sācies attiecīgais notikums, uz kuru likme tika uzlikta, un mēs izskatīsim Jūsu prasību, tomēr jebkuru lēmumu mēs pieņemsim pēc saviem ieskatiem.

6.4

Neviena likme neskaitās uzlikta, līdz kamēr Jūs ekrānā neesat saņēmis paziņojumu ar apstiprinājumu par tās saņemšanu.

7. Valūtas maiņa (kur tā ir pieejama)
7.1

Ja Jums ir pieejamas Naudas spēles, kuras var spēlēt valūtā, kas atšķiras no Jūsu Konta valūtas, lai tās varētu spēlēt, Jums savam Kontam būs jāpievieno otra valūta. Vai arī Jūs varat vienkārši mēģināt pievienoties Spēlei valūtā, kuru Jūs vēlaties pievienot, un mēs šo valūtu automātiski pievienosim un veiksim valūtas maiņu Jūsu vietā. Ar atzīmētu automātiskās maiņas iespēju, katru reizi, kad būs nepieciešams mainīt valūtu, tas tiks izdarīts automātiski un Jums par to netiks paziņots. Uz to attieksies minimālā maiņas summa, kā tas ir norādīts Vietnē un/vai Spēļu platformā.

7.2

Visas Vietnē un Spēļu platformā veiktās valūtas maiņas tiks veiktas pēc pašreiz spēkā esošā kursa, kuru mēs piedāvājam attiecīgajam transakciju veidam (Jums tas tiks paziņots Vietnē vai Spēļu platformā, kad Jūs veiksiet maiņu). Kur ir pieejama valūtas maiņa, mūsu piedāvātais maiņas kurss ir XE starpbanku valūtas kurss plus neliela komisija (kaut arī mēs pēc saviem ieskatiem atsevišķiem transakciju veidiem komisiju varam atcelt). Maiņas kurss tiks regulāri atjaunots, un, iespējams, var tikt piedāvāti atšķirīgi kursi, atkarībā no transakcijas veida un valūtas vērtības izmaiņām. Mēs pēc saviem ieskatiem un bez brīdinājuma vara atsaukt vai atcelt jebkuras valūtas izmantošanu.

7.3

Kad tiek veikta valūtas maiņa, ikviena atceltā vai atteiktā izmaksa no Jūsu Konta Jums tiks atgriezta sākotnēji pieprasītajā valūtā un summā, nevis samainītajā summā (piemēram, ja Jūsu Konta valūta ir EUR un Jūs mēģināt izņemt uz USD samainītus EUR 100, Jūsu Kontā tiks atgriezti EUR 100). Jebkura atcelta vai atteikta iemaksa Jūsu Kontā tiks atskaitīta no Jūsu Konta samainītajā summā (piemēram, ja Jūsu Konta valūta ir EUR un Jūs veicat USD iemaksu, no Jūsu Konta tiks atskaitīta EUR vērtība) un ja Jūsu Kontā nebūs pietiekoši daudz līdzekļu, lai segtu atskaitīto summu, Jums savs Konts būs jāpapildina.

7.4

Jums jāņem vērā valūtas maiņas kursa izmaiņas un tas, kā tās var ietekmēt Jums pieejamos līdzekļus. Ja Jūsu Kontā ir pieejama valūtas maiņas iespēja, Jums ir jāiepazīstas ar spēkā esošo maiņas kursu, pirms Jūs veicat ar valūtas maiņu saistītas transakcijas. Mēs neesam atbildīgi par ieguvumiem vai zaudējumiem, kas rodas veicot valūtas maiņu ar Pakalpojumu starpniecību.


7.5

Mēs neesam valūtas maiņas punkts. Ja valūtas maiņa Jūsu kontā ir pieejama, tā ir domāta tikai tam, lai Jūs varētu spēlēt. Jūs nedrīkstat izmanto savu Kontu vai jebkuru citu Pakalpojumu daļu, lai iesaistītos valūtas tirdzniecībā, spekulācijā vai arbitrāžā (šāda rīcība būtu nopietns Vispārīgo noteikumu pārkāpums un līdz ar to arī Aizliegts notikums).

7.6

Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai saglabātu pieejamo valūtas maiņas instrumentu integritāti. Tostarp mēs varam:

7.6.1. atteikt vai atcelt jebkuru Jūsu Kontā veikto valūtas maiņas transakciju;

7.6.2. ierobežot Jūsu Kontā esošo valūtu skaitu un/vai naudas summu, kuru Jūs varat izmantot valūtas maiņai;

7.6.3. ja to pieļauj attiecīgā licence, pieprasīt, lai jebkuri Jūsu Kontā apmainītie līdzekļi tiktu izmantoti Naudas spēļu spēlēšanai, pirms tie tiek izņemti, pārskaitīti (ja pārskaitījumi ir pieejami) vai izmantoti citiem mērķiem; un/vai

7.6.4. ar atpakaļejošu spēku ieturēt komisiju, kas sākotnēji valūtas maiņas transakcijai netika piemērota.

8. Vinnesti un nodokļi
8.1

Ievērojot Vispārīgos noteikumus (tostarp tiesības anulēt transakcijas un atgūt vai neizmaksāt bilanci, vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus maksājumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem), Jūsu vinnestus Jūsu Kontā mēs ieskaitīsim, cik vien drīz iespējams.

8.2

Vienīgi Jūs esat atbildīgs par savu vinnestu un zaudējumu uzrādīšanu, ja to pieprasa uz Jums attiecināms likums, uzraudzības vai attiecīgā iestāde (tostarp jebkurš ieņēmumu dienests), kā arī par nodokļiem, kuri var būt jāmaksā par jebkuriem līdzekļiem vai balvām, kas Jums ir piešķirtas, Jums izmantojot Pakalpojumus. Mēs nesniedzam konsultācijas par nodokļu tiesiskajiem vai normatīvajiem jautājumiem. Ja Jums ir nepieciešama šāda veida konsultācija, Jums jāvēršas pie attiecīgajiem konsultantiem un/vai iestādēm.

8.3

Ja uz Jūsu veiktajiem maksājumiem saistībā ar Jūsu Pakalpojumu izmantošanu attiecas tirdzniecības vai pievienotās vērtības nodoklis, tiks uzskatīts, ka šādos maksājumos ir iekļauts jebkurš šāda veida nodoklis.

9. Kā tiek apstrādātas izmaksas un atmaksas
9.1

Lai pieprasītu izmaksu, ieejiet savā Kontā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Jums pieejamie izmaksu veidi būs atkarīgi no Jūsu dzīvesvietas valsts, un šī informācija Jums būs pieejama Vietnē un/vai Spēļu platformā. Ja Jūs vēlaties izņemt summu, kas ir mazāka par attiecīgā maksājumu veida minimumu, Jūs varat izmantot citu maksājumu veidu vai arī sazināties ar mums.

9.2

Katrs izmaksas pieprasījums un Jūsu līdzekļu atgriešana tiks apstrādāta ar nosacījumu, ka:

9.2.1. visi Jūsu Kontā veiktie maksājumi ir apmaksāti un nav pakļauti maksājuma atsaukšanai, atcelšanai vai citai anulēšanas prasībai; un

9.2.2. pašreiz nenotiek (vai attiecīgajos gadījumos – ir pabeigta) izmeklēšana par:

 1. jebkādu Kļūdu, Tehnisku problēmu vai Traucējumu saistībā ar Jūsu Pakalpojumu izmantošanu; vai
 2. Jūsu iesaisti kādā Aizliegtā notikumā.
9.3

Ja pašreiz notiek izmeklēšana par Kļūdu, Tehnisku problēmu vai Traucējumu vai aizdomām par Aizliegtu notikumu saistībā ar Jūsu Pakalpojumu izmantošanu, izmaksa neizdosies, ja vien izmeklēšana nebūs noslēgusies ar pieņemamiem rezultātiem. B daļas 10. paragrāfā ir izskaidrots, kad mēs anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus maksājumus kas cēlušies no Kļūdas, Tehniskas problēmas vai Traucējuma, kas ir saistīts ar Jūsu Pakalpojuma izmantošanu. B daļas 17. paragrāfā un A daļas 14. paragrāfā ir izskaidrots, kad mēs ierobežosim, apturēsim vai slēgsim Jūsu Kontu vai anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus maksājumus, kas ir attiecināmi uz Aizliegtu notikumu. Jums šie paragrāfi ir uzmanīgi jāizlasa un jāpārliecinās, ka Jūs saprotat, kā tie attiecas uz Jums.

9.4

Jūs apzināties, ka kavēšanās ar mūsu pieprasītās informācijas iesniegšanu saistībā ar jebkuru izmeklēšanu var izraisīt izmaksas vai atgrieztā maksājuma apstrādes kavēšanos.

9.5

Ja Jūs izņemat līdzekļus vai mēs tos atgriežam, tie tiks ieskaitīti tajā pašā maksājumu veidā, kuru Jūs izmantojāt iemaksu veikšanai. Ja šis maksājumu veids vairs nav pieejams, mēs tos pārskaitīsim uz citu mūsu izvēlētu maksājumu veidu saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem. Katram maksājumu veidam izmaksas vispirms tiek pārskaitītas atpakaļ uz Jūsu vissenāko iemaksu un beigās uz Jūsu pēdējo iemaksu. Kad izmaksas tiek veiktas atpakaļ uz iepriekšējām iemaksām, tās tiek samainītas uz valūtu, kurā tika apstrādātas Jūsu iepriekšējās iemaksas (kad tas ir iespējams). Izmaksas, kuras pārsniedz Jūsu kopējo iemaksāto summu, tiek samainītas uz valūtu, kurā tika veikta Jūsu pēdējā iemaksa ar konkrēto maksājumu veidu (kad tas ir iespējams).

9.6

Izmaksu un atgriezto maksājumu apstrādes laiks var mainīties atkarībā no izmantotā maksājumu veida. Mēs centīsimies nodrošināt savlaicīgu Jūsu kontā ienākošo un izejošo pārskaitījumu apstrādi, tomēr mēs nevaram garantēt apstrādes pabeigšanai nepieciešamo laiku (vai arī to, ka apstrāde tiks veikta precīzi paredzētajā laikā), jo tas ir No mums neatkarīgs notikums.

KAD MĒS ANULĒSIM TRANSAKCIJAS UN ATGŪSIM VAI NEIZMAKSĀSIM BILANCES UN VINNESTUS

10. Kļūdas, Tehniskas problēmas un Traucējumi – kad mēs anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus
10.1

Kļūdas, Tehniskas problēmas vai Traucējumi Pakalpojumos vai Programmā attiecīgajā brīdī var būt vai nevar būt mums vai Jums acīmredzami, un tie var tikt atklāti tikai tad, kad norēķina norādījumi, Spēles rezultāti, vinnesti vai izmaksas pieprasījumi tiek izmeklēti un analizēti. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot vai izmantot savā labā jebkuru Kļūdu, Tehnisku problēmu vai Traucējumu, kurš Jums ir vai kļūst acīmredzams (piemēram, izmantojot to, lai gūtu vinnestus). Ja Jūs ievērojat kādu Kļūdu, Tehnisku problēmu vai Traucējumu vai arī Jums rodas aizdomas, ka tas var skart kādu Jūsu izmantoto Pakalpojumu daļu, Jums nekavējoties jāpārtrauc šīs Pakalpojumu daļas izmantošana un jāpaziņo par to mums.

10.2

Jums jāiesniedz jebkāda informācija, kuru mēs pamatoti pieprasām saistībā ar jebkuras Kļūdas, Tehniskas problēmas vai Traucējuma izmeklēšanu.

10.3

Ja Pakalpojumu Kļūdas, Tehniskas problēmas vai Traucējuma rezultātā Jūsu kontā tiek ieskaitīti vinnesti, līdzekļi, balvas un/vai citi maksājumi, kurus Jūs nesaņemtu, ja to iemesls nebūtu Kļūda, Tehniska problēma vai Traucējums ("Kļūdaini maksājumi"), mēs attiecīgo transakciju anulēsim un Kļūdainos maksājumus neizmaksāsim vai atgūsim. Tas attiecas arī uz tiem gadījumiem, kad attiecīgā Pakalpojumu daļa varētu izraisīt tādu pašu vai līdzīgu vinnestu/līdzekļu/balvu/maksājumu summu, ja nebūtu Kļūdas, Tehniskas problēmas vai Traucējuma, neatkarīgi no tā, vai Kļūda, Tehniska problēma vai Traucējums attiecīgajā brīdī bija Jums vai mums acīmredzams. Ja Jūs esat izņēmis Kļūdainos maksājumus, Jums tie mums jāatmaksā, kad mēs Jums lūdzam to darīt.


10.4

Ja Traucējuma dēļ Jūs tiekat atvienots no vairāku spēlētāju Spēles, tiks uzskatīts ka Jūs izlaižat gājienus un Jūsu vietā tiks veiktas standarta darbības (piemēram "check", "fold" vai automātiska obligāto likmju uzlikšana), līdz kamēr Jūs atkal varēsiet pievienoties attiecīgajai Spēlei.

KĀ TIEK PĀRVALDĪTI VIRTUĀLIE AKTĪVI


11. Virtuālie priekšmeti Spēļu naudas spēlēs

11.1

Dažās Spēļu naudas spēlēs ir tādi virtuālie priekšmeti kā virtuālie žetoni ("Virtuālie priekšmeti"). Atkarībā to tā, kura no šādām Spēlēm (ja tāda ir) ir pieejama Vietnē, Jūs varat "nopelnīt" Virtuālos priekšmetus spēlējot un/vai "nopērkot" tos ar naudu. Šie "reālās pasaules" termini tiek izmantoti pārnestā nozīmē, līdz ar to Spēlē "nopelnītie" vai "nopirktie" Virtuālie priekšmeti Jums nepieder. Jebkura Jūsu Kontā norādītā virtuālā valūta vai līdzīga virtuālā bilance (piemēram, Spēļu naudas spēlēs, kur Jūsu bilances summa ir norādīta dolāros) neatbilst reālās pasaules bilancei vai neatspoguļo uzkrātu vērtību, bet gan nosaka Jūsu licences pakāpi, lai Jūsu varētu izmantot attiecīgos Spēles Virtuālos priekšmetus. Ja kādā Vietnes Spēlē Jums ir pieejama iespēja "iegādāties" Virtuālos priekšmetus par naudu un mēs Jums nosūtām e-pastu ar apstiprinājumu par Jūsu "nopirkto" Virtuālo priekšmetu skaitu, Jums jāpārbauda, vai tas ir pareizs un jāsaglabā kopija turpmākai lietošanai.

11.2

Kur vien ir iespējams "nopirkt" Virtuālos priekšmetus, mēs jebkurā laikā varam mainīt šādu Virtuālo priekšmetu cenu. Cenas būs norādītas Vietnē, Spēļu platformā un/vai attiecīgajā Spēlē.


11.3

Virtuālie priekšmeti (kur tie ir pieejami) ir domāti tikai izmantošanai Spēlē. Jūs nedrīkstat licencēt trešās puses, tirgot, pārdot vai pārskaitīt Virtuālos priekšmetus ārpus attiecīgās Spēles apmaiņā pret jebkāda veida vērtību vai mēģināt darīt kādu no šīm lietām (šāda rīcība būtu nopietns Vispārīgo noteikumu pārkāpums un līdz ar to arī Aizliegts notikums).

11.4

Virtuālos priekšmetus (kur tie ir pieejami) nevarēs izmantot, ja: (a) attiecīgā Spēle kaut kādu iemeslu dēļ tiks atsaukta; vai (b) attiecīgais Virtuālais priekšmets kaut kādu iemeslu dēļ tiks atsaukts. Mēs centīsimies Jūs savlaicīgi brīdināt par jebkuras Spēles/Virtuālā priekšmeta atsaukšanu. Ja mēs kaut kādu iemeslu dēļ Jūs nebrīdināsim, Jūs varēsiet sazināties ar mums, lai saņemtu kompensāciju par neizmantotajiem Virtuālajiem priekšmetiem, kurus Jūs esat "nopircis" par naudu (nevis "nopelnījis" spēlējot) un kurus ietekmēja Spēles/Virtuālā priekšmeta atsaukšana. Tomēr, ja mēs būsim Jūs savlaicīgi brīdinājuši par Spēles vai Virtuālā priekšmeta atsaukšanu, Jūs nevarēsiet saņemt kompensāciju par attiecīgo Virtuālo priekšmetu un mums pret Jums vairs nebūs nekādas tālākas atbildības.

JŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA


12. Ko mēs saprotam ar "Nepieņemamu rīcību"

12.1

Jūs nedrīkstat:

12.1.1. izmantojot Pakalpojumus uzvesties tādā veidā, kas: (a) ir aizskarošs, uzbrūkošs, ļaunprātīgs, draudošs, uzmācīgs, aizvainojošs, iebiedējošs, apmelojošs, rasistisks, diskriminējošs (tostarp, spēlējot Spēles vai gaidot, kad citi Lietotāji Spēlē veiks gājienu, kā arī Jūsu savstarpējā komunikācijā ar mūsu darbiniekiem vai citiem Lietotājiem); (b) ir apzināti traucējošs (piemēram, sūtot vairākas un regulāras ziņas, lai pārpludinātu pamatotu čatu ("pārpludināšana") vai atkārtoti lūdzot citiem Lietotājiem žetonus); vai (c) varētu citā veidā jebkurai personai izraisīt ciešanas, kaitējumu vai neērtības;

12.1.2. izmantot Pakalpojumus vai Programmu jebkādā veidā, kas ir krāpniecisks, negodīgs, prettiesisks, nelikumīgs vai noziedzīgs, vai arī var veicināt, iedrošināt vai veikt jebkādas krāpnieciskas, negodīgas, prettiesiskas, nelikumīgas vai noziedzīgas darbības;

12.1.3. izmantot Aizliegtos palīgrīkus un pakalpojumus;

12.1.4. piedalīties Aizliegtās spēlētāju palīdzības darbībās vai Neētiskā spēlē;

12.1.5. tiešā vai netiešā veidā izmantot vairāk par vienu kontu (vai tas būtu Konts, vai jebkurš cits Flutter Group konts) vienā spēlētāju grupā vai spēlē par vienu balvu fondu (piemēram, ja Jūs spēlējat ar vienu kontu vai arī Jums pie viena pokera galda vai tajā pašā pokera turnīrā ir atvērts vairāk nekā viens konts, Jūs reģistrējaties jebkurā Spēlē, izmantojot vairāk nekā vienu kontu, vai arī Jūs reģistrējaties spēlēšanai par jebkuru balvu fondu ar vairāk nekā vienu kontu), neatkarīgi no tā, vai ar šādu kontu tiek vai netiek spēlēts (tas neietekmē neko citur Vispārīgajos noteikumos minēto par Dublētajiem kontiem);

12.1.6. pēc izkrišanas no turnīra vai izstāšanās no spēlēšanas par balvu fondu tiešā vai netiešā veidā atkārtoti iesaistīties turnīrā vai spēlē par balvu fondu, izmantojot citu Kontu vai jebkuru citu Flutter Group kontu;

12.1.7. izmantot vai dalīties ar Neautorizētu saturu čata vai jebkurā citā Pakalpojumu daļā vai arī korespondencē ar mums;

12.1.8. mēģināt apiet jebkuru filtru, kuru mēs izmantojam Pakalpojumu čatā (piemēram, kad tiek izmantotas zvaigznītes, lai aizstātu rupjības un citus nepieņemamus vārdus);

12.1.9. izteikt publiskus paziņojumus par jebkuru Pakalpojumu daļu vai jebkuru Flutter Group uzņēmumu, kas ir nepatiesi vai ir ļaunprātīgi, vai darīt jebko, kas varētu kaitēt jebkuras Pakalpojumu daļas vai jebkura Flutter Group uzņēmuma tēlam vai reputācijai;

12.1.10. izmantot jebkuru Pakalpojumu daļu (vai no tās iegūto informāciju) vai jebkuru Programmu komerciāliem vai uzņēmējdarbības mērķiem; vai

12.1.11. mēģināt darīt jebkuru no lietām, kas ir minētas no 12.1.1. līdz 12.1.10. paragrāfam.

Katra no šīm darbībām ir "Nepieņemama rīcība".

12.2

Jūs atzīstat un piekrītat, ka: (a) ar Pakalpojumu starpniecību Jūsu nosūtītā komunikācija nav privāta vai konfidenciāla un to var apskatīt un izmantot citi cilvēki, kuri piekļūst Pakalpojumam; un (b) mēs uzraudzīsim čatu.

12.3

Mēs pārskatīsim čata saturu, saglabāsim visu čatā veikto izteikumu ierakstus un nepieciešamības gadījumā rīkosimies ar atpakaļejošu spēku. Ja Jūs čatā esat ticis aizskarts, lūdzu, informējiet mūs. Jūsu sūdzība būs anonīma, un mēs rūpīgi izskatīsim katru gadījumu.

13. Mūsu intelektuālais īpašums un ko mēs saprotam ar "Nesankcionētu izmantošanu"
13.1

Mēs lepojamies ar produktiem, kurus mēs esam izveidojuši un kurus mēs Jums piedāvājam, un mums (un mūsu licenču izsniedzējiem) ir svarīgi tos aizsargāt. Flutter Group un visiem tās licenču izsniedzējiem pieder visas tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības, tostarp visas autortiesības, uzņēmējdarbības noslēpumi, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības Pakalpojumos un Programmā (kā arī attiecībā uz tiem). Visas šāda veida tiesības ir aizsargātas.

13.2

Saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem mēs Jums piešķiram bezatlīdzības, ierobežotas, neekskluzīvas, citiem nenododamas, trešajām personām nelicencējamas, atsaucamas tiesības uzstādīt un izmantot Spēļu platformu savā ierīcē un spēlēt Spēles. Šī licence ir piešķirta tikai Jūsu privātajai un personīgajai izmantošanai. Pakalpojumi Jums jāizmanto tikai saskaņā ar tiem paredzēto funkcionalitāti un šiem Vispārīgajiem noteikumiem.


13.3

Jūs nedrīkstat (izņemot spēkā esošo likumu robežās):

13.3.1. jebkādā veidā kopēt, izplatīt, publicēt, iejaukties, nodarboties ar reverso inženieriju, dekompilēt, izjaukt, modificēt vai tulkot Programmu vai Pakalpojumus;

13.3.2. piekļūt Programmas vai Pakalpojumu pirmkodam, lai izveidotu atvasinātus darbus vai citiem mērķiem;

13.3.3. atdalīt jebkuru Programmu no Pakalpojumiem;

13.3.4. pārdot, piešķirt, licencēt trešajām personām, nodot, izplatīt vai izīrēt jebkuru Programmu vai jebkuru Pakalpojumu daļu;

13.3.5. darīt pieejamu jebkuru Programmu vai jebkuru Pakalpojumu daļu kādai trešajai pusei ar datortīkla starpniecību vai savādākā veidā;

13.3.6. eksportēt jebkuru Programmu vai Pakalpojumu daļu uz jebkuru valsti (fiziskā vai elektroniskā veidā);

13.3.7. mēģināt neautorizēti piekļūt Vietnei vai Spēļu platformai, serveriem, kuros glabājas Vietne/Spēļu platforma, vai jebkuram ar Vietni vai Spēļu platformu saistītam servera datoram vai datubāzei;

13.3.8. izmantot mūsu preču zīmes, saturu vai citu intelektuālo īpašumu bez mūsu atļaujas; vai

13.3.9. mēģināt darīt jebkuru no lietām, kas ir minētas no 13.3.1. līdz 13.3.8. paragrāfam.

Katra no šīm darbībām ir "Nesankcionēta izmantošana".

14. Aizliegti notikumi

14.1

Šie ir "Aizliegti notikumi":

14.1.1. ja jebkurā laikā Jūs sniegsiet nepareizu vai maldinošu sava Konta reģistrācijas informāciju;

14.1.2. ja jebkurā laikā Jūs neatbildīsiet vai neizpildīsiet jebkuras Konta prasības;

14.1.3. ja jebkurā laikā Jūs nepakļausieties jebkuram Verifikācijas pieprasījumam un/vai jebkurai citai pārbaudei vai informācijas pieprasījumam, kas tiek pamatoti pieprasīts, lai ievērotu mūsu likumīgās, regulatīvās vai iekšējās prasības;

14.1.4. ja Jūs apzināti vai krāpnieciskiem mērķiem atvērsiet vienu vai vairākus Dublētos kontus;

14.1.5. ja mēs konstatēsim vai mums būs iemesls uzskatīt, ka ir radies Jūsu Konta drošības pārkāpums (ja vien to tiešā veidā nav izraisījis tas, ka mēs neesam bijuši pienācīgi rūpīgi un prasmīgi), piemēram, tāpēc, ka Jūs neesat aizsargājis savu Pieslēgšanās datu konfidencialitāti un drošību;

14.1.6. ja mēs konstatēsim vai mums būs iemesls uzskatīt, ka Jūs esat pieļāvis citas personas Konta drošības pārkāpumu (piemēram, ja Jūs esat izmantojis citas personas Kontu bez viņa atļaujas);

14.1.7. ja jebkurā laikā Jūs neatbildīsiet vai neizpildīsiet jebkuras Iemaksas prasības;

14.1.8. ja mēs no Jūsu Kontā izmantota maksājumu veida saņemsim paziņojumu par krāpnieciska maksājuma atsaukšanu un/vai atgriešanu;

14.1.9. ja mēs konstatēsim vai mums būs iemesls uzskatīt, ka Jūs esat iesaistīts kādā Nepieņemamā rīcībā;

14.1.10. ja mēs atklāsim vai mums būs iemesls uzskatīt, ka Jūs esat iesaistīts Nesankcionētā izmantošanā;

14.1.11. ja mēs konstatēsim vai mums būs iemesls uzskatīt, ka Jūs esat ļaunprātīgi vai savās interesēs izmantojis jebkuru Kļūdu, Tehnisku problēmu vai Traucējumu;

14.1.12. ja Jūs pārkāpsiet Vispārīgos noteikumus vai jebkurus Noteikumus kādā citā nopietnā veidā (nopietnu veidu pārkāpumu piemērus mēs esam norādījuši viscaur Vispārīgajos noteikumos – apskatiet B daļas 7.5. paragrāfu, B daļas 11.3. paragrāfu, B daļas 15.1. paragrāfu un A daļas 9. paragrāfu – tomēr šie nav vienīgie nopietnu pārkāpumu veidi) vai Jūs atkārtoti pārkāpsiet Vispārīgos noteikumus vai jebkurus Noteikumus tā, lai rastos pamatots spriedums par to, ka Jūsu rīcība neatbilst nodomiem vai spējām ievērot Vispārīgos noteikumus vai Noteikumus.

14.2

Jums mūs nekavējoties jāinformē, ja Jums rodas aizdomas vai Jūs konstatējat, ka kāds Lietotājs ir veicis vai veic Aizliegtu notikumu, un iespēju robežās jāpalīdz mums ar jebkuru ar to saistīto izmeklēšanu (tostarp sniedzot mums pamatoti pieprasītu informāciju).

15. Noteikumi par trešo pušu palīgrīku un pakalpojumu izmantošanu
15.1

Mēs varam (papildus citām mūsu tiesībām) veikt darbības, lai identificētu un nepieļautu Aizliegto palīgrīku un pakalpojumu izmantošanu un Aizliegtās spēlētāju palīdzības darbības. Jūs nedrīkstat mēģināt apiet, iejaukties vai bloķēt šādas darbības jebkādā veidā, vai nu tas būtu ar šādiem mērķiem izveidotu programmu vai savādākā veidā (šāda rīcība būtu nopietns Vispārīgo noteikumu pārkāpums un līdz ar to arī Aizliegts notikums.).

15.2

Mēs neatbalstām un nesniedzam nekādas garantijas par jebkādiem Aizliegtajiem palīgrīkiem un pakalpojumiem, jo tie nav atkarīgi no mums. To izmantošana ir vienīgi Jūsu izvēle, risks un izmaksas.

16. Mūsu lēmumi par Spēlēm ir galīgi

Katras Naudas spēles vēstures dati tiks saglabāti mūsu serveros un mūsu datubāzēs. Ja starp Jūsu ierīcē redzamo rezultātu un mūsu servera vai mūsu datubāzes ierakstiem pastāvēs neatbilstības, par noteicošajiem tiks uzskatīti mūsu ieraksti. Tāpat arī Jūs piekrītat, ka "Tūlītējā izspēļu vēsture" un "Izspēļu atkārtotājs" netiks uzskatīti par oficiālu izspēles vēstures ierakstu.

KONTA SLĒGŠANA, IEROBEŽOŠANA UN APTURĒŠANA

17. Mēs ierobežosim, apturēsim vai slēgsim Jūsu kontu dēļ Aizliegtiem notikumiem
17.1

Mēs ierobežosim vai apturēsim Jūsu Kontu, Jūsu iespējas spēlēt konkrētas Spēles un/vai citus aspektus attiecībā uz Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai Pakalpojumu izmantošanu, ja mums būs iemesls uzskatīt, ka Jūs esat piedalījies vai piedalīsieties Aizliegtā notikumā.

"Ierobežojums" ir situācija, kad tiek ieviesti ierobežojumi attiecībā uz Jūsu piekļuvi konkrētam produktam, iespējām vai Pakalpojumu daļai vai Jūsu Kontam, kā arī tiek ierobežota visa iepriekš minētā izmantošana. Ierobežojumu piemērs – ja Jūs piedalāties Neētiskā spēlē, mēs ierobežosim vietas ieņemšanu un/vai aizliegsim Lietotājiem spēlēt pie konkrēta pokera galda vai konkrētā turnīrā (tostarp var tikt aizliegts diviem vai vairāk Lietotājiem spēlēt kopā pie viena galda vai vienā turnīrā, un tas neietekmē citas darbības, kuras mēs varam veikt saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem).

"Apturēšana" ir situācija, kad Jums uz laiku tiek liegta piekļuve savam Kontam vai Pakalpojumiem kā tādiem.

17.2

Jūsu Pakalpojumu/Konta izmantošanas iespējas paliks ierobežotas/apturētas, kamēr tiek veikta izmeklēšana un/vai līdz mūsu pārbaužu beigām. Ja izmeklēšanas rezultātā mēs pieņemsim lēmumu (rīkojoties pamatoti), ka jautājums ir atrisināts apmierinošā veidā, mēs ierobežojumus/apturēšanu atcelsim (pilnībā vai daļēji). Tomēr, ja izmeklēšanas rezultātā mēs pieņemsim lēmumu (rīkojoties pamatoti), ka Jūs esat bijis iesaistīts Aizliegtā notikumā, mēs uz visiem laikiem ierobežosim vai slēgsim Jūsu iespējas izmantot Pakalpojumus/Kontu.

17.3

Ja mēs ierobežosim, apturēsim vai slēgsim Jūsu iespējas izmantot Pakalpojumus/Kontu saskaņā ar šo 17. paragrāfu:

17.3.1. mēs varam informēt citus Flutter Group uzņēmumus, un jebkurš Jūsu konts(-i) pie viņiem arī var tikt ierobežots, apturēts vai slēgts;

17.3.2. Jums var tikt īslaicīgi vai pastāvīgi liegta pieeja pakalpojumiem/produktiem, kurus piedāvā citi Flutter Group uzņēmumi (tostarp klātienes turnīriem, kur nepieciešams); un

17.3.3. ja nepieciešams, mēs ziņosim par Jums attiecīgajām varas iestādēm vai citām trešajām pusēm un/vai uzsāksim pret Jums tiesvedību.

17.4

Apturēšanas periodā Jūsu līdzekļiem nebūs iespējams piekļūt vai tos nebūs iespējams izņemt un jebkura bilance paliks Jūsu Kontā.

17.5

Ja Jūs esat iesaistījies nelikumīgās darbībās, mums nebūs pienākuma atļaut Jums no sava Konta izņemt tajā esošos līdzekļus vai Jums tos atgriezt.

18. Citi veidi, kādos mēs Jūsu kontu varam ierobežot, apturēt vai slēgt
18.1

Mēs ierobežosim, apturēsim vai slēgsim Jūsu kontu, Pakalpojumus (pilnībā vai daļēji) vai Jūsu piekļuvi tiem, vai iespējas izmantot tos dēļ likumdošanas vai regulatīvajiem iemesliem, vai ja mums būs pamats uzskatīt, ka pastāv drošības risks.


19. Kas notiek, kad Jūsu Konts kaut kādu iemeslu dēļ tiek slēgts

Jūs esat atbildīgs par visām darbībām ar Jūsu Kontu līdz tā slēgšanas brīdim. Mēs Jums paziņosim, kad Jūsu Konts tiks slēgts, un atgriezīsim Jūsu konta tā brīža pozitīvo bilanci, ja vien mums nebūs tiesības aizturēt maksājuma atgriešanu, anulēt saistītās transakcijas vai atgūt vai neizmaksāt jebkuru bilanci, vinnestus, līdzekļus, balvas vai citus maksājumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem.

KAD MĒS NEESAM ATBILDĪGI UN KAD JUMS MUMS IR JĀKOMPENSĒ ZAUDĒJUMI


20. Mēs neesam atbildīgi par jebkuru No mums neatkarīgu notikumu
20.1

Jūs atzīstat un piekrītat, ka neatņemama azartspēļu sastāvdaļa ir naudas zaudēšanas risks un mēs par šādiem zaudējumiem neesam atbildīgi.

20.2

Izņemot kā norādīts B daļas 21.1. paragrāfā, mēs nebūsim atbildīgi par Pakalpojumu vai to daļas kļūmēm vai Traucējumu, vai Vispārīgajos noteikumos norādīto mūsu pienākumu izpildi, vai par jebkurām citām saistībām vai zaudējumiem, kuru cēlonis ir No mums neatkarīgs notikums. Piemēram, mēs neesam atbildīgi par to, ja Jūsu savienojums vai ierīce ir lēnāka nekā citiem Lietotājiem un tas ietekmē Jūsu darbības produktos, kuros laiks ir būtisks faktors.

20.3

Mēs varam pārtraukt vai atcelt visus vai daļu no mūsu Pakalpojumiem, ja, par spīti mūsu pūlēm, mēs nespējam nodrošināt Pakalpojumus vai to daļu No mums neatkarīga notikuma dēļ.

21. Mūsu atbildības vispārīgie izņēmumi un limiti, un kad Jums mums ir jākompensē zaudējumi

21.1

Vispārīgajos noteikumos nekas neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par:

21.1.1. mūsu krāpniecību vai krāpniecisku maldināšanu;

21.1.2. nāvi vai personīgām traumām, kas radušās dēļ mūsu nolaidības vai mūsu darbinieku vai pārstāvju nolaidības; vai

21.1.3. jebkuru citu atbildību, kuru nav iespējams izslēgt vai ierobežot saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (piemēram, atbildību saskaņā ar spēkā esošo patērētāju tiesību imperatīvajām normām).

21.2

Izņemot kā norādīts 21.1. paragrāfā, saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem mēs nebūsim atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem:

21.2.1. kurus Jūs un mēs nevarējām paredzēt Jūsu Konta reģistrācijas vai Pakalpojumu darījuma sākuma brīdī. Jebkuros apstākļos tas attiecas arī uz ieņēmumu, uzņēmējdarbības, ietaupījumu vai peļņas zaudējumiem;

21.2.2. no kuriem, saprātīgi rīkojoties, varēja izvairīties;

21.2.3. kas radušies dēļ tā, ka Jūs mums iesniedzāt nederīgu, nepilnīgu vai nepareizu finanšu vai personas informāciju;

21.2.4. kas radušies no Aizliegta notikuma;

21.2.5. kas radušies dēļ tā, ka Jūs izmantojāt Aizliegtos palīgrīkus vai pakalpojumus;

21.2.6. kas radušies dēļ Kļūdas, Tehniskas problēmas vai Traucējuma; vai

21.2.7. kas radušies dēļ tā, ka mēs ierobežojām, pārtraucām vai slēdzām Jūsu Kontu vai dēļ jebkurām citām mūsu darbībām, kas tika veiktas saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem.

21.3

Jums mums būs jākompensē jebkuras izmaksas, maksājumi vai zaudējumi, kas mums ir radušies vai nodarīti dēļ Jūsu dalības Aizliegtā notikumā.

21.4

Ja pastāv limits attiecībā uz mūsu kopējām saistībām pret Jums vai uz Jūsu saistībām pret mums, tas būs atrunāts A daļā. Jebkurš šāda veida saistību limits(-i) neietekmēs mūsu 21.1. paragrāfā atrunāto atbildību.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA


22. Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju

Jūsu informāciju mēs apstrādājam saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, kuru Jums arī ir jāizlasa.

23. Kā mēs attiecamies pret Vispārīgajiem noteikumiem
23.1

Vispārīgie noteikumi ir domāti personīgi Jums. Jūs nedrīkstat savas Vispārīgajos noteikumos atrunātās tiesības vai pienākumus nodot kādai citai personai.

23.2

Mēs drīkstam nodot jebkuras vai visas savas Vispārīgajos noteikumos atrunātās tiesības un/vai pienākumus citam Flutter Group uzņēmumam vai citai juridiskai personai (piemēram, ja mēs veicam restrukturizāciju vai arī mūsu uzņēmums tiek pārdots). Mēs nodrošināsim to, lai nodošana neatstātu negatīvu ietekmi uz Jūsu Vispārīgajos noteikumos atrunātajām tiesībām.

23.3

Ja Jūs pārkāpjat Vispārīgos noteikumus un mēs pret Jums nevēršamies, mēs joprojām varēsim izmantot savas tiesības un aizsardzības pasākumus jebkurā citā situācijā, kurā Jūs pārkāpjat Vispārīgos noteikumus (tostarp, ja notiek atkārtots tāda paša veida pārkāpums).

23.4

Ja starp Vispārīgo noteikumu dažādu daļu noteikumiem pastāvēs neatbilstības, prioritārā secība būs šāda (1 ir augstākā prioritāte): 1) A daļa; 2) B daļa; 3) C daļa; 4) kopsavilkums; 5) ievads.

C DAĻA DEFINĪCIJAS UN SATURS

1. Definīcijas
1.1

Šiem vārdiem un frāzēm, kas sākas ar lielo burtu, Vispārīgajos noteikumos ir šādas nozīmes:

Konts: Lietotāja konts Spēļu platformā un/vai Vietnē (Vietnē un Spēļu platformā tas tiek saukts arī par "Stars kontu").

Konta prasības: atbilstības kritēriji, lai varētu izveidot un izmantot Kontu, kā norādīts A daļas 6. paragrāfā.

Iemaksas prasības: B daļas 4.2. paragrāfā norādītas iemaksas prasības.

Dublēts konts: tas ir definēts B daļas 3.1. paragrāfā.

Kļūdaini maksājumi: tie ir definēti B daļas 10.4. paragrāfā.

Kļūda: jebkurš iztrūkums, nepilnība vai kļūda Pakalpojumos vai saistībā ar Pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai tā ir cilvēka izraisīta, tehniska, administratīva, operatīva, sistemātiska, jebkuru šeit minēto lietu kombinācija vai kas cits. Piemēram, kļūdains nepareizu cenu piedāvājums vai noteikumi dalībai Spēlē.

No mums neatkarīgs notikums: ikviens notikums, kas nav atkarīgs no mums, piemēram: (a) karš, teroristu darbības, nemieri, ļaunprātīgs kaitējums, ugunsgrēks, plūdi, vētra, kodolavārija, slimība, epidēmija vai pandēmija (piemēram, Covid-19); (b) jebkuras valdības vai iestādes darbības (tostarp jebkura jauna likumu ieviešana, jebkuras valdības, iestādes vai tiesas lēmums, likums, regula vai norāde un jebkuras licences vai atļaujas atteikums vai atcelšana); (c) jebkura nepilnība, enerģijas padeves pārtraukums, lēnums, darbības ierobežojumi vai citas nepilnības, kas ietekmē jebkuru telekomunikāciju tīklu, interneta piekļuves pakalpojumu vai ierīci, kuru Jūs lietojat, lai piekļūtu Pakalpojumiem vai tos izmantotu; (d) jebkura kavēšanās, kļūme vai apturēšana, kas ietekmē jebkuru bankas tīklu vai citu maksājumu apstrādes sistēmu, kas tiek izmantota saistībā ar Pakalpojumiem (tostarp jebkuras apstrādes kavēšanās, transakcijas atkārtota apstrāde vai atgriešana vai līdzekļu konfiskācija vai iesaldēšana, kuru veic līdzekļu apstrādē iesaistīta trešā puse); un (e) jebkurš maksājums vai komisija, kuru piemēro Jūsu kartes izdevējs, banka, maciņa izsniedzējs vai finanšu iestāde saistībā ar Jūsu Pakalpojumu izmantošanu.

Flutter Group: uzņēmumu grupa, kuru tiešā vai netiešā veidā kontrolē Flutter Entertainment Plc (tostarp mēs).

Spēles: Naudas spēles un Spēļu naudas spēles ("Spēle" nozīmē jebkuru no tām).

Spēļu platforma: spēļu platforma(-as), kas Jums ir pieejama saistībā ar Vietni.

Traucējums: jebkura veida Pakalpojumu vai to daļas nepārtrauktības vai viendabīguma pārrāvums vai traucējums, vai aizkavējums, piemēram, ja Spēle iestrēgst, kad Jūs to spēlējat, vai Jūs zaudējat interneta savienojumu.

Pieslēgšanās dati Jūsu lietotājvārds, parole un jebkuri citi drošības dati, kas tiek izmantoti Jūsu Konta piekļuvei (piemēram, daudzpakāpju autentifikācija, RSA ierīces dati un jebkurš PIN kods, atkarībā no Vietnē pieejamā).

Tehniska problēma: kad jebkura tehnoloģija, programma, automatizēts process vai norādījumu kopums, dati vai programmas, kas tiek izmantotas, lai veiktu konkrētus uzdevumus, nedarbojas kā plānots vai iecerēts. Piemēram, ja Pakalpojumus skar vīruss vai datora aparatūra vai programmatūra novirzās no tai paredzētās darbības specifikācijas vai parametriem, vai divām programmatūras vienībām neizdodas sadarboties vai komunicēt vienai ar otru plānotajā vai paredzētajā veidā, abos gadījumos nonākot pie rezultāta, kas netika plānots vai paredzēts.

Atļautie palīgrīki un pakalpojumi: jebkurš tiešsaistes vai nesaistes palīgrīks vai pakalpojums, kas tiek izmantots, lai palīdzētu Jums uzlabot Jūsu sniegumu Spēlē, kuru mēs nenodrošinām, bet nepārprotami atļaujam izmantot saistībā ar Pakalpojumiem, kā tas ir norādīts Vietnē un/vai Spēļu platformā.

Spēļu naudas spēles: jebkuras "spēļu naudas" vai bezmaksas spēles, kas ir pieejamas Vietnē vai Spēļu platformā.

PokerStars/mēs/mūs/mūsu: attiecīgā Flutter Group līgumslēdzēja puse, kā norādīts A daļas 2.2. paragrāfā.

Aizliegti notikumi: noteikti notikumi un darbības, kas nav atļautas saistībā ar Pakalpojumiem vai Programmu, kā tas ir definēts B daļas 14.1. paragrāfā.

Aizliegtas spēlētāju palīdzības darbības: darbības, kas tiek veiktas saistībā ar Pakalpojumiem: (a) izspēļu, rezultātu, statistikas vai informācijas plūsmas datu ieguve (piemēram, Spēļu novērošana bez spēlēšanas, lai izveidotu izspēļu vēstures datubāzi turpmākai izmantošanai); (b) ar datu ieguves palīdzību iegūto izspēļu, rezultātu, statistikas vai informācijas plūsmas izmantošana; vai (c) masveidīga izspēļu, rezultātu, statistikas vai informācijas plūsmas atklāšana citiem, ar mērķi analizēt pretiniekus.

Aizliegtie palīgrīki un pakalpojumi: ikviens tiešsaistes vai bezsaistes palīgrīks vai pakalpojums (tostarp mākslīgais intelekts, "boti" un citas datorprogrammas), kas tiek izmantots, lai veiktu vai palīdzētu veikt jebkuru darbību saistībā ar Pakalpojumiem, un ir izveidots, lai Lietotājiem sniegtu negodības priekšrocības, tostarp tie, kuri: (a) spēlē bez cilvēka līdzdalības vai samazina nepieciešamību cilvēkam pieņemt lēmumus (piemēram, palīdzot Jums izlemt, kādu gājienu veikt pret uzlikto likmi vai kādam jābūt precīzam relatīvajam likmes vai tās palielinājuma lielumam, tostarp "automātiskie kāršu atmetēji" un palīgrīki, kas ar nejaušības metodi izvēlas likmju lielumu); (b) piedāvā reāllaika padomus par to, kādu gājienu veikt; (c) atklāj personīgo kāršu datus citiem Lietotājiem vai pakalpojumiem; (d) ir domāti manipulēšanai ar pretiniekiem Spēlēs, kurās Jūs nevarat izvēlēties konkrētu galdu, pie kura spēlēt; (e) ir domāti, lai efektīvi izvēlētos pokera galdu, piemēram, izfiltrējot vai atlasot pieejamos turnīrus vai automatizējot/daļēji automatizējot procesu, kādā notiek pievienošanās pieejamajiem turnīriem, balstoties uz Jūsu pretinieka spēlēšanas statistiku vai piezīmēm; (f) ir izveidoti, lai uzlabotu naudas spēļu izvēles efektivitāti; (g) automatizē peles klikšķus vai atdarina klaviatūras taustiņu nospiešanu ("automātiskie klikšķinātāji"); (h) aizkavē spēlētāja lēmumu uz noteiktu vai nejauši izvēlētu laika periodu; vai (i) Spēles laikā: (i) sniedz padziļināta līmeņa padomus (piemēram, liels galdu apjoms sniedz ieteikumus, kuri neaprobežojas ar to, vai izspēles sākumā spēlēt ar konkrētām kārtīm); (ii) ir īpaši izveidoti, lai atvieglotu atsauces materiālu izmantošanu; vai (iii) veic padziļinātus aprēķinus, piemēram, dažādu kāršu amplitūdu simulatori, ICM vai Nash Equilibrium programmas.

Naudas spēles: spēļu un azartspēļu produkti uz naudu, kas ir pieejami Vietnē un Spēļu platformā.

Noteikumi: jebkuri papildu noteikumi un nosacījumi, kas ir norādīti A daļā un ir iekļauti Vispārīgajos noteikumos.

Pakalpojumi: Vietne, Spēļu platforma un Spēles.

Programma: visa programmatūra, kas ir Pakalpojumu pamatā (neatkarīgi no tā, vai tā ir lejuplādējama vai nē).

Nepieņemama rīcība: tā ir definēta B daļas 12.1. paragrāfā.

Neautorizēts saturs: jebkurš saturs (tostarp fotogrāfijas, attēli un teksts), kas: (a) ir uzbrūkošs, rasistisks, diskriminējošs, zaimojošs, pornogrāfisks, nepiedienīgs, vulgārs, rupjš, nepieklājīgs, aizskarošs, draudošs, uzmācīgs, aizvainojošs, iebiedējošs, apmelojošs, pauž vai var pamudināt uz rasismu, neiecietību vai naidu, ir prettiesisks vai nelikumīgs; (b) reklamē, popularizē vai savādākā veidā attiecas uz jebkādu tiešsaistes vai nesaistes uzņēmējdarbību, produktiem vai pakalpojumiem, kas nav Pakalpojumi; (c) pārkāpj jebkādus intelektuālā īpašuma, privātuma, attēla vai citas tiesības; un/vai (d) Jums nav atļauts lietošanai.

Nesankcionēta izmantošana: tā ir definēta B daļas 13.3. paragrāfā.

Neētiska spēlēšana: krāpšanās, neatļauta sadarbība, spēlēšana komandā, manipulēšana ar spēli vai cita veida neētiska spēlēšana, kad tiek izmantoti Pakalpojumi, tostarp: (a) personīgo pokera kāršu atklāšana; (b) spēlēšana mazāk agresīvi pret partneri pokera Spēlē ("apzināti vāja spēlēšana"); (c) Spēles spēlēšana cita Lietotāja interešu labā, piemēram, apzināta pokera izspēles zaudēšana, lai ar nodomu pārskaitītu žetonus citam Lietotājam ("žetonu atdošana"); (d) tīša spēles gaitas manipulācija, lai ātri vai priekšlaicīgi pabeigtu pokera Spēli (piemēram, nepārtraukti "all-in" ar jebkurām divām kārtīm); (e) kāršu skaitīšana (izņemot pokera Spēles, kurās spēlētāji spēlē viens pret otru); un/vai (f) galdu stratēģijas apspriešana, notiekošās izspēles apspriešana vai iesaistīšanās jebkurā cita veida komunikācijā Spēles laikā, kas citiem Lietotājiem varētu sniegt priekšrocības.

Lietotājs: ikviens jebkuru Pakalpojumu galalietotājs (tostarp Jūs).

Lietotājvārds: unikāls lietotājvārds, kas tiek izmantots ieiešanai Kontā/Jūsu identitātei.

Verifikācijas pieprasījumi: ikviens pieprasījums Jums pierādīt, ka Jūs esat tā persona, par kuru Jūs uzdodaties, tostarp ikviens pieprasījums Jums pierādīt savu identitāti, adresi, vecumu, apstākļus, līdzekļus un/vai citu informāciju.

Virtuālie priekšmeti: noteikta veida virtuālie Spēļu priekšmeti, kā tas ir definēts B daļas 11.1. paragrāfā.

Vietne: A daļas 5. paragrāfā norādītā vietne(-es) un visas saistītās mobilās vietnes un aplikācijas.

Jūs: Jūs kā Pakalpojumu Lietotājs.

1.2

Termini tostarp, ieskaitot, piemēram, tādi kā un it īpaši vai jebkuri līdzīgi izteicieni, kas ir izmantoti Vispārīgajos noteikumos, nozīmē kaut ko ilustratīvu un neierobežo pirms tiem esošo vārdu nozīmi.

1.3

Vispārīgajos noteikumos izmantotie virsraksti ir domāti tikai ērtībai, lai palīdzētu Jums orientēties dokumentā un saprast, kāda ir attiecīgās sadaļas galvenā tēma. Tie neietekmē Vispārīgo noteikumu interpretāciju.


2. Saturs

A DAĻA SPECIFISKI VIETNES NOTEIKUMI

INFORMĀCIJA PAR JŪSU KONTU UN JŪSU LĪGUMU AR MUMS

1. Kas mēs esam
2. Līgums starp Jums un mums

3. Vispārīgo noteikumu izmaiņas

4. Mūsu licences informācija

5. Vietne(-es)

6. Konta prasības

7. Konta izveidošanai nepieciešamā personas informācija

8. Kad mēs pārbaudīsim Jūsu informāciju

9. Ģeogrāfiskie ierobežojumi

10. Jūsu konta papildināšana

11. Izmaksas pieprasīšana

12. Naudas pārskaitījumi

13. Mūsu rīcība ar neaktīviem Kontiem un samaksa, kuru mēs par tiem iekasējam

14. Aizliegti notikumi – kad mēs anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus

15. Jūsu konta slēgšana ērtības labad

16. Mūsu maksimālā atbildība pret Jums

17. Kā saņemt palīdzību vai iesniegt sūdzību par Pakalpojumiem

18. Piemērojamie likumi un jurisdikcija

19. Noteicošā valoda

INFORMĀCIJA PAR SPĒLĒM UN PAKALPOJUMIEM

20. Pakalpojumu pieejamība
21. Citi noteikumi un nosacījumi, kas veido Vispārīgos noteikumus

B DAĻA: VISPĀRĪGI PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

JŪSU KONTA IZVEIDOŠANA

1. Kā izveidot kontu
2. Konta drošība un Jūsu lietotājvārda izvēle

3. Kā mēs rīkojamies ar dublētiem kontiem

KĀ TIEK PĀRVALDĪTI JŪSU LĪDZEKĻI

4. Iemaksas
5. Bilances

6. Likmju uzlikšana

7. Valūtas maiņa

8. Vinnesti un nodokļi

9. Kā tiek apstrādātas izmaksas un atmaksas

KAD MĒS ANULĒSIM TRANSAKCIJAS UN ATGŪSIM VAI NEIZMAKSĀSIM BILANCES UN VINNESTUS

10. Kļūdas, Tehniskas problēmas un Traucējumi – kad mēs anulēsim transakcijas un atgūsim vai neizmaksāsim vinnestus

KĀ TIEK PĀRVALDĪTI VIRTUĀLIE AKTĪVI

11. Virtuālie priekšmeti

JŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

12. Ko mēs saprotam ar "Nepieņemamu rīcību"
13. Mūsu intelektuālais īpašums un ko mēs saprotam ar "Nesankcionētu izmantošanu"

14. Aizliegti notikumi

15. Noteikumi par trešo pušu palīgrīku un pakalpojumu izmantošanu

16. Mūsu lēmumi par Spēlēm ir galīgi

KONTA SLĒGŠANA, IEROBEŽOŠANA UN APTURĒŠANA

17. Mēs ierobežosim, apturēsim vai slēgsim Jūsu kontu dēļ Aizliegtiem notikumiem
18. Citi veidi, kādos mēs Jūsu kontu varam ierobežot, apturēt vai slēgt

19. Kas notiek, kad Jūsu Konts kaut kādu iemeslu dēļ tiek slēgts

KAD MĒS NEESAM ATBILDĪGI UN KAD JUMS MUMS IR JĀKOMPENSĒ ZAUDĒJUMI

20. Mēs neesam atbildīgi par jebkuru No mums neatkarīgu notikumu
21. Mūsu atbildības vispārīgie izņēmumi un limiti, un kad Jums mums ir jākompensē zaudējumi

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

22. Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju
23. Kā mēs attiecamies pret Vispārīgajiem noteikumiem


Atpakaļ uz Galvenajām lietām

Versija Nr.: 1,0

Spēkā kopš: 2023. gada 31. janvāra